Index najpiękniejszej księgi sądowej ostrołęckiej z lat 1767-1768

Uncategorized

Nie mam żadnych wątpliwości, że wśród zachowanych woluminów kancelarii ostrołęckiej nie ma nic, co przewyższało by urodą księgę grodzką wieczystą (to oczywiście indukta, czyli czystopis) obejmującą dwa lata z drugiej połowy lat 60-tych XVIII w. Księga jest obecnie przechowywana w AGAD. Jest oprawiona w skórę. Składa się z 339 wpisów na 166 obustronnie zapisywanych kartach, […]

Continue Reading

Przasnyskie ziemskie wieczyste sygn. 43 (lata 1793-1795) – INDEX

Uncategorized

Chylenie się Polski ku upadkowi nie spowodowało, że przasnyska szlachta przestała załatwiać swoje sprawy majątkowe. Dowodzi tego księga wytworzona w miejscowej kancelarii pod koniec XVIII w. W tysiąc siedmsetnym dziewięćdziesiąt czwartem roku głód zwarzył, nie setnego artem. Zadosyć w czwartym, artując wyoździł a w piątym jeszcze, zbytecznie zagwoździł. Ten utwór znajduje się na początku księgi […]

Continue Reading

Piotr Niszczycki (wojewodzic płocki) podpisał cyrograf w XVI w.

Uncategorized

Każdy, kto ma nieco klasycznego wykształcenia wie, że cyrograf vel chirograf (od greckich słów χειρ – „ręka” i γράφειν – „pisać”) to po prostu rękopis. W tym znaczeniu używano tego słowa w księgach sądowych co najmniej do XVI w., a z biegiem czasu (przynajmniej w tych, które przeglądałem) zostało ono zastąpione przez łacińskie “scriptum manuale”. […]

Continue Reading

Ciechanowskie grodzkie wieczyste sygn. 157 (rok 1783) – INDEX

Uncategorized

Do wyszukiwarki trafiły indexy kolejnej księgi – ciechanowskie grodzkie wieczyste sygnatura 157 (jest to rok 1783). Link do wyszukiwarki: https://indexy.szlachtapolnocnegomazowsza.pl/ Zapraszam do indexacji!

Continue Reading

Index najpiękniejszej księgi sądowej ostrołęckiej z lat 1767-1768


Uncategorized

Nie mam żadnych wątpliwości, że wśród zachowanych woluminów kancelarii ostrołęckiej nie ma nic, co przewyższało by urodą księgę grodzką wieczystą (to oczywiście indukta, czyli czystopis) obejmującą dwa lata z drugiej połowy lat 60-tych XVIII w. Księga jest obecnie przechowywana w AGAD. Jest oprawiona w skórę. Składa się z 339 wpisów na 166 obustronnie zapisywanych kartach, […]

24 października, 2022

Przasnyskie ziemskie wieczyste sygn. 43 (lata 1793-1795) – INDEX


Uncategorized

Chylenie się Polski ku upadkowi nie spowodowało, że przasnyska szlachta przestała załatwiać swoje sprawy majątkowe. Dowodzi tego księga wytworzona w miejscowej kancelarii pod koniec XVIII w. W tysiąc siedmsetnym dziewięćdziesiąt czwartem roku głód zwarzył, nie setnego artem. Zadosyć w czwartym, artując wyoździł a w piątym jeszcze, zbytecznie zagwoździł. Ten utwór znajduje się na początku księgi […]

24 sierpnia, 2022

Piotr Niszczycki (wojewodzic płocki) podpisał cyrograf w XVI w.


Uncategorized

Każdy, kto ma nieco klasycznego wykształcenia wie, że cyrograf vel chirograf (od greckich słów χειρ – „ręka” i γράφειν – „pisać”) to po prostu rękopis. W tym znaczeniu używano tego słowa w księgach sądowych co najmniej do XVI w., a z biegiem czasu (przynajmniej w tych, które przeglądałem) zostało ono zastąpione przez łacińskie “scriptum manuale”. […]

24 sierpnia, 2022

Szlachta drobna w powiatach płońskim i płockim podług Ignacego Sadkowskiego


Uncategorized

Redakcja SzPM: Przytoczony poniżej w całości artykuł autorstwa Ignacego Sadkowskiego ukazał się pierwotnie w miesięczniku “Wisła” w roku 1903 (tom XVII, zeszyt 6, s. 669-687). Posiada niewątpliwie wiele walorów, ze szczególnym uwzględnieniem tych etnograficznych. O autorze trudno znaleźć wiele informacji, ale krótka kwerenda dowodzi, iż tenże Ignacy Kajetan Sadkowski urodził się w roku 1854 w […]

23 maja, 2022

Co działo się w Milewie-Gawarach w domu pod numerem 4?


Uncategorized

W Milewie-Gawarach w 1775 r. stały cztery domy, jak świadczy podymne z tego roku. Liczba budowli mieszkalnych nie zmieniła się w pierwszej połowie XIX w., jak świadczą z kolei metryki parafii Krasne. Z pewnością każdy znał każdego i nic nie mogło się przed nikim ukryć. W domu pod numerem 4 (przynajmniej od 1808 r. aż […]

23 maja, 2022

Księga ciechanowska CGP 162 z 1785 r. w wyszukiwarce!


Uncategorized

Kilkaset indexów wpisów z 1785 r. (oraz jeden z 1784 r.) z kancelarii w Ciechanowie, zapisanych na papierze stemplowym przed chwilą znalazło się w wyszukiwarce To przede wszystkim kwitacje, zapisy i zastawy, które przynoszą informacje o szlachcie ziemi ciechanowskiej, a czasem także ościennych ziem. Jest to już druga księga z obszernego zespołu ksiąg ciechanowskich. W […]

11 kwietnia, 2022

Przestroga z życia Tomasza Murawskiego z Przeździecka-Dworaków


Uncategorized

Mocne zeznanie odnalazł w księgach nurskich Pan Marcin Radziszewski: Zeznanie Tomasza Murawskiego z Przeździecka-Dworaków oskarżonego o kradzież rzeczy imci panom Stanisławowi Zarembie i Antoniemu Pieńkowskiemu, złożone i przyjęte do akt grodzkich nurskich 25 maja, w środę po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 1774 roku. Ja, Tomasz niegdy szlachetnego Władysława Murawskiego syn, części na dobrach Przeździecku-Dworakach leżącej […]

17 września, 2021

SPORY W (PRZYSZŁEJ) RODZINIE?


Uncategorized

Poszukiwania genealogiczne to ciągłe niespodzianki. Ktoś otrzymał na chrzcie rzadko spotykane imię, ktoś inny miał trzy żony. Niektórzy lubili procesy, a innych to one spotykały częściej, niż by o tym marzyli. Jest druga połowa XVIII w. Piotr Dobkowski (syn Idziego) z Dobków-Nowych w par. Czerwin, w pow. ostrołęckim i ziemi łomżyńskiej ożenił się z Elżbietą […]

6 września, 2021

Poszukiwania można zamawiać już od roku!


Uncategorized

Rok temu udostępniłem możliwość zamawiania profesjonalnych usług genealogicznych. Odzew przerósł moje oczekiwania, ale nie chcę spoczywać na laurach. Wczytuję się we wszystkie sugestie, które pomagają udoskonalać to, co mam do zaoferowania. Z niektórymi osobami pracuję niemalże nieprzerwanie od 365 dni. Nie sądzę, że to przez moje lenistwo, lecz przez to, że dobrze się nam kooperuje. […]

2 sierpnia, 2021