Testament urodzonego Wojciecha Nienałtowskiego komornika ziemskiego nurskiego (1740 r.)

Uncategorized

Testament urodzonego Wojciecha Nienałtowskiego komornika ziemskiego nurskiego spisany 18 maja 1740 r., zaoblatowany przez urodzonego Stanisława Szulborskiego w środę po święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 1740 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 18, na kartach 319-320a. Całość dokumentu można przeczytać w tym miejscu.

Continue Reading

Testament szlachetnej Marianny Świerżewskiej ze wsi Świerże-Kończany (1730 r.)

Uncategorized

Testament szlachetnej Marianny Świerżewskiej ze wsi Świerże-Kończany, wdowy po Aleksandrze Świerżewskim, spisany 24 grudnia 1730 r., zaoblatowany przez Stefana Świerżewskiego w sobotę 30 grudnia 1730 r. po Święcie Świętych Młodzianków, Męczenników w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 13, na kartach 344v-345. Całość do przeczytania w tym miejscu.

Continue Reading

Inwentarz ruchomości i nieruchomości po szlachetnym Walentym Kraszewskim z Sienicy-Pierców (1768 r.)

Uncategorized

Inwentarz ruchomości i nieruchomości po szlachetnym Walentym Kraszewskim z Sienicy-Pierców, sporządzony 13 października 1768 r. przez wdowę po nim, Joannę ze Stokowskich, natenczas żonę Macieja Rostkowskiego, zaoblatowany przez tegoż Rostkowskiego w środę 19 października 1768 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 40, na kartach 611-612v. Całość dokumentu dostępna w tym miejscu.

Continue Reading

Zeznanie Wojciecha Ołdakowskiego w sprawie zabójstwa przed karczmą w Kuczynie Kaliksta Złotkowskiego z Kossaków (1750 r.)

Uncategorized

Zeznanie Wojciecha Ołdakowskiego w sprawie zabójstwa Kaliksta Złotkowskiego z Kossaków, złożone we czwartek w Oktawie Bożego Ciała 1750 r. i wciągnięte do księgi grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 26, k. 91v-92. Dokument w całości można przeczytać tutaj.

Continue Reading

“Jagusiu, żebyś mi nie wyznawała, bo ja się nożem przebiję. Niech oboje giniemy” – czyli zeznania w sprawie Popławskich z Nura, oskarżonych o kradzież pieniędzy z poboru podatku pogłównego (1761 r.)


Uncategorized

Zeznania w sprawie Popławskich z Nura, oskarżonych o kradzież pieniędzy z poboru podatku pogłównego, złożone i wciągnięte w sobotę po trzeciej niedzieli wielkanocnej 1761 r. do księgi nurskiej grodzkiej, seria relacje, oblaty, sygn. 35, na kartach 166v-167v. Całość do przeczytania tutaj.

Wrzesień 15, 2019

Chcesz poznać wywód przodków do XV w.?


Uncategorized

Pani Christa Shukaitis nadesłała opracowania dotyczące pewnych rodzin szlacheckich z północnego Mazowsza. Po kliknięciu w odpowiednie nazwisko otworzy się plik z dużą ilością niezwykle ciekawych informacji w języku angielskim. Serdecznie dziękuję za przysłanie. Zapraszam do lektury! Batogowski Biedzycki cz. 1 ; Biedzycki_cz. 2  Chełchowski Kordowski Mossakowski Zawadzki Żebrowski

Wrzesień 10, 2019

Co zostało po śmierci proboszcza? [1795 r., POL + ENG VER.]


Uncategorized

Przedstawiam w dniu dzisiejszym dokument związany z wykonaniem testamentu Wielebnego Xiędza Andrzeja Gadomskiego zawarty w księdze przechowywanej w AGAD, oznaczonej jako ciechanowskie ziemskie dekreta(!) sygn. 64 na kartach 59-63, przepisany w roku Pańskim 2019 przeze mnie, czyli Adama Dobkowskiego. Można go przeczytać w tym miejscu w języku oryginału (po polsku) oraz w tłumaczeniu Weroniki Sucheckiej […]

Wrzesień 3, 2019

Inwentarz rzeczy po Adamie Boguckim (1748 r.)


Uncategorized

Inwentarz rzeczy ruchomych i nieruchomych po niegdy Adamie Boguckim, sporządzony przez Franciszkę z Konarzewskich Bogucką, wdowę po nim, w środę po trzeciej niedzieli wielkanocnej roku 1748, zaoblatowany 18 grudnia 1772 roku przez Kazimierza Boguckiego, syna po tymże niegdy Adamie, w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 39, na kartach 493-494. Całość dokumentu do przeczytania w […]

Wrzesień 1, 2019

Inwentarz po niegdy Wawrzyńcu Jaźwińskim z Sienicy-Daćbogów (1777 r.)


Uncategorized

Inwentarz rzeczy ruchomych i nieruchomych tudzież budowisk wszelkich po śmierci Jegomości Pana Wawrzyńca Jaźwińskiego pozostałych, przez Jejmość Panią Teresę z Tymińskich tegoż niegdy Jegomości Pana Jaźwińskiego żonę, pozostałą wdowę w dobrach Sienicy-Daćbogach, dnia 15 miesiąca stycznia Roku Pańskiego 1777 spisany, zaoblatowany przez nią 13 marca 1777 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. […]

Sierpień 29, 2019

Szlachta gniazdowa Ziemi Wyszogrodzkiej


Uncategorized

Ziemia Wyszogrodzka na wschodzie graniczyła z Ziemią Zakroczymską i Ziemią Ciechanowską, na zachodzie z Województwem Płockim, na północy z Powiatem Płońskim, a jej południową granicą była rzeka Wisła, co ilustruje poniższa mapa (autorstwa Pana Tomasza Mazewskiego): Już od wieków słynie z urodzajnych gruntów, które są szczególnie zdatne do siewu pszenicy i jęczmienia. Bliskość Wisły i […]

Sierpień 27, 2019

Inwentarz po niegdy Idzim Białym podstolim bracławskim (1743 r.)


Uncategorized

Regestr rzeczy ruchomych tudzież i inwentarza wszelkiego po śmierci niegdy świętej pamięci Wielmożnego Jegomości Pana Idziego Białego, podstolego bracławskiego, spisany przez wdowę po nim, Wielmożną Jejmość Panią Annę z Ołdakowskich Białą, w Michałowie, dnia 12 stycznia 1743 roku, zaoblatowany przez nią w środę po czwartej niedzieli Wielkiego Postu 1743 roku w księdze grodzkiej nurskiej, seria […]

Sierpień 23, 2019

Zdjęcia nadesłane przez Panią Justynę Jaźwińską


Uncategorized

Następne bardzo ładne zdjęcia możemy oglądać dzięki temu, że przysłała je do mnie Pani Justyna Jaźwińska. Poniżej znajdą je Państwo wraz z krótkim opisem. Są to osoby z rodzin Godlewskich, Jaźwińskich, Zakrzewskich i innych. Zdjęcie wykonane w czasach I Wojny Światowej, w Zakrzewie-Kopijkach (par. Zuzela), na zdjęciu od lewego górnego rogu stoją: Kazimiera z Zakrzewskich […]

Sierpień 20, 2019