Jak tłumaczyć łacińskie wpisy z ksiąg sądowych? – Cz. 6 – KWIT


Uncategorized / wtorek, 1 października, 2019

Odesłać z kwitkiem, skwitować – to sformułowania, które często słyszymy przy różnych okazjach. Jak jednak rozumieć łaciński wpis tego rodzaju?

Za przykład posłuży zeznanie Tomasza Dobkowskiego zawarte w jednej z ksiąg ostrołęckich ziemskich o sygnaturze 1104 (1), błędnie opisanej jako relacje i oblaty. Oto ono:

Poniżej znajduje się transkrypcja oraz tłumaczenie na język polski:

[Actum in Ostrołęka feria tertia ante festum Sancti Martini Pontificis proxima anno Domini millesimo sptingentesimo sexagesimo septimo]

Coram officio et actis praesentis castrensis capitaneatis ostrołęncensibus p[erso]n[ali]t[e]r comparens Nobilis Thomas olim Martini Dobkowski filius sanus mente corporeq existens palam, publice libereq recognovit quia ipse Nobilem Petrum olim Egidy Dobkowski filium fratrem suum patruelem et eius le[giti]mos successores de summa ducentorum florenorum polonicalium pro pretio sortis super bonis Dobki Piaseczne et [Dobki] Stare sitam per se recognoscentis eidem quietatorio modo donationis perpetua coram actis praesentis feria secunda post Dominicam Misericoridiae millesimo septingentesimo sexagesimo septimo anno recognitae constituta ob realem praedictae summae exolutionem quietat, emittit et liberum facit perpetuo et in aevum praesentis suae recognitionis virtute.

[Działo się w Ostrołęce we wtorek najbliższy przed świętem świętego Marcina Biskupa roku Pańskiego tysiąc siedemset sześćdziesiątego siódmego[1]]

Przed urzędem i aktami niniejszymi grodzkimi starościńskimi ostrołęckimi osobiście przyszedłszy Szlachetny Tomasz niegdy Marcina Dobkowskiego syn zdrowym na umyśle i ciele będąc jawnie, publicznie i dobrowolnie zeznał, iż on Szlachetnego Piotra niegdy Idziego Dobkowskiego syna, brata swego stryjecznego i jego prawych spadkobierców z sumy dwustu złotych polskich za szacunek części leżącej na dobrach Dobki-Piaseczne i [Dobki]-Stare przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sposobem darowizny przed aktami niniejszymi w poniedziałek po II Niedzieli po Wielkanocy tysiąc siedemset sześćdziesiątego siódmego roku zeznanej, po odebraniu tejże sumy kwituje i wolnym czyni mocą niniejszego swego zeznania.

 

Źródło: AGAD, OZRO(!)  sygn. 1104 (1), k. 71

[1] Św. Marcina z Tours wspomina się 11. listopada, a w tym roku najbliższy wtorek przed tą datą przypada na 10.11.1767 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *