O PROJEKCIE

Historia, która magistra vitae est, stanowi nieodłączny element edukacji i świadomości każdego Polaka. Chcąc przybliżyć przynajmniej ułamek, w miarę moich skromnych możliwości, dziejów szlachty północnego Mazowsza buduję bazę danych źródłowych, która stanowić będzie punkt wyjścia do badań dotyczących zarówno pojedynczych osób, rodzin, jak i większych komórek narodowych. Wzywam do pomocy każdego, komu bliska jest sprawa odkłamywania historii, budowania więzi społecznych między Polakami oraz lepszego jutra dla potomnych. Nikt za nas tego nie zrobi. Wszystkich niezdecydowanych i wahających się serdecznie zachęcam, wołając za św. Pawłem:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?

Projekt obejmuje tereny dawnych ziem: ciechanowskiej, łomżyńskiej, nurskiej, płockiej, różańskiej, wiskiej, wyszogrodzkiej, zakroczymskiej, zawkrzeńskiej, co z grubsza ilustruje poniższa mapa:

Źródło: Mapa w tle została stworzona przez Pana Tomasza Mazewskiego z wykorzystaniem danych z witryny Atlas Fontium (www.atlasfontium.pl)

CZYM DOTYCZĄCYM SZLACHTY PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA SIĘ ZAJMUJEMY?

1) Kreujemy Wielką Bazę Genealogiczną

2) Zbieramy stare fotografie

3) Publikujemy dokumenty z okresu staropolskiego

4) Udostępniamy informacje dotyczące Tradycji Katolickiej, a w szczególności Mszy Św. Wszechczasów (zwanej też trydencką)

5) Tworzymy bazę nazwisk, herbów, przydomków i gniazd 

6) Indexujemy staropolskie księgi sądowe

7) Mamy własną grupę dotyczącą zakupu/sprzedaży nieruchomości na północnym Mazowszu

7) Działamy na rzecz rozwoju genealogii w Polsce – warto odwiedzić stronę Polskiego Towarzystwa Genealogicznego:

Nie czekaj! Dołącz do projektu pisząc na adres: adamdob10@gmail.com