Inwentarz ruchomości i nieruchomości po szlachetnym Walentym Kraszewskim z Sienicy-Pierców (1768 r.)


Uncategorized / niedziela, 13 października, 2019

Inwentarz ruchomości i nieruchomości po szlachetnym Walentym Kraszewskim z Sienicy-Pierców, sporządzony 13 października 1768 r. przez wdowę po nim, Joannę ze Stokowskich, natenczas żonę Macieja Rostkowskiego, zaoblatowany przez tegoż Rostkowskiego w środę 19 października 1768 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 40, na kartach 611-612v.

Całość dokumentu dostępna w tym miejscu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *