Księga sądowa przasnyska z lat 1773-1775 (PZW 12) – INDEX


Uncategorized / środa, 26 lipca, 2023

W przyszłości, gdy wszystkie akta grodzkie i ziemskie b. Rzeczypospolitej Polskiej będą przejrzane i z nich sumaryusze sporządzone, poznamy dokładnie liczbę szlachty polskiej i jej dzieje.

Adam Boniecki, Herbarz Polski (1899 r.)

PZW 12 to księga zawierająca 1340 wpisów z okresu ok. 24.06.1775 do 07.12.1777 r. Dotyczą przede wszystkim szlachty ziemi ciechanowskiej, ale nie tylko. Są np. Żmijewscy ze wsi Olszewo-Korzybie (ziemia zawkrzeńska), których od wielu lat bada Pan Roman Żmijewski, a owocami dzieli się na swojej witrynie https://zmijewscy.jimdofree.com/ .

Autorami indexu są: Marcin Radziszewski, Adam Dobkowski

Słusznie ś. p. Adam Boniecki pisał przed ponad stu laty, że dokładne poznanie szlachty polskiej jest powiązane z wykonaniem sumariuszy ksiąg ziemskich i grodzkich. Wtedy jednak realia były zupełnie inne, bo znajomość języka łacińskiego wśród badaczy była na dobrym poziomie. Dziś, gdy od tak wielu lat znajomość języków klasycznych w naszym Kraju jest tak znikoma, same sumariusze mogą okazać się niewystarczające.

Ponad 1300 wpisów z tej księgi czeka na przetłumaczenie. Każdy z nich, to kawałek historii danego rodu, który jest istotny niezależnie od tego, czy żyją dziś potomkowie występujących w nim osób, czy też nie. Każde zamówione tłumaczenie trafia do wyszukiwarki i jest dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. To wszystko, aby osiągnąć cel w postaci przetłumaczenia jak największej liczby wpisów z ksiąg sądowych północnego Mazowsza, bo wówczas badania dla wszystkich zainteresowanych będą niezmiernie przyjemne i niezbyt trudne.

Zapraszam na łowy do https://indexy.szlachtapolnocnegomazowsza.pl/

AGAD, PZW 12, k. 319