Inwentarz dóbr Zalesia Starego po zmarłej Mariannie z Zaleskich Ponikiewskiej (1756 r.)

Uncategorized

Inwentarz dóbr Zalesia Starego z rzeczami ruchomymi i nieruchomymi pozostałymi po zmarłej Mariannie z Zaleskich Ponikiewskiej córce Szymona oraz po śp. Franciszku Zaleskim jej bracie rodzonym bezpotomnym, spisany 8 listopada 1756r. przez Aleksandra Ponikiewskiego wdowca po Mariannie Zaleskiej w obecności Panów Przyjaciół i oblatowany 14 listopada 1756 r. w księdze nurskiej grodzkiej, seria relacje, oblaty […]

Continue Reading

Testament szlachetnego Macieja Ryszewskiego ze Zgleczewa (1781 r.)

Uncategorized

Testament szlachetnego Macieja Ryszewskiego po Wawrzyńcu ze wsi Zgleczewo spisany 19 lutego 1781 r., zaoblatowany 8 marca 1786 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 62, na kartach 78-78v. Całość dokumentu do przeczytania w tym miejscu.

Continue Reading

Testament urodzonego Wojciecha Nienałtowskiego komornika ziemskiego nurskiego (1740 r.)

Uncategorized

Testament urodzonego Wojciecha Nienałtowskiego komornika ziemskiego nurskiego spisany 18 maja 1740 r., zaoblatowany przez urodzonego Stanisława Szulborskiego w środę po święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 1740 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 18, na kartach 319-320a. Całość dokumentu można przeczytać w tym miejscu.

Continue Reading

Testament szlachetnej Marianny Świerżewskiej ze wsi Świerże-Kończany (1730 r.)

Uncategorized

Testament szlachetnej Marianny Świerżewskiej ze wsi Świerże-Kończany, wdowy po Aleksandrze Świerżewskim, spisany 24 grudnia 1730 r., zaoblatowany przez Stefana Świerżewskiego w sobotę 30 grudnia 1730 r. po Święcie Świętych Młodzianków, Męczenników w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 13, na kartach 344v-345. Całość do przeczytania w tym miejscu.

Continue Reading

Inwentarz po niegdy Idzim Białym podstolim bracławskim (1743 r.)


Uncategorized

Regestr rzeczy ruchomych tudzież i inwentarza wszelkiego po śmierci niegdy świętej pamięci Wielmożnego Jegomości Pana Idziego Białego, podstolego bracławskiego, spisany przez wdowę po nim, Wielmożną Jejmość Panią Annę z Ołdakowskich Białą, w Michałowie, dnia 12 stycznia 1743 roku, zaoblatowany przez nią w środę po czwartej niedzieli Wielkiego Postu 1743 roku w księdze grodzkiej nurskiej, seria […]

Sierpień 23, 2019

Zdjęcia nadesłane przez Panią Justynę Jaźwińską


Uncategorized

Następne bardzo ładne zdjęcia możemy oglądać dzięki temu, że przysłała je do mnie Pani Justyna Jaźwińska. Poniżej znajdą je Państwo wraz z krótkim opisem. Są to osoby z rodzin Godlewskich, Jaźwińskich, Zakrzewskich i innych. Zdjęcie wykonane w czasach I Wojny Światowej, w Zakrzewie-Kopijkach (par. Zuzela), na zdjęciu od lewego górnego rogu stoją: Kazimiera z Zakrzewskich […]

Sierpień 20, 2019

Inwentarz i konnotacya klucza smolewskiego (1739 r.)


Uncategorized

Inwentarz i konnotacya całego klucza smolewskiego spisane 29 października 1739 r. przez Wielmożnego Wojciecha Sulimę Kamieńskiego, podstolego czernichowskiego, zaoblatowane we czwartek, nazajutrz po święcie św. Marcina Biskupa 1739 r., przez Urodzonego Michała Jastrzębskiego, będącego na służbie u tegoż Kamieńskiego, w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 18, na kartach 209-212. Z treścią dokumentu można […]

Sierpień 18, 2019

Testament Szlachetnego Stanisława Zakrzewskiego (1740 r.)


Uncategorized

Testament Szlachetnego Stanisława Zakrzewskiego niegdy Tomasza syna, napisany 29 marca 1740 r. w Zakrzewie Wielkim, zaoblatowany w sobotę po piątej niedzieli po Wielkanocy w roku 1741 przez Szlachetną Ewę, natenczas wdowę po nim, w księdze grodzkiej nurskiej, seria relacje, oblaty, sygn. 18, na kartach 466-466v. Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

Sierpień 15, 2019

Rejestr wydatków Urodzonego Kacpra Sienickiego poczynionych na rzecz Urodzonej niegdy Elżbiety z Godlewskich Trzcińskiej (1795 r.)


Uncategorized

Regestr wszelkich wydatków na rzecz Urodzonej niegdy Elżbiety z Godlewskich Trzcińskiej, poczynionych przez Urodzonego Kacpra Sienickiego, spisany 22 kwietnia 1795 r. i zaoblatowany przez tego Sienickiego 7 maja 1795 r. do ksiąg ziemskich nurskich, seria relacje oblaty, sygn. 7, na kartach 75-78. Można się zapoznać z jego treścią tutaj

Sierpień 11, 2019

Rejestr rzeczy danych Panu M. Tymińskiemu przez X. Rocha


Uncategorized

Poniższy dokument pochodzi z AGAD, NGRO sygn. 62, k. 641. Został zaoblatowany w 1786 r., zaś w roku 2019 przepisany przez Pana Marcina Radziszewskiego. Jest to “Rejestr rzeczy przeze mnie niżej podpisanego [X. Rocha Tymińskiego – przyp. A. D.] Imć Panu Mateuszowi Tymińskiemu cząstki na dobrach Tymiankach-Adamach dziedzicowi w czasach traktowania szkół i nieco po […]

Sierpień 3, 2019

Dożywocie Mossakowskich z roku Pańskiego 1732


Uncategorized

Urzędowi grodzkiemu różańskiemu został podany przez Szlachetnych Wojciecha Mossakowskiego z jednej i Katarzynę z Sosnowskich z drugiej strony do oblaty pewien skrypt ręczny, spisany w dobrach [Rawy]-Stasie pod dniem 7.03.1732 r., podpisany przez przyjaciół. Przepisał go w roku 2019 Pan Marcin Radziszewski z księgi znajdującej się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w […]

Maj 31, 2019

Ewangelia schowana w butelce i zakopana w ziemi


Uncategorized

Podczas przeglądania jednej z ksiąg płockich grodzkich wieczystych natrafiłem na niezwykle ciekawą informację. Dotyczy butelki zakopanej w ziemi, w której znajdował się fragment Ewangelii wg św. Jana. Skąd się tam wzięła? Na karcie 94. księgi o sygnaturze 231 widnieje następująca notatka: “W roku 1866 przy zjeździe na grunt wsi Babcz-Piaseczny w celu odszukania kopców w […]

Maj 12, 2019