Tłumaczenia wpisów z księgi ciechanowskiej z roku 1787


Uncategorized / niedziela, 10 maja, 2020

Wpisy znajdujące się w księgach sądowych to bardzo dobre źródła do historii i genealogii. Zespół zawierający w sobie akta ciechanowskie liczy wiele sygnatur i jest największym, zachowanym po dziś dzień z północnego Mazowsza. Składają się na niego 584 jednostki (gdyby ułożyć je jedna na drugiej to zajęłyby 67 metrów), które są przechowywane w AGAD. przy ul. Długiej 7 w Warszawie. Zawiera dokumenty z prawie trzech stuleci (1548-1799), w ogromnej większości spisane po łacinie. Postanowiłem zająć się jedną z tych ksiąg – przetłumaczyć wpisy z języka łacińskiego na polski, opatrzyć całość krótkim wstępem i indexem oraz podać w postaci regestów.

Księga z serii ciechanowskie grodzkie wieczyste sygn. 166 jest w złym stanie, w związku z tym badacze mieli do niej znacznie utrudniony dostęp. Grzbiet tej księgi niemalże nie istnieje, a brzegi kart noszą na sobie piętno historii. Składa się z 232 kart (1 karty tytułowej i 231 kart z wpisami na papierze stemplowym). Znajduje się tam 231 wpisów, z czego 67 to kwity (łac. quietatio), 132 ? zapisy (łac. debitum) i 32 to zastawy (łac. obligatio).

Poniższe regesty mogły się ukazać dzięki wsparciu społeczności skupionej wokół projektu poświęconego historii szlachty północnego Mazowsza. Serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim wspierającym! Link:

Ciechanowskie grodzkie wieczyste sygn. 166

Regesty zostały umieszczone również w wyszukiwarce.

Źródło: AGAD, CGP sygn. 166, k. 1

2 Replies to “Tłumaczenia wpisów z księgi ciechanowskiej z roku 1787”

  1. Księgi Grodzkie i Ziemskie Ciechanowskie to dla mnie podstawa do badań genealogicznych. Niestety jak można zobaczyć w AGAD 9/10 tych ksiąg nie jest udostępnianych dla “zwykłych”obywateli.
    Kierownictwo AGAD czeka, aż się całkowicie rozsypią.

    Jerzy Kołakowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *