WSPARCIE

Projekt www.szlachtapolnocnegomazowsza.pl utrzymuje się i może się rozwijać dzięki pomocy wolontariuszy oraz darowiznom przekazywanym przez sympatyków. Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Właściciel: Adam Dobkowski

Bank: mBank

Nr rachunku: 60 1140 2004 0000 3402 7810 4101

Tytuł: Darowizna

 

Oraz przez PayPal:

 

paypal.me/adamdobkowski

 

If you are interested in “szlachta północnego Mazowsza” and if you want to have your contribution in developing this project – here is possibility to donate via PayPal: