INDEXY

Liczba ksiąg zindexowanych i pozostałych z podziałem na zespoły przedstawia się następująco:

L. P.KSIĘGILATALICZBA WSZYSTKICH JEDNOSTEKLICZBA ZINDEXOWANYCH KSIĄGDO OPRACOWANIA
1ciechanowskie grodzkie wieczyste1580-17961711170
2przasnyskie ziemskie wieczyste1585-179746145
3różańskie grodzkie wieczyste1568-179969267
4płockie grodzkie wieczyste1530-17942335228
5makowskie ziemskie wieczyste1658-1794707
6ostrołęckie ziemskie1542-178233132
7ostrołęckie grodzkie1549-178423023
8nurskie grodzkie wieczyste1616-180659158
9nurskie ziemskie wieczyste1777-1795505
10zakroczymskie grodzkie wieczyste1529-17931190119
11zakroczymskie ziemskie wieczyste1424-17961140114
12nowomiejskie ziemskie wieczyste1710-179916016
13sieluńskie grodzkie wieczyste1490-178422022
14ostrowskie grodzkie wieczyste1634-1640101
Suma91811907

W okresie przejściowym zachęcam zatem do korzystania także z wyszukiwarki zapisów.

Regesty można zamawiać pisząc wiadomość na kontakt@szlachtapolnocnegomazowsza.pl . Są wysyłane do zamawiającego oraz wstawiane na stronę i dostępne dla wszystkich. W taki prosty sposób można zostać mecenasem polskiej nauki.

Oznaczenia w nagłówku:

KSIĘGA – określa z jakiej serii pochodzi księga

SYGNATURA – określa konkretną księgę w danej serii

KARTA – mówi o tym, na której karcie rozpoczyna się wpis

DATA – jest to dzień uczynienia wpisu

RODZAJ WPISU – np. kwit, darowizna, zastaw et c.

IMIĘ 1 – jeśli we wpisie występuje tylko jedna strona (np. testament, intromisja), to jest tutaj zawarte imię tej osoby

NAZWISKO 1 – jeśli we wpisie występuje tylko jedna strona (np. testament), to jest tutaj zawarte nazwisko lub nazwiska tej osoby/tych osób; jeśli we wpisie występują dwie strony – jest to nazwisko/nazwiska pierwszej z nich

NAZWISKO 2 – nazwisko/nazwiska drugiej strony

MIEJSCA – wsi i miasta zawarte we wpisie

AUTOR INDEXU – inicjały osoby, która wykonała index

REGEST – jeśli jest wykonany, to się tam znajduje; jeśli nie – podana jest cena jego wykupienia

Oznaczenia skrótów:

G. N. – Grażyna Nowak

A. D. – Adam Dobkowski

I. D. – Igor Daniszewski

M. T. – Michał Trzpiot

P. L. D. – Przemysław L. Drozdowski

CGP – ciechanowskie grodzkie wieczyste

NGW – nurskie grodzkie wieczyste

OZRO – ostrołęckie ziemskie relacje oblaty

PłGW – płockie grodzkie wieczyste

PZW – przasnyskie ziemskie wieczyste

RGW – różańskie grodzkie wieczyste

Zapraszam do dołączenia do zespołu indexatorów – zainteresowanych proszę o maila na kontakt@szlachtapolnocnegomazowsza.pl . Wszystko pokażę i pomogę, znajomość łaciny nie jest konieczna. Wystarczy chęć do nauki 🙂

LICZBA INDEXÓW W BAZIE = 6178

KSIĘGASYGNATURAKARTADATARODZAJ WPISUIMIĘ 1NAZWISKO 1NAZWISKO 2MIEJSCAAUTOR INDEXUREGEST_____________________________________
CGP166108.01.1787 r.kwitChmielińskiZałogi-Wyramy, Załogi-Jędrzejki, SzczepankiA. D.G. Wojciech Chmieliński niegdy GG. Walentego Chmielińskiego i Marianny z Miłoszewskich, pierwszego ślubu niegdy G. Franciszka Kakowskiego, drugiego tegoż niegdy G. Walentego Chmielińskiego, trzeciego i ostatniego zaś niegdy G. Tomasza Kakowskiego, w małżeństwie spłodzony syn [...] [1] [swoim i Przewielebnego Xiędza] […] [2] [brata rodzonego tegoż zeznającego imieniem kwituje z sumy] […] [3] [za szacunek części leżących w dobrach] [...] [4] Załogi-Wyramy, Załogi-Jędrzejki i polu zwanym Nałęckie leżącym w dobrach Szczepanki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych [k. 1]
CGP166208.01.1787 r.zapisSzymakowskiz Kossobudzkich JastrzębowskaChojnowoA. D.M. Ludwik Szymakowski niegdy M. Michała Szymakowskiego stolnika ziemi ciechanowskiej syn [zapisuje] M. Zofii Kossobudzkiej G. Wojciecha Jastrzębowskiego żonie, niegdy M. Antoniego Kossobudzkiego podskarbiego płockiego córce sumę posagową 1000 tynfów rachując 1 tynf po 38 groszy polskich z dóbr Chojnowo pochodzącą [czyli] sumę 1266 złp. oraz [groszy] 20 polskich odebraną [z rąk] G. Kazimierza Kamińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego [zasądzoną] wyrokiem zapadłym w dniu 28.08.1786 r. między tą G. [Zofią] i jej mężem z jednej i tymże G. Kamińskim [z drugiej strony] [...] [5] [na dobrach Unie] rzyż […] [6] . [k. 2]
CGP166308.01.1787 r.zapisSzczepkowskiKluszewscyA. D.M. Jakub Szczepkowski wojski ziemi ciechanowskiej zapisuje GG. Janowi, Ignacemy, Bartłomiejowi i Praxedzie Kluszewskim nieletnim niegdy G. Jakuba Kluszewskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego z G. Konstancją z Goczkowskich spłodzonym sumę 220 złp. na wszystkich swych dobrach, odebraną z rąk I. M. Józefa Ossolińskiego wojewody podlaskiego jako rekompensatę kwitacji uczynionej przez tegoż zeznającego imieniem tychże GG. Kluszewskich nieletnich na rzecz tegoż I. M. wojewody [k. 3]
CGP166408.01.1787 r.zapisGórskiz Załuskich NasierowskaOjrzenie-LipowiecA. D.I. M. Felix Górski miecznik ziemi warszawskiej, podstarości grodzki warszawski, kawaler orderu Św. Stanisława, konsyliarz Rady Nieustającej zapisuje G. Kunegundzie z Załuskich niegdy M. Kazimierza Z. z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzonej córce, G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego żonie sumę 5820 złp. pochodzącą z szacunku dóbr Ojrzenie-Lipowiec przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym M. Stanisławowi Górskiemu synowi tegoż zeznającego sprzedanych, jako rekompensata kwitacji z szacunku tychże dóbr uczynionej w dniu dzisiejszym przez tegoż G. Nasierowskiego. [k. 4]
CGP166508.01.1787 r.zapisz Załuskich NasierowskaGórskiMiłoszewski, Szydłowski, Nasierowski, GrabowskiA. D.G. Kunegunda z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzona córka, G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego żona w asystencji tegoż męża oraz G. Kazimierza Trętowskiego oraz G. Tomasza Sosnowskiego [krewnych(?) swych najbliższych z lini ojcowskiej] kwituje I. M. Felixa Górskiego miecznika ziemi warszawskiej, podstarościego grodzkiego warszawskiego, kawalera orderu Św. Stanisława, konsyliarza Rady Nieustającej ojca oraz Stanisława Górskiego syna z sumy 5820 złp. z sumy głównej 18900 złp. za szacunek dóbr Ojrzenie-Lipowiec [...][7] [k. 5]
CGP166608.01.1787 r.zapisSzydłowskiNasierowskiA. D.G. Franciszek Miłoszewski na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez I. M. Kazimierza Szydłowskiego podkomorzego ziemi ciechanowskiej i roborowanego w aktach niniejszych 02.01.1787 r. zapisuje G. Kazimierzowi Nasierowskiemu sumę 2400 złp. odebrane z rąk M. Błażeja Grabowskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego na wszystkich dobrach mocodawcy tegoż zeznającego. [k. 6]
CGP166708.01.1787 r.kwitMorawskiJezierskiA. D.G. Jan Morawski niegdy Karola syn kwituje G. Macieja Jezierskiego niegdy Wojciecha syna z sumy 423 złp. i groszy 15 z szacunku LL. Jana Jakubiaka i Katarzyny nawzajem małżonków, rodziców oraz Kazimierza i Wiktorii dzieci, poddanych w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu odstąpionych. [k. 7]
CGP166815.01.1787 r.kwitz Załuskich LasockaGórskiOjrzenie-LipowiecA. D.G. Anna z Załuskich niegdy M. Kazimierza Z. z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzona córka, M. Edwarda Lasockiego żona w asystencji tegoż męża oraz G. Kazimierza Trętowskiego oraz G. Tomasza Sosnowskiego kuzynów(?) swych z linii ojcowskiej najbliższych kwituje I. M. Felixa Górskiego miecznika ziemi warszawskiej, podstarościego grodzkiego warszawskiego, kawalera orderu Św. Stanisława, konsyliarza Rady Nieustającej ojca oraz Stanisława Górskiego syna z sumy 5820 złp. z sumy głównej 18900 złp. za szacunek dóbr Ojrzenie-Lipowiec w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego zawartego między tą zeznającą wraz z G. Teresą żoną G. Macieja Białobłockiego i Kunegundą żoną G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego, siostrami rodzonymi tejże zeznającej [a] ww. I. M. Górskimi w dniu 09.08.1786 r. we wsi Ojrzenie-Lipowiec, w dniu 10.08.1786 r. roborowanego, wynajdującego sumę 1440 złp. dla matki tejże zeznającej(?) [k. 8]
CGP166915.01.1787 r.zapisDołęga-Lasockiz Załuskich LasockaOjrzenie-LipowiecA. D.M. Walenty Dołęga Lasocki podsędek ziemi ciechanowskiej zapisuje M. Annie z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzonej córce, M. Edwarda Lasockiego żonie sumę 5820 złp. z szacunku dóbr Ojrzenie-Lipowiec przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym dla M. Stanisława Górskiego miecznikowicza warszawskiego sprzedanych, rekompensując kwitację z szacunku tychże dóbr w dniu dzisiejszym przez tą M. Lasocką uczynioną. [k. 9]
CGP1661015.01.1787 r.zapisGórskiz Załuskich BiałobłockaOjrzenie-LipowiecA. D.I. M. Felix Górski miecznik ziemi warszawskiej, podstarości grodzki warszawski, kawaler orderu Św. Stanisława, konsyliarz Rady Nieustającej zapisuje G. Teresie z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzonej córce, G. Macieja Białobłockiego żonie sumę 5820 złp. z szacunku dóbr Ojrzenie-Lipowiec w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na rzecz M. Stanisława Górskiego miecznikowicza warszawskiego, syna zeznającego sprzedanych, rekompensując kwitację z szacunku tychże dóbr w dniu dzisiejszym przez tegoż G. Białobłockiego uczynioną [k. 10]
CGP1661115.01.1787 r.kwitz Załuskich BiałobłockaGórskiOjrzenie-LipowiecA. D.G. Teresa z Załuskich niegdy M. Kazimierza Załuski z M. Eleonorą z Brzozowskich spłodzona córka, G. Macieja Białobłockiego żona w asystencji tegoż męża oraz G. Kazimierza Trętowskiego oraz G. Tomasza Sosnowskiego kuzynów(?) z linii ojcowskiej najbliższych kwituje I. M. Felixa Górskiego miecznika ziemi warszawskiej, podstarościego grodzkiego warszawskiego, kawalera orderu Św. Stanisława, konsyliarza Rady Nieustającej ojca oraz Stanisława Górskiego syna z sumy 5820 złp. z sumy głównej 18900 złp. za szacunek dóbr Ojrzenie-Lipowiec w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego zawartego między tą zeznającą wraz z G. Kunegundą żoną G. Kazimierza Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego oraz G. Anną żoną M. Edwarda Lasockiego tejże zeznającej siostrami [a] ww. I. M. Górskimi w dniu 09.08.1786 r. we wsi Ojrzenie-Lipowiec, w dniu 10.08.1786 r. roborowanego, wynajdującego sumę 1440 złp. dla matki tejże zeznającej(?) [k. 11]
CGP1661215.01.1787 r.zapisŚlesickiWyszczelskiA. D.G. Ignacy Ślesicki niegdy Macieja syn zapisuje G. Andrzejowi Wyszczelskiemu niegdy Bartłomieja synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 200 złp. w moc posagu po G. Kunegundzie ze Ślesickich pannie niezamężnej, córce tegoż zeznającego, zaś przyszej żonie ww. G. Andrzeja Wyszczelskiego. [k. 12]
CGP1661315.01.1787 r.zapisWyszczelskiŚlesickaBieńki-Bucice, Bieńki-ŚmietankiA. D.G. Andrzej Wyszczelski niegdy Bartłomieja syn zapisuje G. Kunegundzie ze Ślesickich, córce Ignacego, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Bieńki-Bucice i Bieńki-Śmietanki. [k. 13]
CGP1661415.01.1787 r.zapisBonisławskiIdzikowskiA. D.G. Ignacy Bonisławski niegdy Walentego syn zapisuje G. Grzegorzowi Idzikowskiemu, Kazimierza synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 1000 złp. w moc posagu G. Marianny z Bonisławskich, córki tegoż zeznającego z G. Agnieszką ze Smoleńskich spłodzonej, panny niezamężnej, tegoż G. Grzegorza Idzikowskiego przyszłej żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 14]
CGP1661515.01.1787 r.zapisz Chmielińskich MięszkowskaGoryszewskiA. D.G. Marcjanna z Chmielińskich niegdy Dionizego córka, zaś niegdy G. Macieja Mieszkowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Adamowi Goryszewskiemu niegdy Stanisława synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 15]
CGP1661622.01.1787 r.kwitKamińskiSmoleńskiŚlesice-Kamienice, Ślesice-Kraski, Długołęka-WielkaA. D.G. Franciszek Kamiński niegdy Macieja syn kwituje G. Karola Smoleńskiego niegdy Tomasza syna z sumy 700 zł. i 20 gr. polskich za szacunek części leżących w dobrach Ślesice-Kamienice, Ślesice-Kraski, Długołęka-Wielka w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 16]
CGP1661722.01.1787 r.kwitOlszewskaZakrzewskiOlszewo-MarciszeA. D.G. Rozalia Olszewska panna dorosła, licząca sobie rok 51 niegdy Macieja córka z niegdy N. Ewą z Czaplickich spłodzona kwituje GG. Baltazara Zakrzewskiego niegdy G. Wawrzyńca syna i Annę z Olszewskich Franciszka córkę nawzajem małżonków z sumy 100 złp. za szacunek części dóbr [Olszewo]-Marcisze leżących w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej i pow. mławskim w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanej tudzież porękawicznego w wysokości 2 dh. [k. 17]
CGP1661824.01.1787 r.zapisGalemskiGalemscyKurkowce, Chotum, Pawłówko, Jastrzębiec, WłókiA. D.M. Andrzej Galemski niegdy MM. Władysława Galemskiego i Ewy Gołyńskiej nawzajem małżonków syn zeznał, iż on MM. Franciszkowi Melitonowi Ludwikowi, Janowi Kantemu, Erazmowi, Felixowi synom oraz Walerii i Tekli córkom, pannom niezamężnym Galemskim z niegdy M. Klarą Nosarzewską spłodzonym rekompensując kwitację na rzecz M. Jana Nosarzewskiego sędziego ziemskiego ciechanowskiego w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na sumę 5000 złp. z sumy głownej 15000 złp. z dóbr Kurkowce z przyległościami w woj. podolskim, Chotum w woj. płockim, Pawłówko i Jastrzębiec w ziemi ciechanowskiej uczynioną, zapisuje tę sumę(?) na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Włóki leżących w ziemi wyszogrodzkiej. [k. 18]
CGP1661924.01.1787 r.zapisGumowskiBartołdGumowo-KamienneA. D.G. Jakub Gumowski niegdy Pawła syn zapisuje G. Filipowi Bartołdowi niegdy Mikołaja synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. sposobem prostego długu w moc posagu po G. Zofii z Gumowskich pannie niezamężnej, tegoż zeznającego córce, zaś tegoż G. Filipa Bartołda przyszłej żonie na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Gumowo-Kamienne w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej, pow. niedzborskim. [k. 19]
CGP1662024.01.1787 r.zapisBartołdGumowskaBartołdyA. D.G. Filip Bartołd niegdy Mikołaja syn zapisuje G. Zofii Gumowskiej G. Jakuba Gumowskiego córce, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 450 złp. sposobem prostego długu na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach dóbr Bartołdy leżących w ziemi ciechanowskiej i pow. przasnyskim. [k. 20]
CGP1662124.01.1787 r.zapisMięszkowskiMięszkowskaA. D.G. Alexander Mieszkowski niegdy Szymona syn zapisuje G. Magdalenie Mieszkowskiej siostrze swej rodzonej, pannie niezamężnej, z Katarzyny Rzeczkowskiej spłodzonej, przyszłej żonie G. Stefana Chmielińskiego niegdy Dionizego syna sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 21]
CGP1662224.01.1787 r.zapisRutkowskiRutkowskaA. D.G. Paweł Rutkowski niegdy Walentego syn zapisuje G. Teodozji Rutkowskiej pannie niezamężnej, niegdy Józefa córce z G. Katarzyną Pokrzywnicką spłodzonej, żonie swej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 22]
CGP1662324.01.1787 r.zapisNosarzewskiGalemskiChotumA. D.M. Jan Nosarzewski niegdy MM. Michała Nosarzewskiego sędziego ziemskiego ciechanowskiego i Agaty Głowskiej syn zapisuje M. Andrzejowi Galemskiemu niegdy MM. Władysława Galemskiego i Ewy Gołyńskiej nawzajem małżonków synowi sumę 5000 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Chotum leżących w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej, pow. niedzborskim. [k. 23]
CGP1662405.02.1787 r.zapisZakrzewskiZakrzewskiA. D.N. Sebastian Zakrzewski niegdy Wawrzyńca syn zapisuje G. Maciejowi Zakrzewskiemu niegdy Józefa synowi sumę 163 złp. pożyczoną na słowo z rąk tegoż G. Macieja Zakrzewskiego na wszystkich swych dobrach. [k. 24]
CGP1662505.02.1787 r.zapisDzielińskiChmielińskaDzielinoA. D.G. Tomasz Dzieliński syn G. Stefana Dzielińskiego po Franciszku zapisuje G. Juliannie z Chmielińskich niegdy Macieja córce, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na części nabytej od G. Stefana Dzielińskiego ojca swego w dniu dzisiejszym, leżącej w dobrach Dzielino. [k. 25]
CGP1662605.02.1787 r.zapisMilewskiMilewskaMilewo-BrzegędyA. D.N. Antoni Milewski niegdy Andrzeja syn zapisuje N. Agnieszce z Milewskich, córce Łukasza z N. Zofią z Gadomskich w małżeństwie spłodzonej córce dwie sumy: pierwszą 500 złp. w moc posagu po tejże przyszłej żonie zeznającego, z rąk G. Łukasza Milewskiego przyszłego teścia odebraną, drugą 250 złp. przypisową, czyli razem 750 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Milewo-Brzegędy. [k. 26]
CGP1662705.02.1787 r.zapisMilewskiMilewskaMilewo-MalonkiA. D.G. Tomasz Milewski niegdy Grzegorza syn z niegdy G. Franciszki z Bobińskiej spłodzony zapisuje G. Agnieszce Milewskiej córce Baltazara z G. Marianny de Halędze spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej da Bóg przyszłej dwie sumy: pierwszą 200 złp. w moc posagu po tejże przyszłej żonie zeznającego z dóbr ojczystych i macierzystych pochodzącego, z rąk G. Baltazara Milewskiego przyszłego teścia odebraną, drugą 50 złp. przypisową na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Milewo-Malonki. [k. 27]
CGP1662805.02.1787 r.zapisSmoleńskiMiłkowskaGoryszeA. D.G. Tomasz Smoleński niegdy Kazimierza syn zapisuje G. Gertrudzie Miłkowskiej córce Walentego pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę z przypisem 250 złp. rekompensując zapis zastawny na gruncie dóbr Gorysze pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych uczyniony przez G. Piotra Miłkowskiego imieniem G. Walentego Miłkowskiego przyszłego teścia tegoż zeznającego na rzecz tegoż zeznającego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach dóbr Gorysze. [k. 28]
CGP1662905.02.1787 r.zastawMiłkowskiSmoleńskiGoryszeA. D.G. Piotr Miłkowski syn G. Walentego Miłkowskiego, części w dobrach Gorysze dziedzica w łóżku z powodu choroby leżącego i przed aktami niniejszymi niemogącego się stawić, na mocy ręcznej plenipotencji uczynionej przez tegoż G. Walentego Miłkowskiego w dniu dzisiejszym zastawia G. Tomaszowi Smoleńskiemu niegdy Kazimierza synowi, swemu przyszłemu szwagrowi, zaś tegoż ojca swego przyszłemu zięciowi pola i grunty przez tegoż nieobecnego zeznającego ojca G. Kazimierzowi Rybczyńskiemu zastawione w kwocie 72 złp. w dobrach Gorysze oraz w płosce roli dwa zagony ciągnące się przez jedno stajanie razem z łąką do tej płoski przynależącą, od głów N. Marcina Żmijewskiego do granicy gąseckiej między miedzami tegoż N. Marcina Żmiejwskiego z jednej i N. Marcina Goryszewskiego z drugiej strony; także w polu zwanym Bielczyzna płoskę roli to jest 4 zagony ciągnące się przez 4 stajania, od głów N. Szymona Babeckiego do głów zeznającego i nieobecnego, między miedzami NN. Macieja Goryszewskiego z jednej i spadkobierców niegdy Kazimierza Smoleńskiego z drugiej strony; także płoskę roli tj. 4 zagony ciągnące się przez 6 stajań od i do jak wyżej, między miedzami NN. Franciszka Konarzewskiego z jednej i Macieja Goryszewskiego z drugiej strony; także 1 zagon roli ciągnący się od głów N. Macieja Żmijewskiego do głów N. Macieja Goryszewskiego między miedzami NN. Macieja Goryszewskiego z jednej i Piotra Górskiego z drugiej strony; także dwa zagony roli ciągnące się przez dwa stajania od głów N. Pawła Goryszewskiego do granicy pawłowskiej między miedzami z jednej strony jak wyżej, zaś z drugiej N. Franciszka Rykaczewskiego; także w polu zwanym Piaskowe trzy zagony roli ciągnące się przez 3 stajania od głów N. Piotra Górskiego do głów N. Kazimierza Rybczyńskiego między miedzami NN. Szymona Babeckiego z jednej i Walentego Rutkowskiego z drugiej strony; także 2 zagony [roli] z łąką ciągnące się przez 6 stajań od granicy gąseckiej do głów NN. Marcina Żmijewskiego z jednej i Kazimierza Rybczyńskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Gorysze w sumie 200 złp. jako posag po G. Gertrudzie Miłkowskiej pannie niezamężnej, tegoż zeznającego siostrze, zaś tegoż nieobecnego ojca córce, tegoż G. Tomasza Smoleńskiego przyszłej żonie, który przez tego G. Tomasza Smoleńskiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych został zrekompensowany zapisem. [k. 29]
CGP1663005.02.1787 r.zapisMiączyńskiSokolnickaA. D.N. Bartłomiej Miączyński niegdy Wojciecha syn zapisuje N. Franciszce Sokolnickiej córce GG. Franciszka Sokolnickiego i Marianny z Laskowskich nawzajem małżonków, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 30]
CGP1663112.02.1787 r.zapisWierzbowskiChrostowskaMieszki-WielkieA. D.G. Tomasz Wierzbowski niegdy Felicjana syn zapisuje G. Mariannie Chrostowskiej córce Antoniego, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 300 złp. w moc posagu odebranego z rąk G. Antoniego Chrostowskiego przyszłego teścia swego, drugą 200 złp. przypisową na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Mieszki-Wielkie. [k. 31]
CGP1663212.02.1787 r.zapisŻbikowskiz Górskich ŻbikowskaA. D.G. Błażej Żbikowski niegdy Joachima syn zapisuje G. Brygidzie z Górskich żonie swej sumę 500 złp. z miłości małżeńskiej na wszystkich swych dobrach. [k. 32]
CGP1663312.02.1787 r.zapisz Tchórzewskich GizińskaChądzyńskiGizinkoA. D.G. Tekla z Tchórzewskich niegdy Kazimierza córka, niegdy zaś G. Franciszka Gizińskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Romualdowi Chądzyńskiemu synowi Macieja, mężowi swemu przyszłemu sumę 200 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Gizinko. [k. 33]
CGP1663417.02.1787 r.zapisz Rutkowskich NosarzewskaMączewskiRutkiA. D.G. Marianna z Rutkowskich niegdy Szymona córka, niegdy zaś G. Jana Nosarzewskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Antoniemu Mączewskiemu synowi Stefana, mężowi swemu przyszłemu sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Rutki. [k. 34]
CGP1663522.02.1787 r.kwitCzaplicki, z Mięszkowskich CzaplickaKołakowskiBieńki-Bucice, Bieńki-Migdy, Rzeczki-Wólki, Rzeczki-GąskiA. D.G. Maciej Czaplicki niegdy Franciszka syn i Jadwiga z Mieszkowskich niegdy Jana córka, nawzajem małżonkowie kwitują G. Macieja Kołakowskiego niegdy Stefana syna z sumy 3000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Bieńki-Bucice, Bieńki-Migdy, Rzeczki-Wólki, Rzeczki-Gąski pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 35]
CGP1663623.02.1787 r.zapisz Wróblewskich Trętowskaz Trętowskich Kwakowicz, TrętowskaNasierowo-DziurawieniecA. D.G. Marianna z Wróblewskich niegdy Szymona córka, niegdy zaś G. Jana Trętowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Magdalenie żonie F. Jana Kwakowicza i Franciszce pannie niezamężnej Trętowskim, córkom swoim spłodzonym z ww. niegdy G. Janem Trętowskim sumę 600 tynfów, to jest każdej po 300 tynfów, licząc tynf po groszy polskich 36, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Nasierowo-Dziurawieniec. [k. 36]
CGP1663723.02.1787 r.zapisWołłowiczz Zielińskich WołłowiczKoźniewoA. D.M. Józef Wołłowicz stolnik ziemi ciechanowskiej niegdy MM. Stanisława Wołłowicza starosty przyłuskiego i Antoniny z Wołłowiczów syn, opierając się na umowie przedślubnej spisanej w Warszawie dnia 7. listopada roku blisko ubiegłego 1786, zawartej między MM. Antonim i Katarzyną z Sutkowskich Zielińskimi podstolim ziemi zawkrzeńskiej z jednej i tymże zeznającym z drugiej strony, podpisanej przez obie strony, które przyłożyły swoje pieczęcie rodowe w kolorze czerwonym, potwierdzonej przez obie strony w aktach niniejszych dnia 18. września oraz skrypcie spisanym w Koźniewie 16.02.1787 r. przez tegoż zeznającego na rzecz M. Teodory Zielińskiej obecnej małżonki swej, w dniu dzisiejszym zaoblatowanym w aktach niniejszych, zapisuje tejże M. Teodorze z Zielińskich córce MM. Anitoniego Zielińskiego podstolego ziemi zakwrzeńskiej i Katarzyny Sutkowskiej nawzajem małżonków, żonie swej sumę 20 000 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 37]
CGP1663826.02.1787 r.kwitŁebkowscyŁebkowskiMieszki-Bardony, Mieszki-Ruski, Mieszki-WielkieA. D.MM. Tomasz i Felix Łebkowscy bracia między sobą rodzeni niegdy M. Jakuba Łebkowskiego wojskiego rzeczyckiego synowie z M. Domicellą Kownacką spłodzeni kwitują M. Dominika Łebkowskiego brata swego rodzonego z sumy 29 000 złp. z szacunku dóbr Mieszki-Bardony i części leżących w dobrach Mieszki-Ruski i Mieszki-Wielkie. [k. 38]
CGP1663926.02.1787 r.kwitŁebkowscyŁebkowskiKuskowo-KmieceA. D.MM. Tomasz i Dominik Łebkowscy bracia między sobą rodzeni niegdy M. Jakuba Łebkowskiego wojskiego rzeczyckiego synowie z M. Domicellą Kownacką spłodzeni kwitują M. Felixa Łebkowskiego brata swego rodzonego z sumy 15 000 złp. z szacunku dóbr Kuskowo-Kmiece leżących w woj. płockim i ziemi zawkrzeńskiej. [k. 39]
CGP1664005.03.1787 r.zastawMilewskiMilewskiMilewo-Brzegędy, Milewo-Malonki, Milewo-WierzchonieA. D.G. Cyprian Milewski niegdy Jana syn zastawia G. Jakubowi Milewskiemu bratu swemu rodzonemu płoskę roli czyli 1 zagon ciągnący się przez 4 stajania od granicy Milewa-Brzegędów do przecza między miedzami N. Stanisława Milewskiego z jednej i N. Łukasza Milewskiego z drugiej strony; także płoskę roli czyli 1 zagon roli ciągnący się przez 2 stajania od granicy Milewa-Brzegędów do Okopu między miedzami NN. Franciszka z jednej i Łukasza z drugiej strony Milewskich; także płoskę roli, to jest 1 zagon ciągnący się przez 5 stajań od granicy łukowskiej do wsi Milewo-Malonki między miedzami NN. Walentego Milewskiego z jednej i Baltazara Milewskiego z drugiej strony; także płoskę roli, czyli 1 zagon ciągnący się przez 1 stajanie od granicy Milewa-Brzegędów do granicy Milewa-Wierzchoniów między miedzami GG. Stefana Milewskiego z jednej i Stanisława Milewskiego z drugiej strony; także płoskę roli, tj. 2 zagony ciągnące się przez jedno stajanie od i do jak wyżej, między miedzami NN. Łukasza Milewskiego z jednej i Józefa Milewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Milewo-Malonki, w sumie 12 dh., licząc 1 dh. po 18 złp. [k. 40]
CGP1664117.03.1787 r.zapisJaniszewskize Stryjewskich Janiszewska, StryjewskiKołaki-KwasyA. D.G. Szymon Janiszewski niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Esterze żonie swej i Mikołajowi Stryjewskim, córce i synowi Jana z niegdy G. Bogumiły z Rapackich po Józefie córki spłodzonym sumę 300 złp. odebraną z rąk G. Bonifacego Rapackiego niegdy Stanisława po Józefie syna na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Kołaki-Kwasy, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych na rzecz tychże GG. Rapackich. [k. 41]
CGP1664217.03.1787 r.zapisPopławskiz Bobrów PopławskaA. D.G. Szymon Popławski niegdy Fabiana syn zapisuje G. Katarzynie z Bobrów niegdy Stanisława córce, żonie swej dwie sumy: pierwszą 120 złp. posagową odebraną z rąk GG. Bernarda i Wawrzyńca Bobrów braci rodzonych małżonki tegoż zeznającego, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych na rzecz tychże GG. Bobrów, drugą 380 złp. z miłości małżeńskiej przypisową, czyli wraz złączoną sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 42]
CGP1664323.03.1787 r.kwitBieńkowskiOstaszewskiBurkatyA. D.G. Jakub Bieńkowski niegdy Piotra syn kwituje M. Nereusza Ostaszewskiego podkomorzego JKM z sumy 16 dh. z szacunku siedliska z budynkiem leżących w dobrach Burkaty, sprzedanych pod dniem dzisiejszym temuż kwitowanemu przez tegoż zeznającego. [k. 43]
CGP1664423.03.1787 r.kwitKowalewskiPniewskiRopeleA. D.G. Józef Kowalewski niegdy Jakuba syn kwituje G. Tomasza Pniewskiego niegdy Felicjana syna z sumy 290 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Ropele, pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych sprzedanej tudzież porękawicznego w kwocie 40 złp. [k. 44]
CGP1664530.03.1787 r.zastawLeśniewskiZakrzewskiKołaki-KwasyA. D.G. Stanisław Leśniewski niegdy Alexandra syn zastawia G. Kazimierzowi Zakrzewskiemu niegdy Kazimierza synowi płoskę roli, tj. 3 zagony ciągnące się przez 3 stajania od Brogu do granicy szulmierskiej między miedzami drogi zwanej Borowa z jednej i N. Jana Leśniewskiego z drugiej strony; także jeden zagon ciągnący się przez 3 stajania od i do jak wyżej, między miedzami N. Jana z jednej i Grzegorza z drugiej strony Leśniewskich; także 1 zagon roli ciągnący się przez 1 stajanie od głów N. Szymona Janiszewskiego ad stadiae G. Szymona Janiszewskiego między miedzami nabywcy z jednej i N. Jana Leśniewskiego z drugiej strony; także 3 zagony ozime ciągnące się przez 2 stajania od głów G. Łazarza Kołakowskiego do głów nabywcy między miedzami NN. Felicjana z jednej i Jana z drugiej strony Leśniewskich; także 1 zagon roli ciągnący się przez 2 stajania od drogi biegnącej ku Kotermaniowi do granicy kotermańskiej między miedzami jak wyżej; także 1 zagon ciągnący się przez pół stajania od drogi zwanej Borowa do głów G. Łazarza Kołakowskiego między miedzami tegoż G. Łazarza Kołakowskiego z jednej i N. Jana Leśniewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Kołaki-Kwasy w sumie 10 dh. [k. 45]
CGP1664630.03.1787 r.zapisZembrzuskiMiłoszewscyA. D.G. Filip Zembrzuski niegdy Stanisława syn zapisuje GG. Augustynowi i Antoninie Miłoszewskim niegdy Wawrzyńca synowi i córce, pasierbowi i pasierbicy swej, rekompensując kwitację uczynioną przez tegoż zeznającego imieniem tychże pasierbów swoich na rzecz GG. Antoniego Żbikowskiego i Kunegundy z Chrostowskich małżonków pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych uczynioną, sumę 110 zł. i 17 gr. polskich odebraną z rąk G. Antoniego Żbikowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 46]
CGP1664730.03.1787 r.kwitKoskowski, z Ossowskich KoskowskaGąseccyBurkatyA. D.G. Adam Koskowski niegdy Kazimierza syn i Konstancja z Ossowskich niegdy Stanisława córka nawzajem małżonkowie kwitują GG. Macieja i Wawrzyńca Gąseckich niegdy Grzegorza synów z sumy 8 dh. z szacunku seu tytułu dziedzicznego w stosunku do części leżących w dobrach Burkaty przez tychże zeznających pod dniem dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 47]
CGP1664805.04.1787 r.zastawChmielińskiRopelewskiMieszki-Atle, Mieszki-Ruszki, Mieszki-SadkiA. D.G. Franciszek Chmieliński niegdy Karola syn zastawia G. Adamowi Ropelewskiemu niegdy Mikołaja synowi, wedle kontraktu zawartego w dniu dzisiejszym w Ciechanowie, w aktach niniejszych następnie roborowanego, połowę części zwanej Piotrowizna obok drugiej połowy zastawionej G. Karolowi Purzyckiemu, leżącą w dobrach Mieszki-Atle, Mieszki-Ruszki i Mieszki-Sadki w sumie 1000 złp. [k. 48]
CGP1664912.04.1787 r.zapisŻebrowskiz Olszewskich ŻebrowskaŻebry-MarciszeA. D.G. Kacper Żebrowski niegdy Andrzeja syn zapisuje G. Katarzynie Cecylii dwojga imion Olszewskiej córce Franciszka z G. Marianną ze Stryjewskich spłodzonej, żonie swej dwie sumy: pierwszą 200 złp. posagową odebraną z rąk tegoż G. Franciszka Olszewskiego, drugą 50 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Żebry-Marcisze. [k. 49]
CGP1665016.04.1787 r.zapisz Rzeczkowskich RutkowskaZakrzewskiRzeczki-Wólki, Rzeczki-GąskiA. D.G. Marianna z Rzeczkowskich niegdy Mikołaja córka, niegdy zaś N. Karola Rutkowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Wojciechowi Zakrzewskiemu synowi Stanisława, mężowi swemu przyszedłemu sumę 1200 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Rzeczki-Wólki i Rzeczki-Gąski. [k. 50]
CGP1665116.04.1787 r.zapisMiączyńskiz Rutkowskich MiączyńskaRutki-BorkiA. D.G. Piotr Miączyński niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Dorocie Rutkowskiej pannie niezamężnej, niegdy Grzegorza córce z niegdy G. Marianną z Rykaczewskich spłodzonej, żonie swej przyszłej dwie sumy: 300 złp. posagową, rekompensując zapis uczyniony pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez G. Tomasza Rutkowskiego działającego w swoim i G. Kazimierza Rutkowskiego brata swego rodzonego imieniu, czyli brata rodzonego tejże przyszłej żony zeznającego na rzecz tegoż zeznającego; drugą 100 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rutki-Borki. [k. 51]
CGP1665216.04.1787 r.zapisRutkowskiMiączyńskiRutki-BegnyA. D.G. Tomasz Rutkowski niegdy Grzegorza syn z niegdy G. Marianną z Rykaczewskich spłodzony swoim i G. Kazimierza Rutkowskiego brata swego rodzonego imieniem zapisuje G. Piotrowi Miączyńskiemu niegdy Wojciecha synowi szwagrowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. w moc posagu po G. Dorocie Rutkowskiej pannie niezamężnej, tegoż zeznającego siostrze rodzonej, zaś tegoż G. Miączyńskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrych, a szczególniej na dobrach Rutki-Begny. [k. 52]
CGP1665316.04.1787 r.zastawHumięckiHumięckiHumięcino-KoskiA. D.G. Jan Humięcki niegdy Adama syn, starszy brat swoim i GG. Gabriela oraz Józefa Humięckich braci swych rodzonych imieniem zastawia G. Janowi Humięckiemu synowi Apolinarego bratu swemu stryjecznemu część swoją i nieobecnych braci leżącą w dobrach Humięcino-Koski w sumie 800 złp. [k. 53]
CGP1665416.04.1787 r.zastawLeśniewskiZakrzewskiKołaki-KwasyA. D.G. Jan Leśniewski niegdy Alexandra syn zastawia G. Florianowi Zakrzewskiemu niegdy Kazimierza synowi dwa zagony ciągnące się przez dwa stajania od głów zwanych Olszynowe do drogi zwanej Mieckowa seu Dzbeńska między miedzami NN. Szymona Janiszewskiego z jednej i Łazarza Kołakowskiego z drugiej strony; także zagon roli ciągnący się przez 10 stajań od głów zwanych Kalnufkowe do granicy kotermańskiej między miedzami NN. Stanisława Leśniewskiego z jednej i Michała Żmijewskiego z drugiej strony; także zagon roli ciągnący się przez 3 stajania od głów N. Kazimierza Leśniewskiego do granicy szulmierskiej między miedzami tych jak wyżej; także zagon roli ciągnący się przez 1 stajanie od głów zwanych Kalnufkowe do drogi [zwanej] Borowa między miedzami tych jak wyżej; także 3 zagony roli ciągnące się przez 1 stajanie od ścieżki biegnącej ku Kotermaniowi do głów NN. Adama, Marcina i Krzysztofa Kołakowskich między miedzami tych jak wyżej; także zagon roli ciągnący się przez pół stajania od drogi zwanej Borowa do głow G. Łazarza Kołakowskiego między miedzami jak wyżej; także zagon roli ciągnący się przez 1 stajanie od gościńca ciechanowskiego do drogi zwanej Iwnikowa między miedzami NN. Kazimierza Leśniewskiego z jednej i Szymona Janiszewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Kołaki-Kwasy w sumie 6 dh. [k. 54]
CGP1665516.04.1787 r.zapisOstaszewskiz Grabowskich OstaszewskaA. D.G. Maciej Ostaszewski syn Wawrzyńca zapisuje G. Mariannie z Grabowskich żonie swej sumę 437 zł. i 15 gr. polskich odebraną z rąk G. Franciszka Dąbrowskiego, rekompensując kwitację uczynioną w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na rzecz tegoż G. Dąbrowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 55]
CGP1665616.04.1787 r.zastawWierzbowskiSzwejkowskiŁebki-KryszpyA. D.G. Augustyn Wierzbowski niegdy Antoniego syn zastawia G. Janowi Szwejkowskiemu synowi Adama łąkę rozpoczynającą się od głów G. Macieja Kownackiego i ciągnącą się do głowy roli zeznającego i rolę przynależącą do tejże łąki przez 1 stajanie między miedzami NN. Stanisława Klonowskiego z jednej i Wojciecha Wierzbowskiego z drugiej strony; także w ogrodzie łąkę mającą 7 zagonów ciągnącą się przez pół stajania od głów zeznającego do głów przy ogrodzeniu zeznającego między miedzami tychże jak wyżej, leżące w dobrach Łepki-Kryszpy w sumie 6 dh. [k. 56]
CGP1665719.04.1787 r.zastawRopelewskiRopelewskiRopeleA. D.G. Adam Ropelewski niegdy Michała syn zastawia G. Andrzejowi Ropelewskiemu bratu swemu rodzonemu część swoją leżącą w dobrach Ropele w sumie 26 dh. [k. 57]
CGP1665819.04.1787 r.zapisRopelewskiz Łopackich 1v Olszewska, 2v RopelewskaRopeleA. D.G. Andrzej Ropelewski niegdy Michała syn zapisuje G. Teresie z Łopackich niegdy Jana córce pierwszego ślubu niegdy G. Mikołaja Olszewskiego, do teraz żonie swej sumę 126 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na sumie 26 dh. zapisanej przez G. Adama Ropelewskiego temuż zeznającemu w dniu dzisiejszym sposobem zastawy na części leżącej w dobrach Ropele. [k. 58]
CGP1665926.04.1787 r.zastawStrusińskiBurkackiBurkatyA. D.G. Grzegorz Strusiński niegdy Ludwika syn zastawia G. Błażejowi Burkackiemu niegdy Tomasza synowi części swoje wykupione od G. Wawrzyńca Burkackiego /wyłączając tylko 40 zagonów/, leżące w dobrach Burkaty, w sumie 19 dh. [k. 59]
CGP1666026.04.1787 r.kwitLasockiLasockiJarocinoA. D.M. Wincenty Lasocki łowczy przasnyski niegdy MM. Ludwika i Marianny z Płochockich nawzajem małżonków Lasockich syn kwituje M. Edwarda Lasockiego brata swego rodzonego z sumy 3300 złp. z szacunku połowy dóbr Jarocino leżących w woj. płockim i pow. płońskim, nabyte wedle kontraktu sprzedażego zawartego 16.04.1787 r., w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanego. [k. 60]
CGP1666130.04.1787 r.kwitObidzińskiNiesłuchowskiSmosarz-DobkiA. D.G. Baltazar Obidziński niegdy Tomasza syn kwituje G. Pawła Niesłuchowskiego niegdy Wojciecha syna z sumy 265 złp. z szacunku płosek i zagonów leżących w dobrach Smosarz-Dobki, przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 61]
CGP1666230.04.1787 r.zapisBieńkowskiBieńkowskiA. D.G. Jakub Bieńkowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Stanisławowi Bieńkowskiemu synowi Andrzeja sumę 9 dh. odebraną z rąk tegoż G. Stanisława Bieńkowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 62]
CGP166631.05.1787 r.zapisŻbikowskiUzdowskaŁyczkiA. D.G. Wojciech Żbikowski niegdy Stanisława syn zapisuje G. Mariannie z Uzdowskich niegdy Józefa córce z G. Teofilą z Gąseckich spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 300 złp. odebraną z rąk tejże G. Teofili z Gąseckich po tymże niegdy G. Józefie Uzdowskim pozostałej wdowie w moc posagu z dóbr ojczystych i macierzystych tejże przyszłej żony swej; drugą 100 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Łyczki. [k. 63]
CGP1666407.05.1787 r.zapisKozickiRościszewskaŁączyno-StareA. D.M. Maxymilian Kozicki syn Kazimierza zapisuje M. Salomei z Rościszewskich córce M. Piotra Pawła dwojga imion na Rościszewie Junosza Rościszewskiego podczaszego ziemi ciechanowskiej, żonie swej przyszłej sumę 5000 złp. z miłości małżeńskiej na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach zastawnych Łączyno-Stare. [k. 64]
CGP1666507.05.1787 r.zastawGoryszewskiRybczyński, z Miłkowskich RybczyńskaGoryszeA. D.G. Adam Goryszewski niegdy Stanisława syn zastawia NN. Kazimierzowi Rybczyńskiemu niegdy Mikołaja synowi i Elżbiecie z Miłkowskich niegdy Fabiana córce nawzajem małżonkom część swoją w dobrach Gorysze leżącą w woj. płockim w sumie 6 dh. [k. 65]
CGP1666607.05.1787 r.kwitDąbrowskiNiesłuchowskiMarusy-Wielkie, Marusy-Krzyże, Marusy-ZalesieA. D.G. Andrzej Dąbrowski niegdy Piotra syn kwituje G. Pawła Niesłuchowskiego niegdy Jakuba syna z sumy 150 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Marusy-Wielkie, Marusy-Krzyże i Marusy-Zalesie w dniu dzisiejszym sprzedanej wedle kontraktu w dniu dzisiejszym roborowanego. [k. 66]
CGP1666707.05.1787 r.zastawGórskiDamięckiSkarzynkoA. D.G. Paweł Górski syn Walentego swoim i G. Marcina Górskiego brata swego rodzonego, młodszego imieniem zastawia G. Antoniemu Damięckiemu niegdy Stanisława synowi łąkę ciągnącą się od granicy babskiej i do głów zeznającego, między miedzami nabywcy z jednej i N. Mieszkowskiego z drugiej strony, leżącą w miejscu zwanym Nieciki w dobrach Skarzynko w sumie 126 złp. [k. 67]
CGP1666807.05.1787 r.zapisWyszczelskiOrłowskaBieńki-BuciceA. D.G. Andrzej Wyszczelski niegdy Franciszka syn zapisuje G. Elżbiecie Orłowskiej pannie niezamężnej, córce niegdy Jana z żyjącą G. Konstancją z Mieszkowskich spłodzonej, żonie swej przyszłej sumę 100 złp., na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Bieńki-Bucice jako rekompensatę posagu tejże swojej przyszłej żony. [k. 68]
CGP1666907.05.1787 r.zapisz Mięszkowskich OrłowskaWyszczelskiA. D.GG. Konstancja z Mieszkowskich niegdy G. Jana Orłowskiego żona, pozostała wdowa, matka i Wojciech Orłowski syn zapisują G. Andrzejowi Wyszczelskiemu niegdy Franciszka synowi, odpowiednio zięciowi i szwagrowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. w moc posagu po G. Elżbiecie Orłowskiej pannie niezamężnej, tychże zeznających odpowiednio córce i siostrze, zaś tegoż G. Wyszczelskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrach. [k. 69]
CGP1667007.05.1787 r.zapisDzielińskiz Chmielińskich DzielińskaA. D.G. Tomasz Dzieliński syn Stefana zapisuje G. Antoninie z Chmielińskich niegdy Macieja córce z niegdy G. Marianną ze Smoleńskich spłodzonej, żonie swej sumę 150 tynfów za uczynione skwitowanie pod dniem dzisiejszym z resztującego posagu odebranego z rąk GG. Chmielińskich braci tejże żony swej, na wszystkich swych dobrach. [k. 70]
CGP1667114.05.1787 r.zapisNosarzewskispadkobiercy z Karniewskich 1v Bogdańskiej 2v BurskiejA. D.M. Jan Nosarzewski syn sędziego ziemi ciechanowskiej zapisuje spadkobiercom niegdy M. Ositty z Karniewskich pierwszego ślubu niegdy M. Adama Bogdańśkiego sędzica płockiego, drugiego M. Walentego Burskiego łowczego podlaskiego żonie sumę 10375 złp. odebraną z rąk M. Michała Bońkowskiego miecznika raciąskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 71]
CGP1667214.05.1787 r.kwitKołakowskiStrusińskiBieńki-MigdyA. D.G. Maciej Kołakowski niegdy Stefana syn kwituje G. Pawła Strusińskiego niegdy Ludwika syna z sumy 180 złp. z szacunku płosek i gruntów leżących w dobrach Bieńki-Migdy przed aktami pod dniem dzisiejszym sprzedanych. [k. 72]
CGP1667323.05.1787 r.kwitZembrzuskiZembrzuskiZembrzus-Wielki, Zembrzus-Idźki, Żebry-Ruski, KoskowoA. D.N. Norbert Zembrzuski niegdy Stefana syn kwituje N. Jana Zembrzuskiego niegdy Franciszka syna z sumy 20 dh. z szacunku gruntu i roli leżących w dobrach Zembrzus-Wielki, Żebry-Idźki, Żebry-Ruski(?) i Kuskowo w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 73]
CGP1667423.05.1787 r.zapisTańskiz Miączyńskich TańskaLipa, Mężenino-Kłoski, Mężenino-Wielkie, Mężenino-WęglowiceA. D.G. Antoni Tański niegdy Macieja syn zapisuje G. Franciszce z Miączyńskiej niegdy Stanisława córce, żonie swej sumę 1770 złp. z sumy głównej 3540 złp. w dobrach Lipa in fixa pullulantem, odebraną z rąk M. Antoniego Nosarzewskiego rotmistrza Kawalerii Narodowej i rekompensując cesję tejże sumy uczynioną na rzecz ww. M. Nosarzewskiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych przez tegoż zeznającego swoim i tejże żony swej imieniem, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Mężenino-Kłoski, Mężenino-Wielkie i Mężenino-Węglowice. [k. 74]
CGP1667530.05.1787 r.zapisPniewskiPniewscyMężenino-WęglowiceA. D.G. Tomasz Pniewski niegdy Felicjana syn, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym na rzecz G. Kiliana Łepkowskiego przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego oraz G. Jana Pniewskiego swoim i GG. Agnieszki i Franciszki panien niezamężnych Pniewskich odpowiednio bratanic i sióstr rodzonych imieniem, zapisuje tymże GG. Agnieszce i Franciszce Pniewskim niegdy Michała córkom, bratanicom swym rodzonym sumę 404 złp. i groszy polskich 5 z sumy głównej 1616 zł. i 20 groszy polskich zasądzonej wedle wyroku zjazdowego w dobrach Mężenino-Węglowice, odebranej z rąk G. Antoniego Tańskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 75]
CGP1667604.06.1787 r.zapisŻmijewskiTrętowskaA. D.N. Karol Żmijewski niegdy Jakuba syn zapisuje N. Mariannie Trętowskiej, córce NN. Jana Trętowskiego i Teresy ze Szczepankowskich nawzajem małżonków, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 76]
CGP1667706.06.1787 r.zapisUjazdowskiz Kuskowskich UjazdowskaUjazdowoA. D.G. Hipolit Ujazdowski niegdy G. Franciszka Ujazdowskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego syn zapisuje N. Brygidzie z Kuskowskich, niegdy Grzegorza córce, żonie swej sumę 1500 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Ujazdowo leżących w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej i pow. niedzborskim. [k. 77]
CGP1667811.06.1787 r.kwitz Purzyckich ZembrzuskaSzczepkowskiPurzyce-Staszki, Purzyce-Figury, Purzyce-Podusie, Purzyce-TrojanyA. D.G. Zofia z Purzyckich niegdy G. Tomasza Purzyckiego z niegdy G. Marianną Kozłowską spłodzona córka, żona G. Macieja Zembrzuskiego kwituje G. Pawła Szczepkowskiego niegdy Felicjana syna z sumy 600 złp. z szacunku połowy części dóbr Purzyce-Staszki, Purzyce-Figury, Purzyce-Podusie i Purzyce-Trojany przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanych. [k. 78]
CGP1667911.06.1787 r.zastawDembowskiCieszewskiGutarzewoA. D.M. Kajetan Dembowski oficer(?) wojsk koronnych, starosta czermiński zastawia M. Piotrowi Cieszewskiemu miecznikowi halickiemu, wedle kontraktu zastawnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, dobra swoje dziedziczne zwane Gutarzewo w sumie 32 000 złp. [k. 79]
CGP1668011.06.1787 r.zapisStrusińskize Żbikowskich StrusińskaA. D.G. Grzegorz Strusiński niegdy Adama syn zapisuje G. Helenie ze Żbikowskich niegdy Tomasza córce, żonie swej dwie sumy: pierwszą 200 złp. za uczynioną kwitację, odebraną w dniu dzisiejszym z rąk G. Jana Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego; drugą 50 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach. [k. 80]
CGP1668111.06.1787 r.kwitPilitowskiPilitowskiCepkowo-Wielkie, Cepkowo-MałeA. D.G. Jan Pilitowski niegdy Karola syn kwituje G. Andrzeja Pilitowskiego niegdy Konstantego syna, synowca swego rodzonego z sumy 200 złp. z szacunku części leżących w dobrach Cepkowo-Wielkie i Cepkowo-Małe, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 81]
CGP1668211.06.1787 r.zapisNiesłuchowskiz Niesłuchowskich GzowskaChmielewo-WielkieA. D.G. Antoni Niesłuchowski niegdy Józefa syn zapisuje G. Agnieszce z Niesłuchowskich, żonie G. Jakuba Gzowskiego sumę 450 złp. zapisaną sposobem prostego długu przez G. Antoniego Niesłuchowskiego niegdy Kazimierza syna tejże G. Gzowskiej, odebraną z jego rąk w dniu dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Chmielewo-Wielkie. [k. 82]
CGP1668315.06.1787 r.zapisBieńkowskiz Ostaszewskich BieńkowskaA. D.N. Bartłomiej Bieńkowski niegdy Michała syn zapisuje N. Małgorzacie Ostaszewskiej niegdy Kazimierza córce, żonie swej sumę 100 złp. odebraną w dniu dzisiejszym z rąk N. Andrzeja Wyszczelskiego, rekompensując kwitację uczynioną przez tę żonę na rzecz tegoż N. Wyszczelskiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych, na wszystkich swych dobrach. [k. 83]
CGP1668418.06.1787 r.zapisKołakowskiz Sosnowskich KołakowskaA. D.G. Łukasz Kołakowski niegdy Jerzego syn zapisuje G. Joannie z Sosnowskich niegdy Augustyna córce, żonie swej sumę 266 złp. rekompensując kwitację uczynioną na rzecz NN. Ślesickich pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych, na wszystkich swych dobrach. [k. 84]
CGP1668518.06.1787 r.zapisChełchowskiz Bagińskich ChełchowskaChełchy-IłoweA. D.G. Jan Chełchowski niegdy Andrzeja syn zapisuje G. Franciszce z Bagińskich córce Pawła, niegdy G. Stanisława Bagińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego bezpotomnie ze świata zeszłego siostrze rodzonej, żonie swej dwie sumy: pierwszą 700 złp. z sumy głównej 2000 złp. z prowizją roczną od tej sumy wedle wyroku sądu niniejszego zasądzonej od M. Wawrzyńca Rościszewskiego podczaszego inflanckiego na rzecz tejże żony zeznającego i innych, odebraną z rąk M. Eustachego Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej; drugą 288 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Chełchy-Iłowe. [k. 85]
CGP1668618.06.1787 r.kwitMaruszewskiMaruszewskiMarusyA. D.G. Antoni Maruszewski niegdy Józefa syn kwituje G. Walentego Maruszewskiego brata swego rodzonego z sumy 160 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Marusy, sprzedanej przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym. [k. 86]
CGP1668718.06.1787 r.kwitRykaczewskiKoskowskiRykaczewo-Wielkie, Rykaczewo-Małe, Gumowo-PtaszkiA. D.G. Mikołaj Rykaczewski niegdy Wojciecha syn kwituje M. Antoniego Koskowskiego niegdy M. Józefa Koskowskiego stolnika przasnyskiego(?) syna z sumy 550 złp. z szacunku części leżących w dobrach Rykaczewo-Wielkie, Rykaczewo-Małe oraz Gumowo-Ptaszki w woj. płockim, sprzedanych przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym. [k. 87]
CGP1668818.06.1787 r.zapisBobińskiz Bagińskich BobińskaWysocki(?)A. D.G. Jan Bobiński niegdy G. Wiktoryna Bobińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego syn, dóbr Wysocki(?) leżących w ziemi zakroczymskiej dziedzic zapisuje G. Mariannie Bagińskiej córce Pawła, niegdy G. Stanisława Bagińskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego bezpotomnie z tego świata zeszłego siostrze rodzonej i jego spadkobierczyni, żonie swej dwie sumy: pierwszą 700 złp. z sumy głównej 2000 złp. z prowizją roczną od tej sumy wedle wyroku sądy niniejszego zasądzonej od M. Wawrzyńca Rościszewskiego podczaszego inflanckiego na rzecz tejże żony zeznającego i innych, odebraną z rąk M. Eustachego Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej; drugą 270 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Wysocki(?). [k. 88]
CGP1668918.06.1787 r.zapisSosnowskiMorawskaSosnowoA. D.G. Kacper Sosnowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Weronice Morawskiej córce Macieja z G. Teresą z Pęczkowskich spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Sosnowo. [k. 89]
CGP1669020.06.1787 r.kwitZ Nałęczy Ciecierska, BrudzińskiŚlaskiNałęczeA. D.G. Jadwiga z Nałęczy niegdy GG. Antoniego Nałęcza z Elżbietą Starczewską spłodzona córka, niegdy zaś GG. Kacpra Nałęcza i Katarzyny Choszczewskiej wnuczka, po niegdy G. Macieju Ciecierskim wdowa oraz G. Józef Brudziński niegdy GG. Stanisława Brudzińskiego i Marianny z Nałęczy małżonków syn, po niegdy GG. Antonim Nałęczu i Elżbiecie Starczewskiej wnuk, tychże niegdy GG. Kacpra Nałęcza i Katarzyny Choszczewskiej małżonków prawnuk, który to G. Józef Brudziński działając w swoim interesie oraz na mocy plenipotencji danej od G. Katarzyny z Nałęczy ww. niegdy GG. Antoniego Nałęcza i Elżbiety Starczewskiej małżonków córki, niegdy zaś GG. Grzegorza Nałęcza i Katarzyny Choszczewskiej wnuczki, zaś G. Wojciecha Nadratowskiego małżonki, kuzynki swojej rodzonej, działającej w asystencji najbliższych przed aktami ziemskimi płockimi w Raciążu pod dniem 6.06.1787 r., kwitują G. Szymona Ślaskiego niegdy Tomasza syna z niegdy G. Magdaleny z Nałęczów spłodzonego z sumy 4 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Nałęcze w ziemi ciechanowskiej i pow. przasnyskim, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego w dniu dzisiejszym w Ciechanowie i dziś w aktach niniejszych roborowanego. [k. 90]
CGP1669122.06.1787 r.zastawOstaszewskiPomianowskiA. D.G. Maciej Ostaszewski syn Wawrzyńca zastawia G. Stanisławowi Pomianowskiemu niegdy Józefa synowi, wedle kontraktu zastawnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, część swoją zwaną Milewizna oraz siedlisko(?) przynależące do części zwanej Miłoszewizna w sumie 400 złp. [k. 91]
CGP1669223.06.1787 r.zastawBorowskiDembyKomory-Błotne, komory-Kaczory, Komory-Zalipie, Komory-SiluryA. D.M. Łukasz Michał Antoni trojga imion na Kozielcu Borowski miecznik inflancki zastawia G. Norbertowi Dembemu, wedle kontraktu zastawnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, dobra swoje zwane Komory-Błotne, Komory-Kaczory, Komory-Zalipie, Komory-Silury w sumie 12 000 złp. [k. 92]
CGP1669323.06.1787 r.kwitTańskiTańskiTańsk-Doborogosty, Przeradowo-Borek seu SokołowiznaA. D.G. Bartłomiej Tański niegdy Marcina syn kwituje M. Adama Tańskiego cześnika podlaskiego z sumy 150 tynfów z szacunku części leżącej w dobrach Tańsk-Doborogosty, Przeradowo-Borek seu Sokołowizna, przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanej. [k. 93]
CGP1669423.06.1787 r.zapisDembyz Bromirskich DembaA. D.G. Norbert Demby niegdy Aarona syn zapisuje G. Reginie z Bromirskich M. Józefa Bromirskiego podskarbiego ciechanowskiego córce, żonie swej dwie sumy: pierwszą 2000 złp. posagową, drugą podobną 2000 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 4000 złp., odebraną z rąk M. Walentego Dołęgi-Lasockiego podsędka ziemskiego ciechanowskiego, rekompensując kwitację uczynioną przez tę żonę zeznającego na rzecz ww. M. podsędka pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi, na wszystkich swych dobrach. [k. 94]
CGP1669523.06.1787 r.zapisDołęga-Lasockiz Bromirskich DembaGościmino-ŚrednieA. D.M. Walenty Dołęga-Lasocki podsędek ziemski ciechanowski zapisuje M. Reginie z Bromirskich żonie G. Norberta Dembego dwie sumy: pierwszą 2000 złp. posagową, drugą podobną 2000 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 4000 złp., odebraną z rąk M. Teodora Myszczyńskiego sędziego ziemskiego zakroczymskiego z szacunku dóbr Gościmino-Średnie i innych pod dniem dzisiejszym sprzedanych, na wszystkich swych dobrach. [k. 95]
CGP1669623.06.1787 r.kwitz Damięckich GostomskaDamięckiŁebki-WielkieA. D.G. Urszula z Damięckich niegdy Andrzeja córka z niegdy G. Agnieszką z Klonowskich w małżeństwie spłodzona córka, żona G. Józefa Gostomskiego w asystencji tegoż męża swego kwituje G. Ludwika Damięckiego niegdy Stanisława syna z sumy 198 złp. z szacunku dwóch płosek leżących w dobrach Łepki-Wielkie pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 96]
CGP1669723.06.1787 r.zapisGostomskiz Damięckich GostomskaŁebki-WielkieA. D.G. Józef Gostomski syn Walentego zapisuje G. Urszuli z Damięckich niegdy Andrzeja córce, żonie swej sumę 198 złp. pochodzącą z szacunku płosek leżących w dobrach Łepki-Wielkie sprzedanych przez tę żonę zeznającego pod dniem dzisiejszym temuż G. Ludwikowi Damięckiemu, rekompensując kwitację z szacunku tychże płosek uczynioną na rzecz ww. G. Damięckiego pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 97]
CGP1669823.06.1787 r.zastawMajewski, ze Smolińskich MajewskaBorkowskiPierzchały-StarawieśA. D.GG. Franciszek Majewski niegdy Tomasza syn i Petronella ze Smolińskich nawzajem małżonkowie zastawiają G. Antoniemu Borkowskiemu synowi Kazimierza całą część swoją leżącą w dobrach Pierzchały-Starawieś (wyłączając budynki i część siedliska, na których te budynki się znajdują) w sumie 400 złp. [k. 98]
CGP1669923.06.1787 r.zapisPurzyckiz Ulatowskich PurzyckaGąseczynoA. D.G. Wojciech Purzycki niegdy Macieja syn zapisuje G. Barbarze Ulatowskiej niegdy Macieja córce, G. Antoniego Purzyckiego syna tegoż zeznającego żonie sumę 600 tynfów, rachując tynf po 36 groszy polskich, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz GG. Ignacego, Wojciecha i Jana Ulatowskich przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Gąseczyno. [k. 99]
CGP16610023.06.1787 r.kwitKamińskiSzydłowskiChrościce-Wielkie, Chrościce-Magi, Chrościce-ŁyczkiA. D.M. Bartłomiej Kamiński burgrabia grodzki ciechanowski niegdy Józefa syn kwituje M. Piotra Szydłowskiego niegdy M. Bonifacego Szydłowskiego podczaszego ziemi ciechanowskiej syna z sumy 9000 złp. z szacunku dóbr Chrościce-Wielkie, Chrościce-Magi, Chrościce-Łyczki, wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach przasnyskich pod dniem 11.06.1787 r. oraz drugiej sumy 10 dh. porękawicznego, obu odebranych z rąk M. Waleriana Lasockiego łowczego ziemi ciechanowskiej. [k. 100]
CGP16610123.06.1787 r.zapisSzymakowskiSzymakowscyRudno-Jeziorowe, Szemplino-KrzyżewoA. D.G. Felicjan Szymakowski niegdy Franciszka syn zapisuje GG. Janowi, Walentemu i Adamowi Szymakowskim nieletnim synom swoim z niegdy G. Teodorą Dembą spłodzonym sumę 8000 złp. w dh., pochodzącą z dóbr Rudo-Jeziorowe z zastawy uczynionej przez tę niegdy ww. matkę tychże nieletnich, pod dniem dzisiejszym przed aktami przasnyskimi przez G. Jana Majkowski komornika ziemskiego ciechanowskiego przyszłego posesora zastawnego tychże dóbr Rudno-Jeziorowe wypłaconą(?), na wszystkich swych dobrach, a szczególniej Szemplino-Krzyżewo. [k. 101]
CGP16610223.06.1787 r.zastawCzaplicki, z Mięszkowskich CzaplickaCzaplickiCzaplice-Rejki, Czaplice-Wypychy, Czaplice-Solanki, Czaplice-Piłaty, Czaplice-Oleszki, Czaplice-Falki, Czaplice-GołębieA. D.G. Jan Czaplicki miecznik Kawalerii Narodowej swoim i M. Michała Czaplickiego komornika granicznego sandomierskiego brata swego rodzonego, działając na podstawie plenipotencji uczynionej w grodzie piotrkowskim zastawia G. Jakubowi Czaplickiemu burgrabiemu grodzkiemu ciechanowskiemu i Bogumile z Czaplickich małżonkom dobra swoje i brata swego zwane Czaplice-Rejki i Czaplice-Wypychy oraz części leżące w dobrach Czaplice-Solanki, Czaplice-Piłaty, Czaplice-Oleszki, Czaplice-Falki i Czaplice-Gołębie w sumach jak następuje: G. Jakubowi Czaplickiemu mężowi w sumie 8000 złp., zaś G. Bogumile z Czaplickich w sumie 2000 złp., wedle kontraktu sprzedażnego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych roborowanego. [k. 102]
CGP16610323.06.1787 r.zapisWołowiczZielińskaWarszawaA. D.M. Józef Wołowicz stolnik ziemi ciechanowskiej niegdy MM. Stanisława Wołowicza starosty przyłuskiego i Antoniny z Wołowiczów syn zapisuje M. Teodorze z Zielińskich MM. Antoniego i Katarzyny z Sutkowskich Zielińskich podstolich ziemi zawkrzeńskiej małżonków córce 40 000 złp. w moc posagu wedle intercyzy zawartej w Warszawie 7.11.1786 r. między tymże zeznającym z jednej i MM. Antonim i Katarzyną z Zielińskich z drugiej strony, podpisanej przez obie strony i ich przyjaciół, w aktach niniejszych roborowaną pod dniem 28.11.1786 r., odebraną z rąk M. Antoniego Zielińskiego w dniu dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 103]
CGP16610423.06.1787 r.zapisŁazowyz Purzyckich 1v Janowska 2v BorzuchowskaA. D.G. Tomasz Łazowy niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Bogumile z Purzyckich pierwszego ślubu niegdy G. Filipa Janowskiego, drugiego aż do teraz G. Walentego Borzuchowskiego sumę 216 zł. i 25 gr. polskich odebraną z rąk G. Jakuba Purzyckiego /w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych skwitowanego/ odebraną, na wszystkich swych dobrach. [k. 104]
CGP16610523.06.1787 r.kwitŻerański, z Maliszewskich ŻerańskaMaliszewskiŻelechyA. D.G. Antoni Żerański niegdy Walentego syn i Rozalia z Maliszewskich niegdy Wojciecha córka nawzajem małżonkowie kwitują G. Walentego Maliszewskiego tegoż niegdy Wojciecha syna, brata rodzonego tejże Rozalii z sumy 1550 złp. z szacunku części leżących w dobrach Żelechy przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego zawartego w Ciechanowie w dniu dzisiejszym i roborowanego w aktach niniejszych również w dniu dzisiejszym, po uzyskaniu satysfakcji przez tę żonę zeznającego oraz G. Kunegundę z Maliszewskich Szymańską przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym. [k. 105]
CGP16610623.06.1787 r.zapisJaźwińskiz Wskrzeńskich JaźwińskaJaźwiny-BoraweA. D.G. Roch Jaźwiński niegdy Kazimierza syn, dziedzic części leżących w dobrach Jaźwiny-Borawe zapisuje Mariannie z Wskrzeńskich niegdy Jana córce, żonie swej sumę 1687 zł. i 15 gr. polskich zasądzonych dla tejże żony zeznającego wyrokiem sądu grodzkiego ciechanowskiego z dnia 19.03.1787 r. zapadłym między tymże zeznającym i jego żoną z jednej a M. Krasińskim z drugiej strony, odebraną w dniu dzisiejszym z rąk M. Józefa Krasińskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 106]
CGP16610723.06.1787 r.zastawSmoleńskiMajewskiOlszewiecA. D.G. Stanisław Smoliński syn Alexandra swoim i GG. Franciszki żony swej, Agnieszki wdowy po niegdy G. Tomaszu Smolińskim matki, Walentego i Marka braci oraz Eleonory panny, siostry tejże żony zeznającego rodzonych Smolińskich imieniem zastawia G. Franciszkowi Majewskiemu niegdy Tomasza synowi części dziedziczne tychże nieobecnych leżące w dobrach Olszewiec w sumie 900 złp.[k. 107]
CGP16610823.06.1787 r.zapisDołęga-Lasockiz Lasockich ZielińskaDrążewoA. D.M. Walenty Dołęga Lasocki podsędek ziemski ciechanowski zapisuje M. Gertrudzie z Lasockich, żonie M. Piotra Damiana dwojga imion Zielińskiego kapitana wojsk koronnych sumę 36 000 złp. pochodzącą z zastawy dóbr Pruszkowo, odebraną z rąk M. Tadeusza regenta grodzkiego lubelskiego tyhcże dóbr obecnego dziedzica, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez M. Gertrudę Zielińską na rzecz tegoż M. Mdzewskiego regenta lubelskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Drążewo. [k. 108]
CGP16610923.06.1787 r.zapisMaliszewskiz Maliszewskich Żerańska, z Maliszewskich SzymańskaŻelechyA. D.G. Walenty Maliszewski niegdy Wojciecha syn zapisuje GG. Rozalii G. Antoniego Żerańskiego i Kunegundzie G. Franciszka Szymańskiego żonom, siostrom rodzonym Maliszewskim, tj. G. Żerańskiej sumę 460 złp., zaś G. Szymańskiej 90 złp. pochodzących z dóbr Żelechy, rekompensując kwitację uczynioną w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez GG. Żerańskich na rzecz tegoż zeznającego żony, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach zwanych Żelechy. [k. 109]
CGP16611023.06.1787 r.zapisNiskiz Sokołowskich PerzanowskaObidzino-SuwałyA. D.G. Jakub Niski niegdy Kacpra syn zapisuje G. Mariannie Sokołowskiej żonie G. Macieja Perzanowskiego sumę 800 złp. odebraną z rąk M. Tomasza Łepkowskiego wojskiego raciąskiego(?), rekompensując kwitację z tej sumy uczynioną przez tę G. Perzanowską w aktach niniejszych na rzecz tegoż M. Łepkowskiego na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Obidzino-Suwały. [k. 110]
CGP16611123.06.1787 r.kwitKosińskiKrajewskiRybitwy-KokoszkiA. D.G. Jan Kosiński niegdy Michała syn z niegdy G. Katarzyną Ojrzyńską w małżeństwie splodzony syn kwituje G. Stanisława Krajewskiego niegdy Piotra syna z sumy 800 złp. z szacunku części leżących w dobrach Rybitwy-Kokoszki przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym sprzedanych, wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym. [k. 111]
CGP16611223.06.1787 r.kwitDemby, z Bromirskich LasockaKolumna-MyszczyńskiGościmino-WielkieA. D.GG. Norbert Demby niegdy Aarona syn z niegdy G. Reginą Pilitowską spłodzony oraz Regina z Bromirskich MM. Józefa Bromirskiego podskarbiego ziemi ciechanowskiej i Domicelli Lasockiej małżonków córka, żona tegoż zeznającego kwitują M. Teodora Kolumnę-Myszczyńskiego sędziego ziemskiego zakroczymskiego w tym porządku: mąż z dwóch sum – pierwszej 6000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Gościmino-Średnie i Gościmino-Wielkie pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych sprzedanych, drugiej 300 złp. porękawicznego; żona zaś podobnie z dwóch sum – pierwszej 2000 złp. posagowej, drugiej 2000 złp. przypisowej, wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach grodzkich zakroczymskich w Nowym Mieście pod dniem 29.07.1786 r., w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym oblatowanego, rekompensując zapis uczyniony pod dniem dzisiejszym przez M. Walentego Dołęgę na Drążewie Lasockiego podsędka ziemskiego ciechanowskiego na rzecz tejże żony zeznającego. [k. 112]
CGP16611325.06.1787 r.zastawz Gąseckich UzdowskaNiskiŻochy-Wielkie, Żochy-SzostakiA. D.G. Teofila z Gąseckich niegdy GG. Stanisława Gąseckiego i Elżbiety Karskiej małżonków córka, po niegdy G. Józefie Uzdowskim wdowa zastawia G. Anzelmowi Niskiemu niegdy Felicjana synowi leżące na dobrach Żochy-Wielkie i Żochy-Szostaki w sumie 1266 zł i 20 gr. polskich. [k. 113]
CGP16611425.06.1787 r.zastawCzarneckiMierzejewskiCzarnoty-GosyA. D.G. Krzysztof Czarnecki niegdy Wojciecha syn zastawia G. Pawłowi Mierzejewskiemu niegdy Antoniego synowi części swoje leżące w dobrach Czarnoty-Gosy w sumie 330 złp. [k. 114]
CGP16611525.06.1787 r.zapisMłodzianowskiz Lasockich MłodzianowskaA. D.G. Kazimierz Młodzianowski zapisuje G. Helenie z Lasockich żonie swej sumę 467 zł. i 17 gr. polskich odebraną z rąk G. Macieja Rakowskiego za uczynioną w dniu dzisiejszym cesję, przeliczone z tynfów, na wszystkich swych dobrach. [k. 115]
CGP16611627.06.1787 r.zapisDzielińskiz Chmielińskich DzielińskaA. D.G. Tomasz Dzieliński niegdy Stefana syn zapisuje G. Antoninie Chmielińskiej niegdy Macieja córce z niegdy G. Marianną ze Smoleńskich spłodzonej, żonie swej sumę 450 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 116]
CGP16611727.06.1787 r.kwitDębscyDębskiHumięcino-Retki, Zakrzewo-Wielkie, Zakrzewo-Małe i Dąbrówka(?), Humięcino-Sepiolaki, Humięcino-MarchwatyA. D.MM. Walenty kapitan Kawalerii Narodowej, Wojciech wojski przasnyski, Felix, Tomasz i Józef Dębscy niegdy GG. Macieja Dębskiego i Tekli z Bilińskich małżonków synowie kwitują G. Jakuba Dębskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego brata swego rodzonego z sumy 19 000 złp. z szacunku dóbr Humięcino-Retki i części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie, Zakrzewo-Małe i Dąbrówka(?) oraz ról, gruntów i łąk leżących w dobrach Humięcino-Sepiolaki i Humięcino-Marchwaty przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych, wedle podziału braterskiego roborowanego w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych. [k. 117]
CGP16611827.06.1787 r.zapisDębskiDębskaA. D.G. Jakub Dębski komornik ziemski ciechanowski zapisuje G. Agnieszce Dębskiej, pannie niezamężnej, siostrze swej rodzonej sumę 7504 zł i 7 gr. polskich w moc posagu wedle rozdziału braterskiego roborowanego pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 118]
CGP16611927.06.1787 r.kwitDębscyDębskiHumięcino-Marchwaty, Humięcino-Cechy, Humięcino-Falki, Humięcino-Rychty, Humięcino-Andrychy, Humięcino-SepiolakiA. D.MM. Walenty kapitan Kawalerii Narodowej, Wojciech wojski przasnyski, Felix, Jakub komornik ziemski ciechanowski i Tomasz Dębscy niegdy GG. Macieja Dębskiego i Tekli z Bilińskich małżonków synowie kwitują G. Józefa Dębskiego brata swego rodzonego z sumy 12 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Humięcino-Marchwaty, Humięcino-Cechy, Humięcino-Falki, Humięcino-Rychty, Humięcino-Andrychy oraz ról, grunt i łąk leżących w dobrach Humięcino-Sepiolaki przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych, wedle podziału braterskiego roborowanego w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych. [k. 119]
CGP16612027.06.1787 r.kwitDębscyDębskiOpatowiecA. D.MM. Walenty kapitan Kawalerii Narodowej, Wojciech wojski przasnyski, Jakub komornik ziemski ciechanowski, Tomasz i Józef Dębscy kwitują G. Felixa Dębskiego brata swego rodzonego z sumy 16 000 złp. z szacunku dóbr Opatowiec przed aktami niniejszymi w dniu dziesiejszym sprzedanych, wedle podziału bratrskiego roborowanego pod dniem dzisiejszym. [k. 120]
CGP16612127.06.1787 r.zapisDębskiz Kuczborskich DębskaOpatowiecA. D.G. Felix Dębski niegdy G. Macieja Dębskiego i Tekli z Bielińskich syn zapisuje G. Elżbiecie z Kuczborskich żonie swej sumę 7560 złp. ,wedle rozdziału ojcowskiego w dniu dzisiejszym roborowanego, na dobrach Opatowiec w woj. płockim. [k. 121]
CGP16612227.06.1787 r.zapisDębskiz Dębskich KarniewskaA. D.M. Wojciech Dębski wojski większy przasnyski zapisuje G. Mariannie z Dębskich niegdy G. Kazimierza Karniewskiego żonie, pozostałej wdowie sumę 5554 zł. i 7 gr. polskich na wszystkich swych dobrach. [k. 122]
CGP16612327.06.1787 r.zapisMossakowskiz Trętowskich MossakowskaMossaki-Stara-WieśA. D.G. Jakub Mossakowski niegdy Adama syn zapisuje G. Helenie z Trętowskich niegdy Fabiana córce, niegdy zaś G. Michała Trętowskiego bezpotomnie z tego świata zeszłego siostrze rodzonej, żonie swej sumę107,5 zł. i 2 gr. polskich, rekompensując kwitację uczynioną przed aktami niniejszymi dzisiaj na rzecz G. Bonawentury Łaguny, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Mossaki-Starawieś. [k. 123]
CGP16612427.06.1787 r.kwitKarskiPaprockiNieradowo, Obidzino-BańbugiA. D.M. Antoni Karski niegdy M. Jana Karskiego wojskiego ziemi ciechanowskiej syn kwituje G. Bartłomieja Paprockiego niegdy Wojciecha syna z sumy 20 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Nieradowo i [Obidzino-]Bańbugi pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych sprzedanych. [k. 124]
CGP16612527.06.1787 r.zapisMajkowskiz Kołakowskich MajkowskaRudno-JezioroweA. D.G. Jan Prokop dwojga imion Majkowski komornik ziemski ciechanowski zapisuje G. Febronii Kołakowskiej żonie swej sumę 7000 złp. w moc posagu z dóbr ojczystych i macierzystych pochodzącego, odebraną z rąk G. Łazarza Kołakowskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rudno-Jeziorowe. [k. 125]
CGP16612627.06.1787 r.zapisDębskiz Szydłowskich DębskaLeśniewo-DolneA. D.G. Jakub Dębski komornik ziemski ciechanowski niegdy Macieja syn zapisuje G. Annie z Szydłowskich żonie swej sumę 418 dh. z dóbr Leśniewo-Dolne, odebraną z rąk M. Andrzeja Jankowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 126]
CGP16612727.06.1787 r.zapisKołakowskiz Miłoszewskich KołakowskaA. D.G. Antoni Kołakowski niegdy Grzegorza syn zapisuje G. Magdalenie z Miłoszewskich Jana córce, żonie swej sumę 200 złp. odebraną z rąk G. Jana Miłoszewskiego ojca tejże żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 127]
CGP16612827.06.1787 r.zastawHumięccyZembrzuskiŻmijewo-Chmiele, Żmijewo-Żalenie, Żmijewo-Podusie, Żmijewo-Sączki, Humięcino-Koski, Humięcino-StarawieśA. D.GG. Andrzej, Paweł i Franciszek Humięccy niegdy Jakuba syn z niegdy G. Anną Borzuchowską spłodzeni zastawiają G. Grzegorzowi Zembrzuskiemu niegdy Michała synowi części swoje leżące w dobrach Żmijewo-Chmiele, Żmijewo-Żalenie, Żmijewo-Podusie, Żmijewo-Sączki, Humięcino-Koski, Humięcino-Starawieś w sumie 30 dh. [k. 128]
CGP16612927.06.1787 r.zapisDzierżanowskiz Dzierżanowskich BrodzickaMichowoA. D.G. Walenty Dzierżanowski niegdy Jakuba syn zapisuje G. Mariannie Dzierżanowskiej niegdy Jana córce z niegdy G. Małgorzatą Chudyńską spłodzonej, G. Piotra Brodzickiego żonie sumę 247 zł. i 22,5 gr. polskich za uczynioną kwitację przez tę G. Brodzicką pod dniem dzisiejszym, odebraną z rąk M. Stanisława Kostki Młodzianowskiego podstarościego i sędziego grodzkiego ciechanowskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Michowo. [k. 129]
CGP16613030.06.1787 r.zapisBartołdz Bartołdów RościszewskaGostkowo, SątrzaskaA. D.M. Błażej Bartołd stolnik przasnyski zapisuje M. Annie z Bartołdów M. Wawrzyńca Rościszewskiego żonie, swej córce sumę 16 000 złp. pochodzącą z dóbr Gostkowo, odebraną z rąk M. Eustachego Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Sątrzaska. [k. 130]
CGP16613130.06.1787 r.kwitStryjewskiRapackiZembrzus-WielkiA. D.G. Piotr Stryjewski niegdy Józefa syn kwituje G. Tomasza Rapackiego niegdy Wojciecha syna z sumy 3200 złp. z szacunku części leżących w dobrach Zembrzus-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 131]
CGP16613230.06.1787 r.zapisMilewskiz Pniewskich Humięcka, z Pniewskich MaruszewskaA. D.G. Wojciech Milewski niegdy Józefa syn zapisuje GG. Agnieszce żonie G. Franciszka Humięckiego, Dorocie żonie G. Franciszka Maruszewskiego, córkom niegdy Franciszka Pniewskiego z G. Marianną z Milewskich (drugiego ślubu N. Piotra Bieńkowskiego żoną) w pierwszym małżeństwie spłodzonym sumę 300 złp. odebraną w dniu dzisiejszym z rąk ww. G. Marianny z Milewskiej Bieńkowskiej, czyli każdej z nich po 150 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 132]
CGP16613330.06.1787 r.zapisz Dębskich KarniewskaKarniewscyA. D.G. Marianna z Dębskich pozostała wdowa po niegdy G. Kazimierzu Karniewskim zapisuje GG. Wojciechowi, Franciszkowi, Erazmowi, Annie, Bogumile, Tekli, Anieli i Mariannie synom i córkom swoim Karniewskim sumę 210 zł. i 27 gr. polskich, rekompensując kwitację uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą imieniem tychże ww. synów i córek na osobę GG. Felicjana Szymakowskiego i Jana Wieczfińskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 133]
CGP16613430.06.1787 r.kwitMiłoszewskiPurzyckiRopeleA. D.G. Józef Miłoszewski niegdy Macieja syn kwituje G. Michała Purzyckiego niegdy Stanisława syna z sumy 19 dh. z szacunku części leżących w dobrach Ropele sprzedanych w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 134]
CGP16613530.06.1787 r.zapisz Rutkowskich NosarzewskaWyszczelskiA. D.G. Marianna z Rutkowskich niegdy Szymona córka, niegdy G. Jana Nosarzewskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Franciszkowi Wyszczelskiemu niegdy Jakuba synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 350 złp., na wszystkich swych dobrach. [k. 135]
CGP16613630.06.1787 r.kwitJunosza-Rościszewski, z Bartołdów RościszewskaMłyńskiGostkowoA. D.MM. Wawrzyniec Junosza-Rościszewski niegdy M. Mikołaja Rościszewskiego syn i Anna z Bartołdów córka M. Błażeja Bartołda stolnika przasnyskiego nawzajem małżonkowie kwitują MM. Józefa Eustachego dwojga imion Młyńskiego pułkownika Kawalerii Narodowej niegdy M. Walentego Młyńskiego syna z niegdy M. Marianną z Ujazdowskich spłodzonego z sumy 36 000 złp. z szacunku dóbr Gostkowo z przyległościami leżących w ziemi i powiecie ciechanowskim w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego 26.05.1787 r. w Ciechanowie, roborowanego przed aktami niniejszymi w tymże dniu, częściowo do rąk tegoż męża zeznającej wypłaconą, częściowo na zaspokojenie obciążeń ww. dóbr Gostkowo zamienioną /wedle zapisu uczynionego pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez M. Błażeja Bartołda stolnika przasnyskiego na rzecz M. Anny z Bartołdów Rościszewskiej/ i przez tegoż kwitowanego wypłaconą, częściowo zaś resztującą, tj. pierwsza suma 2000 tynfów G. z Makomaskich Lubeckiej, druga 5000 złp. M. Marianny z Kanigowskich ostatniego ślubu Rościszewskiej, zeznającego matki oraz trzecia 7750 złp. M. Brygidy Rościszewskiej panny, z dóbr ww. Gostkowa pochodzące, koło gruntów pozostałe oraz z sumy 2000 złp. porękawicznego. [k. 136]
CGP16613702.07.1787 r.zastawSuwińskiSuwińskiRadzieje-BydyA. D.G. Stefan Suwiński niegdy Wojciecha syn zastawia G. Tadeuszowi Suwińskiemu bratu swemu rodzonemu części swoje leżące w dobrach Radzieje-Bydy w sumie 400 złp. [k. 137]
CGP16613802.07.1787 r.zapisz Łaskich ObrębskaObrębscyNiestumA. D.G. Zofia z Łaskich niegdy G. Antoniego Obrębskiego żona, pozostała wdowa, pani reformacyjna i dożywotnia zapisuje GG. Janowi i Teodorowi Obrębskim synom swym z ww. niegdy G. Antonim Obrębskim spłodzonym sumę 20 dh. pochodzących z dóbr Niestum, odebraną z rąk G. Antoniego Ropelewskiego. [k. 138]
CGP16613902.07.1787 r.zapisMilewski, z Ostaszewskich MilewskaObidzińskiA. D.G. Augustyn Milewski niegdy Szymona syn i Monika z Ostaszewskich niegdy Grzegorza córka, nawzajem małżonkowie zapisują G. Franciszkowi Obidzińskiemu synowi Macieja, zięciowi swemu przyszłemu sumę 400 złp. w moc posagu G. Marianny Milewskiej panny niezamężnej, tychże zeznających córki, tegoż zaś G. Franciszka Obidzińskiego przyszłej żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 139]
CGP16614002.07.1787 r.kwitGogolewskiŁysakowskiMilewo-WypychyA. D.G. Baltazar Gogolewski syn niegdy Adama po Mikołaju kwituje G. Adama Łysakowskiego syna Stanisława z sumy 500 złp. z szacunku części leżących w dobrach Milewo-Wypychy przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 140]
CGP16614102.07.1787 r.kwitWyszczelski, z Dąbrowskich WyszczelskaMaruszewskiWyszczeleA. D.GG. Józef Wyszczelski niegdy Wojciecha syn i Elżbieta z Dąbrowskich niegdy Jana córka nawzajem małżonkowie kwitują G. Macieja Maruszewskiego niegdy Jana syna z sumy 2 000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Wyszczele w ziemi i pow. ciechanowskim, przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych, włączając sumę 175 złp. zapisaną przez tegoż męża tejże żonie w aktach niniejszych we wtorek najbliższy przed świętem Narodzenia Św. Jana Chrzciciela roku 1768 na tychże częściach dóbr Wyszczele. [k. 141]
CGP16614202.07.1787 r.zapisWieczfińskiz Dembych WieczfińskaKarniewoA. D.G. Jan Wieczfiński burgrabia grodzki płocki zapisuje Bogumile z Dembych niegdy Dominika córce, żonie swej sumę 521 zł i 8,5 gr. polskich, odebraną z rąk M. Józefa Dembego podwojewodziego przasnyskiego oraz pozostałej wdowy po niegdy G. Kazimierzu Karniewskim, pochodzącą z dóbr Karniewo, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz tychże M. Dembego i Karniewskiej przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 142]
CGP16614302.07.1787 r.zapisNarzymskiSzymakowscyKarniewoA. D.M. Kazimierz Narzymski niegdy M. Kazimierza Narzymskiego podskarbi podolski zapisuje GG. Janowi, Walentemu, Adamowi Szymakowskim synom G. Felicjana Szymakowskiego spłodzonym z niegdy G. Teodory Dembej sumę 521 zł i 8,5 gr. polskich, odebraną z rąk M. Józefa Dembego podwojewodziego przasnyskiego oraz pozostałej wdowy po niegdy G. Kazimierzu Karniewskim, pochodzącą z dóbr Karniewo, na wszystkich swych dobrach. [k. 143]
CGP16614406.07.1787 r.zapisObidzińskiMilewskaA. D.G. Franciszek Obidziński syn Macieja zapisuje G. Mariannie Milewskiej córce Augustyna z G. Moniką z Ostaszewskich spłodzonej, pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. w moc odebranego posagu, na wszystkich swych dobrach. [k. 144]
CGP16614509.07.1787 r.zapisStryjewskize Stryjewskich StryjewskaA. D.G. Franciszek Stryjewski zapisuje G. Franciszce ze Stryjewskich żonie swej sumę 125 złp., rekompensując kwitację uczynioną przez tę małżonkę pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 145]
CGP16614609.07.1787 r.kwitKołakowskiOssowskiWilkowo, Chmielewo, ZałużeA. D.G. Jacek Kołakowski niegdy Wawrzyńca syn z niegdy G. Barbary z Kownackich w małżeństwie spłodzony kwituje G. Jana Ossowskiego niegdy Jakuba syna z sumy 120 złp. z szacunku części leżących w dobrach Wilkowo, Chmielewo i Załuże, sprzedanych przed aktami niniejszymi pod dniem dzisiejszym. [k. 146]
CGP16614711.07.1787 r.zastawRybnickiSmoleńskiGąskiA. D.G. Nikodem Rybnicki niegdy Jakuba syn zastawia G. Tomaszowi Smoleńskiemu synowi Kazimierza płoskę roli tj. dwa zagony wraz z łąką do tej płoski należącą, ciągnącą się od granicy śmiecińskiej do granicy goryszewskiej między miedzami NN. Wojciecha Nasierowskiego z jednej i Jana Gronczewskiego z drugiej strony; także płoskę roli, tj. cztery zagony z łąką ciągnące się przez 3,5 stajania od gościńca goryszewskiego do granicy chruszczewskiej między miedzami NN. Michała Tańskiego z jednej i Wojciecha Nasierowskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Gąski, w sumie 108 złp. [k. 147-147v]
CGP16614811.07.1787 r.zastawGrabowskiUlatowscyGrabowo-Kleszcze, Grabowo-ZawadyA. D.G. Tomasz Grabowski niegdy Józefa syn zastawia G. Ignacemu i Wojciechowi Ulatowskim niegdy Macieja synom, braciom między sobą rodzonym całe swe części leżące w dobrach Grabowo-Kleszcze i Grabowo-Zawady w sumie 3600 złp., z czego GG. Ulatowscy wypłacili już 2000 złp., a pozostaje 1600 złp., wedle kontraktu zawartego 10.07.1787 r. w Ciechanowie między sobą, pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych roborowanego [k. 148-148v]
CGP16614912.07.1787 r.zapisz Chmielińskich ŻarnowskaWiśniewskiA. D.G. Marianna z Chmielińskich niegdy G. Andrzeja Żarnowskiego żona, pozostała wdowa zapisuje G. Antoniemu Wiśniewskiemu niegdy Antoniego synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 150 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 149]
CGP16615012.07.1787 r.kwitMossakowski, Bełkowski, KotlewskiCiemniewskiA. D.GG. Wojciech Mossakowski, Kacper Bełkowski i Jan Kotlewski, który to Bełkowski swoim i G. Katarzyny z Mossakowskich tegoż G. Wojciecha Mossakowskiego córce z niegdy G. Urszuli Kotlewskiej spłodzonej, żony swej imieniem kwitują M. Alexandra Ciemniewskiego miecznika ciechanowskiego z sumy 300 złp. za szacunek LL. Walentego i Marianny małżonków Krystyniaków, rodziców, Magdaleny żony L. Stanisława Sobczaka tegoż kwitowanego poddanego, Katarzyny i Bartłomieja córki i syna [tychże Krystyniaków], w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi odstąpionych. [k. 150]
CGP16615112.07.1787 r.kwitŁazowskiz Zielińskich KanigowskaOssowiec-Kmiecy, MchowoA. D.G. Piotr Łazowski burgrabia grodzki ciechanowski niegdy Jana syn z niegdy G. Marianną z Niestojemskich spłodzony kwituje G. Franciszkę z Zielińskich niegdy Wojciecha córkę, żonę G. Alexandra Kanigowskiego z sumy 5000 złp. z szacunku części leżących w dobrach Ossowiec-Kmiecy, w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tejże G. Kuligowskiej sprzedanych, wedle kontraktu zawartego na dniu dzisiejszym w Mchowie między sobą, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego, zawierającej porękawiczne, po odebraniu tejże sumy z rąk M. Józefa Kozickiego wicepisarza ziemskiego i grodzkiego ciechanowskiego. [k. 151]
CGP16615216.07.1787 r.zapisChądzyńskiKrajewskaKocięczyno-Brodowe, RachocinA. D.G. Kazimierz Chądzyński niegdy Józefa syn zapisuje G. Ewie Krajewskiej niegdy Macieja córce, pannie niezamężnej sumę 133 zł. i 10 gr. polskich pochodzącą z dóbr Kocięczyno-Brodowe, rekompensując kwitację na rzecz G. Wincentego Zalewskiego w dniu dzisiejszym uczynioną przed aktami niniejszymi, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rachocin. [k. 152]
CGP16615316.07.1787 r.zapisStryjewskiz Rudzińskich StryjewskaA. D.G. Walenty Stryjewski niegdy Jakuba syn zapisuje G. Katarzynie z Rudzińskich niegdy Wojciecha córce, żonie swej sumę 400 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 153]
CGP16615416.07.1787 r.zastawz Obidzińskich KonarzewskaPajewskiKonarzewo-MarciszeA. D.G. Anna z Obidzińskich niegdy G. Wawrzyńca Konarzewskiego żona, pozostała wdowa z jednej swoim i G. Petronelli Konarzewskiej niegdy Antoniego córki, wnuczki swej imieniem zastawia G. Marcinowi Pajewskiemu synowi Wojciecha część tejże nieobecnej wnuczki swej leżącą w dobrach Konarzewo-Marcisze w sumie 381 złp. odebranej i zamienionej na zaspokojenie obciążeń niegdy G. Rozalii z Sosnowskich pierwszego ślubu Konarzewskiej, drugiego zaś Krzykowskiej [k. 154]
CGP16615516.07.1787 r.kwitWyszczelskiWyszczelskiBieńki-BuciceA. D.G. Franciszek Wyszczelski niegdy Jakuba syn kwituje G. Grzegorza Wyszczelskiego brata swego rodzonego z sumy 160 złp. za szacunek części leżących w dobrach Bieńki-Bucice w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 155]
CGP16615616.07.1787 r.zapisKołakowskiPęczkowskiA. D.G. Marcin Kołakowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Teodorowi Pęczkowskiemu niegdy Pawła synowi sumę 400 złp. odebraną z rąk tegoż G. Pęczkowskiego sposobem prostego długu z prowizją. [k. 156]
CGP16615716.07.1787 r.kwitKołakowskiKołakowskiSzczepanki-NowinyA. D.G. Adam Kołakowski niegdy Antoniego syn kwituje G. Marcina Kołakowskiego brata swego rodzonego z sumy 250 złp. za szacunek części dóbr Szczepanki-Nowiny w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 157]
CGP16615816.07.1787 r.zapisŚlaskiKrzykowscyA. D.G. Mikołaj Slaski burgrabia grodzki ciechanowski niegdy Józefa syn zapisuje GG. Józefowi, Antoniemu i Mariannie nieletnim Krzykowskim dzieciom Michała z niegdy G. Rozalią Sosnowską (pierwszego ślubu niegdy G. Antoniego Konarzewskiego żoną) w drugim małżeństwie spłodzonym sumę 300 złp. odebraną z rąk G. Anny z Obidzińskich niegdy G. Wawrzyńca Konarzewskiego żony, pozostałej wdowy, na wszystkich swych dobrach. [k. 158]
CGP16615917.07.1787 r.zapisKołakowskiz Borowskich KołakowskaA. D.G. Adam Kołakowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Teresie z Borowskich niegdy Anzelma córce, żonie swej sumę 230 złp. odebraną z rąk G. Bartłomieja Kołakowskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 159]
CGP16616019.07.1787 r.kwitz Krzyżewskich PokrzywnickaGostkowskiSońskA. D.G. Petronella z Krzyżewskich niegdy Józefa córka, zaś G. Franciszka Pokrzywnickiego żona kwituje Przewielebnego Xiędza Grzegorza Gostkowskiego kanonika katedralnego płockiego, proboszcza sońskiego z sumy 1700 złp. ponad zaspokojenie obciążeń z szacunku części leżącej w dobrach Sońsk, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 160]
CGP16616119.07.1787 r.zapisGostkowskiz Krzyżewskich PokrzywnickaSońskA. D.Przewielebny Xiądz Grzegorz Gostkowski kanonik katedralny płocki, proboszcz soński zapisuje G. Petronelli z Krzyżewskich niegdy Józefa córce, zaś G. Franciszka Pokrzywnickiego żonie sumę 1700 złp. pochodzącą z szacunku części dóbr Sońsk, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym, na wszystkich swych dobrach. [k. 161]
CGP16616219.07.1787 r.kwitOssowscyCzaplickiA. D.GG. Józef i Mikołaj Ossowscy niegdy Stanisława synowie swoim i G. Gabriela Ossowskiego brata swego rodzonego imieniem kwitują G. Pawła Czaplickiego niegdy Grzegorza syna z sumy 700 złp. z szacunku L. Jana Krawczaka i Agaty nawzajem małżonków, rodziców oraz Bartłomieja, Adama, Zofii, Petronelli, Marianny i Magdaleny ich dzieci w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi odstąpionych. [k. 162]
CGP16616321.07.1787 r.zapisSiekluckiz Krępskich ZbierzchowskaA. D.M. Adam Sieklucki komornik ziemski wyszogrodzki zapisuje M. Helenie z Krępskich córce M. Marcina Krępskiego sędziego grodzkiego ciechanowskiego i niegdy M. Doroty Słupskiej, niegdy zaś M. Fabiana Zbierzchowskiego komornika generalnego ziemi różańskiej żonie, pozostałej wdowie sumę 6 000 złp., odebraną z rąk M. Michała Krępskiego sędziego grodzkiego szreńskiego, na wszystkich swych dobrach. [k. 163]
CGP16616421.07.1787 r.zapisz Krępskich ZbierzchowskaSiekluckiA. D.M. Helena z Krępskich córka M. Marcina Krępskiego sędziego grodzkiego ciechanowskiego z niegdy M. Doroty Słupskiej spłodzona, niegdy zaś M. Fabian Zbierzchowskiego komornika generalnego ziemi różańskiej żona, pozostała wdowa zapisuje M. Adamowi Siekluckiemu komornikowi ziemskiemu wyszogrodzkiemu, mężowi swemu przyszłemu sumę 3 000 złp. na wszystkich swych dobrach i sumach, a szczególniej na sumie 6 000 złp. zapisanej przez tegoż M. Siekluckiego. [k. 164]
CGP16616524.07.1787 r.kwitRożnowskiz Dębskich KarniewskaKarniewoA. D.M. Józef Rożnowski chorąży wielki koronny niegdy M. Konstantego Rożnowskiego z M. Heleną Niemojewską spłodzony kwituje G. Mariannę z Dębskich niegdy Macieja córkę, niegdy zaś G. Kazimierza Karniewskiego żonę, pozostałą wdowę z sumy 4 500 złp. za szacunek części leżących w dobrach Karniewo, w dniu dzisiejszym przed aktami sprzedanych, wedle kontraktu zawartego między stronami i w aktach niniejszych pdo dniem dzisiejszym roborowanego. [k. 165]
CGP16616624.07.1787 r.kwitBudnyUzdowskiŁyczkiA. D.G. Tomasz Budny niegdy Krzysztofa syn z niegdy G. Zofii Gołębiewskiej spłodzony kwituje G. Macieja Uzdowskiego niegdy Józefa syna z sumy 1130 złp. pochodzącej z szacunku części leżących w dobrach Łyczki, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego pod dniem dzisiejszym w Ciechanowie i w aktach niniejszych roborowanego, częściowo do rąk tegoż zeznającego tj. 480 złp. wypłaconą, częściowo zaś na zaspokojenie posagu z tychże części G. Józefy z Budnych Kruśnickiej(?) siostry rodzonej sprzedającego, tj. sumy 200 złp. koło gruntu zostawionej, resztującej zaś sumy 450 złp. mając skrypt ręczny z dnia dzisiejszego od tegoż kwitowanego na rzecz tegoż zeznającego dany. [k. 166]
CGP16616726.07.1787 r.zapisMorawskiGogolewskaA. D.G. Jan Morawski niegdy Apolinarego syn zapisuje G. Jozefacie Gogolewskiej córce niegdy G. Macieja Gogolewskiego i Apolonii z Jurzyńskich sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 167]
CGP16616826.07.1787 r.zapisGogolewskiGogolewskaA. D.G. Kazimierz Gogolewski niegdy Macieja syn z niegdy G. Apolonii z Jurzyńskich spłodzony zapisuje G. Jozefacie Gogolewskiej pannie niezamężnej, siostrze swej rodzonej, zaś G. Jana Morawskiego przyszłej żonie sumę 250 złp. w moc posagu, na wszystkich swych dobrach. [k. 168]
CGP16616926.07.1787 r.zastawGogolewskiGogolewskiGogole-WielkieA. D.G. Kazimierz Gogolewski niegdy Macieja syn zastawia G. Mateuszowi Gogolewskiemu niegdy Stefana synowi, bratu swemu stryjecznemu zagon roli ciągnący się przez dwa stajania od łąki do głów zwanych Sętkowskie między miedzami spadkobierców niegdy Zygmunta Gogolewskiego z jednej i G. Felicjana Gogolewskiego z drugiej strony; także trzy zagony roli ciągnące się przez jedno stajanie od gościńca makowskiego do głów N. Tomasza Brzóski między miedzami NN. Piotra Żbikowskiego z jednej i Felicjana Gogolewskiego z drugiej strony; także sześć zagonów roli ciągnących się przez jedno stajanie od gościńca makowskiego do drogi pułtuskiej(?) między miedzami z jednej jak wyżej i N. Tomasza Gogolewskiego z drugiej strony; także jeden zagon roli ciągnący się przez trzy stajania w polu zwanym Rapaty od rzeki Sony do głów N. Stanisława Gogolewskiego między miedzami NN. Serafina Morawskiego z jednej i Karola Brzóski z drugiej strony; także trzy zagony roli ciągnące się przez dwa stajania od rzeki Sony do głów N. Serafina Morawskiego między miedzami Wawrzyńca Gogolewskiego z jednej i Stanisława Gogolewskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Gogole-Wielkie w sumie 108 złp. [k.169]
CGP16617026.07.1787 r.zapisUzdowskiz Pniewskich UzdowskaChrościce, ŁyczkiA. D.G. Maciej Uzdowski niegdy Józefa syn zapisuje G. Magdalenie z Pniewskich niegdy Antoniego córce, żonie swej sumę 10 dh. pochodzących z dóbr Chrościce, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Łyczki, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz M. Piotra Szydłowskiego. [k. 170]
CGP16617126.07.1787 r.kwitRybickiChmielewskiŻabowo, OgonowoA. D.G. Józef Rybicki niegdy Wojciecha syn z niegdy G. Marianny Żabowskiej pierwszego ślubu niegdy G. Wojciecha Rybckiego, drugiego ślubu niegdy G. Macieja Sadkowskiego żony, w pierwszym małżeństwie spłodzony kwituje GG. Antoniego Chmielewskiego byłego komornika ziemskiego zawkrzeńskiego niegdy GG. Marcina po Piotrze oraz Marianny z Gołębiewskich także Piotra córki małżonków syna, niegdy zaś G. Sebastiana Chmielewskiego po Jakubie prawnuka z sumy 1 000 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Żabowo w woj. płockim, ziemi zawkrzeńskiej i pow. niedzborskim w dniu dzisiejszym sprzedanej, z ugody pewnej między G. Bartłomiejem Sadkowskim niegdy Macieja synem imieniem G. Barbary Satkowskiej niegdy Macieja córki z niegdy G. Marianny Żabowskiej spłodzonej, w panieństwie zostającej synowicy swej imieniem z jednej i tymże zeznającym z drugiej strony, zawartej w Ogonowie 13.07.1787 r., w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanej oraz z kontraktu sprzedażnego między tymiż zeznającym i kwitowanym zawartym w Ogonowie 24.07.1787 r., a w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanego, częściowo mianowicie w kwocie 907 zł. i 28 gr. polskich na zaspokojenie G. Barbary Sadkowskiej ze sprzedaży tejże części, część zaś resztującą wypłaconą do rąk tegoż zeznającego przez tegoż kwitowanego. [k. 171]
CGP16617226.07.1787 r.kwitFalęckiFalęckiGrąbczewo-Wielkie, Grąbczewo-MałeA. D.G. Stanisław Falęcki burgrabia grodzki zakroczymski niegdy Felicjana syn z G. Katarzyną Kwasieborską spłodzony, niegdy zaś G. Tomasza Falęckiego burgrabiego grodzkiego zakroczymskiego bezpotomnie z tego świata zeszłego brat rodzony kwituje G. Jana Falęckiego brata swego rodzonego z sumy 3 000 złp. za szacunek części leżących w dobrach Grąbczewo-Wielkie i Grąbczwo-Małe przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanych oraz drugiej sumy 500 złp. za cesję sum i zaspokojenie innych pretensji wedle kontraktu sprzedażnego z 14.06.1787 r. zawartego w Ciechanowie między tymże zeznającym i kwitowanym i w aktach niniejszych dnia 16.06.1787 r. roborowanego. [k. 172]
CGP16617326.07.1787 r.zapisKołakowskiz Pszczólkowskich KołakowskaKołaki-JaćwiężynoA. D.G. Walenty Kołakowski syn Fabiana zapisuje G. Marcjannie z Pszczółkowskich niegdy Franciszka córce, żonie swej sumę 141 zł. i 26 gr. polskich pochodzące z dóbr Kołaki-Jaćwiężyno, na wszystkich swych dobrach, rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym przed aktami nieniejszymi na rzecz GG. Wojciecha i Wawrzyńca Purzyckich. [k. 173]
CGP16617430.07.1787 r.zapisArciechowskiSkwarskiSkarboszewo, OsieckA. D.G. Wojciech Arciechowski niegdy Jana syn z G. Ludwiką z Szymoniewskich spłodzony zapisuje G. Janowi Skwarskiemu niegdy Ludwika synowi z niegdy G. Łucji z Dramińskich spłodzony sumę 11 000 złp. pochodzącą z dóbr Skarboszewo, rekompensując kwitację uczynioną na rzecz G. Waleriana Rostkowskiego pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż G. Jana Skwarskiego, wyrokiem zjazdowym na gruncie dóbr Skarboszewo zapadłym, w aktach niniejszych dnia 26.07.1787 r. zaoplatowanym, sumę 4503 zł i 10 gr. polskich na zaspokojenie G. Zofii z Pomianowskich Skwarskiej ww. Jana Skwarskiego żony oraz 520 złp. na zaspokojenie G. Zofii ze Skwarskich żony H. Dobrowolskiego, wedle kontraktu sprzedażnego dóbr Skarboszewa i Osiecka zawarty między GG. Janem Skwarskim z jednej i Walerianem Rostkowskim z drugiej strony pod dniem 21.06.1783 r. w Skarboszewie, w aktach niniejszych dnia 24.07.1787 r. roborowanego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Skarboszewo i Osieck. [k. 174]
CGP16617530.07.1787 r.zapisDąbrowskiz Humięckich DąbrowskaPajewo-KróleA. D.G. Franciszek Dąbrowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Magdalenie Humięckiej córce Jana, żonie swej dwie sumy: pierwszą 300 złp. odebraną z rąk G. Jana Humięckiego tejże żony ojca w moc posagu, drugą 100 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 400 złp., na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Pajewo-Króle. [k. 175]
CGP16617630.07.1787 r.zapisWilkowskiKamińskaA. D.G. Tomasz Wilkowski niegdy Piotra syn zapisuje G. Mariannie Kamińskiej niegdy Józefa córce z G. Franciszką Rykowską spłodzonej, żonie swej przyszłej sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 176]
CGP16617730.07.1787 r.kwitStrusińskiStrusińskiBurkaty, Bieńki-ŚmietankiA. D.G. Jakub Strusiński niegdy Ludwika syn kwituje G. Pawła Strusińskiego brata swego rodzonego z sumy 230 złp. z szacunku części leżących w dobrach Burkaty i Bieńki-Śmietanki pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 177]
CGP16617830.07.1787 r.kwitNakielskiRutkowskiŻbiki-KierzkiA. D.G. Antoni Nakielski niegdy Ludwika syn kwituje G. Wojciecha Rutkowskiego niegdy Michała syna z sumy 3 000 złp. za szacunek części dóbr Żbiki-Kierzki pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 178]
CGP16617930.07.1787 r.zastawMorawskiJanowskiPurzyce-Pomiany, Purzyce-GajoweA. D.N. Wawrzyniec Morawski niegdy Dominika syn z niegdy G. Katarzyny z Janowskich zastawia G. Florianowi Janowskiemu niegdy Stanisława synowi część swoją leżącą w dobrach Purzyce-Pomiany i Purzyce-Gajowe w sumie 10 dh. i 12 złp. [k. 179]
CGP16618030.07.1787 r.zapisLuboradzkiZawadzcyZawadyA. D.M. Franciszek Luboradzki sędzic grodzki ciechanowski, dziedzic dóbr Kraszewo zapisuje GG. Antoniemu, Augustynowi, Wiktorii i Scholastyce Zawadzkim dzieciom G. Stanisława Zawadzkiego z niegdy G. Marianny Zawadzkiej spłodzonym sumę 8766 zł. i 20 gr. polskich pochodzącą z dóbr Zawady, odebraną z rąk M. Walentego na Drążewie Dołęga-Lasockiego podsędka ziemskiego ciechanowskiego tychże dóbr Zawady przyszłego dziedzica,rekomensując kwitację uczynioną przez tegoż G. Stanisława Zawadzkiego swoim i dzieci swoich imieniem przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym na rzecz tegoż M. podsędka, na wszystkich swych dobrach. [k. 180]
CGP16618130.07.1787 r.zapisBurkackiz Burkackich OlszewskaBurkatyA. D.G. Błażej Burkacki niegdy Tomasza syn zapisuje G. Gertrudzie z Burkackich niegdy Tomasza córce, żonie G. Marcina Olszewskiego dwie sumy: pierwszą 182 zł. i 15 gr. polskich odebraną z rąk G. Jana Nasierowskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego oraz drugą 200 złp. odebraną z rąk GG. Jakuba, Fabiana, Gabriela, Leona i Jana Bieńkowskich niegdy Piotra synów, pochodzącą z zapisu dłużnego na częściach leżących na dobrach Burkaty przez tegoż niegdy G. Piotra Bieńkowskiego na rzecz tejże G. Gertrudy z Burkackich Olszewskiej przed aktami niniejszymi dnia 7.06.1784 r. i wyrokiem sądu ziemskiego ciechanowskiego z dnia 10.05.1787 r. między GG. Olszewskimi z jednej i ww. Bieńkowskich z drugiej strony, tymże GG. Olszewskim zasądzoną od ww. NN. Bieńkowskich zasądzoną, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Burkaty. [k. 181]
CGP16618230.07.1787 r.zastawRostkowskiOstrzykowskiSkarboszewoA. D.G. Walerian Rostkowski niegdy Macieja syn z niegdy G. Marianny z Kryskich w małżeństwie spłodzony syn zastawia G. Tomaszowi Ostrzykowskiemu synowi GG. Walentego i Marianny z Dłużniewskich połowę swych dóbr zwanych Osiek leżących w ziemi ciechanowskiej i pow. sąchockim wraz z budynkami leżącymi w dobrach Skarboszewo, wedle kontraktu zawartego 20.06.1787 r. w Ciechanowie między sobą i w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym roborowanego w sumie 4 000 złp. [k. 182]
CGP16618330.07.1787 r.zapisKomorowskiz Rzeczkowskich KomorowskaA. D.G. Antoni Komorowski niegdy Walentego syn zapisuje G. Mariannie Rzeczkowskiej, żonie swej sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 183]
CGP16618430.07.1787 r.zapisOrłowskiz Łempickich OrłowskaA. D.G. Łukasz Orłowski syn Piotra zapisuje G. Annie Łempickiej niegdy Sebastiana córce, żonie swej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach, odebraną z rąk G. Michała Rzeczkowskiego, rekompensując kwitację uczynioną przez tę żonę na rzecz tegoż G. Rzeczkowskiego na dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 184]
CGP16618530.07.1787 r.zastawSzydłowskiBudnyŁyczkiA. D.M. Piotr Szydłowski cześnikowicz ziemi ciechanowskiej zastawia G. Mateuszowi Budnemu niegdy Krzysztofa synowi część swoją nabytą od G. Bartłomieja Kamińskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego leżącą w dobrach Łyczki w sumie 7 dh. [k. 185]
CGP16618606.08.1787 r.zapisBieńkowskiz Wiszowatych 1v Bieńkowska 2v ZałuskaA. D.G. Jacek Bieńkowski niegdy Michała syn zapisuje G. Apolonii z Wiszowatych niegdy Mikołaja córce pierwszego ślubu niegdy G. Antoniego Bieńkowskiego, drugiego niegdy G. Kazimierza Załuskiego, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. odebraną z rąk tejże przyszłej żony swej, na wszystkich swych dobrach. [k. 186]
CGP16618706.08.1787 r.zapisJaniszewskiRadzymińskiA. D.G. Szymon Janiszewski niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Janowi Radzymińskiemu niegdy Stanisława synowi, szwagrowi swemu przyszłemu sumę 350 złp. na wszystkich swych dobrach, w moc posagu G. Elżbiety Janiszewskiej panny niezamężnej, tegoż zeznającego siostry rodzonej, zaś tegoż G. Radzymińskiego przyszłej żony. [k. 187]
CGP16618806.08.1787 r.zapisRadzymińskiJaniszewskaA. D.G. Jan Radzymiński niegdy Stanisława syn zapisuje G. Elżbiecie Janiszewskiej pannie niezamężnej niegdy Wojciecha córce z niegdy G. Marianną z Leśniewskich spłodzonej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 350 złp. posagową zapisaną temuż zeznającemu przez G. Szymona Janiszewskiego tegoż zeznającego żony brata rodzonego, drugą 150 złp. przypisową, czyli wraz złączoną sumę 500 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 188]
CGP16618913.08.1787 r.kwitChądzyńscySzymakowskiUnierzyż-Szyjki, Unierzyż-Więziny, Unierzyż-GyzinkoA. D.GG. Walenty, Antoni i Piotr bracia między sobą rodzeni Chądzyńscy niegdy Pawła synowie, a ten G. Walenty swoim i G. Pawła Chądzyńskiego brata swego rodzonego kwitują M. Ludwika Szymakowskiego niegdy M. Michała Szymakowskiego stolnika ziemi ciechanowskiej syna z niegdy M. Marianną z Karczewskich w małżeństwie spłodzonego z dwóch sum: pierwszej 600 złp. z szacunku części leżących w dobrach Unierzyż-Szyjki i Unierzyż-Więziny oraz drugiej 240 złp. za szacunek dóbr Unierzyż-Szyjki, Unierzyż-Więziny i Unierzyż-Gyzinko w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, wedle kontraktu zawartego między stronami i w dniu dzisiejszym w aktach niniejszych roborowanego. [k. 189]
CGP16619013.08.1787 r.zapisRachockiChądzyńskiUnierzyż-Szyjki, Unierzyż-WięzinyA. D.G. Jakub Rachocki niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Pawłowi Chądzyńskiemu niegdy Pawła synowi sumę 300 złp. z szacunku części dóbr Unierzyż-Szyjki i Unierzyż-Więziny sprzedanych w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez G. Walentego Chądzyńskiego imieniem tegoż i G. Pawła Chądzyńskiego, rekompensując kwitację z szacunku tychże dóbr uczynioną na rzecz M. Ludwika Szymakowskiego stolnikowicza ziemi ciechanowskiej, na wszystkich swych dobrach. [k. 190]
CGP16619113.08.1787 r.zapisMączewskiz Chądzyńskich MączewskaGiżynkoA. D.G. Adam Mączewski niegdy Szymona syn zapisuje G. Wiktorii z Chądzyńskich niegdy Pawła córce, żonie swej sumę 116 złp. pochodzącą z dóbr Giżynko, odebraną z rąk G. Walentego Chądzyńskiego brata żoninego w moc posagu tejże żony, na wszystkich swych dobrach. [k. 191]
CGP16619220.08.1787 r.kwitCiemniewskiKamińskiKrubin, CiechanówA. D.G. Ambroży Ciemniewski niegdy M. Antoniego Ciemniewskiego chorążego inowrcoławskiego syn z niegdy M. Marcjanną Dybowską spłodzony kwituje G. Bartłomieja Kamińskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego niegdy Józefa syna z sumy 3500 złp. za szacunek części leżących w dobrach Krubin w ziemi i pow. ciechanowskim oraz boru zwanego Kuklińszczyzna leżącego w woj. płockim i ziemi zawkrzeńskiej oraz gruntu leżącego w mieście Ciechanów wedle kontraktu w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego. [k. 192]
CGP16619320.08.1787 r.zapisz Mięszkowskich LeśniewskaLisickiA. D.N. Franciszka z Mieszkowskich niegdy Walentego córka, niegdy zaś N. Piotra Leśniewskiego żona, pozostała wdowa zapisuje N. Maciejowi Lisickiemu niegdy Ludwika synowi, mężowi swemu przyszłemu sumę 300 złp., na wszystkich swych dobrach. [k. 193]
CGP16619420.08.1787 r.zapisChądzyńskiz Goryszewskich 1v Gutkowska 2v ChądzyńskaChądzynoA. D.G. Jan Chądzyński niegdy Kazimierza syn z niegdy G. Marianny Kocięckiej spłodzony zapisuje G. Franciszce z Chądzyńskiej niegdy Pawła córce z niegdy G. Marianny Goryszewskiej spłodzonej, pierwszego ślubu niegdy G. Stanisława Gutkowskiego(?), drugiego aż do teraz ślubu żonie swej sumę 220 złp., rekompensując kwitację uczynioną na rzecz G. Jakuba Rachockiego pod dniem dzisiejszym w aktach niniejszych, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Chądzyno. [k. 194]
CGP16619530.08.1787 r.zastawTyskiOssowskiMężenino-Węglowice, Mężenino-KłoskiA. D.M. Michał Tyski stolnikowicz smoleński(?) zastawia G. Kazimierzowi Ossowskiemu niegdy Antoniego synowi, wedle kontraktu zastawnego w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego, części swoje leżące w dobrach Mężenino-Węglowice i Mężenino-Kłoski w sumie 500 złp. [k. 195]
CGP16619630.08.1787 r.zapisKrasińskize Sztermerów 1v Bedońska 2v KrasińskaModła, Modełka, Unikowo, Unikówko, Klice, RąbieżA. D.M. Józef hrabia na Krasnem Krasiński generał wojsk koronnych, syn Przewielebnego Ojca Ludwika wcześniej generała wojsk koronnych, a teraz kustosza opatowskiego, dziedzic dóbr Modła, Modełka, Unikowo, Unikówko w woj. płockim, ziemii zawkrzeńskiej i pow. niedzborskim oraz Klice i Rąbież i innych zapisuje M. Katarzynie ze Sztermerów, pierwszego ślubu Michała Bedońskiego pisarza sądów laski marszałkowskiej koronnej, drugiego aż do teraz żonie swej sumę 50 000 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 196]
CGP16619730.08.1787 r.zapisSzczepankowskiz Romanów SzczepankowskaA. D.G. Józef Szczepankowski niegdy Wojciecha syn zapisuje G. Mariannie Roman córce Tomasza, żonie swej sumę 144 złp. odebraną z rąk GG. Chrostowskich, na wszystkich swych dobrach rekompensując kwitację uczynioną pod dniem dzisiejszym. [k. 197]
CGP16619810.09.1787 r.kwitKonarzewskiZbysińskiKątneA. D.G. Andrzej Konarzewski niegdy Wojciecha syn z niegdy G. Petronelli z Milewskich spłodzony kwituje G. Marcina Zbysińskiego niegdy Tomasza syna z sumy 300 złp. za szacunek części lężących w dobrach Kątne w ziemi zakroczymskiej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych, częściowo temuż zeznającemu wypłaconej w kwocie 100 złp., częściowo zaś przeznaczonej na spłacenie: G. Petronelli Konarzewskiej niegdy Antoniego po Wawrzyńcu córki, panny niezamężnej oraz spadkobierców niegdy G. Marianny z Konarzewskich, żony niegdy G. Pawła Krzyczkowskiego. [k. 198]
CGP16619910.09.1787 r.kwitPilitowskiPilitowskiCempkowo-Wielkie, Cempkowo-MałeA. D.G. Walenty Pilitowski niegdy Karola syn kwituje G. Andrzeja Pilitowskiego niegdy Konstantego syna z sumy 200 złp. za szacunek części leżących w dobrach Cempkowo-Wielkie i Cempkowo-Małe przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 199]
CGP16620017.09.1787 r.kwitz Mięszkowskich SzczepankowskaRykaczewskiMieszki-WielkieA. D.G. Ewa z Mieszkowskich niegdy Jana córka, niegdy zaś G. Andrzeja Szczepankowskiego żona, pozostała wdowa kwituje G. Michała Rykaczewskiego niegdy Piotra syna z sumy 200 złp. za szacunek części leżących w dobrach Mieszki-Wielkie w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 200]
CGP16620117.09.1787 r.zapisRykaczewscyLasoccyA. D.GG. Tomasz i Michał Rykaczewscy niegdy Piotra synowie zapisują GG. Bonawenturze i Leonardowi nieletnim Lasockim niegdy G. Antoniego Lasockiego synom sumę 318 zł. i 5 gr. polskich na wszystkich swych dobrach. [k. 201]
CGP16620224.09.1787 r.zapisBieńkowskiz Czaplickich BieńkowskaBieńki-SkrzebotyA. D.G. Paweł Bieńkowski niegdy Michała syn zapisuje G. Franciszce z Czaplickich niegdy Pawła córce, żonie swej, rekompensując kwitację uczynioną na dniu dzisiejszym na rzecz GG. Tomasza, Stanisława i Karola Czaplickich braci żoninych, sumę 100 złp. odebraną z rąk tychże Czaplickich, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących na dobrach Bieńki-Skrzeboty, dopisując tę sumę do sumy 200 złp. zapisanej tejże żonie przed aktami niniejszymi 1.05.1786 r. [k. 202]
CGP16620325.09.1787 r.kwitKołakowskiOlszewskiPurzyce-GajoweA. D.G. Wojciech Kołakowski niegdy Stefana syn z niegdy G. Elżbiety z Czarzastych spłodzony kwituje G. Bonawenturę Olszewskiego niegdy Piotra syna z niegdy G. Marianny Humięckiej spłodzonego z sumy 720 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Purzyce-Gajowe w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 203]
CGP16620429.09.1787 r.zastawBurkackiOstaszewskiBurkatyA. D.G. Antoni Burkacki niegdy Kazimierza syn swoim i G. Jana Burkackiego brata swego rodzonego zastawia M. Nereuszowi Ostaszewskiemu podkomorzemu JKM części swoje w dobrach Burkaty leżące, wedle kontraktu pod dniem dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanego, w sumie 360 złp. [k. 204]
CGP1662051.10.1787 r.zapisNasierowskiz Burkackich NasierowskaA. D.G. Tomasz Nasierowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Franciszce z Burkackich niegdy Kazimierza córce z niegdy G. Marianną z Chmielińskich spłodzonej, żonie swej sumę posagową 300 złp. odebraną w dniu dzisiejszym z rąk G. Antoniego Burkackiego brata żoninego, na wszystkich swych dobrach. [k. 205]
CGP1662061.10.1787 r.zapisSkarzyńśkiŻochowskiGołębie-WielkieA. D.G. Antoni Skarzyński niegdy Stanisława syn zapisuje G. Józefowi Żochowskiemu niegdy Jacka synowi sumę 800 złp. odebraną z rąk tegoż G. Żochowskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach leżących w dobrach Gołębie-Wielkie. [k. 206]
CGP1662071.10.1787 r.kwitBieńkowscyStrusińskiBieńki-ŚmietankiA. D.GG. Jakub, Gabriel i Leon Bieńkowscy synowie niegdy Piotra kwitują G. Tomasza Strusińskiego niegdy Ludwika syna z sumy 1200 złp. pochodzącej z szacunku części leżącej w dobrach Bieńki-Śmietanki. [k. 207]
CGP1662084.10.1787 r.kwitBieńkowskiStrusińskiBieńki-ŚmietankiA. D.G. Fabian Bieńkowski niegdy Piotra syn kwituje G. Tomasza Strusińskiego niegdy Ludwika syna z sumy 400 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Bieńki-Śmietanki, przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 208]
CGP1662098.10.1787 r.zapisGoryszewskiz Humięckich GoryszewskaZakrzewo-Wielkie, Zakrzewo-Małe, GoryszeA. D.G. Walenty Goryszewski niegdy Kazimierza syn zapisuje G. Kunegundzie z Humięckich córce Jana z niegdy G. Teresy z Zakrzewskiej spłodzonej, żonie swej sumę 570 złp. z szacunku części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe, odebraną z rąk G. Izydora Humięckiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Gorysze. [k. 209]
CGP1662108.10.1787 r.zapisHumięckiŻmijewskiZakrzewo-Wielkie, Zakrzewo-MałeA. D.G. Izydor Humięcki syn Jana zapisuje G. Bartłomiejowi Żmijewskiemu niegdy Szymona synowi sumę 8 dukatów węgierski na potrzebę swoją odebraną z rąk tegoż G. Żmijewskiego na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe. [k. 210]
CGP1662118.10.1787 r.zapisPszczółkowskiz Rycickich MorawskaKołaki-JaćwiężynoA. D.G. Bartłomiej Pszczółkowski niegdy Stefana syn zapisuje G. Petronelli z Rycickich niegdy Józefa córce, niegdy zaś G. Andrzeja Morawskiego żonie, pozostałej wdowie sumę 300 złp., rekomopensując inwentarz i całe wyposażenie domowe przez tę G. Morawską wdowę wniesione, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na częściach dóbr Kołaki-Jaćwiężyno. [k. 211]
CGP1662128.10.1787 r.kwitz Humięckich GoryszewskaHumięckiZakrzewo-Wielkie, Zakrzewo-MałeA. D.G. Kunegunda z Humięckich córka Jana z niegdy G. Teresy z Zakrzewskich spłodzona, części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe, żona G. Walentego Goryszewskiego, działając w imieniu (?) G. Jana Humięckiego brata swego stryjecznego kwituje G. Izydora Humięckiego brata swego rodzonego w drugim małżeństwie spłodzonego z sumy 570 złp. za szacunek części leżących w dobrach Zakrzewo-Wielkie i Zakrzewo-Małe, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 212]
CGP16621310.10.1787 r.kwitKołakowskiKołakowskiObidzino-GórneA. D.G. Baltazar Kołakowski niegdy Antoniego syn kwituje G. Wojciecha Kołakowskiego brata swego rodzonego z sumy 12 dh. za szacunek części leżącej w dobrach Obidzino-Górne w dniu dzisiejszym przed aktami nieniejszymi sprzedanej, zawierając także sumę 6 dh. pochodzącą z transakcji zastawnej tejże części pod dniem 21.08.1786 r. [k. 213]
CGP16621417.10.1787 r.zapisDzielińskiDzielińskieStryjewo-Wielkie, Leśniewo-GórneA. D.G. Szymon Dzieliński niegdy Macieja syn zapisuje G. Bogumile i Mariannie Dzielińskim córkom swoim z G. Małgorzatą z Długołęckich społodzonym, pannom niezamężnym sumę 1000 złp., yczli każdej po 500 złp. w moc posagu, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Stryjewo-Wielkie i Leśniewo-Górne. [k. 214]
CGP1662153.11.1787 r.zapisMięszkowskiMiączyńskaA. D.N. Alexander Mieszkowski niegdy Szymona syn zapisuje G. Mariannie Miączyńskiej pannie niezamężnej, córce Jerzego, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 215]
CGP1662163.11.1787 r.zastawDąbrowski, z Poradowskich DąbrowskaMłyńskiGostkowo, CiechanówA. D.N. Adam Dąbrowski i Franciszka z Poradowskich niegdy Jana córka, czyli nawzajem małżonkowie zastawiają M. Eustachemu Młyńskiemu pułkownikowi wojsk koronnych, dóbr Gostkowo z przyległościami dziedzicowi trzy płoski leżące w mieście JKM Ciechanowie, między miedzami prepozytury ciechanowskiej z jednej i F. Jakuba Więchowicza mieszczanina ciechanowskiego i jego żony z drugiej strony, razem z łąką w sumie 30 dh. [k. 216]
CGP1662173.11.1787 r.zapisMięszkowskiRutkowskaA. D.N. Paweł Mieszkowski niegdy Antoniego syn zapisuje N. Bogumile Rutkowskiej niegdy Kazimierza córce z niegdy G. Barbary Rutkowskiej spłodzonej, żonie swej przyszłej dwie sumy: pierwszą 300 złp. jako rekompensatę zapisu uczynionego przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym na rzecz tegoż zeznającego przez N. Marcina Rutkowskiego swoim i NN. Tomasza i Ignacego Rutkowskich braci swych rodzonych imieniem oraz drugą 150 złp. przypisową, na wszystkich swych dobrach. [k. 217]
CGP1662183.11.1787 r.zapisMiączyńskiMięszkowskiA. D.N. Jerzy Miączyński niegdy Jana syn zapisuje N. Alexandrowi Mieszkowskiemu niegdy Szymona synowi, zięciowi swemu przyszłemu sumę 500 złp. w moc posagu po N. Mariannie Miączyńskiej pannie niezamężnej tegoż zeznającego córce, tegoż zaś Mieszkowskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrach. [k. 218]
CGP1662193.11.1787 r.zapisRutkowskiMięszkowskiA. D.N. Marcin Rutkowski niegdy Kazimierza syn z niegdy G. Barbary Rutkowskiej spłodzony swoim i NN. Tomasza i Ignacego Rutkowskich braci swych rodzonych imieniem zapisuje N. Pawłowi Mieszkowskiemu niegdy Antoniego synowi, szwagrowi swemu przyszłemu sumę 300 złp. w moc posagu po N. Bogumile rutkowskiej pannie niezamężnej, tegoż zeznającego siostrze rodzonej, zaś tegoż N. Mieszkowskiego przyszłej żonie, na wszystkich swych dobrach. [k. 219]
CGP1662205.11.1787 r.zapisSokolnickiz Bieńkowskich SokolnickaA. D.G. Kazimierz Sokolnicki syn Franciszka zapisuje G. Anieli Bieńkowskiej niegdy Józefa córce z G. Barbarą Zakrzewską spłodzonej, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 220]
CGP16622112.11.1787 r.zapisKołakowskiHumięckaA. D.G. Jan Kołakowski niegdy Antoniego syn zapisuje G. Bogumile Humięckiej niegdy Jakuba córce pannie niezamężnej, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 221]
CGP16622212.11.1787 r.zapisDramińskiDramińskieA. D.G. Jan Dramiński niegdy G. Wojciecha Dramińskiego syn, dziedzic dóbr Słoszewo zapisuje G. Rozalii i Łucji Dramińskim niegdy G. Macieja Dramińskiego córkom nieletnim, na mocy wyroku przebywającym pod opieką G. Adama Dramińskiego stryja swego rodzonego sumy: pierwszą 583 złp. za owce, drugą 302 złp. za bydło, trzecią 136 złp. za świnie, czwartą 30 złp. za konia, piątą 160 złp. za rzeczy ruchome po zmarłym niegdy G. Macieju Dramińskim pozostałe i przez G. Adama Dramińskiego stryja i opiekuna tychże nieletnich, wedle taxy przez przyjaciół sporządzonej(?), szóstą 900 złp. od M. Leżańskiego, siódmą 540 złp. odebraną od G. Ignacego Piegłowskiego od ww. niegdy G. Macieja Dramińskiego, ósmą 1096 złp. z gotówkowej sumy po ww. niegdy G. Macieju Dramińskim pozostałej, od G. z Pilichowskich Gołaczewskiej przez G. Adama Dramińskiego, wszystkie te sumy ww. z rąk G. Adama Dramińskiego stryja i opiekuna tychże nieletnich w roku niniejszym około święta Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela odebrane, dziewiąta sumę 90 złp. przez tegoż zeznającego od niegdy G. Macieja Dramińskiego przypisaną kontraktem ręcznym, dziesiątą 126 złp. odebraną z rąk G. Ciecierskiego, jedenastą 36 złp. odebraną z rąk Niewiernego żyda Izraela Szymonowicza, czyli wszystkie te sumy wraz złączone tj. 4006 złp. na wszystkich swych dobrach. [k. 222]
CGP16622312.11.1787 r.zastawDembyKownackiMieszki-RuskiA. D.G. Michał Demby niegdy Pawła syn zastawia G. Franciszkowi Kownackiemu synowi Macieja płoskę roli mającą 4 zagony, ciągnącą się przz siedem stajań od miejca zwanego Sajce do bagna między miedzami NN. Macieja Mieszkowksiego z jednej i Jana Wierzbowskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Mieszki-Ruski w sumie 6 dh. [k. 223]
CGP16622412.11.1787 r.kwitŻmijewskiMięszkowskiMieszki-AtleA. D.G. Józef Żmijewski niegdy Jakuba syn kwituje G. Pawła Mieszkowskiego niegdy Antoniego syna z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Mieszki-Atle. [k. 224]
CGP16622512.11.1787 r.kwitz Majewskich PaprockaMajewskiBrzozowo-MajeA. D.M. Leon Duczymiński podstoli przasnyski umocowany plenipotent przez G. Elżbietę z Majewskich Paprocką niegdy Jana córkę, niegdy zaś G. Jakuba Paprockiego żonę, pozostałą wdowę przed aktami grodzkimi latyczowskimi dnia 8.02.1786 r., działając na mocy tegoż pełnomocnictwa kwituje G. Mateusza Majewskiego czyli stryja rodzonego swojej mocodawczyni z sumy 450 złp. z szacunku części leżącej w dobrach [Brzozowo]-Maje, w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 225]
CGP16622621.11.1787 r.kwitŁysakowskiDębscyHumięcino-Retki, Humięcino-MarchwatyA. D.G. Kazimierz Łysakowski niegdy Ludwika syn swoim i G. Fabiana Łysakowskiego brata swego rodzonego imieniem, na mocy plenipotencji uczynionej przez tegoż G. Fabiana Łysakowskiego na osobę tegoż zeznającego przed aktami niniejszymi dnia 5.07.1785 r. kwituje GG. Jakuba komornika ziemskiego ciechanowskiego i Józefa Dębskich braci między sobą rodzonych niegdy M. Macieja Dębskiego synów z sumy 5000 złp. wedle kontraktu sprzedażnego zawartego 6.09.1784 r. między tymże zeznającym i jego bratem z jednej i ww. M. Maciejem Dębskim kwitowanych ojcem z drugiej strony, roborowanego w aktach niniejszych pod dniem dzisiejszym, z szacunku części leżących w dobrach Humięcino-Retki i Humięcino-Marchwaty, przez tegoż zeznającego w dniu dzisiejszym, a przez tegoż nieobecnego brata dnia 6.09.1784 r. sprzedanych i przez tegoż zeznającego oraz jego brata z rąk tego ww. niegdy M. Macieja Dębskiego odebranej, czyniąc zadość wyrokowi ziemskiemu ciechanowskiemu zapadłemu w Przasnyszu dnia 8.07.1786 r. między niegdy M. Maciejem Dębskim z jednej oraz tymże zeznającym i innymi z drugiej strony. [k. 226]
CGP16622729.11.1787 r.kwitŁebkowskiŁebkowskiKoskowo-KmieceA. D.M. Felix Łepkowski niegdy M. Jakuba Łepkowskiego z M. Domicellą Kownacką spłodzony kwituje M. Tomasza Łepkowskiego brata swego rodzonego z sumy 17 290 złp. z szacunku dóbr Kuskowo-Kmiece pod dniem dzisiejszym sprzedanych. [k. 227]
CGP16622810.12.1787 r.kwitPęczkowskiKamińskiModełkaA. D.M. Jan Pęczkowski syn niegdy M. Wojciecha Pęczkowskiego stolnika przasnyskiego kwituje M. Bartłomieja Kamińskiego burgrabiego grodzkiego ciechanowskiego niegdy Józefa syna z sumy 1300 złp. z szacunku części leżącej w dobrach Modełka, w dniu dzisejszym sprzedanej. [k. 228]
CGP16622917.12.1787 r.kwitz Wróblewskich TrętowskaTrętowskiNasierowo-DziurawieniecA. D.G. Marianna z Wróblewskich niegdy G. Jana Trętowskiego żona, pozostała wdowa kwituje G. Benedykta Trętowskiego syna swego z sumy 100 złp. z szacunku części zwanej Żelkowizna leżącej w dobrach Nasierowo-Dziurawieniec. [k. 229]
CGP16623027.12.1787 r.kwitKamińskiMilewskiKonarzewo-MarciszeA. D.M. Kazimierz Kamiński komornik ziemski ciechanowski niegdy Karola syn kwituje G. Antoniego Milewskiego niegdy Stanisława syna z sumy 2200 złp. za szacunek części zwanych Alexandrowizna, Wnukowizna i Krzyżewizna leżących w dobrach Konarzewo-Marcisze, sprzedanych przed aktami niniejszymi 3.09.1787 r., wedle kontraktu roborowanego pod dniem wyżej wyrażonym oraz z 90 złp. porękawicznego. [k. 230]
CGP16623131.12.1787 r.zapisSkarzyńskiz Mostowskich 1v Boguska 2v SkarzyńskaCzarnocin, Rutki-BorzymyA. D.G. Tomasz Skarzyński niegdy Adama syn zapisuje G. Róży z Mostowskich pierwszego ślubu niegdy G. Wincentego Boguskiego, drugiego aż do teraz żonie swej sumę 560 zł. 1 gr. i 2 szelągi polskie, odebraną z rąk M. Józefa Grzegorza dwojga imion Mostowskiego łowczego raciąskiego, dziedzica połowy dóbr Czarnocin nabytej od M. Józefa Mostowskiego podstolego raciąskiego, na wszystkich swych dobrach, a szczególniej na dobrach Rutki-Borzymy. [k. 231]
NGW4512.01.1783 r.zastawz Dąbrowskich KamieńskaJankowskiDąbrowa-ŁazyA. D.N. Barbara córka niegdy N. Szymona Dąbrowskiego, żona N. Stanisława Kamieńskiego zastawia N. Wawrzyńcowi Jankowskiemu synowi niegdy Józefa Jankowskiego część swoją leżącą na dobrach Dąbrowa-Łazy w województwie podlaskim, ziemii zaś drohickiej w sumie 100 złp. [k. 1]
NGW4527.01.1783 r.zastawz Wojtkowskich ZawistowskaBiały, DłuskiWojtkowice-DadyA. D.N. Agnieszka córka niegdy N. Andrzeja Wojtkowskiego de Wojtkowice-Dady dziedziczka, żona N. Tomasza Zawistowskiego zastawia NN. Markowi Białemu i Rochowi Dłuskiemu część swoją leżącą na dobrach Wojtkowice-Dady w województwie podlaskim, ziemii zaś drohickiej w sumie 40 złp. [k. 2]
NGW4537.01.1783 r.zapisZawistowskiz Wojtkowskich ZawistowskaBoguty-ŻurawieA. D.N. Tomasz Zawistowski syn niegdy Stanisława de Boguty-Żurawie dziedzic zapisuje żonie swej N. Agnieszce córce niegdy Antoniego Wojtkowskiego sumę 40 złp. na dobrach Boguty-Żurawie w ramach rekompensaty za zastawę uczynioną przez tę małżonkę na osoby NN. Marka Białego i Rocha Dłuskiego w dniu dzisiejszym przed księgami niniejszymi grodzkimi nurskimi. [k. 3]
NGW4547.01.1783 r.oblata skryptuFranciszekGodlewskiZawisty-KróleA. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Macieja Godlewskiego syna G. Antoniego Godlewskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, iż winien podług zgody mojej za kobyłę, która z potrącenia mego zdechła Jego Mości Panu Antoniemu Godlewskiemu przy przyjaciołach niżej podpisanych, za którą kobyłę czerwonych złotych sześć dico numero 6 czerwonych złotych, które deklaruję oddać roku tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego na Trzy Króle. Działo się w Zawistach Królach dnia 25. marca roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego. Franciszek Godlewski ręką trzymaną nie umiejący pisać krzyż kładę +++ Antoni Zawistowski przy tym będący krzyż kładę + Grzegorz Żochowski przy tym będący krzyż kładę + Walenty Murawski przyjaciel do tej karty proszony manu propria [k. 4]
NGW4559.01.1783 r.oblata skryptuBartłomiejSienickiKraszewoA. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Tomasza Murawskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, iż ja względem posagu złotych stu, które jeszcze niewypłacone przez nieboszczyka Jegomości Pana Józefa Krassowskiego ojca żony mojej, biorę u Jegomości Pana Antoniego Krassowskiego szwagra mego tynfów dziesięć dico tynfów 10 i gryki korzec jeden miary ciechanowieckiej ćwierć po tynfów cztery bez szustaka licząc za grykę summy uczyni tynfów piętnaście bez szustaka dico 15 bez szustaka, na co dla lepszej wiary ręką własną podpisuję się. Działo się w Kraszewie dnia drugiego kwietnia roku Pańskiego 1737go. Barłomiej Sienicki Antoni Godlewski przy tym będący do podpisu uproszony ręką własną [k. 5]
NGW4569.01.1783 r.oblata skryptuMikołajZarembaNurA. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Macieja Godlewskiego w tej osnowie: Ja niżej podpisany przyznaje tym skryptem moim, iż ja nabywając u Jegomości Pana Jana Białego części na dobrach Zawistach Dworakach tegoż Jmci Pana Jana Białego y natychże dobrach zaciągniony dług przeymuie na siebie, to jest talarów ośmnaście dico 18, ćwierć żyta iako powinienem z prowizyą oddać Jmci Panu Antoniemu Godlewskiemu po Świętey Jadwidze w tydzień in quantum[2] zaś niedotrzymania terminu to sobie naznaczamy Gród Nurski na co się dla lepszey wiary i wagi przy przyjaciołach reką trzymaną podpisuję się. Działo się w Nurze die 26ta Mai[3] roku Pańskiego 1766tego. Mikołay Zaremba ręką trzymaną kładę + Franciszek Biały przy tym będący manu propria. [k. 6]
NGW45710.01.1783 r.ZapisStpiczyńskiZłotkowskaTymianki-Moderki, Tymianki-Kolosy, StpiczeM. T.N. Józef syn niegdy Marcina Stpiczyńskiego de Tymianki-Moderki dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy Antoniego Złotkowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Tymianki-Moderki, Kolosy i Stpicze za wzięty i wziąć mający posag. [k. 7]
NGW45810.01.1783 r.ZapisZłotkowskiŚlepowrońskaKossaki - MurawskieM. T.N. Franciszek Złotkowski syn niegdy Antoniego Złotkowskiego de Kossaki-Murawskie dziedzic zapisuje N. Reginie córce niegdy Kacpra Ślepowrońskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Kossaki-Murawskie za wzięty i wziąć mający posag. [k. 8]
NGW45910.01.1783 r.KwitGodlewskiGodlewscyGodlewo-Plewy, Godlewo-WarszeM. T.N. Bonifacy Antoni dwojga imion Godlewski syn niegdy Stefana Godlewskiego i niegdy N. Agnieszki Rysiewskiej(?) kwituje swych stryjów NN. Benedykta i Stanisława Godlewskich synów niegdy Józefa z sumy 50 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Godlewo-Plewy i Godlewo-Warsze w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 9]
NGW451013.01.1783 r.ZastawMurawskiMurawskiJaźwiny-Koczoty, Pęsewo-PełkiM. T.N. Piotr syn niegdy Antoniego Murawskiego de Jaźwiny-Koczoty dziedzic zastawia N. Stanisławowi Murawskiemu bratu swemu rodzonemu w polu przyszłym jarym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi zwanej Polna, ciągnące się do granicy przeciwnej między miedzami Wierzyciela z jednej i G. Jakuba Jaźwińskiego z drugiej strony, także w tym polu sześć ozimków zaczynających się od granicy dworu(?), ciągnące się przez dwa stajania do granicy innego dworu(?) między miedzami tych co wyżej, leżące na dobrach Pęsewo-Pełki(?) w sumie 41 złp. [k. 10]
NGW451113.01.1783 r.ZapisLipskiZłotkowskaKramkowo, Tymianki-Dembosze, KossakiM. T.N. Jan syn niegdy Kalixtego Lipskiego de Kramkowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Jakuba Złotkowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Kramkowo, Tymianki-Dembosze i Kossaki za wzięty posag i inwentarz. [k. 11]
NGW451213.01.1783 r.ZapisBoguckiGodlewskaKutyłowo-Złotki, Dąbrowa-NowawieśM. T.N. Maciej syn niegdy Kazimierza Boguckiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Justynie córce N. Jana Godlewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Kutyłowo-Złotki, Dąbrowa-Nowawieś za wzięty w części posag i wziąć mający inwentarz i hypocausti(?). [k. 12]
NGW451313.01.1783 r.ZapisŁuniewskiDołęgowskaSienica-ŁukaszeM. T.N. Tomasz syn niegdy Franciszka Łuniewskiego de Sienica-Łukasze dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Stanisława Dołęgowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na połowie swych dóbr Sienica-Łukasze za wzięty w części posag i wziąć mający inwentarz. [k. 13]
NGW451416.01.1783 r.ZapisZawistowskiDybowskaZawisty-PodleśneM. T.N. Piotr syn niegdy Józefa Zawistowskiego de Zawisty-Podleśne dziedzic zapisuje N. Eufemii córce N. Barłomieja Dybowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 60 złp. na dobrach Zawisty-Podleśne po odebraniu inwentarza. [k. 14]
NGW451516.01.1783 r.ZapisMystkowskiDąbrowskaMystki-RzymM. T.G. Piotr syn niegdy Adama Mystkowskiego de Mystki-Rzym dziedzic, ziemii bielskiej i powiatu brańskiego mieszkaniec zapisuje G. Mariannie córce niegdy G. Jakuba Dąbrowskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego pannie, żonie swej przyszłej 1000 złp. na dobrach Mystki-Rzym za wzięty w części posag i wziąć mający inwentarz. [k. 15]
NGW451616.01.1783 r.ZastawDybowskiZawistowskiJanczewo-SukmankiM. T.N. Bartłomiej syn niegdy Atanazego Dybowskiego de Janczewo-Sukmanki dziedzic zastawia N. Piotrowi synowi niegdy Józefa Zawistowskiego w polu trzy(?) ozimki z łąką zaczynające się od drogi przechodzącej przez wieś i ciągnące się przez dwa stajania do Uwrocia między miedzami N. Walentego Janczewskiego z jednej i synów zeznającego z drugiej strony, także w drugim polu trzy ozimki z łąką rozpoczynające się i kończące i między miedzami jak wyżej, także w trzecim polu trzy ozimki rozpoczynające się i kończące i między miedzami również tych co wyżej, także w czwartym (?) w polu przyszłym jarym trzy ozimki rozpoczynające się od przeciątki, ciągnące się przez jedno stajanie do innej przeciątki między miedzami N. Franciszka Janczewskiego z jednej i N. Złotkowskiego z drugiej strony, także po tejże przeciątce dwa ozimki zaczynające się od przeciątki i ciągnące się do drogi czyżewskiej między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach Janczewo-Sukmanki w sumie 50 złp. [k. 16]
NGW451716.01.1783 r.oblata skryptuDrewnowskiZawistowskiM. T.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Stefana Drewnowskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, który za authentyczny mieć chcę dokument, iż ja pożyczyłem u Imć Pana Jana Zawistowskiego na pilną potrzebę moią różnemi czasy złotych polskich sto trzycieści i jeden dico numero 131., którą summe zwyż wyrażoną wraz z prowizyą od świętego Jana Chrzciciela na przyszły rok da Bóg doczekać na święto świentego(!) Iwana(?) z prowizyą oddać będę powinien, w przypadku zaś nieoddania w roku przyszłym 1769 konsebywenter(?) oddawać prowizyą będę powinien na co się dla lepszej wiary i wagi przy przyjaciołach niżej wyrażonych ręką moią własną podpisuję. Działo się w Nurze sub securitate Iudiciorum Castrensis Nurensis die 22da Junij anno 1768vo[4] Adam Zawistowski jako nieumiejący pisać kładę + Michał Budziszewski przyjaciel proszony manu propria Grzegorz Murawski przy tym będący manu propria [k. 17]
NGW451816.01.1783 r.ZapisDąbrowskiZawistowskaDąbrowa-Nowawieś, Dąbrowa-ŁazyM. T.N. Jan syn niegdy Adama Dąbrowskiego de Dąbrowa-Nowawieś dziedzic zapisuje N. Agacie córce N. Walentego Zawistowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach Dąbrowa-Nowawieś i Dąbrowa-Łazy jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez tegoż N. Walentego Zawistowskiego przyszłej żony ojca na osobę zeznającego. [k. 18]
NGW451916.01.1783 r.ZapisLachowskiBoguckaBoguty-Chrościele, Boguty-Budasie,Boguty-LeśneM. T.N. Tomasz syn niegdy Jakuba Lachowskiego de Boguty-Chrościele dziedzic zapisuje N. Agacie córce NN. Stanisława Boguckiego i Barbary Drewnowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Boguty-Chrościele, Boguty-Budasie i Boguty-Leśne za wzięty i wziąć mający posag. [k. 19]
NGW452016.01.1783 r.ZapisJaźwińskiUszyńskaTrynisze-KoniewoM. T.N. Benedykt syn niegdy Sebastiana Jaźwińskiego de Trynisze-Koniewo dziedzic zapisuje N. Łucji córce N. Tomasza Uszyńskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Trynisze-Koniewo po jej odebraniu od NN. Walentego i Hilarego Łuniewskich tejże przyszłej żony wujów(?). [k. 20]
NGW452120.01.1783 r.ZapisJaźwińskiCiszewskaJaźwiny-PiertkiM. T.N. Piotr Jaźwiński syn niegdy Tomasza de Jaźwiny-Piertki dziedzic zapisuje F. Bogumile Ciszewskiej córce niegdy F. Józefa Ciszewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 140 złp. na dobrach Jaźwiny-Piertki za wzięty posag. [k. 21]
NGW452221.01.1783 r.Zastawz Jaźwińskich JaźwińskaBiałyStokowo-Bućki, Stokowo-Koski, Jaźwiny-Kwasy?M. T.N. Barbara córka niegdy N. Macieja Jaźwińskiego, wdowa po niegdy N. Antonim Jaźwińskim zastawia N. Andrzejowi Białemu synowi niegdy Szymona w polu przyszłym jarym dwa zagony jare zaczynające się od drogi Zielonej, ciągnące się do granicy Piechowskiej między miedzami N. Piotra Zawistowskiego z jednej i N. Krzysztofa Lipskiego z drugiej strony, także w tymże polu jeden ozimek rozpoczynający się i kończący jak wyżej i między miedzami tych co wyżej na dobrach Jaźwiny-Kwasie(?), także na dobrach Stokowo-Kośki(?) cztery ozimki zaczynające się od drogi Koszkowskiej, ciągnące się przez dwa stajania do drogi środkowej(?) między miedzami tych co wyżej, także w tymże polu przyszłym ugorowym jeden ozimek rozpoczynający się od ogrodu, ciągnący się do granicy Złotkowskiej między miedami tych co wyżej, także na dobrach Stokowo-Bućki jeden ozimek zaczynający się od kamienia, ciągnący się do drogi Wycockiej(?) między miedzami N. Sebastiana Stokowskiego z jednej i N. Krzysztofa Lipskiego z drugiej strony w sumie 23 złp., także w drugiej sumie 23 złp. w polu ozimym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi kościelnej, ciągnące się do granicy Goskowskiej między miedzami NN. Krzysztofa Lipskiego z jednej i Piotra Zawistowskiego z drugiej strony, także w tym polu jeden zagon jary rozpoczynający i kończący się oraz między miedzami tych co wyżej na dobrach Stokowo-Szerszenie, także na dobrach Zabiele dwa ozimki zaczynające się od drogi Gołyńskiej, ciągnące się do przeciątki między miedzami tych co wyżej. [k. 22-22v]
NGW452321.01.1783 r.z Jaźwińskich JaźwińskaStokowskiStokowo-BućkiA. D.N. Barbara córka niegdy N. Macieja Jaźwińskiego, wdowa po niegdy N. Antonim Jaźwińskim zastawia N. Antoniemu synowi N. Stanisława Stokowskiego w polu przyszłym jarym dwa ozimki roli z łąką rozpoczynające się od siedliska, ciągnące się do drogi zabielskiej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Piotra Zawistowskiego z drugiej strony, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się od drogi Koszkowskiej, ciągnące się do przeciątki między miedzami tych co wyżej, także w polu przyszłym ugorowym cztery ozimki rozpoczynające się od granicy Stokowa-Złotków, ciągnące się do granicy ulam(?) Podłużnej między miedzami N. Franciszki Jaźwińskiej żony N. Krzysztofa Lipskiego z jednej i tymże N. Zawistowskim z drugiej strony, także w tymże polu jeden ozimek rozpoczynający się od przeciątki, ciągnący się do innej przeciątki między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Piotra Zawistowskiego z drugiej strony, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się od granicy Stokowa-Złotków, ciągnący się do ogrodu między miedzami NN. Michała z jednej i Tomasza z drugiej strony Stokowskich na dobrach Stokowo-Bućki leżące w sumie 40 złp. [k. 23]
NGW452421.01.1783 r.ZapisStokowskiZawistowskaStokowo-Bućki, ZabieleM. T./A. D.N. Jan syn niegdy Mikołaja Stokowskiego de Stokowo-Bućki dziedzic zapisuje N. Tekli córce N. Piotra Zawistowskiego spłodzonej z niegdy N. Zofią Jaźwińską pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Stokowo-Bućki i Zabiele jako rekompensatę darowizny w dniu dzisiejszym przez N. Barbarę Jaźwińską, przyjaciółkę tejże przyszłej żony uczynionej na osobę zeznającego. [k. 24]
NGW452521.01.1783 r.KwitDrewnowskiDrewnowskiKamieńczyk-RyciorkiM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Piotra Drewnowskiego kwituje G. Ignacego syna niegdy Erazma Drewnowskiego z sumy 53 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek zagonów leżących na dobrach Kamieńczyk-Ryciorki dnia dzisiejszego przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 25]
NGW452621.01.1783 r.ZapisMurawskiMurawskaMurawskie-Czachy, ZabieleM. T./A. D.G. Ludwik Murawski syn G. Walentego M. zapisuje G. Agnieszce córce niegdy G. Jana Murawskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Murawskie-Czachy i Zabiele za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 26]
NGW452721.01.1783 r.ZastawMurawscyMurawskiMurawskie-CzachyM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Jana Murawskiego swoim i braci rodzonych NN. Tomasza i Pawła Murawskich imieniem zastawia G. Stefanowi Murawskiemu synowi niegdy Jana w polu przyszłym jarym dwadzieścia zagonów zaczynających się od granicy Bielińskiej, ciągnących się do drogi Murawskiej między miedzami spadkobierców niegdy N. Piotra Murawskiego z jednej i N. Macieja Lipskiego z drugiej strony, także w tym polu dwadzieścia zagonów rozpoczynających się od drogi Murawskiej, ciągnących się do granicy ulam transversalem(?) między miedzami części Michalczykowskiej z jednej i tegoż wierzyciela z drugiej strony, także w tym polu dziesięć ozimków rozpoczynających się i kończących oraz między miedzami tych co wyżej, także w tymże polu dziesięć ozimków rozpoczynających się i kończących oraz między miedzami tych co wyżej leżących na dobrach Murawskie-Czachy w sumie trzech dukatów węgierskich. [k. 27]
NGW452823.01.1783 r.ZapisDąbrowskiDąbrowskaDąbrowa-WilkiM. T./A. D.G. Jan Dąbrowski syn G. Krzysztofa Dąbrowskiego zapisuje G. Krystynie córce niegdy G. Macieja Dąbrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na dobrach Dąbrowa-Wilki za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 28]
NGW452923.01.1783 r.ZapisBoguckiKutyłowskaKamieńczyk-PierceM. T./A. D.N. Józef Bogucki syn niegdy Jana de Kamieńczyk-Pierce dziedzic zapisuje N. Krystynie córce niegdy N. Antoniego Kutyłowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Kamieńczyk-Pierce. [k. 29]
NGW453025.01.1783 r.ZapisWojtkowskiZdziarskiSkrzypki, Szumki, HawryłkiM. T./A. D.G. Nikodem syn niegdy G. Antoniego Wojtkowskiego zapisuje G. Franciszkowi Zdziarskiemu synowi niegdy Pawła sumę 80 złp. na dobrach Skrzypki, Szumki i Hawryłki w ziemii bielskiej i powiecie brańskim. [k. 30]
NGW453125.01.1783 r.KwitZdziarskiWojtkowskiSkrzypki, Szumki, HawryłkiM. T./A. D.G. Franciszek Zdziarski syn niegdy Pawła kwituje G. Nikodema syna niegdy Antoniego Wojtkowskiego z sumy 1050 złp. za szacunek dóbr Skrzypki, Szumki i Hawryłki wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 31]
NGW453225.01.1783 r.ZapisWojtkowskiZdziarskaSkrzypki, Szumki, HawryłkiM. T./A. D.G. Nikodem syn niegdy G. Antoniego Wojtkowskiego zapisuje G. Klarze córce G. Franciszka Zdziarskiego sumę 200 złp. na dobrach Skrzypki, Szumki i Hawryłki w ziemii bielskiej i powiecie brańskim, na wigilię święta Świętego Jana Chrzciciela roku teraźniejszego 1783 zapłacić i wyliczyć przyrzeka i obowiązuje się. [k. 32]
NGW453325.01.1783 r.Kwitz Baulskich OlszewskaBrzostowskiNiemyje-ZąbkiM. T./A. D.G. Joanna z Baulskich(?) pozostała wdowa po niegdy G. Faustynie Olszewskim, dziedziczka dóbr Niemyje-Zombki swoim i G. Jana Olszewskiego syna swego nieletniego imieniem kwituje M. Alexandra Brzostowskiego starostę wołkowyjskiego z sumy 60 złp. za szacunek poddanej L. Franciszki córki niegdy L. Wiktora Idźcika z dóbr Niemyje przez zeznającą swoim i wyżej wyrażonego syna imieniem w dniu dzisiejszym sprzedanej na rzecz tegoż M. kwitowanego. [k. 33]
NGW453425.01.1783 r.ZastawJaźwińscyMurawskiSienica-KlawyM. T./A. D.NN. Jakub i Wojciech Jaźwińscy bracia rodzeni synowie niegdy N. Grzegorza Jaźwińskiego de Sienica-Klawy dziedzice zastawiają swemu ojczymowi N. Dionizemu Murawskiemu synowi niegdy Bartłomieja Murawskiego w polu przyszłym ugorowym cuncum(?) roli między miedzami NN. Stanisława Dołęgowskiego z jednej i Jana Godlewskiego z drugiej strony, także w tym polu dwa ozimki rozpoczynające się i kończące oraz między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach Sienica-Łukasze w sumie 60 złp. [k. 34]
NGW453525.01.1783 r.ZapisKrassowskiMioduszewskiKaczyno-Arbasy, Kaczyno-StareM. T./A. D.N. Serwacy syn niegdy Benedykta Krassowskiego de Kaczyno-Arbasy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Katarzynie córce N. Piotra Mioduszewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Kaczyno-Arbasy i Kaczyno-Stare za wzięty posag i inwentarz. [k. 35]
NGW453628.01.1783 r.ZapisJaźwińskiGodlewskaStokowo-ZłotkiM. T./A. D.N. Józef syn N. Tomasza Jaźwińskiego de Stokowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Łucji córce niegdy N. Augustyna Godlewskiego i żyjącej N. Marcyanny Białej, pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Stokowo-Złotki jako rekompensatę za darowiznę uczynioną w dniu dzisiejszym przez matkę tejże przyszłej żony na rzecz tegoż zeznającego. [k. 36]
NGW453728.01.1783 r.ZapisKętleńskiGrodzkaKętlankaM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Franciszka Kętleńskiego de Kętlanka dziedzic zapisuje N. Marcyannie córce N. Franciszka Grodzkiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Kętlanka za wzięty w części i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 37]
NGW453828.01.1783 r.ZapisOłtarzewskiTymińskaOłtarze-GułaczeM. T./A. D.N. Maciej syn niegdy Józefa Ołtarzewskiego de Ołtarze-Gułacze dziedzic zapisuje N. Petronelli córce niegdy Zygmunta Tymińskiego i żyjącej N. Agaty Godlewskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach Ołtarze-Gułacze jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez matkę tejże przyszłej żony na rzecz tegoż zeznającego. [k. 38]
NGW453930.01.1783 r.KwitZłotkowskiOssolińskiKossakiM. T./A. D.N. Franciszek syn niegdy Antoniego Złotkowskiego, zaś po Sebastiana wnuk kwituje I. M. hrabiego Alexandra de Tenczyn Ossolińskiego miecznika Wielkiego Xięstwa Litwskiego z sumy 138 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Kossaki w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanego. [k. 39]
NGW454030.01.1783 r.KwitRostkowskiZawistowskiRostki-WielkieM. T./A. D.N. Kazimierz Rostkowski syn niegdy Andrzeja kwituje N. Tomasza syna niegdy Gabriela Zawistowskiego z sumy 40 złp. za szacunek jednego zagonu leżącego na dobrach Rostki-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanego. [k. 40]
NGW454130.01.1783 r.KwitUścińskiUścińskiLipa-Dobki, Brulino-OprawczykiM. T./A. D.N. Filip Uściński syn niegdy Wojciecha kwituje brata swego rodzonego N. Jana Uścińskiego z sumy 45 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Lipa-Dobki i Brulino-Oprawczyki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanej. [k. 41]
NGW454230.01.1783 r.ZapisKraszewskiz Białych MurawskaMurawskie-MiazgiM. T./A. D.N. Benedykt Kraszewski syn N. Idziego Kraszewskiego zapisuje N. Jadwidze córce niegdy N. Tomasza Białego, wdowie po niegdy N. Kazimierzu Murawskim, zaś żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Murawskie-Miazgi. [k. 42]
NGW454330.01.1783 r.KwitPieńkowskiTymińskiTymianki-BucieM. T./A. D.N. Gabriel Pieńkowski syn niegdy Grzegorza kwituje N. Antoniego syna niegdy Jakuba Tymińskiego z sumy 22 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Tymianki-Bucie w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi sprzedanych. [k. 43]
NGW454431.01.1783 r.ZapisGodlewskiPodbielskaOłtarze-Gołacze, Godlewo-OlszewoM. T./A. D.G. Michał Godlewski syn niegdy G. Józefa G., dóbr Godlewo-Olszewo i innych dziedzic zapisuje G. Juliannie córce G. Augustyna Podbielskiego i Justyny z Gostkowskich de Ołtarze-Gułacze dziedziców pannie, żonie swej przyszłej sumę 1600 złp. na dobrach Godlewo-Olszewo na mocy intercyzy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanej. [k. 44]
NGW454531.01.1783 r.KwitLipskiTymińskiKramkowo, Tymianki-DemboszeM. T./A. D.N. Antoni syn niegdy Kalixtego Lipskiego de Kramkowo dziedzic kwituje N. Walentego syna niegdy Jana Tymińskiego z sumy 65 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek trzech zagonów na dobrach Tymianki-Dembosze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 45]
NGW454631.01.1783 r.KwitLeszczyńskiLipskiLeszczkaM. T./A. D.N. Antoni Leszczyński syn niegdy Marcelego, mieszkaniec powiatu drohickiego kwituje brata swego stryjecznego N. Andrzeja syna niegdy Macieja Lipskiego z sumy 20 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Leszczka w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 46]
NGW454701.02.1783 r.ZapisZakrzewskiJanczewskaZakrzewo-ZalesieM. T./A. D.N. Józef Zakrzewski syn niegdy Wojciecha de Zakrzewo-Zalesie dziedzic zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Mikołaja Janczewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 110 złp. na dobrach Zakrzewo-Zalesie za wzięty i wziąć mający posag. [k. 47]
NGW454801.02.1783 r.ZastawRawaŚwierżewskiŚwierże-LeśniewkoM. T./A. D.N. Józef syn niegdy Tomasza Rawy de Świerże-Leśniewko dziedzic zastawia G. Adamowi synowi niegdy Jakuba Świerżewskiego w polu przyszłym ugorowym dwa ozimki z łąką rozpoczynające się od drogi Gajowej, ciągnące się do granicy Grędzickiej między miedzami N. Jakuba Świerżewskiego syna niegdy Piotra Świerżewskiego z jednej oraz tegoż wierzyciela z drugiej strony, także w polu in laneis(?) jeden ozimek z łąką rozpoczynący się i kończący jak wyżej, między miedzami granicy Leśniewskiej z jednej i N. Walentego Kuleszy z drugiej strony leżące na dobrach Świerże-Leśniewko w sumie 50 złp. [k. 48]
NGW454901.02.1783 r.ZapisŻochowskiŻochowskaŻochyM. T./A. D.N. Wawrzyniec syn niegdy Macieja Żochowskiego de Żochy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Helenie córce niegdy N. Pawła Żochowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 160 złp. na połowie swych dóbr Żochy za wzięty posag. [k. 49]
NGW455004.02.1783 r.ZapisOstrowskiPogorzelskaRytele-ŚwięckieM. T./A. D.N. Adam syn N. Andrzeja Ostrowskiego de Rytele-Święckie dziedzic mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Mariannie córce N. Tomasza Pogorzelskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Rytele-Święckie. [k. 50]
NGW455104.02.1783 r.ZapisWróblewskiz Brzozowskich SienickaWróble, BuczynM. T./A. D.N. Paweł syn N. Zachariasza Wróblewskiego de Wróble dziedzic zapisuje N. Małgorzacie córce niegdy N. Sebastiana Brzozowskiego, zaś po niegdy N. Jacku Sienickim wdowie, żonie swej przyszłej sumę 40 złp. jako rekompensatę cesji uczynionej przez tę przyszłą żonę przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym na połowie swych dóbr Wróble i Buczyn w ziemii bielskiej, powiecie brańskim. [k. 51]
NGW455204.02.1783 r.ZapisZarembaZaleskaZaremby-KrtękiM. T./A. D.N. Jan syn N. Walerego Zaremby de Zaremby-Krtęki dziedzic zapisuje N. Dorocie córce N. Tomasza Zaleskiego sumę 150 złp. na dobrach Zaremby-Krtęki za wzięty posag. [k. 52]
NGW455304.02.1783 r.ZastawZaleskiZarembaRosochate-ZalesieM. T./A. D.N. Tomasz syn N. Bartłomieja Zaleskiego de Rosochate-Zalesie dziedzic zastawia swemu zięciowi N. Janowi Zarembie w polu do teraz ozimym czternaście ozimków z zasiewami ozimymi rozpoczynające się od drogi do kościoła rosochackiego, ciągnące się do tryby między miedzami N. Stanisława Zaleskiego brata zeznającego z jednej i spadkobierców po niegdy N. Mikołaju Chmielewskim z drugiej strony leżące na dobrach Rosochate-Zalesie w sumie 80 złp. [k. 53]
NGW455410.02.1783 r.ZapisMaleszewski zwany KruczekSarnackaMaleszewo-NoweM. T./A. D.N. Wiktoryn syn niegdy Walentego Maleszewskiego zwanego Kruczek de Maleszewo-Nowa dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Katarzynie córce N. Franciszka Sarnackiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Maleszewo-Nowa za wziętą kwotę 50 złp. posagu, cztery krowy i wyprawę. [k. 54]
NGW455510.02.1783 r.ZapisGodlewskiRysiewskaGodlew-Mierniki, Godlewo-WarszeM. T./A. D.N. Kacper Godlewski syn N. Franciszka Godlewskiego de Godlewo-Mierniki dziedzic zapisuje N. Franciszce córce N. Jakuba Rysiewskiego nie wiadomo gdzie żyjącego i N. Agnieszki Uścińskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 50 złp. na połowie swych dóbr Godlewo-Mierniki i Godlewo-Warsze. [k. 55]
NGW455610.02.1783 r.ZapisLipskiJanczewskaZielazy-BrokowoM. T./A. D.N. Adam syn N. Łukasza Lipskiego de Zielazy-Brokowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Mikołaja Janczewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Zielazy-Brokowo. [k. 56]
NGW455710.02.1783 r.ZapisGodlewskiKętleńskaCzyżewo-Kościelne, Godlewo-MiernikiM. T./A. D.G. Wiktoryn syn G. Andrzeja Godlewskiego i G. Marianny z Grzymałów zapisuje G. Weronice córce G. Walentego Kętleńskiego i Klary Ołdakowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 500 złp. na połowie swych dóbr Czyżewo-Kościelne i Godlewo-Mierniki w związku z intercyzą zawartą między stronami i w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowaną. [k. 57]
NGW455812.02.1783 r.ZapisPrzeździeckiDmochowskaPrzeździecko-DworakiM. T./A. D.N. Andrzej syn niegdy Bartłomieja Przeździeckiego de Przeździecko-Dworaki dziedzic zapisuje N. Jozefacie córce N. Szymona Dmochowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 130 złp. na dobrach Przeździecko-Dworaki za wzięty posag. [k. 58]
NGW455912.02.1783 r.ZapisDmochowskiPrzeździeckiDmochy-PrzeczkiM. T./A. D.N. Szymon syn niegdy Andrzeja Dmochowskiego de Dmochy-Przeczki dziedzic zapisuje N. Andrzejowi synowi niegdy Bartłomieja Przeździeckiego w polu przyszłym ugorowym dwanaście ozimków roli z łąką rozpoczynających się od granicy Pieńków-Żaków, ciągnących się do tryby przez trzy stajania między miedzami spadkobierców po niegdy G. Janie Dmochowskim z jednej i także spadkobierców po niegdy N. Piotrze Dmochowskim z drugiej strony, także w polu ozimym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi do Pieńków-Żaków, ciągnące się do Przeciątki przez dwa stajania między miedzami spadkobierców po niegdy N. Adamie Dmochowskim z jednej i tegoż zeznającego z drugiej strony, także w tym polu trzy ozimki rozpoczynające się od granicy uncula(?) Podłużna, ciągnące się do drogi Andrzejewskiej przez trzy stajania między miedzami spadkobierców po niegdy N. Florianie Dmochowskim z jednej i także spadkobierców po niegdy G. Janie Dmochowskim z drugiej strony, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki w sumie 50 złp. [k. 59]
NGW456012.02.1783 r.TyborowskiSkiwskiKoce-SchabyM. T./A. D.N. Paweł syn niegdy Stanisława Tyborowskiego kwituje G. Józefa Skiwskiego cześnika mścisławskiego z sumy 94 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Koce-Schaby-Stare(zawierające darowiznę ręczną(?)) w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 60]
NGW456113.02.1783 r.ZapisLipskiDąbkowskaLipa-Dobki, GudoszeM. T./A. D.N. Piotr syn N. Antoniego Lipskiego zapisuje N. Barbarze córce N. Augustyna Dąbkowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na połowie swych dóbr Lipa-Dobki i Gudosze za wzięty i wziąć mający posag. [k. 61]
NGW456213.02.1783 r.KwitPiotrowskiPudłowskiWysokie-Mazowieckie, Zawrotnia, Ożypy, Mścichy, MystkiM. T./A. D.M. Andrzej Piotrowski, dworzanin Jego Królewskiej pułkownik kawalerii królewskiej Mości, syn niegdy M. Stanisława Piotrowskiego łowczego wendeńskiego, zaś wnuk Klemensa Piotrowskiego kwituje M. Ignacego Pudłowskiego cześnika województwa podlaskiego syna niegdy M. Leona Pudłowskiego i Doroty Podkuńskiej wojskich województwa podlaskiego,wnuka po niegdy MM. Samuelu i Eleonorze z Irzykiewiczów małżonków Pudłowskich łowczych gostynińskich z sumy 410 000 złp.(!) za szacunek dóbr miasta Wysokie-Mazowieckie ze wsiami Zawrotnia, Ożypy(?), Mścichy i częsci wsi Mysttki w województwie podlaskim, zaś ziemii drohickiej oraz części we wsi Gołasie w ziemii bielskiej, a także części we wsi Undy-Czarnowo w województwie mazowieckim, ziemii łomżyńskiej, powiecie zambrowskim oraz(?) pole ze spichlerzem leżące w mieście Jego Królewskiej Mości Nurze dnia dzisiejszego sprzedanych wedle kontraktu sprzedażnego roborowanego w aktach niniejszych. [k. 62]
NGW456313.02.1783 r.ZapisProsińskiz Dmochowskich ZarembaGutyM. T./A. D.N. Piotr Prosiński syn niegdy Pawła de Guty dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Bartłomieja Dmochowskiego, wdowie po niegdy N. Janie Zarembie sumę 140 złp. na dobrach Guty w ziemii niniejszej nurskiej, w powiecie ostrowskim. [k. 63]
NGW456413.02.1783 r.ZastawTymińskiDłuskiTymianki-AdamyM. T./A. D.G. Walenty syn niegdy Tomasza Tymińskiego de Tymianki-Adamy dziedzic zastawia N. Walentemu Dłuskiemu w ogrodzie trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od Piściny(?) do drogi Zapłonia, ciągnące się przez jedno stajanie między miedzami N. Walentego Tymińskiego syna niegdy Jakuba Tymińskiego z jednej i N. Jana Tymińskiego syna niegdy Jakuba Tymińskiego z drugiej strony, także w miejscu tymże trzy ozimki rozpoczynające się od drogi villana(?), ciągnące się do łąki między miedzami tegoż wierzyciela z jednej oraz N. Jakuba Tymińskiego syna niegdy Macieja T. z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Tymiankach-Adamach w sumie 15 złp. [k. 64]
NGW456514.02.1783 r.KwitTymińskiTymińskiTymianki-SkóryM. T./A. D.G. Kacper Tymiński syn niegdy Ambrożego kwituje N. Wawrzyńca Tymińskiego syna niegdy Jerzego z sumy 130 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Tymianki-Skóry w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 65]
NGW456615.02.1783 r.ZapisGodlewskiCzyżewskaŚwierże-PankiM. T./A. D.G. Franciszek Godlewski syn niegdy Piotra, części na dobrach Świerże-Panki dziedzic zapisuje G. Katarzynie córce G. Macieja Czyżewskiego i niegdy G. Konstancji Dmochowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 1200 złp. na dobrach Świerże-Panki na mocy intercyzy zawartej między stronami, w dniu dzisiejszym roborowanej. [k. 66]
NGW456715.02.1783 r.ZapisŻebrowskiŻebrowskaŻebry-NadolneM. T./A. D.G. Stanisław syn niegdy Walentego Żebrowskiego de Żebry-Nadolne dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Petronelli córce G. Franciszka Żebrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Żebry-Nadolne za wzięty i wziąć mający posag. [k. 67]
NGW456815.02.1783 r.ZapisPorowskiŻebrowskaWojny-KrupyM. T./A. D.N. Daniel Porowski(?) syn niegdy Hilarego P. de Woyny dziedzic, mieszkaniec ziemii bielskiej i powiatu brańskiego zapisuje N. Antoninie córce N. Bartłomieja Żebrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na połowie swych dóbr Woyny-Krupy. [k. 68]
NGW456918.02.1783 r.KwitJanczewskiZakrzewskiJanczewo-SukmankiM. T./A. D.N. Walery syn niegdy Franciszka Jańczewskiego kwituje G. Józefa Zakrzewskiego syna niegdy Jakuba, zaś wnuka niegdy Samuela z sumy 55 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Jańczewo-Sukmanki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 69]
NGW457021.02.1783 r.ZapisZawistowskiMurawskaZawisty-WityM. T./A. D.N. Adam Zawistowski syn niegdy Idziego de Zawisty-Wity dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Józefa Murawskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Zawisty-Wity. [k. 70]
NGW457121.02.1783 r.KwitRytelZawistowskiPętkówkoM. T./A. D.N. Adam Rytel syn niegdy Anrzeja kwituje N. Jana Zawistowskiego z sumy 25 złp. za szacunek jednego zagonu leżącego na dobrach Pętkówko w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 71]
NGW457221.02.1783 r.ZapisTymińskiTymińskaTymianki-SkóryM. T./A. D.N. Józef syn niegdy Jerzego Tymińskiego de Tymianki-Skóry dziedzic zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Hieronima Tymińskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Tymianki-Skóry za wzięty i wziąć mający posag. [k. 72]
NGW457321.02.1783 r.ZapisMaleszewski zwany Kruczekz Grądzkich MaleszewskaMaleszewo-NoweM. T./A. D.N. Teodor syn N. Pawła Maleszewskiego de Maleszewo-Nova dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Katarzynie córce N. Jana Grądzkiego żonie swej sumę 100 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Maleszewo-Nova. [k. 73]
NGW457428.02.1783 r.ZapisGołębiewskiZłotkowskaZakrzewo-ZalesieM. T./A. D.N. Andrzej syn N. Pawła Gołębiewskiego de Zakrzewo-Zalesie dziedzic zapisuje N. Jozefacie córce N. Stanisława Złotkowskiego i N. Ewy Rysiewskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Zakrzewo-Zalesie. [k. 74]
NGW457528.02.1783 r.ZastawWyszyńskiŁuniewskiPiętki-GręskiM. T./A. D.N. Florian syn niegdy Stanisława Wyszyńskiego de Piętki-Gręski dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia N. Jakubowi synowi niegdy Wojciecha Łuniewskiego swemu przyszłemu zięciowi cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Piętki-Gręski w sumie 200 złp. jako posag swej córki N. Marianny Wyszyńskiej, zaś tegoż wierzyciela przyszłej żony. [k. 75]
NGW457628.02.1783 r.ZapisŁuniewskiWyszyńskaSienica-GiżeM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Wojciecha Łuniewskiego de Sienica-Giże dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Floriana Wyszyńskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Sienica-Giże jako rekompensatę zastawy z inwentarzem uczynionej w dniu dzisiejszym przez ojca tejże przyszłej żony na rzecz tegoż zeznającego. [k. 76]
NGW457728.02.1783 r.ZapisPolkowskiz Wrzosków PolkowskaLeżajceM. T./A. D.G. Jerzy Polkowski syn niegdy G. Jana Polkowskiego zapisuje swej żonie G. Mariannie córce niegdy G. Józefa Wrzoska i Antoniny Kamieńskiej, zaś wnuczce prawych małżonków G. Andrzeja Kamieńskiego burgrabiego grodzkiego liwskiego i Zofii Biernackiej sumę 150 złp. leżących na dobrach Leżayce w województwie brzeskim, w Wielkim Xięstwie Litewskim, po jej odebraniu z rąk G. Karola Franciszka Wygonowskiego subdelegata grodzkiego drohickiego jako rekompensatę cesji przez tegoż G. Wygonowskiego w dniu dzisiejszym uczynionej. [k. 77]
NGW457828.02.1783 r.KwitJaźwińskiTymińskiKramkowo-Białe, KossakiM. T./A. D.N. Kacper Jaźwiński syn niegdy NN. Tomasza Jaźwińskiego i Katarzyny Lipskiej de Kramkowo dziedzic kwituje G. Mateusza Tymińskiego z sumy 200 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek części leżącej na dobrach Kramkowo-Białe i Kossaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 78]
NGW45797.03.1783 r.ZastawCzyżewskiZakrzewskiPętkowo-WymiarowoM. T./A. D.N. Wawrzyniec syn niegdy Andrzeja Czyżewskiego de Pętkowo-Wymiarowo dziedzic zastawia N. Szymonowi synowi niegdy Józefa Zakrzewskiego de Zakrzewo-Wielkie [dziedzicowi] w polu przyszłym jarym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi Pętkowskiej, ciągnące się przez osiem stajań do Dąbrówki między miedzami G. Józefa Zakrzewskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego z jednej i części zwanej Pieńdurowizna z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Pętkowo-Wymiarowo w sumie 20 złp. [k. 79]
NGW45808.03.1783 r.ZapisTymińskiStokowskaLipskieM. T./A. D.N. Franciszek syn niegdy Grzegorza Tymińskiego de Lipskie dziedzic zapisuje N. Eleonorze córce niegdy N. Macieja Stokowskiego i żyjącej N. Ewy Dmochowskiej sumę 250 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Lipskich. [k. 80]
NGW458111.03.1783 r.KwitKętleńskiBudziszewskiŚwierże-Kończany, Świerże-ZieloneM. T./A. D.N. Krzysztof syn niegdy Tomasza Kętleńskiego de Kętlanka i innych dziedzic kwituje G. Macieja syna niegdy Pawła Budziszewskiego wiceregenta grodzkiego nurskiego z sumy 120 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Świerże-Kończany i Świerże-Zielone w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 81]
NGW458217.03.1783 r.KwitZawistowskiMurawskiSienica-SzymanyM. T./A. D.N. Sebastian syn niegdy Andrzeja Zawistowskiego kwituje N. Tomasza syna niegdy Andrzeja Murawskiego z sumy 70 złp. za szacunek trzech zagonów leżących na dobrach Sienica-Szymany w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 82]
NGW458317.03.1783 r.KwitKętleński zwany JedynakKętleńskiKętlankaM. T./A. D.N. Ignacy syn niegdy Jakuba Kętleńskiego zwanego Jedynak kwituje brata swego rodzonego N. Karola Kętleńskiego z sumy 206 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Kętlanka w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 83]
NGW458417.03.1783 r.ZastawKętleński zwany JedynakKętleńskiKętlankaM. T./A. D.N. Karol syn niegdy Jakuba Kętleńskiego zwanego Jedynak de Kętlanka dziedzic zastawia N. Krzysztofowi synowi niegdy Franciszka Kętleńskiego w siedlisku cztery ozimki rozpoczynające się od drogi Uścińskiej, ciągnące się przez trzy stajania do Uwrocia łąki między miedzami N. Walentego Dłuskiego z jednej i części zeznającego z drugiej strony, także w polu na przyszły rok jarym trzy ozimki rozpoczynające się od drogi Czyżewskiej, ciągnące się przez trzy stajania do drogi Zuzelskiej między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach wyżej wyrażonych Kętlance w sumie 70 złp. [k. 84]
NGW458517.03.1783 r.Oblata skryptuAdamKraszewskiNurM. T./A. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego napisanego przez N. Adama Kraszewskiego na rzecz N. Antoniego Krasowskiego na osobistą prośbę G. Macieja Sienickiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, który takiego waloru mieć chcę, jakoby coram actis quibusvis[5] był roborowany, iż ja zostaję winien summy Imci Panu Antoniemu Krasowskiemu tynfów trzydzieści i pięć, o którą summę proces prawa w Grodzie Nurskiem zaszedł, którą to wzwysz pomienioną summę temusz Imci Panu Kraszewskiemu nazajutrz po Świętym Woyciechu w roku teraźniejszym 1740. do rąk własnych oddać i wyliczyć deklaruję w niedotrzymaniu zaś forum sobie Grodzkie Nurskie etiam Termino tanto sine quibusvis diffugis ad respendendum naznaczam. Działo się w Nurze sub securitate Iudiciorum die prima Aprilis anno ut supra 1740mo. Adam Kraszewski ręką trzymaną krzysz + Antoni Franciszek Godlewski burgrabia grodzki ostrowski przy tym będący manu propria [k. 85]
NGW458617.03.1783 r.Oblata skryptuHilarySkarzyńskiDmochy-WypychyM. T./A. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego napisanego przez N. Hilarego Skarzyńskiego na rzecz N. Jakuba Dmochowskiego na osobistą prośbę G. Macieja Sienickiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, którego pro authentio[6] mieć chcę jakoby w Grodzie którymkolwiek był czyniony lub roborowany, iż ja na moją pilną potrzebę biorę u Imci Pana Jakuba przeszłego Wojciecha syna Dmochowskiego pożycznym sposobem złotych polskich sto sico numero 100., którą summę deklaruję oddać sub onere et conscientia mea na dzień czterynasty Listopada, to jest na poniedziałek po święcie Świętego Marcina Biskupa w roku teraźniejszym 1763. pod zakładem drugiej takowey summy acrigakatum(?) bym na ten czas pomienioney summy, na której deklaruję oddać tedy sobie naznaczam do odpowiedzenia Gród Nurski lub Ziemski na co dla lepszej wiary i wagi ręką moją własną trzymaną przy położeniu Krzyża Świętego i niżej podpisanych Ichmościów Panów Przyjaciół podpisanych podpisuję się. Działo się w Dmochach Wypychach dnia pierwszego czerwca roku Pańskiego Tysiącznego Siedmsetnego Sześćdziesiątego Trzeciego. Hilary Skarzyński nieumiejący pisać ręką trzymaną podpisuję się i krzysz kładę + Antoni Franciszek Godlewski burgrabia grodzki ostrowski przy tym będący Przyjaciel manu propria Sebastian Dmochowski przy tym będący nieumiejący pisać ręką trzymaną kładę krzysz +
NGW458719.03.1783 r.ZłotkowskiKamieńskiKutyłowo-ZłotkiM. T./A. D.G. Jakub ojciec i Stanisław syn Godlewscy dziedzice de Kamieńczyk-Jankowięta zastawiają NN. Andrzejowi i Szymonowi Godlewskim synom niegdy Macieja w polu przyszłym jarym mniej więcej dwadzieścia pięć ozimków z łąką rozpoczynających się od granicy Piercowskiej, ciągnących się do Terrentem(?) między miedzami części Klimczykowskiej z obu stron, także w polu przyszłym ugorowym mniej więcej dwadzieścia pięć ozimków z łąką rozpoczynających się od granicy Stpiczyńskiej, ciągnących się ad Terrentem(?) między miedzami N. Stanisława Jemielitego z jednej i G. Walentego Jaźwińskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Kamieńczyk-Jankowięta w sumie 136 złp. [k. 87]
NGW458819.03.1783 r.ZastawZłotkowskiKamieńskiKutyłowo-ZłotkiM. T./A. D.N. Stanisław syn niegdy Jana Złotkowskiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zastawia N. Piotrowi synowi N. Walentego Kamieńskiego cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Kutyłowie-Złotkach w sumie 70 złp. [k. 88]
NGW458921.03.1783 r.ZastawBoguckiDrewnowscyBoguty-StągiewkiM. T./A. D.G. Jan Bogucki syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarosty i sędziego grodzkiego nurskiego, dóbr Boguty-Wielkie i innych dziedzic zastawia NN. Antoniemu i Pawłowi Drewnowskim braciom między sobą rodzonym synom niegdy Wawrzyńca w polu do teraz ugorowym dziesięć ozimków rozpoczynających się od drogi Leśniowskiej, ciągnących się przez cztery stajania do innej drogi także Leśniowskiej między miedzami G. Antoniego Boguckiego brata zeznającego z jednej i G. Jana Jemielitego z drugiej strony, także tamże w polu dziesięć ozimków, rozpoczynających się od drogi także Leśniowskiej, ciągnących się przez cztery stajania między miedzami tych co wyżej, także w polu jarym dwa ozimki rozpoczynające się od drogi także Leśniowskiej, ciągnące się do tejże do granicy zwanej Jaszczołtowizna między miedzami tegoż brata zeznającego z jednej i spadkobierców po niegdy N. Stanisławie Boguckim z drugiej strony, także tamże w polu także dwa ozimki rozpoczynające się i ciągnące jak wyżej i między miedzami tych, co w pierwszym miejscu leżące na dobrach Boguty-Leśne, także na dobrach Boguty-Stągiewki w miejscu zwanym Bory całą część swoją zwaną Stefanowska w sumie 60 złp. [k. 89]
NGW459021.03.1783 r.ZastawUścińskiKętleńskiUścianek, Kempiste-BoroweM. T./A. D.N. Adam Uściński syn niegdy Wojciecha de Uścianek dziedzic zastawia N. Józefowi Kętlińskiemu synowi N. Antoniego w polu przyszłym ugorowym trzy zagony jare rozpoczynające się od granicy Kempistych-Świderków, ciągnące się do miejsca zwanego Tymianka między miedzami tegoż zeznającego z jednej i N. Tomasza Niemiery z drugiej strony leżące na dobrach Kempiste-Borowe w sumie 50 złp. [k. 90]
NGW459122.03.1783 r.KwitMarkowskiDąbrowscyDąbrowa-Tworki, Dąbrowa-WilkiM. T./A. D.G. Andrzej Markowski syn niegdy M. Antoniego Markowskiego wojskiego mielnickiego kwituje GG. Jana i Ludwika Dąbrowskich z sumy 108 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dąbrowa-Tworki i Dąbrowa-Wilki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanego. [k. 91]
NGW459222.03.1783 r.KwitJanczewskiJanczewscyOłdaki-Wielki-BrokM. T./A. D.N. Paweł syn niegdy Bartłomieja Janczewskiego kwituje NN. Stanisława i Józefa Janczewskich braci swych rodzonych z sumy 250 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Ołdaki-Wielki-Brok sprzedanej przez zeznającego tymże kwitowanym przed aktami niniejszymi w piątek po szóstej niedzieli po Wielkanocy tj. dnia piątego czerwca roku Pańskiego 1778. [k. 92]
NGW459326.03.1783 r.ZastawJaźwiński, z Sierzputowskich JaźwińskaZarembaZaremby-KramkiM. T./A. D.N. Adam syn niegdy Macieja Jaźwińskiego de Rosochate-Kościelne dziedzic imieniem swojej żony N. Marianny córki niegdy N. Jakuba Sierzputowskiego w dobrach Zaremby-Kramki dziedziczki zastawia N. Mikołajowi synowi N. Franciszka Zaremby cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Zaremby-Kramki w sumie 50 złp. [k. 93]
NGW459426.03.1783 r.Oblata skryptuBrygidaSkłodowskaSkłodyM. T./A. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Piotra syna niegdy Mateusza Skłodowskiego w tej osnowie: Ja niżej na podpisie wyrażona znam tym skryptem moim, który tekowego waloru mieć chcę, jakbym: przed aktami nurskiemi zeznała, iż ja na pilną potrzebę moją zasięgnęłam długu u Imci Pana Mateusza Skłodowskiego tynfów piętnaście, w której to summie według zapisu mego, którego mam od świętej pamięci Imci Pana Antoniego Skłodowskiego męża mego złotych sześćset zastawuję Imci Panu Mateuszowi gruntu do oddania pieniedzy zagonów trzy i ze smugiem między miedzami z jednej strony Sukcessorów Pana Jakuba Skłodowskiego z drugiej Sukcessorów świętej pamięci Mateusza Budziszewskiego pisarza sochaczewskiego leżące. Działo się w Skłodach dnia szesnastego czerwca roku 1763. na co się dla lepszej wiary ręką trzymaną Brygida Skłodowska. Przy tym będący przyjaciel podpisał się Paweł Podgórski manu propria. Antoni Skłodowski kładę krzyż + Adam Dąbrowski kładę krzysz + [k. 94]
NGW459526.03.1783 r.Oblata skryptuJózefŚwierżewskiNienałty-BrewkiM. T./A. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na osobistą prośbę G. Piotra syna niegdy Mateusza Skłodowskiego w tej osnowie: Ja Józef przeszłego ojca Marcina Swierżewski znam i przyznaję tym skryptem moim, iż biorę u Imci Pana Mateusza Skłodowskiego przeszłego ojca Adama pieniędzy tynfów trzydzieści i jeden tynf i szustak jeden numero 31. i szustak 1., w której summie puszczam temusz Imci Panu Skłodowskiemu zastawnym sposobem łąki na Brewkach[7] w siedlisku zagonów dwa poczynające się od uwrocia ciągnące się do Broku między miedzami z jedne strone Imci Pana Hipolita Nienałtowskiego z druge tegoż Imci Pana Świerżewskiego do wykupna tę kartę chcemy mieć takiego waloru jakoby była czyniona w aktach grodzkich nurskich. Działo się w roku tysiąc siedmset pięćdziesiątego dziewiątego dwunastego grudnia na co się podpisuję ręką trzymaną przy przyjaciołach na to proszonych: Józef Świerżewski, Paulus Rawa [k. 95]
NGW459626.03.1783 r.KwitSzepietowskiDąbrowskiDąbrowa-MoczydłyM. T./A. D.N. Michał syn niegdy Jana Szepietowskiego kwituje N. Łukasza syna niegdy Józefa Dąbrowskiego z sumy 65 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dąbrowa-Moczydły w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 96]
NGW459726.03.1783 r.KwitCzyżewskiSienickiSienica-MarcinkiM. T./A. D.N. Wojciech syn niegdy Bartłomieja Czyżewskiego i niegdy N. Doroty Sienickiej kwituje N. Józefa syna N. Stanisława Sienickiego z sumy 550 złp. wedle kontraktu sprzedażnego w dniu dzisiejszym roborowanego za szacunek części leżącej na dobrach Sienica-Marcinki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 97]
NGW45982.04.1783 r.KwitŚwiderskiKempistyNienałty-Michny, Nienałty-Szymany, Nienałty-Brewki i Skłody-StachyM. T./A. D.M. Andrzej Świderski miecznik ziemii nurskiej kwituje G. Antoniego syna niegdy G. Adama Kempistego z sumy 1550 złp. includendo et summam maternam za szacunek części leżącej na dobrach Nienałty-Michny, Nienałty-Szymany, Nienałty-Brewki i Skłody-Stachy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 98]
NGW45992.04.1783 r.ZastawDmochowskiDmochowskiBieńki-KrzeczkowoM. T./A. D.G. Franciszek syn niegdy Antoniego Dmochowskiego de Bieńki-Krzeczkowo dziedzic zastawia G. Kazimierzowi synowi G. Bartłomieja Dmochowskiego stamtądże dziedzicowi swoją część dziedziczną w polu przyszłym ugorowym mniej więcej czterdzieści ozimków roli z łąką rozpoczynających się od drogi do kościoła rosochackiego, ciągnących się do terrentem(?) zwanej Owadnica między miedzami expulsery(?) z jednej i spadkobierców po niegdy N. Adamie Bieńkowskim z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Bieńki-Krzeczkowo w sumie 40 złp. [k. 99]
NGW451002.04.1783 r.ZastawWojnoWojnoLubowicz-KątyM. T./A. D.N. Idzi syn niegdy Jakuba Wojno de Lubowicz-Kąty dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia bratankowi swemu N. Leonardowi synowi niegdy Stanisława Wojno osiem zagonów pola rozpoczynających się od drogi Zagumiennej, ciągnących się przez drogę przez wieś idącą, kończących się na terrentem(?) między miedzami wierzyciela z jednej i N. Ludwika Woyno z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Lubowicz-Kąty w sumie 30 złp. [k. 100]
NGW451015.04.1783 r.KwitPrzeździeckiPrzeździeckiPrzeździecko-DworakiM. T./A. D.N. Krzysztof syn niegdy Łukasza Przeździeckiego kwituje N. Jana syna niegdy Wawrzyńca Przeździeckiego z sumy 85 złp. za szacunek siedliska i trzech zagonów leżących na dobrach Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 101]
NGW4510214.04.1783 r.ZapisZakrzewskiz Konarzewskich SzulborskaGrędziceM. T./A. D.N. Maciej syn niegdy Jakuba Zakrzewskiego de Zakrzewo-Wielkie dziedzic zapisuje N. Katarzynie córce N. Andrzeja Konarzewskiego, wdowie po niegdy N. Franciszku Szulborskim sumę 100 złp. na dobrach Zakrzewo-Wielkie, z dóbr Grędzice odebranej, którą sumę wraz z prowizją obowiązuje się zapłacić i wyliczyć na dzień 14. kwietnia roku 1784. [k. 102.]
NGW4510314.04.1783 r.ZastawKuleszaKuleszaKuleszki-MałeM. T./A. D.N. Idzi syn niegdy Klemensa Kuleszy de Kuleszki-Małe dziedzic zastawia N. Wawrzyńcowi Kuleszy synowi niegdy Rocha w polu do teraz jarym trzy zagony jare z łąką rozpoczynające się od drogi Świerżewskiej, ciągnące się do innej drogi zwanej Gumienna między miedzami NN. Pawła Kuleszy z jednej i Antoniego Zaremby z drugiej strony na dobrach wyżej wyrazonych Kuleszkach-Małych w sumie 58 złp. [k. 103]
NGW4510414.04.1783 r.KwitCzyżewskiBiałyDmochy-WypychyM. T./A. D.N. Mateusz syn niegdy Bartłomieja Czyżewskiego kwituje N. Szymona Białego z sumy 220 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dmochy-Wypychy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 104]
NGW4510514.04.1783 r.Oblata skryptuBartłomiejDybowskiM. T./A. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego przyniesionego przez N. Wojciecha syna N. Mikołaja Janczewskiego, napisanego zaś przez N. Bartłomieja Dybowskiego na rzecz N. Antoniego Rostkowskiego w tej osnowie: Die decima quinta Aprilis anno 1775to.[8] Ja niżej na podpisie znam tym skryptem moim jako wybrałem różnymi czasy to jest od Imci Pana Antoniego po Wojciechu syna żyta korzec po złotych sześć numero 6, jęczmienia ćwierć jedne złotych pięć, drugą razą żyta ćwierć jedne i pół po złotych sześć numero 9, jęczmienia pół korca złotych polskich dziesięć, gryki ćwierci dwie po złotych trzy i pół numero 3 ½, ćwierć po złotych 3 ½ numero złotych siedm, pieniędzy wziołem złotych polskich cztery numero 4. Wszystkigo uczyni złotych polskich numero 60, a to na grunte tenże poczytujący się od Błotka do Czyżewskiej drogi, na który grunt wybrałem tę summę złotych polskich numero 60 z jednej strony trzyma Imć Pan Franciszek Janczewski, z drugiej strony Imć Pan Franciszek Janczewski na co wszystko z podpisem ręką własną nieumiejący pisać kładę krzyżów trzy +++ Bartłomiej Dybowski [k. 105]
NGW4510619.04.1783 r.Ossoliński, Kobyliński, de LevendallOssolińskiKolosyM. T./A. D.[Uwaga! Poniższy dokument jest dość skomplikowany i wystąpiły trudności z jego tłumaczeniem, jednak zrobiłem co w mojej mocy – A. Dobkowski] I. M. Alexander hrabia de Tenczyn Ossoliński [miecznik] Wielkiego Księstwa Litewskiego, kawaler orderów Orła Białego i Świętego Stanisława przez G. Stanisława Barzyńśkiego, M. Felix Kobyliński(?) burgrabia grodzki zakroczymski przez I. M. Michała(?) Wielohurskiego kuchmistrza Wielkiego Księstwa Litewskiego, I. M. Franciszek Xawery Waldemar Świętego Cesarstwa Rzymskiego hrabia de Levendall pułkownik kawalerii Najjaśniejszego Królestwa Francji i Marianna Ludwika z hrabiów Lewendalli I. M. Antoniego Brancas Marchiorus de (?) bracia i siostry między sobą rodzeni przed aktami (?) paryskimi dnia dwudziestego dziewiątego marca roku Pańskiego 1779. różne transakcje zapisane wedle wydanej plenipotencji w Chorochowie czwartego października tegoż roku 1779. na osobę tegoż Kobylińskiego i wciągnięta do akt grodzkich (?) w dniu jedenastego tegoż miesiąca i roku, wreszcie przed aktami grodzkimi warszawskimi w dniu czternastego miesiąca (?) roku już ubiegłego 1782. plenipotencja imieniem wyżej wyrażonych I. M. Levendalli oraz Józef Kajetan starosta grodzki sandomierski kawaler orderu Świętego Stanisława, Jan Onufry starosta drohicki hrabiów de Tenczyn Ossolińscy bracia między sobą rodzeni tegoż I. M. Ossolińskiego miecznika Wielkiego Księstwa Ltewskiego z niegdy I. M. Benedykty z Levendali żony synowie niegdy I. M. Woldemara hrabiego Levendala najwyższego marszałka kawalerii francuskiej i Barbary z Szembeków niegdy I. M. Franciszka na Słupowie Szembeka kasztelana kamienieckiego i Barbary z Rupniewskich córki wnukowie kwitują(?) I. M. Ossolińskiego miecznika Wielkiego Księstwa Litewskiego ojca wedle możliwości od(?) I. M. Levendalli i Brancas(?) zaś I. M. Ossolińskich starostów sandomierskiego i drohickiego synów M. Szymona Werycha Darowskiego pisarza grodzkiego krakowskiego z sumy 20 000 dukatów węgierskich za szacunek dóbr spadłych po niegdy I. M. Bilchildis(?) de Szembeki niegdy I. M. Jerzego Mniszcha kasztelana krakowskiego z Konstancją z książąt Jabłonowskich I. M. Stanisława Mycielskiego starosty lubaczowskiego żona zeznającego i I. M. Levendalle i Brancas(?) oraz za szacunek dóbr Kolosy w województwie sandomierskim i powiecie wiślickim(?) także po wyżej wyrażonej niegdy I. M. Bithildim(?) z Szembeków Mniszchowej przez głowę niegdy I. M. Franciszka Szembeka stolnika królewskiego spadkobierców z jednej wedle kontraktu sprzedażnego i M. Darowskiego pisarza grodzkiego krakowskiego z drugiej strony w dniu dzisiejszym roborowanego. [k. 106]
NGW4510719.04.1783 r.KwitWyszomierskiWyszomierskiRawy-GackowoM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Stefana Wyszomierskiego kwituje N. Piotra Wyszomierskiego brata swego rodzonego z sumy 108 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Rawy-Gackowo w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 107]
NGW4510824.04.1783 r.ZapisNiwińskiNiwińskaM. T./A. D.G. Wiktoryn syn niegdy Jakuba Niwińskiego zapisuje G. Mariannie Niwińskiej córce swej zrodzonej z niegdy G. Katarzyny Wrzoskownej sumę 150 złp. po jej odebraniu z rąk G. Karola Franciszka Wygonowskiego subdelegata grodzkiego drohickiego jako rekompensaty za cesję przez tego zeznającego imieniem tejże G. Niwińskiej córki swej na osobę tegoż G. W. subdelegata grodzkiego drohickiego w dniu dzisiejszym uczynionej. [k. 108]
NGW4510926.04.1783 r.ZastawKocKocowieWojtkowice-StareM. T./A. D.N. Krzysztof syn niegdy Stefana Koca w dobrach Wojtkowice-Stare dziedzic, powiatu drohickiego mieszkaniec zastawia NN. Mikołajowi, Konstantemu i Karolowi Kocom synom niegdy tegoż N. Stefana Koca braciom swoim rodzonym cały swój dział na dobrach wyżej wyrażonych Wojtkowicach-Starych w sumie 100 złp. [k. 109]
NGW4511026.04.1783 r.ZastawWojtkowskiWojtkowskiWojtkowice-StareM. T./A. D.N. Maciej syn niegdy Karola Wojtkowskiego de Wojtkowice-Stare dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia N. Pawłowi synowi niegdy Wojciecha Wojtkowskiego w polu do teraz ugorowym trzy ozimki rozpoczynające się, od terrente(?) zwanej Pełchowka, ciągnące się do miejsca zwanego Bagno między miedzami N. Mikołaja Koca z jednej i G. Pawła Obryckiego podskarbiego nurskiego z drugiej strony, także w polu jarym jeden i pół ozimka rozpoczynające się od przeciątki, ciągnące się do innej przeciątki przez cztery stajania między miedzami NN. Stanisława Wojtkowskiego z jednej i Michała Wojtkowskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Wojtkowice-Stare w sumie 40 złp. [k. 110]
NGW4511126.04.1783 r.KwitŁazowskiWojtkowscy, KocowieWojtkowice-Stare, Pomiaty-KosierkiM. T./A. D.M. Stanisław Łazowski komornik ziemski nurski kwituje N. Stanisława syna niegdy Jana, Macieja syna niegdy Karola, Macieja syna niegdy Szymona, Tomasza ojca i Stefana syna, Pawła syna niegdy Jana Wojtkowskich, Łukasza i Franciszka synów niegdy Andrzeja Koca z sumy 150 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Wojtkowice-Stare i Pomiaty-Kosierki(?) w dniu dzisiejszym przez tego zeznającego tymże kwitowanym sprzedanej. [k. 111]
NGW4511226.04.1783 r.ZastawTymińskiWojtkowskiTymianki-ModerkiM. T./A. D.N. Piotr syn niegdy Grzegorza Tymińskiego zastawia N. Janowi synowi niegdy Franciszka Wojtkowskiego w polu do teraz ugorowym półtora ozimka rozpoczynającego się od przeciątki, ciągnącego się do innej przeciątki między miedzami N. Ewy Tymińskiej, żony N. Michała Wojtkowskiego z jednej i N. Piotra syna niegdy Jana Tymińskiego z drugiej strony, także w tymże polu półtora ozimka rozpoczynającego się i kończącego jak wyżej między miedzami N. Jana syna niegdy Pawła z jednej i Ludwiki córki niegdy Wawrzyńca Tymińskich, zaś N. Wojciecha Tymińskiego żony z drugiej strony, także w polu ugorowym jeden ozimek rozpoczynający się od siedliska ciągnący się do przeciątki przez pięć stajań między miedzami N. Ewy Tymińskiej żony N. Michała Wojtkowskiego z jednej i N. Piotra syna niegdy Jana Tymińskiego z drugiej strony, także w polu ozimym dwa ozimki rozpoczynające się od granicy caela(?) Klinowa, ciągnące się do granicy miasta Nur między miedzami N. Wawrzyńca z jednej strony i N. Piotra syna niegdy Jana Tymińskich z drugiej strony, leżące na dobrach Tymianki-Moderki w sumie 54 złp. [k. 112]
NGW4511330.04.1783 r.Oblata skryptuJakubZakrzewskiZakrzewo-WielkieM. T./A. D.Wciągnięcie do akt ręcznego skryptu zastawnego na osobistą prośbę N. Walentego Zakrzewskiego napisanego przez niegdy N. Jakuba Zakrzewskiego syna niegdy N. Zygmunta Zakrzewskiego w tej osnowie: Ja na podpisie moim niżej wyrażony znam tym dokumentem moim, iż ja biorąc na potrzebę moją u Imć Pana Zygmunta Zakrzewskiego tynfów dziewiętnastu zastawiam onemu grunta moje na Zakrzewie, Słomach, Zalesiu, to jest to jest siedlisko poczynające się od drogi Czyżewskiej do granicy Smolewskiej ozimków pięć między miedzami z jednej Imć Pana Walentego Zakrzewskiego, z drugiej zaś strony Imć Pana Wojciecha Zakrzewskiego, także w polu jarym ozimków pięć poczynające się od drogi Czyżewskiej aż do granicy Wypychów-Zakrzewa między miedzami między miedzami Imć Pana Adama Zakrzewskiego z jednej, z drugiej zaś sukcessorów przeszłego Imć Pana Pawła Zakrzewskiego a to do trzech lat a po wyiściu trzech lat do wykupna pozwalając temusz Imć Panu Zygmuntowi Zakrzewskiemu wszelkich pożytków i prowentów zażywać z tych gruntów. Działo się w Zakrzewie-Wielkim roku Pańskiego 1754go dnia 29. czerwca.
NGW4511430.04.1783 r.ZapisStepnowskize Świderskich TopczewskaBiedrzyce-Koziegłowy seu KoziakiM. T./A. D.N. Wiktor Stepnowski de Biedrzyce-Koziegłowy czyli Koziaki dziedzic syn i specjalny plenipotent N. Tyburcego niegdy Andrzeja Stepnowskiego [syna], przez tegoż ojca swego przed aktami grodzkimi różańskimi w dniu dwudziestym czwartym miesiąca i roku obecnego ustanowiony, zapisuje N. Zofii córce niegdy N. Józefa Świderskiego, po niegdy N. jakiegokolwiek imienia Topczewskim pozostałej wdowie, zaś zeznającego przyjaciółce sumę 400 złp. na dobrach Biedrzyce-Koziegłowy czyli Koziaki w województwie mazowieckim, zaś ziemii różańskiej odebranej w dniu dzisiejszym z rąk I. M. Ossolińskiej starościny ziemskiej nurskiej jako rekompensatę kwitacji w dniu dzisiejszym na osobę tejże I. M. Ossolińskiej starościny ziemii nurskiej przez zeznającego uczynionej. [k. 114]
NGW4511530.04.1783 r.ZastawOłowskiBoguckiOłowskieM. T./A. D.N. Wawrzyniec syn niegdy Wojciecha Ołowskiego de Ołowskie dziedzic zastawia G. Ludwikowi synowi niegdy Walentego Boguckiego de Ślepowrony w polu do teraz jarym miejsce zwane Za goro cztery ozimki rozpoczynające się od drogi Bielińskiej, ciągnące się przez pięć stajań do Uwrocia między miedzami N. Klemensa Ołowskiego z jednej i I. M. Ossolińskiego miecznika Wielkiego Xięstwa Litewskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Ołowskich w sumie 60 złp. [k. 115]
NGW4511610.05.1783 r.ZapisKamieńskiGodlewskaKutyłowo-ZłotkiM. T./A. D.N. Stanisław syn niegdy Antoniego Kamieńskiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Justynie córce N. Jana Godlewskiego pannie, żonej swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Kutyłowo-Złotki. [k. 116]
NGW4511712.05.1783 r.KwitGodlewskiGodlewskiGodlewo-ŁubyM. T./A. D.N. Marek syn niegdy Joachima Godlewskiego kwituje N. Jakuba Godlewskiego syna niegdy tegoż Joachima brata swego rodzonego z sumy 40 złp. za szacunek pola tj. trzech zagonów leżących na dobrach Godlewo-Łuby przez tegoż zeznajacego w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 117]
NGW4511812.05.1783 r.ZapisRogulskiUszyńskaRoguły-Wielkie, KuchyM. T./A. D.G. Jan Gortard Rogulski syn niegdy G. Wawrzyńca i Ewy z Siestrzeńskich Rogulskich de Roguły-Wielkie i Kuchy dziedzic, mieszkaniec ziemii warszawskiej zapisuje G. Jadwidze córce G. Krzysztofa i Petronelli z Dąbrowskich Uszyńskich sumę 100 złp. na dobrach Roguły-Wielkie i Kuchy. [k. 118]
NGW4511912.05.1783 r.KwitRogulskiRogulskiRoguły-Wielkie, KuchyM. T./A. D.G. Szymon Gortard Rogulski syn niegdy G. Wawrzyńca Rogulskiego kwituje GG. Jana Gortarda Rogulskiego brata swego rodzonego i Jadwigę Uszyńską małżonków z sumy 60 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Roguły-Wielkie i Kuchy w ziemii warszawskiej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanej. [k. 119]
NGW4512016.05.1783 r.ZastawZgleczewskiz Umięckich RajkowskaZgleczewo-SzlacheckieM. T./A. D.G. Felix Zgleczewski syn niegdy Adama de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zastawia N. Annie córce niegdy N. Teodora Umięckiego, zaś po niegdy N. Kacprze Rajkowskim wdowie w polu do teraz jarym trzy zagony jare rozpoczynające się od granicy pętkowskiej, ciągnące się do drogi zakrzewskiej między miedzami tejże wierzycielki z jednej i zakonu łomżyńskiego z drugiej strony, także w polu ozimym cztery ozimki rozpoczynające się od drogi pętkowskiej, ciągnące się od głowy między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewo-Szlacheckie w sumie 130 złp. [k. 120]
NGW4512119.05.1783 r.KwitSuskiGodlewskiPrzeździecko-DworakiM. T./A. D.N. Kazimierz syn niegdy Marcina Suskiego kwituje N. Jerzego syna N. Franciszka Godlewskiego z sumy 66 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 121]
NGW4512219.05.1783 r.KwitKorowickiDąbrowskaM. T./A. D.M. Mamantius(?) Korowicki rotmajster powiatu lidzkiego imieniem M. Franciszka Korowickiego stolnika wendeńskiego brata swego rodzonego kwituje M. Jadwigę Dąbrowską po niegdy M. Janie Dąbrowskim komorniku ziemskim bielskim pozostałą wdowę z sumy 200 złp. za szacunek L. Walentego Gutowskiego i L. Józefa syna tegoż Walentego Gutowskiego darowanych w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego imieniem brata swego Franciszka Korowickiego przed aktami niniejszymi. [k. 122]
NGW4512321.05.1783 r.Zastawz Górskich JabłonowskaWojtkowskiLubowicz-WielkiM. T./A. D.G. Aniela córka niegdy G. Michała Górskiego, niegdy G. Karola Górskiego siostra rodzona, zaś G. Krzysztofa Jabłonowskiego żona w asystencji tegoż męża swego zastawia N. Marcinowi synowi niegdy Macieja Wojtkowskiego w polu do teraz jarym cztery zagony jare z łąką rozpoczynające się od granicy trojanowskiej, ciągnące się do drogie Wieskiej między miedzami G. Michała Górskiego z jednej i Kajetana Jabłonowskiego z drugiej strony, także w polu tymże cztery zagony jare rozpoczynające się i kończące się oraz między miedzami pierwszego jak wyżej i N. Wawrzyńca Lubowickiego z drugiej strony, także w polu ugorowym cztery ozimki rozpoczynające się od granicy tejże Trojanowskiej, ciągnące się do innej granicy Lubowica-Byziów z łąką między miedzami tych tak, jak w pierwszym miejscu, także w polu tymże cztery ozimki z łąką rozpoczynające się, ciągnące się i między miedzami tych co wyżej, także w tymże polu cztery ozimki z łąką rozpoczynające się od tryby, ciągnące się do tejże granicy Byziowskiej między miedzami N. Michała Lubowickiego z jednej i G. Michała Górskiego z drugiej strony leżące na dobrach Lubowicz-Wielki w województwie mazowieckim, zaś powiecie drohickim w sumie 400 złp. [k. 123]
NGW4512421.05.1783 r.ZapisŚwięckiz Zarembów 1v Święcka 2v ŚwięckaŚwięck-WólkaM. T./A. D.G. Wojciech syn niegdy Andrzeja Święckiego dóbr Święck-Wólka dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Mariannie z Zarembów pierwszego ślubu żonie niegdy G. Wawrzyńca Święckiego, zaś do teraz żonie swej sumę 800 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Święck-Wólka za wzięty posag i inwentarz. [k. 124]
NGW4512521.05.1783 r.ZapisStpiczyńskiBudziszewskaStpiczeM. T./A. D.N. Mateusz syn niegdy Andrzeja Stpiczyńskiego de Stpicze dziedzic zapisuje N. Konstancji córce N. Marcina Budziszewskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Stpicze i innych . [k. 125]
NGW4512624.05.1783 r.ZapisDąbrowskiZawistowskaDąbrowa-MoczydłyM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Stanisława Dąbrowskiego de Dąbrowa-Moczydły dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Konstancji córce niegdy N. Macieja Zawistowskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Dąbrowa-Moczydły i innych sumę 100 złp. [k. 126]
NGW4512728.05.1783 r.KwitJaźwińskiTymińskiKramkowo-Białe, Kramkowo-Nadbużne, KossakiM. T./A. D.G. Grzegorz syn niegdy N. Tomasza i Katarzyny z Lipskich Jaźwińskich kwituje G. Mateusza syna G. Piotra Tymińskiego z sumy 200 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Kramkowo-Białe, Nadbużne i Kossaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 127]
NGW4512830.05.1783 r.ZapisZawistowskiz Rostkowskich ZgleczewskaZgleczewo-SzlacheckieM. T./A. D.N. Mateusz syn N. Józefa Zawistowskiego de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zapisuje N. Rozalii córce N. Józefa Rostkowskiego, po niegdy N. Kacprze Zgleczewskiem pozostałej wdowie, zaś przyszłej swej żonie sumę 100 złp. na dobrach Zgleczewo-Szlacheckie. [k. 128]
NGW4512930.05.1783 r.ZapisKrassuskiz Lochmanów KrassuskaMichałowo-WróbleM. T./A. D.M. Michał Krassuski stolnik lubaczowski syn niegdy M. Bonawentury Krassuskiego, dóbr Michałowo-Wróble i innych dziedzic zapisuje M. Wiktorii córce niegdy M. Kazimierza Lochmana żonie swojej sumę 3000 złp. na dobrach Michałowo-Wróble i innych. [k. 129]
NGW4513031.05.1783 r.KwitKonarzewskiKonarzewskiDmochy-Marki, Ołdaki-Wielki-Brok, ZielazyM. T./A. D.N. Marcin syn niegdy Tomasza Konarzewskiego kwituje N. Ambrożego Konarzewskiego brata swego rodzonego z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Dmochy-Marki, Ołdaki-Wielki-Brok i Żelazy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 130]
NGW451312.06.1783 r.ZastawPętkowskiGodlewskiPułazie, WygonowoM. T./A. D.G. Józef syn G. Mikołaja Pętkowskiego i Anny Oborskiej, części w dobrach Pułazie mocą prawa nabytej dziedzic zastawia M. Rochowi Godlewskiemu sędziemu grodzkiemu ostrowskiemu dziedzicowi dóbr Wygonowo i innych w sumie 193 złp. i 15 gr., jako rekompensatę cesji seu kwitacji przez tegoż M. Godlewskiego uczynionej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi na rzecz zeznającego, L. Benedykta niegdy L. Macieja Zduniaka syna, poddanego dziedzicznego tegoż zeznającego z dóbr Pułazie z żoną i chłopcem. [k. 131]
NGW451322.06.1783 r.KwitNienałtowskiWojtkowskiLipskieM. T./A. D.N. Jan syn niegdy Wojciecha Nienałtowskiego kwituje G. Wojciecha syna niegdy Jakuba Wojtkowskiego z kwoty 16 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Lipskie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 132]
NGW451334.06.1783 r.KwitPętkowskiZakrzewskiPętkowo-WielkieM. T./A. D.G. Kazimierz syn niegdy Tomasza Pętkowskiego kwituje G. Józefa Zakrzewskiego syna niegdy Jakuba z sumy 125 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Pętkowo-Wielkie (nie dotyczy sum zastawnych), w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 133]
NGW451344.06.1783 r.KwitŚwierżewskiŚwierżewskiŚwierże-ZieloneM. T./A. D.G. Maurycy syn niegdy Pawła Świerżewskiego kwituje G. Adama syna niegdy Kazmierza Świerżewskiego z sumy 162 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Świerże-Zielony w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 134]
NGW451354.06.1783 r.KwitLaskowskiGodlewskiKętlankaM. T./A. D.N. Wincenty syn niegdy Jana Laskowskiego kwituje M. Rocha Godlewskiego sędziego grodzkiego ostrowskiego z kwoty 40 złp. za szacunek siedliska leżącego na dobrach Kętlanka w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 135]
NGW451364.06.1783 r.ZastawOłowskiBoguckiOłowskie, ŚlepowronyM. T./A. D.N. Klemens syn niegdy Adama Ołowskiego de Ołowskie dziedzic zastawia G. Ludwikowi synowi niegdy Walentego Boguckiego dziedzicowi de Ślepowrony część swoją dziedziczną w polu do teraz jarym mniej więcej ozimków dwanaście rozpoczynających się od granicy Bielińskiej, ciągnące się do borków między miedzami zeznającego z jednej i N. Wawrzyńca Ołowskiego z drugiej strony leżących na dobrach wyżej wyrażonych Ołowskich w sumie 40 złp. [k. 136]
NGW451374.06.1783 r.ZapisGodlewskiz Maleszewskich GrodzickaDługie-Grodzickie, Maleszewo-NoweM. T./A. D.N. Grzegorz syn N. Kacpra Godlewskiego de Długie-Grodzickie dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Barbarze córce niegdy N. Marcina Maleszewskiego, wdowie po niegdy N. Mikołaju Grodzickim, żonie swej przyszłej sumę 150 złp. na dobrach Maleszewo-Nova i Maleszewo-Stare jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez tę przyszłą żonę na rzecz tegoż zeznającego. [k. 137]
NGW4513810.06.1783 r.ZapisWyszomierskiz Tymińskich WyszomierskaWyszomierz-WielkiM. T./A. D.N. Antoni Wyszomierski syn niegdy Jana, de Wyszomierze dziedzic mieszkaniec powiatu ostrowskiego w ziemii nurskiej zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Jana Tymińskiego żonie swej sumę 300 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Wyszomierz-Wielki za wzięty posag. [k. 138]
NGW4513911.06.1783 r.KwitŻochowskiŻochowskiŻochyM. T./A. D.N. Adam syn niegdy Fabiana Żochowskiego kwituje N. Rajmunda syna niegdy Michała Żochowskiego z sumy 54 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Żochy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego przed aktami ninejszymi temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 139]
NGW4514011.06.1783 r.ZapisJaźwińskiŁazowskiTrynisze-KoniewoM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Adam Jaźwińskiego de Trynisze-Koniewo dziedzic zastawia M. Stanisławowi Łazowskiemu komornikowi ziemskiemu nurskiemu część swoją zwaną Złotkowizna w polu do teraz jarym, tj. pięć ozimków rozpoczynających się od drogi Łomżyńskiej, ciągnących się przez dwa pola do drogi zwanej bakunowa(?) między miedzami części zwanej Gęczmionkowizna z jednej i N. Macieja Cholewickiego z drugiej strony, także w polu ugorowym trzy ozimki rozpoczynające się od pastwiska, ciągnące się do gościńca Gdańskiego(?) między miedzami części zwanej Dziurowizna z jednej i spoadkobierców po niegdy N. Macieju Uszyńskim z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Trynisze-Koniewo w sumie 60 złp. [k. 140]
NGW4514211.06.1783 r.ZapisGodlewskiJaźwińskaGodlewo-ŁubyM. T./A. D.N. Stanisław syn N. Jakuba Godlewskiego de Godlewo-Łuby dziedzic zapisuje N. Franciszce córka N. Tomasza Jaźwińskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Godlewo-Łuby za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 142]
NGW4514311.06.1783 r.KwitMystkowskiSasinowskiGrzymały-PołomiaM. T./A. D.N. Wojciech syn N. Adama Mystkowskiego kwituje N. Mikołaja syna niegdy N. Franciszka Sasinowskiego z sumy 50 złp. za szacunek pola, tj. dwóch i pół ozimka z zabudowaniami leżących na dobrach Grzymały-Połomia(?) w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż N. Sasinowskiemu kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanego. [k. 143]
NGW4514411.06.1783 r.KwitBoguckiUszyńskiBoguty-LeśneM. T./A. D.G. Jan syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje N. Kazimierza syna niegdy Macieja Uszyńskiego z sumy 80 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Boguty-Leśne przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego w dniu dwudziestym dziewiątym kwietnia 1782. roku przed aktami wójtowskimi nurskimi. [k. 144]
NGW4514511.06.1783 r.Zastawz Godlewskich KraszewskaGodlewskiGodlewo-MilewkoM. T./A. D.N. Małgorzata córka niegdy N. Antoniego Godlewskiego, po niegdy N. Mateuszu Kraszewskim pozostała wdowa, po swym ojcu dziedziczka w dobrach Godlewo-Milewko zastawia N. Wojciechowi Godlewskiemu synowi niegdy Andrzeja stamtądże dziedzicowi w polu do teraz ugorowym jeden i pół zagonu rozpoczynające się od granicy Kamieńczyka-Wielkiego, ciągnące się do drogi Kościelnej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Piotra Godlewskiego z drugiej strony, także w tymże polu jeden ozimek roli rozpoczynający się jak wyżej, ciągnący się do umetum(?) między miedzami N. Antoniego z jednej i N. Piotra z drugiej strony Godlewskich, także tamże w polu jeden ozimek rozpoczynający się od drogi Kamieńczykowskiej, ciągnący się do tryby, między miedzami tychże co w pierwszym miejscu, także tamże w polu jeden i pół zagonu ozimego roli rozpoczynający się jak wyżej ciągnący się przez dwa stajania do zarośli między miedzami N. Antoniego syna niegdy Andrzeja z jednej i innego N. Antoniego syna niegdy Michała z drugiej strony Godlewskich na dobrach wyżej wyrażonych Godlewo-Milewko w sumie 28 złp. [k. 145]
NGW4514613.06.1783 r.KwitSkłodowskiGrabowskiŚwierże-PankiM. T./A. D.G. Jan syn niegdy Jakuba Skłodowskiego kwituje G. Adama syna niegdy Marcina Grabowskiego z sumy 108 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Świerże-Panki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 146]
NGW4514713.06.1783 r.ZapisWojtkowski zwany Zielaznyz Wojtkowskich WojtkowskaWojtkowice-DadyM. T./A. D.N. Stanisław syn niegdy Jana Wojtkowskiego zwany Zielazny de Wojtkowice-Dady dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Małgorzacie córce niegdy N. Tomasza Wojtkowskiego żonie swej sumę 4 złp. na dobrach Wojtkowice-Dady jako rekompensatę za darowiznę jednego i pół zagona uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę żonę zeznającego na rzecz N. Łukasza Koca. [k. 147]
NGW4514813.06.1783 r.ZastawTymińskiOłdakowskiDmochy-Sadły, Dmochy-FiguryM. T./A. D.G. Michał Tymiński syn G. Wojciecha Tymińskiego wojskiego mielnickiego, dóbr Dmochy-Sadły i innych dziedzic zastawia G. Ignacemu Ołdakowskiemu synowi niegdy M. Józefa Ołdakowskiego miecznika ziemskiego drohickiego L. Wojciecha Kołodziejczuka z żoną, chłopcem i domem kmiecym, w polu ozimym dwadzieścia jeden ozimków rozpoczynających się od głów, ciągnące się przez trzy stajania do drogi Bieńdugowskiej między miedzami tegoż zeznającego z obu stron, także tamże w polu naprzeciw drogi Bieńdugowskiej dwadzieścia pięć ozimków roli z łąką rozpoczynających się od tejże drogi Bieńdugowskiej , ciągnące się od pola magoreum między miedzami jak wyżej, także tamże w polu ozimków piętnaście rozpoczynających się od sadu przy drodze(?) do wsi Dmochy, ciągnące się do wsi Zaremby-Bieńdugi przez gościniec Czyżewski przez sześć stajań między miedzami tak jak wyżej, także w polu ugorowym ozimków dwadzieścia rozpoczynających się od uwrocia łąki, ciągnące się do przecza pola sadowskiego między miedzami kościoła Czyżewskiego albo Zambrowskiego z jednej i tegoż zeznającego z drugiej strony, także w polu jarym ozimków piętnaście rozpoczynających się i ciągnących jak wyżej, między miedzami tegoż zeznającego z jednej i spadkobierców po niegdy G. Szymonie Tymińskim z drugiej strony na dobrach Dmochy-Sadły, także na dobrach Dmochy-Figury smug[9] długi i szeroki na cztery pręty między miedzami tegoż zeznającego z obu stron, także na dobrach Dmochy-Sadły w polu ozimym siedem ozimków roli z łąką rozpoczynających się od granicy Bolendowskiej, ciągnące się do granicy Sutkowskiej między miedzami tegoż zeznającego z jednej i spadkobierców niegdy G. Szymona Tymińskiego z drugiej strony w sumie 910 złp. [k. 148-148v]
NGW4514913.06.1783 r.Oblata skryptuBartłomiejZawistowskiNurM. T./A. D.Wciągnięcie do akt skryptu ręcznego na prośbę N. Ludwika syna niegdy Stanisława Godlewskiego w tej osnowie: Ja Bartłomiej przeszłego Andrzeja Zawistowski znam tym skryptem moim, iż ja pozostaję winien Panu Stanisławowi przeszłego Andrzeja Godlewskiego tynfów czterydzieści dico numero 40, które deklaruję się oddać na święto świętego Wawrzeńca w roku teraźniejszym 1741 przypadające a in casu[10] w nieoddaniu forum sobie grodzkie nurskie ad respondendem[11] naznaczam na co się podpisuję. Działo się w kancellaryi nurskiej die vigesima quarta Maii 1741mo anno[12]. Bartłomiej Zawistowski ręką trzymaną + , A. Sutkowski przy tym będący manu propria, Mateusz Ołtarzewski proszony do podpisu manu propria [k. 149]
NGW4515013.06.1783 r.ZastawGodlewskiGodlewskiŚwierże-PankiM. T./A. D.N. Alexander syn niegdy Stanisława Godlewskiego de Świerże-Panki dziedzic zastawia G. Franciszkowi synowi niegdy Piotra Godlewskiego bratankowi swemu w związku z wykupem dóbr swoich zastawnych w sumie 150 złp. wedle skrytu ręcznego z dwudziestego dziewiątego marca 1781 roku przez tegoż wierzyciela asekurowanej w polu do teraz ugorowym trzy zagony jare rozpoczynające się od drogi Andrzejowskiej, ciągnące się do drogi Kuleszkowskiej między miedzami wierzyciela z jednej i G. Antoniego Gołembiewskiego z drugiej strony, także w łąkach dwa zagony jare łąki rozpoczynające się od rzeki Brok, ciągnące się do uwrocia pola między miedzami tego co wyżej wierzyciela z jednej i zeznającego z drugiej strony na dobrach wyżej wyrażonych Świerże-Panki w sumie 201 złp. [k. 150]
NGW4515113.06.1783 r.ZapisOłdakowskiJaźwińskiTRytele-Olechny, Rytele-SucheM. T./A. D.M. Ignacy Franciszek Xawery dwojga imion Ołdakowski cześnik sanocki, dóbr Rytele-Olechny i innych dziedzic zapisuje G. Jakubowi synowi niegdy Jana Jaźwińskiego sumę 300 dukatów węgierskich rachując jeden dukat po osiem złotych polskich na dobrach Rytele-Olechny, Rytele-Suche i innych w województwie podlaskim, ziemii zaś drohickiej. [k. 151]
NGW4515216.06.1783 r.KwitDmochowskiDmochowskiZaremby-WarchołyM. T./A. D.N. Marcin syn niegdy Mateusza Dmochowskiego kwituje N. Grzegorza Dmochowskiego brata swego rodzonego z kwoty 10 złp. za szacunek pola, tj. jednego ozimka leżącego na dobrach Zaremby-Warchoły w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 152]
NGW4515316.06.1783 r.Kwitz Paderewskich Obrycka, ObryckiBudziszewskiObryteM. T./A. D.G. Apolonia z Paderewskich, wdowa po niegdy G. Jakubie Obryckim komorniku ziemskim ostrowskim, matka i Ignacy Obrycki komornikowicz ziemski ostrowski syn części dóbr Obryte dziedzic, który to syn swoim i brata rodzonego G. Jana Obryckiego komornikowicza ziemskiego ostrowskiego imieniem kwitują G. Macieja syna niegdy Pawła Budziszewskiego, wiceregenta grodzkiego nurskiego z sumy 100 złp. za szacunek L. Piotra syna L. Stanisława Mowela poddanego dziedzicznego z dóbr Obryte, w dniu dzisiejszym odstąpionego. [k. 153]
NGW4515416.06.1783 r.ZastawKaczyńscyZarembaRosochate-KościelneM. T./A. D.NN. Józef i Maciej synowie niegdy N. Walentego Kaczyńskiego, dziedzice de Rosochate-Kościelne swoim i N. Leona K. brata swego rodzonego, który od lat sześciu jest nieobecny w domu i od którego pokój reczą, imieniem zastawiają G. Bartłomiejowi synowi niegdy Grzegorza Zaremby, w pokojowym obciążeniu wyżej wyrażonego N. Leona Kaczyńskiego brata zeznających, część swoją i tegoż brata tj. w polu do teraz jarym dwa ozimki z łąką rozpoczynające się od granicy Rosochatego-Święck, ciągnące się do tryby między miedzami spadkobierców niegdy N. Kazimierza Mościckiego z jednej i G. Jana Kaczyńskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Rosochate-Kościelne w sumie 50 złp. [k. 154]
NGW4515520.06.1783 r.KwitSaniewskiZarembowieZaremby-Święchy, Zaremby-CiemneM. T./A. D.G. Bartłomiej syn niegdy G. Józefa Saniewskiego wicepisarza grodzkiego ostrowskiego kwituje G. Józefa i G. Onufrego Zarembów braci miedzy sobą rodzonych synów niegdy G. Michała Zaremby podwojewodziego ziemii nurskiej z sumy 80 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Święchy i Zaremby-Ciemne w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanego. [k. 155]
NGW4515620.06.1783 r.KwitŁuniewscyŁuniewskiŁuniewo-WielkieM. T./A. D.NN. Franciszek i Jakub synowie niegdy Wojciecha po Mikołaju Łuniewskim kwitują G. Mateusza syna niegdy Krzysztofa Łuniewskiego z sumy 50 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Łuniewo-Wielkie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 156]
NGW4515723.06.1783 r.KwitJabłonowskiz Jabłonowskich PrzyjemskaJabłonowo-Wielkie, Jabłonówek-Klacze, Godlewo-CechnyM. T./A. D.G. Kajetan syn niegdy Alexandra po G. Adamie Jabłonowskim komorniku granicznym ziemii nurskiej kwituje G. Marcyannę z Jabłonowskich żonę I. M. Ignacego Przyjemskiego podkomorzego ziemii łomżyńskiej z sumy 4500 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Jabłonowo-Wielkie, Jabłonówek-Klacze i Godlewo-Cechny wedle kontraktu sprzedażnego roborowany m w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi, w którym zeznający sprzedaję tę część na rzecz I. M. podkomorzego ziemii łomżyńskiej [k. 157]
NGW4515823.06.1783 r.ZapisMurawskiObrębskiM. T./A. D.G. Kacper Murawski burgrabia grodzki nurski, pełnomocnik M. Karola Obrębskiego wojskiego ziemii nurskiej, imieniem swego mocodawcy zapisuje, opierając się na pewnej ugodzie roborowanej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi GG. Antoniemu i Anieli pannie Poławskim synowi i córce G. Piotra Antoniego Poławskiego i niegdy G. Wiktorii Obrębskiej sumę 4000 złp. z prowizją licząc po pięć od stu, którą to sumę oddać i wyliczyć na wigilię święta Świętego Jana Chrzciciela w roku 1783 obowiązuje się. [k. 158]
NGW4515923.06.1783 r.ZapisBrajczewskiz Popławskich BrajczewskaRosochate-KościelneM. T./A. D.N. Antoni syn niegdy Adama Brajczewskiego de Rosochate-Kościelne dziedzic zapisuje z miłości małżeńskiej swej żonie N. Marcyannie Popławskiej sumę 50 złp. na dobrach Rosochate-Kościelne. [k. 159]
NGW4516023.06.1783 r.ZapisGrabowskiz Nienałtowskich GrabowskaM. T./A. D.N. Mateusz syn niegdy Mikołaja Grabowskiego de Grabowo dziedzic zapisuje swej żonie N. Rozalii Nienałtowskiej sumę 94 złp. i 15 groszy jako rekompensatę kwitacji uczynionej w dniu dzisiejszym przez zeznającego imieniem tejże żony na osoby G. Apolonii Obryckiej wdowie po komorniku nurskim i G. Józefa Sutkowskiego sędziego grodzkiego zambrowskiego. [k. 160]
NGW4516123.06.1783 r.KwitZarembowieZarembaOłdaki-GrodziskoM. T./A. D.G. Wolfgang syn niegdy Karola ojciec i Grzegorz syn Zarembowie kwitują G. Teofila syna G. Franciszka Zaremby z sumy 47 złp. za szacunek cunci(?) pola leżące na dobrach Ołdaki-Grodzisko w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 161]
NGW4516227.06.1783 r.ZapisZaleskiZbizczyńska?ZalesieM. T./A. D.G. Bonifacy syn niegdy Walentego Zaleskiego de Zalesie dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Katarzynie córce niegdy G. Bartłomieja Zbizczyńskiego sumę 200 złp. na dobrach Zalesie za wzięty posag. [k. 162]
NGW4516327.06.1783 r.KwitBoguckiBoguckiBoguty-ChrościeleM. T./A. D.G. Jan syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje G. Ludwika syna niegdy Walentego Boguckiego z sumy 111 złp. groszy 20, zawierającej też sumy zastawne, za szacunek gruntu leżącego na dobrach Boguty-Chrościele w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 163]
NGW4516430.06.1783 r.ZapisDmochowskiUszyńskaDmochy-Przeczki, Dmochy-WochyM. T./A. D.N. Antoni syn N. Adama Dmochowskiego de Dmochy Przeczki [dziedzic] zapisuje N. Apolonii córce N. Marcina Uszyńskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr leżących na Dmochach-Przeczkach i Dmochach-Wochach sumę 300 złp za wzięty i wziąć mający posag. [k. 164]
NGW4516530.06.1783 r.ZastawSkłodowskiDąbkowskiSkłody-PiotrowiceM. T./A. D.G. Jan syn niegdy Antoniego Skłodowskiego de Skłody-Piotrowice dziedzic swoim i N. Karola Skłodowskiego brata swego rodzonego imieniem zastawia N. Augustynowi synowi niegdy Stanisława Dąbkowskiego część swoją i nieobecnego brata w polu do teraz ozimym cztery zagony jare rozpoczynające się od rzeki Brok, ciągnące się do uwrocia pola między miedzami wierzyciela z jednej i spadkobierców niegdy N. Floriana Świerżewskiego z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Skłody-Piotrowice w sumie 50 złp. [k. 165]
NGW4516630.06.1783 r.ZapisGodlewskiz Tymińskich GodlewskaGodlewo-WielkieM. T./A. D.N. Krzysztof syn niegdy Walentego Godlewskiego de Godlewo-Wielkie dziedzic zapisuje swej żonie N. Magdalenie córce niegdy N. Piotra Tymińskiego sumę 100 złp. na dobrach Godlewo-Wielkie jako rekompensata za kwitację uczynioną przez żonę zeznającego na rzecz NN. Janczewskich i odebranie posagu. [k. 166]
NGW4516730.06.1783 r.ZastawKamieński, Dąbrowska, ŻebrowskiŁuniewskaDrewnowo-DaćbogiM. T./A. D.N. Stanisław syn N. Wojciecha Kamieńskiego ręczący, N. Barbara Dąbrowska i Franciszek syn N. Rocha Żebrowskiego, który swoim i N. Marcyanny Dąbrowskiej żony swojej imieniem, niegdy N. Łukasza Łuniewskiego krewni od strony siostry(?) zastawiają N. Katarzynie z Łuniewskich po niegdy tymże N. Łukaszu Łuniewskim pozostałej wdowie część swojej żony w polu do teraz ugorowym siedem ozimków rozpoczynających się od granicy Daćbogowskiej, ciągnące się do drogi Leśnowskiej między miedzami N. Hilarego Boguckiego z jednej i spadkobierców niegdy N. Jakuba Łachowskiego z drugiej strony, także w polu tymże dwanaście ozimków rozpoczynających się i kończących i między miedzami jak wyżej leżące na dobrach Drewnowo-Daćbogi w sumie 30 złp. [k. 167]
NGW4516830.06.1783 r.ZapisZarembaKraszewskaSobolewoM. T./A. D.N. Wojciech syn niegdy Krzysztofa Zaremby de Sobolewo dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Felicyannie córce N. Felixa Kraszewskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr leżących na Sobolewie sumę 100 złp. za wzięty w części posag i wziąć mającą resztę posagu i inwentarza. [k. 168]
NGW4516930.06.1783 r.ZapisŚwięckiz Mioduszewskich ŚwięckaŚwięck-WólkaM. T./A. D.N. Paweł Święcki de Święcko-Wólka dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje żonie swej N. Mariannie córce niegdy G. Wojciecha Mioduszewskiego i niegdy G. Petronelli Rysiewskiej sumę 28 złp. i groszy 16 na dobrach wyżej wyrażonych Święck jako rekompensata za darowiznę L. Stanisława Broniday w dniu dzisiejszym uczynioną przez tego zeznającego imieniem tejże swej żony na rzecz M. Jana Budziszewskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego. [k. 169]
NGW4517030.06.1783 r.ZastawLipskiBoguckiKramkowoM. T./A. D.G. Józef syn niegdy Franciszka Lipskiego de Kramkowo dziedzic zastawia G. Ludwikowi synowi niegdy Walentego Boguckiego w polu do teraz jarym płoskę tj. dwadzieścia ozimków rozpoczynających się od drogi Zapłotnej, ciągnących się do granicy Zaszkowskiej między miedzami N. Fabiana Białego z jednej i G. Kazimierza Lipskiego z drugiej strony leżących na dobrach Kramkowo w sumie 120 złp. [k. 170]
NGW451712.07.1783 r.KwitKamieńskiGodlewskiKamieńczyk-WielkiM. T./A. D.G. Jan syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje N. Antoniego syna niegdy Andrzeja Godlewskiego z sumy 130 złp. za szacunek pola, tj. czternastu ozimków leżących na dobrach Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 171]
NGW451722.07.1783 r.KwitZarembaZaleskiKrzeczkowo-Mianowskie, Zalesie, Rosochate-KościelneM. T./A. D.G. Barłomiej syn niegdy Grzegorza Zaremby z jednej i N. Adam syn niegdy Tomasza Zaleskiego z drugiej strony kwitują siebie nawzajem i G. Bartłomieja Zaleskiego syna N. Adama Zaleskiego z sumy 200 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zalesie, Rosochate-Kościelne, zaś N. Adam Zaleski tegoż G. Bartłomieja Zarembę z podobnej sumy 200 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Krzeczkowo-Mianowskie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi zamienionych. [k. 172]
NGW451732.07.1783 r.KwitBialiBiałyDługie-Grzymki, Długie-WszeboryM. T./A. D.G. Franciszek i G. Marek Biali synowie niegdy G. Wawrzyńca i Katarzyny z Dłuskich Białych stryjowie oraz Wawrzyniec i Wojciech synowie niegdy Marcina Białego bratankowie kwitują G. Stanisława Białego odpowiednio brata i stryja swego z sumy 600 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek dóbr Długie-Grzymki i Długie-Wszebory w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 173]
NGW451742.07.1783 r.ZastawZawistowskiZakrzewskiZgleczewo-Szlacheckie, Zakrzewo-WielkieM. T./A. D.N. Józef syn niegdy Macieja Zawistowskiego de Zgleczewo dziedzic zastawia N. Szymonowi synowi niegdy Mikołaja Zakrzewskiego dziedzicowi de Zakrzewo-Wielkie w łąkach zwanych Łęg trzy ozimki łąki rozpoczynające się od drogi czyli uwrocia pola, ciągnące się do rzeki Bug między miedzami G. Anny Rajkowskiej z jednej i N. Konstancji Złotkowskiej z drugiej strony, także w tychże łąkcach trzy zagony jare łąki rozpoczynające się, kończące i między miedzami tych co wyżej, także w polu ozimym zwanym Za borem dwa i pół zagonu ozimego rozpoczynające się od Przeciątki, ciągnące się do Klinów między miedzami N. Macieja Ryszewskiego z jednej i N. Krzysztofa Zawistowskiego z drugiej strony, także w tymże polu jeden zagon jary rozpoczynający się i kończący jak wyżej i między miedzami spadkobierców niegdy N. Kacpra Zgleczewskiego z jednej i N. Konstancji Złotkowskiej z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewie-Szlacheckim w sumie 80 złp. [k. 174]
NGW451752.07.1783 r.KwitZakrzewskiZakrzewskiZakrzewo-ZalesieM. T./A. D.N. Szymon syn niegdy Mikołaja Zakrzewskiego kwituje N. Józefa syna niegdy Wojciecha Zakrzewskiego z kwoty 36 złp. za szacunek jednego i pół zagonu ozimego leżące na dobrach Zakrzewo-Zalesie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 175]
NGW451762.07.1783 r.ZapisMurawskiMurawscyKramkowoM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Jana Murawskiego de Kramkowo dziedzic zapisuje synom swoim N. Franciszkowi i N. Janowi Murawskim zrodzonym z niegdy G. Anieli Kramkowskiej sumę 63 złp. na dobrach Kramkowo jako rekompensatę kwitacji uczynionej prez zeznającego na osobę N. Józefa Lipskiego. [k. 176]
NGW451774.07.1783 r.ZapisBudnyBudnaBudne-SowiętaM. T./A. D.G. Wojciech syn niegdy Marcina Budnego de Budne-Suwięta dziedzic, mieszkaniec ziemii różańskiej zapisuje żonie swej N. Mariannie Budnej sumę 125 złp. na dobrach Budne-Suwięta jako rekompensatę kwitacji uczynionej przez tegoż zeznającego imieniem tejże żony swej na rzecz G. Apolonii Obryckiej. [k. 177]
NGW451784.07.1783 r.KwitZarembowieLipińskiSzawły, PietrusyM. T./A. D.GG. Józef i Onufry Zarembowie synowie niegdy M. Michała Zaremby podwojewodziego ziemii nurskiej kwituje G. Jana Lipińskiego syna niegdy G. Marcina Lipińskiego z sumy 7000 złp. i darowania ręcznego kontraktu sprzedażnego zapisanego w aktach niniejszych za szacunek części dóbr Szawły i Pietrusy w województwie podlaskim, ziemii mielnickiej w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 178]
NGW451794.07.1783 r.KwitChoromańskiChoromańskiChoromany-Wilcza-GóraM. T./A. D.G. Jan Tadeusz dwojga imion Choromański syn niegdy G. Wojciecha Choromańskiego kwituje G. Andrzeja syna niegdy Piotra Choromańskiego z sumy 108 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Choromany-Wilcza-Góra w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 179]
NGW451804.07.1783 r.ZapisGodlewskiDąbkowskaDmochy-Wochy, Dmochy-Przeczki, Dmochy-Mrozy, Dmochy-Kudły, Dmochy-MarkiM. T./A. D.G. Ignacy syn niegdy Idziego Godlewskiego i G. Katarzyny córki niegdy G. Jakuba i Agnieszki z Budziszewskich Pieńkowskich, dóbr Dmochy-Wochy i innych dziedzic zapisuje G. Mariannie córce G. Augustyna i G. Małgorzaty ze Skłodowskich Dąbkowskich, pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Dmochy-Wochy, Dmochy-Przeczki, Dmochy-Mrozy, Dmochy-Kudły, Dmochy-Marki i innych sumę 350 złp. za wzięty i wziąć mający posag. [k. 180]
NGW451814.07.1783 r.KwitRytelowieZawistowskiZawisty-Podleśne, Zawisty-NadbużneM. T./A. D.NN. Adam, Józef i Jakub Rytele synowie niegdy Baltazara kwitują N. Franciszka Zawistowskiego syna niegdy Rocha z sumy 77 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zawisty-Podleśne i Zawisty-Nadbużne w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 181]
NGW451824.07.1783 r.KwitKamieńskiBoguckiKamieńczyk-WielkiM. T./A. D.G. Jan syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje G. Walentego syna G. Ludwika Boguckiego susceptanta aktów niniejszych nurskich z sumy 90 złp. za szacunek poddanego swego dziedzicznego L. Grzegorza syna L. Jacka z dóbr Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi darowanego przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu. [k. 182]
NGW451834.07.1783 r.KwitGodlewskiGodlewskiDąbrowa-KamieńM. T./A. D.N. Antoni syn niegdy Kazimierza Godlewskiego kwituje N. Alexandra syna niegdy Ludwika Godlewskiego z sumy 114 złp. /zawierającej też sumy zastawne/ za szacunek części leżącej na dobrach Dąbrowa-Kamień w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 183]
NGW451847.07.1783 r.Zastawz Nienałtowskich RytelowaTryczyńskiKuleszki-MałeM. T./A. D.G. Antonina córka niegdy G. Franciszka Nienałtowskiego, żona zaś G. Kazimierza Rytela, dziedziczka w dobrach Kuleszki-Małe zastawia G. Andrzejowi Tryczyńskiemu w łąkach w miejscu zwanym Grodzie trzy zagony jare łąki rozpoczynyjące się od drogi idącej przez wieś, ciągnące się do rzeki Brok między miedzami N. Józefa Nienałtowskieo z jednej i spadkobierców niegdy G. Józefa Murawskiego z drugiej strony, także w tym miejscu trzy ozimki łąki rozpoczynające się i kończące jak wyżej, między miedzami N. Leona Kuleszy z jednej i N. Walentego Kuleszy z drugiej strony, także w tym miejscu dwa zagony jare z łąką rozpoczynające się i kończące jak wyżej, między miedzami spadkobierców niegdy N. Rocha Kuleszy z jednej i spadkobierców niegdy G. Józefa Murawskiego z drugiej strony, także w tym miejscu dwa zagony jare z łąką rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami spadkobierców niegdy tegoż G. Józefa Murawskiego z obu stron, także w polu ozimym osiem zagonów jarych rozpoczynających się od granicy Skłodów-Piotrowic, ciągnących się przez trzy stajania do przeciątki między miedzami N. Antoniego Zaremby z jednej i spadkobierców niegdy M. Franciszka Budziszewskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego z drugiej strony leżących na dobrach wyżej wyrażonych Kuleszki-Małe w sumie 200 złp. [k. 184]
NGW451857.07.1783 r.ZapisSutkowskiz Faleńskich SutkowskaSutkiM. T./A. D.M. Antoni Sutkowski syn M. Mikołaja Sutkowskiego sędziego grodzkiego zambrowskiego, dóbr Sutki i innych dziedzic zapisuje swej żonie M. Konstancji córce M. Antoniego i M. Franciszki z Jarosiewiczów Faleńskich podskarbiów czerneńskich(?) sumę 13 000 złp. na dobrach Sutki i innych za wzięty w dniu dzisiejszym z rąk M. Antoniego Faleńskiego podskarbiego czerneńskiego(?) posag i wziąć mającą sumę 1000 złp. z wyprawą małżeńską. [k. 185]
NGW451867.07.1783 r.ZastawKętleńskiBudziszewskiGrędziceM. T./A. D.G. Antoni syn niegdy Rocha Kętlińskiego de Grędzice dziedzic zastawia G. Maciejowi synowi niegdy Pawła Budziszewskiego regentowi grodzkiemu nurskiemu w polu do teraz jarym pięć ozimków z łąką i borem rozpoczynające się od granicy Świerżewskiej czy li drogi Leśniowskiej, ciągnące się do granicy Mianowskiej między miedzami wierzyciela z jednej i G. Franciszka Kętlińskiego brata zeznającego z drugiej strony, także w tymże polu trzy ozimki pola z łąką i borem rozpoczynające się i kończące jak wyżej, między miedzami wierzyciela jak wyżej z jednej i spadkobierców niegdy I. M. Ostrowskiej kasztelanowej czerneńskiej(?) z drugiej strony, także w polu ugorowym jeden zagon jary pola z łąką rozpoczynający się i kończący i między miedzami tychże co w pierwszym miejscu, także w tym polu jeden zagon jary roli z łąką rozpoczynający się i kończący i między miedzami tych co wyżej, także w polu ozimym trzy ozimki rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami G. Franciszka Kętlińskiego brata zeznającego z jednej i spadkobierców niegdy I. M. Ostrowskiej kasztelanowej czerneńskiej(?) z drugiej strony, także w tymże polu trzy ozimki roli rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami tegoż brata zeznającego z jednej i wierzyciela z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Grędzicach w sumie 100 złp. [k. 186]
NGW451879.07.1783 r.Zastawz Grodzkich KraszewskaGrodzkiKraszewo-Czarne-Zielony-Grunt, Murawskie KoziołkiM. T./A. D.N. Marianna córka niegdy N. Mateusza Grodzkiego, pozostała wdowa po niegdy N. Adamie Kraszewskim i od tegoż męża swego właścicielka na podstawie zapisów swoim i NN. Jana, Stanisława, Tomasza, Wojciecha, Mateusza, Kazimierza i Wawrzyńca Kraszewskich synów swych imieniem zastawia N. Michałowi Grodzkiemu synowi niegdy tegoż N. Mateusza Grodzkiego w polu do teraz jarym sześć ozimków roli rozpoczynających się od granicy Lipusowskiej, ciągnących się do miejsca zwanego Błotko między miedzami N. Grzegorza Kraszewskiego z obu stron, także w tym polu cztery ozimki roli rozpoczynające się i kończące jak wyżej i między miedzami tego co wyżej z jednej i N. Mikołaja Kraszewskiego z drugiej strony leżące na dobrach Kraszewo-Czarne-Zielony-Grunt. Także w dobrach Murawskie-Koziołki w polu ozimym jedenaście ozimków rozpoczynających się od granicy Murawskich-Kozłów, ciągnących się przez dwa stajania do drogi między miedzami NN. Tomasza i Franciszka Kraszewskich z obu stron, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się, kończące i między miedzami jak wyżej, także w polu do teraz ugorowym siedem ozimków rozpoczynających się jak wyżej i ciągnących się do granicy Murawskich-Czachów między miedzami tego co wyżej z jednej i N. Mikołaja Kraszewskiego z drugiej strony, także w tymże polu cztery ozimki roli rozpoczynające się od granicy Zabielskiej, ciągnące się do kamienia Kozłowskich między miedzami NN. Tomasza i Franciszka Kraszewskich z obu stron, także w tymże polu dwa ozimki rozpoczynające się, kończące i między miedzami jak wyżej w sumie 118 złp. [k. 187]
NGW451889.07.1783 r.ZapisDąbrowskiz Zawistowskich DąbrowskaDąbrowa-MoczydłyM. T./A. D.N. Jakub Dąbrowski syn niegdy Stanisława de Dąbrowa-Moczydły dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje żonie swej N. Konstancji córce niegdy Macieja i Anny z Godlewskich Zawistowskich sumę 30 złp. na dobrach Dąbrowa-Moczydły jako rekompensatę za darowiznę uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę małżonkę na rzecz N. Walentego Godlewskiego. [k. 188]
NGW451899.07.1783 r.Kwitz Zawistowskich DąbrowskaGodlewskiGodlewo-Wielkie, Godlewo-SiudyM. T./A. D.N. Konstancja córka niegdy NN. Macieja i Anny z Godlewskich Zawistowskich, zaś żona N. Jakuba Dąbrowskiego w asystencji tegoż męża swego kwituje N. Walentego syna niegdy Walentego Godlewskiego z kwoty 30 złp. za szacunek części calae/culae(?) leżącej na dobrach Godlewo-Wielkie i Godlewo-Siudy w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedaną. [k. 189]
NGW451909.07.1783 r.KwitNienałtowskiNienałtowskiM. T./A. D.G. Michał syn niegdy G. Tomasza Nienałtowskiego kwituje G. Andrzeja Nienałtowskiego brata swego rodzonego z sumy 100 złp. za szacunek L. Kacpra Chrobota przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu 14. kwietnia roku bieżącego sprzedanego. [k. 190]
NGW451919.07.1783 r.KwitDmochowskiOłdakowskiDmochy-MrozyM. T./A. D.N. Franciszek Dmochowski syn niegdy Stanisława de Dmochy-Mrozy dziedzic kwituje G. Macieja Ołdakowskiego miecznikowicza drohickiego z sumy 126 złp. za szacunek łąki leżącej na dobrach Dmochy-Mrozy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 191]
NGW451929.07.1783 r.KwitBoguckiBarańskiBoguty-LeśneM. T./A. D.G. Michał Bogucki syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje M. Ludwika Barańskiego podstarościego grodzkiego nurskiego /który na miejsce swego urzędu podstarościego wyznaczył G. Walentego Boguckiego/(?) z sumy 54 złp. za szacunek części tj. roli i łąki leżących na dobrach Boguty-Leśne w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitownemu sprzedanych. [k. 192]
NGW4519314.07.1783 r.ZapisKamieńskiDąbrowskiBieńki-KrzeczkowoM. T./A. D.N. Mateusz syn niegdy Wojciecha Kamieńskiego de Bieńki-Krzeczkowo dziedzic zapisuje N. Jadwidze córce niegdy N. Kazimierza Dąbrowskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie dóbr swoich leżących na Bieńkach-Krzeczkowie i innych sumę 200 złp. za wzięty w dniu dzisiejszym z rąk N. Antoniego Dąbrowskiego posag i i mającą wziąć kwotę 50 złp. [k. 193]
NGW4519414.07.1783 r.ZastawDąbrowskiDąbrowskiDąbrowa-Wilki, Dąbrowa-MoczydłyM. T./A. D.N. Paweł Dąbrowski syn niegdy Grzegorza de Dąbrowa-Wilki dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia N. Łukaszowi Dąbrowskiemu synowi niegdy Józefa de Dąbrowa-Moczydły w polu do teraz ugorowym w miejscu zwanym Przecze sześć ozimków rozpoczynających się od pola [zwanego] Podłużne, ciągnące się do innego pola [zwanego] Podłużne między miedzami spadkobierców stryja zeznającego niegdy N. Wojciecha Dąbrowskiego z jednej i N. Franciszka Dąbrowskiego z drugiej strony, także w tymże miejscu czternaście ozimków roli rozpoczynających się i kończących jak wyżej i między miedzami N. Pawła Dąbrowskiego z jednej i N. Mikołaja Kutyłowskiego z drugiej strony, także w tymże miejscu siedem ozimków roli rozpoczynających się i kończących jak wyżej i między miedzami N. Krzysztofa Dąbrowskiego z jednej i tegoż N. Mikołaja Kutyłowskiego z drugiej strony między miedzami spadkobierców niegdy N. Wojciecha Dąbrowskiego z jednej i N. Franciszka Dąbrowskiego z drugiej strony, także w tymże miejscu trzynaście ozimków rozpoczynających się, kończących i między miedzami z jednej strony jak wyżej oraz N. Krzysztofa Dąbrowskiego z drugiej strony, także w tym miejscu sześć ozimków rozpoczynających się i kończących jak wyżej oraz między miedzami spadkobierców niegdy N. Wojciecha z jednej i N. Franciszka Dąbrowskich z drugiej strony, także w tym miejscu sześć ozimków roli rozpoczynających się, kończących i między miedzami jak wyżej leżących na dobrach wyżej wyrażonych Dąbrowa-Wilki w sumie 36 złp. [k. 194]
NGW4519514.07.1783 r.ZastawZaremba, z Przeździeckich ZarembowaChoromańskiZaremby-Ciemne, Zaremby-WarchołyM. T./A. D.N. Adam Zaremba syn niegdy Michała w dobrach Zaremby-Warchoły dziedzic swoim i N. Katarzyny córki niegdy N. Łukasza Przeździeckiego, zaś swej żony imieniem zastawia G. Andrzejowi Choromańskiemu synowi niegdy Piotra dziedziczną część swojej żony tj. w polu do teraz ugorowym trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od granicy Przeździecka-Łopatów, ciągnące się do pola seu uwrocia pola Podłużnego między miedzami spadkobierców niegdy N. Łukasza Przeździeckiego z jednej i N. Marianny z Przeździeckich żony N. Macieja Dmochowskiego z drugiej strony leżące na dobrach Zaremby-Ciemne, także na dobrach Zaremby-Warchoły część swoją dziedziczną, tj. w polu ugorowym trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od granicy Ciemnewskiej, ciągnące się do łąki spadkobierców niegdy N. Walentego Przeździeckiego między miedzami spadkobierców niegdy N. Wawrzyńca Przeździeckiego z jednej i N. Tomasza Zaremby brata zeznającego z drugiej strony w sumie 18 złp. [k. 195]
NGW4519614.07.1783 r.ZapisChoromańskiz Krajewskich ChoromańskaChoromany-Wilcza-GóraM. T./A. D.G. Andrzej Choromański syn niegdy Piotra, dóbr Choromany-Wilcza-Góra dziedzic zapisuje G. Wiktorii córce niegdy G. Stanisława Krajewskiego żonie swej na połowie swych dóbr leżących na Choromanach-Wilczej-Górze sumę 200 złp. [k. 196]
NGW4519715.07.1783 r.KwitZarembaZarembaZaremby-Warchoły, Przeździecko-OpatyM. T./A. D.N. Sebastian syn niegdy Michała Zaremby kwituje N. Adama Zarembę brata swego rodzonego z sumy 20 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zaremby-Warchoły i Przeździecko-Opaty w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitownemu sprzedanej. [k. 197]
NGW4519815.07.1783 r.KwitZarembowieChoromańskiZaremby-Ciemne, Zaremby-BolendyM. T./A. D.NN. Sebastian i Adam Zarembowie synowie niegdy Michała kwitują G. Andrzeja Chormańskiego syn niegdy Piotra mianowicie N. Sebastian Zaremba z sumy 21 złp., zaś N. Adam Zaremba z sumy 128 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zaremby-Ciemne i Zaremby-Bolendy /bez sum zastawnych/ w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 198]
NGW4519915.07.1783 r.ZapisCholewickize Skupiewskich CholewickaKutyłowo-ZłotkiM. T./A. D.N. Fabian Cholewicki syn niegdy Wojciecha de Złotki-Kutyłowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Mateusza Skupiewskiego żonie swej sumę 50 złp. na dobrach Kutyłowo-Złotki. [k. 199]
NGW4520015.07.1783 r.KwitGodlewskiGodlewskiGodlewo-ŁubyM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Joachima Godlewskiego kwituje G. Jana syna niegdy Pawła Godlewskiego z sumy 118 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Godlewo-Łuby w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 200]
NGW4520115.07.1783 r.ZastawTymińskiZłotkowscyDmochy-SadłyM. T./A. D.G. Michał syn M. Wojciecha Tymińskiego wojskiego mielnickiego, dóbr Dmochy-Sadły i innych dziedzic zastawia NN. Szymonowi i Jakubowi Złotkowskim synom niegdy Stanisława w polu do teraz ugorowym dwadzieścia siedem ozimków rozpoczynających się od granicy Bindugowskiej, ciągnących się do granicy Krzeczkowskiej między miedzami spadkobierców niegdy M. Franciszka Budziszewskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego z jednej i GG. Zarembów zwanych Zadrożni z drugiej strony leżące na dobrach Dmochy-Sadły, także na dobrach Krzeczkowo w polu ozimym siedemnaście ozimków roli z lasem rozpoczynających się od drogi Bindugowskiej, ciągnących się do granicy Krzeczkowa-Wybranowa między miedzami spadkobierców niegdy G. Szymona Tymińskiego z jednej i N. Jakuba Zaremby z drugiej strony, także w polu ugorowym ozimków siedemnaście rozpoczynających się jak wyżej, ciągnących się do granicy Rodzenkowskiej między miedzami tych co wyżej w sumie 500 złp. [k. 201]
NGW4520215.07.1783 r.ZapisDmochowskiBiałaBiałe-PapieżeM. T./A. D.N. Ignacy syn niegdy Mateusza Dmochowskiego zapisuje N. Franciszce córce N. Pawła Białego pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach Białe-Papieże jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez N. Pawła Białego tejże przyszłej żony ojca na rzecz zeznającego. [k. 202]
NGW4520317.07.1783 r.KwitWojwódzkiRatyńskiRatyniec-NowyM. T./A. D.G. Piotr Fryderyk Wojewódzki syn niegdy Macieja kwituje N. Jakuba syna niegdy Szymona Ratyńskiego z sumy 250 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Ratyniec-Nowy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 203]
NGW4520417.07.1783 r.KwitRatyńskiWojewódzkiRatyniec-NowyM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Szymona Ratyńskiego de Ratyniec-Nowy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego kwituje G. Piotra Fryderyka Wojewódzkiego syn Macieja z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zalesie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 204]
NGW4520519.07.1783 r.KwitRatyńskiWojtkowskiZalesieM. T./A. D.N. Antoni syn niegdy Szymona Ratyńskiego de Ratyniec-Nowy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego kwituje G. Nikodema syna niegdy Antoniego Wojtkowskiego z sumy 500 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Zalesie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 205]
NGW4520619.07.1783 r.ZastawGostkowskiZarembowiePrzeździecko-Grzymki, Przeździecko-Dworaki i Przeździecko-OpatyM. T./A. D.M. Tomasz Gostkowski syn niegdy M. Jakuba Gostkowskiego wojskiego ziemii nurskiej i podstarościego grodzkiego nurskiego, dziedzic dóbr Przeździecko-Grzymki, Przeździecko-Dworaki i innych swoim i M. Wincentego Gostkowskiego brata swego nieletniego imieniem zastawia MM. Józefowi i Onufremu Zarembom synom niegdy M. Michała podwojewodziego ziemii nurskiej cały swój i nieobecnego brata dział majątkowy leżący na dobrach wyżej wyrażonych Przeździecko-Grzymki, Przeździecko-Dworaki i Przeździecko-Opaty w sumie 10 000 złp. wedle kontraktu zawartego w Rytelach dnia pierwszego miesiąca i roku bieżącego. [k. 206]
NGW4520719.07.1783 r.ZapisZarembaSternowskaZaremby-SasinyM. T./A. D.M. Józef Zaremba syn niegdy M. Michała podwojewodziego ziemii nurskiej dóbr Zaremby-Sasiny i innych dziedzic zapisuje M. Anieli córki niegdy M. Stanisława Sternowskiego(?) podskarbiego mielnickiego i M. Konstancji Ołdakowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 4000 złp. na dobrach Zaremby-Sasiny za wzięty posag. [k. 207]
NGW4520821.07.1783 r.KwitGodlewskiSienickiDąbrowa-ModzeleM. T./A. D.N. Maciej syn niegdy Jana Godlewskiego kwituje N. Józefa syna niegdy Adama Sienickiego z sumy 200 złp., zawierającej też sumy zastawne, za szacunek części leżącej na dobrach Dąbrowa-Modzele seu Wólce w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 208]
NGW4520924.07.1783 r.KwitDrewnowskiDrewnowscyDrewnowo-ZiemakiM. T./A. D.N. Józef syn niegdy Kazimierza Drewnowskiego de Drewnowo-Ziemaki dziedzic kwituje NN. Stanisława, Bartłomieja i Franciszka Drewnowskich synów niegdy Stefana z sumy 110 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Drewnowo-Ziemaki w dniu dzisiejszym tymże kwitowanym sprzedanego. [k. 209]
NGW4521001.08.1783 r.KwitBoguckiKutyłowskiBoguty-StągiewkiM. T./A. D.G. Jan Bogucki syn niegdy M. Antoniego Mikołaja Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje N. Mateusza syna niegdy Ludwika Kutyłowskiego z sumy 70 złp. za szacunek siedmiu zagonów leżących na dobrach Boguty-Stągiewki przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi grodzkimi nurskimi w dniu dwudziestym miesiąca października 1781. roku sprzedanych. [k. 210]
NGW4521108.08.1783 r.KwitBoguckiBoguckiBoguty-Budasie, Boguty-StągiewkiM. T./A. D.G. Jan syn niegdy M. Antoniego Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego kwituje N. Józefa syna niegdy Kacpra Boguckiego z sumy 52 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Boguty-Budasie i Boguty-Stągiewki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 211]
NGW4521213.08.1783 r.KwitKamieńskiBoguckiKamieńczyk-WielkiM. T./A. D.G. Jan Kamieński syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego komisarza wojewódzkiego większego polskiego dóbr Kamieńczyk-Wielki dziedzic kwituje G. Walentego syna G. Ludwika Boguckiego susceptanta grodzkiego nurskiego z sumy 300 złp. za szacunek LL. Jacka i Ewy małżonków rodziców, Ignacego, Wawrzyńca i Józefa synów oraz Franciszki, Brygidy i Zofii córek, tegoż zeznającego poddanych dziedzicznych w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznajacego temuż kwitowanemu darowanych. [k. 212]
NGW4521313.08.1783 r.KwitDmochowskiDmochowskiDmochy-MrozyM. T./A. D.N. Kazimierz syn niegdy Wojciecha Dmochowskiego de Dmochy-Mrozy dziedzic kwituje N. Bartłomieja Dmochowskiego syna swego z sumy 65 złp. za szacunek pola leżącego na dobrach Dmochy-Mrozy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 213]
NGW4521416.08.1783 r.ZapisDmochowskiz Krasnodębskich 1v Przeździecka 2v DmochowskaDmochy-MrozyM. T./A. D.N. Bartłomiej N. Kazimierza Dmochowskiego de Dmochy-Mrozy dziedzic zapisuje N. Agnieszce z Krasnodębskich pierwszego ślubu niegdy N. Wojciecha Przeździeckiego żonie, zaś teraz swojej małżonce sumę 30 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Dmochy-Mrozy. [k. 214]
NGW4521525.08.1783 r.KwitTymińskaTymińskiTymianki-Skóry, Tymianki-NowawieśM. T./A. D.N. Katarzyna córka niegdy N. Józefa Tymińskiego w asystencji N. Walentego Lipskiego szwagra swego kwituje N. Wawrzyńca syna niegdy Jerzego Tymińskiego z kwoty 8 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Tymianki-Skóry i Nowawieś w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 215]
NGW4521601.09.1783 r.KwitZawistowskiNiemieraKempiste-BoroweM. T./A. D.N. Maciej Zawistowski syn niegdy Adama kwituje N. Stanisława syna niegdy Macieja Niemiery z kwoty 20 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Kempiste-Borowe w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 216]
NGW4521709.09.1783 r.KwitKamieńskiBoguckiKamieńczyk-WielkiM. T./A. D.G. Jan Kamieński syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego dóbr Kamieńczyk-Wielki i innych dziedzic kwituje G. Walentego Boguckiego susceptanta aktów grodzkich nurskich z sumy 350 złp. za szacunek pola z budynkami i gruntu leżącego na dobrach Kamieńczyk-Wielki wedle kontraktu sprzedażnego w dniu dzisiejszym roborowanego w aktach niniejszych. [k. 217]
NGW4521810.09.1783 r.ZastawMarkowskiGodlewscyDąbrowa-WilkiM. T./A. D.G. Andrzej syn niegdy G. Antoniego Markowskiego wojskiego mielnickiego de Dąbrowa-Wilki dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zastawia NN. Kacprowi, Tomaszowi i Józefowi Godlewskim synom niegdy Łukasza dziedzicom de Dąbrowa-Nowawieś w polu na przyszły rok ozimym klinowym na początku pola czterdzieści zagonów rozpoczynających się od granicy Tworkowskiej, ciągnących się do drogi Wilkowskiej kończąc się na około trzydziestu zagonach między miedzami G. Jana z jednej i G. Ignacego z drugiej strony Markowskich braci zeznającego. Także w tym polu dwadzieścia zagonów ozimych rozpoczynających się od granicy dóbr Dąbrowa-Bybytki, ciągnących się przez stajanie jedno do granicy dóbr Dąbrowa-Tworki między miedzami tych co wyżej, także w polu na przyszły rok ugorowym dwadzieścia trzy zagony ozime rozpoczynających się od tryby, ciągnących się do granicy dóbr Dąbrowa-Łazy między miedzami tych co wyżej leżące na dobrach Dąbrowa-Wilki w sumie 64 złp. [k. 218]
NGW4521915.09.1783 r.Kwitz Wyszomierskich DłuskaWyszomierskiDługie-Wszebory, Długie-Wólka, Długie-GrodzickieM. T./A. D.N. Anastazja córka niegdy N. Tomasza Wyszomierskiego, zaś N. Jakuba Dłuskiego żona w asystencji tegoż męża swego kwituje N. Wawrzyńca syna niegdy Franciszka Wyszomierskiego z sumy 50 złp. za szacunek części swojej leżącej na dobrach Długie-Wszebory, Długie-Wólka, Długie-Grodzickie przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 219]
NGW4522015.09.1783 r.ZapisDłuskiWyszomierskiDługie-Wszebory, Długie-Wólka, Długie-GrodzickieM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Krzysztofa Dłuskiego de Długie-Wszebory dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Anastazji córce niegdy N. Tomasza Wyszomierskiego żonie swej sumę 50 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Długie-Wszebory, Długie-Grodzickie i Długie-Wólka jako rekompensatę za darowiznę uczynioną w dniu dzisiejszym przez tę żonę na rzecz N. Wawrzyńca Wyszomierskiego. [k. 220]
NGW4522120.09.1783 r.ZapisDmochowskiz Jaźwińskich DmochowskaDmochy-MrozyM. T./A. D.N. Bartłomiej syn niegdy Macieja Dmochowskiego de Dmochy-Mrozy dziedzic zapisuje N. Małgorzacie córce niegdy N. Sebastiana Jaźwińskiego żonie swej sumę 100 złp. na dobrach Dmochy-Mrozy za wzięty posag i inwentarz. [k. 221]
NGW4522220.09.1783 r.KwitKonarzewskiGodlewskiKamieńczyk-Wielki, Kamieńczyk-PierceM. T./A. D.N. Tadeusz Konarzewski syn niegdy Karola de Kamieńczyk-Pierce [dziedzic] kwituje G. Jana syna niegdy Stanisława Godlewskiego z sumy 35 złp. za szacunek pięciu ozimków roli z zaroślami leżących na dobrach Kamieńczyk-Wielki przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 222]
NGW4522327.09.1783 r.KwitKraszewscyŚlaskiKraszewo-Czarne-Zielony-GruntM. T./A. D.GG. Tomasz i Franciszek Kraszewscy synowie niegdy Antoniego, dziedzice de Kraszewo-Czarne-Zielony-Grunt kwitują M. Dionizego Slaskiego podwojewodziego ziemii nurskiej z sumy 120 złp. za szacunek poddanego L. Idziego syna niegdy L. Hilarego z dóbr Kraszewo-Czarne-Zielony-Grunt w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 223]
NGW452246.10.1783 r.ZastawMurawskiMurawskiSienica-Szymany, Sienica-ŁukaszeM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Andrzeja Murawskiego de Sienica-Szymany dziedzic zastawia N. Tomaszowi synowi niegdy Bartłomieja Murawskiego stryjowi swemu cały swój dział majątkowy leżący na dobrach Sienica-Łukasze tj. w polu do teraz ozimym pszenne (?)ozimki oraz na dobrach Sienica-Szymany w polu na przyszły rok jarym trzy ozimki roli z łąką rozpoczynające się od tryby, ciągnące się do boku między miedzami N. Pawła Zawistowskiego z jednej i wierzyciela z drugiej strony w sumie 81 złp. [k. 224]
NGW452256.10.1783 r.Zastawz Kaczyńskich 1v Skarzyńska 2v Dmochowska, SkarzyńskaZarembaZaremby-Skórki, Zaremby-KramkiM. T./A. D.G. Zofia z Kaczyńskich pierwszego ślubu niegdy G. Wojciecha Skarzyńskiego żona, drugiego aż do teraz G. Dominika Dmochowskiego małżonka w asystencji tegoż męża swego swoim i nieletniej G. Julianny Skarzyńskiej odpowiednio córki i pasierbicy imieniem zastawiają N. Stanisławowi synowi niegdy Marcellego Zaremby część córki żony zeznającego w polu do teraz ozimym a na przyszły rok ugorowym cały dział roli z łąką, także w polu na przyszły rok jarym dwa zagony jare rozpoczynające się od granicy Siedlizny, ciągnące się do granicy Gałdynowskiej między miedzami G. Dionizego Podbielskiego z jednej i N. Mateusza Łysakowskiego z drugiej strony, także dwanaście ozimków rozpoczynających się od drogi Kościelnej i ciągnących się przez jedno stajanie do głowy między miedzami drogi z jednej i spadkobierców niegdy G. Michała Zaremby z drugiej strony leżące na dobrach Zaremby-Skórki, także leżące na dobrach Zaremby-Kramki siedem ozimków roli z łąką rozpoczynających się od granicy Skórkowskiej i ciągnących się także do granicy Skórkowskiej między miedzami G. Dionizego Podbielskiego z jednej i N. Tomasza Zalesskiego z drugiej strony w sumie 117 złp. [k. 225]
NGW452266.10.1783 r.ZastawBoguccyŁazowskiBoguty-LeśneM. T./A. D.GG. Jan i Antoni Boguccy bracia między sobą rodzeni synowie niegdy Antoniego Mikołaja dwojga imion Boguckiego podstarościego i sędziego grodzkiego nurskiego, dziedzice dóbr Boguty-Wielkie i innych, ugodzeni(?) co do kwoty prowizji od sumy przez niegdy M. ojca zeznających zapisanej, zastawiają M. Stanisławowi Łazowskiemu komornikowi ziemskiemu nurskiemu części swoje pola rozpoczynające się od ogrodzenia otaczającego karczmę(?), ciągnące się do kąta Piankowskiego i Chrościelowskiego seu Węgielnicy między miedzami granicy Pieńkowskiej z jednej i M. Ludwika Barańskiego podstarościego grodzkiego nurskiego z drugiej strony z karczmą i browarem leżące na dobrach Boguty-Leśne w sumie 169 złp. [k. 226]
NGW452276.10.1783 r.ZapisBogucki, BrulińskiDrewnowskieStpicze-Chojnowo, Michałowo-WróbleM. T./A. D.N. Stanisław syn niegdy Kiliana Boguckiego de Stpicze-Chojnowo dziedzic i N. Maciej syn niegdy Jana Brulińskiego de Michałowo-Wróble dziedzic zapisują jako następuje: N. Stanisław Bogucki N. Barbarze, zaś N. Maciej Bruliński N. Mariannie żonom swym, córkom niegdy G. Piotra Drewnowskiego sumy po 50 złp. na dobrach Stpicze-Chojnowo i Michałowo-Wróble za kwitację M. Obrębskiego wojskiego ziemii nurskiej uczynioną w dniu dzisiejszym przez te żony. [k. 227]
NGW452286.10.1783 r.ZapisBoguckiz Tymińskich Bogucka, TymińscyBiałe-KwaczołyM. T./A. D.G. Ludwik syn niegdy Adama Boguckiego de Białe-Kwaczoły i inne dziedzic zapisuje na dobrach Białe Kwaczoły żonie swej N. Mariannie córce niegdy G. Cypriana Tymińskiego oraz G. Leonowi i G. Katarzynie synowi i córce pannie niegdy G. Kazimierza Tymińskiego bratu i siostrze między sobą oraz spadkobiercom niegdy M. Andrzeja Tymińskiego sędziego grodzkiego nowokorczyńskiego jako następuje: G. Marianne z Tymińskich sumę 290 złp., G. Leonowi i G. Katarzynie Tymińskim sumę 290 złp., spadkobiercom niegdy M. Andrzeja Tymińskiego sędziego grodzkiego nowokorczyńskiego sumę 250 złp. z dóbr Michałowa odebranych za kwitację M. Karola Obrębskiego wojskiego ziemii nurskiej uczynioną w dniu dzisiejszym. [k. 228]
NGW4522914.10.1783 r.KwitDmochowskiDmochowskiDmochy-Wypychy, Dmochy-BomboleM. T./A. D.N. Franciszek syn niegdy Antoniego Dmochowskiego de Dmochy-Wypychy dziedzic kwituje N. Adama syna niegdy Wawrzyńca Dmochowskiego z sumy 28 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Dmochy-Wypychy i Dmochy-Bombole w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 229]
NGW4523014.10.1783 r.ZapisZarembaOłdakowskaM. T./A. D.N. Kacper Zaremba syn N. Wojciecha Zaremby de Zaremby-Ciemne dziedzic zapisuje N. Katarzynie córce N. Łukasza Ołdakowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Zaremby-Ciemne za wzięty i wziąć mający posag. [k. 230]
NGW4523114.10.1783 r.ZapisRysiewskiRytelZgleczewo-SzlacheckieM. T./A. D.N. Józef syn niegdy Jana Rysiewskiego de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zapisuje N. Katarzynie córce N. Augustyna Rytela i N. Antoniny Kętlińskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 250 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewo-Szlacheckie za wzięty i wziąć mający posag. [k. 231]
NGW4523220.10.1783 r.ZapisRawaPodgórskaRawy-GackowoM. T./A. D.N. Józef Rawa syn niegdy Mateusza de Rawy-Gackowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy Franciszka Podgórskiego pannie, przyszłej żonie N. Grzegorza Rawy syna zeznającego sumę 200 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Rawy-Gackowo za wzięty przez tegoż syna posag. [k. 232]
NGW4523320.10.1783 r.ZastawSkarzyński, z Jarnickich Skarzyńskaz Dembnickich KropiwnickaSkarzyno-Starawieś, Krzeczkowo-MianowskieM. T./A. D.N. Wojciech Skarzyński syn niegdy Pawła de Skarzyno-Starawieś dziedzic swoim i swej żony N. Anny córki niegdy N. Kazimierza Jarnickiego w dobrach Krzeczkowo-Mianowskie dziedziczki imieniem zastawia N. Jadwidze córce niegdy N. Baltazara Dembnickiego, żaś po niegdy N. Pawle Kropiwnickim pozostałej wdowie w polu na przyszły rok jarym dwa ozimki roli rozpoczynające się od siedliska, ciągnące się przez dwanaście stajań do drogi Bieńkowskiej między miedzami N. Kazimierza Jarnickiego z jednej i zeznającego z drugiej strony, także w polu do teraz ozimym dwa ozimki roli z zasiewami rozpoczynające się od siedliska, ciągnące się do gościńca Czyżewskiego między miedzami tych co wyżej, także w polu na przyszły rok ugorowym dwa ozimki roli rozpoczynające się, kończące i między miedzami tych co wyżej na dobrach wyżej wyrażonych Krzeczkowo-Mianowskie w sumie 27 złp. [k. 233]
NGW4523422.10.1783 r.KwitDłuski, z Zawistowskich DłuskaZawistowskiZawisty-PodleśneM. T./A. D.N. Wawrzyniec syn N. Wojciecha Dłuskiego i N. Marianna córka niegdy N. Bartłomieja Zawistowskiego, zaś tegoż N. Dłuskiego żona kwitują N. Franciszka syna niegdy Andrzeja Zawistowskiego z kwoty 19 złp. za szacunek zagonów jarych roli leżących na dobrach Zawisty-Podleśne w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 234]
NGW4523522.10.1783 r.ZastawGodlewski, z Sienickich GodlewskaGodlewskiZawisty-Króle, Zawisty-Kruki, Zawisty-Dworaki, Godlewo-BaćkiM. T./A. D.N. Franciszek syn niegdy Mikołaja Godlewskiego de Zawisty-Króle i Zawisty-Kruki dziedzic i N. Jadwiga córka niegdy N. Adam Sienickiego, zaś tegoż N. Godlewskiego żona zastawiają N. Szymonowi synowi niegdy Mikołaja Godlewskiego stamtądże dziedzicowi cały swój dział (wyłączając siedlisko wyznaczone przez zeznających) na dobrach wyżej wyrażonych Zawisty-Króle, Zawisty-Kruki, Zawisty-Dworaki i Godlew-Baćki w sumie 108 złp. [k. 235]
NGW4523622.10.1783 r.Anulacja prawTomaszZawadzkiZawadyM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Piotra Zawadzkiego de Zawady dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego z wcześniejszych sum przyznanych do roboracji w dniu dzisiejszym w zastawie gruntu seu części w dobrach Zawady przez G. Józefa Paderewskiego burgrabiego grodzkiego drohickiego akceptowanych, po odebraniu sumy 36 złp. do tychże sum wcześniejszych anuluje swe prawa. [k. 236]
NGW4523722.10.1783 r.KwitDmochowskiOłdakowskiDmochy-KudłyM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Macieja Dmochowskiego kwituje G. Macieja Ołdakowskiego miecznika drohickiego z sumy 20 złp. za szacunek jednego zagonu roli leżącego na dobrach Dmochy-Kudły przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 237]
NGW4523822.10.1783 r.KwitPieńkowskiPrzeździeckiPieńki-Wielkie, Pieńki-KownatyM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Adama Pieńkowskiego kwituje N. Wacława syna niegdy Wawrzyńca Przeździeckiego z sumy 80 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Pieńki-Wielkie, Pieńki-Kownaty w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 238]
NGW4523927.10.1783 r.ZapisZawistowskiTryniszewskaDmochy-WochyM. T./A. D.G. Kazimierz syn niegdy Krzysztofa Zawistowskiego de Dmochy-Wochy dziedzic zapisuje G. Franciszce córce G. Mikołaja Tryniszewskiego i G. Marianny Dmochowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 300 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Dmochy-Wochy za wzięty posag. [k. 239]
NGW4524027.10.1783 r.KwitZarembaZarembaZaremby-CiemneM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Michała Zaremby kwituje N. Adama Zarembę brata swego rodzonego z kwoty 20 złp. za szacunek pola, tj. trzech zagonów roli leżących na dobrach Zaremby-Ciemne w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 240]
NGW4524130.10.1783 r.ZapisJarnickiJaźwińskaKrzeczkowo-MianowskieM. T./A. D.G. Marceli Jarnicki syn niegdy Jana Jarnickiego de Krzeczkowo-Mianowskie dziedzic zapisuje G. Anieli córki G. Walentego i Scholastyki z Dorffów Jaźwińskich pannie, żonie swej przyszłej sumę 800 złp. na dobrach swych w związku z intercyzą małżeńską roborowaną w dniu dzisiejszym. [k. 241]
NGW4524230.10.1783 r.Kwitz Kobyłeckich JarnickaJarnickiKrzeczkowo-MianowskieM. T./A. D.G. Aleksandra z Kobyłeckich wdowa po niegdy G. Janie Jarnickim kwituje G. Marcelego Jarnickiego syna swego z sumy 50 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Krzeczkowo-Mianowskie w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 242]
NGW4524330.10.1783 r.KwitZakrzewskiBudziszewskiZakrzewo-WielkieM. T./A. D.N. Franciszek syn niegdy Jana Zakrzewskiego kwituje G. Macieja Budziszewskiego wiceregenta grodzkiego nurskiego z sumy 12 złp. za szacunek zagonu leżącego na dobrach Zakrzewo-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 243]
NGW4524430.10.1783 r.ZapisLipskiŚlepowrońskaKramkowoM. T./A. D.N. Bartłomiej syn niegdy Franciszka Lipskiego de Kramkowo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Andrzeja Ślepowrońskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr wyżej wyrażonych Kramkowo sumę 150 złp. za wzięty i wziąć mający posag. [k. 244]
NGW4524504.11.1783 r.ZapisGodlewskiRyszewskaGodlewo-PlewyM. T./A. D.N. Stanisław syn niegdy Józefa Godlewskiego de Godlewo-Plewy dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Jana Ryszewskiego pannie, zaś N. Jakuba Godlewskiego syna zeznającego żonie przyszłej sumę 180 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Godlewo-Plewy. [k. 245]
NGW4524604.11.1783 r.ZapisGrodzkiŻochowskaGudosze, Lipa-DobkiM. T./A. D.N. Augustyn syn niegdy Pawła Grodzkiego de Gudosze dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Andrzeja Żochowskiego pannie, przyszłej żonie N. Andrzeja Grodzkiego syna zeznającego sumę 200 złp. na trzeciej części swych dóbr Gudosze i Lipa-Dobki za wzięty przez tegoż syna posag i inwentarz. [k. 246]
NGW4524704.11.1783 r.ZapisTymińskiBoguckaZaremby-Bieńdugi, Dmochy-SadłyM. T./A. D.G. Antoni syn niegdy G. Szymona Tymińskiego sędziego grodzkiego zambrowskiego i niegdy G. Petronelli Boguckiej de Zaremby-Bieńdugi, Dmochy-Sadły i inne dziedzic zapisuje G. Katarzynie córce G. Nikodema Boguckiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 1600 złp. na dobrach Zaremby-Bieńdugi, Dmochy-Sadły i inne. [k. 247]
NGW4524806.11.1783 r.KwitKamieńskiGodlewskiKamieńczyk-WielkiM. T./A. D.G. Jan syn niegdy Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje N. Wojciecha syna niegdy Andrzeja Godlewskiego z sumy 265 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 248]
NGW4524906.11.1783 r.ZapisDmochowski, Łuniewski, Bogucki, Godlewskiz Czyżewskich Dmochowska, z Czyżewskich Łuniewska, z Czyżewskich Bogucka, z Czyżewskich GodlewskaM. T./A. D.G. Krzysztof Dmochowski, G. Andrzej Łuniewski, G. Antoni Bogucki syn sędziego grodzkiego nurskiego i G. Franciszek Godlewski zapisują jako następuje: G. Krzysztof Dmochowski G. Joannie, G. Andrzej Łuniewski G. Ewie, G. Antoni Bogucki G. Rozalii, G. Franciszek Godlewski G. Katarzynie z córkom G. Macieja Czyżewskiego i niegdy G. Konstancji Dmochowskiej żonom swym po 357 złp., gr. 4 i szeląg 1, co po połączeniu daje sumę 1428 złp., gr. 17 i szeląg jeden jako rekompensatę kwitacji G. Macieja Czyżewskiego tychże żon ojca w dniu dzisiejszym uczynionej. [k. 249]
NGW4525006.11.1783 r.ZapisBoguckiz Zawistowskich ZawistowskaGodlewo-BaćkiM. T./A. D.N. Antoni syn N. Franciszka Boguckiego de Godlewo-Baćki dziedzic zapisuje N. Wiktorii córce niegdy N. Tomasza Zawistowskiego, zaś po niegdy N. Felicjanie Zawistowskim wdowie, żonie swej przyszłej sumę 50 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Godlewo-Baćki jako rekompensatę darowizny uczynionej w dniu dzisiejszym przez tę [przyszłą żonę] na rzecz tegoż zeznającego. [k. 250]
NGW4525106.11.1783 r.ZapisTymińskiz Tymińskich MurawskaCholewo-KoniewyM. T./A. D.N. Marcin syn niegdy Michała Tymińskiego de Cholewy-Koniewo dziedzic zapisuje N. Mariannie córce niegdy N. Łukasza Tymińskiego, zaś po niegdy N. Michale Murawskim pozostałej wdowie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Cholewy-Koniewo sumę 80 złp. [k. 251]
NGW4525206.11.1783 r.ZapisGodlewskiStokowskaSienica-SzymankiM. T./A. D.G. Stefan syn niegdy Jana Godlewskiego de Sienica-Szymanki dziedzic zapisuje G. Małgorzacie córce niegdy G. Tomasza Stokowskiego i Rozalii z Nienałtowskich pannie, żonie swej przyszłej sumę 600 złp. na dobrach Sienica-Szymanki za wzięty posag i inwentarz. [k. 252]
NGW4525314.11.1783 r.ZapisOłowskiBiałaOłowskieM. T./A. D.N. Wawrzyniec syn niegdy Wojciecha Ołowskiego de Ołowskie dziedzic zapisuje N. Róży córce niegdy N. Tomasza Białego pannie, żonie swej przyszłej sumę 40 złp. na dobrach Ołowskie. [k. 253]
NGW4525406.11.1783 r.ZapisKuczyńskiz Rawów Rzechowska, z Rawów WyszyńskaWieliczna, Strachowo, KukowskiM. T./A. D.M. Józef Kuczyński syn niegdy I. M. Kazimierza Kuczyńskiego podkomorzego ziemii bielskiej zapisuje G. Petronelli z Rawów żonie G. Pawła Rzechowskiego burgrabiego grodkiego różańskiego oraz G. Franciszce także z Rawów małżonce G. Józefa Wyszyńskiego córkom niegdy G. Ferdynanda Rawy i niegdy G. Teresy z Mostowskich sumę główną 333 złp. gr. 10 z podobną sumą prowizji 333 złp. gr. 10 na dziedzicznej wsi Wieliczna w województwie mazowieckim, ziemii nurskiej, powiecie kamienieckim wedle wyroku trybunału koronnego piotrkowskiego z 23. marca roku 1781 przysądzone z dóbr Strachowo i Kukowski z przyległościami. [k. 254]
NGW4525506.11.1783 r.ZastawProsińskiWojnoRosochate-Kościelne, Zalesie-StareM. T./A. D.N. Maciej syn niegdy Karola Prosińskiego de Rosochate-Kościelne i Zalesie-Stare dziedzic zastawia N. Andrzejowi Wojno synowi niegdy Mateusza zięciowi swemu przyszłemu cały swój dział leżący na dobrach wyżej wyrażonych Rosochate-Kościelne i Zalesie-Stare w sumie 100 złp. [k. 255]
NGW4525606.11.1783 r.ZapisWojnoProsińskaDąbrowa-KaskiM. T./A. D.N. Andrzej syn niegdy Mateusza Wojno de Dąbrowa-Kaski dziedzic zapisuje N. Mariannie córce N. Macieja Prosińskiego żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Dąbrowa-Kaski. [k. 256]
NGW4525710.11.1783 r.ZapisZawistowskiKostroDąbrowa-Michałki, Dąbrowa-Nowawieś, Dąbrowa-SzatankiM. T./A. D.N. Jakub syn N. Józefa Zawistowskiego de Dąbrowa-Michałki dziedzic zapisuje N. Eleonorze córce niegdy N. Mateusza Kostro pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na dobrach Dąbrowa-Michałki, Dąbrowa-Nowawieś, Dąbrowa-Satanki za wzięty i wziąć mający posag. [k. 257]
NGW4525810.11.1783 r.ZapisPogorzelskiStelągowskaWólka, Zadębie, ŻochyM. T./A. D.N. Stanisław syn N. Tomasza Pogorzelskiego de Żochy dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Stanisława Stelągowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 60 złp. na dobrach Wólka, Zadębie, Żochy za wzięty posag. [k. 258]
NGW4525910.11.1783 r.ZastawSmerczewscy, WojtkowscyTymińskiTymianki-NowawieśM. T./A. D.G. Jakub i G. Wojciech synowie niegdy Jana Smerczewskiego i niegdy N. Marianny z Tymińskich w pierwszym małżeństwie zrodzeni oraz G. Mateusz i G. Michał synowie N. Józefa Wojtkowskiego i tejże niegdy N. Marianny z Tymińskich w drugim małżeństwie zrodzeni swoim i N. Tomasza Wojtkowskiego brata swego rodzonego imieniem zastawiają N. Wojciechowi synowi N. Michała Tymińskiego w polu na przyszły rok ugorowym trzynaście ozimków roli rozpoczynających się Kierz, ciągnących się przez siedem stajań do drogi do Kramkowa między miedzami N. Adama Jańczewskiego z jednej i zeznających z drugiej strony, także w polu na przyszły rok jarym jedenaście ozimków roli rozpoczynających się od drogi Adamowskiej, ciągnących się do drogie Baciewskiej między miedzami tegoż N. Jańczewskiego jak wyżej z jednej i G. Szymona Tymińskiego z drugiej strony leżące na dobrach Tymianki-Nowawieś w sumie 125 złp. [k. 259]
NGW4526010.11.1783 r.ZapisGrądzcyDłuskiKuczabyM. T./A. D.NN. Adam i Józef Grądzcy synowie niegdy Piotra swoim i NN. Grzegorza i Wojciecha Grądzkich braci swych rodzonych imieniem zapisują N. Maciejowi synowi niegdy Wojciecha Dłuskiego, [dziedzicowi] de Grądy sumę 100 złp. na dobrach Kuczaby, którą obowiązuje się wyliczyć i oddać na święto Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w roku 1785 razem z prowizją licząc po pięć od stu. [k. 260]
NGW4526110.11.1783 r.KwitTymińskiSmerczewscy, WojtkowscyTymianki-Skóry, Tymianki-NowawieśM. T./A. D.G. Kacper Tymiński syn niegdy Ambrożego swoim i G. Barnaby T. brata swego imieniem kwituje G. Jakuba i Wojciecha Smerczewskich oraz GG. Mateusza, Michała i Tomasza Wojtkowskich. z sumy 600 złp. za szacunek części [zwanej] Teofilowska leżącej na dobrach Tymianki-Skóry i Tymianki-Nowawieś w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitwanym sprzedanej. [k. 261]
NGW4526210.11.1783 r.ZapisGodlewskiMurawskaSienica-Lipusy, Sienica-DaćbogiM. T./A. D.N. Kazimierz Godlewski syn niegdy Mateusza de Sienica-Lipusy dziedzic zapisuje N. Teodozji córce niegdy N. Antoniego Murawskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 100 złp. na dobrach Sienica-Daćbogi i innych za wzięty i wziąć mający posag. [k. 262]
NGW4526312.11.1783 r.ZapisStokowskiJaźwińskaStokowo-BućkiM. T./A. D.N. Tomasz syn N. Walentego Stokowskiego de Stokowo-Buczki [dziedzic] zapisuje N. Franciszce córce N. Grzegorza Jaźwińskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 400 złp. na dobrach Stokowo-Buczki. [k. 263]
NGW4526412.11.1783 r.ZapisTymińskiKętleńskaUścianek-DębiankaM. T./A. D.N. Bartłomiej syn N. Augustyna Tymińskiego de Uścianek-Dembianka dziedzic zapisuje N. Jozefacie córce niegdy N. Franciszka Kętlińskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Uścianek-Dembianka sumę 400 złp. za wzięty i wziąć mający posag. [k. 264]
NGW4526512.11.1783 r.ZapisWojtkowskiDłuskaWojtkowice-DadyM. T./A. D.N. Franciszek syn N. Piotra Wojtkowskiego de Wojtkowice-Dady dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Franciszce córce N. Jakuba Dłuskiego pannie, żonie swej przyszłej na połowie swych dóbr Wojtkowice-Dady sumę 400 złp. za wzięty i wziąć mający posag w sumie 100 złp. oraz inwentarz. [k. 265]
NGW4526612.11.1783 r.ZapisMilewskiKętleńskaNadbory-BrzostowoM. T./A. D.N. Bartłomiej syn niegdy Michała Milewskiego de Nadbory dziedzic, mieszkaniec ziemii wiskiej zapisuje N. Anastazji córce niegdy N. Franciszka Kętleńskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Nadbory-Brzostowo. [k. 266]
NGW4526715.11.1783 r.ZapisTymińskiz Czyżewskich TymińskaZaremby-BieńdugiM. T./A. D.G. Antoni syn niegdy Szymona Tymińskiego sędziego(?) grodzkiego zambrowskiego zapisuje spadkobiercom żony swej niegdy G. Marianny Czyżewskiej córki G. Macieja Czyżewskiego i niegdy G. Konstancji Dmochowskiej, na połowie swych dóbr Zaremby-Bieńdugi sumę 357 złp. i szeląg 1 jako rekompensatę kwitacji G. Macieja Czyżewskiego uczynionej w dniu dzisiejszym. [k. 267]
NGW4526815.11.1783 r.ZapisZgleczewskiz godlewskich ZgleczewskaZgleczewo-SzlacheckieM. T./A. D.G. Felix Zgleczewski syn niegdy Adama de Zgleczewo-Szlacheckie dziedzic zapisuje żonie swej G. Marcyannie córce niegdy G. Piotra Godlewskiego i G. Anastazji Pieńkowskiej sumę 190 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Zgleczewo-Szlacheckie za wziąć mającą sumę od Niewiernego Leyzora Muskowicza przysądzoną wyrokiem [sądu] ziemskiego nurskiego [k. 268]
NGW4526915.11.1783 r.ZapisBoguckiLaskowskaKutyłowo-ZłotkiM. T./A. D.N. Mateusz syn niegdy Kazimierza Boguckiego de Kutyłowo-Złotki dziedzic zapisuje N. Konstancji córce N. Józefa Laskowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 140 złp. na dobrach Kutyłowo-Złotki za wzięty w części i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 269]
NGW4527015.11.1783 r.ZastawJabłonowskiUścińskiJabłonowo-Małe, Godlewo-OlszewoM. T./A. D.G. Krzysztof syn niegdy Franciszka Jabłonowskiego de Jabłonowo dziedzic zastawia G. Maciejowi synowi G. Jana Uścińskiego de Godlewo-Olszewo dziedzicowi w polu przyszłym ugorowym sześć ozimków roli z łąką rozpoczynających się od uwrocia łąki, ciągnących się przez drogę do rzeki Stary Brok między miedzami spadkobierców niegdy G. Hipolita Jabłonowksiego z jednej i I. M. Przyjemskiego podkomorzego ziemii łomżyńskiej z drugiej strony leżące na dobrach wyżej wyrażonych Jabłonowo-Małe w sumie 100 złp. [k. 270]
NGW4527115.11.1783 r.ZapisBudziszewskiŻebrowskaŚwierże-KończanyM. T./A. D.N. Krzysztof syn niegdy Pawła Budziszewskiego de Świerże-Kończany dziedzic zapisuje N. Teresie córce N. Walerego Żebrowskiego pannie, żonie swej przyszłej sumę 200 złp. na dobrach Świerże-Kończany za wzięty i wziąć mający posag i inwentarz. [k. 271]
NGW4527217.11.1783 r.KwitDmochowskiNagórkaOłdaki-PołomiaM. T./A. D.N. Jan syn niegdy Wacława Dmochowskiego kwituje N. Franciszka syna niegdy Pawła Nagórki z kwoty 30 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Ołdaki-Połonia w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 272]
NGW4527317.11.1783 r.KwitTymińska zwana KapustaTymińskiTymianki-BucieM. T./A. D.N. Katarzyna córka niegdy N. Józefa Tymińskiego zwanego Kapusta, niezamężna, dorosła panna w asystencji N. Wojciecha Zawistowskiego, szwagra swego kwituje brata swego stryjecznego N. Wojciecha syna niegdy Pawła Tymińskiego z kwoty 45 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Tymianki-Bucie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tę zeznającą temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 273]
NGW4527419.11.1783 r.KwitDmochowskiChoromańskiZaremby-Ciemne, Zaremby-WarchołyM. T./A. D.N. Jacek syn niegdy Marcina Dmochowskiego kwituje N. Andrzeja syna niegdy Piotra Choromańskiego z sumy 48 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Ciemne i Zaremby-Warchoły w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 274]
NGW4527519.11.1783 r.KwitGodlewskiGodlewskiGodlewo-Gorzejewo, Świerże, Żabikowo, Godlewo-Olszewo, PodjanowiceM. T./A. D.G. Tadeusz syn niegdy G. Stanisława Godlewskiego komornika ziemskiego łomżyńskiego, wnuk po Piotrze Godlewskim kwituje M. Franciszka Godlewskiego sędziego grodzkiego nurskiego syna niegdy G. Wojciecha Godlewskiego burgrabiego grodzkiego ostrowskiego z sumy 250 złp. zawierającej kwoty zastawne oraz innej kwoty sześciu dukatów węgierskich za szacunek części leżącej na dobrach Godlewo-Gorzejewo, Świerże, Żabikowo, Godlewo-Olszewo, Podjanowice w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 275]
NGW4527619.11.1783 r.ZapisKaczyńskiz Obrębskich KaczyńskaKaczyno-StareM. T./A. D.N. Piotr syn niegdy Tomasza Kaczyńskiego de Kaczyno-Stare dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Franciszce córce niegdy N. Felicjana Obrębskiego żonie swej sumę 150 złp. na dobrach Kaczyno-Stare za wzięty posag i inwentarz. [k. 276]
NGW4527719.11.1783 r.ZapisSieniccyz Białych SienickieSienica-Jasiochy, Sienica-ŚwięchyM. T./A. D.G. Bartłomiej syn niegdy Walentego, G. Józef syn G. Stanisława dziedzice de Sienica-Jasiochy oraz G. Józef syn niegdy Pawła de Sienica-Święchy dziedzice Sieniccy zapisują jako następuje: G. Bartłomiej Sienicki G. Mariannie, G. Józef syn G. Stanisława Sienickiego G. Rozalii, G. Józef syn niegdy Pawła Sienickiego G. Marcjannie, żonom swym córkom G. Benedykta Białego i niegdy G. Katarzyny Dmochowskiej sumę 2500 złp. na dobrach Sienica-Jasiochy, Sienica-Święchy i innych odebraną z rąk M. Dionizego Slaskiego podwojewodziego ziemii nurskiej jako rekompensatę kwitacji uczynionej przez te żony w dniu dzisiejszym na osobę tegoż M. Dionizego Slaskiego. [k. 277]
NGW4527819.11.1783 r.ZastawZarembaChoromańskiZaremby-WarchołyM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Michała Zaremby de Zaremby-Warchoły dziedzic zastawia N. Maciejowi synowi niegdy Walentego Choromańskiego [dziedzicowi] de Zaremby-Ciemne część swoją dziedziczną tj. w polu na przyszły rok ugorowym dwa ozimki roli rozpoczynające się od drogi morgowskiej, ciągnące się do łąki między miedzami N. Wojciecha z jednej i N. Adama brata zeznającego z drugiej strony Zarembów leżące na dobrach wyżej wyrażonych Zaremby-Warchoły w sumie 30 złp. [k. 278]
NGW4527919.11.1783 r.KwitKuleszaZgleczewskiZgleczewo-SzlacheckieM. T./A. D.N. Jan syn niegdy Adama Kuleszy i niegdy N. Agnieszki Ryszewskiej kwituje G. Felixa syna niegdy Adama Zgleczewskiego z sumy 36 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zgleczewo-Szlacheckie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 279]
NGW4528024.11.1783 r.ZapisDąbrowskiKrasnodębskaDąbrowa-Łazy, Rytele-ŚwięckieM. T./A. D.G. Szymon Dąbrowski burgrabia grodzki ostrowski dóbr Dąbrowa-Łazy, Rytele-Święckie i innych dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje G. Petronelli córce niegdy M. Konstantego Krasnodębskiego miecznika owruckiego i M. Julianny Demaszowskiej pannie, żonie swej przyszłej sumę 1000 złp. na swych dobrach wedle intercyzy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi roborowanej. [k. 280]
NGW4528124.11.1783 r.ZapisZakrzewskize Skłodowskich ZakrzewskaŚwierże-Kończany, Skłody-ŚrednieM. T./A. D.N. Kacper syn niegdy Szymona Zakrzewskiego de Świerże-Kończany dziedzic zapisuje N. Małgorzacie córce N. Adama Skłodowskiego żonie swej sumę 120 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Świerże-Kończany i Skłody-Średnie. [k. 281]
NGW4528229.11.1783 r.KwitZarembaZarembaPrzeździecko-Opaty, Przeździecko-DworakiM. T./A. D.N. Jakub syn niegdy Krzysztofa Zaremby kwituje N. Adama syna niegdy Michała Zaremby z kwoty 14 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Przeździecko-Opaty i Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 282]
NGW4528329.11.1783 r.KwitPieńkowskiPrzeździeckiPieńki-WielkieM. T./A. D.N. Tomasz syn niegdy Adama Pieńkowskiego de Pieńki-Wielkie dziedzic kwituje N. Wincentego syna niegdy Wawrzyńca Przeździeckiego z kwoty 12 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Pieńki-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 283]
NGW4528429.11.1783 r.KwitZawistowscyBarańskiSienica-ŁukaszeM. T./A. D.N. Sebastian syn niegdy Andrzeja i niegdy N. Magdaleny Łuniewskiej(?) stryj i N. Paweł syn niegdy Wojciecha, wnuk po tymże Andrzeju bratanek Zawistowscy kwitują M. Ludwika Barańskiego podstarościego grodzkiego nurskiego /który na miejsce urzędu swego oddelegował G. Alexandra Zarembę ingren(?) grodzkiego nurskiego/ z sumy 70 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Sienice-Łukasze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 284]
NGW4528501.12.1783 r.ZapisBoguckispadkobiercy z Tymińskiej BoguckiejBoguty-LeśneM. T./A. D.N. Antoni syn niegdy Stanisława Boguckiego de Boguty-Leśne dziedzic zapisuje spadkobiercom niegdy N. Agnieszki Tymińskiej swej żony sumę 100 złp. na dobrach wyżej wyrażonych Boguty-Leśne jako rekompensatę kwitacji NN. Wojciecha, Kazimierza i Michała Tymińskich uczynionej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego. [k. 285]
NGW4528601.12.1783 r.KwitPrzeździeckiZarembaZaremby-WarchołyM. T./A. D.N. Krzysztof syn niegdy Łukasza Przeździeckiego de Zaremby-Ciemne [dziedzic] kwituje N. Jana syna niegdy Wojciecha Zaremby z sumy 32 złp. za szacunek gruntów leżących na dobrach Zaremby-Warchoły w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 286]
NGW4528702.12.1783 r.ZastawŚwierżewscyŚwierżewskiŚwierże-PankiM. T./A. D.NN. Piotr i Antoni Świerżewscy synowie niegdy Tomasza, dziedzice de Świerże-Panki swoim i N. Marianny Świerżewskiej matki swej imieniem zastawiają N. Adamowi synowi niegdy Pawła Świerżewskiego w polu przyszłym jarym jeden zagon jary roli rozpoczynający się od uwrocia, ciągnący się do drogi zagumiennej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i N. Jakuba Świerżewskiego z drugiej strony, leżące na dobrach Świerże-Panki w sumie 58 złp. [k. 287]
NGW4528806.12.1783 r.KwitZarembaPrzeździeckiZaremby-CiemneM. T./A. D.N. Wojciech syn niegdy Adama Zaremby kwituje N. Antoniego syna niegdy Jana Przeździeckiego z sumy 61 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Ciemne w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 288]
NGW4528906.12.1783 r.KwitSkolimowskiPiętkaPiętki-GręskiM. T./A. D.N. Bartłomiej syn niegdy Hilarego Skolimowskiego kwituje G. Ignacego syna G. Mateusza Piętki z sumy 30 złp. za szacunek pięciu zagonów leżących na dobrach Piętki-Gręski w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 289]
NGW4529009.12.1783 r.ZapisŚwięckiz Mioduszewskich ŚwięckaŚwięck-WólkaM. T./A. D.N. Paweł syn niegdy Mikołaja Święckiego de Święck-Wólka dziedzic, mieszkaniec powiatu drohickiego zapisuje N. Mariannie Mioduszewskiej, żonie swej sumę 335 złp. jako rekompensatę darowizny uczynionej przez tę żonę na osoby NN. Antoniego i Franciszka Kruszewskich w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi. [k. 290]
NGW4529109.12.1783 r.KwitŚwięcki, z Mioduszewskich ŚwięckaKruszewscyOłdaki-Wielki-Brok, SutkiM. T./A. D.N. Paweł syn niegdy Mikołaja Święckiego i N. Marianna Mioduszewska małżonkowie kwitują NN. Antoniego i Franciszka Kruszewskich, braci między sobą rodzonych synów N. Adama Kruszewskiego z sumy 670 złp. zawierającej kwoty zastawne za szacunek części leżącej na dobrach Ołdaki-Wielki-Brok i Sutki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających tymże kwitowanym sprzedanej. [k. 291]
NGW4529209.12.1783 r.KwitKamieńskiGodlewskiKamieńczyk-WielkiM. T./A. D.G. Jan syn niegdy G. Walentego Kamieńskiego wicepisarza poznańskiego kwituje N. Antoniego syna niegdy Michała Godlewskiego z sumy 170 złp. zawierającej sumy zastawne za szacunek gruntu leżącego na dobrach Kamieńczyk-Wielki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 292]
NGW4529315.12.1783 r.KwitMurawskiTymińscyMurawskie-NadbużneM. T./A. D.G. Tomasz syn G. Józefa Murawskiego de Murawskie-Nadbużne dziedzic kwituje NN. Grzegorza, Szymona i Bartłomieja Tymińskich synów niegdy Antoniego z kwoty 34 złp. w związku z zamianą gruntów uczynioną w dniu dzisiejszym. [k. 293]
NGW4529417.12.1783 r.KwitLaskowskiKętleńscyCzyżewo-ChrapkiM. T./A. D.N. Aleksander syn niegdy Jana Laskowskiego i niegdy N. Justyny Ołdakowskiej kwituje NN. Jakuba, Walerego, Wojciecha, Jana, Józefa, Kacpra i Tomasza Kętlińskich synów niegdy N. Piotra Kętlińskiego z sumy 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Czyżewo-Chrapki przez tegoż zeznającego temuż niegdy Piotrowi Kętlińskiemu kwitowanych ojcowi sprzedanej przed aktami niniejszymi w piątek po popielcu mianowicie szóstego lutego 1773 r., odebranej od niegdy N. Piotra Kętlińskiego ojca kwitowanych sumy 260 złp., zaś od N. Walerego Kętlińskiego kwitowanego sumy 40 złp. [k. 294]
NGW4529522.12.1783 r.KwitLaskowskiLaskowskiKętlankaM. T./A. D.N. Aleksander syn niegdy Jana Laskowskiego i niegdy N. Justyny z Ołdakowskich kwituje N. Wincentego Laskowskiego brata swego rodzonego z sumy 280 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Kętlanka /zawierającej sumy zastawne/ w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 295]
NGW4529629.12.1783 r.KwitSzulborskiSzulborskiSzulborze-Koty, Świerże-LeśniewkoM. T./A. D.N. Józef syn niegdy Piotra Szulborskiego kwituje N. Marcina Szulborskiego brata swego rodzonego z sumy 150 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Szulborze-Koty i Świerże-Leśniewko w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 296]
NGW4529729.12.1783 r.KwitSaniewskiSkarzyńskiZaremby-ŚwięchyM. T./A. D.G. Bartłomiej Saniewski syn niegdy G. Józefa Saniewskiego wicepisarza ziemskiego i grodzkiego ostrowskiego kwituje N. Józefa syna niegdy Macieja Skarzyńskiego z sumy 83 złp. za szacunek gruntu leżącego na dobrach Zaremby-Święchy przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanego. [k. 297]
NGW4529829.12.1783 r.KwitZarembaZarembaPrzeździecko-Opaty, Przeździecko-DworakiM. T./A. D.N. Adam syn niegdy Michała Zaremby de Zaremby-Warchoły dziedzic kwituje N. Jana syna niegdy Krzysztofa Zaremby z kwoty 18 złp. za szacunek zagonów leżących na dobrach Przeździecko-Opaty i Przeździecko-Dworaki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 298]
OZRO1105 (2)15.12.1768tradycjaWojciechStepnowskiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)302.01.1769wyrok zjazdowyMilewo-ŁosieI. D./A. D.Zamów za 500 zł + VAT
OZRO1105 (2)711.01.1769egzekucja seu remisjaNowackiJózefowiczRzekuńI. D./A. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)910.01.1769tradycjaGołębiewscy, Kożubowski, DuczymińskiMierzejewo-PrzeczkiI. D./A. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)1128.01.1769testamentStanisławMierzejewskiNowawieś-KujawyI. D./A. D.W Imię Oyca y Syna y Ducha Świętego Amen. Ja, Stanisław Mierzejewski, niegdy Świętey pamięci Imci Pana Woyciecha Syn, wiedząc dobrze iako codzienne prawie uczy doświadczenie, iż kto się rodzi, umrzeć musi, którym wyrokom Boskim znaiąc się bydz podległym, ile w teraźnieyszey słabości moiey, póki mi Bóg ieszcze przyzwoitych zmysłów pozwala, y takową ostatniey woli moiey wyraźną czynię Dyspozycyą. Nayprzód iako w prawdziwey wierze Katolickiej wychowany, tak w teyże wierze zawsze y w teraźnieyszey słabości moiey ostatnie Dni Życia mego Kończyć pragnę, oddaiąc Duszę moią Panu Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy y odkupicielowi moiemu, tudzież i wielowładney protekcyi Nayświętszej Maryi Panny Matki Jego, Intercessyi Anioła Stróża y Świętych Patronów moich oraz błagaiąc i przepraszaiąc nieograniczony Maiestat Boski za wszystkie grzechy i występki moie. Dziękuię za Dobrodzieystwa niezliczone mnie w życiu świadczone. Ciało zaś moie iako z Ziemi poczęte, tak Ziemi one oddaię życząc sobie, aby należytym obrządkiem z Wigiliami, Msią Śpiewaną w Kościele Parafialnym Rzekuńskim pochowane było, od którego Wielmożnemu Imci Xiędzu Proboszczowi Rzekuńskiemu Zł[otych] Sześćdziesiąt, Organiście Zł[otych] ośm, ubogim Zł[otych] dwa, o co Kochanych Dziatek moich Imci Państwa Kazimierza, Damazego, Apoloniy y Katarzyny, Synów i Córek upraszam i obliguię oraz onymże Oycowskie daię Błogosławieństwo, aby w cnotach i Boiaźni Boskiey czwicząc się, pamiętali o duszy moiey, na którey ratunek y Małżonków moich Oycom Bernardynom Ostrołęckim na Msze Święte Pana Franciszka Bandysia Obywatela miasta Ostrołęki Tynfów Ośmdziesiąt y dwa leg[ity]m[ui]ę. Dzieci moie tak Dysponuię: Synowi memu Kazimierzowi całe Gospodarstwo, to iest koni siedmioro, wołów pięciu, nieuków pięciu, krów sześć, jałówka iedna, cieląt dwoie, owiec siedmioro, świni dziesięcioro, wszystkie ruchomości y cały sprzęt Gospodarski oddaię, do którego będzie należał wraz z Bratem swoim starszym y najmłodszy syn moy Damazy, gdy przyjdzie do doskonałości lat swoich. A z tego inwentarza rogatego Imci Pannom, córkom moim, Apoloniy krów dwie i woła iednego, Katarzynie także krów dwie i woła iednego naznaczam, nadto tymże Imci Pannom Apoloniy Summę Zł[otych] Polskich Pięćset nro 500 w złocie, którą Summę Imć Pan Jan Tyszka Zięć moy do Konserwacyi p[er]vio dato reversu odebrał, którą Summę tenże JPan Tyszka teyże córce moiey post quam in Matrimonium elocata fuerit p[er]via securitate oneyże oddać lub gdy się w kródce Zamęście nie trafi in Bonis mundis et liberis lokować powinien. Imci Pannie Katarzynie młodszey córce moiey Summę Zł[otych] Polskich Sześćset nro 600 z Summy przeze mnie Wielmożnemu Imci Panu Szymonowi Suskiemu Sędzicowi Ziemskiemu Zambrowskiemu ad pr[aes]ens Woyskiemu Łomzieńskiemu z Zabiela pożyczoney, na którą są karty za ręką ma u Wielmożnego Imci Xiędza Jakuba Mierzejewskiego Dziekana Ostrowskiego, Proboszcza Czerwińskiego, podobnym jak pierwszey sposobem Dysponuię. Obliguję Tegoż Syna Starszego y na Miłość Boską zaklinam, aby Siostry swoie y Brata Młodszego z wszelką obserwą Konserwował y potrzeby Ich należycie przy dawaniu Im przyzwoitey edukacyi opatrywał. Na Pogrzeb zaś jeżeli mu będzie potrzeba, ażeby z reszty Pomienionych Summ expensował obliguię, żeby ta ostatniey woli moiey Dyspozycya iak nayprędszy skutek odebrała, Tudzież za Executorów tego Testamentu Wielmożnego Imci Xiędza Jakuba Mierzejewskiego Dziekana Ostrowskiego, Proboszcza Ostrowskiego, Imciów Panów Franciszka Ciszkowskiego Burgrabiego Rożańskiego y Jana Tyszkę, w życiu moich Przyiaciół Kochanych Upraszam y za opiekunów obieram, a Dla lepszey wiary y wagi tenże Testament podpisem ręki moiey ztwierdzam. Działo się w Nowywsi Kuiawach Dnia Trzydziestego Grudnia Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Ósmego. Stanisław Mierzejewski ręką trzymaną kładę krzyż Xiądz Jakub Mierzejewski Dziekan Ostrowski Proboszcz Czerwiński manu propria Franciszek Ciszkowski Burgrabia Różański manu propria Jan Tyszka ręką trzymaną Kazimierz Mierzejewski manu propria
OZRO1105 (2)1328.01.1769tradycjaOlszewoI. D./A. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)1430.01.1769manifestacjaMierzejewskiz Kołakowskich 1vo Długołęcka 2vo MierzejewskaI. D./A. D.Zamów za 139 zł + VAT
OZRO1105 (2)1519.03.1770testamentPiotrSkarzyńskiGrabowoI. D./A. D.W Imię Oyca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rzecz naypewnieysza y nigdy niechybna, iż nam wszystkim umrzeć koniecznie przyidzie, więc y Ja, widząc się już bliższym tamtego świata niż tego czynię moią taką Dyspozycyą, a nayprzod ciało moie jako z Ziemi stworzone, tak też Ziemi oddaię; Duszę zaś iako nieśmiertelną Bogu Wszechmogącemu w Ręce y opiekę polecam. Substancyą zaś wszystką moią oraz ze wszystkiemi Inwentarzami, Zasiewkami, Budynkami, tudzież wszelkim zprzętem Gospodarskiem żonie moiey Kochaney Prawem dożywotniem zapisuię y oddaię, tudzież z odebranego Posagu, toiest z Summy Złotych Polskich Sto Pięćdziesiąt iako rzetelnie odebrałem od Imci Pana Adama Perzanowskiego oyca żony moiey, tak też Tegoż nienieyszym Testamentem Kwituię y wolnym czynię. Zapis zaś moy, którym uczynił na osobę żony moiey we wszystkim ztwierdzam y Ratyfikuię, na co dla większego Dokumentu y waloru przy Przyiaciołach do tego Proszonych Ręką Trzymaną podpisuię się. Działo się w Grabowie pod Ostrołęką Dnia Siódmego marca Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątego. Piotr Skarżyński ręką trzymaną Jan Kanty Grabowski Przyiaciel do tego Proszony manu propria Jan Perzanowski Przyiaciel do tego Proszony manu propria Jan Grabowski ręką trzymaną
OZRO1105 (2)1627.03.1770inwentarzKazimierzŻebrowskiDamiętyI. D./A. D.Zamów za 100 zł + VAT
OZRO1105 (2)1729.10.1770testamentKunegundaz Sokołowskich ZaorskaMilewo-TosieI. D./A. D.W Imię Oyca i Syna i Ducha Świętego Amen. Ja Kunegunda po niegdy Świętey Pamięci Panu Marcinie Sokołowskim y Ewie z Dobkowskich wespół małżonków zpłodzona Córka, Pana Jakoba Zaorskiego Żona, w Wierze Świętey Katolickiey wychowana, w teyże wierze samey umierać pragnę. Duszę zaś moię Bogu Naywyższemu, od którego stworzona iestem oddaię oraz Przenayświętszey Maryi Pannie y Aniołowi Stróżowi moiemu Protektorowi Grześników, tudzież y wszystkich Świętych Patronów moich biorę na pomoc moię y Im się oddaię. Ciało zaś moie z Ziemi wzięte także ażeby było przy Kościele Parafialnym Piskowskim pochowane od męża mego, żeby o Duszy moiey pamiętał, a Ja maiąc wzgląd na oczywisty Expens tegoż męża mego mam pamięć za przyglądanie Jego, że mię szczerze przygląda y już się wykosztował około mnie niemało tak z pieniędzy iako też zboża y drobiu do ostatniego się wyciągnął, zaczym Ja maiąc Zapis w Grodzie Ostrowskim od tegoż Pana Jakoba Zaorskiego męża mego zapisaną Summę teyże Summy swoiey zapisaney zpuszczam Złotych Polskich Sześćdziesiąt Mężowi Swemu y Sukcessorom Jego, że mię ma w pamięci w moim upadku y Pomienionego męża mego żeby żaden moy Przyiaciel niemiał w tym nadziei żeby się ten zpust dostać, ale Tym Testamentem dokładam, żeby się odważył poruszyć Jego samego albo Sukcessorów pod drugą tylkąsz Summą zpuszczoną tym Testamentem zobowiązuię przy Bracie swoim Rodzonym y Przyiacielach na tenczas będących na co się podpisuię dla lepszey wiary y wagi iako nieumieiąca pisma ręką trzymaną Konegunda Zaorska. Działo się w Milewie Tosiach Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Die Vigesima Nona Octobris. Dominik Głażewski przyiaciel będący daię krzyż Marcin Chrostowski Przyiaciel będący daię krzyż Paweł Milewski Przyiaciel będący daię krzyż Michał Woysz Przyiaciel proszony manu propria
OZRO1105 (2)185.12.1768kwitDębińscyTyszkaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)195.12.1768oblata tradycji*OlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)195.12.1768kwitKarłowscyTyszkaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)195.12.1768inhibicjaŻyznowskiDobki-MścichyI. D./A. D.Zamów za 80 zł + VAT
OZRO1105 (2)2209.01.1769kwitMierzejewscyMierzejewscyMierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2310.01.1769oblata tradycji*Mierzejewo-PrzeczkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2310.01.1769darowiznaWierzbowski i z Jarnutowskich FilochowskaJarnutowskiZałuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2310.01.1769zastawStepnowskiMłodzianowskiOlszewo, DrężewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2411.01.1769zapisZakrzewskize Złotkowskich KorczakowskaMierzejewo-NogawkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2516.01.1769kwitGrudowscyurząd niniejszyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2620.01.1769zapisBuczyńscyGumkowskaBuczynoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2728.01.1769oblata testamentu*StanisławMierzejewskiKujawy-NowawieśI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2728.01.1769oblata tradycji*OlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2701.02.1769darowiznaz Zaorskich ChoromańskaChrostowskiChrzczony, ChoromanyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2801.02.1769darowiznaChrostowskiz Zaorskich ChoromańskaChrzczonyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2809.02.1769zapisBudnyKaczyńskaBiałobrzeg-Dalszy, Żebry-Ostrowy, Żebry-ChudekI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2923.02.1769zapisDąbkowskiŻochowskaŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2923.02.1769darowiznaGerwatoskiGerwatowskiGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3003.03.1769darowiznaz Załęskich StepnowskaGrabowskiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3106.03.1769intromisjaMarcinGrabowskiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3209.03.1769dożywocieŻebrowskiBiałobrzeskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3209.03.1769zastawz Białobrzeskich ŻebrowskaBudnyBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3315.03.1769darowiznaz Stepnowskich ZaleskaStepnowskiStepna-StaraI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3315.03.1769intromisjaAdamŁempickiNożewo, BiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3518.03.1769kwitDzwonkowskaz Dziedowiczów DzwonkowskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3518.03.1769zastawMieczkowskiMilewskiMieczki-Poziemaki, Milewo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3618.03.1769oblata darowiznyz Wierzbowskich RykaczewskaTrzaskaTrzaski, Laskowiec, Przytuły, RykaczeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3704.04.1769intromisjaStanisławZaleskiGrabowoI. D./A/ D/Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3815.04.1769darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3815.04.1769zastawMierzejewscyKaczyńskiKaczyno-Stara-Wieś, Kaczyno-ToboliceI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3815.04.1769kwitMikołajProsieńskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3921.04.1769darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3921.04.1769darowiznaDąbkowskiChoromańskiDąbek-Podkowa, ChoromanyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4013.05.1769kwitKlickiZałęskiKaczynI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4013.05.1769zastawStepnowski, z Łuniewskich StepnowskaKrukowskiStepna-Michałki, NakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4127.05.1769zastawDąbkowskiDamięckiDamiętyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4127.05.1769kwitGumkowskiŁempickiMierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-CzamrowinaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4231.05.1769intromisjaAdamMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4231.05.1769intromisjaJózef i TeklaChełstowscyGierwatyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4320.03.1769zapisStepnowskiz Żebrowskich StepnowskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4310.06.1769intromisjaStanisławGierwatowskiGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4414.06.1769kwitCiszkowskiStepnowskiCiskI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4414.06.1769darowiznaKurpiewskiZaruskiRostki, Zaruzie-Bagienice, DamianyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4419.06.1769intromisjaAdamJabłońskiWiśniewo-WielkieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4504.07.1769kwitTurczyn-BudzyńskiBobińskiKorczaki, BobinI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4606.07.1769intromisjaBartłomiejMierzejewskiMierzejewo-WielgouchyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4606.07.1769darowiznaDamięckiModzelewskiGierwaty, SierzputyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4821.07.1769darowiznaNożewskiDzbeńskiŁaskarzeI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4921.07.1769kwitMierzejewskiDzbeńscyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4921.07.1769kwitDzbeńscy, z Dzbeńskich KurpiewskaBiałobrzeskiDzbenin-Pyszna-PachaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5012.8.1769kwitPomian-SuskiZagórskiZamośćI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5012.08.1769kwitZagórskiPomian-SuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5102.09.1769prorogacjaBukowski, SzulborskiGlinka, DzwonkowskiSusk, Glinki-Jarzyły, Nowawieś-KujawyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5209.09.1769zastawZałęskiŻebrowskiŻebry-ChudekI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5209.09.1769kwitChełstowskiCiszkowskiCiskI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5213.09.1769darowiznaBukowskiZambrzyckiSusk, RozworyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5319.10.1769kwitNakielskiGrabowskiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5319.10.1769zapisMierzejewskiKrukowskiKołaki, KrukiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)544.11.1769darowiznaMierzejewski 'Bączyk'Mierzejewski 'Gącarz'Mierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)544.11.1769oblata darowiznyMierzejewski 'Bączyk'Mierzejewski 'Gącarz'Mierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5511.11.1769kwitz Wierzbowskich KurpiewskaWierzbowscyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5511.11.1769dożywocieKurpiewskiWierzbowskaOpęchowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5513.11.1769intromisjaHilaryŻebrowskiŻebry-ChudekI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5624.11.1769darowiznaTyborowskiŻebrowskiKrukiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5629.01.1770zapisWierzbowskiFilochowskaDzbenin-Pyszna-PachaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5713.02.1770cesjaWyczarskiRostkowskiRostki-SuchodółI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5713.02.1770zastawz Załęskich StepnowskaPolkowskiDrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5819.03.1770darowiznaGrabowskiKorczakowskiStepna-Michałki, KorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5819.03.1770oblata testamentu*PiotrSkarzyńskiGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5823.03.1770roboracjaDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5927.03.1770intromisjaPiotrChrostowskiSawały-LeśneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5927.03.1770oblata inwentarzaKazimierzŻebrowskiDamiętyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6021.04.1770darowiznaKorczakowskiKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6021.04.1770darowiznaKorczakowskiKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6021.04.1770intromisjaAnnaz Perzanowskich SkarżyńskaGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6102.05.1770darowiznaOpęchowskiMierzejewskiDzbenin-Pyszna-PachaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6105.05.1770darowiznaMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany SzcześnikMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6205.05.1770darowiznaZaorski, z Zaorskich MierzejewskaTruszkowskiRostki-SuchodółI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6211.05.1770intromisjaFranciszekMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6323.05.1770darowiznaŁadaŁadaŁadyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6323.05.1770kwitŁadaŁadaKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6323.05.1770kwitGumkowscyŁadaWólka, ŁadyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6423.05.1770błędna intromisjaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6406.06.1770intromisjaAntoniNałęcz MałachowskiRogalew-CzarnotrzewI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6406.06.1770zastawZałęskiNapiórkowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6620.06.1770dożywocieChoromańskiz Zaorskich ChoromańskaRostkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6630.06.1770intromisjaFranciszekBuczyńskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6730.06.1770kwitDąbrowski, z Bielawskich DąbrowskaBukowskiSuskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6830.06.1770zastawz Załęskich StepnowskaNakielskiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6830.06.1770cesjaStepnowskiDamięckiStepna-MichałkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6930.06.1770kwitz Tyszków MierzejewskaMierzejewski zwany SzczepanikMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6930.06.1770zapisMierzejewski zwany Pawlakz Tyszków MierzejewskaMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7009.07.1770zapisPobielskiTruszkowskaChmielewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7009.07.1770dożywociePobielskiTruszkowskaChmielewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7109.07.1770zastawKaczyńskiz Zembrzuskich ZalewskaZalesie-RomanyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7109.07.1770kwitStepnowscyStepnowskiStepna-MichałkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7214.07.1770zastawNiesiobędzkiNapiórkowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7214.07.1770zastawChełstowskiNapiórkowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7314.07.1770zapisZaorski?Chrostowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7321.07.1770kwitz Sulkowskich BudnaMostowskiPruszki, Łasiewity, ŁawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7421.07.1770zastawz Załęskich StepnowskaMłodzianowskiDrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7404.08.1770cesjaz Zaorskich MierzejewskaBrajczewskiGoskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7518.08.1770kwitŻochowskiŻochowskiŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7518.08.1770zastawŻochowskiŻochowskiŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7618.08.1770cesjaz Mierzejewskich DamięckaŁempicki i inniMierzejewo-Czamrowina, Mierzejewo-Janczyki, Mierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-WielgouchyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7705.09.1770oblata intercyzyWyszkowscyKrasińskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7912.09.1770darowiznaMilewskiMieczkowskiMilewo-Łosie, KleczkowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7913.09.1770darowiznaSzabłowskiSzabłowskiSzabły-MłodeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8015.09.1770darowiznaz Mierzejewskich MierzejewskaBobińskiMierzejewo-Jarnuty, BobinI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8120.09.1770oblata ugodyZacharkiewiczGrędzińskiOstrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8222.09.1770potwierdzenieŁempicki, StrzemiecznyZalescyNakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8328.09.1770intromisjaMichałMieczkowskiMilewo-Łosie, KleczkowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8328.09.1770kwitBudzyńskiMostyłKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8428.09.1770darowiznaBobińskiBobińskiBobinI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8423.10.1770zastawNakielskiKrukowskiNakły, KrukiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8529.10.1770intromisjaAugustynMierzejewskiNowawieś-KujawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8529.10.1770oblata testamentu*z Sokołowskich ZaorskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)853.11.1770inhibicjaMierzejewski, Dobkowski i inniMierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8617.11.1770(?)darowiznaChełstowskiŁempickiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8617.11.1770(?)submisjaChełstowskiŁempickiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8724.11.1770zastawOlszewskiŻmijewskiŻmijewo-Zagroby, ŻmijewkoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)871.12.1770darowiznaWysockiMierzejewskiMierzejewo-Janki-StareI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)885.12.1770kwitWysockiMierzejewskiMierzejewo-Janki-Stare, Milewo-ŁosieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8907.01.1771oblata kwituKarczewskistarostwo ostrołęckieOstrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9007.01.1771zastawMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany WojcieszczykMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9007.01.1771darowiznaŻochowskiŻochowscyŻochy-MilanI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9106.02.1771zapisBiałobrzeskiBiałobrzeskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9206.02.1771darowiznaTyszkaTyszkaMierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9216.02.1771zapisChoromańskiChoromańskaChoromany-Witnica, Chrostowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9302.03.1771zastawOpęchowskiWierzbowskiOpęchowo, DzbeninI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9309.03.1771zastawDamięckiz Żebrowskich ŻebrowskaDamiętyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9429.03.1771dożywocieDąbrowskiz Bielawskich DąbrowskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9413.04.1771darowiznaŻerański, ŻmijewskiBorkowskiŻerań-WielkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9520.04.1771zastawŚwiderskiBudzyńskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9520.04.1771cesjaz Przeczkowskich KarłowskaKarłowskiŻebry-PerosyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9524.04.1771kompromisBudziszewscyMierzejewscyMierzejewo-Wojsze, Mierzejewo-RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9624.04.1771zastawz Załęskich StepnowskaMłodzianowskiOlszewo, DrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9624.04.1771zastaw*GierwatowskiDamięckiMierzejewo-RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9601.05.1771intromisjaGabriel i StanisławBudziszewscyMierzejewo RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9702.05.1771kwitNapiórkowskiNiesiobędzkiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9702.05.1771darowiznaNiesiobędzkiNapiórkowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9802.05.1771intromisjaJózefMierzejewskiMierzejewo-Janki-StareI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9811.05.1771zastawKorczakowskiBudzyńskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9911.05.1771zastawSlaskiMierzejewskiKaczynoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9922.05.1771zapisMierzejewskiMierzejewskaChoromanyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10022.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-StruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10022.05.1771darowiznaStruniawskiStruniawskiMierzejewo-StruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10125.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiStruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10125.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Nogawki, StruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10201.06.1771darowiznaKaczyńskiKrukowskiŻebry-Chudek, BiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10201.06.1771darowiznaGumkowskiBiałobrzeskiDzbenin-Pyszna-PachaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10320.06.1771zapisZembrzuski, z Rębowskich Zembrzuskaz Mossakowskich DzwonkowskaPonikiew, Rzechowo-Wielkie, Wola-PienickaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10420.06.1771kwitDzwonkowskiZembrzuskiPrzytułyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10401.07.1771zastawGumkowskiDługoborskiDamianyI. D./G. N.N. Franciszek niegdy Tomasza Gumkowskiego syn, z Damian i Gocłów dziedzic, ziemi nurskiej i powiatu ostrowskiego mieszkaniec zastawia N. Pawłowi niegdy Kazimierza Długoborskiego synowi, stamtądże dziedzicowi część swoją własną i dziedziczną leżącą w dobrach Damiany, tj. w polu naprzeciwko Malinowa półtrzecia zagona ozimego ciągnącego się od rzeki do granicy malinowskiej między miedzami N. Jana Mierzejewskiego z jednej i N. Antoniego Chełstowskiego z drugiej strony; także w polu jeden zagon ozimy w trzech częściach ciągnący się i między miedzami jak wyżej; także w polu naprzeciwko Gocłów półtrzecia zagona ozimego ciągnącego się od drogi zagumiennej do granicy gocłowskiej między miedzami jak wyżej; także w dobrach Gocły półtora zagona ozimego ciągnącego się od granicy damiańskiej do gościńca warszawskiego między miedzami N. Dominika Mierzejewskiego z jednej i N. Antoniego Chełstowskiego z drugiej strony, z całym swym prawem i wszystkimi pożytkami oraz użytkami w sumie 30 złp., na trzy lata, a po wyjściu lat trzech aż do wykupna.
OZRO1105 (2)10501.07.1771cesjaGumkowski i inniPonikiewskiMieczki-PoziemakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10601.07.1771oblata skryptuFranciszekBudnyBudne-SowiętaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10701.07.1771zapisMierzejewskiMierzejewskaMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10806.07.1771kwitMostyłowieKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10806.07.1771kwitBudzyńskiMostyłKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10912.07.1771kwitWierzbowskiWojszMierzejewo-WojszeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11012.07.1771darowiznaz Olkowskich BudnaZabielskiZabiele, BudneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11012.07.1771dożywociez Zabielskich 1v Maykowska 2v BudnaZabielskiBudneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11012.07.1771oblata przywilejuAntoniBukowskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11127.07.1771kwitGrabowskiŚlubowskiJaworki, Grabowo, Kucze, Brodowo-Kucze, Rembisze-RzembikiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112cesjaŻebry-Sławki, Stepna-StaraI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112zastawOlszewo, DrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112darowiznaŻebry-KonczanyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11331.08.1771intromisjaJózefMierzejewskiMierzejewo, Wojsze, RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11413.09.1770darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11413.09.1771zastawChełstowski i inniNakielskiStrzemieczne, Grabowo, OlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11513.09.1771kwitNakielscyStepnowskiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11513.09.1771kwitz Białobrzeskich ZaleskaŻebrowskiŻebry-Pieczyska, Żebry-OstrowyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11613.09.1771przypisOpęchowskiMierzejewskiOpęchowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11613.09.1771kwitMierzejewskiOpęchowskiOpęchowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1174.10.1771zapisŻebrowskiMierzejewskiMierzejewo-NogawkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1184.10.1771zapisWierzbowskiz Filochowskich WierzbowskaDzbenin-Pyszna-PachaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11819.10.1771darowiznaz Ciszkowskich TyszkaZaleskiKołakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11919.10.1771oblata skryptuMichałPrzyborowskiOstrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12026.10.1771darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12126.10.1771cesjaŻebrowscyŁempickiNożewo, Łaskarze, DobrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12130.10.1771zapisKumieńskiWysoczarskaSeroczyn, ZalesieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1229.11.1771kwitMierzejewski zwany KłosekMierzejewski zwany SzcześnikMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12323.11.1771zapisStrzemiecznyBiałobrzeskaStrzemieczne-NiemierzeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12323.11.1771darowiznaStrzemiecznyBrodowskiStrzemieczne-Niemierze, Strzemieczne-WiosnyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12423.11.1771darowiznaZaleskiGrabowskiGrabowo, OlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1257.12.1771cesjaŻebrowscyStepnowskiNożewo, Dobrołęka, StepnaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12624.12.1771cesjaDzwonkowski, z Mossakowskich DzwonkowskaZambrzyckiPrzytuły, Laskowiec, Wiśniewko, Poniekiew-Mała, Rzechowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12624.12.1771zapisZambrzyckiDzwonkowscyPonikiewI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12718.01.1772intromisjaMałgorzataz Wojszów MierzejewskaMierzejewo-Repki, Mierzejewo-PrzeczkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12718.01.1772manifestacjaGumkowski, z Mierzejewskich Gumkowskaz Wojszów MierzejewskaMierzejewo-Nogawki, Mierzejewo-RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12818.01.1772darowiznaTrzaskaTrzaskowieOpęchowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12910.02.1772zastawBiałobrzeskiHumięckiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12910.02.1772zapisBiałobrzeskiBiedrzyckiBiałobrzeg, BiedrzyceI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13013.02.1772abrenuncjacjaz Tyszków FilochowskaTyszkaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13113.02.1772zapisBełdyckiz Gniazdowskich BełdyckaMierzejewo-Janki-StareI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13122.02.1772zastawStepnowskiStepnowskiStepna-StaraI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13222.02.1772intromisjaJakubMierzejewski zwany WojcieszczykPrzeczki, Mierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13222.02.1772kwitTyszkaTyszkaMierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13322.02.1772zapisz Wysockich 1v Łempicka 2v ŻochowskaWiśniewskiChrostowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13426.02.1772cesjaz Czartoryskich ZaorskaMierzejewskiChrostowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13426.02.1772zastawBiałobrzeskiDzwonkowskiChojnówkoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13407.03.1772zastawMonińskiChełstowskiNożewo, Stepna-Michałki, NożewkoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13507.03.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaBiedrzyckiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13818.03.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13818.03.1772intromisjaŁukaszFilochowskiDąbek-PodkowaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13918.03.1772darowiznaŻebrowskiŻebrowskiNakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13918.03.1772darowiznaBiałobrzeskiStepnowskiBiałobrzeg, DrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14021.03.1772kwitBudnyz Białobrzeskich ŻebrowskaBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14021.03.1772zastawz Białobrzeskich ŻebrowskaBiałobrzeskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14121.03.1772zastawKoczakowskiBudzeńskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14124.03.1772cesjaCiszkowskiŻerańskiŻebryI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14124.03.1772darowiznaGierwatowskiGierwatowskiGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14201.04.1772cesjaKrukowskiMiłobędzkiKrukiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14204.04.1772darowiznaMamińskiMamińskiChrostowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14304.04.1772intromisjaZygmuntNiesiobędzkiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14311.04.1772kwitŻmijewscy i ŻerańskiMierzejewskiGrabowo, BobinI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14411.04.1772darowiznaŻerański i ŻebrowskiŁempickiŻerań-Mały, Żebry-Perose, Nożewo, NożewkoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14511.04.1772zastawStepnowscyGrabowskiOlszewo, GrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14513.04.1772cesjaGrabowskiZaleskiGrabowo, OlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14613.04.1772intromisjaLudwikStepnowskiCzarnowiec, BiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14613.04.1772darowiznaSietrzemieczny, GierwatowskiGromadzyński, z Chełstowskich GromadzyńskaStrzemieczne-Niemierze, Strzemieczne-Olexy, ChełstyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14725.04.1772darowiznaz Żebrowskich zwanych Prządzionik ChełchowskaŁempickiŻebry-Żabin, Nożewo, NożewkoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14725.04.1772cesjaKonarzewscyŁempickiNożewo, NożewkoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14825.04.1772darowiznaZaorscyFilochowskiSawały-Dolne, Sawały-SkarłupyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14902.05.1772oblata ordynansuSzymon TadeuszSuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14902.05.1772kwitBudziszewskiz Budziszewskich MierzejewskaMierzejewo-BryskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15002.05.1772zastawKrukowskiMiłobędzkiKrukiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15002.05.1772darowiznaNakielskiz Nakielskich ŻebrowskaNakłyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15202.05.1772zastawStruniawskiStruniawskiStruniawy, Mierzejewo-NogawkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15209.05.1772zastawZałęskiKrukowskiBiałobrzegI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15309.05.1772zastawBiałobrzeskiBudnyBiałobrzegI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15309.05.1772zastawStepnowskiBiałobrzeskiStepna-Michałki, Stepna-Stara, BiełobrzegI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15416.05.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15416.05.1772intromisjaJakubGromadzyńskiChełstyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15523.05.1772intromisjaStanisławZaleskiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15525.05.1772oblata uniwersałuSzymon TadeuszSuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15625.05.1772zapisStaniszewskiz Trzasków StaniszewskaTarnowo-PodosieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15730.05.1772darowiznaRostkowskiRostkowskiRostkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15712.06.1772zapisz Wojszów MierzejewskaTruszkowskiMierzejewo-Borowce, RepkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15712.06.1772intromisjaSzymon, Paweł, JanZałęscyNakłyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15812.06.1772zastawStruniawskiŻebrowskiStruniawy, GrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15820.06.1772kwitŻmijewscyJabłońskiŻochyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15920.06.1772zapisGumkowskiz Mierzejewskich GumkowskaWólkaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16027.06.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16027.06.1772przypisz Wysockich 1v Łempicka 2v ŻochowskaWiśniewskiChrostowo-WielkieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16101.07.1772dożywocieStrzemiecznyz Białobrzeskich StrzemiecznaStrzemieczne-NiemierzeI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16101.07.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16201.07.1772zapisRostkowskiz Zaorskich RostkowskaRostkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16204.07.1772intromisjaBaltazarRostkowskiMierzejewo-Przeczki, RostkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16304.07.1772dożywocieDzwonkowskize Skrodzkich DzwonkowskaLaskowiecI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16314.07.1772zastawKrukowskiŻebrowskiKruki, DrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16314.07.1772zastawKrukowskiŻebrowskiKrukiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16414.07.1772kwitCiskowskiKołakowskiCiskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16414.07.1772zastawKołakowskiKołakowskiCiskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16524.07.1772intromisjaAntoniStruniawskiStruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16524.07.1772intromisjaJakubStruniawskiStruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16624.07.1772kwitz Mostyłów KorytkowskaMostyłowieKorczaki, WierzbowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16727.07.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16708.08.1772darowiznaz Ogonowskich 1v Żebrowska 2v Dobrołęcka i ŻebrowscyDamięckiDamiętyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16814.08.1772zapisZaleskiz Konarzewskich ZaleskaStepna-MichałkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16929.08.1772oblata skryptuMichałChrzanowskiSuchciceI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17012.09.1772zastawStepnowskiWysockiDrężewo, Nakły, KrukiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17012.09.1772intromisjaWalentyMierzejewskiGrucele, Dzbenin-Pyszna-Pacha, OpęchowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17119.09.1772zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-NogawkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17119.09.1772zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Nogawki, Mierzejewo-WielgouchyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17203.10.1772zapisChoromańskiMierzejewskaChoromanyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17203.10.1772dożywocieBobińskiz Chełstowskich BobińskaBobinI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17310.10.1772zapisPomian Suskiz Zielińskich SuskaZamośćI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1743.11.1772zastawz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17519.12.1772cesjaMilewskiJakackiChoromany-Witnica, KutaskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17613.01.1773cesjaŻochowskiFilochowskiŻochy, SawałyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17627.01.1773kwitWysockiStepnowskiKruki, DrężewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17730.01.1773intromisjaJózefMierzejewskiMierzejewo-TomaszeI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17730.01.1773oblata skryptuSzymonSuskiOstrołękaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17806.02.1773zapisStepnowskiStepnowskiStepny-Michałki, Stepna-StaraI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17906.02.1773darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17906.02.1773darowiznaFilochowskiGałeckiŁadyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17906.02.1773zastawMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18006.02.1773intromisjaLeonGrabowskiGrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18006.02.1773zastawKorczakowskiMostyłKorczakiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18106.03.1773zastawDamięckiModzelewskiDamięty, GerwatyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18111.03.1773kwitDąbkowscyRykaczewscyChoromanyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18212.03.1773juramentAlexanderPełkoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18315.03.1773kwitNakielskiChełstowskiOlszewo, Strzemieczne, GrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18315.03.1773darowiznaWierzbowskiWierzbowscyDzbenin-Pyszna-PachaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)100v22.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Struniawy, NogawkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)100v25.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Nogawki, StruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)101v01.06.1771intromisjaMarcinMostyłKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)101v01.06.1771zastawDzwonkowskiŻebrowskiMierzejewo-WojszeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)102v20.06.1771zastawMierzejewskiDzwonkowskiNowawieś-Kujawy, Laskowiec, PrzytułyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)103v20.06.1771zapisDzwonkowskiz Mossakowskich DzwonkowskaLaskowiec, PrzytułyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)104v01.07.1771zastawKurpiewskiDobkowskiDobki, ŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)104v01.07.1771darowiznaMieczkowskiMieczkowskiMieczki-PoziemakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)105v01.07.1771cesjaMieczkowscyPonikiewskiPiski, Witnica-Pryki, MieczkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)105v01.07.1771kwitBiałobrzeskiGumkowskiDzbenin-Pyszna-PachaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)106v01.07.1771darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)106v01.07.1771kwitz Mierzejewskich MierzejewskaMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)107v01.07.1771zapisz Ciszkowskich TyszkaCiszkowskiCiskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)108v06.07.1771darowiznaz Tyszków MierzejewskaFilochowskiDąbek-Podkowa, Mierzejewo-Zapieczne, FilochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)108v06.07.1771zapisMierzejewskiz Tyszków MierzejewskaMierzejewo-Zapieczne, Mierzejewo-Jarnuty, Dąbek-PodkowaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)109v12.07.1771zastawWojszCzarkowskiMierzejewo-WojszeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)109v12.07.1771zastawZałęskiPerzanowskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)110v27.07.1771zapisŚlubowskiZbierzchowskiBrodowo-Kucze, Rembiszewo-RzembikiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)111vJaworki, GrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)111vzastawKaczyno-Stare, Żebry-OstrowyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112v31.08.1771oblata skryptuPrzyborowskiStarostwo OstrołęckieOstrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)113v13.09.1771darowiznaz Buczyńskich 1v Żochowska 2v DzierżanowskaDobkowskiWólka, DobkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)114v13.09.1771darowiznaz Nożewskich ZałęskaDzbeńskiZałęże-Rzezaki, Łaskarze, DobrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)115v13.09.1771darowiznaStrzemiecznyOchenkowskiStrzemieczne-Niemierze, OchenkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)116v20.09.1771intromisjaMichałDzbeńskiŁaskarzeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)116v25.09.1771darowiznaz Ciszkowskich ZałęskaCiszkowskiCiskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)117v4.10.1771cesjaFilochowscy i inniFilochowskiSawały, Milewo-Wielkie, WołkowceI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)118v19.10.1771oblata kontraktuZaruskiNogawczyńskiJunochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)119v26.10.1771intromisjaTadeusz i MateuszJaniszewscyMiastkowo, ZaruzieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)120v26.10.1771darowiznaChełstowskiŁempickiCisk, Nożewo, NożewkoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)121v9.11.1771intromisjaAdamŁempickiNożewo, NożewkoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)121v9.11.1771cesjaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)122v23.11.1771cesjaDamięckiStepnowskiStepna-MichałkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)122v23.11.1771zapisMierzejewskiz Wojszów MierzejewskaMierzejewo-Repki, Mierzejewo-BorowceI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)123v23.11.1771zastawBrodowskiZabielskiStrzemieczna-Wiosny, GołębieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)124v29.11.1771zastawz Żebrowskich ŻerańskaMierzejewskiŻerań, Mierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)124v29.11.1771zapisMierzejewskiz Żerańskich MierzejewskaMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)125v16.12.1771darowiznaTrzaskaTrzaskaOpęchowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)125v16.12.1771zastawKrukowskiKrukowskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)126v24.12.1771kwitDzwonkowski, z Mossakowskich DzwonkowskaZambrzyckiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)127v18.01.1772zapisMilewskiMierzejewskiMilewo-ŁosieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)127v18.01.1772zapisMierzejewskiMilewskaKołaki-ZagnatowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)128v18.01.1772intromisjaJan i MonikaGumkowscyMierzejewo-Przeczki, Mierzejewo-Nogawki, Mierzejewo-RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)128v10.02.1772zastawZałęskiMiłobędzkiBiałobrzeg, MiłobędzinI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)129v13.02.1772kwitOgonowscyNapiórkowscyOgony, ModzeleI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)129v13.02.1772darowiznaTyszkaFilochowskiDąbek-Podkowa, Mierzejewo-RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)130v13.02.1772zapisFilochowskiz Tyszków FilochowskaDąbek-Podkowa, Mierzejewo-RepkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)130v13.02.1772zapisz Wojszów MierzejewskaTruszkowskiMierzejewo-Repki, Mierzejewo-Borowce, Mierzejewo-WojszeI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)131v22.02.1772intromisjaFranciszekMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)131v22.02.1772intromisjaFelicjanTyszkaMierzejewo-Przeczki, Mierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)132v22.02.1772zapisMierzejewskiz Mierzejewskich MierzejewskaMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)132v22.02.1772zapisStepnowskiStepnowskiStepna-Stara, MichałkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)133v22.02.1772kwitTyszkowieFilochowskiPryki-WitnicaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)133v22.02.1772zastawFilochowskiWysockiPryki-WitnicaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)134v07.03.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaGrabowskiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)134v07.03.1772zastawz Załęskich StepnowskaŻebrowskiOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)135v09.03.1772oblata ordynansuFabian SebastianKleczeńskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)135v12.03.1772oblata uniwersałuMaciejŻaboklickiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)136v12.03.1772oblata uniwersałuMateuszTyszkaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)137v18.03.1772darowiznaChrostowskiChrostowskiChrostowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)137v18.03.1772zastawMieczkowskiMieczkowskiMieczki-PoziemakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)138v18.03.1772kwitChrostowskiChrostowskiChrostowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)138v18.03.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)139v18.03.1772darowiznaWysockiMieczkowskiMilewo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)139v18.03.1772zapisMieczkowskiz Wojszów MieczkowskaMilewo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)140v21.03.1772intromisjaWojciechChrostowskiMierzejew-Przeczki, Chrostowo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)140v21.03.1772darowiznaKorczakowskiNapiórkowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)141v24.03.1772zastawBiałobrzeskiBudnyBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)141v01.04.1772darowiznaZałęscyNakielskiNakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)142v04.04.1772zastawKrukowskiKrukowskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)142v04.04.1772zastawStepnowski, z Załęskich StepnowskaStepnowski zwany KacprzykOlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)142v04.04.1772darowiznaStruniawskiStruniawskiStruniawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)143v11.04.1772zapisŻmijewskiŻerańskiŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)143v11.04.1772przeniesieniez Chełstowskich 1v Strzemieczna 2 v Chodkowskaz Chełstowskich GromadzyńskaChełstyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)144v11.04.1772darowiznaZałęskiŁempickiKorczaki, Nożewo, NożewkoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)145v13.04.1772intromisjaAntoniNakielskiPrzystań, NakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)145v13.04.1772cesjaChoromańskiRostkowskiRostki-SuchodołI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)146v13.04.1772kwitStrzemieczny, z Bartnickich StrzemiecznaŁempickiNakły, NożewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)147v25.04.1772roboracjaZaorskiFilochowskiSawały-Dolne, Sawały-Skarłupy, Chrostowo-WielkieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)148v02.05.1772oblata ordynansuSzymon TadeuszSuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)149v02.05.1772zapisMierzejewskiz Budziszewskich MierzejewskaMierzejewo-BryskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)149v02.05.1772darowiznaKrukowskiMiłobędzkiKrukiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)150v02.05.1772kwitGumkowskiz Ładów TyszkaWólka, Łady, ZałuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)151v02.05.1772darowiznaz Dąbkowskich JarnickaGumkowskiDąbek-Milon, ZałuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)151v02.05.1772darowiznaStruniawskiStruniawskiStruniawyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)152v09.05.1772oblata skryptuJakubBieńkowskiZabieleI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)153v09.05.1772intromisjaAdamMamińskiChrostowo-WielkieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)153v09.05.1772kwitz Suchcickich CiszkowskaSuchcickiCiskI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)154v23.05.1772zastawDąbkowskiŻmijewskiŻochyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)154v23.05.1772intromisjaKarolMiłobędzkiKrukiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)155v25.05.1772cesjaChociszewskiStaniszewskiTarnowo-PodosieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)156v30.05.1772darowiznaDamięckiz Damięckich MierzejewskaDamiętyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)157v12.06.1772darowiznaStruniawskiŻebrowskiStruniawy, GrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)157v12.06.1772cesjaZacharkiewiczkonwent bernardynów w WidawieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)158v20.06.1772zastawGocłowskiŻmijewskiŻochyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)158v20.06.1772darowiznaz Korczakowskich MierzejewskaNapiórkowskiKorczakiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)158v20.06.1772kwitz Mierzejewskich GumkowskaMierzejewskiMierzejewo-Jarnuty, GierwatyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)159v20.06.1772kwitGumkowskiGumkowskiZałuski, WólkaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)159v20.06.1772zastawMierzejewskiSuskiNowawieś-KujawyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)160v27.06.1772cesjaCiszkowskiKołakowskiCiskI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)160v01.07.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)161v01.07.1772darowiznaNiesiobędzkiZałęskiKorczakiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)161v01.07.1772darowiznaz Zaorskich TyszkaZaorskiSawały-Dolne, Sawały-LeśneI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)162v04.07.1772zapisRostkowskiChoromańskiRostkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)163v14.07.1772zastawz Białobrzeskich 1v Białobrzeska 2v StepnowskaBiałobrzeskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)163v14.07.1772kwitCiskowskiCiskowskiCiskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)164v14.07.1772intromisjaStefan, Kazimierz i JadwigaMierzejewscyMierzejewo-Janki-StareI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)164v24.07.1772kwitZałęscyNakielskiNakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)165v24.07.1772darowiznaKrukowskiStepnowskiNakły, DrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)165v24.07.1772zapisKrukowskiz Chełchowskich KrukowskaNakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)166v24.07.1772zapisKorytkowskiz Mostyłów KorytkowskaWierzbowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)166v27.07.1772intromisjaLudwikStepnowskiNakłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)166v27.07.1772darowiznaOpęchowskiMierzejewskiOpęchowo, Dzbenino-Pyszna-PachaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)167v08.08.1772zastawOlszewskiBudniKaczyn-Stara-Wieś, Żebry-Ostrowy, Żebry-Chudek, BudneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)168v14.08.1772oblata skryptuKrzemucki?OstrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)168v14.08.1772zapisŻebrowskiz Białobrzeskich ŻebrowskaŻebry-Chudek, StepnaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)168v29.08.1772darowiznaz Mierzejewskich SuchcickaRostkowscy, MierzejewskiMierzejewo-Janki-Stare, Mierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)169v05.09.1772intromisjaJakub i Jakub oraz BartłomiejRostkowscy oraz MierzejewskiMierzejewo-Janki-StareI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)169v05.09.1772kwitŻebrowskiStepnowskiNakły, DrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)170v12.09.1772intromisjaŁukaszBobińskiCzarnowiec, Mierzejewo-JarnutyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)170v12.09.1772intromisjaWalentyDamięckiDamiętyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)171v19.09.1772dożywocieDobrołęckiz Wysockich DobrołęckaDobrołękaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)171v19.09.1772zastawDąbkowskiGumkowskiDąbek-Milan, GumkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)172v03.10.1772kwitDzbeńskiŁempickiDzbenin-Pyszna-Pacha, NożewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)172v03.10.1772kwitGierwatowskiGierwatowskiGrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)173v10.10.1772darowiznaDamięckiDamięckiDamiętyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)173v03.11.1772zapisz Chełstowskich OgonowskaCiskowskiCiskI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)174v21.11.1772darowiznaOlszewskiBiedrzyckiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)174v21.11.1772oblata skryptuAdamBębnowskiGlinkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)175v13.01.1773zapisz Zielińskich CzartoryskaZgrzebskiSuchcice, LaskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)175v13.01.1773zastawz Damięckich MierzejewskaŻebrowskiDamięty, KołakiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)176v27.01.1773zapisStepnowskiWysockiDrężewo, NakłyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)176v27.01.1773darowiznaWysockiStepnowskiKruki, DrężewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)177v30.01.1773zapisChełstowskiKaczyńskiStrzemieczne-Olexy, Kaczyn-ToboliceI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)178v06.02.1773zastawMierzejewskiMierzejewski, z Olszewskich MierzejewskaKaczyn-Stara-WieśI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)179v06.02.1773intromisjaWalentyDamięckiMierzejewo, DamiętyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)179v06.02.1773zapisz Kaczyńskich ŻebrowskaBiałobrzeskiKaczyn-Stara-Wieś, Białobrzeg-BliższyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17v15.11.1768kwitBiałobrzeskiKurpiewskiDzbenin-Pyszna-PachaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)180v06.02.1773darowiznaTrzaskaTrzaskowieOpęchowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)180v06.02.1773kwitMierzejewskiKaczyńscyKaczyn-ToboliceI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)180v06.03.1773zastawz Zagrzewskich StepnowskaKlickiOlszewoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)181v11.03.1773intromisjaStanisławFilochowskiSokołowo, Sawały-Dolne, Sawały-SkarłupyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)182v12.03.1773darowiznaBiałobrzeskiŁempickiBiałobrzeg, Mierzejewo-Czamrowina, Mierzejewo-WianczykiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)182v15.03.1773darowiznaSlaskiSlaskiKaczyn-Stara-WieśI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)183v30.03.1773kwitSulkowski i KostrzemskaMostowscyŁawyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)183v30.03.1773darowizna seu oblata skryptuBalcerMamińskiBiałobrzeg-KebleI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18v5.12.1768zapisDębińskiBudzyńskaDębinyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)19v14.12.1768roboracjaMierzejewscyBobińskiBobinI. D./A. D.Zamów za 80 zł + VAT
OZRO1105 (2)19v14.12.1768darowiznaMierzejewskiBobińskiBobinI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)20v17.12.1768intromisjaMaciejBobińskiBobinI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)20v02.01.1769darowiznaMierzejewskiMierzejewskiChrzczonyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)21v02.01.1769oblata wyroku zjazdowego*Milewo-ŁosieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)21v02.01.1769kwitKazłowskiŁempiccy i ChrostowskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)21v09.01.1769intromisjaJózefWądołkowskiRydzewo-Cwiejki, Zaruzie-GozdyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)22v09.01.1769lokacjaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-RepkiI. D./A. D.N. Bartłomiej niegdy Jakuba Mierzejewskiego syn, z Mierzejewa-Repk dziedzic zapisuje N. Walentemu niegdy Wojciecha Mierzejewskiego synowi, synowcowi swemu sumę 70 złp. w dniu dzisiejszym z rąk NN. Józefa i Walentego Mierzejewskich odebraną, z części tegoż zeznającego pochodzącą, na wszystkich swych dobrach, z prowizją roczną, sposobem prostego długu.
OZRO1105 (2)22v09.01.1769zapisMierzejewskiMierzejewskaI. D./A. D.N. Józef niegdy Walentego Mierzejewskiego syn zapisuje N. Teresie niegdy N. Wojciecha Mierzejewskiego córce z niegdy N. Heleną spłodzonej, pannie niezamężnej, na wszystkich swych dobrach sumę 70 złp., na podstawie kwitacji z wyroku zjazdowego sądu ziemskiego ostrołęckiego z dnia dzisiejszego(?).
OZRO1105 (2)23v11.01.1769kwitZaniewscy, Ossowscyurząd niniejszyGosie-LeśnicaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)23v11.01.1769zapisze Złotkowskich KorczakowskaZakrzewskiGerwaty, Korczaki, Mierzejewo-NogawkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)24v11.01.1769zapisSkarzyńskiMłodzianowskaGrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)24v11.01.1769kwitGumkowskiurząd niniejszyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)24v16.01.1769darowiznaWysockiZaleskiGrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)25v20.01.1769zapisz Filochowskich KleczkowskaGumkowskiMilewo-Tosie, Mieczki-PoziemakiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)25v20.01.1769intromisjaSebastian i MaciejChoromańscyChrzczonyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)26v28.01.1769darowiznaBiałobrzeskiKamionowskiKamionowo, Truszki-Sapki, Jakać-BorkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)26v28.01.1769zastawz Zaorskich ChoromańskaMierzejewskiChrzczony, ChoromanyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)27v01.02.1769zapisPerzanowskiSkarzyńskiBiałobrzeg-Bliższy, GrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)27v01.02.1769zapisSkarzyńskiz Perzanowskich TyborowskaGrabowoI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)28v11.02.1769intromisjaJanChrostowskiChoromanyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)28v11.02.1769zamianaStrzeszewskiMierzejewskiWiśniewo-WielkieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)29v23.02.1769kwitz Zagrzewskich Stepnowskaurząd niniejszyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)29v18.02.1769kwitCiokurząd niniejszyOstrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)29v18.02.1769kwitNakielski, Wysocki, Parzelskiurząd niniejszyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)30v03.03.1769kwitMierzejewscyTyszkaMierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)30v03.03.1768zastawTyszkaDobkowskiMierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)31v06.03.1769zastawGrabowskiNakielskiGrabowo, OlszewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)31v06.03.1769kwitMierzejewskiBudzeńskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)32v09.03.1769darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-RepkiI. D./G. N.N. Józef niegdy Józefa Mierzejewskiego syn, z Mierzejewa-Repk dziedzic daruje N. Wojciechowi niegdy Józefa Mierzejewskiego synowi, stamtądże dziedzicowi część swoją własną i dziedziczną, tj. jeden zagon ozimy w polu zwanym Klinowe, ciągnący się od miejsca zwanego Przecze do drogi zwanej Borowa między miedzami N. Macieja Chełstowskiego z jednej i tegoż darującego z drugiej strony, leżący w dobrach Mierzejewo-Repki, z całym swym prawem, użytkami, pożytkami.
OZRO1105 (2)33v18.03.1769zastawTrzaskaWierzbowskiOpęchowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)33v18.03.1769zapisz Ponikowskich KleczkowskaFilochowscySuskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)34v18.03.1769kwitWięckowskiFilochowscyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)34v18.03.1769cesjaz Dziedowiczów DzwonkowskaBabskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)35v18.03.1769zapisMostyłz Korczakowskich MostyłKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)35v18.03.1769kwitMierzejewscyOlszeskiKaczyno-Stare, Kaczyno-ToboliceI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)36v21.03.1769błędna protestacjaFranciszekMierzejewskiChoromanyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)36v04.04.1769oblata cesjiKorczakowskiŻelechowskiPrzeczkiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)37v08.04.1769kwitNiesiobęckiZałęskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)37v08.04.1769zastawZałęskiNiesiobęckiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)38v21.04.1769oblata zastawuWiśniewskiFilochowscyWiśniewo-Wielkie, Wiśniewo-Bajki, FilochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)39v21.04.1769zastawDąbkowskiChoromańskiDąbek-PodkowaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)40v13.05.1769oblata zastawuSarnackiOlszewskiŻmijewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)41v27.05.1769intromisjaAdamMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)42v06.06.1769kompromisŁempickiKlickiNożewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)42v20.03.1769oblata skryptuZakrzewskiOstrołękaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)43v14.06.1769zastawTyszkowieJabłońskiWiśniewo-WielkieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)44v04.07.1769intromisjaHilary FelixTrzaskaKleczkowo, Trzaski, Laskowiec, Przytuły, Dąbek-Podkowa, Opęchowo, Kurpie, Dzbenin-Pyszna-Pacha, Żyznowo, Bacze-MokreI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)44v04.07.1769intromisjaHilary FelixTrzaskaLaskowiec, Przytuły, Jemielite, RykaczeI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)45v04.07.1769zastawBobińskiBobińskiBobinI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)46v06.07.1769zastawDamięckiModzelewskiGierwaty, DamiętyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)46v06.07.1769oblata kontraktuDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)47v21.07.1769zapisCiszkowskiKwiatkowskaCiskI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)47v21.07.1769roboracjaNożewskiDzbeńskiŁaskarzeI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)48v21.07.1769darowiznaStepnowskiGlinkaŻebry-Pieczyska, Żebry-ChudekI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)48v21.07.1769kwitMierzejewskiDzbeńscy, z Dzbeńskich KurpiewskaDzbenino-Pyszna-PachaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)49v21.07.1769zapisKurpiewskiDzbeńskaKurpieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)49v21.7.1769oblata skryptuMichałDuczymińskiDzbeninI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)49v12.08.1769intromisjaPawełStepnowskiStepna-StaraI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)50v12.8.1769oblata skryptuKazimierzKrajewskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)50v12.08.1769oblata skryptuJózefBurzyńskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)50v12.8.1769intromisjaMichałDzbeńskiŁaskarzeI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)51v09.09.2769prorogacjaBukowskiMostowskiSusk, ŁawyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)51v09.09.1769zastawz Buczyńskich DzierżanowskaDobkowskiWólkaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)52v13.09.1769kwitStepnowskiGlinkaŻebry-Chudek, Żebry-PieczyskaI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)52v13.09.1769zamianaGumkowskiz Dobkowskich ZałuskaTyszki-Ciągaczki, ZałuskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)52v13.09.1769zastawMieczkowskiPiskowskiMieczki-Poziemaki, PiskiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)53v27.10.1769zastawStepnowskiDamięckiDamiętyI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)53v27.10.1769darowiznaz Zaleskich ZałęskaMierzejewskiŻebry-Grzymki, Żebry-Zwierzchlewo, KołakiI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)54v11.11.1769darowiznaŻebrowskiŻebrowskiŻebry-ChudekI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)54v11.11.1769intromisjaFranciszekTyszkaTyszki-NadboryI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)55v13.11.1769darowiznaSzabłowskiSzabłowscyMieczki-Poziemaki, Milewo-ŁosieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)55v24.11.1769darowiznaz Szabłowskich MieczkowskaSzabłowskiMieczki-Poziemaki, Milewo-ŁosieI. D./A. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)56v29.01.1770zapisWysoczarskiMierzejewskaWysocarzI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)56v29.01.1770zastawTrzaskaTruszkowskiOpęchowo, KurpieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)56v13.02.1770zapisCiszkowskiSuchockaCiskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)57v19.03.1770zastawStepnowskiChełstowskiStepna-MichałkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)58v23.03.1770recesjaDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)58v23.03.1770kwitDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)59v29.03.1770intromisjaAgnieszkaz Damięckich ŻebrowskaDamiętyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)59v29.03.1770darowiznaBiałobrzeskiBobińskiBiałobrzeg, Kaczyno-Stare, KrukiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)60v02.05.1770zastawOpęchowskiMierzejewskiOpęchowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)60v02.05.1770kwitMierzejewscyOpęchowskiOpęchowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)61v05.05.1770darowiznaMłodzianowskiŁempickiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)61v05.05.1770darowiznaz Korczakowskich MierzejewskaKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)61v05.05.1770dożywocieMierzejewskiMierzejewskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)62v11.05.1770intromisjaWojciechMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)63v23.05.1770zastawOpęchowskiWierzbowskiOpęchowo, Dzbenin-Pyszna-PachaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)63v23.05.1770zastawKonarzewskiBagieńskiNożewo, Stepna-MichałkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)64v06.06.1770zastawKorczakowskiNapiórkowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)64v06.06.1770zastawz Choromańskich ŁempickaChoromańskiChrostowo-Wielkie, KleczkowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)64v13.06.1770darowiznaCwalinaBuczyńskiBuczynoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65a13.06.1770zamianaŻochowskiTyszkaTyszki-CięgaczkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65av16.06.1770darowiznaTyszkaTyszkaTyszki-CięgaczkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65av20.06.1770intromisjaJakubŁadaŁadyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65b20.06.1770zastawGrabowskiMłodzianowskiOlszewo, DrężewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65b20.06.1770kwitMierzejewskiStruniawskiMierzejewo-Struniawy, Mierzejewo-NogawkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65bv20.06.1770zastawŻebrowskiGlinkaŻebry-PieczyskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65bv20.06.1770kwitz Mierzejewskich Mierzejewska zwana GącarzMierzejewski zwany ZachariaszI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65bv20.06.1770dożywocieMierzejewski zwany GącarzMierzejewskaMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)66v30.06.1770potwierdzenieBukowskiDąbrowski, z Bielawskich DąbrowskaSuskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)66v30.06.1770recesjaDąbrowskiBukowski, Dabrowski, BielawskiSuskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)67v30.06.1770prezentacja sumyAntoniBukowskiSuskI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)68v30.06.1770kwitGrabowskiGrabowskiGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)68v30.06.1770zapisMierzejewski dicti KłosekMierzejewska dicti KsikMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)68v30.06.1770zapisGumkowskiPędzichŁadyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)69v30.06.1770cesjaz Olszewskich Truszkowskaz Truszkowskich PodbielskaGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)69v09.07.1770kwitz Truszkowskich PodbielskaGrabowskiGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)70v09.07.1770roboracjaDuczymińscyz Bielawskich DąbrowskaCzernie-Kobylino, Prabuty-JemielisteI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)70v09.07.1770zastawDuczymińscyz Bielawskich DąbrowskaCzernie-Kobylino-Prabuty-JemielisteI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)71v14.07.1770zapisDzwonkowskize Skrodzkich DzwonkowskaPrzytuły, LaskowiecI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)71v14.07.1770darowiznaNiesiobędzcyNiesiobędzkiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)72v14.07.1770darowiznaKorczakowskiMostyłKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)73v21.07.1770zapisBudnyz Sulkowskich BudnaPruszki, ŁasiewityI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)73v21.07.1770dożywocieMierzejewski zwany Kalasaz Zaorskich MierzejewskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)73v21.07.1770oblata inwentarzaAntoniBiałobrzeskiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)74v04.08.1770zapisBuczyńskiz Dobkowskich BuczyńskaDobkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)74v04.08.1770zastawKonarzewskiZacharkiewiczNożewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)74v18.08.1770darowiznaŻochowskiŻochowskiŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)75v18.08.1770zastawŻochowskiŻochowskiŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)75v18.08.1770darowiznaMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany WojcieszczykMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)75v18.08.1770darowiznaMurawskiŻebrowskiŻebry-Kończany, ŻerańI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)76v23.08.1770kwitBudzyńskiKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)76v23.08.1770kwitBudzyńskiKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)78v05.09.1770kwitBudzyńskiKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)79v13.09.1770zastawz Suchcickich MierzejewskaMierzejewskiBobinI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)79v15.09.1770kompromisZaleski, ze Stepnowskich ZaleskaŁempickiGlinki-Jarzyły, NożewoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)80v15.09.1770dożywocieMierzejewskiz Mierzejewskich MierzejewskaI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)80v15.09.1770roboracjaDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)82v22.09.1770kwitMostyłowieKorczakowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)83v28.09.1770prorogacjaze Stepnowskich Zaleska, ZalescyŁempicki, StrzemiecznyGlinki-JarzyłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)83v28.09.1770kwitDzwonkowskiBiałobrzeskiChojnówko, BiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)84v29.10.1770roboracjaMierzejewscyMierzejewscyNowawieś-KujawyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)85v3.11.1770relacja z inhibicjiMierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)85v17.11.1770(?)darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)86v24.11.1770zapisMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)87v1.12.1770darowiznaSzabłowskiWysockiMieczki-Poziemaki, Milewo-ŁosieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)87v1.12.1770zastawGumkowskiMierzejewskiDamiany, KleczkowoI. D./G. N.N. Franciszek niegdy Tomasza Gumkowskiego syn, z Damian dziedzic, ziemi nurskiej i powiatu ostrowskiego mieszkaniec zastawia N. Janowi niegdy Piotra Mierzejewskiego synowi, z Kleczkowa dziedzicowi, szwagrowi swemu część swoją własną i dziedziczną, tj, w polu naprzeciw Malinowa jeden zagon jary ciągnący się od granicy gocłowskiej do granicy malinowskiej między miedzami żony wierzyciela z jednej i N. Krystyny [z Gumkowskich] żony N. Antoniego Chełstowskiego, zaś tegoż zeznającego siostry rodzonej z drugiej strony; także w polu jeden zagon ozimy ciągnący się i między miedzami jak wyżej; także w polu jeden zagon jary ciągnący się i między miedzami jak wyżej; także w polu jeden zagon ozimy poczynający się od drogi biegnącej do Wąsewa i ciągnący się do granicy malinowskiej między miedzami tychże jak wyżej; także w polu jeden zagon ozimy poczynający się od drogi za stodołami i ciągnący się do drogi wąsewskiej między miedzami tych, co wyżej; także w polu, w miejscu zwanym Przecze jeden zagon ozimy ciągnący się od głów do drogi laskowskiej między miedzami tych, co wyżej; także w polu jeden zagon jary ciągnący się od granicy gocłowskiej do granicy malinowskiej, [wszystkie] leżące w dobrach Damiany, z całym swym prawem i wszystkimi użytkami oraz pożytkami w sumie 72 złp. na trzy lata, a po wyjściu lat trzech aż do wykupna.
OZRO1105 (2)88v5.12.1770darowiznaSzabłowskiWysockiMieczki, Milewo-Dudziki, Milewo-ŁosieI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)88v5.12.1770cesjaDąbrowska z BielawskichDąbrowskiCzerznie, Prabuty, Kobylino-JemielisteI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)89v07.01.1771darowiznaMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany WojcieszczykMierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)90v01.02.1771zapisBobińskiChełstowskaBobin, Struniawy, Mierzejewo-JarnutyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)90v06.02.1771roboracjaMossakowski, z Załęskich MossakowskaDzwonkowskiPrzytuły, LaskowiecI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)91v06.02.1771zastawTyszkaDobkowskiMierzejewo-ZapieczneI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)92v02.03.1771darowiznaChądzyńskiGlinkaPienice, Glinki-JarzyłyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)92v02.03.1771zastawOpęchowskiWierzbowskiOpęchowo, DzbeninI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)93v29.03.1771intromisjaTomasz i DorotaNakielscyGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)94v13.04.1771cesjaDąbkowscyŻerańskiGrabowo, Bobin, Żerań-WielkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)94v13.04.1771lokacjaŻmijewskiŻerańskiŻochy, Żerań-WielkiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)96v01.05.1771zastawWierzbowskiChoromańskiChoromanyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)96v01.05.1771zastawŻochowskiŻochowskiŻochyI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)97v02.05.1771darowiznaNapiórkowskiNiesiobędzkiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)97v02.05.1771zastawNiesiobędzkiNapiórkowski, z Załęskich NapiórkowskaKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)98v11.05.1771zastawChełstowskiBudzyńskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)98v11.05.1771zastawz Krukowskich BiałobrzeskaPerzanowskiBiałobrzegI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)99v22.05.1771zastawGrabowskiZaleskiGrabowoI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)99v22.05.1771intromisjaJanNapiórkowskiKorczakiI. D./G. N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181124.05.1728kontraktZbysieńskaMorawskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181224.05.1728oblata skryptuZbysińskiGościckiPłockG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181324.05.1728darowiznaChyczewskiChyczewski, z Chyczewskich GoszczyckaChyczewo-Wielkie, Chyczewo-MałeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181424.05.1728dożywocieMakomaskiz Sułkowskich MakomaskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181524.05.1728darowiznaMianowskiChmielewski, Żabicki, ŁempickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181824.05.1728kwitz Kalksztejnów Mlicka, Mlickiz Rutkowskich Kalksztejn, KalksztejnowieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181924.05.1728zapisMlickiz Kalksztejnów MlickaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW181924.05.1728zapisBronowskiLwowskiBronowo-GąsioryG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811024.05.1728zapisLisowskiz Bronowskich LisowskaLisewo-DużeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811029.05.1728darowiznaDobrzenieckiDobrzenieckiSułkowo-JasionkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811129.05.1728kwitCieślińskiKłobukowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811229.05.1728cesjaKłobukowskiCieślińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811229.05.1728zapisz Krajewskich SzumańskaDobrenieckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811329.05.1728darowiznaz Szumańskich Święcicka, ŚwięcickiSzumańskiSzumanie-Pejory, Szumanie-GoślinyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811429.05.1728kwitSzulborskiŻukowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811529.05.1728zapisŻukowskiSzulborskaŻukowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811501.06.1728darowiznaCzachowskiOrłowskiCzachowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811601.06.1728dożywocieGrabiaze Stempowskich GrabiaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811701.06.1728kwitVobbe, Ciołek-PomatowskiKraszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811707.06.1728kwitOrlowskiKarskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811807.06.1728darowiznaz Kręciejewskich 1v Dziedzicka 2v Wolińska, Woliński, RostkowskiTrębińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811907.06.1728kwitWolińskiz Kręciejewskich 1v Dziedzicka 2v WolińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1811907.06.1728zapisWolińskiz Kręciejewskich 1v Dziedzicka 2v WolińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1812007.06.1728zapisBrudzińskiz Dramińskich GrabińskaCywinyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1812007.06.1728kwitz Rzeszotarskich SuleńskaCieszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1812107.06.1728zastawDzięgielewski, ze Stawiskich Dzięgielewskaz Rzeszotarskich SuleńskaWażyno, WażynkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1812209.06.1728cesjaWągrodzki, KucborskiJaroszewski, z Gumowskich JaroszewskaSłupskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1812409.06.1728testamentPiotrPaprockiStrupczewo-DużeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1812809.06.1728oblata skryptuZielińskiBo....kiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1812809.06.1728darowiznaZdziarscyKleniewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813010.06.1728darowiznaRościszewskiKompenhausen, z Dessier KompenhausenStopino-Pianki, Stopino-Kownałki, CiszynyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813114.06.1728zapisz Maliszewskich ChudzyńskaCieszewskiCieszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813114.06.1728darowiznaz Sokolnickich 1v Dobrosielska 2v Strusińska, DobrosielskiUmieńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813214.06.1728kwitKolczyński, z Pęszyńskich KolczyńskaPęszyńscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813314.06.1728zapis???Kolczyński, z Pęszyńskich Kolczyńskaz Pęszyńskich Kolczyńska???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813414.06.1728zastawUmieński, ze Strusińskich UmieńskaStrusińskiRycharcice, Drozdy, Jażdżewie, GnatyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813614.06.1728kwitZbysieński, z Pomianowskich ZbysieńskaKamieńskaDzierzązniaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813614.06.1728darowiznaz Mioduskich MęcińskaMioduskiMiodusyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813714.06.1728???MysińskiMęcińskaMęcino, MiodusyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813814.06.1728kwitKowalewskize Strusińskich UmińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813814.06.1728zapis???Umińskize Strusińskich UmińskaUmienino-Łubki, Ryucharcice-DrozdyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1813915.06.1728zastawMyśliński, z Dzięgielewskich MyślińskaDzięgielewskiKolęnice???, Ważynko, GrodkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814015.06.1728zapisMyślińskiz Dzięgielewskich MyślińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814015.06.1728dożywocie???Myślińskiz Dzięgielewskich MyślińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814115.06.1728darowiznaBledzewskiBarcikowski???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814217.06.1728darowiznaLisowskiLisowskiCzarnomino-Szlacheckie, Czachówko, ModzynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814217.06.1728kwitz Kuskowskich Lisowska, KuskowskiLisowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814317.06.1728zapisLisowskiz Kuskowskich LisowskaCzarnomino-SzlacheckieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814317.06.1728kwitLisowskiKuskowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814417.06.1728kwitz Kuskowskich Lisowska, KuskowskiKuskowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814417.06.1728dożywocieKuskowskiz Kuskowskich LisowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814417.06.1728kwitz Bogusławskich Strzeszewska, BronowskiStrzeszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814517.06.1728zapisStrzeszewskiz Bogusławskich StrzeszewskaStrzeszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814517.06.1728dożywocieStrzeszewskiz Bogusławskich StrzeszewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814617.06.1728zapisZgleniccyLisowskiZgleniceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814717.06.1728Lisowskiz Olszewskich ZglenickaZglenice-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814817.06.1728kwitze Strupczewskich Białkowska, Strupczewskie, GumińskiŻukowski, ze Strupczewskich ŻukowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814817.06.1728kwitRuszkowskiPaprockiRuszkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1814917.06.1728zastawRuszkowskiBiałkowski, ze Strupczewskich Białkowska, StrupczewskieRuszkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815017.06.1728cesjaKierscyBrzeskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815117.06.1728???ŁempińskiŁempińskiKraszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815218.06.1728kwit???KruszewskiKruszewskiKruszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815318.06.1728kwitKruszewskiKruszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815418.06.1728zapisKruszewskiŻochowskiKruszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815518.06.1728kwitBromirskiZboińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815518.06.1728cesjaZboińskiZboińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815619.06.1728cesjaGoryszewskiGoryszewskiWifecznia, BąkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815819.06.1728ratyfikacja kontraktuMłodzianowskiGoryszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815819.06.1728darowiznaMaławskiKowalskiKowaleG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815919.06.1728oblata kwitu???Rostkowskiz Brudzyńskich 1v Brudzyńska 2v MiarkowskaRostkowo, BrudzynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1815919.06.1728zastawz Kamińskich Czachorowska, CzachorowskiTłubickiŻółtowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816019.06.1728zapisCzachorowskiz Kamińskich CzachorowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816119.06.1728dożywocieSmardzewskiz Kraśniewskich SmardzewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816119.06.1728zastawGościńscyGościńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816219.06.1728zapisz Miszewskich BarcikowskaMuszewskiBarcikowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816319.06.1728zapisWołkowiczz Kotlewskich WołkowiczG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816419.06.1728darowiznaKorytowskiTychockiPrzedpełce-KościołkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816419.06.1728zapisLeszczyńskiz Gościckich LeszczyńskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816519.06.1728kwit???KoskowskiKoskowskiKoskowo-BogusądyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816619.06.1728darowiznaKoskowskiKoskowski, z Kowalewskich KoskowskaKoskowo-Bogusądy, Koskowo-Broniszewice, Koskowo-TrojanyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816719.06.1728ugodaSzymborskiKamieńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816819.06.1728kwitGoszczyccyZbyszyńscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1816922.06.1728zastawKozierowski, z Borowskich KozierowskaSuleńskiKoziróg-RzecznyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817022.06.1728kwitSuskiKozierowski, z Borowskich KozierowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817022.06.1728darowiznaSuleński, z Pomianowskich SuleńskaKompenhausen, z Dessier KompenhausenMirzęcino, Nieszawy, ŁukomieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817222.06.1728cesjaz Pomianowskich Szuleńska, SzuleńskiKompenhausen, z Dessier KompenhausenŁukomieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817322.06.1728zapisSzuleńskiz Pomianowskich SzuleńskaKozerki???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817322.06.1728cesjaz Miszewskich SuleńskaKompenhausen, z Dessier KompenhausenG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817422.06.1728ratyfikacja kontraktuSuleński, z Pomianowskich SuleńskaKompenhausen, z Dessier KompenhausenŁukomie, Mirzęcino, NiszawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817522.06.1728kwitSuleński, z Pomianowskich SuleńskaKompenhausen, z Dessier KompenhausenŁukomie, Mirzęcino, NiszawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817522.06.1728zastawNiedroskiZglenickiMańkowo, NiedróżG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817723.06.1728zapisCywińskiz Koziebrodzkich SękowskaBorzęcinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817723.06.1728kwitSuleński, z Pomianowskich SuleńskaKompenhausen, z Dessier KompenhausenG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1817823.06.1728oblata darowiznyRutkowski???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818023.06.1728zastaw???Świeżyński, ze Świerczyńskich ŚwieżyńskaCieszewskiMiakowo, ZawadyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818123.06.1728kwitRybickiŚwieżyński, ze Świerczyńskich ŚwieżyńskaMijakowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818223.06.1728kwitJaroszewski, z Malewskich JaroszewskaMalewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818323.06.1728zapisJaroszewskiz Malewskich JaroszewskaZagrobaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818323.06.1728zapisŚwięcickiz Szumańskich ŚwięcickaWiechciewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818423.06.1728kwitz Gajewskich Śnieżawska, z Gajewskich WieleckaŚwięcickiWiechciewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818423.06.1728zapisUmiński, z Druchowskich Umińskaz Gajewskich Śnieżawska, z Gajewskich Wielecka, SzomańskiDruchowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818523.06.1728???ZglenickiGurscyZgliczyno, Struże-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818623.06.1728CesjaIzbickiz Rumińskich MdzewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818623.06.1728darowiznaWołowskiBarcikowskiMała-Wieś, Nizino, Wyzgi, Lędzice, ArciszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818823.06.1728zapisBarcikowskiRybickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818823.06.1728kwitMakomaskiUmiński, z Druchowskich UmińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1818923.06.1728darowiznaBorowscySzydłowskiŻuromin, Poniatowo,PietrzykG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819023.06.1728kwitz Bobrowskich ZgliczyńskaBobrowscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819123.06.1728cesja???z Żukowskich 1v Chudzeńska 2v Bartkowska, Bartkowski, ChudzeńscyMlickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819123.06.1728zapisChudzeńskiChudzeńscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819223.06.1728kwitz Szumańskich Gołecka, GołeckiSzumańskiSzumanie-Pejory, Szumanie-GoslinyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819323.06.1728kwitz Cywińskich 1v Miaczyńska 2v Dobrska, Dobrskiz Miączyńskich MiączyńskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819323.06.1728zapisDobrskiz Cywińskich 1v Miączyńska 2v DobrskaKraszewo, ????G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819423.06.1728ratyfikacja kontraktuSzydłowskiGórskiBrzozowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819423.06.1728zastawSzydłowskiGórskiBrzozowo, Dąbrówka, Pechyrze, WólkaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819523.06.1728kwitz Pientowskich Lisowska, z Kobiernickich 1v Jaroszewska 2v DębowskaKobiernickiLubowidzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819723.06.1728zapisJaroszewskiz Kobiernickich 1v Jaroszewski 2v DębowskiGołocinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819823.06.1728zastaw???Uskrzyńskiz Nieborskich UskrzyńskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819923.06.1728kwitZgliczyńskiZgliczyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW1819923.06.1728zapisZgliczyńskiZgliczyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110023.06.1728kwitRościszewskiZielińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110123.06.1728kwitWskrzesieńskiMosakowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110123.06.1728zapisMosakowskiZembrzuskiZberoż-KmiecyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110223.06.1728oblata skryptuz Glińskich KołuckaGlińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110323.06.1728zapisGórskiKrępskiBrzozowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110323.06.1728potwierdzenie komplanacjiMosakowskiZembrzuskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110423.06.1728cesjaz Kempskich 1v Rościszewska 2v Narzymska 3v ZdrojewskaZdrojewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110523.06.1728ratyfikacja kontraktuSąmpławski, z Szydłowskich 1v Krępska 2v SąmpławskaKrępskiKuciceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110523.06.1728darowiznaz Szydłowskich 1v Krępska 2v SąmpławskaKrępskiLekowo, Lekowice, Pniewo, Zberóż, ZberożekG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110723.06.1728zapisSąmpławskiz Szydłowskich 1v Krępska 2v SąmpławskaKuciceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110723.06.1728zapisKrępskiz Krępskich 1v Rościszewska 2v Narzymska 3v Zdrojewska 4v Konuska???LekowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110823.06.1728kwitze Strusińskich Zglenicka, ZglenickiStrusińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110923.06.1728zapisZglenickize Strusińskich ZglenickaZglenice-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18110923.06.1728kwitze Strusińskich 1v Dobreniecka 2v KokoszczyńskaStrusińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111023.06.1728kwitKokoszczyńskiStrusinskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111023.06.1728zastawStusińskiKokoszczyński, ze Strusińskich 2v KokoszczyńskaŁysakowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111123.06.1728zapisŻółtowskiz Bobrowskich ŻółtowskaŻółtowo-Żuki, ???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111223.06.1728zastawKłobukowskiŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111323.06.1728kwitKoziebrodzkiRościszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111323.06.1728kwitz Umierzyskich 1v Bogdańska 2v Olszewska i inniKoziebrodzcyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111423.06.1728???Umierzyskiz Bogdańskich UmierzyskaKoziebrody, MalczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111523.06.1728kwitUmierzyskiz Umierzyskich 1v Bogdańska 2v Olszewska, BogdańscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111523.06.1728kwitz Malewskich 1v Koziebrodzka 2v Balińska, Balińskiz Koziebrodzkich KosińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111623.06.1728zapisPiniński???KarsyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111623.06.1728zapisz Kobiernickich 1v Pientowska 2v LisowskaDobrenieckiZołszynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111723.06.1728kwitz Pientowskich Czachorowska, Czachorowskiz Kobiernickich 1v Pientowska 2v LisowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111823.06.1728zastawDobrenieckiCzachorowski, z Pientowskich CzachorowskaJasionka???, KobiernikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18111923.06.1728kwitze Zgliczyńskich 1v Smolska 2v Głażewska, GłażewskiZgliczyńscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112023.06.1728kwitGłażewskize Zgliczyńskich 1v Smolska 2v ZgliczyńskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112023.06.1728zapisGłażewskize Zgliczyńskich 1v Smolska 2v ZgliczyńskaTyski-Wielkie, Tyski-MałeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112123.06.1728???ZgliczyńskiZgliczyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112123.06.1728kwit???Kokoszczyński, ze Strusińskich 1v Dobreniecka 2v Kokoszczyńskaz Dobrenieckich KamińskaLisowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112123.06.1728kwitz Pinińskich Przeradzka, PrzeradzkiPiniński i inniG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112223.06.1728zastawStarorypińskiz Pinińskich 1v Dobreniecka 2v Karwosiecka 3v Przeradzka, KarwosieccySzaniecG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112323.06.1728zastaw???z Pinińskich Przeradzka , PrzeradzkiRzeszotarskiKowalkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112423.06.1728zastawRzeszotarskiStraszewskiKowalkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112525.06.1728zapisWołowskiKowalewskiŁaniecko???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112625.06.1728kwitSyscy, Kruszczeński, KleniewscyLasoccyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112725.06.1728darowiznaŻółtowskiŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112825.06.1728zapisPrzedpełskiCzachorowskaPrzedpełce-KiełbasyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112825.06.1728???z Trębińskich Czachorowska, CzachorowscyPrzedpełskiMęczeninoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18112925.06.1728kwitNałęcz, z Cieszewskich NałęczCieszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113025.06.1728???ChalińskiPaprockiWięcławice, MyślibórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113125.06.1728kwitGoszczyński, z Goszczyńskich TrębińskaWolińscyTrembinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113125.06.1728zapisWolińskiChudzeńscyTrembinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113225.06.1728darowiznaKolczyńskiMęcińskiTrembinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113325.06.1728kwitSękowski, RycharskiMazowieckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113325.06.1728zapisCieszewskiz Modzelewskich KęsickaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113425.06.1728kwit???z Modzelewskich KęsickaKęsickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113525.06.1728darowiznaChudzyńskiCieszewskiCieszewo-DużeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113525.06.1728kwitJaroszewskiMiszewskiZagróbkaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113625.06.1728zastawMiszewskiJaroszewskiZagróbkaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113725.06.1728cesjaz Męcińskich TrębińskaMęcińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113725.06.1728zapisJaroszewskiz Męcińskich TrębińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113825.06.1728kwitz Koziebrodzkich Kosińska, KosińskiMalewscyMalewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113825.06.1728kwitKłobukowscyDobrenieckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113925.06.1728cesjaz Winnickich Cieślińska, WinnickiKłobukowscyZdziembórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18113925.06.1728kwitMalewskiz Koziebrodzkich Kosińska, KosińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114025.06.1728kwitz Winnickich CieślińskaWinnickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114025.06.1728zapisDobrskiStarczewskiRybitwy, ???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114125.06.1728zapisStarczewskiz Dobrskich StarczewskaStarczewo-ChomątkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114125.06.1728zapisz Kobiernickich 1v Pientowska 2v Lisowska, PientowskiMiszewskaZołszynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114225.06.1728zapisMiszewscyz Kobiernickich 1v Pientowska 2v LisowskaGolesinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114225.06.1728zapisZglenickiz Pientowskich ZglenickaWęgrzynowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114325.06.1728kwitz Pientowskich Zglenickaz Kobiernickich 1v Pientowska 2v Lisowska, PiętowscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114325.06.1728kwitMiłobędzki, z Żołądowskich MiłobędzkaZielińskiWkra, GilnoieckG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114425.06.1728zapisModzelewskiMiłobędzki, z Żołądowskich MilobędzkaModzele, Kraszewo, Skrzynki???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114525.06.1728darowiznaz Dąbrowskich Bromierska, BromierskiSokołowskiMontowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114625.06.1728zapisBromierskiz Dąbrowskich BromierskaBromierz-Wielki, MątowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114725.06.1728potwierdzenie???SokolnickiBromierskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114725.06.1728cesjaz Rościszewskich CiołkowskaRościszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114825.06.1728kwit???StarczewskiStarczewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114825.06.1728darowiznaz Żółtowskich Umińska, ŻółtowscyUmierzyskiZołczyno-Przechy, MyszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114925.06.1728zapisUmierzyskiz Żółtowskich Umierzyska, ŻółtowskaZołczynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18114925.06.1728darowiznaz Dobrosielskich 1v Rudowska 2v Gutkowska, GutkowskiRudowskiDobrosielice-ZalesieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115025.06.1728kwitGutkowskiz Dobrosielskich Rudowska, RudowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115125.06.1728zapisRudowskiz Kosińskich BromierskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115125.06.1728zastawSokolnickiz Rościszewskich CiołkowskaOpatowiecG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115225.06.1728zapisRościszewskiSokolnickiChraponiaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115325.06.1728cesja???NadratowscyWołowski, KolczyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115425.06.1728darowiznaKowalewskiKowalewskiKowalewo-Skorupki, Kowalewo-SuleG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115425.06.1728zapisKowalewskize Zglenickich KowalewskaKowalewo-SkorupkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115525.06.1728???ze Zglenickich Kowalewska, KowalewskiZglenickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115525.06.1728zastawMiszewskiSmardzewskiZagrobkaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115625.06.1728cesjaKrajewskiKęsickiSulerzyceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115625.06.1728zapis???TrzcińscyLisowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115725.06.1728darowiznaSzydłowskiZamojskiŻuromin, PoniatówG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115825.06.1728kwitSzydłowskiZamojskiŻuromin, PoniatówG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18115925.06.1728oblata skryptuKruszewscyMalewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116125.06.1728kwitMutaczewskiZamojskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116225.06.1728darowiznaPrzeradzkiSzydłowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116325.06.1728potwierdzenie rezygnacji???SzydłowskiPrzeradzkiChromakowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116425.06.1728darowiznaŻółtowskiŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116428.06.1728kwitCiecierski, z Kocięckich Ciecierskaz Kocięckich Ciecierska???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116528.06.1728dożywocieCiecierski, z Kocięckich Ciecierskaz Kocięckich CiecierskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116528.06.1728???ŻórawscyLasocki, z Żórawskich LasockaRadzanowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116728.06.1728cesjaŻórawskiŻórawski i inniG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116728.06.1728cesja???z Chądzyńskich Worońska, WorońskiCiecierskiŁempinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116828.06.1728kwit???z Chądzyńskich Worońska, WorońskiCiecierskiŁempinkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116928.06.1728darowiznaz Chądzyńskich Worońska, WorońskiChądzyńskiChądzyno-KrusieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18116928.06.1728darowiznaOstrzykowskiWoroński, z Chądzyńskich WorońskaŁempino-Małe, ChądzynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117028.06.1728kwitMazowieckiNiszczyckiZągotyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117128.06.1728zapisŻółtowskiMazowieckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117228.06.1728kwitMazowieckiMazowieccyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117228.06.1728kwitMazowieccyMazowieckiZągotyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117428.06.1728zapisBorowskiKozierowskiZiembórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117428.06.1728zapisObrembskiBorowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117528.06.1728zastawKamińskiz Borowskich 1v Wiśniewska 2v PaprockaKamienie-Kotowe???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117628.06.1728kwitKotarskiKamińscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117728.06.1728kwitMlickiMlickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117728.06.1728zapisMlickiBobrowscyBronowo-KmiecieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117830.06.1728darowiznaBrzechowskiŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18117930.06.1728cesjaWyciałkowski, z Wyciałkowskich LisowskaTrzciński, Zdziemborski, StrupczewskiKłobukowo-ŁyszczeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118030.06.1728zastawChyczewski, z Dębów ChyczewskaChyczewskiChyczewo, ChyczewkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118130.06.1728kwitBietkowskiBromierskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118230.06.1728darowiznaSzczerbina, GłuskiNiszczyckiŁaniętaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118230.06.1728cesjaBrudzińskiLisowskiLisowo-DużeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118330.06.1728kwitze Śniechowskich Turska, TurskiBorowskiKokoszczynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118430.06.1728zapisTurskize Śniechowskich TurskaCzachorowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118430.06.1728kwitJonczewskiŻukowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118630.06.1728kwitz Manowskich Czarnomska, CzarnomscySierakowscyLubowidzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118730.06.1728kwitKuskowski, Koskowskaz Dobrenieckich Molska, MolskiŻółtowo-ŻabikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118830.06.1728darowiznaz Dobrenieckich Molska, MolskiKolczyńskiŻółtowo-ŻabikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118930.06.1728kwitz Dobrenieckich Molska, MolskiKuskowskiŻółtowo-ŻabikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18118930.06.1728zapisGutowskiKoskowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119030.06.1728kwitDobrenieckiDzięgielewskiDobrenice-Wielkie, Dobrenice-MałeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119030.06.1728zastawDzięgielewski, z Witkowskich DzięgielewskaObrembskiDobrenice-MałeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119130.06.1728zapisŚniegockiKowalewskiKrajkowo, ŚniegocinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119130.06.1728darowiznaBledzewskiZglenickiDobaczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119301.07.1728zapisZaborowskiz Bromirskich Gadomska, z Bromirskich Olszewska, BromirskaSzczepkowo, JeżewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119301.07.1728kwitGadomski,z Bromirskich Gadomska, z Bromirskich Olszewska, BromirskaSzczygowski, z Karnkowskich SzczygowskaKobiernikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119501.07.1728zapisGadomskiz Bromirskich GadomskaKobiernikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119501.07.1728kwitz Karnkowskich 1v Zboińska 2v Szczygowska, Żernickiz Bromirskich Gadomska, z Bromirskich Olszewska, BromirskaKobiernikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119601.07.1728kwit???MazowieckiZaborowskiSzczepkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119701.07.1728kwitBątkowscyStrupczewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119701.07.1728zapisGorzechowski, ze Strupczewskich GorzechowskaBatkowskieGorzechowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119801.07.1728kwitz Lisowskich SuchodolskaObrembskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119801.07.1728zapisGumińskiz Lisowskich SuchodolskaŁukoszyno-BorkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18119901.07.1728darowiznaZglenniccyBorowskiZdziembórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120001.07.1728kwitZglenniccyBorowskiZdziembórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120001.07.1728kwitz Łukowskich Machcińska, MachcińskiŁukowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120001.07.1728zastawZglenickiz Łukowskich MachcińskaDobaczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120201.07.1728kwitŁukowskiMachcińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120201.07.1728kwitDzięgielewskiKrajewskiDzięgielewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120301.07.1728darowiznaBrudzińskiBrudzińscyBrudzino, Rostkowo, StrzeszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120401.07.1728kwitBledzewskaZglenickiDobaczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120401.07.1728dożywocieMachcińskiz Żukowskich MachcińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120501.07.1728zastawCzarnomskiMalanowskiDobaczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120501.07.1728zastawWłoczewskiWłoczewskiWłoczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120601.07.1728kwitz Grabiów Święcicka, ŚwięciccyŚniegockiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120701.07.1728kwitKorzybskiKruszewskiKruszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120701.07.1728kwitz Bobrowskich 1v Wiśniewska 2v PaprockaPaproccyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120801.07.1728???z Grabiów Święcicka, ŚwięcickiŚwięcickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120801.07.1728kwitŚwięcickiz Grabiów ŚwięcickaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120801.07.1728zapisGutkowski, z Mijakowskich Gutkowskaze Strusińskich 1v Dobrska 2v NiesiołowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18120903.07.1728kwitz Gorzechowskich Dzięgielewska, DzięgielewskiGorzechowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121003.07.1728zapisDzięgielewskiz Gorzechowskich DzięgielewskaUmienino-ŻelaskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121003.07.1728kwitz Gutkowskich Czachowska, CzachowskiGutkowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121103.07.1728zapisCzachowskiz Gutkowskich CzachowskaMęcienino-Małe???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121103.07.1728???Czachowskiz Gutkowskich CzachowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121103.07.1728kwitSulborski, z Chyleńskich 1v Miłodroeska 2v SulborskaGembarthG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121203.07.1728zapisMirzeńskiSulborski, z Chyleńskich SulborskaTurza-DurzaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121303.07.1728cesjaKarwowskiGościńscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121403.07.1728???ZbysieńskiBłomieńskiZbysino-OtrakoweG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121405.07.1728kwitze Stupeckich Satkowska, SatkowskiStupeckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121505.07.1728zapisSatkowskize Stupeckich SatkowskaPomianowo-Dzierki, Satkowo-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121505.07.1728zapisMalanowskiz Kowalewskich MalanowskaMalanowo, MalanówkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121605.07.1728zapisKowalewskiMalanowskiKokoszczynG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121605.07.1728kwitz Malanowskich Zglenicka, ZglenickiMalanowscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121705.07.1728zapisZglenickiz Malanowskich ZglenickaŻórawinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121705.07.1728zapisz Koskowskich Zglenicka, ZglenickiZglenickiŻórawinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121805.07.1728dożywocieNiedroskize Zdziarskich NiedroskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121805.07.1728zapisStupeckiz Sułkowskich StarczewskaKarwowo-ObłąkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121905.07.1728kwitze Satkowskich StarczewskaSatkowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121905.07.1728kwitz Bełkowskich GoszczyńskaGoszczyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18121905.07.1728zapisDłużniewskiz Bełkowskich GoszczyńskaDłużniewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122005.07.1728darowiznaStrzeszewskiStrzeszewscyStrzeszewo-KuliszkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122105.07.1728cesjaStrzeszewskiStrzeszewscyStrzeszewo-KuliszkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122105.07.1728zapisNiszczyckiz Bileńskich 1v Gąsecka 2v ZaborowskaPłaciszewo, PłaciszewkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122205.07.1728kwitZaborowskiKanigowskiPłaciszewo, PłaciszewkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122305.07.1728kwitŻółtowscyKoskowskiBiałoskóryG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122305.07.1728zapisŻółtowskiŻółtowskiBiałoskóryG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122405.07.1728kwitz Zzelskich DzięgielewskaGorzechowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122505.07.1728zapisStrzeszewskiz Goszczyckich StrzeszewskaStrzeszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122505.07.1728zapisNiszczyckiz Karskich KucharskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122605.07.1728z Karskich KucharskaMłockiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122705.07.1728dożywocieStrzeszewskiz Goszczyckich StrzeszewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122705.07.1728zastawKoskowskiKoskowskiKoskowo, StradzewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122805.07.1728kwitMiłodrowskiSzygowski, z Karnkowskich SzygowskaMiłodróż, WłoczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18122905.07.1728zapis???MiłodrowskiMiłodrowskiMiłodróż, Włoczewo, KobiernikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123005.07.1728zastawDzięgielewskiz Zrzelskich DzięgielewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123107.07.1728zastawz Męcińskich Czachorowska, CzachorowskiChudzyńscy, Rostkowski, z Chudzyńskich RostkowskaSędekG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123207.07.1728kwitLeszczyńskiTrębiński, ŻochowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123307.07.1728komplanacjaZboińskiZboińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123607.07.1728zapisz Ważyńskich SułkowskaLeszczyńskiTrzcinnoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123607.07.1728darowiznaSułkowscyLeszczyńskiTrzcinnoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123707.07.1728zapisLeszczyńskiz Sułkowskich LeszczyńskaLeszczynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123707.07.1728kwitMirzeńscyMirzeńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123807.07.1728kwitSatkowskiGoszczycki, z Goszczyckich Goszczycka???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123807.07.1728kwitSatkowskiGoszczycki, GoszczyckieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123907.07.1728kwitTurowscyMańkowskiMańkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18123907.07.1728zastawMańkowskiGoszczyckiBełkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124007.07.1728zastawMańkowskiGoszczyckiMańkowo, PetrykozyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124207.07.1728inwentaryzacja majątku???FranciszekKomońskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124307.07.1728???MałowieskiBromirskiRdułtowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124307.07.1728dożywocieDziwanowskiz Mokowskich DziwanowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124407.07.1728kwitSąchoccy, z Sąchockich LeszczyńskaŁoniewscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124407.07.1728zastaw???Leszczyńskiz Sąchockich Leszczyńska, LeszczyńskaSąchocinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124507.07.1728zapisRogozińskiJanowskiJuryszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124507.07.1728kwitNadratowskiGutkowscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124607.07.1728zastawGutkowscyNadratowski, GutkowskiGutkowo, WardułkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124707.07.1728zapisNadratowskiz Gutkowskich NadratowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124707.07.1728kwit???z Gutkowskich Nadratowska, NadratowskiGutkowscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124807.07.1728kwitz Charzyńskich Głażewska, GłażewskiPinińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18124907.07.1728zapisKorzybscyz Charzyńskich GłażewskaModzewko, Tyski-Małe, JarocinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125007.07.1728kwitz Gotkowskich ŁażewskaKorzybscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125107.07.1728kwit???DzięgielewskiMiłodrowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125107.07.1728???Cisczeski???PepłowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125107.07.1728zastawPepłowskiDziedzickiPepłow-NagórneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125207.07.1728kwit???DziedzickiJeżSambórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125307.07.1728zapisJeżBurakowskiSambórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125407.07.1728zapisBarcikowskiLisowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125510.07.1728kwitz Głuszkowskich Mostowska, MostowskiGłuszkowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125510.07.1728zastawKosińscyz Głuszkowskich MostowskaTurz-MałaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125610.07.1728zapisKosińscyz Głuszkowskich MostowskaUjazdowo-OchnioweG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125710.07.1728kwitGłuszkowskiMostowskiTrzaskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125710.07.1728kwitMostowskiGłuszkowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125810.07.1728zastawGłuszkowskiZbrożekTrzaski, WieluńG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125810.07.1728kwitWinnicki, Machcińskiz Gutkowskich Charzyńska, CharzyńscyCharzynyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18125910.07.1728potwierdzenie komplanacjiMakomascyze Szczygłowskich 1v Zielińskich 2v Makomaska i inniJabłonowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126010.07.1728zapisCiecierskiWinnickiCiecierskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126110.07.1728zapisz Gutkowskich CharzyńskaWinnickiCharzyny-DłużyceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126110.07.1728zapisz Gutkowskich CharzyńskaWinnickiCharzyny-DłużyceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126210.07.1728???WinnickiCharzyńskaCharzynyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126210.07.1728kwitCiecierskiCiecierskiCiecierskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126310.07.1728kwitCiecierskiCiecierskiŁempinkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126310.07.1728kwitKrajewscyKrajewskiŻochow-KrajewiceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126410.07.1728???KrajewscyKrajewskiKrajewice,???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126510.07.1728kwitz Rudowskich Dombrowska, Dombrowszcy, Miszewski, Męcińscyz Męcińskich CzachorowskaDobrsk-LeliceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126510.07.1728zapisJaroszewskiz Dombrowskich Rudowska, Dombrowscy, MęcińscyZagrobaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126610.07.1728kwitMakomascyRudzińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126710.07.1728kwitMakomascyŻórawskiKoziebrodyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126710.07.1728kwitDzięgielewski, z Moszczyńskich DzięgielewskaStarorypiński, z Gajewskich StarorypińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18126810.07.1728zapisZboińskiz Moszczyńskich DzięgielewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127010.07.1728cesjaJeżewscyŚniegockiGrabie-PrzednieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127010.07.1728darowiznaZrzelski, z Turskich ZrzelskaGorzechowskiMysłakowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127110.07.1728zapisKozłowskiKoziebrodzkiKozłowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127110.07.1728kwitGirzyńscyKorytowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127210.07.1728zastawGirzyńskiGirzyńskieBronowo-GąsioryG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127210.07.1728kwitz Piaseckich WieluńskaWielunskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127212.07.1728kwitWieluńska, BębnowskiBukowski, z Wieluńskich BukowskaWieluń, PełkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127312.07.1728kwitze Stawiskich Zglenicka, Stawiskiz Wilewskich Stawiska, StawiskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127412.07.1728darowiznaKoźlarzewski, KoźlarzewskaDombrowskiReszkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127512.07.1728zapisKoźlarzewskiKoźlarzewskaKoźlarzewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127512.07.1728zastawDombrowskiArciszewskiReszkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127712.07.1728kwitBorowski, z Kłobukowskich Borowskaz Kłobukowskich Zdziemborska, z Kłobukowskich Dobreniecka, KłobukowskieZdziembórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127812.07.1728kwitz Leszczyńskich LeszczyńskaOstrzynowski, z Rostkowskich OstrzykowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127812.07.1728???DobrskiBojaneckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127812.07.1728cesjaWieluńskiModzewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18127912.07.1728???KowalewskiKowalewskiKowalewo-SkorupkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128012.07.1728cesjaChudzyńskiGierzyński, GoślickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128012.07.1728kwit???Smardzewskie, SmardzewskiKarwowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128112.07.1728kwitz Cieszewskich KisielewskaKisielewscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128212.07.1728darowiznaKisielewscyz Cieszewskich Kisielewska, KisielewskiBrelkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128312.07.1728zapisKisielewscyz Cieszewskich Kisielewska, KisielewskiBrelki, BęchyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128412.07.1728darowiznaKisielewskiKisielewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128412.07.1728kwitZawidzki, z Bęskich ZawidzkaPinińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128512.07.1728zastawMalewskiZawidzki, z Bęskich ZawidzkaMalewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128612.07.1728kwit???z Suleńskich Wojnowska, WojnowskiSuleńskiŁukomieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128712.07.1728zapisZaborowskiz Suleńskich WojnowskaŁukomieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128712.07.1728darowiznaPinińskiMalawskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128812.07.1728darowiznaMirzeńskiKarskiSzumanieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128912.07.1728kwitz Ważyńskich Machcińska, MachcińskiDobrenieckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18128912.07.1728zastawŁukowski, z Zakrzewskich Łukowskaz Ważyńskich MachcińskaŁukoszyno-BikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129012.07.1728cesjaz Lisowskich Lisicka, LisickiKowalewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129112.07.1728zastawDobreniecki, z Karwowskich Dobrenieckaz Lisowskich LisickaZołszynkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129212.07.1728kwitZglenickiDzięgielewskiDobrzeniceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129212.07.1728zapisZglenicki, z Żółtowskich ZglenickaLigowskiZglenice, ŻukiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129312.07.1728zastawWinnickiGłuchowskiZdziembórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129412.07.1728darowiznaWinnickiBorowskiZdziembórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129412.07.1728zastawBorzuchowscyModzelewskiŻmijewo, Bielsk, TrojanyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129612.07.1728darowiznaKarskiSzawłowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129612.07.1728darowiznaNiedroskiNiedroskiNiedróżG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129712.07.1728zapisNiedroskiz Malanowskich NiedroskaNiedróżG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129712.07.1728kwitz Malanowskich NiedroskaMalanowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129812.07.1728zapisMysińskiMostowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129812.07.1728zapisMalanowskiNiedrowskiDruchowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129812.07.1728zapisKarskiSzawłowskiSzumanie-PustołyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18129912.07.1728kwitRycharskiBrudnickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130116.07.1728kwitWolińskiBromirskiBodzanówG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130116.07.1728kwitz Rumińskich ModzewskaKozłowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130116.07.1728kwitKozłowskiIzbickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130216.07.1728kwitZglenickiZglenickiZglenice-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130316.07.1728kwitŚwierczyńskiMalewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130316.07.1728kwitRychaczewskiStrzeszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130316.07.1728kwitz Malanowskich Malanowska, MalanowskiPrzybojewskiMalanowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130416.07.1728zapisMalanowskiz Malanowskich MalanowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130516.07.1728darowiznaŻółtowskiKampenhausen, z Dessjer KampenhausenPiastowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130516.07.1728kwitPrzedpełskiSąchockiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130616.07.1728kwitz Brzechowskich Bogdańska, BogdańskiKarskiBrzechowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130616.07.1728zapisŁagunaz Brzechowskich BogdańskaWażynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130716.07.1728ratyfikacja kontraktuŁagunaBogdański, z Brzechowskich BogdańskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130716.07.1728kwitz Gostomskich Gościcka, GościckiSieklucki, z Gościckich SiekluckaGościce-Cibory, Gościce-PodlesneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130816.07.1728kwitKowalewskiKargowski, WinnickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130916.07.1728kwitKotarskiWinnicyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18130916.07.1728kwitz Unieckich Święcicka, ŚwięciccyKosińscyTurza-MałaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131016.07.1728zapisAntonowiczz Unieckich Święcicka, ŚwięciccyKozły???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131016.07.1728kwitDruchowskiUbyszG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131116.07.1728kwitStrusieńskiGorzechowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131116.07.1728kwitDruchowskiŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131216.07.1728kwitChadzyńskiUmierzyskiUmierzysz KościelnyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131216.07.1728kwitRupińskiz Chyczewskich Ubysz, z Chyczewskich Gutkowska, z Chyczewskich CywińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131316.07.1728kwitChądzyńscy, ChyczewskiGrabowscyRydzynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131416.07.1728zapisz Rościszewskich 1v Dobrosielska, 2v Zaborowska 3v Wysocka, RościszewskiJeżewskiRościszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131416.07.1728zapisz Rościszewskich 1v Dobrosielska, 2v Zaborowska 3v Wysocka, 4v RokoszewskiRokoszewscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131516.07.1728zapis???z Rościszewskich 1v Dobrosielska, 2v Zaborowska 3v Wysocka, 4v RokoszewskiBake???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131516.07.1728zapisMirzeńskiBromirskiTurza-MałaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131616.07.1728ratyfikacja kontraktuSokolnickiZaborowskiKodułtowo, BlichowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131616.07.1728darawiznaSokolnickiZaborowskiKodułtowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131716.07.1728zapisZaborowskiDruchowskiSzczepkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131816.07.1728kwitz Wilewskich Stawiska, Stawiskize Stawiskich Zglenicka, StawiskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18131916.07.1728cesjaChądzyńskiOstaszewskiChądzyny-KruszeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132016.07.1728cesjaChądzyńscy, ChyczewskiOstaszewskiChądzyny-KruszeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132116.07.1728darowiznaz Chyczewskich Gutkowska, GutkowskiGoleńskiSatkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132116.07.1728kwitSuleńskiPaprockiPaprotki-Kłobuki, BiałasyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132216.07.1728zapisZglenickiSuleńskiBledzewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132316.07.1728cesjaZgliczeńscyOstaszewskiChądzynyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132316.07.1728kwitWażyńscy, ZawidzkiRudowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132416.07.1728kwitZdunowskiz Lisowskich WażyńskaGrotkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132416.07.1728zapisRzeszotarskiz Zawidzkich RzeszotarskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132516.07.1728dożywocieRzeszotarskiz Zawidzkich RzeszotarskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132516.07.1728kwitZdziarskiSzumański, z Nałęczów SzumańskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132619.07.1728kwitDruchowskiGoszczyńscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132719.07.1728cesjaDruchowskiŻukowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132719.07.1728cesjaDruchowskiPilecki, ZakrzewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132819.07.1728darowiznaz Zrzelskich Malewska, z Zrzelskich StrusińskaGorzechowskiMysłakowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132819.07.1728zapisMalewskiz Zrzelskich MalewskaStrupczewo, Mysłakowo??G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132919.07.1728zapisStrusińskiz Zrzelskich StrusińskaOsówka, MysłakowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18132919.07.1728potwierdzenie komplanacjiMostowskiLasockaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133019.07.1728kwit???LasockaMostowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133119.07.1728zapisBogdańskiLasocka, MostowskaGizino, GizinkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133219.07.1728zapisMlickiLasockaGrotkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133319.07.1728kwitChabowscyOstrowicki, z Koziebrodzkich OstrowickaOsiekG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133319.07.1728zastawOstrowicki, z Koziebrodzkich OstrowickaChabowscyOstrowiecG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133419.07.1728cesjaRybińskiRybińskiGulczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133519.07.1728cesjaRybińscyZamojskiGulczewo, KarnyszynG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133519.07.1728kwitBledzewskaZglenickiDobaczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133619.07.1728kwitZdziarskiSokolnickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133619.07.1728zapisZdziarskiSokolnickiPrzedbórzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133719.07.1728???Miszewska, DobrskiŚwierczyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133719.07.1728cesjaz Mlickich RudowskaRudzieńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133819.07.1728kwitz Sąpławskich 1v Mazowiecka 2v Szawłowska 3v Osiecka 4v GłuchowskaOsieckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133819.07.1728kwitz Sąpławskich Głuchowska, GłuchowskiOsieckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133919.07.1728kwitz Unieckich Święcicka, ŚwięciccyAntonowiczG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18133919.07.1728zapisZglenickiSokolnickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134019.07.1728kwitJaroszewskize Święcickich NarkiwiczG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134119.07.1728kwitKoziebrodzkiSudrascyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134319.07.1728kwitSudraskiKoziebrodzkiKamień-KmiecyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134319.07.1728kwitSieciński, Bronowscy i inniBromirskiPaprotkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134419.07.1728zapisSudraskiSieciński Bronowscy i inniKamień-KmiecyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134419.07.1728cesjaz Narzymskich 1v Szydłowska 2v PodoskaAntonowiczG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134619.07.1728kwitAntonowicz, z Podoskich Antonowiczz Narzymskich 1v Szydłowska 2v Podoska, SzydłowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134619.07.1728zapisKoziebrodzkiKoziebrodzkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134721.07.1728darowiznaŻółtowskiZglenickiMiłobędzin, KwaśnoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134821.07.1728cesjaz Koziebrodzkich Piegłowska, PiegłowskaZglenickiMiłobędzin, KwaśnoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18134921.07.1728zapisRzeszotarskiz Koziebrodzkich PiegłowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135021.07.1728cesjaStraszewskiMakomascyZalesieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135121.07.1728darowiznaPiegłowskiz Rościszewskich 1v Dobrosielska 2v Zaborowska 3v Wysocka 4v Rokoszewska 5v JeżewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135221.07.1728ratyfikacja kontraktuŻółtowskiZglenickiMiłobędzynG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135221.07.1728kwitPiegłowskiz Rościszewskich 1v Dobrosielska 2v Zaborowska 3v Wysocka 4v Rokoszewska 5v JeżewskaZamoście, Koski, Otnoga???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135323.07.1728kwitŚwierkockiLisoskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135423.07.1728zapisKoziebrodzkiRybińskiKoseminoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135523.07.1728zapisBrochocki, z Grabiów BrochockaMysieńskiNagórkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135523.07.1728kwitz Łukowskich MiłobędzkaŁukowski, z Zakrzewskich ŁukowskaŁukoszunoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135623.07.1728zapisMiłobędzkiz Łukowskich MiłobędzkaŁukoszynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135623.07.1728zapisMostowskiz Unieckich ŚwiecickaSkoczkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135723.07.1728kwitz Kotarskich 1v Koskowska 2v Rogowska, Rogowski, KuskowscyKotarskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135823.07.1728zapisKuskowskiKuskowscyBiałoskóry, Kuskowo, Straszewo, BroniszewiceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135823.07.1728zapisz Łukowskich MiłobędzkaŁukowski, z Zakrzewskich ŁukowskaŁukoszynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18135923.07.1728zastawŁukowski, z Zakrzewskich ŁukowskaGorzechowskiŁukoszynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136023.07.1728kwitGorzechowski, z Gajewskich Gorzechowskaz Zakrzewskich ŁukowskaŁukoszyno-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136023.07.1728zapisGorzechowski, z Gajewskich Gorzechowskaz Gajewskich GorzechowskaŁukoszyno-BikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136123.07.1728kwitze Zglenickich 1v Lisowska 2v Zglenickaz Rumatowskich Zglenicka, ZgleniccyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136123.07.1728kwitGumowscyMiączyńscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136223.07.1728kwitz Dombrowskich Konarzewska, KonarzewskiDombrowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136223.07.1728zapisGumowskiz Dombrowskich KonarzewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136323.07.1728kwitKolczyńskiMiłodroskiWłoczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136323.07.1728dożywocieDembyz Milewskich DembyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136423.07.1728kwit???CieszewskiKoziebrodzkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136423.07.1728kwitSękowskiKozłowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136523.07.1728kwitJeżewskiDziwanowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136523.07.1728zapisKozłowskiCieszewskiKozłowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136623.07.1728kwitDruchowskiz Kempskich 1v Bromirska 2v DombskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136723.07.1728kwitz Grabiów Smonewska, Smonewski???ŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136723.07.1728zapisDziewanowskiz Grabiów SmoniewskaLeszczyno-SzlacheckieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136823.07.1728kwitSokolnickiŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136823.07.1728zapisRubachSokolnickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136923.07.1728dożywocieBonkowskiz Pionczyńskich BonkowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18136923.07.1728kwitze Szczygłowskich Makomaska, MakomascyRudzińskiJabłonowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137023.07.1728kwitNiedziałkowski, Rudzińskize Szczygłowskich Makomaska, MakomascyJabłonowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137123.07.1728kwitDłutowskiRudzińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137123.07.1728kwitWiadroskiRudzińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137223.07.1728darowiznaOrłowskiRzeszotarskiLigowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137323.07.1728zastawRzeszotarskiPiegłowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137423.07.1728darowizna???OrłowskiRzeszotarskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137523.07.1728kwitze Szczygłowskich 1v Zieleńska 2v MakomaskaMakomascyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137523.07.1728kwitze Szczygłowskich 1v Zieleńska 2v MakomaskaMakomascyJabłonowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137623.07.1728kwitMakomascyze Szczygłowskich 1v Zieleńska 2v MakomaskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137727.07.1728zapisDruchowskiRacieńskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137727.07.1728darowiznaSławęckiMańkowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137827.07.1728kwitMańkowskiSławęckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137927.07.1728kwitGutkowskiSławęckiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18137927.07.1728kwitz Koskowskich Malanowska, MalanowskiZglenickiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138027.07.1728zapis ???Malanowskiz Koskowskich MalanowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138027.07.1728kwitMańkowskiGutkowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138127.07.1728cesjaz Mysieńskich PetrykowskaMakomaskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138127.07.1728kwitMakomaski, z Karwosieckich MakomaskaPetrykowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138227.07.1728zapisPetrykowskiz Mysieńskich PetrykowskaPetrykozyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138227.07.1728zapisŁepkowskiz Zielińskich Łepkowska, MostowskiJarłuty-DużeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138327.07.1728komplanacja kwituze Szczygłowskich 1v Zielińska 2v Makomaska, Łepkowski, z Zielińskich Łepkowska i inniMakomascyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138427.07.1728dożywociePetrykowskize Myszyńskich PetrykowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138527.07.1728kwitGutkowscyBogdańskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138527.07.1728zapisPińińskiGutkowskiKozłyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138627.07.1728zapisPinińskiz Chyczewskich GutkowskaKozły, SułkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138627.07.1728darowiznaJaroszewskiJaroszewskiMęcieninoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138727.07.1728kwitSękowskiŻórawskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138827.07.1728oblata wniosków po remanencie Generalnym PogłównymAlbertVobbePłockG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18138927.07.1728zastawLisowscyGutowski, z Lisowskich GutowskaLisowo-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139027.07.1728kwitCzarnomskiUmińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139031.07.1728zapisBromirscyBromirskiBromierzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139131.07.1728ratyfikacja kontraktuKarwosiecki, Romatowski, z Rosciszewskich RomatowskaRomatowski, z Rosciszewskich RomatowskaRomatowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139131.07.1728kwitStrzeszewski, ze Strzeszewskich Gurskaz Narzymskich ZielińskaBolewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139331.07.1728darowiznaGórskiGórskiKoskowo-KmiecieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139431.07.1728ratyfikacja kontraktuGórskiGórskiKoskowo-KmiecieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139531.07.1728zapisGórskize Strzeszewskich GórskaKuskowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139531.07.1728ze Strzeszewskich Górska, GórskiStrzeszewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139631.07.1728cesjaz Rościszewskich 1v Kosińska 2v Uniecka, RościszewskiKosińscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139603.08.1728ratyfikacja kontraktu???Zielińskiz Bromirskich LuberadzkaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139703.08.1728zapisZielińskiGórskiWólka, ???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139803.08.1728zastawLeszczynskiz Olszewskich BarcikowskaLeszczyno-SzlacheckieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139903.08.1728kwitDzięgielewscyDzięgielewskiWłoczewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18139903.08.1728kwitz Nieborskich 1v Kownacka 2v Zborowska 3v Uskrzeńska, UskrzeńskiAntonowicz, z Podoskich AntonowiczG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140103.08.1728zastawAntonowicz, z Podoskich AntonowiczKosińskiJanowo, Purzyce-Trojany, Purzyce-???, ???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140203.08.1728cesjaAntonowiczChamskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140203.08.1728cesjaz Nieborskich 1v Kownacka 2v Zborowska 3v Uskrzeńska, UskrzeńskiChamskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140303.08.1728ratyfikacja kontraktu???z Nieborskich 1v Kownacka 2v Zborowska 3v UskrzeńskaChamskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140403.08.1728???Chamskiz Nieborskich 1v Kownacka 2v Zborowska 3v Uskrzeńska???G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140403.08.1728darowiznaLeszczyńskiŚniegockiLeszczyno-SzlacheckieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140509.08.1728darowiznaMiłobędzkiChmielewskiUnierzysz-MałyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140709.08.1728kwitChmielewscyMiłobędzkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140709.08.1728zapisChmielewscyMiłobędzkiUnierzysz-MałyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140809.08.1728zapisChmielewscyMiłobędzkiUnierzysz-MałyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140909.08.1728kwitNieborskiDąbskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18140909.08.1728następna strona 412???GłuchowskiJeżewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141209.08.1728zapisKarskiKarskiKarsyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141309.08.1728darowiznaKarskiKarskiKarsyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141409.08.1728kwitMiłobędzkiKanigowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141409.08.1728kwit???ZielińskiMiłobędzkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141509.08.1728darowiznaUbyszJeż , GielSamborzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141609.08.1728cesjaŻółtowskiŻółtowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141809.08.1728testamentAgnieszkaz Lisowskich WażeńskaGrodkowo-SędziceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18141909.08.1728kwitz Karnkowskich Skarbek Góraz ...... 1v Jarczewska 2v Zabrzeska????G.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142009.08.1728???z Brochockich MęcińskaRubachG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142109.08.1728oblata kwitu????GutkowskaNadratowskiKraszewo, Gaczoły, SławęcinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142220.08.1728cesjaKucborskiKucborskiMaszewo-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142220.08.1728zapisz Rostkowskich CiołkowskaCiołkowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142320.08.1728darowiznaKozierowskiGorzechowskiMysłakowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142427.08.1728kontraktRościszewski, z Bykowskich RościszewskaSzuleńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142727.08.1728kwitz Komorowskich KowalewskaŁagunaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142727.08.1728kwitz Kowalewskich Włoczewska, Włoczewskiz Komorowskich KowalewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142727.08.1728zapisMlickiz Komorowskich Kowalewska, z Kowalewskich WłoczewskaBronowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142827.08.1728darowiznaz Komorowskich Kowalewskaz Kowalewskich WłoczewskaRzeszotary-GotardyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18142927.08.1728???Karwowskiz Glineckich ZaborowskaMławaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143027.08.1728zapisKocięckiKocieccyKociecinoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143027.08.1728zapis???Kurzętkowskiz Glinowieckiech KurzętkowskaKurzętkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143127.08.1728zapisKleniewskiz Glinowieckich KleniewskaKęskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143127.08.1728darowiznaKraszewski, Kraszewskie, BonkowskiKrajewski i inniTurza-MałaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143327.08.1728darowiznaKrajewscy, KrajewskieMiecznikowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143427.08.1728oblata skryptuOchocki, Jarnawska, CieszewskaSzczygurski, MostowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143527.08.1728kwitBietkowskiKłobukowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143527.08.1728kwitMączewskiMączewskiMączewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143527.08.1728dożywocieJeżewskiz Rościszewskich 1v Dobrosielska 2v Zaborowska 3v Wysocka 4v Rokoszewska 5v JeżewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143627.08.1728oblata zapisuJeżewskiLasockaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143602.09.1728kwitWołowskiKarskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143702.09.1728zapisKarskiWołowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143702.09.1728zapisKosińscyWołowskiKosinkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143802.09.1728kwitUnieckiKosińscyKosinki-KapiczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143902.09.1728kwitUnieckiKosińscyKosinki-KapiczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18143902.09.1728cesja zapisu???Kucborski, TłubickiJaroszewskiPłomianyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144102.09.1728cesjaTłubicki, GawareckiChełmickiPłomianyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144306.09.1728testamentTomaszKrajewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144406.09.1728oblata komplanacjiRzeczkowskiStypniewskiKownaty-Borowe, Kownaty-WojnowneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144506.09.1728zastawUnierzyskiStypniewskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144610.09.1728cesjaŁukowskiCzachorowskiCzachorowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144711.09.1728cesjaMostowski, Duplicki, CieszewskiJeżewskiRościszewo, Lipniki, OstrówG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144811.09.1728zapisPetrykowskiPetrykowskiPetrykozy, MańkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18144911.09.1728cesjaSarzowski, Borowski, z Umińskich BorowskaZglenickiSudragiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145011.09.1728zapisZglenickiSanowski, Borowski, z Umińskich BorowskaMiłobędzynG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145111.09.1728dożywocieBorowskiz Umińskich BorowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145111.09.1728kwitCieszewski, Jeżewskiz Suchockich ZielińskaOsówkaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145214.09.1728cesjaJońscyChydzyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145314.09.1728kwitKucborski, ZboińskiDobrosielskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145414.09.1728kwitUmińskiDobrosielskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145414.09.1728zastawDobrosielskiUmińskiMiodusyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145514.09.1728dożywocieUmińskize Sypniewskich UmińskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145614.09.1728????????????Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18145814.09.1728oblata darowizny????????????Zamów za 39 zł + VAT
PłGW18146014.09.1728kwitDzierżanowskiCzachowskiMęczeninoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146122.09.1728zapisz Gorzechowskich ŁukowskaChudzyńskiMystakowo,G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146122.09.1728cesjaCywiński, z Komorowskich CywińskaJeżewskiZamościeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146222.09.1728zapisCywińskiz Komorowskich CywińskaCywiny-GórneG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146222.09.1728kwitDobrskiRybickiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146322.09.1728zapisPrzedpełskiPrzedpełskieSmardzewo-WłostyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146322.09.1728darowiznaNiszczyckiBogdańskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146422.09.1728zapisChudzeńskiz Goszczyńskich TrębińskaCieszewo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146422.09.1728zapisChudzeńskiGoszczyńskiCieszewo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146522.09.1728cesjaSękowski, z Sękowskich Świerkocka, z Sękowskich Krajewska, z Sękowskich Dziczyńska, z Sękowskich ZglenickaNiedroski, z Przedpełskich 1v Kraszewska 2v Niedroska, KraszewscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146625.09.1728kwitMurawski, z Brzozowskich 1v Budzieńska 2v Murawska, BudzeńscyZamojskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146625.09.1728zapisMurawski, z Brzozowskich 1v Budzieńska 2v Murawska, BudzeńscyBudzyńskaMorawyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146725.09.1728kwitDzięgielewskiPęskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146825.09.1728darowiznaZglenickiBogdańskiSokołówko, Karwacz, Bledzewo, BledzewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146825.09.1728zapisCiołkowski, z Przeciszewskich CiołkowskaŻółtowskiMiszewko-StefanyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146925.09.1728kwitZakowscyWinnicki, z Umińskich WinnickaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18146925.09.1728kwitKleniewski, z Bromierskich LuboradzkaLubikowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147025.09.1728kwitDzierżanowskiBietkowskiRogozinkoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147025.09.1728kwitKoziebrodzkiŻórawskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147128.09.1728kwitŻórawskiŚniegockiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147128.09.1728cesjaNarzymskiZielińscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147228.09.1728kwitZielińscyNarzymscyPrzasnyszG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147328.09.1728kwitNarzymskiZielińskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147328.09.1728darowiznaJeżewski, z Kleczkowiczów JeżewskaJaroszewscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147428.09.1728cesjaKrasińskiJeżewskiRościszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147528.09.1728oblata darowiznyCywiński???Mierzyński???KisielewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147828.09.1728kwitZawidzki, z Lasockich KarskaGóra SkarbekG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147828.09.1728darowiznaz Kruszewskich DobrskaDobrskiKruszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147928.09.1728kwitSadzińskiz Kleczkowiczów HoffmanG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18147928.09.1728kwitDrozdowskiHoffman, z Kleczkowiczów HoffmanG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18148028.09.1728kwitTrzcińskiŻółtowskiMilobędzynG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18148128.09.1728oblata darowiznyPiegłowskiPieglowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814821.10.1728cesjaZabłockiZabłockiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814831.10.1728darowiznaOstaszewskiz Romockich KarskaKarsyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814831.10.1728testamentAnnaz Romockich OstaszewskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814854.10.1728darowiznaBledzewskiBarcikowskiRamutowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814864.10.1728dożywocieStarczewskiz Bylewskich StarczewskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814874.10.1728zapisStarczewskiStarczewskaStarczewo PobodzeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814874.10.1728dożywocieŻółtowskiz Białoskórskich ŻółtowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814874.10.1728???Żółtowski, SynajewskiZałuskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814884.10.1728kwitSzawłowskiOsieckiKłaki, Witosławice, Osuty ?, GutowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814894.10.1728kompromis???CieszewskiMaliszewskiCieszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814907.10.1728???CieszewskiChudzeńskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814907.10.1728kwitRylskiKosiński, z Koziebrodzkich KosińskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814917.10.1728dożywocieKomorowskiz Karskich KomorowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814927.10.1728kwitGościckiStrzegowscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814927.10.1728cesjaGoszczyccyGoszczyckiGoszczyce-Średnie, Goszczyce-PodleśneG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814937.10.1728zastawGoszczyckiGoszczyckiGoszczyce-Średnie, Goszczyce-PodleśneG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814937.10.1728zastawGoszczyckiGoszczyckiGoszczyce-Średnie, Goszczyce-PodleśneG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814947.10.1728cesjaŻółtowskiBiałoskórscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1814957.10.1728cesjaŻółtowskiŻółtowskiRumatowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18149513.10.1728darowiznaWilgiński, z Krasiewiczów Wysokińska, KrasiewiczHoffman, z Kleczkowiczów HoffmanG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18149713.10.1728kwitz Sulkowskich Bombalicka, BombalickiSulkowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18149713.10.1728zapisBombalickiz Sulkowskich BombalickaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18149718.10.1728kwitz Sąmpławskich Dramińska, DramińskiSąmpławskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18149818.10.1728zapisSąmpławskiz Sąpławskich DramińskaKmiecieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18149918.10.1728darowiznaŻórawskiŻórawskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18149922.10.1728zastawSmardzewski, z Goszczyńskich SmardzewskaBronowskiBronowo-TyskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150022.10.1728cesjaBabskiJeżewskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150122.10.1728dożywocieIgriczewski???z jasińskich Jgriczewska???G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150122.10.1728???Kowalewski???????G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150322.10.1728kwitTurowskiSzawłowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150422.10.1728zapisOsieckiTurowskiKłakiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150422.10.1728cesjaKruszewskiz Druchowskich ChabowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150522.10.1728zastawKraszewski, z Woźnickich KraszewskaKraszewskiDruchowo, KucharyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18150627.10.1728kwitz Girzyńskich StrusińskaGirzyńscyKowalewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815072.11.1728darowiznaMorawski, z Brzozowskich 1v Budzyńska 2 v MorawskaZamojski, NapiórkowscyŚlubowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815082.11.1728zapisMorawski, z Brzozowskich 1v Budzyńska 2 v MorawskaBudzyńskaMorawy, ŚlubowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815082.11.1728uwolnienie z poddaństwaRudzińskiJłowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815092.11.1728dożywocieDłużniewskiz Garwackich DłużniewskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815104.11.1728kwitz Gyrzyńskich 1v Grabia 2v Losowska, MysińskiŻórawskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815104.11.1728cesjaRemiszewskiCieszewskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815114.11.1728kwitz Kamińskich ZglenickaZglinickiWęgrzynowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815124.11.1728komplanacjaGulski, z Grabińskich GulskaLubikowski, z Rostkowskich LubikowskaPęsy-MałeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815144.11.1728darowiznaJarzgońskiMierzyńskiCzarnominoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815154.11.1728dożywocieSmoleńskiz Gołeckich SmoleńskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815154.11.1728komplanacjaz Sąpławskich 1v Mlicka 2v Szawłowska 3v Osicka 4v GłuchowskaOsieckiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18151815.11.1728zapisz Bronowskich JasińskaLeszczyńskiBronowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18151817.11.1728???SzydłowskiKarskiSzydłowo, MiradowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152017.11.1728kwitKarskiSzydłowskiSzydłowo, MiradowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152017.11.1728kwitSzydłowskiSzydłowskiSzydłowo, MiradowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152117.11.1728ratyfikacja kontraktuSzydłowskiSzydłowskiSzydłowo, MiradowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152217.11.1728zastawSzydłowskiSzydłowskiSzydłowo, MiradowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152317.11.1728potfierdzenie kontraktu???z Szydłowskich BogusławskaSzydłowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152417.11.1728kwitCzachowscyPientowscy, z Łukowskich PientowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152517.11.1728komplanacjaSokulskiZłotnikiewicz, Jakubowicz, Ickowicz, Mędlowicz, Lewkowicz i inniPłockG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18152919.11.1728kwitCharzyńskiPomianowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153019.11.1728dożywocieSękowskiz Cieszewskich SękowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153219.11.1728darowiznaKorzybscyKarwowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153319.11.1728kwitSuchodolskiGumiński, z Zaborowskich GumińskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153419.11.1728kwitZgorzelski, z Cieszewskich ZgorzelskaŚniegockiKrajkowo???G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153419.11.1728kwitZgorzelski, z Cieszewskich ZgorzelskaŚniegockiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153424.11.1728kwitZawidzkiChamskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153524.11.1728kwitTopolskizakrzewski, Gutkowski, KosińskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153626.11.1728kwitKanigowskiSokulskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18153726.11.1728kwitCieszewskiSzukaumski????G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815373.12.1728kwitCzachorowskiTrębińskiLeszczyno-SzlacheckieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815383.12.1728darowiznaRogozieńscyDzierzanowskiMęczenino-Małe, Mochewiec, GłogowiecG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815393.12.1728kwitz Dramińskich Sokolnicka, SokolnickiDramińscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815403.12.1728dożywocieSokolnickiz Dramińskich SokolnickaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815403.12.1728zapisz Niedrowskich KraśniewskaKraśniewskaBronowo-SadyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW1815413.12.1728zastawCharzyńskiJońskiCharzynyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154213.12.1728cesjaMijakowskiSmolińskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154313.12.1728cesjaŻółtowskiBiałoskórskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154313.12.1728kwitZakrocki, StarorypińskiŻukowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154413.12.1728testamentJędrzejLisowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154513.12.1728dożywocieŻułtowskiz Sulkowskich 1v Sulkowska 2v ŻułtowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154613.12.1728zapisŻułtowskiz Suleńskich 1v Lisowska 2v ŻułtowskaSulkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154613.12.1728kwitLeszczyńskiGierzyńskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154713.12.1728darowiznaSzczerbina, GłuskiJanowskiSuchodębieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154722.12.1728kwitMalanowski, z Malanowskich PilskaStrupczewscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18154822.12.1728testamentSebastianDobrskiKraszewo-GaczułyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155024.12.1728darowiznaSąmpławski???RościszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155229.12.1728dożywocieSękowskiz Mostowskich SękowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155229.12.1728darowiznaKraszewski, JaroszewskiJaroszewscyJaroszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155329.12.1728zapisze Smoszewskich StarczewskaBrudzińskiStarczewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155429.12.1728kwit????KierskiKarski, Dziwanowski, Grabia, Gutowski i inniG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155429.12.1728kwitRybickiDruchowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155529.12.1728???ŚwierczyńskiNiszczyckiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155507.01.1729???ZawadzkiJeżewskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155607.01.1729???MichowskiJeżewskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155707.01.1729kwitMiłodrowskiz Czerznickich MiszewskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155807.01.1729kwitPęskiPęszyńskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155810.01.1729kwitZdziarskiSłupeckiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18155910.01.1729testamentFranciszekKolczyńskiCiachcinG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18156111.01.1729cesjaz Wylazłowskich ZdziarskaKrzywkowski, WylazłowscyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW18156211.01.1729zapisZdziarskiz Wylazłowskich ZdziarskaZdziar-GasowskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW181