DOKUMENTY

Poniżej znajdują się różne dokumenty, wypisane przede wszystkim z ksiąg ziemskich i grodzkich. Zachęcam do lektury i nadsyłania własnych publikacji na adres: adamdob10@gmail.com

 

Rok Pański 1621:

Rejestr pospolitego ruszenia Powiatu Ostrołęckiego (Ziemia Łomżyńska)

Rejestr pospolitego ruszenia Powiatu Ostrowskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1673:

Rejestr pogłównego Powiatu Ostrołęckiego (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1694:

Testament Szlachetnego Tomasza Żebrowskiego (Ziemia Różańska)

Rok Pański 1732:

Dożywocie Wojciecha i Katarzyny z Sosnowskich małżonków Mossakowskich (Ziemia Różańska)

Rok Pański 1752:

Zeznanie Wincentego Ołdakowskiego w sprawie zabicia przez niego Wojciecha Rostkowskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1753:

Zeznanie Szymona Niemiery w sprawie podpalenia folwarku celem kradzieży pieniędzy (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1761:

Zeznanie Magdaleny Stokowskiej w sprawie zabójstwa Macieja Zaremby (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1762:

Testament Wielmożnego Stanisława Godlewskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1763:

Testament Wielmożnego Szymona Zaręby (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1769:

Testament Szlachetnego Stanisława Mierzejewskiego (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1770:

Testament Szlachetnego Piotra Skarzyńskiego (Ziemia Łomżyńska)

Testament Szlachetnej Kunegundy z Sokołowskich Zaorskiej (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1774:

Testament Szlachetnego Dominika Krajewskiego (Ziemia Łomżyńska)

Testament Wielmożnego Antoniego z Bukowca Bukowskiego (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1776:

Zażalenie Wielmożnego Albina_Zaruskiego na Niewiernych Judkiewiczów (Ziemia Łomżyńska)

Lata Pańskie 1777-1779:

Regesty księgi sądowej z serii przasnyskie ziemskie wieczyste sygn. 19 (Ziemia Ciechanowska)

Rok Pański 1781:

Skarga Szlachetnych dziedziców Chełstów na Wielmożnego Jana Wodzińskiego i jego poddanych (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1783:

Regesty księgi nurskie grodzkie wieczyste sygn. 45. (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1846:

Wykaz Właścicieli Dóbr Ziemskich nieposiadających Hypotek w Powiecie Ostrołęckim Guberni Płockiej położonych, sporządzony przez Naczelnika Powiatu Ostrołęckiego w Ostrołęce 19/31. Grudnia 1846 r.