Tłumaczenia wpisów z księgi ciechanowskiej z roku 1787


Uncategorized / niedziela, 10 maja, 2020

Wpisy znajdujące się w księgach sądowych to bardzo dobre źródła do historii i genealogii. Zespół zawierający w sobie akta ciechanowskie liczy wiele sygnatur i jest największym, zachowanym po dziś dzień z północnego Mazowsza. Składają się na niego 584 jednostki (gdyby ułożyć je jedna na drugiej to zajęłyby 67 metrów), które są przechowywane w AGAD. przy ul. Długiej 7 w Warszawie. Zawiera dokumenty z prawie trzech stuleci (1548-1799), w ogromnej większości spisane po łacinie. Postanowiłem zająć się jedną z tych ksiąg – przetłumaczyć wpisy z języka łacińskiego na polski, opatrzyć całość krótkim wstępem i indexem oraz podać w postaci regestów.

Księga z serii ciechanowskie grodzkie wieczyste sygn. 166 jest w złym stanie, w związku z tym badacze mieli do niej znacznie utrudniony dostęp. Grzbiet tej księgi niemalże nie istnieje, a brzegi kart noszą na sobie piętno historii. Składa się z 232 kart (1 karty tytułowej i 231 kart z wpisami na papierze stemplowym). Znajduje się tam 231 wpisów, z czego 67 to kwity (łac. quietatio), 132 – zapisy (łac. debitum) i 32 to zastawy (łac. obligatio).

Poniższe regesty mogły się ukazać dzięki wsparciu społeczności skupionej wokół projektu poświęconego historii szlachty północnego Mazowsza. Serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim wspierającym! Link:

Ciechanowskie grodzkie wieczyste sygn. 166

Regesty zostały umieszczone również w wyszukiwarce.

Źródło: AGAD, CGP sygn. 166, k. 1

2 Replies to “Tłumaczenia wpisów z księgi ciechanowskiej z roku 1787”

  1. Księgi Grodzkie i Ziemskie Ciechanowskie to dla mnie podstawa do badań genealogicznych. Niestety jak można zobaczyć w AGAD 9/10 tych ksiąg nie jest udostępnianych dla “zwykłych”obywateli.
    Kierownictwo AGAD czeka, aż się całkowicie rozsypią.

    Jerzy Kołakowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *