Co zostało po śmierci proboszcza? [1795 r., POL + ENG VER.]


Uncategorized

Przedstawiam w dniu dzisiejszym dokument związany z wykonaniem testamentu Wielebnego Xiędza Andrzeja Gadomskiego zawarty w księdze przechowywanej w AGAD, oznaczonej jako ciechanowskie ziemskie dekreta(!) sygn. 64 na kartach 59-63, przepisany w roku Pańskim 2019 przeze mnie, czyli Adama Dobkowskiego. Można go przeczytać w tym miejscu w języku oryginału (po polsku) oraz w tłumaczeniu Weroniki Sucheckiej […]

3 września, 2019

Inwentarz rzeczy po Adamie Boguckim (1748 r.)


Uncategorized

Inwentarz rzeczy ruchomych i nieruchomych po niegdy Adamie Boguckim, sporządzony przez Franciszkę z Konarzewskich Bogucką, wdowę po nim, w środę po trzeciej niedzieli wielkanocnej roku 1748, zaoblatowany 18 grudnia 1772 roku przez Kazimierza Boguckiego, syna po tymże niegdy Adamie, w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 39, na kartach 493-494. Całość dokumentu do przeczytania w […]

1 września, 2019

Inwentarz po niegdy Wawrzyńcu Jaźwińskim z Sienicy-Daćbogów (1777 r.)


Uncategorized

Inwentarz rzeczy ruchomych i nieruchomych tudzież budowisk wszelkich po śmierci Jegomości Pana Wawrzyńca Jaźwińskiego pozostałych, przez Jejmość Panią Teresę z Tymińskich tegoż niegdy Jegomości Pana Jaźwińskiego żonę, pozostałą wdowę w dobrach Sienicy-Daćbogach, dnia 15 miesiąca stycznia Roku Pańskiego 1777 spisany, zaoblatowany przez nią 13 marca 1777 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. […]

29 sierpnia, 2019

Szlachta gniazdowa Ziemi Wyszogrodzkiej


Uncategorized

Ziemia Wyszogrodzka na wschodzie graniczyła z Ziemią Zakroczymską i Ziemią Ciechanowską, na zachodzie z Województwem Płockim, na północy z Powiatem Płońskim, a jej południową granicą była rzeka Wisła, co ilustruje poniższa mapa (autorstwa Pana Tomasza Mazewskiego): Już od wieków słynie z urodzajnych gruntów, które są szczególnie zdatne do siewu pszenicy i jęczmienia. Bliskość Wisły i […]

27 sierpnia, 2019

Inwentarz po niegdy Idzim Białym podstolim bracławskim (1743 r.)


Uncategorized

Regestr rzeczy ruchomych tudzież i inwentarza wszelkiego po śmierci niegdy świętej pamięci Wielmożnego Jegomości Pana Idziego Białego, podstolego bracławskiego, spisany przez wdowę po nim, Wielmożną Jejmość Panią Annę z Ołdakowskich Białą, w Michałowie, dnia 12 stycznia 1743 roku, zaoblatowany przez nią w środę po czwartej niedzieli Wielkiego Postu 1743 roku w księdze grodzkiej nurskiej, seria […]

23 sierpnia, 2019

Zdjęcia nadesłane przez Panią Justynę Jaźwińską


Uncategorized

Następne bardzo ładne zdjęcia możemy oglądać dzięki temu, że przysłała je do mnie Pani Justyna Jaźwińska. Poniżej znajdą je Państwo wraz z krótkim opisem. Są to osoby z rodzin Godlewskich, Jaźwińskich, Zakrzewskich i innych. Zdjęcie wykonane w czasach I Wojny Światowej, w Zakrzewie-Kopijkach (par. Zuzela), na zdjęciu od lewego górnego rogu stoją: Kazimiera z Zakrzewskich […]

20 sierpnia, 2019

Inwentarz i konnotacya klucza smolewskiego (1739 r.)


Uncategorized

Inwentarz i konnotacya całego klucza smolewskiego spisane 29 października 1739 r. przez Wielmożnego Wojciecha Sulimę Kamieńskiego, podstolego czernichowskiego, zaoblatowane we czwartek, nazajutrz po święcie św. Marcina Biskupa 1739 r., przez Urodzonego Michała Jastrzębskiego, będącego na służbie u tegoż Kamieńskiego, w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 18, na kartach 209-212. Z treścią dokumentu można […]

18 sierpnia, 2019

Testament Szlachetnego Stanisława Zakrzewskiego (1740 r.)


Uncategorized

Testament Szlachetnego Stanisława Zakrzewskiego niegdy Tomasza syna, napisany 29 marca 1740 r. w Zakrzewie Wielkim, zaoblatowany w sobotę po piątej niedzieli po Wielkanocy w roku 1741 przez Szlachetną Ewę, natenczas wdowę po nim, w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 18, na kartach 466-466v. Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

15 sierpnia, 2019