WYSZUKIWARKA REGESTÓW

Przyjęto oznaczenia:

NGW – nurskie grodzkie wieczyste

PZW – przasnyskie ziemskie wieczyste

N. – Nobilis ‘Szlachetny’

G. – Generosus ‘Wielmożny’

M. – Magnificus ‘Jaśnie Wielmożny’

złp. – złoty polski

A. D. – Adam Dobkowski

Życzę miłego wyszukiwania! 🙂

KSIĘGA Z SERIISYGNATURAKARTAMIEJSCEDATAREGESTAUTOR
NGW451Nur 2.01.1783 r.N. Barbara córka niegdy N. Szymona Dąbrowskiego, żona N. Stanisława Kamieńskiego zastawia N. Wawrzyńcowi Jankowskiemu synowi niegdy Józefa Jankowskiego część swoją leżącą na dobrach Dąbrowa-Łazy w województwie podlaskim, ziemii zaś drohickiej w sumie 100 złp. [k. 1]A. D.
NGW452Nur 7.01.1783 r.N. Agnieszka córka niegdy N. Andrzeja Wojtkowskiego de Wojtkowice-Dady dziedziczka, żona N. Tomasza Zawistowskiego zastawia NN. Markowi Białemu i Rochowi Dłuskiemu część swoją leżącą na dobrach Wojtkowice-Dady w województwie podlaskim, ziemii zaś drohickiej w sumie 40 złp. [k. 2] A. D.
NGW453Nur 7.01.1783 r.N. Tomasz Zawistowski syn niegdy Stanisława de Boguty-Żurawie dziedzic zapisuje żonie swej N. Agnieszce córce niegdy Antoniego Wojtkowskiego sumę 40 złp. na dobrach Boguty-Żurawie w ramach rekompensaty za zastawę uczynioną przez tę małżonkę na osoby NN. Marka Białego i Rocha Dłuskiego w dniu dzisiejszym przed księgami niniejszymi grodzkimi nurskimi. [k. 3]A. D.
NGW454Nur 7.01.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Macieja Godlewskiego syna G. Antoniego Godlewskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, iż winien podług zgody mojej za kobyłę, która z potrącenia mego zdechła Jego Mości Panu Antoniemu Godlewskiemu przy przyjaciołach niżej podpisanych, za którą kobyłę czerwonych złotych sześć dico numero 6 czerwonych złotych, które deklaruję oddać roku tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego na Trzy Króle. Działo się w Zawistach Królach dnia 25. marca roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego. Franciszek Godlewski ręką trzymaną nie umiejący pisać krzyż kładę +++ Antoni Zawistowski przy tym będący krzyż kładę + Grzegorz Żochowski przy tym będący krzyż kładę + Walenty Murawski przyjaciel do tej karty proszony manu propria [k. 4]A. D.
NGW455Nur 9.01.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Tomasza Murawskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, iż ja względem posagu złotych stu, które jeszcze niewypłacone przez nieboszczyka Jegomości Pana Józefa Krassowskiego ojca żony mojej, biorę u Jegomości Pana Antoniego Krassowskiego szwagra mego tynfów dziesięć dico tynfów 10 i gryki korzec jeden miary ciechanowieckiej ćwierć po tynfów cztery bez szustaka licząc za grykę summy uczyni tynfów piętnaście bez szustaka dico 15 bez szustaka, na co dla lepszej wiary ręką własną podpisuję się. Działo się w Kraszewie dnia drugiego kwietnia roku Pańskiego 1737go. Barłomiej Sienicki Antoni Godlewski przy tym będący do podpisu uproszony ręką własną [k. 5]A. D.
NGW456Nur 9.01.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Macieja Godlewskiego w tej osnowie: Ja niżej podpisany przyznaje tym skryptem moim, iż ja nabywając u Jegomości Pana Jana Białego części na dobrach Zawistach Dworakach tegoż Jmci Pana Jana Białego y natychże dobrach zaciągniony dług przeymuie na siebie, to jest talarów ośmnaście dico 18, ćwierć żyta iako powinienem z prowizyą oddać Jmci Panu Antoniemu Godlewskiemu po Świętey Jadwidze w tydzień in quantum[2] zaś niedotrzymania terminu to sobie naznaczamy Gród Nurski na co się dla lepszey wiary i wagi przy przyjaciołach reką trzymaną podpisuję się. Działo się w Nurze die 26ta Mai[3] roku Pańskiego 1766tego. Mikołay Zaremba ręką trzymaną kładę + Franciszek Biały przy tym będący manu propria. [k. 6]A. D.
NGW457Nur 10.01.1783 r.N. Józef syn niegdy Marcina Stpiczyńskiego de Tymianki-Moderki dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy Antoniego Złotkowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Tymianki-Moderki, Kolosy i Stpicze za wzięty i wziąć mający posag. [k. 7]A. D.
NGW458Nur 10.01.1783 r.N. Franciszek Złotkowski syn niegdy Antoniego Złotkowskiego de Kossaki-Murawskie dziedzic zapisuje N. Reginie córce niegdy Kacpra Ślepowrońskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Kossaki-Murawskie za wzięty i wziąć mający posag. [k. 8]A. D.
NGW459Nur 10.01.1783 r.N. Bonifacy Antoni dwojga imion Godlewski syn niegdy Stefana Godlewskiego i niegdy N. Agnieszki Rysiewskiej(?) kwituje swych stryjów NN. Benedykta i Stanisława Godlewskich synów niegdy Józefa z sumy 50 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Godlewo-Plewy i Godlewo-Warsze w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 9]A. D.
NGW4510Nur 13.01.1783 r.N. Piotr syn niegdy Antoniego Murawskiego de Jaźwiny-Koczoty dziedzic zastawia N. Stanisławowi Murawskiemu bratu swemu rodzonemu w polu przyszłym jarym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi zwanej Polna, ciągnące się do granicy przeciwnej między miedzami Wierzyciela z jednej i G. Jakuba Jaźwińskiego z drugiej strony, także w tym polu sześć ozimków zaczynających się od granicy dworu(?), ciągnące się przez dwa stajania do granicy innego dworu(?) między miedzami tych co wyżej, leżące na dobrach Pęsewo-Pełki(?) w sumie 41 złp. [k. 10]A. D.
NGW4511Nur 13.01.1783 r.N. Jan syn niegdy Kalixtego Lipskiego de Kramkowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Jakuba Złotkowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Kramkowo, Tymianki-Dembosze i Kossaki za wzięty posag i inwentarz. [k. 11]A. D.
NGW4512Nur 13.01.1783 r.N. Maciej syn niegdy Kazimierza Boguckiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Justynie córce N. Jana Godlewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Kutyłowo-Złotki, Dąbrowa-Nowawieś za wzięty w części posag i wziąć mający inwentarz i hypocausti(?). [k. 12]A. D.
NGW4513Nur 13.01.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Franciszka Łuniewskiego de Sienica-Łukasze dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Stanisława Dołęgowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na połowie swych dóbr Sienica-Łukasze za wzięty w części posag i wziąć mający inwentarz. [k. 13]A. D.
NGW4514Nur 16.01.1783 r.N. Piotr syn niegdy Józefa Zawistowskiego de Zawisty-Podleśne dziedzic zapisuje N. Eufemii córce N. Barłomieja Dybowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 60 złp. na dobrach Zawisty-Podleśne po odebraniu inwentarza. [k. 14]A. D.
NGW4515Nur 16.01.1783 r.G. Piotr syn niegdy Adama Mystkowskiego de Mystki-Rzym dziedzic, ziemii bielskiej i powiatu brańskiego mieszkaniec zapisuje G. Mariannie córce niegdy G. Jakuba Dąbrowskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego pannie, żonie swej przyszłej 1000 złp. na dobrach Mystki-Rzym za wzięty w części posag i wziąć mający inwentarz. [k. 15]A. D.
NGW4516Nur 16.01.1783 r.N. Bartłomiej syn niegdy Atanazego D. de Janczewo-Sukmanki dziedzic zastawia N. Piotrowi synowi niegdy Józefa Zawistowskiego w polu trzy(?) ozimki z łąką zaczynające się od drogi przechodzącej przez wieś i ciągnące się przez dwa stajania do Uwrocia między miedzami N. Walentego Janczewskiego z jednej i synów zeznającego z drugiej strony, także w drugim polu trzy ozimki z łąką rozpoczynające się i kończące i między miedzami jak wyżej, także w trzecim polu trzy ozimki rozpoczynające się i kończące i między miedzami również tych co wyżej, także w czwartym (?) w polu przyszłym jarym trzy ozimki rozpoczynające się od przeciątki, ciągnące się przez jedno stajanie do innej przeciątki między miedzami N. Franciszka Janczewskiego z jednej i N. Złotkowskiego z drugiej strony, także po tejże przeciątce dwa ozimki zaczynające się od przeciątki i ciągnące się do drogi czyżewskiej między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach Janczewo-Sukmanki w sumie 50 złp. [k. 16]A. D.
NGW4517Nur 16.01.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Stefana Drewnowskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, który za authentyczny mieć chcę dokument, iż ja pożyczyłem u Imć Pana Jana Zawistowskiego na pilną potrzebę moią różnemi czasy złotych polskich sto trzycieści i jeden dico numero 131., którą summe zwyż wyrażoną wraz z prowizyą od świętego Jana Chrzciciela na przyszły rok da Bóg doczekać na święto świentego(!) Iwana(?) z prowizyą oddać będę powinien, w przypadku zaś nieoddania w roku przyszłym 1769 konsebywenter(?) oddawać prowizyą będę powinien na co się dla lepszej wiary i wagi przy przyjaciołach niżej wyrażonych ręką moią własną podpisuję. Działo się w Nurze sub securitate Iudiciorum Castrensis Nurensis die 22da Junij anno 1768vo[4] Adam Zawistowski jako nieumiejący pisać kładę + Michał Budziszewski przyjaciel proszony manu propria Grzegorz Murawski przy tym będący manu propria [k. 17]A. D.
NGW4518Nur 16.01.1783 r.N. Jan syn niegdy Adama Dąbrowskiego de Dąbrowa-Nowawieś dziedzic zapisuje N. Agacie córce N. Walentego Zawistowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach Dąbrowa-Nowawieś i Dąbrowa-Łazy jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez tegoż N. Walentego Zawistowskiego przyszłej żony ojca na osobę zeznającego. [k. 18]A. D.
NGW4519Nur 16.01.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Jakuba Lachowskiego de Boguty-Chrościele dziedzic zapisuje N. Agacie córce NN. Stanisława Boguckiego i Barbary Drewnowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Boguty-Chrościele, Boguty-Budasie i Boguty-Leśne za wzięty i wziąć mający posag. [k. 19]A. D.
NGW4520Nur 16.01.1783 r.N. Benedykt syn niegdy Sebastiana Jaźwińskiego de Trynisze-Koniewo dziedzic zapisuje N. Łucji córce N. Tomasza Uszyńskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Trynisze-Koniewo po jej odebraniu od NN. Walentego i Hilarego Łuniewskich tejże przyszłej żony wujów(?). [k. 20]A. D.
NGW4521Nur 20.01.1783 r.N. Piotr Jaźwiński syn niegdy Tomasza de Jaźwiny-Piertki dziedzic zapisuje F. Bogumile Ciszewskiej córce niegdy F. Józefa Ciszewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 140 złp. na dobrach Jaźwiny-Piertki za wzięty posag. [k. 21]A. D.
NGW4522Nur 21.01.1783 r.N. Barbara córka niegdy N. Macieja Jaźwińskiego, wdowa po niegdy N. Antonim Jaźwińskim zastawia N. Andrzejowi Białemu synowi niegdy Szymona w polu przyszłym jarym dwa zagony jare zaczynające się od drogi Zielonej, ciągnące się do granicy Piechowskiej między miedzami N. Piotra Zawistowskiego z jednej i N. Krzysztofa Lipskiego z drugiej strony, także w tymże polu jeden ozimek rozpoczynający się i kończący jak wyżej i między miedzami tych co wyżej na dobrach Jaźwiny-Kwasie(?), także na dobrach Stokowo-Kośki(?) cztery ozimki zaczynające się od drogi Koszkowskiej, ciągnące się przez dwa stajania do drogi środkowej(?) między miedzami tych co wyżej, także w tymże polu przyszłym ugorowym jeden ozimek rozpoczynający się od ogrodu, ciągnący się do granicy Złotkowskiej między miedami tych co wyżej, także na dobrach Stokowo-Bućki jeden ozimek zaczynający się od kamienia, ciągnący się do drogi Wycockiej(?) między miedzami N. Sebastiana Stokowskiego z jednej i N. Krzysztofa Lipskiego z drugiej strony w sumie 23 złp., także w drugiej sumie 23 złp. w polu ozimym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi kościelnej, ciągnące się do granicy Goskowskiej między miedzami NN. Krzysztofa Lipskiego z jednej i Piotra Zawistowskiego z drugiej strony, także w tym polu jeden zagon jary rozpoczynający i kończący się oraz między miedzami tych co wyżej na dobrach Stokowo-Szerszenie, także na dobrach Zabiele dwa ozimki zaczynające się od drogi Gołyńskiej, ciągnące się do przeciątki między miedzami tych co wyżej. [k. 22-22v]A. D.
NGW4523Nur 21.01.1783 r.N. Barbara córka niegdy N. Macieja Jaźwińskiego, wdowa po niegdy N. Antonim Jaźwińskim zastawia N. Antoniemu synowi N. Stanisława Stokowskiego w polu przyszłym jarym dwa ozimki roli z łąką rozpoczynające się od siedliska, ciągnące się do drogi zabielskiej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Piotra Zawistowskiego z drugiej strony, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się od drogi Koszkowskiej, ciągnące się do przeciątki między miedzami tych co wyżej, także w polu przyszłym ugorowym cztery ozimki rozpoczynające się od granicy Stokowa-Złotków, ciągnące się do granicy ulam(?) Podłużnej między miedzami N. Franciszki Jaźwińskiej żony N. Krzysztofa Lipskiego z jednej i tymże N. Zawistowskim z drugiej strony, także w tymże polu jeden ozimek rozpoczynający się od przeciątki, ciągnący się do innej przeciątki między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Piotra Zawistowskiego z drugiej strony, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się od granicy Stokowa-Złotków, ciągnący się do ogrodu między miedzami NN. Michała z jednej i Tomasza z drugiej strony Stokowskich na dobrach Stokowo-Bućki leżące w sumie 40 złp. [k. 23]A. D.
NGW4524Nur 21.01.1783 r.N. Jan syn niegdy Mikołaja Stokowskiego de Stokowo-Bućki dziedzic zapisuje N. Tekli córce N. Piotra Zawistowskiego spłodzonej z niegdy N. Zofią Jaźwińską pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Stokowo-Bućki i Zabiele jako rekompensatę darowizny w dniu dzisiejszym przez N. Barbarę Jaźwińską, przyjaciółkę tejże przyszłej żony uczynionej na osobę zeznającego. [k. 24]A. D.
NGW4525Nur 21.01.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Piotra Drewnowskiego kwituje G. Ignacego syna niegdy Erazma Drewnowskiego z sumy 53 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek zagonów leżących na dobrach Kamieńczyk-Ryciorki dnia dzisiejszego przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 25]A. D.
NGW4526Nur 21.01.1783 r.G. Ludwik Murawski syn G. Walentego M. zapisuje G. Agnieszce córce niegdy G. Jana Murawskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Murawskie-Czachy i Zabiele za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 26]A. D.
NGW4527Nur 21.01.1783 r.N. Jakub syn niegdy Jana Murawskiego swoim i braci rodzonych NN. Tomasza i Pawła Murawskich imieniem zastawia G. Stefanowi Murawskiemu synowi niegdy Jana w polu przyszłym jarym dwadzieścia zagonów zaczynających się od granicy Bielińskiej, ciągnących się do drogi Murawskiej między miedzami spadkobierców niegdy N. Piotra Murawskiego z jednej i N. Macieja Lipskiego z drugiej strony, także w tym polu dwadzieścia zagonów rozpoczynających się od drogi Murawskiej, ciągnących się do granicy ulam transversalem(?) między miedzami części Michalczykowskiej z jednej i tegoż wierzyciela z drugiej strony, także w tym polu dziesięć ozimków rozpoczynających się i kończących oraz między miedzami tych co wyżej, także w tymże polu dziesięć ozimków rozpoczynających się i kończących oraz między miedzami tych co wyżej leżących na dobrach Murawskie-Czachy w sumie trzech dukatów węgierskich. [k. 27]A. D.
NGW4528Nur 23.01.1783 r.G. Jan Dąbrowski syn G. Krzysztofa Dąbrowskiego zapisuje G. Krystynie córce niegdy G. Macieja Dąbrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na dobrach Dąbrowa-Wilki za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 28]A. D.
NGW4529Nur 23.01.1783 r.N. Józef Bogucki syn niegdy Jana de Kamieńczyk-Pierce dziedzic zapisuje N. Krystynie córce niegdy N. Antoniego Kutyłowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Kamieńczyk-Pierce. [k. 29]A. D.
NGW4530Nur 25.01.1783 r.G. Nikodem syn niegdy G. Antoniego Wojtkowskiego zapisuje G. Franciszkowi Zdziarskiemu synowi niegdy Pawła sumę 80 złp. na dobrach Skrzypki, Szumki i Hawryłki w ziemii bielskiej i powiecie brańskim. [k. 30]A. D.
NGW4531Nur 25.01.1783 r.G. Franciszek Zdziarski syn niegdy Pawła kwituje G. Nikodema syna niegdy Antoniego Wojtkowskiego z sumy 1050 złp. za szacunek dóbr Skrzypki, Szumki i Hawryłki wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 31]A. D.
NGW4532Nur 25.01.1783 r.G. Nikodem syn niegdy G. Antoniego Wojtkowskiego zapisuje G. Klarze córce G. Franciszka Zdziarskiego sumę 200 złp. na dobrach Skrzypki, Szumki i Hawryłki w ziemii bielskiej i powiecie brańskim, na wigilię święta Świętego Jana Chrzciciela roku teraźniejszego 1783 zapłacić i wyliczyć przyrzeka i obowiązuje się. [k. 32]A. D.
NGW4533Nur 25.01.1783 r.G. Joanna z Baulskich(?) pozostała wdowa po niegdy G. Faustynie Olszewskim, dziedziczka dóbr Niemyje-Zombki swoim i G. Jana Olszewskiego syna swego nieletniego imieniem kwituje M. Alexandra Brzostowskiego starostę wołkowyjskiego z sumy 60 złp. za szacunek poddanej L. Franciszki córki niegdy L. Wiktora Idźcika z dóbr Niemyje przez zeznającą swoim i wyżej wyrażonego syna imieniem w dniu dzisiejszym sprzedanej na rzecz tegoż M. kwitowanego. [k. 33]A. D.
NGW4534Nur 25.01.1783 r.NN. Jakub i Wojciech Jaźwińscy bracia rodzeni synowie niegdy N. Grzegorza Jaźwińskiego de Sienica-Klawy dziedzice zastawiają swemu ojczymowi N. Dionizemu Murawskiemu synowi niegdy Bartłomieja Murawskiego w polu przyszłym ugorowym cuncum(?) roli między miedzami NN. Stanisława Dołęgowskiego z jednej i Jana Godlewskiego z drugiej strony, także w tym polu dwa ozimki rozpoczynające się i kończące oraz między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach Sienica-Łukasze w sumie 60 złp. [k. 34]A. D.
NGW4535Nur 25.01.1783 r.N. Serwacy syn niegdy Benedykta Krassowskiego de Kaczyno-Arbasy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Katarzynie córce N. Piotra Mioduszewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Kaczyno-Arbasy i Kaczyno-Stare za wzięty posag i inwentarz. [k. 35]A. D.
NGW4536Nur 28.01.1783 r.N. Józef syn N. Tomasza Jaźwińskiego de Stokowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Łucji córce niegdy N. Augustyna Godlewskiego i żyjącej N. Marcyanny Białej, pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Stokowo-Złotki jako rekompensatę za darowiznę uczynioną w dniu dzisiejszym przez matkę tejże przyszłej żony na rzecz tegoż zeznającego. [k. 36]A. D.
NGW4537Nur 28.01.1783 r.N. Jakub syn niegdy Franciszka Kętleńskiego de Kętlanka dziedzic zapisuje N. Marcyannie córce N. Franciszka Grodzkiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Kętlanka za wzięty w części i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 37]A. D.
NGW4538Nur 28.01.1783 r.N. Maciej syn niegdy Józefa Ołtarzewskiego de Ołtarze-Gułacze dziedzic zapisuje N. Petronelli córce niegdy Zygmunta Tymińskiego i żyjącej N. Agaty Godlewskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach Ołtarze-Gułacze jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez matkę tejże przyszłej żony na rzecz tegoż zeznającego. [k. 38]A. D.
NGW4539Nur 30.01.1783 r.N. Franciszek syn niegdy Antoniego Złotkowskiego, zaś po Sebastiana wnuk kwituje I. M. hrabiego Alexandra de Tenczyn Ossolińskiego miecznika Wielkiego Xięstwa Litwskiego z sumy 138 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Kossaki w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanego. [k. 39]A. D.
NGW4540Nur 30.01.1783 r.N. Kazimierz Rostkowski syn niegdy Andrzeja kwituje N. Tomasza syna niegdy Gabriela Zawistowskiego z sumy 40 złp. za szacunek jednego zagonu leżącego na dobrach Rostki-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanego. [k. 40]A. D.
NGW4541Nur 30.01.1783 r.N. Filip Uściński syn niegdy Wojciecha kwituje brata swego rodzonego N. Jana Uścińskiego z sumy 45 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Lipa-Dobki i Brulino-Oprawczyki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanej. [k. 41]A. D.
NGW4542Nur 30.01.1783 r.N. Benedykt Kraszewski syn N. Idziego Kraszewskiego zapisuje N. Jadwidze córce niegdy N. Tomasza Białego, wdowie po niegdy N. Kazimierzu Murawskim, zaś żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Murawskie-Miazgi. [k. 42]A. D.
NGW4543Nur 30.01.1783 r.N. Gabriel Pieńkowski syn niegdy Grzegorza kwituje N. Antoniego syna niegdy Jakuba Tymińskiego z sumy 22 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Tymianki-Bucie w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanych. [k. 43]A. D.
NGW4544Nur 31.01.1783 r.G. Michał Godlewski syn niegdy G. Józefa G., dóbr Godlewo-Olszewo i innych dziedzic zapisuje G. Juliannie córce G. Augustyna Podbielskiego i Justyny z Gostkowskich de Ołtarze-Gułacze dziedziców pannie, żonie swej przyszłej sumę 1600 złp. na dobrach Godlewo-Olszewo na mocy intercyzy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanej. [k. 44]A. D.
NGW4545Nur 31.01.1783 r.N. Antoni syn niegdy Kalixtego Lipskiego de Kramkowo dziedzic kwituje N. Walentego syna niegdy Jana Tymińskiego z sumy 65 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek trzech zagonów na dobrach Tymianki-Dembosze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 45]A. D.
NGW4546Nur 31.01.1783 r.N. Antoni Leszczyński syn niegdy Marcelego, mieszkaniec powiatu drohickiego kwituje brata swego stryjecznego N. Andrzeja syna niegdy Macieja Lipskiego z sumy 20 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Leszczka w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 46]A. D.
NGW4547Nur 01.02.1783 r.N. Józef Zakrzewski syn niegdy Wojciecha de Zakrzewo-Zalesie dziedzic zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Mikołaja Janczewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 110 złp. na dobrach Zakrzewo-Zalesie za wzięty i wziąć mający posag. [k. 47]A. D.
NGW4548Nur 01.02.1783 r.N. Józef syn niegdy Tomasza Rawy de Świerże-Leśniewko dziedzic zastawia G. Adamowi synowi niegdy Jakuba Świerżewskiego w polu przyszłym ugorowym dwa ozimki z łąką rozpoczynające się od drogi Gajowej, ciągnące się do granicy Grędzickiej między miedzami N. Jakuba Świerżewskiego syna niegdy Piotra Świerżewskiego z jednej oraz tegoż wierzyciela z drugiej strony, także w polu in laneis(?) jeden ozimek z łąką rozpoczynący się i kończący jak wyżej, między miedzami granicy Leśniewskiej z jednej i N. Walentego Kuleszy z drugiej strony leżące na dobrach Świerże-Leśniewko w sumie 50 złp. [k. 48]A. D.
NGW4549Nur 01.02.1783 r.N. Wawrzyniec syn niegdy Macieja Żochowskiego de Żochy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Helenie córce niegdy N. Pawła Żochowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 160 złp. na połowie swych dóbr Żochy za wzięty posag. [k. 49]A. D.
NGW4550Nur 04.02.1783 r.N. Adam syn N. Andrzeja Ostrowskiego de Rytele-Święckie dziedzic mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Mariannie córce N. Tomasza Pogorzelskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Rytele-Święckie. [k. 50]A. D.
NGW4551Nur 04.02.1783 r.N. Paweł syn N. Zachariasza Wróblewskiego de Wróble dziedzic zapisuje N. Małgorzacie córce niegdy N. Sebastiana Brzozowskiego, zaś po niegdy N. Jacku Sienickim wdowie, żonie swej przyszłej sumę 40 złp. jako rekompensatę cesji uczynionej przez tę przyszłą żonę przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym na połowie swych dóbr Wróble i Buczyn w ziemii bielskiej, powiecie brańskim. [k. 51]A. D.
NGW4552Nur 04.02.1783 r.N. Jan syn N. Walerego Zaremby de Zaremby-Krtęki dziedzic zapisuje N. Dorocie córce N. Tomasza Zaleskiego sumę 150 złp. na dobrach Zaremby-Krtęki za wzięty posag. [k. 52]A. D.
NGW4553Nur 04.02.1783 r.N. Tomasz syn N. Bartłomieja Zaleskiego de Rosochate-Zalesie dziedzic zastawia swemu zięciowi N. Janowi Zarembie w polu do teraz ozimym czternaście ozimków z zasiewami ozimymi rozpoczynające się od drogi do kościoła rosochackiego, ciągnące się do tryby między miedzami N. Stanisława Zaleskiego brata zeznającego z jednej i spadkobierców po niegdy N. Mikołaju Chmielewskim z drugiej strony leżące na dobrach Rosochate-Zalesie w sumie 80 złp. [k. 53]A. D.
NGW4554Nur 10.02.1783 r.N. Wiktoryn syn niegdy Walentego Maleszewskiego zwanego Kruczek de Maleszewo-Nowa dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Katarzynie córce N. Franciszka Sarnackiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Maleszewo-Nowa za wziętą kwotę 50 złp. posagu, cztery krowy i wyprawę. [k. 54]A. D.
NGW4555Nur 10.02.1783 r.N. Kacper Godlewski syn N. Franciszka Godlewskiego de Godlewo-Mierniki dziedzic zapisuje N. Franciszce córce N. Jakuba Rysiewskiego nie wiadomo gdzie żyjącego i N. Agnieszki Uścińskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 50 złp. na połowie swych dóbr Godlewo-Mierniki i Godlewo-Warsze. [k. 55]A. D.
NGW4556Nur 10.02.1783 r.N. Adam syn N. Łukasza Lipskiego de Zielazy-Brokowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Mikołaja Janczewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Zielazy-Brokowo. [k. 56]A. D.
NGW4557Nur 10.02.1783 r.G. Wiktoryn syn G. Andrzeja Godlewskiego i G. Marianny z Grzymałów zapisuje G. Weronice córce G. Walentego Kętleńskiego i Klary Ołdakowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 500 złp. na połowie swych dóbr Czyżewo-Kościelne i Godlewo-Mierniki w związku z intercyzą zawartą między stronami i w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowaną. [k. 57]A. D.
NGW4558Nur 12.02.1783 r.N. Andrzej syn niegdy Bartłomieja Przeździeckiego de Przeździecko-Dworaki dziedzic zapisuje N. Jozefacie córce N. Szymona Dmochowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 130 złp. na dobrach Przeździecko-Dworaki za wzięty posag. [k. 58]A. D.
NGW4559Nur 12.02.1783 r.N. Szymon syn niegdy Andrzeja Dmochowskiego de Dmochy-Przeczki dziedzic zapisuje N. Andrzejowi synowi niegdy Bartłomieja Przeździeckiego w polu przyszłym ugorowym dwanaście ozimków roli z łąką rozpoczynających się od granicy Pieńków-Żaków, ciągnących się do tryby przez trzy stajania między miedzami spadkobierców po niegdy G. Janie Dmochowskim z jednej i także spadkobierców po niegdy N. Piotrze Dmochowskim z drugiej strony, także w polu ozimym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi do Pieńków-Żaków, ciągnące się do Przeciątki przez dwa stajania między miedzami spadkobierców po niegdy N. Adamie Dmochowskim z jednej i tegoż zeznającego z drugiej strony, także w tym polu trzy ozimki rozpoczynające się od granicy uncula(?) Podłużna, ciągnące się do drogi Andrzejewskiej przez trzy stajania między miedzami spadkobierców po niegdy N. Florianie Dmochowskim z jednej i także spadkobierców po niegdy G. Janie Dmochowskim z drugiej strony, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki w sumie 50 złp. [k. 59]A. D.
NGW4560Nur 12.02.1783 r.N. Paweł syn niegdy Stanisława Tyborowskiego kwituje G. Józefa Skiwskiego cześnika mścisławskiego z sumy 94 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Koce-Schaby-Stare(zawierające darowiznę ręczną(?)) w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 60]A. D.
NGW4561Nur 13.02.1783 r.N. Piotr syn N. Antoniego Lipskiego zapisuje N. Barbarze córce N. Augustyna Dąbkowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na połowie swych dóbr Lipa-Dobki i Gudosze za wzięty i wziąć mający posag. [k. 61]A. D.
NGW4562Nur 13.02.1783 r.M. Andrzej Piotrowski, dworzanin Jego Królewskiej pułkownik kawalerii królewskiej Mości, syn niegdy M. Stanisława Piotrowskiego łowczego wendeńskiego, zaś wnuk Klemensa Piotrowskiego kwituje M. Ignacego Pudłowskiego cześnika województwa podlaskiego syna niegdy M. Leona Pudłowskiego i Doroty Podkuńskiej wojskich województwa podlaskiego,wnuka po niegdy MM. Samuelu i Eleonorze z Irzykiewiczów małżonków Pudłowskich łowczych gostynińskich z sumy 410 000 złp.(!) za szacunek dóbr miasta Wysokie-Mazowieckie ze wsiami Zawrotnia, Ożypy(?), Mścichy i częsci wsi Mysttki w województwie podlaskim, zaś ziemii drohickiej oraz części we wsi Gołasie w ziemii bielskiej, a także części we wsi Undy-Czarnowo w województwie mazowieckim, ziemii łomżyńskiej, powiecie zambrowskim oraz(?) pole ze spichlerzem leżące w mieście Jego Królewskiej Mości Nurze dnia dzisiejszego sprzedanych wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach niniejszych. [k. 62]A. D.
NGW4563Nur 13.02.1783 r.N. Piotr Prosiński syn niegdy Pawła de Guty dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Bartłomieja Dmochowskiego, wdowie po niegdy N. Janie Zarembie sumę 140 złp. na dobrach Guty w ziemii niniejszej nurskiej, w powiecie ostrowskim. [k. 63]A. D.
NGW4564Nur 13.02.1783 r.G. Walenty syn niegdy Tomasza Tymińskiego de Tymianki-Adamy dziedzic zastawia N. Walentemu Dłuskiemu w ogrodzie trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od Piściny(?) do drogi Zapłonia, ciągnące się przez jedno stajanie między miedzami N. Walentego Tymińskiego syna niegdy Jakuba Tymińskiego z jednej i N. Jana Tymińskiego syna niegdy Jakuba Tymińskiego z drugiej strony, także w miejscu tymże trzy ozimki rozpoczynające się od drogi villana(?), ciągnące się do łąki między miedzami tegoż wierzyciela z jednej oraz N. Jakuba Tymińskiego syna niegdy Macieja T. z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Tymiankach-Adamach w sumie 15 złp. [k. 64]A. D.
NGW4565Nur 14.02.1783 r.G. Kacper Tymiński syn niegdy Ambrożego kwituje N. Wawrzyńca Tymińskiego syna niegdy Jerzego z sumy 130 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Tymianki-Skóry w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 65]A. D.
NGW4566Nur 15.02.1783 r.G. Franciszek Godlewski syn niegdy Piotra, części na dobrach Świerże-Panki dziedzic zapisuje G. Katarzynie córce G. Macieja Czyżewskiego i niegdy G. Konstancji Dmochowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 1200 złp. na dobrach Świerże-Panki na mocy intercyzy zawartej między stronami, w dniu dzisiejszym roborowanej. [k. 66]A. D.
NGW4567Nur 15.02.1783 r.G. Stanisław syn niegdy Walentego Żebrowskiego de Żebry-Nadolne dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Petronelli córce G. Franciszka Żebrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Żebry-Nadolne za wzięty i wziąć mający posag. [k. 67]A. D.
NGW4568Nur 15.02.1783 r.N. Daniel Porowski(?) syn niegdy Hilarego P. de Woyny dziedzic, mieszkaniec ziemii bielskiej i powiatu brańskiego zapisuje N. Antoninie córce N. Bartłomieja Żebrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Woyny-Krupy. [k. 68]A. D.
NGW4569Nur 18.02.1783 r.N. Walery syn niegdy Franciszka Jańczewskiego kwituje G. Józefa Zakrzewskiego syna niegdy Jakuba, zaś wnuka niegdy Samuela z sumy 55 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Jańczewo-Sukmanki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 69]A. D.
NGW4570Nur 21.02.1783 r.N. Adam Zawistowski syn niegdy Idziego de Zawisty-Wity dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Józefa Murawskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Zawisty-Wity. [k. 70]A. D.
NGW4571Nur 21.02.1783 r.N. Adam Rytel syn niegdy Anrzeja kwituje N. Jana Zawistowskiego z sumy 25 złp. za szacunek jednego zagonu leżącego na dobrach Pętkówko w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 71]A. D.
NGW4572Nur 21.02.1783 r.N. Józef syn niegdy Jerzego Tymińskiego de Tymianki-Skóry dziedzic zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Hieronima Tymińskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Tymianki-Skóry za wzięty i wziąć mający posag. [k. 72]A. D.
NGW4573Nur 21.02.1783 r.N. Teodor syn N. Pawła Maleszewskiego de Maleszewo-Nova dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Katarzynie córce N. Jana Grądzkiego żonie swej sumę 100 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Maleszewo-Nova. [k. 73]A. D.
NGW4574Nur 28.02.1783 r.N. Andrzej syn N. Pawła Gołębiewskiego de Zakrzewo-Zalesie dziedzic zapisuje N. Jozefacie córce N. Stanisława Złotkowskiego i N. Ewy Rysiewskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Zakrzewo-Zalesie. [k. 74]A. D.
NGW4575Nur 28.02.1783 r.N. Florian syn niegdy Stanisława Wyszyńskiego de Piętki-Gręski dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia N. Jakubowi synowi niegdy Wojciecha Łuniewskiego swemu przyszłemu zięciowi cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Piętki-Gręski w sumie 200 złp. jako posag swej córki N. Marianny Wyszyńskiej, zaś tegoż wierzyciela przyszłej żony. [k. 75]A. D.
NGW4576Nur 28.02.1783 r.N. Jakub syn niegdy Wojciecha Łuniewskiego de Sienica-Giże dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Floriana Wyszyńskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Sienica-Giże jako rekompensatę zastawy z inwentarzem uczynionej w dniu dzisiejszym przez ojca tejże przyszłej żony na rzecz tegoż zeznającego. [k. 76]A. D.
NGW4577Nur 28.02.1783 r.G. Jerzy Polkowski syn niegdy G. Jana Polkowskiego zapisuje swej żonie G. Mariannie córce niegdy G. Józefa Wrzoska i Antoniny Kamieńskiej, zaś wnuczce prawych małżonków G. Andrzeja Kamieńskiego burgrabiego grodzkiego liwskiego i Zofii Biernackiej sumę 150 złp. leżących na dobrach Leżayce w województwie brzeskim, w Wielkim Xięstwie Litewskim, po jej odebraniu z rąk G. Karola Franciszka Wygonowskiego subdelegata grodzkiego drohickiego jako rekompensatę cesji przez tegoż G. Wygonowskiego w dniu dzisiejszym uczynionej. [k. 77]A. D.
NGW4578Nur 28.02.1783 r.N. Kacper Jaźwiński syn niegdy NN. Tomasza Jaźwińskiego i Katarzyny Lipskiej de Kramkowo dziedzic kwituje G. Mateusza Tymińskiego z sumy 200 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek części leżącej na dobrach Kramkowo-Białe i Kossaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 78]A. D.
NGW4579Nur 7.03.1783 r.N. Wawrzyniec syn niegdy Andrzeja Czyżewskiego de Pętkowo-Wymiarowo dziedzic zastawia N. Szymonowi synowi niegdy Józefa Zakrzewskiego de Zakrzewo-Wielkie [dziedzicowi] w polu przyszłym jarym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi Pętkowskiej, ciągnące się przez osiem stajań do Dąbrówki między miedzami G. Józefa Zakrzewskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego z jednej i części zwanej Pieńdurowizna z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Pętkowo-Wymiarowo w sumie 20 złp. [k. 79]A. D.
NGW4580Nur 8.03.1783 r.N. Franciszek syn niegdy Grzegorza Tymińskiego de Lipskie dziedzic zapisuje N. Eleonorze córce niegdy N. Macieja Stokowskiego i żyjącej N. Ewy Dmochowskiej sumę 250 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Lipskich. [k. 80]A. D.
NGW4581Nur 11.03.1783 r.N. Krzysztof syn niegdy Tomasza Kętleńskiego de Kętlanka i innych dziedzic kwituje G. Macieja syna niegdy Pawła Budziszewskiego wiceregenta grodzkiego nurskiego z sumy 120 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Świerże-Kończany i Świerże-Zielone w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 81]A. D.
NGW4582Nur 17.03.1783 r.N. Sebastian syn niegdy Andrzeja Zawistowskiego kwituje N. Tomasza syna niegdy Andrzeja Murawskiego z sumy 70 złp. za szacunek trzech zagonów leżących na dobrach Sienica-Szymany w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 82]A. D.
NGW4583Nur 17.03.1783 r.N. Ignacy syn niegdy Jakuba Kętleńskiego zwanego Jedynak kwituje brata swego rodzonego N. Karola Kętleńskiego z sumy 206 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Kętlanka w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 83]A. D.
NGW4584Nur 17.03.1783 r.N. Karol syn niegdy Jakuba Kętleńskiego zwanego Jedynak de Kętlanka dziedzic zastawia N. Krzysztofowi synowi niegdy Franciszka Kętleńskiego w siedlisku cztery ozimki rozpoczynające się od drogi Uścińskiej, ciągnące się przez trzy stajania do Uwrocia łąki między miedzami N. Walentego Dłuskiego z jednej i części zeznającego z drugiej strony, także w polu na przyszły rok jarym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi Czyżewskiej, ciągnące się przez trzy stajania do drogi Zuzelskiej między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach wyżej wyrażonych Kętlance w sumie 70 złp. [k. 84]A. D.
NGW4585Nur 17.03.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego napisanego przez N. Adama Kraszewskiego na rzecz N. Antoniego Krasowskiego na osobistą prośbę G. Macieja Sienickiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, który takiego waloru mieć chcę, jakoby coram actis quibusvis[5] był roborowany, iż ja zostaję winien summy Imci Panu Antoniemu Krasowskiemu tynfów trzydzieści i pięć, o którą summę proces prawa w Grodzie Nurskiem zaszedł, którą to wzwysz pomienioną summę temusz Imci Panu Kraszewskiemu nazajutrz po Świętym Woyciechu w roku teraźniejszym 1740. do rąk własnych oddać i wyliczyć deklaruję w niedotrzymaniu zaś forum sobie Grodzkie Nurskie etiam Termino tanto sine quibusvis diffugis ad respendendum naznaczam. Działo się w Nurze sub securitate Iudiciorum die prima Aprilis anno ut supra 1740mo. Adam Kraszewski ręką trzymaną krzysz + Antoni Franciszek Godlewski burgrabia grodzki ostrowski przy tym będący manu propria [k. 85]A. D.
NGW4586Nur 17.03.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego napisanego przez N. Hilarego Skarzyńskiego na rzecz N. Jakuba Dmochowskiego na osobistą prośbę G. Macieja Sienickiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, którego pro authentio[6] mieć chcę jakoby w Grodzie którymkolwiek był czyniony lub roborowany, iż ja na moją pilną potrzebę biorę u Imci Pana Jakuba przeszłego Wojciecha syna Dmochowskiego pożycznym sposobem złotych polskich sto sico numero 100., którą summę deklaruję oddać sub onere et conscientia mea na dzień czterynasty Listopada, to jest na poniedziałek po święcie Świętego Marcina Biskupa w roku teraźniejszym 1763. pod zakładem drugiej takowey summy acrigakatum(?) bym na ten czas pomienioney summy, na której deklaruję oddać tedy sobie naznaczam do odpowiedzenia Gród Nurski lub Ziemski na co dla lepszej wiary i wagi ręką moją własną trzymaną przy położeniu Krzyża Świętego i niżej podpisanych Ichmościów Panów Przyjaciół podpisanych podpisuję się. Działo się w Dmochach Wypychach dnia pierwszego czerwca roku Pańskiego Tysiącznego Siedmsetnego Sześćdziesiątego Trzeciego. Hilary Skarzyński nieumiejący pisać ręką trzymaną podpisuję się i krzysz kładę + Antoni Franciszek Godlewski burgrabia grodzki ostrowski przy tym będący Przyjaciel manu propria Sebastian Dmochowski przy tym będący nieumiejący pisać ręką trzymaną kładę krzysz +A. D.
NGW4587Nur 19.03.1783 r.G. Jakub ojciec i Stanisław syn Godlewscy dziedzice de Kamieńczyk-Jankowięta zastawiają NN. Andrzejowi i Szymonowi Godlewskim synom niegdy Macieja w polu przyszłym jarym mniej więcej dwadzieścia pięć ozimków z łąką rozpoczynających się od granicy Piercowskiej, ciągnących się do Terrentem(?) między miedzami części Klimczykowskiej z obu stron, także w polu przyszłym ugorowym mniej więcej dwadzieścia pięć ozimków z łąką rozpoczynających się od granicy Stpiczyńskiej, ciągnących się ad Terrentem(?) między miedzami N. Stanisława Jemielitego z jednej i G. Walentego Jaźwińskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Kamieńczyk-Jankowięta w sumie 136 złp. [k. 87]A. D.
NGW4588Nur 19.03.1783 r.N. Stanisław syn niegdy Jana Złotkowskiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zastawia N. Piotrowi synowi N. Walentego Kamieńskiego cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Kutyłowie-Złotkach w sumie 70 złp. [k. 88]A. D.
NGW4589Nur 21.03.1783 r.G. Jan Bogucki syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarosty i sędziego grodzkiego nurskiego, dóbr Boguty-Wielkie i innych dziedzic zastawia NN. Antoniemu i Pawłowi Drewnowskim braciom między sobą rodzonym synom niegdy Wawrzyńca w polu do teraz ugorowym dziesięć ozimków rozpoczynających się od drogi Leśniowskiej, ciągnących się przez cztery stajania do innej drogi także Leśniowskiej między miedzami G. Antoniego Boguckiego brata zeznającego z jednej i G. Jana Jemielitego z drugiej strony, także tamże w polu dziesięć ozimków, rozpoczynających się od drogi także Leśniowskiej, ciągnących się przez cztery stajania między miedzami tych co wyżej, także w polu jarym dwa ozimki rozpoczynające się od drogi także Leśniowskiej, ciągnące się do tejże do granicy zwanej Jaszczołtowizna między miedzami tegoż brata zeznającego z jednej i spadkobierców po niegdy N. Stanisławie Boguckim z drugiej strony, także tamże w polu także dwa ozimki rozpoczynające się i ciągnące jak wyżej i między miedzami tych, co w pierwszym miejscu leżące na dobrach Boguty-Leśne, także na dobrach Boguty-Stągiewki w miejscu zwanym Bory całą część swoją zwaną Stefanowska w sumie 60 złp. [k. 89]A. D.
NGW4590Nur 21.03.1783 r.N. Adam Uściński syn niegdy Wojciecha de Uścianek dziedzic zastawia N. Józefowi Kętlińskiemu synowi N. Antoniego w polu przyszłym ugorowym trzy zagony jare rozpoczynające się od granicy Kempistych-Świderków, ciągnące się do miejsca zwanego Tymianka między miedzami tegoż zeznającego z jednej i N. Tomasza Niemiery z drugiej strony leżące na dobrach Kempiste-Borowe w sumie 50 złp. [k. 90]A. D.
NGW4591Nur 22.03.1783 r.G. Andrzej Markowski syn niegdy M. Antoniego Markowskiego wojskiego mielnickiego kwituje GG. Jana i Ludwika Dąbrowskich z sumy 108 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dąbrowa-Tworki i Dąbrowa-Wilki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanego. [k. 91]A. D.
NGW4592Nur 22.03.1783 r.N. Paweł syn niegdy Bartłomieja Janczewskiego kwituje NN. Stanisława i Józefa Janczewskich braci swych rodzonych z sumy 250 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Ołdaki-Wielki-Brok sprzedanej przez zeznającego tymże kwitowanym przed aktami niniejszymi w piątek po szóstej niedzieli po Wielkanocy tj. dnia piątego czerwca roku Pańskiego 1778. [k. 92]A. D.
NGW4593Nur 26.03.1783 r.N. Adam syn niegdy Macieja Jaźwińskiego de Rosochate-Kościelne dziedzic imieniem swojej żony N. Marianny córki niegdy N. Jakuba Sierzputowskiego w dobrach Zaremby-Kramki dziedziczki zastawia N. Mikołajowi synowi N. Franciszka Zaremby cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Zaremby-Kramki w sumie 50 złp. [k. 93]A. D.
NGW4594Nur 26.03.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Piotra syna niegdy Mateusza Skłodowskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażona znam tym skryptem moim, który tekowego waloru mieć chcę, jakbym: przed aktami nurskiemi zeznała, iż ja na pilną potrzebę moją zasięgnęłam długu u Imci Pana Mateusza Skłodowskiego tynfów piętnaście, w której to summie według zapisu mego, którego mam od świętej pamięci Imci Pana Antoniego Skłodowskiego męża mego złotych sześćset zastawuję Imci Panu Mateuszowi gruntu do oddania pieniedzy zagonów trzy i ze smugiem między miedzami z jednej strony Sukcessorów Pana Jakuba Skłodowskiego z drugiej Sukcessorów świętej pamięci Mateusza Budziszewskiego pisarza sochaczewskiego leżące. Działo się w Skłodach dnia szesnastego czerwca roku 1763. na co się dla lepszej wiary ręką trzymaną Brygida Skłodowska. Przy tym będący przyjaciel podpisał się Paweł Podgórski manu propria. Antoni Skłodowski kładę krzyż + Adam Dąbrowski kładę krzysz + [k. 94]A. D.
NGW4595Nur 26.03.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Piotra syna niegdy Mateusza Skłodowskiego w tej osnowie: Ja Józef przeszłego ojca Marcina Swierżewski znam i przyznaję tym skryptem moim, iż biorę u Imci Pana Mateusza Skłodowskiego przeszłego ojca Adama pieniędzy tynfów trzydzieści i jeden tynf i szustak jeden numero 31. i szustak 1., w której summie puszczam temusz Imci Panu Skłodowskiemu zastawnym sposobem łąki na Brewkach[7] w siedlisku zagonów dwa poczynające się od uwrocia ciągnące się do Broku między miedzami z jedne strone Imci Pana Hipolita Nienałtowskiego z druge tegoż Imci Pana Świerżewskiego do wykupna tę kartę chcemy mieć takiego waloru jakoby była czyniona w aktach grodzkich nurskich. Działo się w roku tysiąc siedmset pięćdziesiątego dziewiątego dwunastego grudnia na co się podpisuję ręką trzymaną przy przyjaciołach na to proszonych: Józef Świerżewski, Paulus Rawa [k. 95]A. D.
NGW4596Nur 26.03.1783 r.N. Michał syn niegdy Jana Szepietowskiego kwituje N. Łukasza syna niegdy Józefa Dąbrowskiego z sumy 65 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dąbrowa-Moczydły w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 96]A. D.
NGW4597Nur 26.03.1783 r.N. Wojciech syn niegdy Bartłomieja Czyżewskiego i niegdy N. Doroty Sienickiej kwituje N. Józefa syna N. Stanisława Sienickiego z sumy 550 złp. wedle kontraktu sprzedażnego w dniu dzisiejszym roborowanego za szacunek części leżącej na dobrach Sienica-Marcinki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 97]A. D.
NGW4598Nur 2.04.1783 r.M. Andrzej Świderski miecznik ziemii nurskiej kwituje G. Antoniego syna niegdy G. Adama Kempistego z sumy 1550 złp. includendo et summam maternam za szacunek części leżącej na dobrach Nienałty-Michny, Nienałty-Szymany, Nienałty-Brewki i Skłody-Stachy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 98]A. D.
NGW4599Nur 2.04.1783 r.G. Franciszek syn niegdy Antoniego Dmochowskiego de Bieńki-Krzeczkowo dziedzic zastawia G. Kazimierzowi synowi G. Bartłomieja Dmochowskiego stamtądże dziedzicowi swoją część dziedziczną w polu przyszłym ugorowym mniej więcej czterdzieści ozimków roli z łąką rozpoczynających się od drogi do kościoła rosochackiego, ciągnących się do terrentem(?) zwanej Owadnica między miedzami expulsery(?) z jednej i spadkobierców po niegdy N. Adamie Bieńkowskim z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Bieńki-Krzeczkowo w sumie 40 złp. [k. 99]A. D.
NGW45100Nur 2.04.1783 r.N. Idzi syn niegdy Jakuba Wojno de Lubowicz-Kąty dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia bratankowi swemu N. Leonardowi synowi niegdy Stanisława Wojno osiem zagonów pola rozpoczynających się od drogi Zagumiennej, ciągnących się przez drogę przez wieś idącą, kończących się na terrentem(?) między miedzami wierzyciela z jednej i N. Ludwika Woyno z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Lubowicz-Kąty w sumie 30 złp. [k. 100]A. D.
NGW45101Nur 5.04.1783 r.N. Krzysztof syn niegdy Łukasza Przeździekiego kwituje N. Jana syna niegdy Wawrzyńca Przeździeckiego z sumy 85 złp. za szacunek siedliska i trzech zagonów leżących na dobrach Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 101]A. D.
NGW45102Nur 14.04.1783 r.N. Maciej syn niegdy Jakuba Zakrzewskiego de Zakrzewo-Wielkie dziedzic zapisuje N. Katarzynie córce N. Andrzeja Konarzewskiego, wdowie po niegdy N. Franciszku Szulborskim sumę 100 złp. na dobrach Zakrzewo-Wielkie, z dóbr Grędzice odebranej, którą sumę wraz z prowizją obowiązuje się zapłacić i wyliczyć na dzień 14. kwietnia roku 1784. [k. 102.]A. D.
NGW45103Nur 14.04.1783 r.N. Idzi syn niegdy Klemensa Kuleszy de Kuleszki-Małe dziedzic zastawia N. Wawrzyńcowi Kuleszy synowi niegdy Rocha w polu do teraz jarym trzy zagony jare z łąką rozpoczynające się od drogi Świerżewskiej, ciągnące się do innej drogi zwanej Gumienna między miedzami NN. Pawła Kuleszy z jednej i Antoniego Zaremby z drugiej strony na dobrach wyżej wyrazonych Kuleszkach-Małych w sumie 58 złp. [k. 103]A. D.
NGW45104Nur 14.04.1783 r.N. Mateusz syn niegdy Bartłomieja Czyżewskiego kwituje N. Szymona Białego z sumy 220 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dmochy-Wypychy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 104]A. D.
NGW45105Nur 14.04.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego przyniesionego przez N. Wojciecha syna N. Mikołaja Janczewskiego, napisanego zaś przez N. Bartłomieja Dybowskiego na rzecz N. Antoniego Rostkowskiego w tej osnowie: Die decima quinta Aprilis anno 1775to.[8] Ja niżej na podpisie znam tym skryptem moim jako wybrałem różnymi czasy to jest od Imci Pana Antoniego po Wojciechu syna żyta korzec po złotych sześć numero 6, jęczmienia ćwierć jedne złotych pięć, drugą razą żyta ćwierć jedne i pół po złotych sześć numero 9, jęczmienia pół korca złotych polskich dziesięć, gryki ćwierci dwie po złotych trzy i pół numero 3 ½, ćwierć po złotych 3 ½ numero złotych siedm, pieniędzy wziołem złotych polskich cztery numero 4. Wszystkigo uczyni złotych polskich numero 60, a to na grunte tenże poczytujący się od Błotka do Czyżewskiej drogi, na który grunt wybrałem tę summę złotych polskich numero 60 z jednej strony trzyma Imć Pan Franciszek Janczewski, z drugiej strony Imć Pan Franciszek Janczewski na co wszystko z podpisem ręką własną nieumiejący pisać kładę krzyżów trzy +++ Bartłomiej Dybowski [k. 105]A. D.
NGW45106Nur 19.04.1783 r.[Uwaga! Poniższy dokument jest dość skomplikowany i wystąpiły trudności z jego tłumaczeniem, jednak zrobiłem co w mojej mocy – A. Dobkowski] I. M. Alexander hrabia de Tenczyn Ossoliński [miecznik] Wielkiego Księstwa Litewskiego, kawaler orderów Orła Białego i Świętego Stanisława przez G. Stanisława Barzyńśkiego, M. Felix Kobyliński(?) burgrabia grodzki zakroczymski przez I. M. Michała(?) Wielohurskiego kuchmistrza Wielkiego Księstwa Litewskiego, I. M. Franciszek Xawery Waldemar Świętego Cesarstwa Rzymskiego hrabia de Levendall pułkownik kawalerii Najjaśniejszego Królestwa Francji i Marianna Ludwika z hrabiów Lewendalli I. M. Antoniego Brancas Marchiorus de (?) bracia i siostry między sobą rodzeni przed aktami (?) paryskimi dnia dwudziestego dziewiątego marca roku Pańskiego 1779. różne transakcje zapisane wedle wydanej plenipotencji w Chorochowie czwartego października tegoż roku 1779. na osobę tegoż Kobylińskiego i wciągnięta do akt grodzkich (?) w dniu jedenastego tegoż miesiąca i roku, wreszcie przed aktami grodzkimi warszawskimi w dniu czternastego miesiąca (?) roku już ubiegłego 1782. plenipotencja imieniem wyżej wyrażonych I. M. Levendalli oraz Józef Kajetan starosta grodzki sandomierski kawaler orderu Świętego Stanisława, Jan Onufry starosta drohicki hrabiów de Tenczyn Ossolińscy bracia między sobą rodzeni tegoż I. M. Ossolińskiego miecznika Wielkiego Księstwa Ltewskiego z niegdy I. M. Benedykty z Levendali żony synowie niegdy I. M. Woldemara hrabiego Levendala najwyższego marszałka kawalerii francuskiej i Barbary z Szembeków niegdy I. M. Franciszka na Słupowie Szembeka kasztelana kamienieckiego i Barbary z Rupniewskich córki wnukowie kwitują(?) I. M. Ossolińskiego miecznika Wielkiego Księstwa Litewskiego ojca wedle możliwości od(?) I. M. Levendalli i Brancas(?) zaś I. M. Ossolińskich starostów sandomierskiego i drohickiego synów M. Szymona Werycha Darowskiego pisarza grodzkiego krakowskiego z sumy 20 000 dukatów węgierskich za szacunek dóbr spadłych po niegdy I. M. Bilchildis(?) de Szembeki niegdy I. M. Jerzego Mniszcha kasztelana krakowskiego z Konstancją z książąt Jabłonowskich I. M. Stanisława Mycielskiego starosty lubaczowskiego żona zeznającego i I. M. Levendalle i Brancas(?) oraz za szacunek dóbr Kolosy w województwie sandomierskim i powiecie wiślickim(?) także po wyżej wyrażonej niegdy I. M. Bithildim(?) z Szembeków Mniszchowej przez głowę niegdy I. M. Franciszka Szembeka stolnika królewskiego spadkobierców z jednej wedle kontraktu sprzedażnego i M. Darowskiego pisarza grodzkiego krakowskiego z drugiej strony w dniu dzisiejszym roborowanego. [k. 106]A. D.
NGW45107Nur 19.04.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Stefana Wyszomierskiego kwituje N. Piotra Wyszomierskiego brata swego rodzonego z sumy 108 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Rawy-Gackowo w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 107]A. D.
NGW45108Nur 24.04.1783 r.G. Wiktoryn syn niegdy Jakuba Niwińskiego zapisuje G. Mariannie Niwińskiej córce swej zrodzonej z niegdy G. Katarzyny Wrzoskownej sumę 150 złp. po jej odebraniu z rąk G. Karola Franciszka Wygonowskiego subdelegata grodzkiego drohickiego jako rekompensaty za cesję przez tego zeznającego imieniem tejże G. Niwińskiej córki swej na osobę tegoż G. W. subdelegata grodzkiego drohickiego w dniu dzisiejszym uczynionej. [k. 108]A. D.
NGW45109Nur 26.04.1783 r.N. Krzysztof syn niegdy Stefana Koca w dobrach Wojtkowice-Stare dziedzic, powiatu drohickiego mieszkaniec zastawia NN. Mikołajowi, Konstantemu i Karolowi Kocom synom niegdy tegoż N. Stefana Koca braciom swoim rodzonym cały swój dział na dobrach wyżej wyrażonych Wojtkowicach-Starych w sumie 100 złp. [k. 109]A. D.
NGW45110Nur 26.04.1783 r.N. Maciej syn niegdy Karola Wojtkowskiego de Wojtkowice-Stare dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia N. Pawłowi synowi niegdy Wojciecha Wojtkowskiego w polu do teraz ugorowym trzy ozimki rozpoczynające się, od terrente(?) zwanej Pełchowka, ciągnące się do miejsca zwanego Bagno między miedzami N. Mikołaja Koca z jednej i G. Pawła Obryckiego podskarbiego nurskiego z drugiej strony, także w polu jarym jeden i pół ozimka rozpoczynające się od przeciątki, ciągnące się do innej przeciątki przez cztery stajania między miedzami NN. Stanisława Wojtkowskiego z jednej i Michała Wojtkowskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Wojtkowice-Stare w sumie 40 złp. [k. 110]A. D.
NGW45111Nur 26.04.1783 r.M. Stanisław Łazowski komornik ziemski nurski kwituje N. Stanisława syna niegdy Jana, Macieja syna niegdy Karola, Macieja syna niegdy Szymona, Tomasza ojca i Stefana syna, Pawła syna niegdy Jana Wojtkowskich, Łukasza i Franciszka synów niegdy Andrzeja Koca z sumy 150 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Wojtkowice-Stare i Pomiaty-Kosierki(?) w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego tymże kwitowanym sprzedanej. [k. 111]A. D.
NGW45112Nur 26.04.1783 r.N. Piotr syn niegdy Grzegorza Tymińskiego zastawia N. Janowi synowi niegdy Franciszka Wojtkowskiego w polu do teraz ugorowym półtora ozimka rozpoczynającego się od przeciątki, ciągnącego się do innej przeciątki między miedzami N. Ewy Tymińskiej, żony N. Michała Wojtkowskiego z jednej i N. Piotra syna niegdy Jana Tymińskiego z drugiej strony, także w tymże polu półtora ozimka rozpoczynającego się i kończącego jak wyżej między miedzami N. Jana syna niegdy Pawła z jednej i Ludwiki córki niegdy Wawrzyńca Tymińskich, zaś N. Wojciecha Tymińskiego żony z drugiej strony, także w polu ugorowym jeden ozimek rozpoczynający się od siedliska ciągnący się do przeciątki przez pięć stajań między miedzami N. Ewy Tymińskiej żony N. Michała Wojtkowskiego z jednej i N. Piotra syna niegdy Jana Tymińskiego z drugiej strony, także w polu ozimym dwa ozimki rozpoczynające się od granicy caela(?) Klinowa, ciągnące się do granicy miasta Nur między miedzami N. Wawrzyńca z jednej strony i N. Piotra syna niegdy Jana Tymińskich z drugiej strony, leżące na dobrach Tymianki-Moderki w sumie 54 złp. [k. 112]A. D.
NGW45113Nur 30.04.1783 r.Wciągnięcie do akt ręcznego skryptu zastawnego na osobistą prośbę N. Walentego Zakrzewskiego napisanego przez niegdy N. Jakuba Zakrzewskiego syna niegdy N. Zygmunta Zakrzewskiego w tej osnowie: Ja na podpisie moim niżej wyrażony znam tym dokumentem moim, iż ja biorąc na potrzebę moją u Imć Pana Zygmunta Zakrzewskiego tynfów dziewiętnastu zastawiam onemu grunta moje na Zakrzewie, Słomach, Zalesiu, to jest to jest siedlisko poczynające się od drogi Czyżewskiej do granicy Smolewskiej ozimków pięć między miedzami z jednej Imć Pana Walentego Zakrzewskiego, z drugiej zaś strony Imć Pana Wojciecha Zakrzewskiego, także w polu jarym ozimków pięć poczynające się od drogi Czyżewskiej aż do granicy Wypychów-Zakrzewa między miedzami między miedzami Imć Pana Adama Zakrzewskiego z jednej, z drugiej zaś sukcessorów przeszłego Imć Pana Pawła Zakrzewskiego a to do trzech lat a po wyiściu trzech lat do wykupna pozwalając temusz Imć Panu Zygmuntowi Zakrzewskiemu wszelkich pożytków i prowentów zażywać z tych gruntów. Działo się w Zakrzewie-Wielkim roku Pańskiego 1754go dnia 29. czerwca. A. D.
NGW45114Nur 30.04.1783 r.N. Wiktor Stepnowski de Biedrzyce-Koziegłowy czyli Koziaki dziedzic syn i specjalny plenipotent N. Tyburcego niegdy Andrzeja Stepnowskiego [syna], przez tegoż ojca swego przed aktami grodzkimi różańskimi w dniu dwudziestym czwartym miesiąca i roku obecnego ustanowiony, zapisuje N. Zofii córce niegdy N. Józefa Świderskiego, po niegdy N. jakiegokolwiek imienia Topczewskim pozostałej wdowie, zaś zeznającego przyjaciółce sumę 400 złp. na dobrach Biedrzyce-Koziegłowy czyli Koziaki w województwie mazowieckim, zaś ziemii różańskiej odebranej w dniu dzisiejszym z rąk I. M. Ossolińskiej starościny ziemskiej nurskiej jako rekompensatę kwitacji w dniu dzisiejszym na osobę tejże I. M. Ossolińskiej starościny ziemii nurskiej przez zeznającego uczynionej. [k. 114]A. D.
NGW45115Nur 30.04.1783 r.N. Wawrzyniec syn niegdy Wojciecha Ołowskiego de Ołowskie dziedzic zastawia G. Ludwikowi synowi niegdy Walentego Bgouckiego de Ślepowrony w polu do teraz jarym miejsce zwane Za goro cztery ozimki rozpoczynające się od drogi Bielińskiej, ciągnące się przez pięć stajań do Uwrocia między miedzami N. Klemensa Ołowskiego z jednej i I. M. Ossolińskiego miecznika Wielkiego Xięstwa Litewskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Ołowskich w sumie 60 złp. [k. 115]A. D.
NGW45116Nur 10.05.1783 r.N. Stanisław syn niegdy Antoniego Kamieńskiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Justynie córce N. Jana Godlewskiego pannie, żonej swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Kutyłowo-Złotki. [k. 116]A. D.
NGW45117Nur 12.05.1783 r.N. Marek syn niegdy Joachima Godlewskiego kwituje N. Jakuba Godlewskiego syna niegdy tegoż Joachima brata swego rodzonego z sumy 40 złp. za szacunek pola tj. trzech zagonów leżących na dobrach Godlewo-Łuby przez tegoż zeznajacego w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 117]A. D.
NGW45118Nur 12.05.1783 r.G. Jan Gortard Rogulski syn niegdy G. Wawrzyńca i Ewy z Siestrzeńskich Rogulskich de Roguły-Wielkie i Kuchy dziedzic, mieszkaniec ziemii warszawskiej zapisuje G. Jadwidze córce G. Krzysztofa i Petronelli z Dąbrowskich Uszyńskich sumę 100 złp. na dobrach Roguły-Wielkie i Kuchy. [k. 118]A. D.
NGW45119Nur 12.05.1783 r.G. Szymon Gortard Rogulski syn niegdy G. Wawrzyńca Rogulskiego kwituje GG. Jana Gortarda Rogulskiego brata swego rodzonego i Jadwigę Uszyńską małżonków z sumy 60 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Roguły-Wielkie i Kuchy w ziemii warszawskiej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanej. [k. 119]A. D.
NGW45120Nur 16.05.1783 r.G. Felix Zgleczewski syn niegdy Adama de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zastawia N. Annie córce niegdy N. Teodora Umięckiego, zaś po niegdy N. Kacprze Rajkowskim wdowie w polu do teraz jarym trzy zagony jare rozpoczynające się od granicy pętkowskiej, ciągnące się do drogi zakrzewskiej między miedzami tejże wierzycielki z jednej i zakonu łomżyńskiego z drugiej strony, także w polu ozimym cztery ozimki rozpoczynające się od drogi pętkowskiej, ciągnące się od głowy między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewo-Szlacheckie w sumie 130 złp. [k. 120]A. D.
NGW45121Nur 19.05.1783 r.N. Kazimierz syn niegdy Marcina Suskiego kwituje N. Jerzego syna N. Franciszka Godlewskiego z sumy 66 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 121]A. D.
NGW45122Nur 19.05.1783 r.M. Mamantius(?) Korowicki rotmajster powiatu lidzkiego imieniem M. Franciszka Korowickiego stolnika wendeńskiego brata swego rodzonego kwituje M. Jadwigę Dąbrowską po niegdy M. Janie Dąbrowskim komorniku ziemskim bielskim pozostałą wdowę z sumy 200 złp. za szacunek L. Walentego Gutowskiego i L. Józefa syna tegoż Walentego Gutowskiego darowanych w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego imieniem brata swego Franciszka Korowickiego przed aktami niniejszymi. [k. 122]A. D.
NGW45123Nur 21.05.1783 r.G. Aniela córka niegdy G. Michała Górskiego, niegdy G. Karola Górskiego siostra rodzona, zaś G. Krzysztofa Jabłonowskiego żona w asystencji tegoż męża swego zastawia N. Marcinowi synowi niegdy Macieja Wojtkowskiego w polu do teraz jarym cztery zagony jare z łąką rozpoczynające się od granicy trojanowskiej, ciągnące się do drogie Wieskiej między miedzami G. Michała Górskiego z jednej i Kajetana Jabłonowskiego z drugiej strony, także w polu tymże cztery zagony jare rozpoczynające się i kończące się oraz między miedzami pierwszego jak wyżej i N. Wawrzyńca Lubowickiego z drugiej strony, także w polu ugorowym cztery ozimki rozpoczynające się od granicy tejże Trojanowskiej, ciągnące się do innej granicy Lubowica-Byziów z łąką między miedzami tych tak, jak w pierwszym miejscu, także w polu tymże cztery ozimki z łąką rozpoczynające się, ciągnące się i między miedzami tych co wyżej, także w tymże polu cztery ozimki z łąką rozpoczynające się od tryby, ciągnące się do tejże granicy Byziowskiej między miedzami N. Michała Lubowickiego z jednej i G. Michała Górskiego z drugiej strony leżące na dobrach Lubowicz-Wielki w województwie mazowieckim, zaś powiecie drohickim w sumie 400 złp. [k. 123]A. D.
NGW45124Nur 21.05.1783 r.G. Wojciech syn niegdy Andrzeja Święckiego dóbr Święck-Wólka dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Mariannie z Zarembów pierwszego ślubu żonie niegdy G. Wawrzyńca Święckiego, zaś do teraz żonie swej sumę 800 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Święck-Wólka za wzięty posag i inwentarz. [k. 124]A. D.
NGW45125Nur 21.05.1783 r.N. Mateusz syn niegdy Andrzeja Stpiczyńskiego de Stpicze dziedzic zapisuje N. Konstancji córce N. Marcina Budziszewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Stpicze i innych . [k. 125]A. D.
NGW45126Nur 24.05.1783 r.N. Jakub syn niegdy Stanisława Dąbrowskiego de Dąbrowa-Moczydły dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Konstancji córce niegdy N. Macieja Zawistowskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Dąbrowa-Moczydły i innych sumę 100 złp. [k. 126]A. D.
NGW45127Nur 28.05.1783 r.G. Grzegorz syn niegdy N. Tomasza i Katarzyny z Lipskich Jaźwińskich kwituje G. Mateusza syna G. Piotra Tymińskiego z sumy 200 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Kramkowo-Białe, Nadbużne i Kossaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 127]A. D.
NGW45128Nur 30.05.1783 r.N. Mateusz syn N. Józefa Zawistowskiego de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zapisuje N. Rozalii córce N. Józefa Rostkowskiego, po niegdy N. Kacprze Zgleczewskiem pozostałej wdowie, zaś przyszłej swej żonie sumę 100 złp. na dobrach Zgleczewo-Szlacheckie. [k. 128]A. D.
NGW45129Nur 30.05.1783 r.M. Michał Krassuski stolnik lubaczowski syn niegdy M. Bonawentury Krassuskiego, dóbr Michałowo-Wróble i innych dziedzic zapisuje M. Wiktorii córce niegdy M. Kazimierza Lochmana żonie swojej sumę 3000 złp. na dobrach Michałowo-Wróble i innych. [k. 129]A. D.
NGW45130Nur31.05.1783 r.N. Marcin syn niegdy Tomasza Konarzewskiego kwituje N. Ambrożego Konarzewskiego brata swego rodzonego z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Dmochy-Marki, Ołdaki-Wielki-Brok i Żelazy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 130]A. D.
NGW45131Nur2.06.1783 r.G. Józef syn G. Mikołaja Pętkowskiego i Anny Oborskiej, części w dobrach Pułazie mocą prawa nabytej dziedzic zastawia M. Rochowi Godlewskiemu sędziemu grodzkiemu ostrowskiemu dziedzicowi dóbr Wygonowo i innych w sumie 193 złp. i 15 gr., jako rekompensatę cesji seu kwitacji przez tegoż M. Godlewskiego uczynionej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na rzecz zeznającego, L. Benedykta niegdy L. Macieja Zduniaka syna, poddanego dziedzicznego tegoż zeznającego z dóbr Pułazie z żoną i chłopcem. [k. 131]A. D.
NGW45132Nur2.06.1783 r.N. Jan syn niegdy Wojciecha Nienałtowskiego kwituje G. Wojciecha syna niegdy Jakuba Wojtkowskiego z kwoty 16 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Lipskie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 132]A. D.
NGW45133Nur4.06.1783 r.G. Kazimierz syn niegdy Tomasza Pętkowskiego kwituje G. Józefa Zakrzewskiego syna niegdy Jakuba z sumy 125 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Pętkowo-Wielkie(nie dotyczy sum zastawnych), w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 133]A. D.
NGW45134Nur4.06.1783 r.G. Maurycy syn niegdy Pawła Świerżewskiego kwituje G. Adama syna niegdy Kazmierza Świerżewskiego z sumy 162 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Świerże-Zielony w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 134]A. D.
NGW45135Nur4.06.1783 r.N. Wincenty syn niegdy Jana Laskowskiego kwituje M. Rocha Godlewskiego sędziego grodzkiego ostrowskiego z kwoty 40 złp. za szacunek siedliska leżącego na dobrach Kętlanka w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 135]A. D.
NGW45136Nur4.06.1783 r.N. Klemens syn niegdy Adama Ołowskiego de Ołowskie dziedzic zastawia G. Ludwikowi synowi niegdy Walentego Boguckiego dziedzicowi de Ślepowrony część swoją dziedziczną w polu do teraz jarym mniej więcej ozimków dwanaście rozpoczynających się od granicy Bielińskiej, ciągnące się do borków między miedzami zeznającego z jednej i N. Wawrzyńca Ołowskiego z drugiej strony leżących na dobrach wyżej wyrażonych Ołowskich w sumie 40 złp. [k. 136]A. D.
NGW45137Nur4.06.1783 r.N. Grzegorz syn N. Kacpra Godlewskiego de Długie-Grodzickie dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Barbarze córce niegdy N. Marcina Maleszewskiego, wdowie po niegdy N. Mikołaju Grodzickim, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Maleszewo-Nova i Maleszewo-Stare jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez tę przyszłą żonę na rzecz tegoż zeznającego. [k. 137]A. D.
NGW45138Nur10.06.1783 r.N. Antoni Wyszomierski syn niegdy Jana, de Wyszomierze dziedzic mieszkaniec powiatu ostrowskiego w ziemii nurskiej zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Jana Tymińskiego żonie swej sumę 300 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Wyszomierz-Wielki za wzięty posag. [k. 138]A. D.
NGW45139Nur11.06.1783 r.N. Adam syn niegdy Fabiana Żochowskiego kwituje N. Rajmunda syna niegdy Michała Żochowskiego z sumy 54 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Żochy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego przed aktami ninejszymi temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 139]A. D.
NGW45140Nur 11.06.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Adam Jaźwińskiego de Trynisze-Koniewo dziedzic zastawia M. Stanisławowi Łazowskiemu komornikowi ziemskiemu nurskiemu część swoją zwaną Złotkowizna w polu do teraz jarym, tj. pięć ozimków rozpoczynających się od drogi Łomżyńskiej, ciągnących się przez dwa pola do drogi zwanej bakunowa(?) między miedzami części zwanej Gęczmionkowizna z jednej i N. Macieja Cholewickiego z drugiej strony, także w polu ugorowym trzy ozimki rozpoczynające się od pastwiska, ciągnące się do gościńca Gdańskiego(?) między miedzami części zwanej Dziurowizna z jednej i spoadkobierców po niegdy N. Macieju Uszyńskim z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Trynisze-Koniewo w sumie 60 złp. [k. 140]A. D.
NGW45142Nur 11.06.1783 r.N. Stanisław syn N. Jakuba Godlewskiego de Godlewo-Łuby dziedzic zapisuje N. Franciszce córka N. Tomasza Jaźwińskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Godlewo-Łuby za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 142]A. D.
NGW45143Nur 11.06.1783 r.N. Wojciech syn N. Adama Mystkowskiego kwituje N. Mikołaja syna niegdy N. Franciszka Sasinowskiego z sumy 50 złp. za szacunek pola, tj. dwóch i pół ozimka z zabudowaniami leżących na dobrach Grzymały-Połomia(?) w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż N. Sasinowskiemu kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanego. [k. 143]A. D.
NGW45144Nur 11.06.1783 r.G. Jan syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje N. Kazimierza syna niegdy Macieja Uszyńskiego z sumy 80 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Boguty-Leśne przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego w dniu dwudziestym dziewiątym kwietnia 1782. roku przed aktami wójtowskimi nurskimi. [k. 144]A. D.
NGW45145Nur 11.06.1783 r.N. Małgorzata córka niegdy N. Antoniego Godlewskiego, po niegdy N. Mateuszu Kraszewskim pozostała wdowa, po swym ojcu dziedziczka w dobrach Godlewo-Milewko zastawia N. Wojciechowi Godlewskiemu synowi niegdy Andrzeja stamtądże dziedzicowi w polu do teraz ugorowym jeden i pół zagonu rozpoczynające się od granicy Kamieńczyka-Wielkiego, ciągnące się do drogi Kościelnej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Piotra Godlewskiego z drugiej strony, także w tymże polu jeden ozimek roli rozpoczynający się jak wyżej, ciągnący się do umetum(?) między miedzami N. Antoniego z jednej i N. Piotra z drugiej strony Godlewskich, także tamże w polu jeden ozimek rozpoczynający się od drogi Kamieńczykowskiej, ciągnący się do tryby, między miedzami tychże co w pierwszym miejscu, także tamże w polu jeden i pół zagonu ozimego roli rozpoczynający się jak wyżej ciągnący się przez dwa stajania do zarośli między miedzami N. Antoniego syna niegdy Andrzeja z jednej i innego N. Antoniego syna niegdy Michała z drugiej strony Godlewskich na dobrach wyżej wyrażonych Godlewo-Milewko w sumie 28 złp. [k. 145]A. D.
NGW45146Nur 13.06.1783 r.G. Jan syn niegdy Jakuba Skłodowskiego kwituje G. Adama syna niegdy Marcina Grabowskiego z sumy 108 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Świerże-Panki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 146]A. D.
NGW45147Nur 13.06.1783 r.N. Stanisław syn niegdy Jana Wojtkowskiego zwany Zielazny de Wojtkowice-Dady dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Małgorzacie córce niegdy N. Tomasza Wojtkowskiego żonie swej sumę 4 złp. na dobrach Wojtkowice-Dady jako rekompensatę za darowiznę jednego i pół zagona uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę żonę zeznającego na rzecz N. Łukasza Koca. [k. 147]A. D.
NGW45148Nur 13.06.1783 r.G. Michał Tymiński syn G. Wojciecha Tymińskiego wojskiego mielnickiego, dóbr Dmochy-Sadły i innych dziedzic zastawia G. Ignacemu Ołdakowskiemu synowi niegdy M. Józefa Ołdakowskiego miecznika ziemskiego drohickiego L. Wojciecha Kołodziejczuka z żoną, chłopcem i domem kmiecym, w polu ozimym dwadzieścia jeden ozimków rozpoczynających się od głów, ciągnące się przez trzy stajania do drogi Bieńdugowskiej między miedzami tegoż zeznającego z obu stron, także tamże w polu naprzeciw drogi Bieńdugowskiej dwadzieścia pięć ozimków roli z łąką rozpoczynających się od tejże drogi Bieńdugowskiej , ciągnące się od pola magoreum między miedzami jak wyżej, także tamże w polu ozimków piętnaście rozpoczynających się od sadu przy drodze(?) do wsi Dmochy, ciągnące się do wsi Zaremby-Bieńdugi przez gościniec Czyżewski przez sześć stajań między miedzami tak jak wyżej, także w polu ugorowym ozimków dwadzieścia rozpoczynających się od uwrocia łąki, ciągnące się do przecza pola sadowskiego między miedzami kościoła Czyżewskiego albo Zambrowskiego z jednej i tegoż zeznającego z drugiej strony, także w polu jarym ozimków piętnaście rozpoczynających się i ciągnących jak wyżej, między miedzami tegoż zeznającego z jednej i spadkobierców po niegdy G. Szymonie Tymińskim z drugiej strony na dobrach Dmochy-Sadły, także na dobrach Dmochy-Figury smug[9] długi i szeroki na cztery pręty między miedzami tegoż zeznającego z obu stron, także na dobrach Dmochy-Sadły w polu ozimym siedem ozimków roli z łąką rozpoczynających się od granicy Bolendowskiej, ciągnące się do granicy Sutkowskiej między miedzami tegoż zeznającego z jednej i spadkobierców niegdy G. Szymona Tymińskiego z drugiej strony w sumie 910 złp. [k. 148-148v]A. D.
NGW45149Nur 13.06.1783 r.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na prośbę N. Ludwika syna niegdy Stanisława Godlewskiego w tej osnowie: Ja Bartłomiej przeszłego Andrzeja Zawistowski znam tym skryptem moim, iż ja pozostaję winien Panu Stanisławowi przeszłego Andrzeja Godlewskiego tynfów czterydzieści dico numero 40, które deklaruję się oddać na święto świętego Wawrzeńca w roku teraźniejszym 1741 przypadające a in casu[10] w nieoddaniu forum sobie grodzkie nurskie ad respondendem[11] naznaczam na co się podpisuję. Działo się w kancellaryi nurskiej die vigesima quarta Maii 1741mo anno[12]. Bartłomiej Zawistowski ręką trzymaną + , A. Sutkowski przy tym będący manu propria, Mateusz Ołtarzewski proszony do podpisu manu propria [k. 149]A. D.
NGW45150Nur 13.06.1783 r.N. Alexander syn niegdy Stanisława Godlewskiego de Świerże-Panki dziedzic zastawia G. Franciszkowi synowi niegdy Piotra Godlewskiego bratankowi swemu w związku z wykupem dóbr swoich zastawnych w sumie 150 złp. wedle skrytu ręcznego z dwudziestego dziewiątego marca 1781 roku przez tegoż wierzyciela asekurowanej w polu do teraz ugorowym trzy zagony jare rozpoczynające się od drogi Andrzejowskiej, ciągnące się do drogi Kuleszkowskiej między miedzami wierzyciela z jednej i G. Antoniego Gołembiewskiego z drugiej strony, także w łąkach dwa zagony jare łąki rozpoczynające się od rzeki Brok, ciągnące się do uwrocia pola między miedzami tego co wyżej wierzyciela z jednej i zeznającego z drugiej strony na dobrach wyżej wyrażonych Świerże-Panki w sumie 201 złp. [k. 150]A. D.
NGW45151Nur 13.06.1783 r.M. Ignacy Franciszek Xawery dwojga imion Ołdakowski cześnik sanocki, dóbr Rytele-Olechny i innych dziedzic zapisuje G. Jakubowi synowi niegdy Jana Jaźwińskiego sumę 300 dukatów węgierskich rachując jeden dukat po osiem złotych polskich na dobrach Rytele-Olechny, Rytele-Suche i innych w województwie podlaskim, ziemii zaś drohickiej. [k. 151]A. D.
NGW45152Nur 16.06.1783 r.N. Marcin syn niegdy Mateusza Dmochowskiego kwituje N. Grzegorza Ddmochowskiego brata swego rodzonego z kwoty 10 złp. za szacunek pola, tj. jednego ozimka leżącego na dobrach Zaremby-Warchoły w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 152]A. D.
NGW45153Nur 16.06.1783 r.G. Apolonia z Paderewskich, wdowa po niegdy G. Jakubie Obryckim komorniku ziemskim ostrowskim, matka i Ignacy Obrycki komornikowicz ziemski ostrowski syn części dóbr Obryte dziedzic, który to syn swoim i brata rodzonego G. Jana Obryckiego komornikowicza ziemskiego ostrowskiego imieniem kwitują G. Macieja syna niegdy Pawła Budziszewskiego, wiceregenta grodzkiego nurskiego z sumy 100 złp. za szacunek L. Piotra syna L. Stanisława Mowela poddanego dziedzicznego z dóbr Obryte, w dniu dzisiejszym odstąpionego. [k. 153]A. D.
NGW45154Nur 16.06.1783 r.NN. Józef i Maciej synowie niegdy N. Walentego Kaczyńskiego, dziedzice de Rosochate-Kościelne swoim i N. Leona K. brata swego rodzonego, który od lat sześciu jest nieobecny w domu i od którego pokój reczą, imieniem zastawiają G. Bartłomiejowi synowi niegdy Grzegorza Zaremby, w pokojowym obciążeniu wyżej wyrażonego N. Leona Kaczyńskiego brata zeznających, część swoją i tegoż brata tj. w polu do teraz jarym dwa ozimki z łąką rozpoczynające się od granicy Rosochatego-Święck, ciągnące się do tryby między miedzami spadkobierców niegdy N. Kazimierza Mościckiego z jednej i G. Jana Kaczyńskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Rosochate-Kościelne w sumie 50 złp. [k. 154]A. D.
NGW45155Nur 20.06.1783 r.G. Bartłomiej syn niegdy G. Józefa Saniewskiego wicepisarza grodzkiego ostrowskiego kwituje G. Józefa i G. Onufrego Zarembów braci miedzy sobą rodzonych synów niegdy G. Michała Zaremby podwojewodziego ziemii nurskiej z sumy 80 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Święchy i Zaremby-Ciemne w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanego. [k. 155]A. D.
NGW45156Nur 20.06.1783 r.NN. Franciszek i Jakub synowie niegdy Wojciecha po Mikołaju Łuniewskim kwitują G. Mateusza syna niegdy Krzysztofa Łuniewskiego z sumy 50 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Łuniewo-Wielkie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 156]A. D.
NGW45157Nur 23.06.1783 r.G. Kajetan syn niegdy Alexandra po G. Adamie Jabłonowskim komorniku granicznym ziemii nurskiej kwituje G. Marcyannę z Jabłonowskich żonę I. M. Ignacego Przyjemskiego podkomorzego ziemii łomżyńskiej z sumy 4500 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Jabłonowo-Wielkie, Jabłonówek-Klacze i Godlewo-Cechny wedle kontraktu sprzedażnego roborowany m w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi, w którym zeznający sprzedaję tę część na rzecz I. M. podkomorzego ziemii łomżyńskiej [k. 157]A. D.
NGW45158Nur 23.06.1783 r.G. Kacper Murawski burgrabia grodzki nurski, pełnomocnik M. Karola Obrębskiego wojskiego ziemii nurskiej, imieniem swego mocodawcy zapisuje, opierając się na pewnej ugodzie roborowanej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi GG. Antoniemu i Anieli pannie Poławskim synowi i córce G. Piotra Antoniego Poławskiego i niegdy G. Wiktorii Obrębskiej sumę 4000 złp. z prowizją licząc po pięć od stu, którą to sumę oddać i wyliczyć na wigilię święta Świętego Jana Chrzciciela w roku 1783 obowiązuje się. [k. 158]A. D.
NGW45159Nur 23.06.1783 r.N. Antoni syn niegdy Adama Brajczewskiego de Rosochate-Kościelne dziedzic zapisuje z miłości małżeńskiej swej żonie N. Marcyannie Popławskiej sumę 50 złp. na dobrach Rosochate-Kościelne. [k. 159]A. D.
NGW45160Nur 23.06.1783 r.N. Mateusz syn niegdy Mikołaja Grabowskiego de Grabowo dziedzic zapisuje swej żonie N. Rozalii Nienałtowskiej sumę 94 złp. i 15 groszy jako rekompensatę kwitacji uczynionej w dniu dzisiejszym przez zeznającego imieniem tejże żony na osoby G. Apolonii Obryckiej wdowie po komorniku nurskim i G. Józefa Sutkowskiego sędziego grodzkiego zambrowskiego. [k. 160]A. D.
NGW45161Nur 23.06.1783 r.G. Wolfgang syn niegdy Karola ojciec i Grzegorz syn Zarembowie kwitują G. Teofila syna G. Franciszka Zaremby z sumy 47 złp. za szacunek cunci(?) pola leżące na dobrach Ołdaki-Grodzisko w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 161]A. D.
NGW45162Nur 27.06.1783 r.G. Bonifacy syn niegdy Walentego Zaleskiego de Zalesie dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Katarzynie córce niegdy G. Bartłomieja Zbizczyńskiego sumę 200 złp. na dobrach Zalesie za wzięty posag. [k. 162]A. D.
NGW45163Nur 27.06.1783 r.G. Jan syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje G. Ludwika syna niegdy Walentego Boguckiego z sumy 111 złp. groszy 20, zawierającej też sumy zastawne, za szacunek gruntu leżącego na dobrach Boguty-Chrościele w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 163]A. D.
NGW45164Nur 30.06.1783 r.N. Antoni syn N. Adama Dmochowskiego de Dmochy Przeczki [dziedzic] zapisuje N. Apolonii córce N. Marcina Uszyńskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr leżących na Dmochach-Przeczkach i Dmochach-Wochach sumę 300 złp za wzięty i wziąć mający posag. [k. 164]A. D.
NGW45165Nur 30.06.1783 r.G. Jan syn niegdy Antoniego Skłodowskiego de Skłody-Piotrowice dziedzic swoim i N. Karola Skłodowskiego brata swego rodzonego imieniem zastawia N. Augustynowi synowi niegdy Stanisława Dąbkowskiego część swoją i nieobecnego brata w polu do teraz ozimym cztery zagony jare rozpoczynające się od rzeki Brok, ciągnące się do uwrocia pola między miedzami wierzyciela z jednej i spadkobierców niegdy N. Floriana Świerżewskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Skłody-Piotrowice w sumie 50 złp. [k. 165]A. D.
NGW45166Nur 30.06.1783 r.N. Krzysztof syn niegdy Walentego Godlewskiego de Godlewo-Wielkie dziedzic zapisuje swej żonie N. Magdalenie córce niegdy N. Piotra Tymińskiego sumę 100 złp. na dobrach Godlewo-Wielkie jako rekompensata za kwitację uczynioną przez żonę zeznającego na rzecz NN. Janczewskich i odebranie posagu. [k. 166]A. D.
NGW45167Nur 30.06.1783 r.N. Stanisław syn N. Wojciecha Kamieńskiego ręczący, N. Barbara Dąbrowska i Franciszek syn N. Rocha Żebrowskiego, który swoim i N. Marcyanny Dąbrowskiej żony swojej imieniem, niegdy N. Łukasza Łuniewskiego krewni od strony siostry(?) zastawiają N. Katarzynie z Łuniewskich po niegdy tymże N. Łukaszu Łuniewskim pozostałej wdowie część swojej żony w polu do teraz ugorowym siedem ozimków rozpoczynających się od granicy Daćbogowskiej, ciągnące się do drogi Leśnowskiej między miedzami N. Hilarego Boguckiego z jednej i spadkobierców niegdy N. Jakuba Łachowskiego z drugiej strony, także w polu tymże dwanaście ozimków rozpoczynających się i kończących i między miedzami jak wyżej leżące na dobrach Drewnowo-Daćbogi w sumie 30 złp. [k. 167]A. D.
NGW45168Nur 30.06.1783 r.N. Wojciech syn niegdy Krzysztofa Zaremby de Sobolewo dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Felicyannie córce N. Felixa Kraszewskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr leżących na Sobolewie sumę 100 złp. za wzięty w części posag i wziąć mającą resztę posagu i inwentarza. [k. 168]A. D.
NGW45169Nur 30.06.1783 r.N. Paweł Święcki de Święcko-Wólka dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje żonie swej N. Mariannie córce niegdy G. Wojciecha Mioduszewskiego i niegdy G. Petronelli Rysiewskiej sumę 28 złp. i groszy 16 na dobrach wyżej wyrażonych Święck jako rekompensata za darowiznę L. Stanisława Broniday w dniu dzisiejszym uczynioną przez tego zeznającego imieniem tejże swej żony na rzecz M. Jana Budziszewskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego. [k. 169]A. D.
NGW45170Nur 30.06.1783 r.G. Józef syn niegdy Franciszka Lipskiego de Kramkowo dziedzic zastawia G. Ludwikowi synowi niegdy Walentego Boguckiego w polu do teraz jarym płoskę tj. dwadzieścia ozimków rozpoczynających się od drogi Zapłotnej, ciągnących się do granicy Zaszkowskiej między miedzami N. Fabiana Białego z jednej i G. Kazimierza Lipskiego z drugiej strony leżących na dobrach Kramkowo w sumie 120 złp. [k. 170]A. D.
NGW45171Nur 2.07.1783 r.G. Jan syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje N. Antoniego syna niegdy Andrzeja Godlewskiego z sumy 130 złp. za szacunek pola, tj. czternastu ozimków leżących na dobrach Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 171]A. D.
NGW45172Nur 2.07.1783 r.G. Barłomiej syn niegdy Grzegorza Zaremby z jednej i N. Adam syn niegdy Tomasza Zaleskiego z drugiej strony kwitują siebie nawzajem i G. Bartłomieja Zaleskiego syna N. Adama Zaleskiego z sumy 200 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zalesie, Rosochate-Kościelne, zaś N. Adam Zaleski tegoż G. Bartłomieja Zarembę z podobnej sumy 200 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Krzeczkowo-Mianowskie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi zamienionych. [k. 172]A. D.
NGW45173Nur 2.07.1783 r.G. Franciszek i G. Marek Biali synowie niegdy G. Wawrzyńca i Katarzyny z Dłuskich Białych stryjowie oraz Wawrzyniec i Wojciech synowie niegdy Marcina Białego bratankowie kwitują G. Stanisława Białego odpowiednio brata i stryja swego z sumy 600 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek dóbr Długie-Grzymki i Długie-Wszebory w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 173]A. D.
NGW45174Nur 2.07.1783 r.N. Józef syn niegdy Macieja Zawistowskiego de Zgleczewo dziedzic zastawia N. Szymonowi synowi niegdy Mikołaja Zakrzewskiego dziedzicowi de Zakrzewo-Wielkie w łąkach zwanych Łęg trzy ozimki łąki rozpoczynające się od drogi czyli uwrocia pola, ciągnące się do rzeki Bug między miedzami G. Anny Rajkowskiej z jednej i N. Konstancji Złotkowskiej z drugiej strony, także w tychże łąkcach trzy zagony jare łąki rozpoczynające się, kończące i między miedzami tych co wyżej, także w polu ozimym zwanym Za borem dwa i pół zagonu ozimego rozpoczynające się od Przeciątki, ciągnące się do Klinów między miedzami N. Macieja Ryszewskiego z jednej i N. Krzysztofa Zawistowskiego z drugiej strony, także w tymże polu jeden zagon jary rozpoczynający się i kończący jak wyżej i między miedzami spadkobierców niegdy N. Kacpra Zgleczewskiego z jednej i N. Konstancji Złotkowskiej z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewie-Szlacheckim w sumie 80 złp. [k. 174]A. D.
NGW45175Nur 2.07.1783 r.N. Szymon syn niegdy Mikołaja Zakrzewskiego kwitują N. Józefa syna niegdy Wojciecha Zakrzewskiego z kwoty 36 złp. za szacunek jednego i pół zagonu ozimego leżące na dobrach Zakrzewo-Zalesie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 175]A. D.
NGW45176Nur 2.07.1783 r.N. Jakub syn niegdy Jana Murawskiego de Kramkowo dziedzic zapisuje synom swoim N. Franciszkowi i N. Janowi Murawskim zrodzonym z niegdy G. Anieli Kramkowskiej sumę 63 złp. na dobrach Kramkowo jako rekompensatę kwitacji uczynionej prez zeznającego na osobę N. Józefa Lipskiego. [k. 176]A. D.
NGW45177Nur 4.07.1783 r.G. Wojciech syn niegdy Marcina Budnego de Budne-Suwięta dziedzic, mieszkaniec ziemii różańskiej zapisuje żonie swej N. Mariannie Budnej sumę 125 złp. na dobrach Budne-Suwięta jako rekompensatę kwitacji uczynionej przez tegoż zeznającego imieniem tejże żony swej na rzecz G. Apolonii Obryckiej. [k. 177]A. D.
NGW45178Nur 4.07.1783 r.GG. Józef i Onufry Zarembowie synowie niegdy M. Michała Zaremby podwojewodziego ziemii nurskiej kwituje G. Jana Lipińskiego syna niegdy G. Marcina Lipińskiego z sumy 7000 złp. i darowania ręcznego kontraktu sprzedażnego zapisanego w aktach niniejszych za szacunek części dóbr Szawły i Pietrusy w województwie podlaskim, ziemii mielnickiej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 178]A. D.
NGW45179Nur 4.07.1783 r.G. Jan Tadeusz dwojga imion Choromański syn niegdy G. Wojciecha Choromańskiego kwituje G. Andrzeja syna niegdy Piotra Choromańskiego z sumy 108 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Choromany-Wilcza-Góra w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 179]A. D.
NGW45180Nur 4.07.1783 r.G. Ignacy syn niegdy Idziego Godlewskiego i G. Katarzyny córki niegdy G. Jakuba i Agnieszki z Budziszewskich Pieńkowskich, dóbr Dmochy-Wochy i innych dziedzic zapisuje G. Mariannie córce G. Augustyna i G. Małgorzaty ze Skłodowskich Dąbkowskich, pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Dmochy-Wochy, Dmochy-Przeczki, Dmochy-Mrozy, Dmochy-Kudły, Dmochy-Marki i innych sumę 350 złp. za wzięty i wziąć mający posag. [k. 180]A. D.
NGW45181Nur 4.07.1783 r.NN. Adam, Józef i Jakub Rytele synowie niegdy Baltazara kwitują N. Franciszka Zawistowskiego syna niegdy Rocha z sumy 77 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zawisty-Podleśne i Zawisty-Nadbużne w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 181]A. D.
NGW45182Nur 4.07.1783 r.G. Jan syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje G. Walentego syna G. Ludwika Boguckiego susceptanta aktów niniejszych nurskich z sumy 90 złp. za szacunek poddanego swego dziedzicznego L. Grzegorza syna L. Jacka z dóbr Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi darowanego przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu. [k. 182]A. D.
NGW45183Nur 4.07.1783 r.N. Antoni syn niegdy Kazimierza Godlewskiego kwituje N. Alexandra syna niegdy Ludwika Godlewskiego z sumy 114 złp. /zawierającej też sumy zastawne/ za szacunek części leżącej na dobrach Dąbrowa-Kamień w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 183]A. D.
NGW45184Nur 7.07.1783 r.Kuleszki-Małe zastawa G. Antonina córka niegdy G. Franciszka Nienałtowskiego, żona zaś G. Kazimierza Rytela, dziedziczka w dobrach Kuleszki-Małe zastawia G. Andrzejowi Tryczyńskiemu w łąkach w miejscu zwanym Grodzie trzy zagony jare łąki rozpoczynyjące się od drogi idącej przez wieś, ciągnące się do rzeki Brok między miedzami N. Józefa Nienałtowskieo z jednej i spadkobierców niegdy G. Józefa Murawskiego z drugiej strony, także w tym miejscu trzy ozimki łąki rozpoczynające się i kończące jak wyżej, między miedzami N. Leona Kuleszy z jednej i N. Walentego Kuleszy z drugiej strony, także w tym miejscu dwa zagony jare z łąką rozpoczynające się i kończące jak wyżej, między miedzami spadkobierców niegdy N. Rocha Kuleszy z jednej i spadkobierców niegdy G. Józefa Murawskiego z drugiej strony, także w tym miejscu dwa zagony jare z łąką rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami spadkobierców niegdy tegoż G. Józefa Murawskiego z obu stron, także w polu ozimym osiem zagonów jarych rozpoczynających się od granicy Skłodów-Piotrowic, ciągnących się przez trzy stajania do przeciątki między miedzami N. Antoniego Zaremby z jednej i spadkobierców niegdy M. Franciszka Budziszewskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego z drugiej strony leżących na dobrach wyżej wyrażonych Kuleszki-Małe w sumie 200 złp. [k. 184]A. D.
NGW45185Nur 7.07.1783 r.M. Antoni Sutkowski syn M. Mikołaja Sutkowskiego sędziego grodzkiego zambrowskiego, dóbr Sutki i innych dziedzic zapisuje swej żonie M. Konstancji córce M. Antoniego i M. Franciszki z Jarosiewiczów Faleńskich podskarbiów czerneńskich(?) sumę 13 000 złp. na dobrach Sutki i innych za wzięty w dniu dzisiejszym z rąk M. Antoniego Faleńskiego podskarbiego czerneńskiego(?) posag i wziąć mającą sumę 1000 złp. z wyprawą małżeńską. [k. 185]A. D.
NGW45186Nur 7.07.1783 r.Zastawa Grędzice G. Antoni syn niegdy Rocha Kętlińskiego de Grędzice dziedzic zastawia G. Maciejowi synowi niegdy Pawłą Budziszewskiego regentowi grodzkiemu nurskiemu w polu do teraz jarym pięć ozimków z łąką i borem rozpoczynające się od granicy Świerżewskiej czy li drogi Leśniowskiej, ciągnące się do granicy Mianowskiej między miedzami wierzyciela z jednej i G. Franciszka Kętlińskiego brata zeznającego z drugiej strony, także w tymże polu trzy ozimki pola z łąką i borem rozpoczynające się i kończące jak wyżej, między miedzami wierzyciela jak wyżej z jednej i spadkobierców niegdy I. M. Ostrowskiej kasztelanowej czerneńskiej(?) z drugiej strony, także w polu ugorowym jeden zagon jary pola z łąką rozpoczynający się i kończący i między miedzami tychże co w pierwszym miejscu, także w tym polu jeden zagon jary roli z łąką rozpoczynający się i kończący i między miedzami tych co wyżej, także w polu ozimym trzy ozimki rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami G. Franciszka Kętlińskiego brata zeznającego z jednej i spadkobierców niegdy I. M. Ostrowskiej kasztelanowej czerneńskiej(?) z drugiej strony, także w tymże polu trzy ozimki roli rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami tegoż brata zeznającego z jednej i wierzyciela z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Grędzicach w sumie 100 złp. [k. 186]A. D.
NGW45187Nur 9.07.1783 r.Zastawa Murawskie-Kozły N. Marianna córka niegdy N. Mateusza Grodzkiego, pozostała wdowa po niegdy N. Adamie Kraszewskim i od tegoż męża swego właścicielka na podstawie zapisów swoim i NN. Jana, Stanisława, Tomasza, Wojciecha, Mateusza, Kazimierza i Wawrzyńca Kraszewskich synów swych imieniem zastawia N. Michałowi Grodzkiemu synowi niegdy tegoż N. Mateusza Grodzkiego w polu do teraz jarym sześć ozimków roli rozpoczynających się od granicy Lipusowskiej, ciągnących się do miejsca zwanego Błotko między miedzami N. Grzegorza Kraszewskiego z obu stron, także w tym polu cztery ozimki roli rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami tego co wyżej z jednej i N. Mikołaja Kraszewskiego z drugiej strony leżące na dobrach Kraszewo-Czarne-Zielony-Grunt. Także w dobrach Murawskie-Koziołki w polu ozimym jedenaście ozimków rozpoczynających się od granicy Murawskich-Kozłów, ciągnących się przez dwa stajania do drogi między miedzami NN. Tomasza i Franciszka Kraszewskich z obu stron, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się, kończące i między miedzami jak wyżej, także w polu do teraz ugorowym siedem ozimków rozpoczynających się jak wyżej i ciągnących się do granicy Murawskich-Czachów między miedzami tego co wyżej z jednej i N. Mikołaja Kraszewskiego z drugiej strony, także w tymże polu cztery ozimki roli rozpoczynające się od granicy Zabielskiej, ciągnące się do kamienia Kozłowskich między miedzami NN. Tomasza i Franciszka Kraszewskich z obu stron, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się, kończące i między miedzami jak wyżej w sumie 118 złp. [k. 187]A. D.
NGW45188Nur 9.07.1783 r.N. Jakub Dąbrowski syn niegdy Stanisława de Dąbrowa-Moczydły dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje żonie swej N. Konstancji córce niegdy Macieja i Anny z Godlewskich Zawistowskich sumę 30 złp. na dobrach Dąbrowa-Moczydły jako rekompensatę za darowiznę uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę małżonkę na rzecz N. Walentego Godlewskiego. [k. 188]A. D.
NGW45189Nur 9.07.1783 r.N. Konstancja córka niegdy NN. Macieja i Anny z Godlewskich Zawistowskich, zaś żona N. Jakuba Dąbrowskiego w asystencji tegoż męża swego kwituje N. Walentego syna niegdy Walentego Godlewskiego z kwoty 30 złp. za szacunek części calae/culae(?) leżącej na dobrach Godlewo-Wielkie i Godlewo-Siudy w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedaną. [k. 189]A. D.
NGW45190Nur 9.07.1783 r.G. Michał syn niegdy G. Tomasza Nienałtowskiego kwituje G. Andrzeja Nienałtowskiego brata swego rodzonego z sumy 100 złp. za szacunek L. Kacpra Chrobota przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu 14. kwietnia roku bieżącego sprzedanego. [k. 190]A. D.
NGW45191Nur 9.07.1783 r.N. Franciszek Dmochowski syn niegdy Stanisława de Dmochy-Mrozy dziedzic kwituje G. Macieja Ołdakowskiego miecznikowicza drohickiego z sumy 126 złp. za szacunek łąki leżącej na dobrach Dmochy-Mrozy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 191]A. D.
NGW45192Nur 9.07.1783 r.G. Michał Bogucki syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje M. Ludwika Barańskiego podstarościego grodzkiego nurskiego /który na miejsce swego urzędu podstarościego wyznaczył G. Walentego Boguckiego/(?) z sumy 54 złp. za szacunek części tj. roli i łąki leżących na dobrach Boguty-Leśne w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitownemu sprzedanych. [k. 192]A. D.
NGW45193Nur 14.07.1783 r.N. Mateusz syn niegdy Wojciecha Kamieńskiego de Bieńki-Krzeczkowo dziedzic zapisuje N. Jadwidze córce niegdy N. Kazimierza Dąbrowskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie dóbr swoich leżących na Bieńkach-Krzeczkowie i innych sumę 200 złp. za wzięty w dniu dzisiejszym z rąk N. Antoniego Dąbrowskiego posag i i mającą wziąć kwotę 50 złp. [k. 193]A. D.
NGW45194Nur 14.07.1783 r.N. Paweł Dąbrowski syn niegdy Grzegorza de Dąbrowa-Wilki dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia N. Łukaszowi Dąbrowskiemu synowi niegdy Józefa de Dąbrowa-Moczydły w polu do teraz ugorowym w miejscu zwanym Przecze sześć ozimków rozpoczynających się od pola [zwanego] Podłużne, ciągnące się do innego pola [zwanego] Podłużne między miedzami spadkobierców stryja zeznającego niegdy N. Wojciecha Dąbrowskiego z jednej i N. Franciszka Dąbrowskiego z drugiej strony, także w tymże miejscu czternaście ozimków roli rozpoczynających się i kończących jak wyżej i między miedzami N. Pawła Dąbrowskiego z jednej i N. Mikołaja Kutyłowskiego z drugiej strony, także w tymże miejscu siedem ozimków roli rozpoczynających się i kończących jak wyżej i między miedzami N. Krzysztofa Dąbrowskiego z jednej i tegoż N. Mikołaja Kutyłowskiego z drugiej strony między miedzami spadkobierców niegdy N. Wojciecha Dąbrowskiego z jednej i N. Franciszka Dąbrowskiego z drugiej strony, także w tymże miejscu trzynaście ozimków rozpoczynających się, kończących i między miedzami z jednej strony jak wyżej oraz N. Krzysztofa Dąbrowskiego z drugiej strony, także w tym miejscu sześć ozimków rozpoczynających się i kończących jak wyżej oraz między miedzami spadkobierców niegdy N. Wojciecha z jednej i N. Franciszka Dąbrowskich z drugiej strony, także w tym miejscu sześć ozimków roli rozpoczynających się, kończących i między miedzami jak wyżej leżących na dobrach wyżej wyrażonych Dąbrowa-Wilki w sumie 36 złp. [k. 194]A. D.
NGW45195Nur 14.07.1783 r.N. Adam Zaremba syn niegdy Michała w dobrach Zaremby-Warchoły dziedzic swoim i N. Katarzyny córki niegdy N. Łukasza Przeździeckiego, zaś swej żony imieniem zastawia G. Andrzejowi Choromańskiemu synowi niegdy Piotra dziedziczną część swojej żony tj. w polu do teraz ugorowym trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od granicy Przeździecka-Łopatów, ciągnące się do pola seu uwrocia pola Podłużnego między miedzami spadkobierców niegdy N. Łukasza Przeździeckiego z jednej i N. Marianny z Przeździeckich żony N. Macieja Dmochowskiego z drugiej strony leżące na dobrach Zaremby-Ciemne, także na dobrach Zaremby-Warchoły część swoją dziedziczną, tj. w polu ugorowym trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od granicy Ciemnewskiej, ciągnące się do łąki spadkobierców niegdy N. Walentego Przeździeckiego między miedzami spadkobierców niegdy N. Wawrzyńca Przeździeckiego z jednej i N. Tomasza Zaremby brata zeznającego z drugiej strony w sumie 18 złp. [k. 195]A. D.
NGW45196Nur 14.07.1783 r.G. Andrzej Choromański syn niegdy Piotra, dóbr Choromany-Wilcza-Góra dziedzic zapisuje G. Wiktorii córce niegdy G. Stanisława Krajewskiego żonie swej na połowie swych dóbr leżących na Choromanach-Wilczej-Górze sumę 200 złp. [k. 196]A. D.
NGW45197Nur 15.07.1783 r.N. Sebastian syn niegdy Michała Zaremby kwituje N. Adama Zarembę brata swego rodzonego z sumy 20 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zaremby-Warchoły i Przeździecko-Opaty w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitownemu sprzedanej. [k. 197]A. D.
NGW45198Nur 15.07.1783 r.NN. Sebastian i Adam Zarembowie synowie niegdy Michała kwitują G. Andrzeja Chormańskiego syn niegdy Piotra mianowicie N. Sebastian Zaremba z sumy 21 złp., zaś N. Adam Zaremba z sumy 128 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zaremby-Ciemne i Zaremby-Bolendy /bez sum zastawnych/ w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 198]A. D.
NGW45199Nur 15.07.1783 r.N. Fabian Cholewicki syn niegdy Wojciecha de Złotki-Kutyłowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Mateusza Skupiewskiego żonie swej sumę 50 złp. na dobrach Kutyłowo-Złotki. [k. 199]A. D.
NGW45200Nur 15.07.1783 r.N. Jakub syn niegdy Joachima Godlewskiego kwituje G. Jana syna niegdy Pawła Godlewskiego z sumy 118 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Godlewo-Łuby w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 200]A. D.
NGW45201Nur 15.07.1783 r.G. Michał syn M. Wojciecha Tymińskiego wojskiego mielnickiego, dóbr Dmochy-Sadły i innych dziedzic zastawia NN. Szymonowi i Jakubowi Złotkowskim synom niegdy Stanisława w polu do teraz ugorowym dwadzieścia siedem ozimków rozpoczynających się od granicy Bindugowskiej, ciągnących się do granicy Krzeczkowskiej między miedzami spadkobierców niegdy M. Franciszka Budziszewskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego z jednej i GG. Zarembów zwanych Zadrożni z drugiej strony leżące na dobrach Dmochy-Sadły, także na dobrach Krzeczkowo w polu ozimym siedemnaście ozimków roli z lasem rozpoczynających się od drogi Bindugowskiej, ciągnących się do granicy Krzeczkowa-Wybranowa między miedzami spadkobierców niegdy G. Szymona Tymińskiego z jednej i N. Jakuba Zaremby z drugiej strony, także w polu ugorowym ozimków siedemnaście rozpoczynających się jak wyżej, ciągnących się do granicy Rodzenkowskiej między miedzami tych co wyżej w sumie 500 złp. [k. 201]A. D.
NGW45202Nur 15.07.1783 r.N. Ignacy syn niegdy Mateusza Dmochowskiego zapisuje N. Franciszce córce N. Pawła Białego pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach Białe-Papieże jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez N. Pawła Białego tejże przyszłej żony ojca na rzecz zeznającego. [k. 202]A. D.
NGW45203Nur 17.07.1783 r.G. Piotr Fryderyk Wojewódzki syn niegdy Macieja kwituje N. Jakuba syna niegdy Szymona Ratyńskiego z sumy 250 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Ratyniec-Nowy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 203]A. D.
NGW45204Nur 17.07.1783 r.N. Jakub syn niegdy Szymona Ratyńskiego de Ratyniec-Nowy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego kwituje G. Piotra Fryderyka Wojewódzkiego syn Macieja z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zalesie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 204]A. D.
NGW45205Nur 19.07.1783 r.N. Antoni syn niegdy Szymona Ratyńskiego de Ratyniec-Nowy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego kwituje G. Nikodema syna niegdy Antoniego Wojtkowskiego z sumy 500 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zalesie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 205]A. D.
NGW45206Nur 19.07.1783 r.M. Tomasz Gostkowski syn niegdy M. Jakuba Gostkowskiego wojskiego ziemii nurskiej i podstarościego grodzkiego nurskiego, dziedzic dóbr Przeździecko-Grzymki, Przeździecko-Dworaki i innych swoim i M. Wincentego Gostkowskiego brata swego nieletniego imieniem zastawia MM. Józefowi i Onufremu Zarembom synom niegdy M. Michała podwojewodziego ziemii nurskiej cały swój i nieobecnego brata dział majątkowy leżący na dobrach wyżej wyrażonych Przeździecko-Grzymki, Przeździecko-Dworaki i Przeździecko-Opaty w sumie 10 000 złp. wedle kontraktu zawartego w Rytelach dnia pierwszego miesiąca i roku bieżącego. [k. 206]A. D.
NGW45207Nur 19.07.1783 r.M. Józef Zaremba syn niegdy M. Michała podwojewodziego ziemii nurskiej dóbr Zaremby-Sasiny i innych dziedzic zapisuje M. Anieli córki niegdy M. Stanisława Sternowskiego(?) podskarbiego mielnickiego i M. Konstancji Ołdakowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 4000 złp. na dobrach Zaremby-Sasiny za wzięty posag. [k. 207]A. D.
NGW45208Nur 21.07.1783 r.N. Maciej syn niegdy Jana Godlewskiego kwituje N. Józefa syna niegdy Adama Sienickiego z sumy 200 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek części leżącej na dobrach Dąbrowa-Modzele seu Wólce w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 208]A. D.
NGW45209Nur 24.07.1783 r.N. Józef syn niegdy Kazimierza Drewnowskiego de Drewnowo-Ziemaki dziedzic kwituje NN. Stanisława, Bartłomieja i Franciszka Drewnowskich synów niegdy Stefana z sumy 110 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Drewnowo-Ziemaki w dniu dzisiejszym tymże kwitowanym sprzedanego. [k. 209]A. D.
NGW45210Nur 01.08.1783 r.G. Jan Bogucki syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje N. Mateusza syna niegdy Ludwika Kutyłowskiego z sumy 70 złp. za szacunek siedmiu zagonów leżących na dobrach Boguty-Stągiewki przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi w dniu dwudziestym miesiąca października 1781. roku sprzedanych. [k. 210]A. D.
NGW45211Nur 08.08.1783 r.G. Jan syn niegdy M. Antoniego Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje N. Józefa syna niegdy Kacpra Boguckiego z sumy 52 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Boguty-Budasie i Boguty-Stągiewki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 211]A. D.
NGW45212Nur 13.08.1783 r.G. Jan Kamieński syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego komisarza wojewódzkiego większego polskiego dóbr Kamieńczyk-Wielki dziedzic kwituje G. Walentego syna G. Ludwika Boguckiego susceptanta grodzkiego nurskiego z sumy 300 złp. za szacunek LL. Jacka i Ewy małżonków rodziców, Ignacego, Wawrzyńca i Józefa synów oraz Franciszki, Brygidy i Zofii córek, tegoż zeznającego poddanych dziedzicznych w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznajacego temuż kwitowanemu darowanych. [k. 212]A. D.
NGW45213Nur 13.08.1783 r.N. Kazimiesz syn niegdy Wojciecha Dmochowskiego de Dmochy-Mrozy dziedzic kwituje N. Bartłomieja Dmochowskiego syna swego z sumy 65 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Dmochy-Mrozy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 213]A. D.
NGW45214Nur 16.08.1783 r.N. Bartłomiej N. Kazimierza Dmochowskiego de Dmochy-Mrozy dziedzic zapisuje N. Agnieszce z Krasnodębskich pierwszego ślubu niegdy N. Wojciecha Przeździeckiego żonie, zaś teraz swojej małżonce sumę 30 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Dmochy-Mrozy. [k. 214]A. D.
NGW45215Nur 25.08.1783 r.N. Katarzyna córka niegdy N. Józefa Tymińskiego w asystencji N. Walentego Lipskiego szwagra swego kwituje N. Wawrzyńca syna niegdy Jerzego Tymińskiego z kwoty 8 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Tymianki-Skóry i Nowawieś w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 215]A. D.
NGW45216Nur 01.09.1783 r.N. Maciej Zawistowski syn niegdy Adama kwituje N. Stanisława syna niegdy Macieja Niemiery z kwoty 20 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Kempiste-Borowe w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 216]A. D.
NGW45217Nur 09.09.1783 r.G. Jan Kamieński syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego dóbr Kamieńczyk-Wielki i innych dziedzic kwituje G. Walentego Boguckiego susceptanta aktów grodzkich nurskich z sumy 350 złp. za szacunek pola z budynkami i gruntu leżącego na dobrach Kamieńczyk-Wielki wedle kontraktu sprzedażnego w dniu dzisiejszym roborowanego w aktach niniejszych. [k. 217]A. D.
NGW45218Nur 10.09.1783 r.Zastawa Dąbrowa-Wilki G. Andrzej syn niegdy G. Antoniego Markowskiego wojskiego mielnickiego de Dąbrowa-Wilki dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia NN. Kacprowi, Tomaszowi i Józefowi Godlewskim synom niegdy Łukasza dziedzicom de Dąbrowa-Nowawieś w polu na przyszły rok ozimym klinowym na początku pola czterdzieści zagonów rozpoczynających się od granicy Tworkowskiej, ciągnących się do drogi Wilkowskiej kończąc się na około trzydziestu zagonach między miedzami G. Jana z jednej i G. Ignacego z drugiej strony Markowskich braci zeznającego. Także w tym polu dwadzieścia zagonów ozimych rozpoczynających się od granicy dóbr Dąbrowa-Bybytki, ciągnących się przez stajanie jedno do granicy dóbr Dąbrowa-Tworki między miedzami tych co wyżej, także w polu na przyszły rok ugorowym dwadzieścia trzy zagony ozime rozpoczynających się od tryby, ciągnących się do granicy dóbr Dąbrowa-Łazy między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach Dąbrowa-Wilki w sumie 64 złp. [k. 218]A. D.
NGW45219Nur 15.09.1783 r.N. Anastazja córka niegdy N. Tomasza Wyszomierskiego, zaś N. Jakuba Dłuskiego żona w asystencji tegoż męża swego kwituje N. Wawrzyńca syna niegdy Franciszka Wyszomierskiego z sumy 50 złp. za szacunek części swojej leżącej na dobrach Długie-Wszebory, Długie-Wólka, Długie-Grodzickie przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 219]A. D.
NGW45220Nur 15.09.1783 r.N. Jakub syn niegdy Krzysztofa Dłuskiego de Długie-Wszebory dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Anastazji córce niegdy N. Tomasza Wyszomierskiego żonie swej sumę 50 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Długie-Wszebory, Długie-Grodzickie i Długie-Wólka jako rekompensatę za darowiznę uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę żonę na rzecz N. Wawrzyńca Wyszomierskiego. [k. 220]A. D.
NGW45221Nur 20.09.1783 r.N. Bartłomiej syn niegdy Macieja Dmochowskiego de Dmochy-Mrozy dziedzic zapisuje N. Małgorzacie córce niegdy N. Sebastiana Jaźwińskiego żonie swej sumę 100 złp. na dobrach Dmochy-Mrozy za wzięty posag i inwentarz. [k. 221]A. D.
NGW45222Nur 20.09.1783 r.N. Tadeusz Konarzewski syn niegdy Karola de Kamieńczyk-Pierce [dziedzic] kwituje G. Jana syna niegdy Stanisława Godlewskiego z sumy 35 złp. za szacunek pięciu ozimków roli z zaroślami leżących na dobrach Kamieńczyk-Wielki przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 222]A. D.
NGW45223Nur 27.09.1783 r.GG. Tomasz i Franciszek Kraszewscy synowie niegdy Antoniego, dziedzice de Kraszewo-Czarne-Zielony-Grunt kwitują M. Dionizego Slaskiego podwojewodziego ziemii nurskiej z sumy 120 złp. za szacunek poddanego L. Idziego syna niegdy L. Hilarego z dóbr Kraszewo-Czarne-Zielony-Grunt w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 223]A. D.
NGW45224Nur 6.10.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Andrzeja Murawskiego de Sienica-Szymany dziedzic zastawia N. Tomaszowi synowi niegdy Bartłomieja Murawskiego stryjowi swemu cały swój dział majątkowy leżący na dobrach Sienica-Łukasze tj. w polu do teraz ozimym pszenne (?)ozimki oraz na dobrach Sienica-Szymany w polu na przyszły rok jarym trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od tryby, ciągnące się do boku między miedzami N. Pawła Zawistowskiego z jednej i wierzyciela z drugiej strony w sumie 81 złp. [k. 224]A. D.
NGW45225Nur 6.10.1783 r.G. Zofia z Kaczyńskich pierwszego ślubu niegdy G. Wojciecha Skarzyńskiego żona, drugiego aż do teraz G. Dominika Dmochowskiego małżonka w asystencji tegoż męża swego swoim i nieletniej G. Julianny Skarzyńskiej odpowiednio córki i pasierbicy imieniem zastawiają N. Stanisławowi synowi niegdy Marcellego Zaremby część córki żony zeznającego w polu do teraz ozimym a na przyszły rok ugorowym cały dział roli z łąką, także w polu na przyszły rok jarym dwa zagony jare rozpoczynające się od granicy Siedlizny, ciągnące się do granicy Gałdynowskiej między miedzami G. Dionizego Podbielskiego z jednej i N. Mateusza Łysakowskiego z drugiej strony, także dwanaście ozimków rozpoczynających się od drogi Kościelnej i ciągnących się przez jedno stajanie do głowy między miedzami drogi z jednej i spadkobierców niegdy G. Michała Zaremby z drugiej strony leżące na dobrach Zaremby-Skórki, także leżące na dobrach Zaremby-Kramki siedem ozimków roli z łąką rozpoczynających się od granicy Skórkowskiej i ciągnących się także do granicy Skórkowskiej między miedzami G. Dionizego Podbielskiego z jednej i N. Tomasza Zalesskiego z drugiej strony w sumie 117 złp. [k. 225]A. D.
NGW45226Nur 6.10.1783 r.GG. Jan i Antoni Boguccy bracia między sobą rodzeni synowie niegdy Antoniego Mikołaja dwojga imion Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego, dziedzice dóbr Boguty-Wielkie i innych, ugodzeni(?) co do kwoty prowizji od sumy przez niegdy M. ojca zeznających zapisanej, zastawiają M. Stanisławowi Łazowskiemu komornikowi ziemskiemu nurskiemu części swoje pola rozpoczynające się od ogrodzenia otaczającego karczmę(?), ciągnące się do kąta Piankowskiego i Chrościelowskiego seu Węgielnicy między miedzami granicy Pieńkowskiej z jednej i M. Ludwika Barańskiego podstarościego grodzkiego nurskiego z drugiej strony z karczmą i browarem leżące na dobrach Boguty-Leśne w sumie 169 złp. [k. 226]A. D.
NGW45227Nur 6.10.1783 r.N. Stanisław syn niegdy Kiliana Boguckiego de Stpicze-Chojnowo dziedzic i N. Maciej syn niegdy Jana Brulińskiego de Michałowo-Wróble dziedzic zapisują jako następuje: N. Stanisław Bogucki N. Barbarze, zaś N. Maciej Bruliński N. Mariannie żonom swym, córkom niegdy G. Piotra Drewnowskiego sumy po 50 złp. na dobrach Stpicze-Chojnowo i Michałowo-Wróble za kwitację M. Obrębskiego wojskiego ziemii nurskiej uczynioną w dniu dzisiejszym przez te żony. [k. 227]A. D.
NGW45228Nur 6.10.1783 r.G. Ludwik syn niegdy Adama Boguckiego de Białe-Kwaczoły i inne dziedzic zapisuje na dobrach Białe Kwaczoły żonie swej N. Mariannie córce niegdy G. Cypriana Tymińskiego oraz G. Leonowi i G. Katarzynie synowi i córce pannie niegdy G. Kazimierza Tymińskiego bratu i siostrze między sobą oraz spadkobiercom niegdy M. Andrzeja Tymińskiego sędziego grodzkiego nowokorczyńskiego jako następuje: G. Marianne z Tymińskich sumę 290 złp., G. Leonowi i G. Katarzynie Tymińskim sumę 290 złp., spadkobiercom niegdy M. Andrzeja Tymińskiego sędziego grodzkiego nowokorczyńskiego sumę 250 złp. z dóbr Michałowa odebranych za kwitację M. Karola Obrębskiego wojskiego ziemii nurskiej uczynioną w dniu dzisiejszym. [k. 228]A. D.
NGW45229Nur 14.10.1783 r.N. Franciszek syn niegdy Antoniego Dmochowskieo de Dmochy-Wypychy dziedzic kwituje N. Adama syna niegdy Wawrzyńca Dmochowskiego z sumy 28 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dmochy-Wypychy i Dmochy-Bombole w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 229]A. D.
NGW45230Nur 14.10.1783 r.N. Kacper Zaremba syn N. Wojciecha Zaremby de Zaremby-Ciemne dziedzic zapisuje N. Katarzynie córce N. Łukasza Ołdakowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Zaremby-Ciemne za wzięty i wziąć mający posag. [k. 230]A. D.
NGW45231Nur14.10.1783 r.N. Józef syn niegdy Jana Rysiewskiego de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zapisuje N. Katarzynie córce N. Augustyna Rytela i N. Antoniny Kętlińskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewo-Szlacheckie za wzięty i wziąć mający posag. [k. 231]A. D.
NGW45232Nur20.10.1783 r.N. Józef Rawa syn niegdy Mateusza de Rawy-Gackowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy Franciszka Podgórskiego pannie, przyszłej żonie N. Grzegorza Rawy syna zeznającego sumę 200 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Rawy-Gackowo za wzięty przez tegoż syna posag. [k. 232]A. D.
NGW45233Nur20.10.1783 r.N. Wojciech Skarzyński syn niegdy Pawła de Skarzyno-Starawieś dziedzic swoim i swej żony N. Anny córki niegdy N. Kazimierza Jarnickiego w dobrach Krzeczkowo-Mianowskie dziedziczki imieniem zastawia N. Jadwidze córce niegdy N. Baltazara Dembnickiego, żaś po niegdy N. Pawle Kropiwnickim pozostałej wdowie w polu na przyszły rok jarym dwa ozimki roli rozpoczynające się od siedliska, ciągnące się przez dwanaście stajań do drogi Bieńkowskiej między miedzami N. Kazimierza Jarnickiego z jednej i zeznającego z drugiej strony, także w polu do teraz ozimym dwa ozimki roli z zasiewami rozpoczynające się od siedliska, ciągnące się do gościńca Czyżewskiego między miedzami tych co wyżej, także w polu na przyszły rok ugorowym dwa ozimki roli rozpoczynające się, kończące i między miedzami tych co wyżej na dobrach wyżej wyrażonych Krzeczkowo-Mianowskie w sumie 27 złp. [k. 233]A. D.
NGW45234Nur22.10.1783 r.N. Wawrzyniec syn N. Wojciecha Dłuskiego i N. Marianna córka niegdy N. Bartłomieja Zawistowskiego, zaś tegoż N. Dłuskiego żona kwitują N. Franciszka syna niegdy Andrzeja Zawistowskiego z kwoty 19 złp. za szacunek zagonów jarych roli leżących na dobrach Zawisty-Podleśne w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 234]A. D.
NGW45235Nur22.10.1783 r.N. Franciszek syn niegdy Mikołaja Godlewskiego de Zawisty-Króle i Zawisty-Kruki dziedzic i N. Jadwiga córka niegdy N. Adam Sienickiego, zaś tegoż N. Godlewskiego żona zastawiają N. Szymonowi synowi niegdy Mikołaja Godlewskiego stamtądże dziedzicowi cały swój dział (wyłączając siedlisko wyznaczone przez zeznających) na dobrach wyżej wyrażonych Zawisty-Króle, Zawisty-Kruki, Zawisty-Dworaki i Godlew-Baćki w sumie 108 złp. [k. 235]A. D.
NGW45236Nur22.10.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Piotra Zawadzkiego de Zawady dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego z wcześniejszych sum przyznanych do roboracji w dniu dzisiejszym w zastawie gruntu seu części w dobrach Zawady przez G. Józefa Paderewskiego burgrabiego grodzkiego drohickiego akceptowanych, po odebraniu sumy 36 złp. do tychże sum wcześniejszych anuluje swe prawa. [k. 236]A. D.
NGW45237Nur22.10.1783 r.N. Jakub syn niegdy Macieja Dmochowskiego kwituje G. Macieja Ołdakowskiego miecznika drohickiego z sumy 20 złp. za szacunek jednego zagonu roli leżącego na dobrach Dmochy-Kudły przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 237]A. D.
NGW45238Nur22.10.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Adama Pieńkowskiego kwituje N. Wacława syna niegdy Wawrzyńca Przeździeckiego z sumy 80 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Pieńki-Wielkie, Pieńki-Kownaty w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 238]A. D.
NGW45239Nur27.10.1783 r.G. Kazimierz syn niegdy Krzysztofa Zawistowskiego de Dmochy-Wochy dziedzic zapisuje G. Franciszce córce G. Mikołaja Tryniszewskiego i G. Marianny Dmochowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Dmochy-Wochy za wzięty posag. [k. 239]A. D.
NGW45240Nur27.10.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Michała Zaremby kwituje N. Adama Zarembę brata swego rodzonego z kwoty 20 złp. za szacunek pola, tj. trzech zagonów roli leżących na dobrach Zaremby-Ciemne w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 240]A. D.
NGW45241Nur 30.10.1783 r.G. Marceli Jarnicki syn niegdy Jana Jarnickiego de Krzeczkowo-Mianowskie dziedzic zapisuje G. Anieli córki G. Walentego i Scholastyki z Dorffów Jaźwińskich pannie, żonie swej przyszłej sumę 800 złp. na dobrach swych w związku z intercyzą małżeńską roborowaną w dniu dzisiejszym. [k. 241]A. D.
NGW45242Nur 30.10.1783 r.G. Aleksandra z Kobyłeckich wdowa po niegdy G. Janie Jarnickim kwituje G. Marcelego Jarnickiego syna swego z sumy 50 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Krzeczkowo-Mianowskie w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 242]A. D.
NGW45243Nur 30.10.1783 r.N. Franciszek syn niegdy Jana Zakrzewskiego kwituje G. Macieja Budziszewskiego wiceregenta grodzkiego nurskiego z sumy 12 złp. za szacunek zagonu leżącego na dobrach Zakrzewo-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 243]A. D.
NGW45244Nur 30.10.1783 r.N. Bartłomiej syn niegdy Franciszka Lipskiego de Kramkowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Andrzeja Ślepowrońskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr wyżej wyrażonych Kramkowo sumę 150 złp. za wzięty i wziąć mający posag. [k. 244]A. D.
NGW45245Nur 04.11.1783 r.N. Stanisław syn niegdy Józefa Godlewskiego de Godlewo-Plewy dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Jana Ryszewskiego pannie, zaś N. Jakuba Godlewskiego syna zeznającego żonie przyszłej sumę 180 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Godlewo-Plewy. [k. 245]A. D.
NGW45246Nur 04.11.1783 r.N. Augustyn syn niegdy Pawła Grodzkiego de Gudosze dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Andrzeja Żochowskiego pannie, przyszłej żonie N. Andrzeja Grodzkiego syna zeznającego sumę 200 złp. na trzeciej części swych dóbr Gudosze i Lipa-Dobki za wzięty przez tegoż syna posag i inwentarz. [k. 246]A. D.
NGW45247Nur 04.11.1783 r.G. Antoni syn niegdy G. Szymona Tymińskiego sędziego grodzkiego zambrowskiego i niegdy G. Petronelli Boguckiej de Zaremby-Bieńdugi, Dmochy-Sadły i inne dziedzic zapisuje G. Katarzynie córce G. Nikodema Boguckiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 1600 złp. na dobrach Zaremby-Bieńdugi, Dmochy-Sadły i inne. [k. 247]A. D.
NGW45248Nur 06.11.1783 r.G. Jan syn niegdy Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje N. Wojciecha syna niegdy Andrzeja Godlewskiego z sumy 265 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 248]A. D.
NGW45249Nur 06.11.1783 r.G. Krzysztof Dmochowski, G. Andrzej Łuniewski, G. Antoni Bogucki syn sędziego grodzkiego nurskiego i G. Franciszek Godlewski zapisują jako następuje: G. Krzysztof Dmochowski G. Joannie, G. Andrzej Łuniewski G. Ewie, G. Antoni Bogucki G. Rozalii, G. Franciszek Godlewski G. Katarzynie z córkom G. Macieja Czyżewskiego i niegdy G. Konstancji Dmochowskiej żonom swym po 357 złp., gr. 4 i szeląg 1, co po połączeniu daje sumę 1428 złp., gr. 17 i szeląg jeden jako rekompensatę kwitacji G. Macieja Czyżewskiego tychże żon ojca w dniu dzisiejszym uczynionej. [k. 249]A. D.
NGW45250Nur 06.11.1783 r.N. Antoni syn N. Franciszka Boguckiego de Godlewo-Baćki dziedzic zapisuje N. Wiktorii córce niegdy N. Tomasza Zawistowskiego, zaś po niegdy N. Felicjanie Zawistowskim wdowie, żonie swej przyszłej sumę 50 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Godlewo-Baćki jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez tę [przyszłą żonę] na rzecz tegoż zeznającego. [k. 250]A. D.
NGW45251Nur 06.11.1783 r.N. Marcin syn niegdy Michała Tymińskiego de Cholewy-Koniewo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Łukasza Tymińskiego, zaś po niegdy N. Michale Murawskim pozostałej wdowie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Cholewy-Koniewo sumę 80 złp. [k. 251]A. D.
NGW45252Nur 06.11.1783 r.G. Stefan syn niegdy Jana Godlewskiego de Sienica-Szymanki dziedzic zapisuje G. Małgorzacie córce niegdy G. Tomasza Stokowskiego i Rozalii z Nienałtowskich pannie, żonie swej przyszłej sumę 600 złp. na dobrach Sienica-Szymanki za wzięty posag i inwentarz. [k. 252]A. D.
NGW45253Nur 14.11.1783 r.N. Wawrzyniec syn niegdy Wojciecha Ołowskiego de Ołowskie dziedzic zapisuje N. Róży córce niegdy N. Tomasza Białego pannie, żonie swej przyszłej sumę 40 złp. na dobrach Ołowskie. [k. 253]A. D.
NGW45254Nur 06.11.1783 r.M. Józef Kuczyński syn niegdy I. M. Kazimierza Kuczyńskiego podkomorzego ziemii bielskiej zapisuje G. Petronelli z Rawów żonie G. Pawła Rzechowskiego burgrabiego grodkiego różańskiego oraz G. Franciszce także z Rawów małżonce G. Józefa Wyszyńskiego córkom niegdy G. Ferdynanda Rawy i niegdy G. Teresy z Mostowskich sumę główną 333 złp. gr. 10 z podobną sumą prowizji 333 złp. gr. 10 na dziedzicznej wsi Wieliczna w województwie mazowieckim, ziemii nurskiej, powiecie kamienieckim wedle wyroku trybunału koronnego piotrkowskiego z 23. marca roku 1781 przysądzone z dóbr Strachowo i Kukowski z przyległościami. [k. 254]A. D.
NGW45255Nur 06.11.1783 r.N. Maciej syn niegdy Karola Prosińskiego de Rosochate-Kościelne i Zalesie-Stare dziedzic zastawia N. Andrzejowi Wojno synowi niegdy Mateusza zięciowi swemu przyszłemu cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Rosochate-Kościelne i Zalesie-Stare w sumie 100 złp. [k. 255]A. D.
NGW45256Nur 06.11.1783 r.N. Andrzej syn niegdy Mateusza Wojno de Dąbrowa-Kaski dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Macieja Prosińskiego żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Dąbrowa-Kaski. [k. 256]A. D.
NGW45257Nur 10.11.1783 r.N. Jakub syn N. Józefa Zawistowskiego de Dąbrowa-Michałki dziedzic zapisuje N. Eleonorze córce niegdy N. Mateusza Kostro pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na dobrach Dąbrowa-Michałki, Dąbrowa-Nowawieś, Dąbrowa-Satanki za wzięty i wziąć mający posag. [k. 257]A. D.
NGW45258Nur 10.11.1783 r.N. Stanisław syn N. Tomasza Pogorzelskiego de Żochy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Stanisława Stelągowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 60 złp. na dobrach Wólka, Zadębie, Żochy za wzięty posag. [k. 258]A. D.
NGW45259Nur 10.11.1783 r.G. Jakub i G. Wojciech synowie niegdy Jana Smerczewskiego i niegdy N. Marianny z Tymińskich w pierwszym małżeństwie zrodzeni oraz G. Mateusz i G. Michał synowie N. Józefa Wojtkowskiego i tejże niegdy N. Marianny z Tymińskich w drugim małżeństwie zrodzeni swoim i N. Tomasza Wojtkowskiego brata swego rodzonego imieniem zastawiają N. Wojciechowi synowi N. Michała Tymińskiego w polu na przyszły rok ugorowym trzynaście ozimków roli rozpoczynających się Kierz, ciągnących się przez siedem stajań do drogi do Kramkowa między miedzami N. Adama Jańczewskiego z jednej i zeznających z drugiej strony, także w polu na przyszły rok jarym jedenaście ozimków roli rozpoczynających się od drogi Adamowskiej, ciągnących się do drogie Baciewskiej między miedzami tegoż N. Jańczewskiego jak wyżej z jednej i G. Szymona Tymińskiego z drugiej strony leżące na dobrach Tymianki-Nowawieś w sumie 125 złp. [k. 259]A. D.
NGW45260Nur 10.11.1783 r.NN. Adam i Józef Grądzcy synowie niegdy Piotra swoim i NN. Grzegorza i Wojciecha Grądzkich braci swych rodzonych imieniem zapisują N. Maciejowi synowi niegdy Wojciecha Dłuskiego, [dziedzicowi] de Grądy sumę 100 złp. na dobrach Kuczaby, którą obowiązuje się wyliczyć i oddać na święto Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w roku 1785 razem z prowizją licząc po pięć od stu. [k. 260]A. D.
NGW45261Nur 10.11.1783 r.G. Kacper Tymiński syn niegdy Ambrożego swoim i G. Barnaby T. brata swego imieniem kwituje G. Jakuba i Wojciecha Smerczewskich oraz GG. Mateusza, Michała i Tomasza Wojtkowskich. z sumy 600 złp. za szacunek części [zwanej] Teofilowska leżącej na dobrach Tymianki-Skóry i Tymianki-Nowawieś w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitwanym sprzedanej. [k. 261]A. D.
NGW45262Nur 10.11.1783 r.N. Kazimierz Godlewski syn niegdy Mateusza de Sienica-Lipusy dziedzic zapisuje N. Teodozji córce niegdy N. Antoniego Murawskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Sienica-Daćbogi i innych za wzięty i wziąć mający posag. [k. 262]A. D.
NGW45263Nur 12.11.1783 r.N. Tomasz syn N. Walentego Stokowskiego de Stokowo-Buczki [dziedzic] zapisuje N. Franciszce córce N. Grzegorza Jaźwińskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na dobrach Stokowo-Buczki. [k. 263]A. D.
NGW45264Nur 12.11.1783 r.N. Bartłomiej syn N. Augustyna Tymińskiego de Uścianek-Dembianka dziedzic zapisuje N. Jozefacie córce niegdy N. Franciszka Kętlińskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Uścianek-Dembianka sumę 400 złp. za wzięty i wziąć mający posag. [k. 264]A. D.
NGW45265Nur 12.11.1783 r.N. Franciszek syn N. Piotra Wojtkowskiego de Wojtkowice-Dady dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Franciszce córce N. Jakuba Dłuskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Wojtkowice-Dady sumę 400 złp. za wzięty i wziąć mający posag w sumie 100 złp. oraz inwentarz. [k. 265]A. D.
NGW45266Nur 12.11.1783 r.N. Bartłomiej syn niegdy Michała Milewskiego de Nadbory dziedzic, mieszkaniec ziemii wiskiej zapisuje N. Anastazji córce niegdy N. Franciszka Kętleńskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Nadbory-Brzostowo. [k. 266]A. D.
NGW45267Nur 15.11.1783 r.G. Antoni syn niegdy Szymona Tymińskiego sędziego(?) grodzkiego zambrowskiego zapisuje spadkobiercom żony swej niegdy G. Marianny Czyżewskiej córki G. Macieja Czyżewskiego i niegdy G. Konstancji Dmochowskiej, na połowie swych dóbr Zaremby-Bieńdugi sumę 357 złp. i szeląg 1 jako rekompensatę kwitacji G. Macieja Czyżewskiego uczynionej w dniu dzisiejszym. [k. 267]A. D.
NGW45268Nur 15.11.1783 r.G. Felix Zgleczewski syn niegdy Adama de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zapisuje żonie swej G. Marcyannie córce niegdy G. Piotra Godlewskiego i G. Anastazji Pieńkowskiej sumę 190 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewo-Szlacheckie za wziąć mającą sumę od Niewiernego Leyzora Muskowicza przysądzoną wyrokiem [sądu] ziemskiego nurskiego [k. 268]A. D.
NGW45269Nur 15.11.1783 r.N. Mateusz syn niegdy Kazimierza Boguckiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Konstancji córce N. Józefa Laskowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 140 złp. na dobrach Kutyłowo-Złotki za wzięty w części i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 269]A. D.
NGW45270Nur 15.11.1783 r.G. Krzysztof syn niegdy Franciszka Jabłonowskiego de Jabłonowo dziedzic zastawia G. Maciejowi synowi G. Jana Uścińskiego de Godlewo-Olszewo dziedzicowi w polu przyszłym ugorowym sześć ozimków roli z łąką rozpoczynających się od uwrocia łąki, ciągnących się przez drogę do rzeki Stary Brok między miedzami spadkobierców niegdy G. Hipolita Jabłonowksiego z jednej i I. M. Przyjemskiego podkomorzego ziemii łomżyńskiej z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Jabłonowo-Małe w sumie 100 złp. [k. 270]A. D.
NGW45271Nur 15.11.1783 r.N. Krzysztof syn niegdy Pawła Budziszewskiego de Świerże-Kończany dziedzic zapisuje N. Teresie córce N. Walerego Żebrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Świerże-Kończany za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 271]A. D.
NGW45272Nur 17.11.1783 r.N. Jan syn niegdy Wacława Dmochowskiego kwituje N. Franciszka syna niegdy Pawła Nagórki z kwoty 30 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Ołdaki-Połonia w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 272]A. D.
NGW45273Nur 17.11.1783 r.N. Katarzyna córka niegdy N. Józefa Tymińskiego zwanego Kapusta, niezamężna, dorosła panna w asystencji N. Wojciecha Zawistowskiego, szwagra swego kwituje brata swego stryjecznego N. Wojciecha syna niegdy Pawła Tymińskiego z kwoty 45 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Tymianki-Bucie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 273]A. D.
NGW45274Nur 19.11.1783 r.N. Jacek syn niegdy Marcina Dmochowskiego kwituje N. Andrzeja syna niegdy Piotra Choromańskiego z sumy 48 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Ciemne i Zaremby-Warchoły w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 274]A. D.
NGW45275Nur 19.11.1783 r.G. Tadeusz syn niegdy G. Stanisława Godlewskiego komornika ziemskiego łomżyńskiego, wnuk po Piotrze Godlewskim kwituje M. Franciszka Godlewskiego sędziego grodzkiego nurskiego syna niegdy G. Wojciecha Godlewskiego burgrabiego grodzkiego ostrowskiego z sumy 250 złp. zawierającej kwoty zastawne oraz innej kwoty sześciu dukatów węgierskich za szacunek części leżącej na dobrach Godlewo-Gorzejewo, Świerże, Żabikowo, Godlewo-Olszewo, Podjanowice w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 275]A. D.
NGW45276Nur 19.11.1783 r.N. Piotr syn niegdy Tomasza Kaczyńskiego de Kaczyno-Stare dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Felicjana Obrębskiego żonie swej sumę 150 złp. na dobrach Kaczyno-Stare za wzięty posag i inwentarz. [k. 276]A. D.
NGW45277Nur 19.11.1783 r.G. Bartłomiej syn niegdy Walentego, G. Józef syn G. Stanisława dziedzice de Sienica-Jasiochy oraz G. Józef syn niegdy Pawła de Sienica-Święchy dziedzice Sieniccy zapisują jako następuje: G. Bartłomiej Sienicki G. Mariannie, G. Józef syn G. Stanisława Sienickiego G. Rozalii, G. Józef syn niegdy Pawła Sienickiego G. Marcjannie, żonom swym córkom G. Benedykta Białego i niegdy G. Katarzyny Dmochowskiej sumę 2500 złp. na dobrach Sienica-Jasiochy, Sienica-Święchy i innych odebraną z rąk M. Dionizego Slaskiego podwojewodziego ziemii nurskiej jako rekompensatę kwitacji uczynionej przez te żony w dniu dzisiejszym na osobę tegoż M. Dionizego Slaskiego. [k. 277]A. D.
NGW45278Nur 19.11.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Michała Zaremby de Zaremby-Warchoły dziedzic zastawia N. Maciejowi synowi niegdy Walentego Choromańskiego [dziedzicowi] de Zaremby-Ciemne część swoją dziedziczną tj. w polu na przyszły rok ugorowym dwa ozimki roli rozpoczynające się od drogi morgowskiej, ciągnące się do łąki między miedzami N. Wojciecha z jednej i N. Adama brata zeznającego z drugiej strony Zarembów leżące na dobrach wyżej wyrażonych Zaremby-Warchoły w sumie 30 złp. [k. 278]A. D.
NGW45279Nur 19.11.1783 r.N. Jan syn niegdy Adama Kuleszy i niegdy N. Agnieszki Ryszewskiej kwituje G. Felixa syna niegdy Adama Zgleczewskiego z sumy 36 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zgleczewo-Szlacheckie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 279]A. D.
NGW45280Nur 24.11.1783 r.G. Szymon Dąbrowski burgrabia grodzki ostrowski dóbr Dąbrowa-Łazy, Rytele-Święckie i innych dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Petronelli córce niegdy M. Konstantego Krasnodębskiego miecznika owruckiego i M. Julianny Demaszowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 1000 złp. na swych dobrach wedle intercyzy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanej. [k. 280]A. D.
NGW45281Nur 24.11.1783 r.N. Kacper syn niegdy Szymona Zakrzewskiego de Świerże-Kończany dziedzic zapisuje N. Małgorzacie córce N. Adama Skłodowskiego żonie swej sumę 120 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Świerże-Kończany i Skłody-Średnie. [k. 281]A. D.
NGW45282Nur 29.11.1783 r.N. Jakub syn niegdy Krzysztofa Zaremby kwituje N. Adama syna niegdy Michała Zaremby z kwoty 14 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Przeździecko-Opaty i Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 282]A. D.
NGW45283Nur 29.11.1783 r.N. Tomasz syn niegdy Adama Pieńkowskiego de Pieńki-Wielkie dziedzic kwituje N. Wincentego syna niegdy Wawrzyńca Przeździeckiego z kwoty 12 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Pieńki-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 283]A. D.
NGW45284Nur 29.11.1783 r.N. Sebastian syn niegdy Andrzeja i niegdy N. Magdaleny Łuniewskiej(?) stryj i N. Paweł syn niegdy Wojciecha, wnuk po tymże Andrzeju bratanek Zawistowscy kwitują M. Ludwika Barańskiego podstarościego grodzkiego nurskiego /który na miejsce urzędu swego oddelegował G. Alexandra Zarembę ingren(?) grodzkiego nurskiego/ z sumy 70 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Sienice-Łukasze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 284]A. D.
NGW45285Nur 01.12.1783 r.N. Antoni syn niegdy Stanisława Boguckiego de Boguty-Leśne dziedzic zapisuje spadkobiercom niegdy N. Agnieszki Tymińskiej swej żony sumę 100 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Boguty-Leśne jako rekompensatę kwitacji NN. Wojciecha, Kazimierza i Michała Tymińskich uczynionej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego. [k. 285]A. D.
NGW45286Nur 01.12.1783 r.N. Krzysztof syn niegdy Łukasza Przeździeckiego de Zaremby-Ciemne [dziedzic] kwituje N. Jana syna niegdy Wojciecha Zaremby z sumy 32 złp. za szacunek gruntów leżących na dobrach Zaremby-Warchoły w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 286]A. D.
NGW45287Nur 02.12.1783 r.NN. Piotr i Antoni Świerżewscy synowie niegdy Tomasza, dziedzice de Świerże-Panki swoim i N. Marianny Świerżewskiej matki swej imieniem zastawiają N. Adamowi synowi niegdy Pawła Świerżewskiego w polu przyszłym jarym jeden zagon jary roli rozpoczynający się od uwrocia, ciągnący się do drogi zagumiennej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Jakuba Świerżewskiego z drugiej strony, leżące na dobrach Świerże-Panki w sumie 58 złp. [k. 287]A. D.
NGW45288Nur 06.12.1783 r.N. Wojciech syn niegdy Adama Zaremby kwituje N. Antoniego syna niegdy Jana Przeździeckiego z sumy 61 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Ciemne w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 288]A. D.
NGW45289Nur 06.12.1783 r.N. Bartłomiej syn niegdy Hilarego Skolimowskiego kwituje G. Ignacego syna G. Mateusza Piętki z sumy 30 złp. za szacunek pięciu zagonów leżących na dobrach Piętki-Gręski w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 289]A. D.
NGW45290Nur 09.12.1783 r.N. Paweł syn niegdy Mikołaja Święckiego de Święck-Wólka dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Mariannie Mioduszewskiej, żonie swej sumę 335 złp. jako rekompensatę darowizny uczynionej przez tę żonę na osoby NN. Antoniego i Franciszka Kruszewskich w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 290]A. D.
NGW45291Nur 09.12.1783 r.N. Paweł syn niegdy Mikołaja Święckiego i N. Marianna Mioduszewska małżonkowie kwitują NN. Antoniego i Franciszka Kruszewskich, braci między sobą rodzonych synów N. Adama Kruszewskiego z sumy 670 złp. zawierającej kwoty zastawne za szacunek części leżącej na dobrach Ołdaki-Wielki-Brok i Sutki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających tymże kwitowanym sprzedanej. [k. 291]A. D.
NGW45292Nur 09.12.1783 r.G. Jan syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje N. Antoniego syna niegdy Michała Godlewskiego z sumy 170 złp. zawierającej sumy zastawne za szacunek gruntu leżącego na dobrach Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 292]A. D.
NGW45293Nur 15.12.1783 r.G. Tomasz syn G. Józefa Murawskiego de Murawskie-Nadbużne dziedzic kwituje NN. Grzegorza, Szymona i Bartłomieja Tymińskich synów niegdy Antoniego z kwoty 34 złp. w związku z zamianą gruntów uczynioną w dniu dzisiejszym. [k. 293]A. D.
NGW45294Nur 17.12.1783 r.N. Aleksander syn niegdy Jana Laskowskiego i niegdy N. Justyny Ołdakowskiej kwituje NN. Jakuba, Walerego, Wojciecha, Jana, Józefa, Kacpra i Tomasza Kętlińskich synów niegdy N. Piotra Kętlińskiego z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Czyżewo-Chrapki przez tegoż zeznającego temuż niegdy Piotrowi Kętlińskiemu kwitowanych ojcowi sprzedanej przed aktami niniejszymi w piątek po popielcu mianowicie szóstego lutego 1773 r., odebranej od niegdy N. Piotra Kętlińskiego ojca kwitowanych sumy 260 złp., zaś od N. Walerego Kętlińskiego kwitowanego sumy 40 złp. [k. 294]A. D.
NGW45295Nur 22.12.1783 r.N. Aleksander syn niegdy Jana Laskowskiego i niegdy N. Justyny z Ołdakowskich kwituje N. Wincentego Laskowskiego brata swego rodzonego z sumy 280 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Kętlanka /zawierającej sumy zastawne/ w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 295]A. D.
NGW45296Nur 29.12.1783 r.N. Józef syn niegdy Piotra Szulborskiego kwituje N. Marcina Szulborskiego brata swego rodzonego z sumy 150 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Szulborze-Koty i Świerże-Leśniewko w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 296]A. D.
NGW45297Nur 29.12.1783 r.G. Bartłomiej Saniewski syn niegdy G. Józefa Saniewskiego wicepisarza ziemskiego i grodzkiego ostrowskiego kwituje N. Józefa syna niegdy Macieja Skarzyńskiego z sumy 83 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Święchy przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 297]A. D.
NGW45298Nur 29.12.1783 r.N. Adam syn niegdy Michała Zaremby de Zaremby-Warchoły dziedzic kwituje N. Jana syna niegdy Krzysztofa Zaremby z kwoty 18 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Przeździecko-Opaty i Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 298]A. D.
PZW191Przasnysz 29.01.1777 r.N. Mateusz Ulatowski syn niegdy Alexandra kwituje N. Łukasza Chmielewskiego syna N. Szymona Chmielewskiego z sumy 300 tynfów zawierającej porękawiczne za szacunek części leżącej w dobrach Kawieczyno-Serwatki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 1]A. D.
PZW192Przasnysz 3.02.1777 r.N. Jakub Czarzasty niegdy Franciszka syn swoim i N. Macieja Czarzastego brata swego rodzonego imieniem kwituje G. Andrzeja Sopoćkę niegdy Franciszka syna z sumy 264 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Romany-Wszebory sprzedanej w dniu dzisiejszym przez zeznającego temuż G. Spoćce. [k. 2]A. D.
PZW193Przasnysz 24.02.1777 r.NN. Walenty i Andrzej Bobińscy niegdy Wojciecha z N. Felicyanną Romanowną spłodzeni synowie kwitują G. Andrzeja Sopoćkę syna niegdy Franciszka z sumy 150 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Romany-Górskie i Romany-Misie sprzedanej w dniu dzisiejszym przez zeznającego temuż kwitowanemu. [k. 3]A. D.
PZW194Przasnysz 9.04.1777 r.N. Stanisław Ślesicki syn niegdy Stanisława kwituje N. Tomasza Ślesickiego swego syna z sumy 138 złp.(zawierającej sumę w zastaw wziętą) za szacunek części leżących na dobrach Ślesice-Kraski w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 4]A. D.
PZW195Przasnysz 21.04.1777 r.N. Józef Ulatowski syn niegdy Jana kwituje N. Fabiana Krajewskiego syna niegdy Andrzeja z sumy 47 złp. za szacunek płoski leżącej na dobrach Ulatowo-Borzuchy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 5]A. D.
PZW196Przasnysz 12.05.1777 r.N. Dominik Chmieliński niegdy Józefa z niegdy N. Marianną Cichochowską[2] spłodzony syn kwituje N. Floriana Cichowskiego niegdy Felicyana syna z sumy 180 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Cichowo, Międzyleś i Badziążki sprzedanej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu. [k. 6]A. D.
PZW197Przasnysz 14.05.1777 r.N. Bartłomiej Krajewski syn niegdy Macieja kwituje N. Mateusza Krajewskiego niegdy Andrzeja syna z sumy 110 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Tańsk-Omiotki sprzedanej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu. [k. 7]A. D.
PZW198Przasnysz 26.05.1777 r.NN. Franciszek Kawiecki i Katarzyna Chmielińska niegdy Stanisława córka swoim i N. Barbary Chmielińskiej panny niezamężnej, siostry swojej rodzonej imieniem kwitują N. Felicyana Chmielińskiego niegdy Bartłomieja syna jako następuje: żona z sumy 50 złp., mąż zaś z sumy 106 złp., czyli w sumie ze 156 złp. za szacunek siedliska z budynkami na nim stojącymi na dobrach Chmieleń w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 8]A. D.
PZW199Przasnysz 3.06.1777 r.N. Andrzej Chmielewski syn niegdy Kazimierza swoim i małoletnich spadkobierców po niegdy NN. Macieju i Jakubie Chmielewskich bratach swych rodzonych imieniem kwituje N. Stanisława Czaplickiego niegdy Jakuba syna z sumy 34 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Płoskie-Opiłki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitwanemu sprzedanej. [k. 9]A. D.
PZW1910Przasnysz 5.06.1777 r.N. Jan Rudziński syn Macieja kwituje N. Adama Rudzińskiego niegdy Łukasza syna z sumy 70 złp. z szacunku części leżących w dobrach Rudno-Kosiły w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 10]A. D.
PZW1911Przasnysz 10.06.1777 r.N. Baltazar Krępski niegdy Łukasza syn kwituje N. Stanisława Krępskiego niegdy Pawła syna z sumy 136 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Rogowo w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 11]A. D.
PZW1912Przasnysz 13.06.1777 r.G. Wiktoryn Bobiński komornik ziemski ciechanowski niegdy Szymona po Stanisławie syn kwituje G. Fabiana Bobińskiego brata swego rodzonego z sumy 300 złp. /zawierającej sumę 200 złp. w zastawie niżej wyrażonej części przez zeznającego wziętą/ za szacunek części leżącej na dobrach Romany-Fuszki i [Kaki?]-Nowiny w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 12]A. D.
PZW1913Przasnysz 18.06.1777 r.Oblata kwitu z szacunku podanego przez M. Augustyna Piegłowskiego w tej osnowie: „Działo się w zamku niższym we Lwowie [...] dnia czternastego miesiąca lutego roku Pańskiego 1777. [...] M. Andrzej Piegłowski niegdy MM. Mikołaja Piegłowskiego i Eleonory z Gąsiorowskich łowczych zatorskich syn [...] zeznał, iż on M. Augusta Piegłowskiego brata swego rodzonego z sumy 17175 złp. wedle kontraktu sprzedażnego zawartego we Lwowie dnia 30. miesiąca grudnia roku ubiegłego 1776 między tymże zeznającym z jednej a tymże M. kwitowanym z drugiej strony za szacunek połowy dóbr wsi Gardlino-Kommonino i trzeciej części wsi Gardlino-Zalesie leżących w Województwie Mazowieckim i Ziemii Ciechanowskiej [...] kwituje [...].” [k. 13]A. D.
PZW1914Przasnysz 21.06.1777 r.N. Tomasz Kawiecki niegdy Adama syn, niegdy zaś N. Jana Kawieckiego już zeszłego brat rodzony i naturalny spadkobierca kwituje N. Jakuba Krajewskiego niegdy Wojciecha syna z sumy 300 złp. (zawierającej kwoty skryptami ręcznymi zastawnymi dane) z szacunku części leżącej w dobrach Krajewo-Darmopychy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 14]A. D.
PZW1915Przasnysz 23.06.1777 r.N. Łucja Milewska pozostała wdowa, niegdy N. Tomasza Budnego żona kwituje N. Antoniego Bartołda niegdy Franciszka syna z kwoty 35 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Żbiki-Antosy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k.15]A. D.
PZW1916Przasnysz 25.06.1777 r.N. Józef Cichowski N. Mikołaja Cichowskiego syn z niegdy N. Marianną Stryjewską po Janie córką spłodzony kwituje NN. Marcina i Stanisława Stryjewskich niegdy N. Jana Stryjewskiego synów braci między sobą rodzonych z sumy 350 tynfów za szacunek części leżących w dobrach Stryjewo-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 16]A. D.
PZW1917Przasnysz 25.06.1777 r.N. Walenty Kołakowski niegdy Macieja syn kwituje NN. Mateusz, Macieja i Franciszka Kołakowskich braci swych rodzonych z sumy 600 złp. za szacunek części leżących na dobrach Kołaki-Budzyno, Wola Wierzbowska i [Kołaki]-Smolechy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 17]A. D.
PZW1918Przasnysz 27.06.1777 r.G. Andrzej Bruliński na mocy pełnomocnitwa danego temuż zeznającemu przed aktami grodzkimi starościńskimi zambrowskimi w dniu 30. miesiąca stycznia roku bieżącego przez Przewielebnego Księdza Andrzeja Romana promotora Różańca Świętego w kościele parafialnym zambrowskim, w aktach niniejszych w dniu dzisiejszym zaoblatowanego, kwituje G. Wojciecha Zemrzuskiego, swego pryncypała szwagra z sumy 600 złp. za szacunek części tegoż zeznającego pryncypała dziedzicznej leżącej w dobrach Zembrzus-Mokrygrunt zwanej Szymankowizna w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 18.]A. D.
PZW1919Przasnysz 27.06.1777 r.G. Andrzej Bruliński na mocy pełnomocnitwa danego temuż zeznającemu przed aktami grodzkimi starościńskimi zambrowskimi w dniu 30. miesiąca stycznia roku bieżącego przez Przewielebnego Księdza Andrzeja Romana promotora Różańca Świętego w kościele parafialnym zambrowskim, w aktach niniejszych w dniu dzisiejszym zaoblatowanego kwituje G. Jana Zembrzuskiego syna G. Wojciecha Zembrzuskiego niegdy Stanisława syna z sumy 760 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Zembrzus-Mokry-gront w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 19]A. D.
PZW1920Przasnysz 28.06.1777 r.N. Marianna Morawska niegdy Macieja córka, żona N. Walentego Żebrowskiego w jego asystencji kwituje N. Antoniego Ostrowskiego niegdy Andrzeja syna z sumy 270 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Morawy-Wielkie i Morawy-Kalisze w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 20]A. D.
PZW1921Przasnysz 3.07.1777 r.N. Michał Trętowski niegdy Ludwika syn kwituje NN. Jana i Stanisława Stryjewskich niegdy Wojciecha z sumy 800 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Nałęcze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 21]A. D.
PZW1922Przasnysz 3.07.1777 r.N. Agnieszka Ostrowska niegdy Jerzego córka, żona N. Tomasza Kołakowskiego w asystencji tegoż męża swego kwituje G. Wojciecha Romana syna G. Piotra Romana z sumy 700 złp. za szacunek części leżących na dobrach Ostrowe-Przebory i Ostrowe-Kokacze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 22]A. D.
PZW1923Przasnysz 3.07.1777 r.N. Michał Trętowski niegdy Ludwika syn kwituje N. Teklę Trętowską obecnie N. Wojciecha Śmiecińskiego żonę, zaś siostrę swoją rodzoną z sumy 400 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Szczepanki-Starawieś w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tejże kwitowanej sprzedanej. [k. 23]A. D.
PZW1924Przasnysz 8.07.1777 r.GG. Stanisław i Antoni Żaboklicki niegdy Pawła synowie kwitują G. Marcina Zakrzewskiego niegdy Piotra syna z sumy 500 złp. za szacunek części leżących na dobrach Żaboklik-Wielki, Żaboklik-Biskupy, Żaboklik-Marki i Rudno-Kosiły w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 24]A. D.
PZW1925Przasnysz 10.07.1777 r.N. Marcin Kołakowski niegdy Adama syn kwituje N. Franciszka Kołakowskiego niegdy Stanisława syna z sumy 110 złp. za szacunek zagonów leżących w dobrach Kołaki-Budzyno w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 25]A. D.
PZW1926Przasnysz 11.07.1777 r.Przewielebny Ksiądz Łukasz Franciszek dwojga imion Chmieliński proboszcz podoski i płoniawski niegdy Walentego syn z niegdy N. Marianną Miłoszewską spłodzony kwituje G. Andrzeja Sopoćkę niegdy Franciszka z niegdy G. Anną Olizarowiczowną(?) z sumy 2000 złp. za szacunek części leżących w dobrach Romany-Wszebory i Romany-Kosiorki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 26]A. D.
PZW1927Przasnysz 28.07.1777 r.N. Franciszek Chądzeński niegdy Jakuba z niegdy N. Teresą Chlebowską spłodzony syn kwituje N. Antoniego Kołakowskiego niegdy Jana syna z sumy 500 złp. (zawierającej sumę przez tegoż kwitowanego temuż zeznającemu w zastaw daną) za szacunek części leżącej w dobrach Pienice w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedaną. [k. 27]A. D.
PZW1928Przasnysz 2.08.1777 r.N. Paweł Morawski niegdy Dionizego syn kwituje N. Antoniego Ostrowskiego niegdy Andrzeja syna z sumy 270 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Morawy-Wielkie i Morawy-Kalisze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedaną, zawierającej także porękawiczne. [k. 28]A. D.
PZW1929Przasnysz 17.10.1777 r.G. Michał Chodkowski niegdy Marka syn kwituje G. Wawrzyńca Chodkowskiego syna swego z sumy 600 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Brzozowo-Wielkie przez tegoż zeznającego od NN. Franciszka i Adama Dzielińskich prawem dziedzicznym nabytą przed aktami grodzkimi starościńskimi ciechanowskimi w poniedziałek nazajutrz święta Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w roku obecnym przez tegoż kwitującego temuż kwitowanemu sprzedaną. [k. 29]A. D.
PZW1930Przasnysz 20.11.1777 r.G. Marianna Zembrzuska niegdy Macieja córka z niegdy G. Jadwigą Czaplicką spłodzona córka, części dóbr Zembrzus-Wielki, Żebry Kordy i Żebry-Idźki dziedziczka, pozostała wdowa, niegdy G. Jana Kawieckiego żona kwituje G. Michała Zembrzuskiego niegdy G. Macieja Zembrzuskiego i Marcyanny Długokęckiej syna z sumy 500 złp. za szacunek części leżących w wyżej wyrażonych dobrach w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 30]A. D.
PZW1931Przasnysz 21.11.1777 r.N. Dominik Zaleski niegdy Tomasza z N. Konstancją Krajewską spłodzony syn kwituje N. Franciszka Zaleskiego brata swego rodzonego z sumy 333 złp. (zawierającej porękawiczne) za szacunek części leżącej w dobrach Krajewo-Tomki, Krajewo-Jarnuty, Krajewo-Falki przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 31]A. D.
PZW1932Przasnysz 1.12.1777 r.N. Idzi Długołęcki niegdy Jakuba syn kwituje N. Pawła Chełchowskiego niegdy Stefana syna z kwoty 20 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Mossaki-Rukle w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 32]A. D.
PZW1933Przasnysz 24.12.1777 r.G. Anna z Sułkowskich niegdy G. Stanisława Sułkowskiego i Marianny Kołakowskiej córka, pozostała wdowa niegdy G. Dominika Karniewskiego żona, kwituje G. Piotra Łoniewskiego niegdy Wawrzyńca z niegdy G. Cecylią Dmochowską spłodzonego syna z sumy 1000 złp. za szacunek części leżących w dobrach Kołaki-Morgi w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 33]A. D.
PZW1934Przasnysz 23.03.1778 r.Skwitowanie G. Biedrzyckiego przez G. Chodkowskiego: G. Stanisław Chodkowski niegdy Wojciecha syn kwituje G. Onufrego Biedrzyckiego niegdy Józefa z G. Marianną Rzeczkowską spłodzonego syna z sumy 300 złp. za szacunek siedliska i jednego zagonu leżących w dobrach Krępa w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 34]A. D.
PZW1935Przasnysz 23.03.1778 r.Skwitowanie G. Biedrzyckiego przez GG. Krępskich: GG. Wojciech i Franciszek Krępscy niegdy Adama z G. Marianną Pajewską spłodzeni synowie kwitują G. Onufrego Biedrzyckiego niegdy Józefa z G. Marianną Rzeczkowską spłodzonego syna z sumy 300 złp. za szacunek siedliska leżącego w dobrach Krępa w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 35]A. D.
PZW1936Przasnysz 26.03.1778 r.G. Szymon Niestojemski niegdy Jakuba syn kwituje G. Franciszka Smoleńskiego niegdy Wojciecha syna z sumy 800 złp. za szacunek pozostałej(?) części leżącej w dobrach Ossowiec-Kmiecy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 36]A. D.
PZW1937Przasnysz 1.04.1778 r.N. Andrzej Chmieliński niegdy Pawła z niegdy N. Anną Romanowną spłodzony syn kwituje NN. Stanisława syna wyżej wyrażonego niegdy Pawła brata, Tomasza, Wiktoryna i Stanisława niegdy Kazimierza synów bratanków swoich rodzonych Chmielińskich z sumy 700 złp. , zawierającej kwotę zastawną odziedziczoną (?) za szacunek części leżącej w dobrach Romany-Kosiorki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanej.[k. 37]A. D.
PZW1938Przasnysz 13.04.1778 r.NN. Wojciech Krępski niegdy Adama syn i Marianna Rzeczkowska małżonkowie a raczej ta żona w asystencji tegoż męża swego kwituje N. Pawła Dembińskiego niegdy Jana syna z sumy 80 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Krępa w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 38]A. D.
PZW1939Przasnysz 1.06.1778 r.Skwitowanie NN. Chmielińskich: N. Maciej Cichowski niegdy Marcina syn kwituje N. Baltazara niegdy Łukasza [syna] stryja, Jacka i Stefana niegdy Macieja synów bratanków rodzonych Chmielińskich z sumy 120 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Międzyleś przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym w dniu dzisiejszym przed aktami niniejeszymi sprzedanej. [k. 39]A. D.
PZW1940Przasnysz 3.06.1778 r.Skwitowanie N. Majkowskiego: N. Franciszek Milewski niegdy Grzegorza syn kwituje N. Urbana Majkowskiego niegdy Jakuba syna z sumy 360 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Milewo-Szwejki przez niegdy tegoż zeznającego ojca temuż kwitowanemu w zamku ciechanowskim w czasie bezkrólewia w czwartek w przeddzień święta Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy 1764. roku sprzedanej. [k. 40]A. D.
PZW1941Przasnysz 3.06.1778 r.Skwitowanie G. Romana: NN. Bonifacy i Franciszek Romanowie N. Tomasza Romana z niegdy N. Dorotą Krajewską spłodzeni synowie kwitują G. Stanisława Romana niegdy Piotra syna z sumy 240 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Krajewo-Wierciochy przez tychże zeznających temuż kwiotwanemu przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanej i po danym porękawicznym w kwocie 48 złp. [k. 41]A. D.
PZW1942Przasnysz 10.06.1778 r.Skwitowanie N. Żyrańskiego: N. Edward Krajewski N. Andrzeja Krajewskiego syn kwituje N. Tomasza Żyrańskiego[4] niegdy Walentego syna z sumy 550 złp. za szacunek części leżących w dobrach Krajewo-Falki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami ziemskimi ciechanowskimi w Przasnyszu sprzedanej. [k. 42]A. D.
PZW1943Przasnysz 15.06.1778 r.NN. Piotr i Stanisław niegdy Franciszka [synowie] stryjowie i Wawrzyniec bratanek niegdy Dominika syn Morawscy swoim i N. Andrzeja Morawskiego niegdy Tomasza syna małoletniego bratanka imieniem kwitują N. Wojciecha Morawskiego niegdy Piotra syna z sumy 150 tynfów za szacunek części leżącej w dobrach Morawy-Wielkie i Morawy-Śliwki w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających imieniem zwyż wyrażonych osób temuż kwitowanemu przed aktami ziemskimi ciechanowskimi sprzedanej. [k. 43]A. D.
PZW1944Przasnysz 19.06.1778 r.Skwitowanie N. Dzielińskiego: G. Antoni Dzieliński niegdy Jana syn kwituje G. Mikołaja Dzielińskiego syna swego z sumy 1000 złp. za szacunek połowy części leżących na dobrach Dzielino przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi w dniu 9.09.1777 r. sprzedanych. [k. 44]A. D.
PZW1945Przasnysz 23.06.1778 r.G. Andrzej Purzycki niegdy Bartłomieja syn kwituje G. Franciszka Purzyckiego brata swego rodzonego z sumy 2546 złp. groszy 30 z szacunku części leżących w dobrach Targonie i Ropele przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym przed aktami nieniejszymi sprzedanych. [k. 45]A. D.
PZW1946Przasnysz 23.06.1778 r.Skwitowanie N. Zembrzuskiej: N.Szymon Gadomski niegdy Grzegorza syn kwituje N. Mariannę Ulatowską pozostałą wdowę niegdy N.Adama Zembrzuskiego żonę z sumy 100 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Gadomiec-Trojany przez tegoż zeznającego tejże kwitowanej przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 46]A. D.
PZW1947Przasnysz 03.07.1778 r.Skwitowanie N.Gardlińskiego: G.Alojzy Mężeński niegdy Kazimierza z niegdy G.Brygidą Gąsiorowską spłodzony syn kwituje G.Andrzeja Gardlińskiego niegdy G.Piotra Gardlińskiego z G.Rozalią Rutkowską spłodzonego syna z sumy 3750 złp. za szacunek części leżących na dobrach Mężenino-Kłuski i Mężenino-Wąglewice w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 47]A. D.
PZW1948Przasnysz 06.07.1778 r.G.Roch Bobiński niegdy Stanisława syn z niegdy G.Anną Kakowską spłodzony kwituje G.Józefa Bobińskiego brata swego rodzonego z sumy 300 złp. za szacunek części leżących w dobrach Bobino-Wielkie i Bobino-Drogule przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych [k. 48]A. D.
PZW1949Przasnysz 18.07.1778 r.Skwitowanie N. Kobylińskiego: N. Dominik Kobyliński niegdy Macieja syn kwituje N.Wojciecha Kobylińskiego Piotra syna, bratanka swego rodzonego z sumy 200 złp. za szacunek części leżących w dobrach Kobylaki-Szczepanki i Kobylaki-Petrusy przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych [k. 49]A. D.
PZW1950Przasnysz 24.07.1778 r.Skwitowanie N.Wrzoska: N.Jozefata Chodkowska niegdy Wawrzyńca córka, żona N.Józefa Bobińskiego w asystencji osobistej swego męża kwituje N.Karola Wrzoska niegdy Macieja syna z kwoty 54 złp. za szacunek siedliska leżącego w dobrach Chodkowo-Wiekie w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 50]A. D.
PZW1951Przasnysz 27.07.1778 r.Skwitowanie G. Romana: G.Paweł Roman komornik ziemski ciechanowski niegdy G.Władysława Romana syn swoim i G.Michała Romana brata swego rodzonego imieniem kwituje G.Hilarego Romana[5] niegdy Tomasza syna z sumy 400 złp. i dalszych wydatków, jakie mogą być poniesione, z tytułu sprzedaży dóbr Romany-Skierki, Romany-Zajki, Romany-Sędzięta. [k. 51]A. D.
PZW1952Przasnysz 10.08.1778 r.Skwitowanie G. Kuskowskiego: G.Wawrzyniec Nosarzewski niegdy Franciszka syn swoim i G.Katarzyny Nosarzewskiej niegdy Stanisława córki małoletniej, bratanicy swojej rodzonej imieniem kwituje G.Hilarego Kuskowskiego niegdy Floriana syna z sumy 720 złp. za szacunek siedliska z zabudowaniami leżących w dobrach Dzielino przez tegoż zeznającego swoim i nieobecnej bratanicy imieniem temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 52]A. D.
PZW1953Przasnysz 10.08.1778 r.Skwitowanie N. Morawskiego: N.Fabian Kuskowski niegdy Marcina z niegdy N.Marianną Borkowską spłodzony syn kwituje N.Tomasza Morawskiego N.Michała Morawskiego syna z kwoty 30 złp. za szacunek części zwanej Brutkowizna-Bałągi leżącej w dobrach Borkowo-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 53]A. D.
PZW1954Przasnysz 17.08.1778 r.Skwitowanie M. Mokrskiego łowczego ziemi zakroczymskiej: G.Józef Żebrowski niegdy Adama syn kwituje M.Teodora Mokrskiego łowczego ziemi zakroczymskiej z sumy 80 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Pszczółki-Górne seu Stępne w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 54]A. D.
PZW1955Przasnysz 01.09.1778 r.Skwitowanie G.Zembrzuskiego C.T.C.: NN.Aleksander i Mikołaj Smolińscy, Katarzyna pierwszego ślubu niegdy F. Michała Wirzbickiego, następnego zaś ślubu niegdy [F.] Krzysztofa Fensona żona, pozostała wdowa, Zofia G.Józefa Pokrzywnickiego żona w asystencji męża Smolińskie bracia i siostry między sobą rodzeni kwitują G.Pawła Zembrzuskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego jako następuje: NN.Smolińscy bracia z sumy 80 złp. i groszy 24 także polskich, pozostała wdowa niegdy F.Fensona żona z sumy 40 złp. i groszy 12 polskich, zaś NN.Pokrzywniccy z podobnej sumy 40 złp. groszy 12 polskich, NN.Antoni Rapacki i Anna Niska w asystencji męża z sumy 64 złp. , NN. Aleksander Grabowski i Dorota Smolińska żona w asystencji męża z sumy 40 złotych i groszy 12 polskich za szacunek części leżących w dobrach Zembrzus-Mokry-Grunt i Rembowo w dniu dzisiejszym przez NN.Aleksandrę i Mikołaja Smolińskich temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 55]A. D.
PZW1956Przasnysz 30.09.1778 r.N.Piotr Morawski niegdy Franciszka syn z niegdy N.Ewą Kawiecką spłodzony z Żebrów-Marciszy kwituje N. Wawrzyńca Morawskiego niegdy Dominika syna bratanka swego ze Pszczółek-Czubaków z sumy 150 złp. za szacunek części leżących w dobrach wyżej wyrażonych Pszczółkach-Czubakach, Pszczółkach-Stepnych, Pszczółkach-Golankach i Pszczółkach-Szerszeniach w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 56]A. D.
PZW1957Przasnysz 08.10.1778 r.Skwitowanie N.Romana: N.Marianna Morawska niegdy Józefa córka, pozostała wdowa niegdy N.Adama Zembrzuskiego żona kwituje N.Wojciecha Romana N.Stanisława Romana syna z kwoty 100 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Morawy-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 57]A. D.
PZW1958Przasnysz 14.10.1778 r.Skwitowanie N. Miłoszewskiego: N.Piotr Stryjewski niegdy Józefa syn kwituje N.Tomasza Miłoszewskiego N. Piotra Miłoszewskiego syna z sumy 126 złp. poza sumą w zastawie zostającą za szacunek części leżącej na dobrach Żebry-Idźki, Żebry-Kordy, Żebry-Marcisze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 58]A. D.
PZW1959Przasnysz 05.11.1778 r.Skwitowanie M.Mokrskiego: N.Jan Pszczółkowski niegdy Władysława syn kwituje M.Teodora Mokrskiego łowczego ziemi zakroczymskiej z sumy 130 złp. za szacunek zagonów leżących w dobrach Pszczółki-Stepne przez tegoż zeznającego w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu przed aktami ziemskimi ciechanowskimi sprzedanych. [k. 59]A. D.
PZW1960Przasnysz 11.11.1778 r.N. Antoni Żaboklicki niegdy Walentego syn swoim i N.Szymona Żaboklickiego brata swego rodzonego imieniem kwituje G.Mikołaja Czaplickiego niegdy Adama syna z sumy 360 złp. za szacunek części leżących w dobrach Krajewo-Falki i Krajewo-Kłuski przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami ziemskimi ciechanowskimi tu w Przasnyszu w dniu 10. miesiąca i roku obecnego sprzedanych. [k. 60] A. D.
PZW1961Przasnysz 12.11.1778 r.Skwitowanie N.Marcinkiewicza: N.Eustachy Krępski niegdy Józefa syn kwituje N.Dariusza Marcinkiewicza niegdy Bartłomieja syna z kwoty 30 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Krępa w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych.[k. 61]A. D.
PZW1962Przasnysz 12.11.1778 r.Skwitowanie G.Milewskiego: N.Marcjanna Mossakowska niegdy Szymona córka, żona N.Stanisława Trętowskiego w asystencji tegoż męża kwituje G.Felicjana Milewskiego Stefana syna z kwoty 25 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Milewo-Wierzchonie przez tę zeznającą temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 62]A. D.
PZW1963Przasnysz 16.11.1778 r.Skwitowanie N. Romana: N.Felicjan Roman niegdy Jakuba syn kwituje N. Józefa Romana niegdy Kazimierza syna z sumy 300 złp. za szacunek części leżących na dobrach Romany-Janki, Romany-Zajki, Romany-Szlepowrony i Romany-Karcze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 63]A. D.
PZW1964Przasnysz 16.11.1778 r.Skwitowanie G. Chodkowskiego(?): N. Stanisław Chodkowski niegdy Wojciecha syn kwituje N.Stanisława Krępskiego niegdy Jakuba syna z sumy 150 złp. za szacunek części leżących na dobrach Rogowo w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 64]A. D.
PZW1965Przasnysz 10.12.1778 r.Skwitowanie N.Chmielińskiego: N.Tadeusz Chmieliński niegdy Kazimierza z niegdy N. Katarzyną Rogowską spłodzony syn kwituje N. Pawła Chmielińskiego brata swego rodzonego z sumy 70 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Rogowo w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż zeznającemu sprzedanej. [k. 65]A. D.
PZW1966Przasnysz 21.12.1778 r.Skwitowanie N. Kołakowskiego: N. Walenty Chmieliński niegdy Macieja z niegdy N. Barbarą Niską spłodzony syn kwituje N. Jana Kołakowskiego niegdy Mikołaja syna z sumy 126 złp. za szacunek części leżących w dobrach Kołaki-Jaćwiężyno przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 66]A. D.
PZW1967Przasnysz 07.01.1779 r.Skwitowanie N. Szymona Kawieckiego: N. Piotr Roman niegdy Dominika syn kwituje N. Szymona Kawieckiego niegdy Jana syna z sumy 95 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Kawieczyno-Syłamy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 67]A. D.
PZW1968Przasnysz 11.01.1779 r.Skwitowanie N. Stryjewskiego: N. Wawrzyniec Stryjewski niegdy Macieja syn kwituje N. Tomasza Stryjewskiego niegdy Grzegorza syna z sumy 400 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Żebry-Marcisze oraz Pszczółki-Górne przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 68]A. D.
PZW1969Przasnysz 13.01.1779 r.Skwitowanie N. Gadomskiego: N. Szymon Gadomski niegdy Grzegorza syn kwituje N. Pawła Gadomskiego brata swego rodzonego z kwoty 40 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Gadomiec-Barany przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedajej. [k. 69]A. D.
PZW1970Przasnysz 26.01.1779 r.Skwitowanie M. Sopoćki: N. Jan Chmieliński niegdy Jana syn kwituje M. Andrzeja Sopoćkę podskarbiego liwskiego z sumy 90 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Romany-Górskie przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 70]A. D.
PZW1971Przasnysz 19.02.1779 r.Skwitowanie G. Bagieńskiego: G. Stanisław Bagieński[6] burgrabia grodzki ciechanowski kwituje G. Aleksandra Bagieńskiego z sumy 200 złp. z prowizją i kary pieniężnej 14 grzywien polskich przyznanej mu wedle wyroku sądu grodzkiego ciechanowskiego z dnia 04.11.1777 r. , a to z powodu, iż tenże G. Aleksander Bagieński dopisał [dług?] na swych częściach. [k. 71] A. D.
PZW1972Przasnysz 08.04.1779 r.G. Ślesicki kwituje G. Ślesickiego: G. Roch Ślesicki niegdy Stanisława syn kwituje G. Stefana Ślesickiego brata swego rodzonego z kwoty 38 złp. za szacunek siedliska leżącego w dobrach Ślesice-Kraski w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 72]A. D.
PZW1973Przasnysz 26.04.1779 r.Skwitowanie N. Wassowskiego: G. Katarzyna Tańska niegdy Jakuba córka, G. Tomasza Grabowskiego żona w asystencji tegoż męża kwituje N. Walentego Wassowskiego niegdy Stanisława syna z sumy 234 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Tańskie-Chorąże i Tańskie-Przedbory w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 73]A. D.
PZW1974Przasnysz 31.05.1779 r.Skwitowanie G. Bobińskiego: G. Ludwik Morawski niegdy Jakuba syn kwituje G. Bartłomieja Bobińskiego niegdy Józefa syna z sumy 627 złp. zawierającej porękawiczne za szacunek części leżącej w dobrach Chodkowo-Załogi w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 74]A. D.
PZW1975Przasnysz 12.06.1779 r.Skwitowanie M. Pęczkowskiego: G. Mateusz Slaski niegdy Józefa syn kwituje M. Józefa Pęczkowskiego niegdy Kazimierza sędziego ziemskiego ciechanowskiego syna z sumy 150 złp. za szacunek części leżących w dobrach Ślasy-Leszcze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 75]A. D.
PZW1976Przasnysz 12.06.1779 r.Skwitowanie N. Płoskiego: N. Antoni Płoski niegdy Fabiana syn swoim i N. Grzegorza Płoskiego brata swego młodszego imieniem kwituje N. Wawrzyńca Płoskiego niegdy Hilarego syna z kwoty 70 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Płoskie-Święchy przez tegoż zeznającego imieniem nieobecnego brata temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 76]A. D.
PZW1977Przasnysz 21.06.1779 r.Skwitowanie G. Franciszka Zaborowskiego: G. Jakub Zaborowski niegdy Jakuba syn kwituje G. Franciszka Zaborowskiego niegdy Kazimierza syna brata swego stryjecznego z sumy 4000 złp. z tytułu dziedzictwa i zaporękawicznego z dóbr Glinki z przyległościami w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż G. Franciszkowi Zaborowskiemu sprzedanych. [k.77]A. D.
PZW1978Przasnysz 23.06.1779 r.Skwitowanie G. Antoniego Czaplickiego: Przewielebny ksiądz Andrzej Gadomski kanonik pułtuski, proboszcz grzebski niegdy Jana z niegdy Teresą Brzozowską spłodzony syn swoim i GG. Franciszka , Andrzeja i Pawła Gadomskich niegdy Stefana synów, bratanków swoich rodzonych nieletnich imieniem kwituje G. Antoniego Czaplickiego niegdy Seweryna syna z sumy 4800 złp. z szacunku części dóbr Gadomiec-Zdrojki, Gadomiec-Barany obydwa, Gadomiec-Trojany, Gadomiec-Jędryki, Gadomiec-Falki, Gadomiec-Minocięta, Gadomiec-Zawisze, Gadomiec-Przybytki i Gadomiec-Peronie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego swoim i wyżej wyrażonych nieletnich bratanków imieniem temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 78]A. D.
PZW1979Przasnysz 23.06.1779 r.Skwitowanie M.Wielochowskiego: G. Franciszek Pajewski niegdy Grzegorza syn kwituje M. Antoniego Wielochowskiego podstolego bracławskiego z sumy 1900 złp. od sumy głównej 5900 złp. za szacunek części leżących na dobrach Borkowo-Falęta przez tegoż zeznającego na rzecz tegoż M. Wielochowskiego dnia 09.07.1778 r. przed aktami niniejszymi sprzedanych. Resztujące 4.000 złp., przyznane dekretem sądu ziemi ciechanowskiej [w Przasnyszu] dnia 3 bieżącego miesiąca, należne od tegoż Wielechowskiego temuż Pajewskiemu i jego żonie Katarzynie Nasierowskiej, pozostają ulokowane w rękach Jana Nosarzewskiego, sędziego ziemskiego ciechanowskiego. [k. 79]A. D.
PZW1980Przasnysz 23.06.1779 r.Skwitowanie G. Czaplickiego: G. Antoni Czaplicki niegdy Seweryna syn kwituje G. Pawła Czaplickiego G. Grzegorza Czaplickiego syna z sumy 5600 złp. za szacunek części leżących na dobrach Czaplice-Bąki, Czaplice-Kurki, Gadomiec-Wichnięta, Gadomiec-Wyraki i Gadomiec-Trojany przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 80]A. D.
PZW1981Przasnysz 24.06.1779 r.Skwitowanie G. Tańskiego: G. Andrzej Garliński niegdy G. Piotra Garlińskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego z G. Rozalią Rutkowską spłodzony syn kwituje G. Antoniego Tańskiego niegdy Macieja syna z sumy 9500 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Mężenino-Wąglewice, Mężenino-Kłódki i Mężenino-Wielkie przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 81]A. D.
PZW1982Przasnysz 28.06.1779 r.Skwitowanie małżeństwa NN. Kołakowskich: N. Apolonia Milewska niegdy Grzegorza córka, żona N. Jana Głębockiego w asystencji tegoż męża kwituje NN. Andrzeja Kołakowskiego niegdy Michała i Annę Kamińską niegdy Jana syna i córkę, nawzajem małżonków z dwóch sum jako następuje: pierwszej 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Kołaki-Wola-Wierzbowska przez tę zeznającą tymże kwitowanym przed aktami niniejszymi w dniu 08.03 roku niniejszego sprzedanej, drugiej 50 złp. jako porękawicznego. [k. 82]A. D.
PZW1983Przasnysz 30.06.1779 r.Skwitowanie G. Lipowskiego i innych: N. Józef Niski niegdy Stanisława syn swoim i G. Macieja Niskiego brata swego rodzonego imieniem kwituje GG. Kazimierza Lipowskiego niegdy Ludwika i Tomasza Grabowskiego niegdy Karola synów z sumy 1000 złp. za szacunek części leżących na dobrach Niskie-Wielkie przez tegoż zeznającego imieniem nieobecnego brata w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 83]A. D.
PZW1984Przasnysz 30.06.1779 r.Skwitowanie N. Grabowskiego przez N. Grabowskiego: N. Tomasz Grabowski niegdy Karola syn kwituje N. Stanisława Grabowskiego niegdy Kacpra syna z sumy 600 tynfów za szacunek części leżącej w dobrach Grabowo-Gesie przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 84]A. D.
PZW1985Przasnysz 08.07.1779 r.Skwitowanie N. Krajewskiego przez NN. Krajewskich: NN. Franciszek, Józef i Kazimierz Krajewscy niegdy Józefa synowie kwitują N. Mateusza Krajewskiego niegdy Andrzeja syna brata swego stryjecznego z sumy 116 złp. za szacunek części leżących w dobrach Tańskie-Chorąże przez tych zeznających temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 85]A. D.
PZW1986Przasnysz 08.07.1779 r.Skwitowanie NN. Czaplickich przez N. Czaplickiego: G. Stanisław Czaplicki niegdy Jana z niegdy G. Anną Czaplicką po Zygmuncie córką spłodzony syn kwituje G. Mikołaja niegdy Andrzeja stryja, Antoniego i Emeryka niegdy Wojciecha synów bratanków Czaplickich z sumy 400 złp. za szacunek części leżących na dobrach Czaplice-Kurki i Czaplice-Bąki przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 86]A. D.
PZW1987Przasnysz 20.07.1779 r.Skwitowanie N. Kobylińskiego: N. Jan Kobyliński niegdy Macieja syn kwituje N. Wojciecha Kobylińskiego Piotra syna bratanka swego rodzonego z kwoty 150 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Kobylaki-Szczepanki, Kobylaki-Pytrusy i Kobylaki-Korysie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 87]A. D.
CGP1661Ciechanów08.01.1787 r.G. Wojciech Chmieliński niegdy GG. Walentego Chmielińskiego i Marianny z Miłoszewskich, pierwszego ślubu niegdy G. Franciszka Kakowskiego, drugiego tegoż niegdy G. Walentego Chmielińskiego, trzeciego i ostatniego zaś niegdy G. Tomasza Kakowskiego, w małżeństwie spłodzony syn [...] [1] [swoim i Przewielebnego Xiędza] […] [2] [brata rodzonego tegoż zeznającego imieniem kwituje z sumy] […] [3] [za szacunek części leżących w dobrach] [...] [4] Załogi-Wyramy, Załogi-Jędrzejki i polu zwanym Nałęckie leżącym w dobrach Szczepanki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych [k. 1]A. D.
CGP1662Ciechanów08.01.1787 r.M. Ludwik Szymakowski niegdy M. Michała Szymakowskiego stolnika ziemi ciechanowskiej syn [zapisuje] M. Zofii Kossobudzkiej G. Wojciecha Jastrzębowskiego żonie, niegdy M. Antoniego Kossobudzkiego podskarbiego płockiego córce sumę posagową 1000 tynfów rachując 1 tynf po 38 groszy polskich z dóbr Chojnowo pochodzącą [czyli] sumę 1266 złp. oraz [groszy] 20 polskich odebraną [z rąk] G. Kazimierza Kamińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego [zasądzoną] wyrokiem zapadłym w dniu 28.08.1786 r. między tą G. [Zofią] i jej mężem z jednej i tymże G. Kamińskim [z drugiej strony] [...] [5] [na dobrach Unie] rzyż […] [6] . [k. 2]
CGP1663Ciechanów08.01.1787 r.M. Jakub Szczepkowski wojski ziemi ciechanowskiej zapisuje GG. Janowi, Ignacemy, Bartłomiejowi i Praxedzie Kluszewskim nieletnim niegdy G. Jakuba Kluszewskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego z G. Konstancją z Goczkowskich spłodzonym sumę 220 złp. na wszystkich swych dobrach, odebraną z rąk I. M. Józefa Ossolińskiego wojewody podlaskiego jako rekompensatę kwitacji uczynionej przez tegoż zeznającego imieniem tychże GG. Kluszewskich nieletnich na rzecz tegoż I. M. wojewody [k. 3]
CGP1664Ciechanów08.01.1787 r.I. M. Felix Górski miecznik ziemi warszawskiej, podstarości grodzki warszawski, kawaler orderu Św. Stanisława, konsyliarz Rady Nieustającej zapisuje G. Kunegundzie z Załuskich niegdy M. Kazimierza Z. z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzonej córce, G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego żonie sumę 5820 złp. pochodzącą z szacunku dóbr Ojrzenie-Lipowiec przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym M. Stanisławowi Górskiemu synowi tegoż zeznającego sprzedanych, jako rekompensata kwitacji z szacunku tychże dóbr uczynionej w dniu dzisiejszym przez tegoż G. Nasierowskiego. [k. 4]
CGP1665Ciechanów08.01.1787 r.G. Kunegunda z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzona córka, G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego żona w asystencji tegoż męża oraz G. Kazimierza Trętowskiego oraz G. Tomasza Sosnowskiego [krewnych(?) swych najbliższych z lini ojcowskiej] kwituje I. M. Felixa Górskiego miecznika ziemi warszawskiej, podstarościego grodzkiego warszawskiego, kawalera orderu Św. Stanisława, konsyliarza Rady Nieustającej ojca oraz Stanisława Górskiego syna z sumy 5820 złp. z sumy głównej 18900 złp. za szacunek dóbr Ojrzenie-Lipowiec [...][7] [k. 5]
CGP1666Ciechanów08.01.1787 r.G. Franciszek Miłoszewski na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez I. M. Kazimierza Szydłowskiego podkomorzego ziemi ciechanowskiej i roborowanego w aktach niniejszych 02.01.1787 r. zapisuje G. Kazimierzowi Nasierowskiemu sumę 2400 złp. odebrane z rąk M. Błażeja Grabowskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego na wszystkich dobrach mocodawcy tegoż zeznającego. [k. 6]
CGP1667Ciechanów08.01.1787 r.G. Jan Morawski niegdy Karola syn kwituje G. Macieja Jezierskiego niegdy Wojciecha syna z sumy 423 złp. i groszy 15 z szacunku LL. Jana Jakubiaka i Katarzyny nawzajem małżonków, rodziców oraz Kazimierza i Wiktorii dzieci, poddanych w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu odstąpionych. [k. 7]
CGP1668Ciechanów15.01.1787 r.G. Anna z Załuskich niegdy M. Kazimierza Z. z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzona córka, M. Edwarda Lasockiego żona w asystencji tegoż męża oraz G. Kazimierza Trętowskiego oraz G. Tomasza Sosnowskiego kuzynów(?) swych z linii ojcowskiej najbliższych kwituje I. M. Felixa Górskiego miecznika ziemi warszawskiej, podstarościego grodzkiego warszawskiego, kawalera orderu Św. Stanisława, konsyliarza Rady Nieustającej ojca oraz Stanisława Górskiego syna z sumy 5820 złp. z sumy głównej 18900 złp. za szacunek dóbr Ojrzenie-Lipowiec w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego zawartego między tą zeznającą wraz z G. Teresą żoną G. Macieja Białobłockiego i Kunegundą żoną G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego, siostrami rodzonymi tejże zeznającej [a] ww. I. M. Górskimi w dniu 09.08.1786 r. we wsi Ojrzenie-Lipowiec, w dniu 10.08.1786 r. roborowanego, wynajdującego sumę 1440 złp. dla matki tejże zeznającej(?) [k. 8]
CGP1669Ciechanów15.01.1787 r.M. Walenty Dołęga Lasocki podsędek ziemi ciechanowskiej zapisuje M. Annie z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzonej córce, M. Edwarda Lasockiego żonie sumę 5820 złp. z szacunku dóbr Ojrzenie-Lipowiec przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym dla M. Stanisława Górskiego miecznikowicza warszawskiego sprzedanych, rekompensując kwitację z szacunku tychże dóbr w dniu dzisiejszym przez tą M. Lasocką uczynioną. [k. 9]
CGP16610Ciechanów15.01.1787 r.I. M. Felix Górski miecznik ziemi warszawskiej, podstarości grodzki warszawski, kawaler orderu Św. Stanisława, konsyliarz Rady Nieustającej zapisuje G. Teresie z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzonej córce, G. Macieja Białobłockiego żonie sumę 5820 złp. z szacunku dóbr Ojrzenie-Lipowiec w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na rzecz M. Stanisława Górskiego miecznikowicza warszawskiego, syna zeznającego sprzedanych, rekompensując kwitację z szacunku tychże dóbr w dniu dzisiejszym przez tegoż G. Białobłockiego uczynioną [k. 10]
CGP16611Ciechanów15.01.1787 r.G. Teresa z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzona córka, G. Macieja Białobłockiego żona w asystencji tegoż męża oraz G. Kazimierza Trętowskiego oraz G. Tomasza Sosnowskiego kuzynów(?) z linii ojcowskiej najbliższych kwituje I. M. Felixa Górskiego miecznika ziemi warszawskiej, podstarościego grodzkiego warszawskiego, kawalera orderu Św. Stanisława, konsyliarza Rady Nieustającej ojca oraz Stanisława Górskiego syna z sumy 5820 złp. z sumy głównej 18900 złp. za szacunek dóbr Ojrzenie-Lipowiec w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego zawartego między tą zeznającą wraz z G. Kunegundą żoną G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego oraz
CGP166CiechanówG. Anną żoną M. Edwarda Lasockiego tejże zeznającej siostrami [a] ww. I. M. Górskimi w dniu 09.08.1786 r. we wsi Ojrzenie-Lipowiec, w dniu 10.08.1786 r. roborowanego, wynajdującego sumę 1440 złp. dla matki tejże zeznającej(?) [k. 11]
CGP16612Ciechanów15.01.1787 r.G. Ignacy Ślesicki niegdy Macieja syn zapisuje G. Andrzejowi Wyszczelskiemu niegdy Bartłomieja synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 200 złp. w moc posagu po G. Kunegundzie ze Ślesickich pannie niezamężnej, córce tegoż zeznającego, zaś przyszej żonie ww. G. Andrzeja Wyszczelskiego. [k. 12]
CGP16613Ciechanów15.01.1787 r.G. Andrzej Wyszczelski niegdy Bartłomieja syn zapisuje G. Kunegundzie ze Ślesickich, córce Ignacego, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Bieńki-Bucice i Bieńki-Śmietanki. [k. 13]
CGP16614Ciechanów15.01.1787 r.G. Ignacy Bonisławski niegdy Walentego syn zapisuje G. Grzegorzowi Idzikowskiemu, Kazimierza synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 1000 złp. w moc posagu G. Marianny z Bonisławskich, córki tegoż zeznającego z G. Agnieszką ze Smoleńskich spłodzonej, panny niezamężnej, tegoż G. Grzegorza Idzikowskiego przyszłej żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 14]
CGP16615Ciechanów15.01.1787 r.G. Marcjanna z Chmielińskich niegdy Dionizego córka, zaś niegdy G. Macieja Mieszkowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Adamowi Goryszewskiemu niegdy Stanisława synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 15]
CGP16616Ciechanów22.01.1787 r.G. Franciszek Kamiński niegdy Macieja syn kwituje G. Karola Smoleńskiego niegdy Tomasza syna z sumy 700 zł. i 20 gr. polskich za szacunek części leżących w dobrach Ślesice-Kamienice, Ślesice-Kraski, Długołęka-Wielka w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 16]
CGP16617Ciechanów22.01.1787 r.G. Rozalia Olszewska panna dorosła, licząca sobie rok 51 niegdy Macieja córka z niegdy N. Ewą z Czaplickich spłodzona kwituje GG. Baltazara Zakrzewskiego niegdy G. Wawrzyńca syna i Annę z Olszewskich Franciszka córkę nawzajem małżonków z sumy 100 złp. za szacunek części dóbr [Olszewo]-Marcisze leżących w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej i pow. mławskim w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanej tudzież porękawicznego w wysokości 2 dh. [k. 17]
CGP16618Ciechanów24.01.1787 r.M. Andrzej Galemski niegdy MM. Władysława Galemskiego i Ewy Gołyńskiej nawzajem małżonków syn zeznał, iż on MM. Franciszkowi Melitonowi Ludwikowi, Janowi Kantemu, Erazmowi, Felixowi synom oraz Walerii i Tekli córkom, pannom niezamężnym Galemskim z niegdy M. Klarą Nosarzewską spłodzonym rekompensując kwitację na rzecz M. Jana Nosarzewskiego sędziego ziemskiego ciechanowskiego w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na sumę 5000 złp. z sumy głownej 15000 złp. z dóbr Kurkowce z przyległościami w woj. podolskim, Chotum w woj. płockim, Pawłówko i Jastrzębiec w ziemi ciechanowskiej uczynioną, zapisuje tę sumę(?) na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Włóki leżących w ziemi wyszogrodzkiej. [k. 18]
CGP16619Ciechanów24.01.1787 r.G. Jakub Gumowski niegdy Pawła syn zapisuje G. Filipowi Bartołdowi niegdy Mikołaja synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. sposobem prostego długu w moc posagu po G. Zofii z Gumowskich pannie niezamężnej, tegoż zeznającego córce, zaś tegoż G. Filipa Bartołda przyszłej żonie na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Gumowo-Kamienne w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej, pow. niedzborskim. [k. 19]
CGP16620Ciechanów24.01.1787 r.G. Filip Bartołd niegdy Mikołaja syn zapisuje G. Zofii Gumowskiej G. Jakuba Gumowskiego córce, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 450 złp. sposobem prostego długu na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach dóbr Bartołdy leżących w ziemi ciechanowskiej i pow. przasnyskim. [k. 20]
CGP16621Ciechanów24.01.1787 r.G. Alexander Mieszkowski niegdy Szymona syn zapisuje G. Magdalenie Mieszkowskiej siostrze swej rodzonej, pannie niezamężnej, z Katarzyny Rzeczkowskiej spłodzonej, przyszłej żonie G. Stefana Chmielińskiego niegdy Dionizego syna sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 21]
CGP16622Ciechanów24.01.1787 r.G. Paweł Rutkowski niegdy Walentego syn zapisuje G. Teodozji Rutkowskiej pannie niezamężnej, niegdy Józefa córce z G. Katarzyną Pokrzywnicką spłodzonej, żonie swej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 22]
CGP16623Ciechanów24.01.1787 r.M. Jan Nosarzewski niegdy MM. Michała Nosarzewskiego sędziego ziemskiego ciechanowskiego i Agaty głowskiej syn zapisuje M. Andrzejowi Galemskiemu niegdy MM. Władysława Galemskiego i Ewy Gołyńskiej nawzajem małżonków synowi sumę 5000 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Chotum leżących w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej, pow. niedzborskim. [k. 23]
CGP16624Ciechanów05.02.1787 r.N. Sebastian Zakrzewski niegdy Wawrzyńca syn zapisuje G. Maciejowi Zakrzewskiemu niegdy Józefa synowi sumę 163 złp. pożyczoną na słowo z rąk tegoż G. Macieja Zakrzewskiego na wszystkich swych dobrach. [k. 24]
CGP16625Ciechanów05.02.1787 r.G. Tomasz Dzieliński syn G. Stefana Dzielińskiego po Franciszku zapisuje G. Juliannie z Chmielińskich niegdy Macieja córce, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na części nabytej od G. Stefana Dzielińskiego ojca swego w dniu dzisiejszym, leżącej w dobrach Dzielino. [k. 25]
CGP16626Ciechanów05.02.1787 r.N. Antoni Milewski niegdy Andrzeja syn zapisuje N. Agnieszce z Milewskich, córce Łukasza z N. Zofią z Gadomskich w małżeństwie spłodzonej córce dwie sumy: pierwszą 500 złp. w moc posagu po tejże przyszłej żonie zeznającego, z rąk G. Łukasza Milewskiego przyszłego teścia odebraną, drugą 250 złp. przypisową, czyli razem 750 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Milewo-Brzegędy. [k. 26]
CGP16627Ciechanów05.02.1787 r.G. Tomasz Milewski niegdy Grzegorza syn z niegdy G. Franciszki z Bobińskiej spłodzony zapisuje G. Agnieszce Milewskiej córce Baltazara z G. Marianny de Halędze spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej da Bóg przyszłej dwie sumy: pierwszą 200 złp. w moc posagu po tejże przyszłej żonie zeznającego z dóbr ojczystych i macierzystych pochodzącego, z rąk G. Baltazara Milewskiego przyszłego teścia odebraną, drugą 50 złp. przypisową na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Milewo-Malonki. [k. 27]
CGP16628Ciechanów05.02.1787 r.G. Tomasz Smoleński niegdy Kazimierza syn zapisuje G. Gertrudzie Miłkowskiej córce Walentego pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę z przypisem 250 złp. rekompensując zapis zastawny na gruncie dóbr Gorysze pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych uczyniony przez G. Piotra Miłkowskiego imieniem G. Walentego Miłkowskiego przyszłego teścia tegoż zeznającego na rzecz tegoż zeznającego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach dóbr Gorysze. [k. 28]
CGP16629Ciechanów05.02.1787 r.G. Piotr Miłkowski syn G. Walentego Miłkowskiego, części w dobrach Gorysze dziedzica w łóżku z powodu choroby leżącego i przed aktami niniejszymi niemogącego się stawić, na mocy ręcznej plenipotencji uczynionej przez tegoż G. Walentego Miłkowskiego w dniu dzisiejszym zastawia G. Tomaszowi Smoleńskiemu niegdy Kazimierza synowi, swemu przyszłemu szwagrowi, zaś tegoż ojca swego przyszłemu zięciowi pola i grunty przez tegoż nieobecnego zeznającego ojca G. Kazimierzowi Rybczyńskiemu zastawione w kwocie 72 złp. w dobrach Gorysze oraz w płosce roli dwa zagony ciągnące się przez jedno stajanie razem z łąką do tej płoski przynależącą, od głów N. Marcina Żmijewskiego do granicy gąseckiej między miedzami tegoż N. Marcina Żmiejwskiego z jednej i N. Marcina Goryszewskiego z drugiej strony; także w polu zwanym Bielczyzna płoskę roli to jest 4 zagony ciągnące się przez 4 stajania, od głów N. Szymona Babeckiego do głów zeznającego i nieobecnego, między miedzami NN. Macieja Goryszewskiego z jednej i spadkobierców niegdy Kazimierza Smoleńskiego z drugiej strony; także płoskę roli tj. 4 zagony ciągnące się przez 6 stajań od i do jak wyżej, między miedzami NN. Franciszka Konarzewskiego z jednej i Macieja Goryszewskiego z drugiej strony; także 1 zagon roli ciągnący się od głów N. Macieja Żmijewskiego do głów N. Macieja Goryszewskiego między miedzami NN. Macieja Goryszewskiego z jednej i Piotra Górskiego z drugiej strony; także dwa zagony roli ciągnące się przez dwa stajania od głów N. Pawła Goryszewskiego do granicy pawłowskiej między miedzami z jednej strony jak wyżej, zaś z drugiej N. Franciszka Rykaczewskiego; także w polu zwanym Piaskowe trzy zagony roli ciągnące się przez 3 stajania od głów N. Piotra Górskiego do głów N. Kazimierza Rybczyńskiego między miedzami NN. Szymona Babeckiego z jednej i Walentego Rutkowskiego z drugiej strony; także 2 zagony [roli] z łąką ciągnące się przez 6 stajań od granicy gąseckiej do głów NN. Marcina Żmijewskiego z jednej i Kazimierza Rybczyńskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Gorysze w sumie 200 złp. jako posag po G. Gertrudzie Miłkowskiej pannie niezamężnej, tegoż zeznającego siostrze, zaś tegoż nieobecnego ojca córce, tegoż G. Tomasza Smoleńskiego przyszłej żonie, który przez tego G. Tomasza Smoleńskiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych został zrekompensowany zapisem. [k. 29]
CGP16630Ciechanów05.02.1787 r.N. Bartłomiej Miączyński niegdy Wojciecha syn zapisuje N. Franciszce Sokolnickiej córce GG. Franciszka Sokolnickiego i Marianny z Laskowskich nawzajem małżonków, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 30]
CGP16631Ciechanów12.02.1787 r.G. Tomasz Wierzbowski niegdy Felicjana syn zapisuje G. Mariannie Chrostowskiej córce Antoniego, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 300 złp. w moc posagu odebranego z rąk G. Antoniego Chrostowskiego przyszłego teścia swego, drugą 200 złp. przypisową na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Mieszki-Wielkie. [k. 31]
CGP16632Ciechanów12.02.1787 r.G. Błażej Żbikowski niegdy Joachima syn zapisuje G. Brygidzie z Górskich żonie swej sumę 500 złp. z miłości małżeńskiej na wszystkich swych dobrach. [k. 32]
CGP16633Ciechanów12.02.1787 r.G. Tekla z Tchórzewskich niegdy Kazimierza córka, niegdy zaś G. Franciszka Gizińskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Romualdowi Chądzyńskiemu synowi Macieja, mężowi swemu przyszłemu sumę 200 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Gizinko. [k. 33]
CGP16634Ciechanów17.02.1787 r.G. Marianna z Rutkowskich niegdy Szymona córka, niegdy zaś G. Jana Nosarzewskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Antoniemu Mączewskiemu synowi Stefana, mężowi swemu przyszłemu sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Rutki. [k. 34]
CGP16635Ciechanów22.02.1787 r.G. Maciej Czaplicki niegdy Franciszka syn i Jadwiga z Mieszkowskich niegdy Jana córka, nawzajem małżonkowie kwitują G. Macieja Kołakowskiego niegdy Stefana syna z sumy 3000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Bieńki-Bucice, Bieńki-Migdy, Rzeczki-Wólki, Rzeczki-Gąski pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 35]
CGP16636Ciechanów23.02.1787 r.G. Marianna z Wróblewskich niegdy Szymona córka, niegdy zaś G. Jana Trętowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Magdalenie żonie F. Jana Kwakowicza i Franciszce pannie niezamężnej Trętowskim, córkom swoim spłodzonym z ww. niegdy G. Janem Trętowskim sumę 600 tynfów, to jest każdej po 300 tynfów, licząc tynf po groszy polskich 36, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Nasierowo-Dziurawieniec. [k. 36]
CGP16637Ciechanów23.02.1787 r.M. Józef Wołłowicz stolnik ziemi ciechanowskiej niegdy MM. Stanisława Wołłowicza starosty przyłuskiego i Antoniny z Wołłowiczów syn, opierając się na umowie przedślubnej spisanej w Warszawie dnia 7. listopada roku blisko ubiegłego 1786, zawartej między MM. Antonim i Katarzyną z Sutkowskich Zielińskimi podstolim ziemi zawkrzeńskiej z jednej i tymże zeznającym z drugiej strony, podpisanej przez obie strony, które przyłożyły swoje pieczęcie rodowe w kolorze czerwonym, potwierdzonej przez obie strony w aktach niniejszych dnia 18. września oraz skrypcie spisanym w Koźniewie 16.02.1787 r. przez tegoż zeznającego na rzecz M. Teodory Zielińskiej obecnej małżonki swej, w dniu dzisiejszym zaoblatowanym w aktach niniejszych, zapisuje tejże M. Teodorze z Zielińskich córce MM. Anitoniego Zielińskiego podstolego ziemi zakwrzeńskiej i Katarzyny Sutkowskiej nawzajem małżonków, żonie swej sumę 20 000 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 37]
CGP16638Ciechanów26.02.1787 r.MM. Tomasz i Felix Łebkowscy bracia między sobą rodzeni niegdy M. Jakuba Łebkowskiego wojskiego rzeczyckiego synowie z M. Domicellą Kownacką spłodzeni kwitują M. Dominika Łebkowskiego brata swego rodzonego z sumy 29 000 złp. z szacunku dóbr Mieszki-Bardony i części leżących w dobrach Mieszki-Ruski i Mieszki-Wielkie. [k. 38]
CGP16639Ciechanów26.02.1787 r.MM. Tomasz i Dominik Łebkowscy bracia między sobą rodzeni niegdy M. Jakuba Łebkowskiego wojskiego rzeczyckiego synowie z M. Domicellą Kownacką spłodzeni kwitują M. Felixa Łebkowskiego brata swego rodzonego z sumy 15 000 złp. z szacunku dóbr Kuskowo-Kmiece leżących w woj. płockim i ziemi zawkrzeńskiej. [k. 39]
CGP16640Ciechanów05.03.1787 r.G. Cyprian Milewski niegdy Jana syn zastawia G. Jakubowi Milewskiemu bratu swemu rodzonemu płoskę roli czyli 1 zagon ciągnący się przez 4 stajania od granicy Milewa-Brzegędów do przecza między miedzami N. Stanisława Milewskiego z jednej i N. Łukasza Milewskiego z drugiej strony; także płoskę roli czyli 1 zagon roli ciągnący się przez 2 stajania od granicy Milewa-Brzegędów do Okopu między miedzami NN. Franciszka z jednej i Łukasza z drugiej strony Milewskich; także płoskę roli, to jest 1 zagon ciągnący się przez 5 stajań od granicy łukowskiej do wsi Milewo-Malonki między miedzami NN. Walentego Milewskiego z jednej i Baltazara Milewskiego z drugiej strony; także płoskę roli, czyli 1 zagon ciągnący się przez 1 stajanie od granicy Milewa-Brzegędów do granicy Milewa-Wierzchoniów między miedzami GG. Stefana Milewskiego z jednej i Stanisława Milewskiego z drugiej strony; także płoskę roli, tj. 2 zagony ciągnące się przez jedno stajanie od i do jak wyżej, między miedzami NN. Łukasza Milewskiego z jednej i Józefa Milewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Milewo-Malonki, w sumie 12 dh., licząc 1 dh. po 18 złp. [k. 40]
CGP16641Ciechanów17.03.1787 r.G. Szymon Janiszewski niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Esterze żonie swej i Mikołajowi Stryjewskim, córce i synowi Jana z niegdy G. Bogumiły z Rapackich po Józefie córki spłodzonym sumę 300 złp. odebraną z rąk G. Bonifacego Rapackiego niegdy Stanisława po Józefie syna na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Kołaki-Kwasy, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych na rzecz tychże GG. Rapackich. [k. 41]
CGP16642Ciechanów17.03.1787 r.G. Szymon Popławski niegdy Fabiana syn zapisuje G. Katarzynie z Bobrów niegdy Stanisława córce, żonie swej dwie sumy: pierwszą 120 złp. posagową odebraną z rąk GG. Bernarda i Wawrzyńca Bobrów braci rodzonych małżonki tegoż zeznającego, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych na rzecz tychże GG. Bobrów, drugą 380 złp. z miłości małżeńskiej przypisową, czyli wraz złączoną sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 42]
CGP16643Ciechanów23.03.1787 r.G. Jakub Bieńkowski niegdy Piotra syn kwituje M. Nereusza Ostaszewskiego podkomorzego JKM z sumy 16 dh. z szacunku siedliska z budynkiem leżących w dobrach Burkaty, sprzedanych pod dniem dzisiejszym temuż kwitowanemu przez tegoż zeznającego. [k. 43]
CGP16644Ciechanów23.03.1787 r.G. Józef Kowalewski niegdy Jakuba syn kwituje G. Tomasza Pniewskiego niegdy Felicjana syna z sumy 290 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Ropele, pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych sprzedanej tudzież porękawicznego w kwocie 40 złp. [k. 44]
CGP16645Ciechanów30.03.1787 r.G. Stanisław Leśniewski niegdy Alexandra syn zastawia G. Kazimierzowi Zakrzewskiemu niegdy Kazimierza synowi płoskę roli, tj. 3 zagony ciągnące się przez 3 stajania od Brogu do granicy szulmierskiej między miedzami drogi zwanej Borowa z jednej i N. Jana Leśniewskiego z drugiej strony; także jeden zagon ciągnący się przez 3 stajania od i do jak wyżej, między miedzami N. Jana z jednej i Grzegorza z drugiej strony Leśniewskich; także 1 zagon roli ciągnący się przez 1 stajanie od głów N. Szymona Janiszewskiego ad stadiae G. Szymona Janiszewskiego między miedzami nabywcy z jednej i N. Jana Leśniewskiego z drugiej strony; także 3 zagony ozime ciągnące się przez 2 stajania od głów G. Łazarza Kołakowskiego do głów nabywcy między miedzami NN. Felicjana z jednej i Jana z drugiej strony Leśniewskich; także 1 zagon roli ciągnący się przez 2 stajania od drogi biegnącej ku Kotermaniowi do granicy kotermańskiej między miedzami jak wyżej; także 1 zagon ciągnący się przez pół stajania od drogi zwanej Borowa do głów G. Łazarza Kołakowskiego między miedzami tegoż G. Łazarza Kołakowskiego z jednej i N. Jana Leśniewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Kołaki-Kwasy w sumie 10 dh. [k. 45]
CGP16646Ciechanów30.03.1787 r.G. Filip Zembrzuski niegdy Stanisława syn zapisuje GG. Augustynowi i Antoninie Miłoszewskim niegdy Wawrzyńca synowi i córce, pasierbowi i pasierbicy swej, rekompensując kwitację uczynioną przez tegoż zeznającego imieniem tychże pasierbów swoich na rzecz GG. Antoniego Żbikowskiego i Kunegundy z Chrostowskich małżonków pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych uczynioną, sumę 110 zł. i 17 gr. polskich odebraną z rąk G. Antoniego Żbikowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 46]
CGP16647Ciechanów30.03.1787 r.G. Adam Koskowski niegdy Kazimierza syn i Konstancja z Ossowskich niegdy Stanisława córka nawzajem małżonkowie kwitują GG. Macieja i Wawrzyńca Gąseckich niegdy Grzegorza synów z sumy 8 dh. z szacunku seu tytułu dziedzicznego w stosunku do części leżących w dobrach Burkaty przez tychże zeznających pod dniem dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 47]
CGP16648Ciechanów05.04.1787 r.G. Franciszek Chmieliński niegdy Karola syn zastawia G. Adamowi Ropelewskiemu niegdy Mikołaja synowi, wedle kontraktu zawartego w dniu dzisiejszym w Ciechanowie, w aktach niniejszych następnie roborowanego, połowę części zwanej Piotrowizna obok drugiej połowy zastawionej G. Karolowi Purzyckiemu, leżącą w dobrach Mieszki-Atle, Mieszki-Ruszki i Mieszki-Sadki w sumie 1000 złp. [k. 48]
CGP16649Ciechanów12.04.1787 r.G. Kacper Żebrowski niegdy Andrzeja syn zapisuje G. Katarzynie Cecylii dwojga imion Olszewskiej córce Franciszka z G. Marianną ze Stryjewskich spłodzonej, żonie swej dwie sumy: pierwszą 200 złp. posagową odebraną z rąk tegoż G. Franciszka Olszewskiego, drugą 50 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Żebry-Marcisze. [k. 49]
CGP16650Ciechanów16.04.1787 r.G. Marianna z Rzeczkowskich niegdy Mikołaja córka, niegdy zaś N. Karola Rutkowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Wojciechowi Zakrzewskiemu synowi Stanisława, mężowi swemu przyszedłemu sumę 1200 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Rzeczki-Wólki i Rzeczki-Gąski. [k. 50]
CGP16651Ciechanów16.04.1787 r.G. Piotr Miączyński niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Dorocie Rutkowskiej pannie niezamężnej, niegdy Grzegorza córce z niegdy G. Marianną z Rykaczewskich spłodzonej, żonie swej przyszłej dwie sumy: 300 złp. posagową, rekompensując zapis uczyniony pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez G. Tomasza Rutkowskiego działającego w swoim i G. Kazimierza Rutkowskiego brata swego rodzonego imieniu, czyli brata rodzonego tejże przyszłej żony zeznającego na rzecz tegoż zeznającego; drugą 100 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rutki-Borki. [k. 51]
CGP16652Ciechanów16.04.1787 r.G. Tomasz Rutkowski niegdy Grzegorza syn z niegdy G. Marianną z Rykaczewskich spłodzony swoim i G. Kazimierza Rutkowskiego brata swego rodzonego imieniem zapisuje G. Piotrowi Miączyńskiemu niegdy Wojciecha synowi szwagrowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. w moc posagu po G. Dorocie Rutkowskiej pannie niezamężnej, tegoż zeznającego siostrze rodzonej, zaś tegoż G. Miączyńskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrych, a szczególniej na dobrach Rutki-Bagny. [k. 52]
CGP16653Ciechanów16.04.1787 r.G. Jan Humięcki niegdy Adama syn, starszy brat swoim i GG. Gabriela oraz Józefa Humięckich braci swych rodzonych imieniem zastawia G. Janowi Humięckiemu synowi Apolinarego bratu swemu stryjecznemu część swoją i nieobecnych braci leżącą w dobrach Humięcino-Koski w sumie 800 złp. [k. 53]
CGP16654Ciechanów16.04.1787 r.G. Jan Leśniewski niegdy Alexandra syn zastawia G. Florianowi Zakrzewskiemu niegdy Kazimierza synowi dwa zagony ciągnące się przez dwa stajania od głów zwanych Olszynowe do drogi zwanej Mieckowa seu Dzbeńska między miedzami NN. Szymona Janiszewskiego z jednej i Łazarza Kołakowskiego z drugiej strony; także zagon roli ciągnący się przez 10 stajań od głów zwanych Kalnufkowe do granicy kotermańskiej między miedzami NN. Stanisława Leśniewskiego z jednej i Michała Żmijewskiego z drugiej strony; także zagon roli ciągnący się przez 3 stajania od głów N. Kazimierza Leśniewskiego do granicy szulmierskiej między miedzami tych jak wyżej; także zagon roli ciągnący się przez 1 stajanie od głów zwanych Kalnufkowe do drogi [zwanej] Borowa między miedzami tych jak wyżej; także 3 zagony roli ciągnące się przez 1 stajanie od ścieżki biegnącej ku Kotermaniowi do głów NN. Adama, Marcina i Krzysztofa Kołakowskich między miedzami tych jak wyżej; także zagon roli ciągnący się przez pół stajania od drogi zwanej Borowa do głow G. Łazarza Kołakowskiego między miedzami jak wyżej; także zagon roli ciągnący się przez 1 stajanie od gościńca ciechanowskiego do drogi zwanej Iwnikowa między miedzami NN. Kazimierza Leśniewskiego z jednej i Szymona Janiszewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Kołaki-Kwasy w sumie 6 dh. [k. 54]
CGP16655Ciechanów16.04.1787 r.G. Maciej Ostaszewski syn Wawrzyńca zapisuje G. Mariannie z Grabowskich żonie swej sumę 437 zł. i 15 gr. polskich odebraną z rąk G. Franciszka Dąbrowskiego, rekompensując kwitację uczynioną w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na rzecz tegoż G. Dąbrowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 55]
CGP16656Ciechanów16.04.1787 r.G. Augustyn Wierzbowski niegdy Antoniego syn zastawia G. Janowi Szwejkowskiemu synowi Adama łąkę rozpoczynającą się od głów G. Macieja Kownackiego i ciągnącą się do głowy roli zeznającego i rolę przynależącą do tejże łąki przez 1 stajanie między miedzami NN. Stanisława Klonowskiego z jednej i Wojciecha Wierzbowskiego z drugiej strony; także w ogrodzie łąkę mającą 7 zagonów ciągnącą się przez pół stajania od głów zeznającego do głów przy ogrodzeniu zeznającego między miedzami tychże jak wyżej, leżące w dobrach Łepki-Kryszpy w sumie 6 dh. [k. 56]
CGP16657Ciechanów19.04.1787 r.G. Adam Ropelewski niegdy Michała syn zastawia G. Andrzejowi Ropelewskiemu bratu swemu rodzonemu część swoją leżącą w dobrach Ropele w sumie 26 dh. [k. 57]
CGP16658Ciechanów19.04.1787 r.G. Andrzej Ropelewski niegdy Michała syn zapisuje G. Teresie z Łopackich niegdy Jana córce pierwszego ślubu niegdy G. Mikołaja Olszewskiego, do teraz żonie swej sumę 126 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na sumie 26 dh. zapisanej przez G. Adama Ropelewskiego temuż zeznającemu w dniu dzisiejszym sposobem zastawy na części leżącej w dobrach Ropele. [k. 58]
CGP16659Ciechanów26.04.1787 r.G. Grzegorz Strusiński niegdy Ludwika syn zastawia G. Błażejowi Burkackiemu niegdy Tomasza synowi części swoje wykupione od G. Wawrzyńca Burkackiego /wyłączając tylko 40 zagonów/, leżące w dobrach Burkaty, w sumie 19 dh. [k. 59]
CGP16660Ciechanów26.04.1787 r.M. Wincenty Lasocki łowczy przasnyski niegdy MM. Ludwika i Marianny z Płochockich nawzajem małżonków Lasockich syn kwituje M. Edwarda Lasockiego brata swego rodzonego z sumy 3300 złp. z szacunku połowy dóbr Jarocino leżących w woj. płockim i pow. płońskim, nabyte wedle kontraktu sprzedażego zawartego 16.04.1787 r., w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanego. [k. 60]
CGP16661Ciechanów30.04.1787 r.G. Baltazar Obidziński niegdy Tomasza syn kwituje G. Pawła Niesłuchowskiego niegdy Wojciecha syna z sumy 265 złp. z szacunku płosek i zagonów leżących w dobrach Smosarz-Dobki, przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 61]
CGP16662Ciechanów30.04.1787 r.G. Jakub Bieńkowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Stanisławowi Bieńkowskiemu synowi Andrzeja sumę 9 dh. odebraną z rąk tegoż G. Stanisława Bieńkowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 62]
CGP16663Ciechanów1.05.1787 r.G. Wojciech Żbikowski niegdy Stanisława syn zapisuje G. Mariannie z Uzdowskich niegdy Józefa córce z G. Teofilą z Gąseckich spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 300 złp. odebraną z rąk tejże G. Teofili z Gąseckich po tymże niegdy G. Józefie Uzdowskim pozostałej wdowie w moc posagu z dóbr ojczystych i macierzystych tejże przyszłej żony swej; drugą 100 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Łyczki. [k. 63]
CGP16664Ciechanów07.05.1787 r.M. Maxymilian Kozicki syn Kazimierza zapisuje M. Salomei z Rościszewskich córce M. Piotra Pawła dwojga imion na Rościszewie Junosza Rościszewskiego podczaszego ziemi ciechanowskiej, żonie swej przyszłej sumę 5000 złp. z miłości małżeńskiej na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach zastawnych Łączyno-Stare. [k. 64]
CGP16665Ciechanów07.05.1787 r.G. Adam Goryszewski niegdy Stanisława syn zastawia NN. Kazimierzowi Rybczyńskiemu niegdy Mikołaja synowi i Elżbiecie z Miłkowskich niegdy Fabiana córce nawzajem małżonkom część swoją w dobrach Gorysze leżącą w woj. płockim w sumie 6 dh. [k. 65]
CGP16666Ciechanów07.05.1787 r.G. Andrzej Dąbrowski niegdy Piotra syn kwituje G. Pawła Niesłuchowskiego niegdy Jakuba syna z sumy 150 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Marusy-Wielkie, Marusy-Krzyże i Marusy-Zalesie w dniu dzisiejszym sprzedanej wedle kontraktu w dniu dzisiejszym roborowanego. [k. 66]
CGP16667Ciechanów07.05.1787 r.G. Paweł Górski syn Walentego swoim i G. Marcina Górskiego brata swego rodzonego, młodszego imieniem zastawia G. Antoniemu Damięckiemu niegdy Stanisława synowi łąkę ciągnącą się od granicy babskiej i do głów zeznającego, między miedzami nabywcy z jednej i N. Mieszkowskiego z drugiej strony, leżącą w miejscu zwanym Nieciki w dobrach Skarzynko w sumie 126 złp. [k. 67]
CGP16668Ciechanów07.05.1787 r.G. Andrzej Wyszczelski niegdy Franciszka syn zapisuje G. Elżbiecie Orłowskiej pannie niezamężnej, córce niegdy Jana z żyjącą G. Konstancją z Mieszkowskich spłodzonej, żonie swej przyszłej sumę 100 złp., na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Bieńki-Bucice jako rekompensatę posagu tejże swojej przyszłej żony. [k. 68]
CGP16669Ciechanów07.05.1787 r.GG. Konstancja z Mieszkowskich niegdy G. Jana Orłowskiego żona, pozostała wdowa, matka i Wojciech Orłowski syn zapisują G. Andrzejowi Wyszczelskiemu niegdy Franciszka synowi, odpowiednio zięciowi i szwagrowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. w moc posagu po G. Elżbiecie Orłowskiej pannie niezamężnej, tychże zeznających odpowiednio córce i siostrze, zaś tegoż G. Wyszczelskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrach. [k. 69]
CGP16670Ciechanów07.05.1787 r.G. Tomasz Dzieliński syn Stefana zapisuje G. Antoninie z Chmielińskich niegdy Macieja córce z niegdy G. Marianną ze Smoleńskich spłodzonej, żonie swej sumę 150 tynfów za uczynione skwitowanie pod dniem dzisiejszym z resztującego posagu odebranego z rąk GG. Chmielińskich braci tejże żony swej, na wszystkich swych dobrach. [k. 70]
CGP16671Ciechanów14.05.1787 r.M. Jan Nosarzewski syn sędziego ziemi ciechanowskiej zapisuje spadkobiercom niegdy M. Ositty z Karniewskich pierwszego ślubu niegdy M. Adama Bogdańśkiego sędzica płockiego, drugiego M. Walentego Burskiego łowczego podlaskiego żonie sumę 10375 złp. odebraną z rąk M. Michała Bońkowskiego miecznika raciąskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 71]
CGP16672Ciechanów14.05.1787 r.G. Maciej Kołakowski niegdy Stefana syn kwituje G. Pawła Strusińskiego niegdy Ludwika syna z sumy 180 złp. z szacunku płosek i gruntów leżących w dobrach Bieńki-Migdy przed aktami pod dniem dzisiejszym sprzedanych. [k. 72]
CGP16673Ciechanów23.05.1787 r.N. Norbert Zembrzuski niegdy Stefana syn kwituje N. Jana Zembrzuskiego niegdy Franciszka syna z sumy 20 dh. z szacunku gruntu i roli leżących w dobrach Zembrzus-Wielki, Żebry-Idźki, Żebry-Ruski(?) i Kuskowo w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 73]
CGP16674Ciechanów23.05.1787 r.G. Antoni Tański niegdy Macieja syn zapisuje G. Franciszce z Miączyńskiej niegdy Stanisława córce, żonie swej sumę 1770 złp. z sumy głównej 3540 złp. w dobrach Lipa in fixa pullulantem, odebraną z rąk M. Antoniego Nosarzewskiego rotmistrza Kawalerii Narodowej i rekompensując cesję tejże sumy uczynioną na rzecz ww. M. Nosarzewskiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych przez tegoż zeznającego swoim i tejże żony swej imieniem, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Mężenino-Kłoski, Mężenino-Wielkie i Mężenino-Węglowice. [k. 74]
CGP16675Ciechanów30.05.1787 r.G. Tomasz Pniewski niegdy Felicjana syn, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym na rzecz G. Kiliana Łepkowskiego przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego oraz G. Jana Pniewskiego swoim i GG. Agnieszki i Franciszki panien niezamężnych Pniewskich odpowiednio bratanic i sióstr rodzonych imieniem, zapisuje tymże GG. Agnieszce i Franciszce Pniewskim niegdy Michała córkom, bratanicom swym rodzonym sumę 404 złp. i groszy polskich 5 z sumy głównej 1616 zł. i 20 groszy polskich zasądzonej wedle wyroku zjazdowego w dobrach Mężenino-Węglowice, odebranej z rąk G. Antoniego Tańskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 75]
CGP16676Ciechanów04.06.1787 r.N. Karol Żmijewski niegdy Jakuba syn zapisuje N. Mariannie Trętowskiej, córce NN. Jana Trętowskiego i Teresy ze Szczepankowskich nawzajem małżonków, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 76]
CGP16677Ciechanów06.06.1787 r.G. Hipolit Ujazdowski niegdy G. Franciszka Ujazdowskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego syn zapisuje N. Brygidzie z Kuskowskich, niegdy Grzegorza córce, żonie swej sumę 1500 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Ujazdowo leżących w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej i pow. niedzborskim. [k. 77]
CGP16678Ciechanów11.06.1787 r.G. Zofia z Purzyckich niegdy G. Tomasza Purzyckiego z niegdy G. Marianną Kozłowską spłodzona córka, żona G. Macieja Zembrzuskiego kwituje G. Pawła Szczepkowskiego niegdy Felicjana syna z sumy 600 złp. z szacunku połowy części dóbr Purzyce-Staszki, Purzyce-Figury, Purzyce-Podusie i Purzyce-Trojany przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanych. [k. 78]
CGP16679Ciechanów11.06.1787 r.M. Kajetan Dembowski oficer(?) wojsk koronnych, starosta czermiński zastawia M. Piotrowi Cieszewskiemu miecznikowi halickiemu, wedle kontraktu zastawnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, dobra swoje dziedziczne zwane Gutarzewo w sumie 32 000 złp. [k. 79]
CGP16680Ciechanów11.06.1787 r.G. Grzegorz Strusiński niegdy Adama syn zapisuje G. Helenie ze Żbikowskich niegdy Tomasza córce, żonie swej dwie sumy: pierwszą 200 złp. za uczynioną kwitację, odebraną w dniu dzisiejszym z rąk G. Jana Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego; drugą 50 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach. [k. 80]
CGP16681Ciechanów11.06.1787 r.G. Jan Pilitowski niegdy Karola syn kwituje G. Andrzeja Pilitowskiego niegdy Konstantego syna, synowca swego rodzonego z sumy 200 złp. z szacunku części leżących w dobrach Cepkowo-Wielkie i Cepkowo-Małe, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 81]
CGP16682Ciechanów11.06.1787 r.G. Antoni Niesłuchowski niegdy Józefa syn zapisuje G. Agnieszce z Niesłuchowskich, żonie G. Jakuba Gzowskiego sumę 450 złp. zapisaną sposobem prostego długu przez G. Antoniego Niesłuchowskiego niegdy Kazimierza syna tejże G. Gzowskiej, odebraną z jego rąk w dniu dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Chmielewo-Wielkie. [k. 82]
CGP16683Ciechanów15.06.1787 r.N. Bartłomiej Bieńkowski niegdy Michała syn zapisuje N. Małgorzacie Ostaszewskiej niegdy Kazimierza córce, żonie swej sumę 100 złp. odebraną w dniu dzisiejszym z rąk N. Andrzeja Wyszczelskiego, rekompensując kwitację uczynioną przez tę żonę na rzecz tegoż N. Wyszczelskiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych, na wszystkich swych dobrach. [k. 83]
CGP16684Ciechanów18.06.1787 r.G. Łukasz Kołakowski niegdy Jerzego syn zapisuje G. Joannie z Sosnowskich niegdy Augustyna córce, żonie swej sumę 266 złp. rekompensując kwitację uczynioną na rzecz NN. Ślesickich pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych, na wszystkich swych dobrach. [k. 84]
CGP16685Ciechanów18.06.1787 r.G. Jan Chełchowski niegdy Andrzeja syn zapisuje G. Franciszce z Bagińskich córce Pawła, niegdy G. Stanisława Bagińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego bezpotomnie ze świata zeszłego siostrze rodzonej, żonie swej dwie sumy: pierwszą 700 złp. z sumy głównej 2000 złp. z prowizją roczną od tej sumy wedle wyroku sądu niniejszego zasądzonej od M. Wawrzyńca Rościszewskiego podczaszego inflanckiego na rzecz tejże żony zeznającego i innych, odebraną z rąk M. Eustachego Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej; drugą 288 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Chełchy-Iłowe. [k. 85]
CGP16686Ciechanów18.06.1787 r.G. Antoni Maruszewski niegdy Józefa syn kwituje G. Walentego Maruszewskiego brata swego rodzonego z sumy 160 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Marusy, sprzedanej przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym. [k. 86]
CGP16687Ciechanów18.06.1787 r.G. Mikołaj Rykaczewski niegdy Wojciecha syn kwituje M. Antoniego Koskowskiego niegdy M. Józefa Koskowskiego stolnika przasnyskiego(?) syna z sumy 550 złp. z szacunku części leżących w dobrach Rykaczewo-Wielkie, Rykaczewo-Małe oraz Gumowo-Ptaszki w woj. płockim, sprzedanych przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym. [k. 87]
CGP16688Ciechanów18.06.1787 r.G. Jan Bobiński niegdy G. Wiktoryna Bobińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego syn, dóbr Wysocki(?) leżących w ziemi zakroczymskiej dziedzic zapisuje G. Mariannie Bagińskiej córce Pawła, niegdy G. Stanisława Bagińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego bezpotomnie z tego świata zeszłego siostrze rodzonej i jego spadkobierczyni, żonie swej dwie sumy: pierwszą 700 złp. z sumy głównej 2000 złp. z prowizją roczną od tej sumy wedle wyroku sądy niniejszego zasądzonej od M. Wawrzyńca Rościszewskiego podczaszego inflanckiego na rzecz tejże żony zeznającego i innych, odebraną z rąk M. Eustachego Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej; drugą 270 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Wysocki(?). [k. 88]
CGP16689Ciechanów18.06.1787 r.G. Kacper Sosnowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Weronice Morawskiej córce Macieja z G. Teresą z Pęczkowskich spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Sosnowo. [k. 89]
CGP16690Ciechanów20.06.1787 r.G. Jadwiga z Nałęczy niegdy GG. Antoniego Nałęcza z Elżbietą Starczewską spłodzona córka, niegdy zaś GG. Kacpra Nałęcza i Katarzyny Choszczewskiej wnuczka, po niegdy G. Macieju Ciecierskim wdowa oraz G. Józef Brudziński niegdy GG. Stanisława Brudzińskiego i Marianny z Nałęczy małżonków syn, po niegdy GG. Antonim Nałęczu i Elżbiecie Starczewskiej wnuk, tychże niegdy GG. Kacpra Nałęcza i Katarzyny Choszczewskiej małżonków prawnuk, który to G. Józef Brudziński działając w swoim interesie oraz na mocy plenipotencji danej od G. Katarzyny z Nałęczy ww. niegdy GG. Antoniego Nałęcza i Elżbiety Starczewskiej małżonków córki, niegdy zaś GG. Grzegorza Nałęcza i Katarzyny Choszczewskiej wnuczki, zaś G. Wojciecha Nadratowskiego małżonki, kuzynki swojej rodzonej, działającej w asystencji najbliższych przed aktami ziemskimi płockimi w Raciążu pod dniem 6.06.1787 r., kwitują G. Szymona Ślaskiego niegdy Tomasza syna z niegdy G. Magdaleny z Nałęczów spłodzonego z sumy 4 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Nałęcze w ziemi ciechanowskiej i pow. przasnyskim, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego w dniu dzisiejszym w Ciechanowie i dziś w aktach niniejszych roborowanego. [k. 90]
CGP16691Ciechanów22.06.1787 r.G. Maciej Ostaszewski syn Wawrzyńca zastawia G. Stanisławowi Pomianowskiemu niegdy Józefa synowi, wedle kontraktu zastawnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, część swoją zwaną Milewizna oraz siedlisko(?) przynależące do części zwanej Miłoszewizna w sumie 400 złp. [k. 91]
CGP16692Ciechanów23.06.1787 r.M. Łukasz Michał Antoni trojga imion na Kozielcu Borowski miecznik inflancki zastawia G. Norbertowi Dembemu, wedle kontraktu zastawnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, dobra swoje zwane Komory-Błotne, Komory-Kaczory, Komory-Zalipie, Komory-Silury w sumie 12 000 złp. [k. 92]
CGP16693Ciechanów23.06.1787 r.G. Bartłomiej Tański niegdy Marcina syn kwituje M. Adama Tańskiego cześnika podlaskiego z sumy 150 tynfów z szacunku części leżącej w dobrach Tańsk-Doborogosty, Przeradowo-Borek seu Sokołowizna, przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanej. [k. 93]
CGP16694Ciechanów23.06.1787 r.G. Norbert Demby niegdy Aarona syn zapisuje G. Reginie z Bromirskich M. Józefa Bromirskiego podskarbiego ciechanowskiego córce, żonie swej dwie sumy: pierwszą 2000 złp. posagową, drugą podobną 2000 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 4000 złp., odebraną z rąk M. Walentego Dołęgi-Lasockiego podsędka ziemskiego ciechanowskiego, rekompensując kwitację uczynioną przez tę żonę zeznającego na rzecz ww. M. podsędka pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi, na wszystkich swych dobrach. [k. 94]
CGP16695Ciechanów23.06.1787 r.M. Walenty Dołęga-Lasocki podsędek ziemski ciechanowski zapisuje M. Reginie z Bromirskich żonie G. Norberta Dembego dwie sumy: pierwszą 2000 złp. posagową, drugą podobną 2000 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 4000 złp., odebraną z rąk M. Teodora Myszczyńskiego sędziego ziemskiego zakroczymskiego z szacunku dóbr Gościmino-Średnie i innych pod dniem dzisiejszym sprzedanych, na wszystkich swych dobrach. [k. 95]
CGP16696Ciechanów23.06.1787 r.G. Urszula z Damięckich niegdy Andrzeja córka z niegdy G. Agnieszką z Klonowskich w małżeństwie spłodzona córka, żona G. Józefa Gostomskiego w asystencji tegoż męża swego kwituje G. Ludwika Damięckiego niegdy Stanisława syna z sumy 198 złp. z szacunku dwóch płosek leżących w dobrach Łepki-Wielkie pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 96]
CGP16697Ciechanów23.06.1787 r.G. Józef Gostomski syn Walentego zapisuje G. Urszuli z Damięckich niegdy Andrzeja córce, żonie swej sumę 198 złp. pochodzącą z szacunku płosek leżących w dobrach Łepki-Wielkie sprzedanych przez tę żonę zeznającego pod dniem dzisiejszym temuż G. Ludwikowi Damięckiemu, rekompensując kwitację z szacunku tychże płosek uczynioną na rzecz ww. G. Damięckiego pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 97]
CGP16698Ciechanów23.06.1787 r.GG. Franciszek Majewski niegdy Tomasza syn i Petronella ze Smolińskich nawzajem małżonkowie zastawiają G. Antoniemu Borkowskiemu synowi Kazimierza całą część swoją leżącą w dobrach Pierzchały-Starawieś (wyłączając budynki i część siedliska, na których te budynki się znajdują) w sumie 400 złp. [k. 98]
CGP16699Ciechanów23.06.1787 r.G. Wojciech Purzycki niegdy Macieja syn zapisuje G. Barbarze Ulatowskiej niegdy Macieja córce, G. Antoniego Purzyckiego syna tegoż zeznającego żonie sumę 600 tynfów, rachując tynf po 36 groszy polskich, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz GG. Ignacego, Wojciecha i Jana Ulatowskich przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Gąseczyno. [k. 99]
CGP166100Ciechanów23.06.1787 r.M. Bartłomiej Kamiński burgrabia grodzki ciechanowski niegdy Józefa syn kwituje M. Piotra Szydłowskiego niegdy M. Bonifacego Szydłowskiego podczaszego ziemi ciechanowskiej syna z sumy 9000 złp. z szacunku dóbr Chrościce-Wielkie, Chrościce-Magi, Chrościce-Łyczki, wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach przasnyskich pod dniem 11.06.1787 r. oraz drugiej sumy 10 dh. porękawicznego, obu odebranych z rąk M. Waleriana Lasockiego łowczego ziemi ciechanowskiej. [k. 100]
CGP166101Ciechanów23.06.1787 r.G. Felicjan Szymakowski niegdy Franciszka syn zapisuje GG. Janowi, Walentemu i Adamowi Szymakowskim nieletnim synom swoim z niegdy G. Teodorą Dembą spłodzonym sumę 8000 złp. w dh., pochodzącą z dóbr Rudo-Jeziorowe z zastawy uczynionej przez tę niegdy ww. matkę tychże nieletnich, pod dniem dzisiejszym przed aktami przasnyskimi przez G. Jana Majkowski komornika ziemskiego ciechanowskiego przyszłego posesora zastawnego tychże dóbr Rudno-Jeziorowe wypłaconą(?), na wszystkich swych dobrach, a szczególniej Szemplino-Krzyżewo. [k. 101]
CGP166102Ciechanów23.06.1787 r.G. Jan Czaplicki miecznik Kawalerii Narodowej swoim i M. Michała Czaplickiego komornika granicznego sandomierskiego brata swego rodzonego, działając na podstawie plenipotencji uczynionej w grodzie piotrkowskim zastawia G. Jakubowi Czaplickiemu burgrabiemu grodzkiemu ciechanowskiemu i Bogumile z Czaplickich małżonkom dobra swoje i brata swego zwane Czaplice-Rejki i Czaplice-Wypychy oraz części leżące w dobrach Czaplice-Solanki, Czaplice-Piłaty, Czaplice-Oleszki, Czaplice-Falki i Czaplice-Gołębie w sumach jak następuje: G. Jakubowi Czaplickiemu mężowi w sumie 8000 złp., zaś G. Bogumile z Czaplickich w sumie 2000 złp., wedle kontraktu sprzedażnego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych roborowanego. [k. 102]
CGP166103Ciechanów23.06.1787 r.M. Józef Wołowicz stolnik ziemi ciechanowskiej niegdy MM. Stanisława Wołowicza starosty przyłuskiego i Antoniny z Wołowiczów syn zapisuje M. Teodorze z Zielińskich MM. Antoniego i Katarzyny z Sutkowskich Zielińskich podstolich ziemi zawkrzeńskiej małżonków córce 40 000 złp. w moc posagu wedle intercyzy zawartej w Warszawie 7.11.1786 r. między tymże zeznającym z jednej i MM. Antonim i Katarzyną z Zielińskich z drugiej strony, podpisanej przez obie strony i ich przyjaciół, w aktach niniejszych roborowaną pod dniem 28.11.1786 r., odebraną z rąk M. Antoniego Zielińskiego w dniu dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 103]
CGP166104Ciechanów23.06.1787 r.G. Tomasz Łazowy niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Bogumile z Purzyckich pierwszego ślubu niegdy G. Filipa Janowskiego, drugiego aż do teraz G. Walentego Borzuchowskiego sumę 216 zł. i 25 gr. polskich odebraną z rąk G. Jakuba Purzyckiego /w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych skwitowanego/ odebraną, na wszystkich swych dobrach. [k. 104]
CGP166105Ciechanów23.06.1787 r.G. Antoni Żerański niegdy Walentego syn i Rozalia z Maliszewskich niegdy Wojciecha córka nawzajem małżonkowie kwitują G. Walentego Maliszewskiego tegoż niegdy Wojciecha syna, brata rodzonego tejże Rozalii z sumy 1550 złp. z szacunku części leżących w dobrach Żelechy przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego zawartego w Ciechanowie w dniu dzisiejszym i roborowanego w aktach niniejszych również w dniu dzisiejszym, po uzyskaniu satysfakcji przez tę żonę zeznającego oraz G. Kunegundę z Maliszewskich Szymańską przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym. [k. 105]
CGP166106Ciechanów23.06.1787 r.G. Roch Jaźwiński niegdy Kazimierza syn, dziedzic części leżących w dobrach Jaźwiny-Borawe zapisuje Mariannie z Wskrzeńskich niegdy Jana córce, żonie swej sumę 1687 zł. i 15 gr. polskich zasądzonych dla tejże żony zeznającego wyrokiem sądu grodzkiego ciechanowskiego z dnia 19.03.1787 r. zapadłym między tymże zeznającym i jego żoną z jednej a M. Krasińskim z drugiej strony, odebraną w dniu dzisiejszym z rąk M. Józefa Krasińskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 106]
CGP166107Ciechanów23.06.1787 r.G. Stanisław Smoliński syn Alexandra swoim i GG. Franciszki żony swej, Agnieszki wdowy po niegdy G. Tomaszu Smolińskim matki, Walentego i Marka braci oraz Eleonory panny, siostry tejże żony zeznającego rodzonych Smolińskich imieniem zastawia G. Franciszkowi Majewskiemu niegdy Tomasza synowi części dziedziczne tychże nieobecnych leżące w dobrach Olszewiec w sumie 900 złp.[k. 107]
CGP166108Ciechanów23.06.1787 r.M. Walenty Dołęga Lasocki podsędek ziemski ciechanowski zapisuje M. Gertrudzie z Lasockich, żonie M. Piotra Damiana dwojga imion Zielińskiego kapitana wojsk koronnych sumę 36 000 złp. pochodzącą z zastawy dóbr Pruszkowo, odebraną z rąk M. Tadeusza regenta grodzkiego lubelskiego tyhcże dóbr obecnego dziedzica, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez M. Gertrudę Zielińską na rzecz tegoż M. Mdzewskiego regenta lubelskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Drążewo. [k. 108]
CGP166109Ciechanów23.06.1787 r.G. Walenty Maliszewski niegdy Wojciecha syn zapisuje GG. Rozalii G. Antoniego Żerańskiego i Kunegundzie G. Franciszka Szymańskiego żonom, siostrom rodzonym Maliszewskim, tj. G. Żerańskiej sumę 460 złp., zaś G. Szymańskiej 90 złp. pochodzących z dóbr Żelechy, rekompensując kwitację uczynioną w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez GG. Żerańskich na rzecz tegoż zeznającego żony, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach zwanych Żelechy. [k. 109]
CGP166110Ciechanów23.06.1787 r.G. Jakub Niski niegdy Kacpra syn zapisuje G. Mariannie Sokołowskiej żonie G. Macieja Perzanowskiego sumę 800 złp. odebraną z rąk M. Tomasza Łepkowskiego wojskiego raciąskiego(?), rekompensując kwitację z tej sumy uczynioną przez tę G. Perzanowską w aktach niniejszych na rzecz tegoż M. Łepkowskiego na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Obidzino-Suwały. [k. 110]
CGP166111Ciechanów23.06.1787 r.G. Jan Kosiński niegdy Michała syn z niegdy G. Katarzyną Ojrzyńską w małżeństwie splodzony syn kwituje G. Stanisława Krajewskiego niegdy Piotra syna z sumy 800 złp. z szacunku części leżących w dobrach Rybitwy-Kokoszki przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym. [k. 111]
CGP166112Ciechanów23.06.1787 r.GG. Norbert Demby niegdy Aarona syn z niegdy G. Reginą Pilitowską spłodzony oraz Regina z Bromirskich MM. Józefa Bromirskiego podskarbiego ziemi ciechanowskiej i Domicelli Lasockiej małżonków córka, żona tegoż zeznającego kwitują M. Teodora Kolumnę-Myszczyńskiego sędziego ziemskiego zakroczymskiego w tym porządku: mąż z dwóch sum – pierwszej 6000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Gościmino-Średnie i Gościmino-Wielkie pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych sprzedanych, drugiej 300 złp. porękawicznego; żona zaś podobnie z dwóch sum – pierwszej 2000 złp. posagowej, drugiej 2000 złp. przypisowej, wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach grodzkich zakroczymskich w Nowym Mieście pod dniem 29.07.1786 r., w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym oblatowanego, rekompensując zapis uczyniony pod dniem dzisiejszym przez M. Walentego Dołęgę na Drążewie Lasockiego podsędka ziemskiego ciechanowskiego na rzecz tejże żony zeznającego. [k. 112]
CGP166113Ciechanów25.06.1787 r.G. Teofila z Gąseckich niegdy GG. Stanisława Gąseckiego i Elżbiety Karskiej małżonków córka, po niegdy G. Józefie Uzdowskim wdowa zastawia G. Anzelmowi Niskiemu niegdy Felicjana synowi leżące na dobrach Żochy-Wielkie i Żochy-Szostaki w sumie 1266 zł i 20 gr. polskich. [k. 113]
CGP166114Ciechanów25.06.1787 r.G. Krzysztof Czarnecki niegdy Wojciecha syn zastawia G. Pawłowi Mierzejewskiemu niegdy Antoniego synowi części swoje leżące w dobrach Czarnoty-Gosy w sumie 330 złp. [k. 114]
CGP166115Ciechanów25.06.1787 r.G. Kazimierz Młodzianowski zapisuje G. Helenie z Lasockich żonie swej sumę 467 zł. i 17 gr. polskich odebraną z rąk G. Macieja Rakowskiego za uczynioną w dniu dzisiejszym cesję, przeliczone z tynfów, na wszystkich swych dobrach. [k. 115]
CGP166116Ciechanów27.06.1787 r.G. Tomasz Dzieliński niegdy Stefana syn zapisuje G. Antoninie Chmielińskiej niegdy Macieja córce z niegdy G. Marianną ze Smoleńskich spłodzonej, żonie swej sumę 450 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 116]
CGP166117Ciechanów27.06.1787 r.MM. Walenty kapitan Kawalerii Narodowej, Wojciech wojski przasnyski, Felix, Tomasz i Józef Dębscy niegdy GG. Macieja Dębskiego i Tekli z Bilińskich małżonków synowie kwitują G. Jakuba Dębskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego brata swego rodzonego z sumy 19 000 złp. z szacunku dóbr Humięcino-Retki i części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie, Zakrzewo-Małe i Dąbrówka(?) oraz ról, gruntów i łąk leżących w dobrach Humięcino-Sepiolaki i Humięcino-Marchwaty przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych, wedle podziału braterskiego roborowanego w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych. [k. 117]
CGP166118Ciechanów27.06.1787 r.G. Jakub Dębski komornik ziemski ciechanowski zapisuje G. Agnieszce Dębskiej, pannie niezamężnej, siostrze swej rodzonej sumę 7504 zł i 7 gr. polskich w moc posagu wedle rozdziału braterskiego roborowanego pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 118]
CGP166119Ciechanów27.06.1787 r.MM. Walenty kapitan Kawalerii Narodowej, Wojciech wojski przasnyski, Felix, Jakub komornik ziemski ciechanowski i Tomasz Dębscy niegdy GG. Macieja Dębskiego i Tekli z Bilińskich małżonków synowie kwitują G. Józefa Dębskiego brata swego rodzonego z sumy 12 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Humięcino-Marchwaty, Humięcino-Cechy, Humięcino-Falki, Humięcino-Rychty, Humięcino-Andrychy oraz ról, grunt i łąk leżących w dobrach Humięcino-Sepiolaki przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych, wedle podziału braterskiego roborowanego w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych. [k. 119]
CGP166120Ciechanów27.06.1787 r.MM. Walenty kapitan Kawalerii Narodowej, Wojciech wojski przasnyski, Jakub komornik ziemski ciechanowski, Tomasz i Józef Dębscy kwitują G. Felixa Dębskiego brata swego rodzonego z sumy 16 000 złp. z szacunku dóbr Opatowiec przed aktami niniejszymi w dniu dziesiejszym sprzedanych, wedle podziału bratrskiego roborowanego pod dniem dzisiejszym. [k. 120]
CGP166121Ciechanów27.06.1787 r.G. Felix Dębski niegdy G. Macieja Dębskiego i Tekli z Bielińskich syn zapisuje G. Elżbiecie z Kuczborskich żonie swej sumę 7560 złp. ,wedle rozdziału ojcowskiego w dniu dzisiejszym roborowanego, na dobrach Opatowiec w woj. płockim. [k. 121]
CGP166122Ciechanów27.06.1787 r.M. Wojciech Dębski wojski większy przasnyski zapisuje G. Mariannie z Dębskich niegdy G. Kazimierza Karniewskiego żonie, pozostałej wdowie sumę 5554 zł. i 7 gr. polskich na wszystkich swych dobrach. [k. 122]
CGP166123Ciechanów27.06.1787 r.G. Jakub Mossakowski niegdy Adama syn zapisuje G. Helenie z Trętowskich niegdy Fabiana córce, niegdy zaś G. Michała Trętowskiego bezpotomnie z tego świata zeszłego siostrze rodzonej, żonie swej sumę107,5 zł. i 2 gr. polskich, rekompensując kwitację uczynioną przed aktami niniejszymi dzisiaj na rzecz G. Bonawentury Łaguny, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Mossaki-Starawieś. [k. 123]
CGP166124Ciechanów27.06.1787 r.M. Antoni Karski niegdy M. Jana Karskiego wojskiego ziemi ciechanowskiej syn kwituje G. Bartłomieja Paprockiego niegdy Wojciecha syna z sumy 20 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Nieradowo i [Obidzino-]Bańbugi pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych sprzedanych. [k. 124]
CGP166125Ciechanów27.06.1787 r.G. Jan Prokop dwojga imion Majkowski komornik ziemski ciechanowski zapisuje G. Febronii Kołakowskiej żonie swej sumę 7000 złp. w moc posagu z dóbr ojczystych i macierzystych pochodzącego, odebraną z rąk G. Łazarza Kołakowskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rudno-Jeziorowe. [k. 125]
CGP166126Ciechanów27.06.1787 r.G. Jakub Dębski komornik ziemski ciechanowski niegdy Macieja syn zapisuje G. Annie z Szydłowskich żonie swej sumę 418 dh. z dóbr Leśniewo-Dolne, odebraną z rąk M. Andrzeja Jankowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 126]
CGP166127Ciechanów27.06.1787 r.G. Antoni Kołakowski niegdy Grzegorza syn zapisuje G. Magdalenie z Miłoszewskich Jana córce, żonie swej sumę 200 złp. odebraną z rąk G. Jana Miłoszewskiego ojca tejże żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 127]
CGP166128Ciechanów27.06.1787 r.GG. Andrzej, Paweł i Franciszek Humięccy niegdy Jakuba syn z niegdy G. Anną Borzuchowską spłodzeni zastawiają G. Grzegorzowi Zembrzuskiemu niegdy Michała synowi części swoje leżące w dobrach Żmijewo-Chmiele, Żmijewo-Żalenie, Żmijewo-Podusie, Żmijewo-Sączki, Humięcino-Koski, Humięcino-Starawieś w sumie 30 dh. [k. 128]
CGP166129Ciechanów27.06.1787 r.G. Walenty Dzierżanowski niegdy Jakuba syn zapisuje G. Mariannie Dzierżanowskiej niegdy Jana córce z niegdy G. Małgorzatą Chudyńską spłodzonej, G. Piotra Brodzickiego żonie sumę 247 zł. i 22,5 gr. polskich za uczynioną kwitację przez tę G. Brodzicką pod dniem dzisiejszym, odebraną z rąk M. Stanisława Kostki Młodzianowskiego podstarościego i sędziego grodzkiego ciechanowskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Michowo. [k. 129]
CGP166130Ciechanów30.06.1787 r.M. Błażej Bartołd stolnik przasnyski zapisuje M. Annie z Bartołdów M. Wawrzyńca Rościszewskiego żonie, swej córce sumę 16 000 złp. pochodzącą z dóbr Gostkowo, odebraną z rąk M. Eustachego Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Sątrzaska. [k. 130]
CGP166131Ciechanów30.06.1787 r.G. Piotr Stryjewski niegdy Józefa syn kwituje G. Tomasza Rapackiego niegdy Wojciecha syna z sumy 3200 złp. z szacunku części leżących w dobrach Zembrzus-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 131]
CGP166132Ciechanów30.06.1787 r.G. Wojciech Milewski niegdy Józefa syn zapisuje GG. Agnieszce żonie G. Franciszka Humięckiego, Dorocie żonie G. Franciszka Maruszewskiego, córkom niegdy Franciszka Pniewskiego z G. Marianną z Milewskich (drugiego ślubu N. Piotra Bieńkowskiego żoną) w pierwszym małżeństwie spłodzonym sumę 300 złp. odebraną w dniu dzisiejszym z rąk ww. G. Marianny z Milewskiej Bieńkowskiej, czyli każdej z nich po 150 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 132]
CGP166133Ciechanów30.06.1787 r.G. Marianna z Dębskich pozostała wdowa po niegdy G. Kazimierzu Karniewskim zapisuje GG. Wojciechowi, Franciszkowi, Erazmowi, Annie, Bogumile, Tekli, Anieli i Mariannie synom i córkom swoim Karniewskim sumę 210 zł. i 27 gr. polskich, rekompensując kwitację uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą imieniem tychże ww. synów i córek na osobę GG. Felicjana Szymakowskiego i Jana Wieczfińskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 133]
CGP166134Ciechanów30.06.1787 r.G. Józef Miłoszewski niegdy Macieja syn kwituje G. Michała Purzyckiego niegyd Stanisława syna z sumy 19 dh. z szacunku części leżących w dobrach Ropele sprzedanych w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 134]
CGP166135Ciechanów30.06.1787 r.G. Marianna z Rutkowskich niegdy Szymona córka, niegdy G. Jana Nosarzewskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Franciszkowi Wyszczelskiemu niegdy Jakuba synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 350 złp., na wszystkich swych dobrach. [k. 135]
CGP166136Ciechanów30.06.1787 r.MM. Wawrzyniec Junosza-Rościszewski niegdy M. Mikołaja Rościszewskiego syn i Anna z Bartołdów córka M. Błażeja Bartołda stolnika przasnyskiego nawzajem małżonkowie kwitują MM. Józefa Eustachego dwojga imion Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej niegdy M. Walentego Młyńskiego syna z niegdy M. Marianną z Ujazdowskich spłodzonego z sumy 36 000 złp. z szacunku dóbr Gostkowo z przyległościami leżących w ziemi i powiecie ciechanowskim w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego 26.05.1787 r. w Ciechanowie, roborowanego przed aktami niniejszymi w tymże dniu, częściowo do rąk tegoż męża zeznającej wypłaconą, częściowo na zaspokojenie obciążeń ww. dóbr Gostkowo zamienioną /wedle zapisu uczynionego pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez M. Błażeja Bartołda stolnika przasnyskiego na rzecz M. Anny z Bartołdów Rościszewskiej/ i przez tegoż kwitowanego wypłaconą, częściowo zaś resztującą, tj. pierwsza suma 2000 tynfów G. z Makomaskich Lubeckiej, druga 5000 złp. M. Marianny z Kanigowskich ostatniego ślubu Rościszewskiej, zeznającego matki oraz trzecia 7750 złp. M. Brygidy Rościszewskiej panny, z dóbr ww. Gostkowa pochodzące, koło gruntów pozostałe oraz z sumy 2000 złp. porękawicznego. [k. 136]
CGP166137Ciechanów02.07.1787 r.G. Stefan Suwiński niegdy Wojciecha syn zastawia G. Tadeuszowi Suwińskiemu bratu swemu rodzonemu części swoje leżące w dobrach Radzieje-Bydy w sumie 400 złp. [k. 137]
CGP166138Ciechanów02.07.1787 r.G. Zofia z Łaskich niegdy G. Antoniego Obrębskiego żona, pozostała wdowa, pani reformacyjna i dożywotnia zapisuje GG. Janowi i Teodorowi Obrębskim synom swym z ww. niegdy G. Antonim Obrębskim spłodzonym sumę 20 dh. pochodzących z dóbr Niestum, odebraną z rąk G. Antoniego Ropelewskiego. [k. 138]
CGP166139Ciechanów02.07.1787 r.G. Augustyn Milewski niegdy Szymona syn i Monika z Ostaszewskich niegdy Grzegorza córka, nawzajem małżonkowie zapisują G. Franciszkowi Obidzińskiemu synowi Macieja, zięciowi swemu przyszłemu sumę 400 złp. w moc posagu G. Marianny Milewskiej panny niezamężnej, tychże zeznających córki, tegoż zaś G. Franciszka Obidzińskiego przyszłej żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 139]
CGP166140Ciechanów02.07.1787 r.G. Baltazar Gogolewski syn niegdy Adama po Mikołaju kwituje G. Adama Łysakowskiego syna Stanisława z sumy 500 złp. z szacunku części leżących w dobrach Milewo-Wypychy przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 140]
CGP166141Ciechanów02.07.1787 r.GG. Józef Wyszczelski niegdy Wojciecha syn i Elżbieta z Dąbrowskich niegdy Jana córka nawzajem małżonkowie kwitują G. Macieja Maruszewskiego niegdy Jana syna z sumy 2 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Wyszczele w ziemi i pow. ciechanowskim, przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych, włączając sumę 175 złp. zapisaną przez tegoż męża tejże żonie w aktach niniejszych we wtorek najbliższy przed świętem Narodzenia Św. Jana Chrzciciela roku 1768 na tychże częściach dóbr Wyszczele. [k. 141]
CGP166142Ciechanów02.07.1787 r.G. Jan Wieczfiński burgrabia grodzki płocki zapisuje Bogumile z Dembych niegdy Dominika córce, żonie swej sumę 521 zł i 8,5 gr. polskich, odebraną z rąk M. Józefa Dembego podwojewodziego przasnyskiego oraz pozostałej wdowy po niegdy G. Kazimierzu Karniewskim, pochodzącą z dóbr Karniewo, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz tychże M. Dembego i Karniewskiej przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 142]
CGP166143Ciechanów02.07.1787 r.M. Kazimierz Narzymski niegdy M. Kazimierza Narzymskiego podskarbi podolski zapisuje GG. Janowi, Walentemu, Adamowi Szymakowskim synom G. Felicjana Szymakowskiego spłodzonym z niegdy G. Teodory Dembej sumę 521 zł i 8,5 gr. polskich, odebraną z rąk M. Józefa Dembego podwojewodziego przasnyskiego oraz pozostałej wdowy po niegdy G. Kazimierzu Karniewskim, pochodzącą z dóbr Karniewo, na wszystkich swych dobrach. [k. 143]
CGP166144Ciechanów06.07.1787 r.G. Franciszek Obidziński syn Macieja zapisuje G. Mariannie Milewskiej córce Augustyna z G. Moniką z Ostaszewskich spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. w moc odebranego posagu, na wszystkich swych dobrach. [k. 144]
CGP166145Ciechanów09.07.1787 r.G. Franciszek Stryjewski zapisuje G. Franciszce ze Stryjewskich żonie swej sumę 125 złp., rekompensując kwitację uczynioną przez tę małżonkę pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 145]
CGP166146Ciechanów09.07.1787 r.G. Jacek Kołakowski niegdy Wawrzyńca syn z niegdy G. Barbary z Kownackich w małżeństwie spłodzony kwituje G. Jana Ossowskiego niegdy Jakuba syna z sumy 120 złp. z szacunku części leżących w dobrach Wilkowo, Chmielewo i Załuże, sprzedanych przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym. [k. 146]
CGP166147Ciechanów11.07.1787 r.G. Nikodem Rybnicki niegdy Jakuba syn zastawia G. Tomaszowi Smoleńskiemu synowi Kazimierza płoskę roli tj. dwa zagony wraz z łąką do tej płoski należącą, ciągnącą się od granicy śmiecińskiej do granicy goryszewskiej między miedzami NN. Wojciecha Nasierowskiego z jednej i Jana Gronczewskiego z drugiej strony; także płoskę roli, tj. cztery zagony z łąką ciągnące się przez 3,5 stajania od gościńca goryszewskiego do granicy chruszczewskiej między miedzami NN. Michała Tańskiego z jednej i Wojciecha Nasierowskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Gąski, w sumie 108 złp. [k. 147-147v]
CGP166148Ciechanów11.07.1787 r.G. Tomasz Grabowski niegdy Józefa syn zastawia G. Ignacemu i Wojciechowi Ulatowskim niegdy Macieja synom, braciom między sobą rodzonym całe swe części leżące w dobrach Grabowo-Kleszcze i Grabowo-Zawady w sumie 3600 złp., z czego GG. Ulatowscy wypłacili już 2000 złp., a pozostaje 1600 złp., wedle kontraktu zawartego 10.07.1787 r. w Ciechanowie między sobą, pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych roborowanego [k. 148-148v]
CGP166149Ciechanów12.07.1787 r.G. Marianna z Chmielińskich niegdy G. Andrzeja Żarnowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Antoniemu Wiśniewskiemu niegdy Antoniego synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 150 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 149]
CGP166150Ciechanów12.07.1787 r.GG. Wojciech Mossakowski, Kacper Bełkowski i Jan Kotlewski, który to Bełkowski swoim i G. Katarzyny z Mossakowskich tegoż G. Wojciecha Mossakowskiego córce z niegdy G. Urszuli Kotlewskiej spłodzonej, żony swej imieniem kwitują M. Alexandra Ciemniewskiego miecznika ciechanowskiego z sumy 300 złp. za szacunek LL. Walentego i Marianny małżonków Krystyniaków, rodziców, Magdaleny żony L. Stanisława Sobczaka tegoż kwitowanego poddanego, Katarzyny i Bartłomieja córki i syna [tychże Krystyniaków], w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi odstąpionych. [k. 150]
CGP166151Ciechanów12.07.1787 r.G. Piotr Łazowski burgrabia grodzki ciechanowski niegdy Jana syn z niegdy G. Marianną z Niestojemskich spłodzony kwituje G. Franciszkę z Zielińskich niegdy Wojciecha córkę, żonę G. Alexandra Kanigowskiego z sumy 5000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Ossowiec-Kmiecy, w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tejże G. Kuligowskiej sprzedanych, wedle kontraktu zawartego na dniu dzisiejszym w Mchowie między sobą, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego, zawierającej porękawiczne, po odebraniu tejże sumy z rąk M. Józefa Kozickiego wicepisarza ziemskiego i grodzkiego ciechanowskiego. [k. 151]
CGP166152Ciechanów16.07.1787 r.G. Kazimierz Chądzyński niegdy Józefa syn zapisuje G. Ewie Krajewskiej niegdy Macieja córce, pannie niezamężnej sumę 133 zł. i 10 gr. polskich pochodzącą z dóbr Kocięczyno-Brodowe, rekompensując kwitację na rzecz G. Wincentego Zalewskiego w dniu dzisiejszym uczynioną przed aktami niniejszymi, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rachocin. [k. 152]
CGP166153Ciechanów16.07.1787 r.G. Walenty Stryjewski niegdy Jakuba syn zapisuje G. Katarzynie z Rudzińskich niegdy Wojciecha córce, żonie swej sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 153]
CGP166154Ciechanów16.07.1787 r.G. Anna z Obidzińskich niegdy G. Wawrzyńca Konarzewskiego żona, pozostała wdowa z jednej swoim i G. Petronelli Konarzewskiej niegdy Antoniego córki, wnuczki swej imieniem zastawia G. Marcinowi Pajewskiemu synowi Wojciecha część tejże nieobecnej wnuczki swej leżącą w dobrach Konarzewo-Marcisze w sumie 381 złp. odebranej i zamienionej na zaspokojenie obciążeń niegdy G. Rozalii z Sosnowskich pierwszego ślubu Konarzewskiej, drugiego zaś Krzykowskiej [k. 154]
CGP166155Ciechanów16.07.1787 r.G. Franciszek Wyszczelski niegdy Jakuba syn kwituje G. Grzegorza Wyszczelskiego brata swego rodzonego z sumy 160 złp. za szacunek części leżących w dobrach Bieńki-Bucice w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 155]
CGP166156Ciechanów16.07.1787 r.G. Marcin Kołakowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Teodorowi Pęczkowskiemu niegdy Pawła synowi sumę 400 złp. odebraną z rąk tegoż G. Pęczkowskiego sposobem prostego długu z prowizją. [k. 156]
CGP166157Ciechanów16.07.1787 r.G. Adam Kołakowski niegdy Antoniego syn kwituje G. Marcina Kołakowskiego brata swego rodzonego z sumy 250 złp. za szacunek części dóbr Szczepanki-Nowiny w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 157]
CGP166158Ciechanów16.07.1787 r.G. Mikołaj Slaski burgrabia grodzki ciechanowski niegdy Józefa syn zapisuje GG. Józefowi, Antoniemu i Mariannie nieletnim Krzykowskim dzieciom Michała z niegdy G. Rozalią Sosnowską (pierwszego ślubu niegdy G. Antoniego Konarzewskiego żoną) w drugim małżeństwie spłodzonym sumę 300 złp. odebraną z rąk G. Anny z Obidzińskich niegdy G. Wawrzyńca Konarzewskiego żony, pozostałej wdowy, na wszystkich swych dobrach. [k. 158]
CGP166159Ciechanów17.07.1787 r.G. Adam Kołakowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Teresie z Borowskich niegdy Anzelma córce, żonie swej sumę 230 złp. odebraną z rąk G. Bartłomieja Kołakowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 159]
CGP166160Ciechanów19.07.1787 r.G. Petronella z Krzyżewskich niegdy Józefa córka, zaś G. Franciszka Pokrzywnickiego żona kwituje Przewielebnego Xiędza Grzegorza Gostkowskiego kanonika katedralnego płockiego, proboszcza sońskiego z sumy 1700 złp. ponad zaspokojenie obciążeń z szacunku części leżącej w dobrach Sońsk, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 160]
CGP166161Ciechanów19.07.1787 r.Przewielebny Xiądz Grzegorz Gostkowski kanonik katedralny płocki, proboszcz soński zapisuje G. Petronelli z Krzyzęwskich niegdy Józefa córce, zaś G. Franciszka Pokrzywnickiego żonie sumę 1700 złp. pochodzącą z szacunku części dóbr Sońsk, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 161]
CGP166162Ciechanów19.07.1787 r.GG. Józef i Mikołaj Ossowscy niegdy Stanisława synowie swoim i G. Gabriela Ossowskiego brata swego rodzonego imieniem kwitują G. Pawła Czaplickiego niegdy Grzegorza syna z sumy 700 złp. z szacunku L. Jana Krawczaka i Agaty nawzajem małżonków, rodziców oraz Bartłomieja, Adama, Zofii, Petronelli, Marianny i Magdaleny ich dzieci w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi odstąpionych. [k. 162]
CGP166163Ciechanów21.07.1787 r.M. Adam Sieklucki komornik ziemski wyszogrodzki zapisuje M. Helenie z Krępskich córce M. Marcina Krępskiego sędziego grodzkiego ciechanowskiego i niegdy M. Doroty Słupskiej, niegdy zaś M. Fabiana Zbierzchowskiego komornika generalnego ziemi różańskiej żonie, pozostałej wdowie sumę 6 000 złp., odebraną z rąk M. Michała Krępskiego sędziego grodzkiego szreńskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 163]
CGP166164Ciechanów21.07.1787 r.M. Helena z Krępskich córka M. Marcina Krępskiego sędziego grodzkiego ciechanowskiego z niegdy M. Doroty Słupskiej spłodzona, niegdy zaś M. Fabian Zbierzchowskiego komornika generalnego ziemi różańskiej żona, pozostała wdowa zapisuje M. Adamowi Siekluckiemu komornikowi ziemskiemu wyszogrodzkiemu, mężowi swemu przyszłemu sumę 3 000 złp. na wszystkich swych dobrach i sumach, a szczególniej na sumie 6 000 złp. zapisanej przez tegoż M. Siekluckiego. [k. 164]
CGP166165Ciechanów24.07.1787 r.M. Józef Rożnowski chorąży wielki koronny niegdy M. Konstantego Rożnowskiego z M. Heleną Niemojewską spłodzony kwituje G. Mariannę z Dębskich niegdy Macieja córkę, niegdy zaś G. Kazimierza Karniewskiego żonę, pozostałą wdowę z sumy 4 500 złp. za szacunek części leżących w dobrach Karniewo, w dniu dzisiejszym przed aktami sprzedanych, wedle kontraktu zawartego między stronami i w aktach niniejszych pdo dniem dzisiejszym roborowanego. [k. 165]
CGP166166Ciechanów24.07.1787 r.G. Tomasz Budny niegdy Krzysztofa syn z niegdy G. Zofii Gołębiewskiej spłodzony kwituje G. Macieja Uzdowskiego niegdy Józefa syna z sumy 1130 złp. pochodzącej z szacunku części leżących w dobrach Łyczki, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego pod dniem dzisiejszym w Ciechanowie i w aktach niniejszych roborowanego, częściowo do rąk tegoż zeznającego tj. 480 złp. wypłaconą, częściowo zaś na zaspokojenie posagu z tychże części G. Józefy z Budnych Kruśnickiej(?) siostry rodzonej sprzedającego, tj. sumy 200 złp. koło gruntu zostawionej, resztującej zaś sumy 450 złp. mając skrypt ręczny z dnia dzisiejszego od tegoż kwitowanego na rzecz tegoż zeznającego dany. [k. 166]
CGP166167Ciechanów26.07.1787 r.G. Jan Morawski niegdy Apolinarego syn zapisuje G. Jozefacie Gogolewskiej córce niegdy G. Macieja Gogolewskiego i Apolonii z Jurzyńskich sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 167]
CGP166168Ciechanów26.07.1787 r.G. Kazimierz Gogolewski niegdy Macieja syn z niegdy G. Apolonii z Jurzyńskich spłodzony zapisuje G. Jozefacie Gogolewskiej pannie niezamężnej, siostrze swej rodzonej, zaś G. Jana Morawskiego przyszłej żonie sumę 250 złp. w moc posagu, na wszystkich swych dobrach. [k. 168]
CGP166169Ciechanów26.07.1787 r.G. Kazimierz Gogolewski niegdy Macieja syn zastawia G. Mateuszowi Gogolewskiemu niegyd Stefana synowi, bratu swemu stryjecznemu zagon roli ciągnący się przez dwa stajania od łąki do głów zwanych Sętkowskie między miedzami spadkobierców niegdy Zygmunta Gogolewskiego z jednej i G. Felicjana Gogolewskiego z drugiej strony; także trzy zagony roli ciągnące się przez jedno stajanie od gościńca makowskiego do głów N. Tomasza Brzóski między miedzami NN. Piotra Żbikowskiego z jednej i Felicjana Gogolewskiego z drugiej strony; także sześć zagonów roli ciągnących się przez jedno stajanie od gościńca makowskiego do drogi pułtuskiej(?) między miedzami z jednej jak wyżej i N. Tomasza Gogolewskiego z drugiej strony; także jeden zagon roli ciągnący się przez trzy stajania w polu zwanym Rapaty od rzeki Sony do głów N. Stanisława Gogolewskiego między miedzami NN. Serafina Morawskiego z jednej i Karola Brzóski z drugiej strony; także trzy zagony roli ciągnące się przez dwa stajania od rzeki Sony do głów N. Serafina Morawskiego między miedzami Wawrzyńca Gogolewskiego z jednej i Stanisława Gogolewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Gogole-Wielkie w sumie 108 złp. [k.169]
CGP166170Ciechanów26.07.1787 r.G. Maciej Uzdowski niegdy Józefa syn zapisuje G. Magdalenie z Pniewksich niegdy Antoniego córce, żonie swej sumę 10 dh. pochodzących z dóbr Chrościce, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Łyczki, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz M. Piotra Szydłowskiego. [k. 170]
CGP166171Ciechanów26.07.1787 r.G. Józef Rybicki niegdy Wojciecha syn z niegdy G. Marianny Żabowskiej pierwszego ślubu niegdy G. Wojciecha Rybckiego, drugiego ślubu niegdy G. Macieja Sadkowskiego żony, w pierwszym małżeństwie spłodzony kwituje GG. Antoniego Chmielewskiego byłego komornika ziemskiego zawkrzeńskiego niegdy GG. Marcina po Piotrze oraz Marianny z Gołębiewskich także Piotra córki małżonków syna, niegdy zaś G. Sebastiana Chmielewskiego po Jakubie prawnuka z sumy 1 000 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Żabowo w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej i pow. niedzborskim w dniu dzisiejszym sprzedanej, z ugody pewnej między G. Bartłomiejem Sadkowskim niegdy Macieja synem imieniem G. Barbary Satkowskiej niegdy Macieja córki z niegdy G. Marianny Żabowskiej spłodzonej, w panieństwie zostającej synowicy swej imieniem z jednej i tymże zeznającym z drugiej strony, zawartej w Ogonowie 13.07.1787 r., w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanej oraz z kontraktu sprzedażnego między tymiż zeznającym i kwitowanym zawartym w Ogonowie 24.07.1787 r., a w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanego, częściowo mianowicie w kwocie 907 zł. i 28 gr. polskich na zaspokojenie G. Barbary Sadkowskiej ze sprzedaży tejże części, część zaś resztującą wypłaconą do rąk tegoż zeznającego przez tegoż kwitowanego. [k. 171]
CGP166172Ciechanów26.07.1787 r.G. Stanisław Falęcki burgrabia grodzki zakroczymski niegdy Felicjana syn z G. Katarzyną Kwasieborską spłodzony, niegdy zaś G. Tomasza Falęckiego burgrabiego grodzkiego zakroczymskiego bezpotomnie z tego świata zeszłego brat rodzony kwituje G. Jana Falęckiego brata swego rodzonego z sumy 3 000 złp. za szacunek części leżących w dobrach Grąbczewo-Wielkie i Grąbczwo-Małe przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych oraz drugiej sumy 500 złp. za cesję sum i zaspokojenie innych pretensji wedle kontraktu sprzedażnego z 14.06.1787 r. zawartego w Ciechanowie między tymże zeznającym i kwitowanym i w aktach niniejszych dnia 16.06.1787 r. roborowanego. [k. 172]
CGP166173Ciechanów26.07.1787 r.G. Walenty Kołakowski syn Fabiana zapisuje G. Marcjannie z Pszczółkowskich niegdy Franciszka córce, żonie swej sumę 141 zł. i 26 gr. polskich pochodzące z dóbr Kołaki-Jaćwiężyno, na wszystkich swych dobrach, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym przed aktami nieniejszymi na rzecz GG. Wojciecha i Wawrzyńca Purzyckich. [k. 173]
CGP166174Ciechanów30.07.1787 r.G. Wojciech Arciechowski niegdy Jana syn z G. Ludwiką z Szymoniewskich spłodzony zapisuje G. Janowi Skwarskiemu niegdy Ludwika synowi z niegdy G. Łucji z Dramińskich spłodzony sumę 11 000 złp. pochodzącą z dóbr Skarboszewo, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz G. Waleriana Rostkowskiego pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż G. Jana Skwarskiego, wyrokiem zjazdowym na gruncie dóbr Skarboszewo zapadłym, w aktach niniejszych dnia 26.07.1787 r. zaoplatowanym, sumę 4503 zł i 10 gr. polskich na zaspokojenie G. Zofii z Pomianowskich Skwarskiej ww. Jana Skwarskiego żony oraz 520 złp. na zaspokojenie G. Zofii ze Skwarskich żony H. Dobrowolskiego, wedle kontraktu sprzedażnego dóbr Skarboszewa i Osiecka zawarty między GG. Janem Skwarskim z jednej i Walerianem Rostkowskim z drugiej strony pod dniem 21.06.1783 r. w Skarboszewie, w aktach niniejszych dnia 24.07.1787 r. roborowanego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Skarboszewo i Osieck. [k. 174]
CGP166175Ciechanów30.07.1787 r.G. Franciszek Dąbrowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Magdalenie Humięckiej córce Jana, żonie swej dwie sumy: pierwszą 300 złp. odebraną z rąk G. Jana Humięckiego tejże żony ojca w moc posagu, drugą 100 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 400 złp., na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Pajewo-Króle. [k. 175]
CGP166176Ciechanów30.07.1787 r.G. Tomasz Wilkowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Mariannie Kamińskiej niegdy Józefa córce z G. Franciszką Rykowską spłodzonej, żonie swej przyszłej sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 176]
CGP166177Ciechanów30.07.1787 r.G. Jakub Strusiński niegdy Ludwika syn kwituje G. Pawła Strusińskiego brata swego rodzonego z sumy 230 złp. z szacunku części leżących w dobrach Burkaty i Bieńki-Śmietanki pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 177]
CGP166178Ciechanów30.07.1787 r.G. Antoni Nakielski niegdy Ludwika syn kwituje G. Wojciecha Rutkowskiego niegdy Michała syna z sumy 3 000 złp. za szacunek części dóbr Żbiki-Kierzki pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 178]
CGP166179Ciechanów30.07.1787 r.N. Wawrzyniec Morawski niegdy Dominika syn z niegdy G. Katarzyny z Janowskich zastawia G. Florianowi Janowskiemu niegdy Stanisława synowi część swoją leżącą w dobrach Purzyce-Pomiany i Purzyce-Gajowe w sumie 10 dh. i 12 złp. [k. 179]
CGP166180Ciechanów30.07.1787 r.M. Franciszek Luboradzki sędzic grodzki ciechanowski, dziedzic dóbr Kraszewo zapisuje GG. Antoniemu, Augustynowi, Wiktorii i Scholastyce Zawadzkim dzieciom G. Stanisława Zawadzkiego z niegdy G. Marianny Zawadzkiej spłodzonym sumę 8766 zł. i 20 gr. polskich pochodzącą z dóbr Zawady, odebraną z rąk M. Walentego na Drążewie Dołęga-Lasockiego podsędka ziemskiego ciechanowskiego tychże dóbr Zawady przyszłego dziedzica,rekomensując kwitację uczynioną przez tegoż G. Stanisława Zawadzkiego swoim i dzieci swoich imieniem przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym na rzecz tegoż M. podsędka, na wszystkich swych dobrach. [k. 180]
CGP166181Ciechanów30.07.1787 r.G. Błażej Burkacki niegdy Tomasza syn zapisuje G. Gertrudzie z Burkackich niegdy Tomasza córce, żonie G. Marcina Olszewskiego dwie sumy: pierwszą 182 zł. i 15 gr. polskich odebraną z rąk G. Jana Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego oraz drugą 200 złp. odebraną z rąk GG. Jakuba, Fabiana, Gabriela, Leona i Jana Bieńkowskich niegdy Piotra synów, pochodzącą z zapisu dłużnego na częściach leżących na dobrach Burkaty przez tegoż niegdy G. Piotra Bieńkowskiego na rzecz tejże G. Gertrudy z Burkackich Olszewskiej przed aktami niniejszymi dnia 7.06.1784 r. i wyrokiem sądu ziemskiego ciechanowskiego z dnia 10.05.1787 r. między GG. Olszewskimi z jednej i ww. Bieńkowskich z drugiej strony, tymże GG. Olszewskim zasądzoną od ww. NN. Bieńkowskich zasądzoną, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Burkaty. [k. 181]
CGP166182Ciechanów30.07.1787 r.G. Walerian Rostkowski niegdy Macieja syn z niegdy G. Marianny z Kryskich w małżeństwie spłodzony syn zastawia G. Tomaszowi Ostrzykowskiemu synowi GG. Walentego i Marianny z Dłużniewskich połowę swych dóbr zwanych Osiek leżących w ziemi ciechanowskiej i pow. sąchockim wraz z budynkami leżącymi w dobrach Skarboszewo, wedle kontraktu zawartego 20.06.1787 r. w Ciechanowie między sobą i w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanego w sumie 4 000 złp. [k. 182]
CGP166183Ciechanów30.07.1787 r.G. Antoni Komorowski niegdy Walentego syn zapisuje G. Mariannie Rzeczkowskiej, żonie swej sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 183]
CGP166184Ciechanów30.07.1787 r.G. Łukasz Orłowski syn Piotra zapisuje G. Annie Łempickiej niegdy Sebastiana córce, żonie swej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach, odebraną z rąk G. Michała Rzeczkowskiego, rekompensując kwitację uczynioną przez tę żonę na rzecz tegoż G. Rzeczkowskiego na dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 184]
CGP166185Ciechanów30.07.1787 r.M. Piotr Szydłowski cześnikowicz ziemi ciechanowskiej zastawia G. Mateuszowi Budnemu niegdy Krzysztofa synowi część swoją nabytą od G. Bartłomieja Kamińskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego leżącą w dobrach Łyczki w sumie 7 dh. [k. 185]
CGP166186Ciechanów06.08.1787 r.G. Jacek Bieńkowski niegdy Michała syn zapisuje G. Apolonii z Wiszowatych niegdy Mikołaja córce pierwszego ślubu niegdy G. Antoniego Bieńkowskiego, drugiego niegdy G. Kazimierza Załuskiego, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. odebraną z rąk tejże przyszłej żony swej, na wszystkich swych dobrach. [k. 186]
CGP166187Ciechanów06.08.1787 r.G. Szymon Janiszewski niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Janowi Radzymińskiemu niegdy Stanisława synowi, szwagrowi swemu przyszłemu sumę 350 złp. na wszystkich swych dobrach, w moc posagu G. Elżbiety Janiszewskiej panny niezamężnej, tegoż zeznającego siostry rodzonej, zaś tegoż G. Radzymińskiego przyszłej żony. [k. 187]
CGP166188Ciechanów06.08.1787 r.G. Jan Radzymiński niegdy Stanisława syn zapisuje G. Elżbiecie Janiszewskiej pannie niezamężnej niegdy Wojciecha córce z niegdy G. Marianną z Leśniewskich spłodzonej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 350 złp. posagową zapisaną temuż zeznającemu przez G. Szymona Janiszewskiego tegoż zeznającego żony brata rodzonego, drugą 150 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 188]
CGP166189Ciechanów13.08.1787 r.GG. Walenty, Antoni i Piotr bracia między sobą rodzeni Chądzyńscy niegdy Pawła synowie, a ten G. Walenty swoim i G. Pawła Chądzyńskiego brata swego rodzonego kwitują M. Ludwika Szymakowskiego niegdy M. Michała Szymakowskiego stolnika ziemi ciechanowskiej syna z niegdy M. Marianną z Karczewskich w małżeństwie spłodzonego z dwóch sum: pierwszej 600 złp. z szacunku części leżących w dobrach Unierzyż-Szyjki i Unierzyż-Więziny oraz drugiej 240 złp. za szacunek dóbr Unierzyż-Szyjki, Unierzyż-Więziny i Unierzyż-Gyzinko w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego między stronami i w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych roborowanego. [k. 189]
CGP166190Ciechanów13.08.1787 r.G. Jakub Rachocki niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Pawłowi Chądzyńskiemu niegdy Pawła synowi sumę 300 złp. z szacunku części dóbr Unierzyż-Szyjki i Unierzyż-Więziny sprzedanych w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez G. Walentego Chądzyńskiego imieniem tegoż i G. Pawła Chądzyńskiego, rekompensując kwitację z szacunku tychże dóbr uczynioną na rzecz M. Ludwika Szymakowskiego stolnikowicza ziemi ciechanowskiej, na wszystkich swych dobrach. [k. 190]
CGP166191Ciechanów13.08.1787 r.G. Adam Mączewski niegdy Szymona syn zapisuje G. Wiktorii z Chądzyńskich niegdy Pawła córce, żonei swej sumę 116 złp. pochodzącą z dóbr Giżynko, odebraną z rąk G. Walentego Chądzyńskiego brata żoninego w moc posagu tejże żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 191]
CGP166192Ciechanów20.08.1787 r.G. Ambroży Ciemniewski niegdy M. Antoniego Ciemniewskiego chorążego inowrcoławskiego syn z niegdy M. Marcjanną Dybowską spłodzony kwituje G. Bartłomieja Kamińskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego niegdy Józefa syna z sumy 3500 złp. za szacunek części leżących w dobrach Krubin w ziemi i pow. ciechanowskim oraz boru zwanego Kuklińszczyzna leżącego w woj. płockim i ziemi zawkrzeńskiej oraz gruntu leżącego w mieście Ciechanów wedle kontraktu w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego. [k. 192]
CGP166193Ciechanów20.08.1787 r.N. Franciszka z Mieszkowskich niegdy Walentego córka, niegdy zaś N. Piotra Leśniewskiego żona, pozostała wdowa zapisuje N. Maciejowi Lisickiemu niegdy Ludwika synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 300 złp., na wszystkich swych dobrach. [k. 193]
CGP166194Ciechanów20.08.1787 r.G. Jan Chądzyński niegdy Kazimierza syn z niegdy G. Marianny Kocięckiej spłodzony zapisuje G. Franciszce z Chądzyńskiej niegdy Pawła córce z niegdy G. Marianny Goryszewskiej spłodzonej, pierwszego ślubu niegdy G. Stanisława Gutkowskiego(?), drugiego aż do teraz ślubu żonie swej sumę 220 złp., rekompensując kwitację uczynioną na rzecz G. Jakuba Rachockiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Chądzyno. [k. 194]
CGP166195Ciechanów30.08.1787 r.M. Michał Tyski stolnikowicz smoleński(?) zastawia G. Kazimierzowi Ossowskiemu niegdy Antoniego synowi, wedle kontraktu zastawnego w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego, części swoje leżące w dobrach Mężenino-Węglowice i Mężenino-Kłoski w sumie 500 złp. [k. 195]
CGP166196Ciechanów30.08.1787 r.M. Józef hrabia na Krasnem Krasiński generał wojsk koronnych, syn Przewielebnego Ojca Ludwika wcześniej generała wojsk koronnych, a teraz kusotasza opatowskiego, dziedzic dóbr Modła, Modełka, Unikowo, Unikówko w woj. płockim, ziemii zawkrzeńskiej i pow. niedzborskim oraz Klice i Rąbież i innych zapisuje M. Katarzynie ze Sztermerów, pierwszego ślubu Michała Bedońskiego pisarza sądów laski marszałkowskiej koronnej, drugiego aż do teraz żonie swej sumę 50 000 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 196]
CGP166197Ciechanów30.08.1787 r.G. Józef Szczepankowski niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Mariannie Roman córce Tomasza, żonie swej sumę 144 złp. odebraną z rąk GG. Chrostowskich, na wszystkich swych dobrach rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym. [k. 197]
CGP166198Ciechanów10.09.1787 r.G. Andrzej Konarzewski niegdy Wojciecha syn z niegdy G. Petronelli z Milewskich spłodzony kwituje G. Marcina Zbysińskiego niegdy Tomasza syna z sumy 300 złp. za szacunek części lężących w dobrach Kątne w ziemi zakroczymskiej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, częściowo temuż zeznającemu wypłaconej w kwocie 100 złp., częściowo zaś przeznaczonej na spłacenie: G. Petronelli Konarzewskiej niegdy Antoniego po Wawrzyńcu córki, panny niezamężnej oraz spadkobierców niegdy G. Marianny z Konarzewskich, żony niegdy G. Pawła Krzyczkowskiego. [k. 198]
CGP166199Ciechanów10.09.1787 r.G. Walenty Pilitowski niegdy Karola syn kwituje G. Andrzeja Pilitowskiego niegdy Konstantego syna z sumy 200 złp. za szacunek części leżących w dobrach Cempkowo-Wielkie i Cempkowo-Małe przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 199]
CGP166200Ciechanów17.09.1787 r.G. Ewa z Mieszkowskich niegdy Jana córka, niegdy zaś G. Andrzeja Szczepankowskiego żona, pozostała wdowa kwituje G. Michała Rykaczewskiego niegdy Piotra syna z sumy 200 złp. za szacunek części leżących w dobrach Mieszki-Wielkie w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 200]
CGP166201Ciechanów17.09.1787 r.GG. Tomasz i Michał Rykaczewscy niegdy Piotra synowie zapisują GG. Bonawenturze i Leonardowi nieletnim Lasockim niegdy G. Antoniego Lasockiego synom sumę 318 zł. i 5 gr. polskich na wszystkich swych dobrach. [k. 201]
CGP166202Ciechanów24.09.1787 r.G. Paweł Bieńkowski niegdy Michała syn zapisuje G. Franciszce z Czaplickich niegdy Pawła córce, żonie swej, rekompensując kwitację uczynioną na dniu dzisiejszym na rzecz GG. Tomasza, Stanisława i Karola Czaplickich braci żoninych, sumę 100 złp. odebraną z rąk tychże Czaplickich, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących na dobrach Bieńki-Skrzeboty, dopisując tę sumę do sumy 200 złp. zapisanej tejże żonie przed aktami niniejszymi 1.05.1786 r. [k. 202]
CGP166203Ciechanów25.09.1787 r.G. Wojciech Kołakowski niegdy Stefana syn z niegdy G. Elżbiety z Czarzastych spłodzony kwituje G. Bonawenturę Olszewskiego niegdy Piotra syna z niegdy G. Marianny Humięckiej spłodzonego z sumy 720 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Purzyce-Gajowe w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 203]
CGP166204Ciechanów29.09.1787 r.G. Antoni Burkacki niegdy Kazimierza syn swoim i G. Jana Burkackiego brata swego rodzonego zastawia M. Nereuszowi Ostaszewskiemu podkomorzemu JKM części swoje w dobrach Burkaty leżące, wedle kontraktu pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego, w sumie 360 złp. [k. 204]
CGP166205Ciechanów1.10.1787 r.G. Tomasz Nasierowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Franciszce z Burkackich niegdy Kazimierza córce z niegdy G. Marianną z Chmielińskich spłodzonej, żonie swej sumę posagową 300 złp. odebraną w dniu dzisiejszym z rąk G. Antoniego Burkackiego brata żoninego, na wszystkich swych dobrach. [k. 205]
CGP166206Ciechanów1.10.1787 r.G. Antoni Skarzyński niegdy Stanisława syn zapisuje G. Józefowi Żochowskiemu niegdy Jacka synowi sumę 800 złp. odebraną z rąk tegoż G. Żochowskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Gołębie-Wielkie. [k. 206]
CGP166207Ciechanów1.10.1787 r.GG. Jakub, Gabriel i Leon Bieńkowscy synowie niegdy Piotra kwitują G. Tomasza Strusińskiego niegdy Ludwika syna z sumy 1200 złp. pochodzącej z szacunku części leżącej w dobrach Bieńki-Śmietanki. [k. 207]
CGP166208Ciechanów4.10.1787 r.G. Fabian Bieńkowski niegdy Piotra syn kwituje G. Tomasza Strusińskiego niegdy Ludwika syna z sumy 400 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Bieńki-Śmietanki, przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 208]
CGP166209Ciechanów8.10.1787 r.G. Walenty Goryszewski niegdy Kazimierza syn zapisuje G. Kunegundzie z Humięckich córce Jana z niegdy G. Teresy z Zakrzewskiej spłodzonej, żonie swej sumę 570 złp. z szacunku części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe, odebraną z rąk G. Izydora Humięckiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Gorysze. [k. 209]
CGP166210Ciechanów8.10.1787 r.G. Izydor Humięcki syn Jana zapisuje G. Bartłomiejowi Żmijewskiemu niegdy Szymona synowi sumę 8 dukatów węgierski na potrzebę swoją odebraną z rąk tegoż G. Żmijewskiego na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe. [k. 210]
CGP166211Ciechanów8.10.1787 r.G. Bartłomiej Pszczółkowski niegdy Stefana syn zapisuje G. Petronelli z Rycickich niegdy Józefa córce, niegdy zaś G. Andrzeja Morawskiego żonie, pozostałej wdowie sumę 300 złp., rekomopensując inwentarz i całe wyposażenie domowe przez tę G. Morawską wdowę wniesione, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach dóbr Kołaki-Jaćwiężyno. [k. 211]
CGP166212Ciechanów8.10.1787 r.G. Kunegunda z Humięckich córka Jana z niegdy G. Teresy z Zakrzewskich spłodzona, części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe, żona G. Walentego Goryszewskiego, działając w imieniu (?) G. Jana Humięckiego brata swego stryjecznego kwituje G. Izydora Humięckiego brata swego rodzonego w drugim małżeństwie spłodzonego z sumy 570 złp. za szacunek części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 212]
CGP166213Ciechanów10.10.1787 r.G. Baltazar Kołakowski niegdy Antoniego syn kwituje G. Wojciecha Kołakowskiego brata swego rodzonego z sumy 12 dh. za szacunek części leżącej w dobrach Obidzino-Górne w dniu dzisiejszym przed aktami nieniejszymi sprzedanej, zawierając także sumę 6 dh. pochodzącą z transakcji zastawnej tejże części pod dniem 21.08.1786 r. [k. 213]
CGP166214Ciechanów17.10.1787 r.G. Szymon Dzieliński niegdy Macieja syn zapisuje G. Bogumile i Mariannie Dzielińskim córkom swoim z G. Małgorzatą z Długołęckich społodzonym, pannom niezamężnym sumę 1000 złp., yczli każdej po 500 złp. w moc posagu, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Stryjewo-Wielkie i Leśniewo-Górne. [k. 214]
CGP166215Ciechanów3.11.1787 r.N. Alexander Mieszkowski niegdy Szymona syn zapisuje G. Mariannie Miączyńskiej pannie niezamężnej, córce Jerzego, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 215]
CGP166216Ciechanów3.11.1787 r.N. Adam Dąbrowski i Franciszka z Poradowskich niegdy Jana córka, czyli nawzajem małżonkowie zastawiają M. Eustachemu Młyńskiemu pułkownikowi wojsk koronnych, dóbr Gostkowo z przyległościami dziedzicowi trzy płoski leżące w mieście JKM Ciechanowie, między miedzami prepozytury ciechanowskiej z jednej i F. Jakuba Więchowicza mieszczanina ciechanowskiego i jego żony z drugiej strony, razem z łąką w sumie 30 dh. [k. 216]
CGP166217Ciechanów3.11.1787 r.N. Paweł Mieszkowski niegyd Antoniego syn zapisuje N. Bogumile Rutkowskiej niegdy Kazimierza córce z niegdy G. Barbary Rutkowskiej spłodzonej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 300 złp. jako rekompensatę zapisu uczynionego przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym na rzecz tegoż zeznającego przez N. Marcina Rutkowskiego swoim i NN. Tomasza i Ignacego Rutkowskich braci swych rodzonych imieniem oraz drugą 150 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach. [k. 217]
CGP166218Ciechanów3.11.1787 r.N. Jerzy Miączyński niegdy Jana syn zapisuje N. Alexandrowi Mieszkowskiemu niegdy Szymona synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 500 złp. w moc posagu po N. Mariannie Miączyńskiej pannie niezamężnej tegoż zeznającego córce, tegoż zaś Mieszkowskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrach. [k. 218]
CGP166219Ciechanów3.11.1787 r.N. Marcin Rutkowski niegdy Kazimierza syn z niegdy G. Barbary Rutkowskiej spłodzony swoim i NN. Tomasza i Ignacego Rutkowskich braci swych rodzonych imieniem zapisuje N. Pawłowi Mieszkowskiemu niegdy Antoniego synowi, szwagrowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. w moc posagu po N. Bogumile rutkowskiej pannie niezamężnej, tegoż zeznającego siostrze rodzonej, zaś tegoż N. Mieszkowskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrach. [k. 219]
CGP166220Ciechanów5.11.1787 r.G. Kazimierz Sokolnicki syn Franciszka zapisuje G. Anieli Bieńkowskiej niegdy Józefa córce z G. Barbarą Zakrzewską spłodzonej, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 220]
CGP166221Ciechanów12.11.1787 r.G. Jan Kołakowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Bogumile Humięckiej niegdy Jakuba córce pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 221]
CGP166222Ciechanów12.11.1787 r.G. Jan Dramiński niegdy G. Wojciecha Dramińskiego syn, dziedzic dóbr Słoszewo zapisuje G. Rozalii i Łucji Dramińskim niegdy G. Macieja Dramińskiego córkom nieletnim, na mocy wyroku przebywającym pod opieką G. Adama Dramińskiego stryja swego rodzonego sumy: pierwszą 583 złp. za owce, drugą 302 złp. za bydło, trzecią 136 złp. za świnie, czwartą 30 złp. za konia, piątą 160 złp. za rzeczy ruchome po zmarłym niegdy G. Macieju Dramińskim pozostałe i przez G. Adama Dramińskiego stryja i opiekuna tychże nieletnich, wedle taxy przez przyjaciół sporządzonej(?), szóstą 900 złp. od M. Leżańskiego, siódmą 540 złp. odebraną od G. Ignacego Piegłowskiego od ww. niegdy G. Macieja Dramińskiego, ósmą 1096 złp. z gotówkowej sumy po ww. niegdy G. Macieju Dramińskim pozostałej, od G. z Pilichowskich Gołaczewskiej przez G. Adama Dramińskiego, wszystkie te sumy ww. z rąk G. Adama Dramińskiego stryja i opiekuna tychże nieletnich w roku niniejszym około święta Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela odebrane, dziewiąta sumę 90 złp. przez tegoż zeznającego od niegdy G. Macieja Dramińskiego przypisaną kontraktem ręcznym, dziesiątą 126 złp. odebraną z rąk G. Ciecierskiego, jedenastą 36 złp. odebraną z rąk Niewiernego żyda Izraela Szymonowicza, czyli wszystkie te sumy wraz złączone tj. 4006 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 222]
CGP166223Ciechanów12.11.1787 r.G. Michał Demby niegdy Pawła syn zastawia G. Franciszkowi Kownackiemu synowi Macieja płoskę roli mającą 4 zagony, ciągnącą się przz siedem stajań od miejca zwanego Sajce do bagna między miedzami NN. Macieja Mieszkowksiego z jednej i Jana Wierzbowskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Mieszki-Ruski w sumie 6 dh. [k. 223]
CGP166224Ciechanów12.11.1787 r.G. Józef Żmijewski niegdy Jakuba syn kwituje G. Pawła Mieszkowskiego niegdy Antoniego syna z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Mieszki-Atle. [k. 224]
CGP166225Ciechanów12.11.1787 r.M. Leon Duczymiński podstoli przasnyski umocowany plenipotent przez G. Elżbietę z Majewskich Paprocką niegdy Jana córkę, niegdy zaś G. Jakuba Paprockiego żonę, pozostałą wdowę przed aktami grodzkimi latyczowskimi dnia 8.02.1786 r., działając na mocy tegoż pełnomocnictwa kwituje g. Mateusza Majewskiego czyli stryja rodzonego swojej mocodawczyni z sumy 450 złp. z szacunku części leżącej w dobrach [Brzozowo]-Maje, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 225]
CGP166226Ciechanów21.11.1787 r.G. Kazimierz Łysakowski niegdy Ludwika syn swoim i G. Fabiana Łysakowskiego brata swego rodzonego imieniem, na mocy plenipotencji uczynionej przez tegoż G. Fabiana Łysakowskiego na osobę tegoż zeznającego przed aktami niniejszymi dnia 5.07.1785 r. kwituje GG. Jakuba komornika ziemskiego ciechanowskiego i Józefa Dębskich braci między sobą rodzonych niegdy M. Macieja Dębskiego synów z sumy 5000 złp. wedle kontraktu sprzedażnego zawartego 6.09.1784 r. między tymże zeznającym i jego bratem z jednej i ww. M. Maciejem Dębskim kwitowanych ojcem z drugiej strony, roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, z szacunku części leżących w dobrach Humięcino-Retki i Humięcino-Marchwaty, przez tegoż zeznającego w dniu dzisiejszym, a przez tegoż nieobecnego brata dnia 6.09.1784 r. sprzedanych i przez tegoż zeznającego oraz jego brata z rąk tego ww. niegdy M. Macieja Dębskiego odebranej, czyniąc zadość wyrokowi ziemskiemu ciechanowskiemu zapadłemu w Przasnyszu dnia 8.07.1786 r. między niegdy M. Maciejem Dębskim z jednej oraz tymże zeznającym i innymi z drugiej strony. [k. 226]
CGP166227Ciechanów29.11.1787 r.M. Felix Łepkowski niegdy M. Jakuba Łepkowskiego z M. Domicellą Kownacką spłodzony kwituje M. Tomasza Łepkowskiego brata swego rodzonego z sumy 17 290 złp. z szacunku dóbr Kuskowo-Kmiece pod dniem dzisiejszym sprzedanych. [k. 227]
CGP166228Ciechanów10.12.1787 r.M. Jan Pęczkowski syn niegdy M. Wojciecha Pęczkowskiego stolnika przasnyskiego kwituje M. Bartłomieja Kamińskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego niegdy Józefa syna z sumy 1300 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Modełka, w dniu dzisejszym sprzedanej. [k. 228]
CGP166229Ciechanów17.12.1787 r.G. Marianna z Wróblewskich niegdy G. Jana Trętowskiego żona, pozostała wdowa kwituje G. Benedykta Trętowskiego syna swego z sumy 100 złp. z szacunku części zwanej Żelkowizna leżącej w dobrach Nasierowo-Dziurawieniec. [k. 229]
CGP166230Ciechanów27.12.1787 r.M. Kazimierz Kamiński komornik ziemski ciechanowski niegdy Karola syn kwituje G. Antoniego Milewskiego niegdy Stanisława syna z sumy 2200 złp. za szacunek części zwanych Alexandrowizna, Wnukowizna i Krzyżewizna leżących w dobrach Konarzewo-Marcisze, sprzedanych przed aktami niniejszymi 3.09.1787 r., wedle kontraktu roborowanego pod dniem wyżej wyrażonym oraz z 90 złp. porękawicznego. [k. 230]
CGP166231Ciechanów31.12.1787 r.G. Tomasz Skarzyński niegdy Adama syn zapisuje G. Róży z Mostowskich pierwszego ślubu niegdy G. Wincentego Boguskiego, drugiego aż do teraz żonie swej sumę 560 zł. 1 gr. i 2 szelągi polskie, odebraną z rąk M. Józefa Grzegorza dwojga imion Mostowskiego łowczego raciąskiego, dziedzica połowy dóbr Czarnocin nabytej od M. Józefa Mostowskiego podstolego raciąskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rutki-Borzymy. [k. 231]