Księga ziemska przasnyska z lat 1775-1779 (PZW 15) – INDEX


Uncategorized / czwartek, 25 kwietnia, 2024

We współpracy z Marcinem Radziszewskim (który jest autorem lwiej części niniejszego indexu) udało się “wydobyć na powierzchnię” przeszło 1000 rekordów, które już zasiliły wyszukiwarkę. Warto zajrzeć, a jeśli trafi się coś interesującego – zamawiać tłumaczenia w formie regestów.

Zawartość PZW 15

Księga ta, co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę jak bywa z innymi księgami z ziemi ciechanowskiej, zawiera wpisy zgodne z nazwą serii, do której należy – czyli wieczyste. Liczy 398 ponumerowanych kart. Rozpoczyna się od 11.12.1775 r., a kończy się na 15.03.1779 r.

Nie brakuje w niej interesujących wpisów. Są w niej testamenty:

a) Jana Kobylińskiego z Kobylina Nadrzecznego (k. 30-30v)

b) Franciszka Kakowskiego z Dzielina (k. 126-127)

Wiele wpisów dotyczących szlachty powiatu przasnyskiego oraz okolicznych. Darowizny, cesje, zapisy, kwity i oblaty – jest czego szukać na bazie tego indexu!

Jest nieco wieści o rodach pozamazowieckich. Pojawia się np. oblata cesji dotycząca Mickiewiczów – Józefa, ojca, dziedzica dóbr Towzginiany w pow. lidzkim i Ignacego, jego syna.

Życzę udanych łowów korzystając z indexu i jestem do usług w zakresie tłumaczeń!

AGAD, PZW 15, k. 33

We wszelkich sprawach dotyczących poszukiwań oraz tłumaczeń proszę kontaktować się ze mną za pomocą formularza kontaktowego.