Jak tłumaczyć łacińskie wpisy z ksiąg sądowych? Cz. 2 – INTROMISJA


Uncategorized / niedziela, Grudzień 30th, 2018

Intromisja, czyli wprowadzenie w posiadanie dóbr przez woźnego, to kolejny rodzaj wpisu, który warto znać i wiedzieć jakie informacje można w nim znaleźć.

Prezentuję dokument dotyczący rodziny Mierzejewskich z przydomkiem Borowiec z Mierzejewa-Borowców z roku Pańskiego 1775. ( Źródło: AGAD, księga ostrołęckie ziemskie relacje oblaty, sygn. 1106 (3), k. 248-248v. )

Oto transkrypcja i tłumaczenie:

[Actum in Ostrołęka] feria tertia pridie festi Sancti Niciolai Episcopi scilicet die quinta mensis 10bris anno D[omi]ni 1775to

Intromissio Borowce

M[inisteria]lis R[eg]ni G[e]n[era]lis Providus Balthazar Zychowski authen[tus] et iurat[us] in vim suae verae ac fidelis relationis palam publice recognovit quia ipse

 ex officiosa requisitione N[ob]ilis Jacobi ol[im] Valentini Mierzejewski filii habitis secum N[ob]ilibus Petro Mierzejewski et Paulo Grabowski gratia maioris testimonii sibi assumptos cum eodem Sabba[th]o proxime praeterito ad bona Mierzejewo Borowce p[erso]n[ali]ter condescendendo

 ibidem vigore donationis coram actis inque superioribus Sabb[ath]o post F[estu]m Sanctos Petri et Pauli Apostol[orum] proximo anno currenti per N[ob]ilem Franciscum ol[im] Stanislai Mierzejewski filium in rem et p[er]sonam eiusdem N[ob]ilis Jacobi Mierzejewski requirentem

super totam et integram sortem super bonis praedictis Mierzejewo Borowce sittam recognite eundem requirentem in praedictam sortem cum omnibus utilitatibus iuxta resonantiam supra de actu exaratae donationem intromissit, investivit pacificumq poss[esi]onem detulit nemine tam in bonis quam circa actum prae[s]entem impugnante et contra dicente de quo eiusdem M[inisteria]lis praesens relatio.

[Działo się w Ostrołęce] we wtorek dzień przed świętem Świętego Mikołaja Biskupa mianowicie dnia piątego miesiąca grudnia roku Pańskiego 1775.

 

Intromisja Borowce

Woźny Generalny koronny Opatrzny Baltazar Zychowski wiarygodny i zaprzysiężony, mocą swojej prawdziwej i wiernej relacji bez przymusu publicznie zeznał, iż on

z urzędowego wniosku Szlachetnego Jakuba niegdy Walentego Mierzejewskiego syna przybrawszy sobie dla uwiarygodnienia Szlachetnych Piotra Mierzejewskiego i Pawła Grabowskiego roku tegoż w sobotę blisko ubiegłą do dóbr Mierzejewa Borowców osobiście zstąpił,

 

tamże na mocy darowizny przed aktami powyższymi w sobotę bliższą po święcie Świętych Aposotołów Piotra i Pawła roku tegoż przez Szlachetnego Franciszka niegdy Stanisława Mierzejewskiego syna na rzecz i osobę tegoż Szlachetnego Jakuba Mierzejewskiego wnoszącego

całą i nieuszczuploną część na dobrach wcześniej wspomnianych Mierzejewie Borowcach leżącą, tegoż wnoszącego w wyżej wyrażoną część ze wszystkimi pożytkami wedle tego co w akcie darowizny zapisano wprowadził w posiadanie wolne od roszczeń, przy braku sprzeciwu czy zarzutu z czyjejkolwiek strony tak w dobrach, jak i około niniejszych akt, o czym niniejsza tegoż woźnego relacja.

 

 

Jeżeli podoba Ci się powyższy wpis – rozważ proszę jego udostępnienie, polubienie na Facebooku, skomentowanie lub wsparcie finansowe projektu (utrzymuje się on wyłącznie z Państwa darowizn). Za każdą pomoc serdecznie dziękuję! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *