O początkach projektu, czyli przodkowie Zbigniewa Mierzejewskiego


Uncategorized / piątek, 16 czerwca, 2017

Chętnie wracam do początków przygody z xięgami ziemskimi i grodzkimi ostrołęckimi. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawa i kształcąca historia. Zbyszek Mierzejewski szukał swoich przodków po mieczu, ale ze względu na zniszczenie ksiąg metrykalnych z parafii Troszyn(w wyniku spalenia kościoła przez Niemców) miał bardzo utrudnione zadanie. Okazało się jednak, że istnieją materiały archiwalne, w których mogą być zawarte informacje o tych Mierzejewskich. Informacji o ich istnieniu udzielił nam Pan Adam A. Pszczolkowski, za co mu serdecznie dziękuję. Wybrałem się zatem wtedy do budynku przy ulicy Długiej 7 w Warszawie, gdzie znajduje się pracownia naukowa Archiwum Głównego Akt Dawnych(AGAD). Pamiętam, że jedna z osób, która tam pracowała, była pozytywnie zaskoczona delikatnością z jaką podchodzę do tych materiałów. Wiedzieliśmy, że 09.07.1858 r. zmarł w Suchcicach Marcin Mierzejewski (praprapradziad Zbigniewa) syn niegdy Baltazara Mierzejewskiego i Marianny. Udało się odnaleźć dokument z 1781 r.(AGAD, OZRO sygn. 1100 (6), k. 68), w którym figuruje Szl. Jadwiga, wdowa po +Szl. Józefie Mierzejewskim z małoletnimi dziećmi Franciszkiem, BALTAZAREM i Barbarą Mierzejewskimi. Dokument dotyczy sporu o część zwaną Jezuskowizna, która spadła na nich po stryju +N. Pawle Mierzejewskim. Takim sposobem poznaliśmy kolejne pokolenie. Potem było już tylko lepiej. W dokumencie z 1778 r.(OG sygn. 1111 /5/) udało się ich również namierzyć. Wystąpiła jednak pewna komplikacja, gdyż w owym czasie żyło w Repkach dwóch Szl. Józefów Mierzejewskich, którzy byli dziedzicami części. Udało się jednak rozwiązać ten problem. W tłumaczeniu innego dokumentu wykonanym przez Pana Adama czytamy:”1768, OZRO, sygn. 1104 (1), k. 083v-084; # Szl. Piotr Mierzejewski, syn +Ignacego de Mierzejewo-Repki kwituje Szl. Adama Mierzejewskiego, syna +Wojciecha de Mierzejewo-Repki z kar wymierzonych za zadane rany dekretem grodzkim ostroleckim, ogloszonym na rokach spornych we wtorek po Sw. Jadwidze Wdowie roku biezacego w sprawie pomiedzy nimi, a takze z odsiedzenia dwoch tygodni w wiezy lomzynskiej. Nastepnie Szl. Piotr Mierzejewski, syn +Ignacego de Mierzejewo-Repki kwituje Jozefa Mierzejewskiego, syna Jozefa z podobnych kar za pobicie w tymze terminie i podobnej odsiadki w tejze wierzy.” Z innej księgi(AGAD, OZ sygn. 1093, k. 53) dowiadujemy się o Szl. Pawle Mierzejewskim po niegdy Szl. Józefie Mierzejewskim zwanym JEZUSEK. W dokumencie z 1747 r. (AGAD, OZ sygn. 1092, k. 11v) czytamy o Szlachetnych Pawle i Józefie po niegdy Józefie Mierzejewskim synach z Mierzejewa Repk. Takim sposobem wyjaśniła się nazwa części(Jezuskowizna) oraz potwierdziło się to, że Józef i Paweł byli braćmi. Znalezienie dalszych informacji było możliwe dzięki zdjęciom Pana Igor Daniszewski (jak widać postęp w genealogii wymaga wielu znajomych), gdyż w 1722 r. (AGAD, OZ sygn. 1090, k. 102 v.) znajdujemy Szlachetnych Jakuba i Józefa Mierzejewskich z Mierzejewa Repk braci między sobą rodzonych, synów niegdy Pawła Mierzejewskiego. Wreszcie w rejestrze pogłównego(którego zdjęcie załączam – AGAD, ASK oddział I, sygn. 66) znajdujemy tylko jednego Pawła Mierzejewskiego – syna niegdy Macieja, który płaci jeden złoty za siebie. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec tego wywodu, jednak na obecną chwilę prezentuje się on następująco:

1. Maciej Mierzejewski (zm. przed 1673 r.)

1.1. Paweł Mierzejewski (zm. przed 1722 r.)

1.1.1. Józef Mierzejewski (zm. przed 1747 r.)

1.1.1.1. Józef Mierzejewski (zm. między 1768 a 1778 r.)

1.1.1.1.1. Baltazar Mierzejewski (ur. przed 1778 r.)

1.1.1.1.1.1. Marcin Mierzejewski (ur. ok. 1823 r. w Repkach, zm. 09.07.1858 r. w Suchcicach)

1.1.1.1.1.1.1. Władysław Mierzejewski (ur. ok. 1845 r., zm. 04.12.1914 r. w Kamionowie)

1.1.1.1.1.1.1.1. Władysław Jakub Mierzejewski (ur. 16.07.1876 r. w Kamionowie, zm. 04.12.1914 r. w Kamionowie)

1.1.1.1.1.1.1.1.1. Piotr Mierzejewski (ur. 01.01.1913 r. w Kamionowie, zm. 14.04.1939 r.)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zdzisław Mierzejewski (ur. 03.09.1937 r., zm. 09.07.1975 r.)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zbigniew Mierzejewski (ur. 03.05.1969 r.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Patryk Mierzejewski (ur. 1993 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *