FOTOGRAFIE

Zapraszam serdecznie do nasyłania zdjęć szlachty północnego Mazowsza. Bardzo proszę o wiadomości na adres: adamdob10@gmail.com

Oto co udało się zebrać dotychczas:

BIAŁOBRZESKI h. WIERZBOWA (z Ziemi Łomżyńskiej)

Helena Henryka dwóch imion Białobrzeska  (ur. 19.05.1895 r. w Białobrzegu, zm. 12.03.1975 r. w Łazach, jej mężem był Józef Kamień) oraz Henryk Białobrzeski (ur. w 1900 r., zm. w 1968 r.) i Anastazja Białobrzeska (ur. w 1912 r., zm. w 2010 r.) rodzeństwo między sobą cc. i s. Feliksa Białobrzeskiego (ur. w 1867 r., zm. w 1939 r.) oraz Weroniki z Gutowskich ( ur. w 1874 r., zm. w 1928 r.). [Informacje oraz zdjęcie Feliksa Białobrzeskiego oraz Weroniki z Gutowskich z dziećmi pochodzą od Pana Tomasza Mrozka]

 

Feliks Białobrzewski(ur. około 1889 r., zm. 22.06.1980 r., pochowany na cmentarzu w Ostrołęce)

______________________________________________________________________________

CHOJNOWSKI h. LUBICZ (z Ziemi Łomżyńskiej)

Od lewej: Ignacy Chojnowski (*1883 Łuby Kurki par. Miastkowo; +1964 tamże),nieznany z imienia Kadłubowski (sąsiad) zdjęcie wykonane w Kijowie w 1917 r. [Nadesłał Pan Paweł Chojnowski]

 

Od lewej: Zofia Chojnowska (*1922; +2006), Józefa z Zaorskich Chojnowska (*1892 Dąbek-Podkowa par. Kleczkowo;  ślub w 1911 r. Kleczkowo; +1971 Łuby Kurki par. Miastkowo); Roman Chojnowski (*1930; +2016); Ignacy Chojnowski (mąż Józefy z Zaorskich); Teofil Chojnowski (*1927 Łuby Kurki par. Miastkowo) zdjęcie wykonane w latach 40tych. [Nadesłał Pan Paweł Chojnowski]

 

Członkowie Akcji Katolickiej par. Miastkowo. Udało się jak dotąd zidentyfikować Ignacego Chojnowskiego (II rząd od dołu, II od prawej) oraz księdza Felixa Tyszkę, proboszcza Miastkowskiego, bohatera wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. (II rząd od dołu, V od prawej). [nadesłał Pan Paweł Chojnowski]

______________________________________________________________________________

CHOROMAŃSKI h. LUBICZ (z Ziemi Łomżyńskiej)

Marianna Choromańska (ur. 15.08.1896 r. w Chrostowie) c. Stanisława Choromańskiego i Teofili Zaremba. Jej mężem był Jan Czesław Dobkowski (ślub 13.02.1924 r. w Troszynie).

_______________________________________________________________________________

DOBKOWSKI (z Ziemi Łomżyńskiej)

 

Stanisław Wacław Kleofas Dobkowski – więcej informacji na obrazie 😉

 

Jan Czesław dwojga imion Dobkowski (ur. w 1892 r. w Gumkach, zm. w 1972 r.), s. Stanisława Wacława Kleofasa trojga imion Dobkowskiego i Michaliny z Tyszków. Mąż Marianny Choromańskiej (ślub w 1924 r. w Troszynie).

 

Rodzice ze zdjęcia to Paulin Dobkowski i Anny z Rostkowskich – dziedzice części w Rostkach-Suchodole. Ich dzieci w górnym rzędzie od lewej to Marta, Edward Adam dwojga imion, Marianna, zaś w dolnym również od lewej: Antoni, Apolonia, Franciszek, Leontyna. Zdjęcie wykonano ok. 1920 r.

________________________________________________________________________________

GOCŁOWSKI h. ROLA (z Ziemi Nurskiej)

Tomasz Gocłowski, sędzia ziemski nurski, fundator klasztoru bernardyńskiego w Ostrołęce.

________________________________________________________________________________

GRABOWSKI (z Ziemi Nurskiej)

Jan Grabowski z żoną Józefą z Budziszewskich wraz z dziećmi. Zawarli związek małżeński w 1904 r. w Andrzejewie (akt małżeństwa nr 37/1904)

_______________________________________________________________________________

WOJSZ h. SZELIGA (z Ziemi Łomżyńskiej)

 

Stanisław Wojsz(ur. ok. 1845 r. w Mierzejewie Wojszach), s. Wincentego po Mateuszu Wojsz z żoną  Julianną z Tyszków z Chrostowa-Wielkiego w par. Troszyn. Zdjęcie nadesłał Pan Robert Wojsz.

 

_______________________________________________________________________

ZAORSKI h. ŁADA (z Ziemi Łomżyńskiej)

Józefa z Zaorskich Chojnowska (*1892 Dąbek-Podkowa par. Kleczkowo; ślub z Ignacym Chojnowskim w 1911 r. w Kleczkowie; +1971 Łuby-Kurki par. Miastkowo) zdjęcie wykonane w latach 40-tych XX w. (nadesłał Pan Paweł Chojnowski)

______________________________________________________________________________

ŻEBROWSKI h. PÓŁKOZIC (z Ziemi Różańskiej)

Zdjęcie ślubne Wiktorii z Chełchowskich i Kazimierza Żebrowskiego (ur. 01.02.1905 r. w Żebrach-Ostrowach – zm. 04.06.1993 w Susku-Starym) z 28.05.1932 r. Ciekawostką jest, że ojciec Kazimierza – Franciszek nie wyrażał zgody na ten związek i Państwo Młodzi pobrali się dopiero po jego śmierci. [Nadesłał Pan Krzysztof Żebrowski]

 

 

Po lewej zdjęcie Sabiny z Rupińskich (ur. w Mierzejewie-Borowcach w 1913 r. – zm. w Ławach w 1942 r.), zaś po prawej zdjęcie jej męża Władysława Żebrowskiego po Franciszku ( ur. w 1897 r. w Żebrach-Ostrowach – zm. w Ławach w 1940 r.). [Nadesłał Pan Krzysztof Żebrowski]

 

 

 

Zdjęcie otrzymałem od Pana Krzysztofa Żebrowskiego. Przedstawia ono następujących dorosłych (od lewej):

1) Mariannę z Mierzejewskich Grabowską, wdowę po Wojciechu Grabowskim (zmarłym w 1898 r.), matkę siedzącej obok

2) Stefanii z Grabowskich Żebrowskiej (urodzonej około 1881 r. w Mierzejewie-Wojszach). Była ona żoną

3) Józefa Żebrowskiego (s. Jana Żebrowskiego i Franciszki z Żebrowskich), urodzonego około 1868 r. i mieszkającego w Żebrach-Ostrowach.

Dzieci Józefa Żebrowskiego i Stefanii z Grabowskich Żebrowskiej na fotografii to (od prawej):

4.. Jan Żebrowski, ur. w 1905 r. w Żebrach-Chudku
5. Stanisław Żebrowski, ur. 25. 02.1907 r. w Żebrach-Chudku
6. Genowefa Żebrowska, ur. w 1903 r. w Żebrach-Chudku

Zdjęcie wykonano w 1910 r.

 

 

______________________________________________________________________________