GDZIE ZMARŁ JAN KRASIŃSKI, KASZTELAN WISKI?


Uncategorized / wtorek, 11 lipca, 2023

Wiem o tym dobrze, iż kto się rodzi, umierać musi. Nikt nie wie kiedy i gdzie to nastąpi – pewny jest za to pośmiertny sąd Boży a po nim – niebo albo piekło. Przy czym spójnik “albo” nie stoi tutaj przypadkowo. Wiem także, że żyjemy w XXI w.. Co w takim razie można znaleźć w sieci po wpisaniu pytania z tytułu tego wpisu?

W przypadku Jana Krasińskiego, kasztelana wiskiego informacje w Internecie są skąpe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem na swojej stronie (link) przedstawia obrazy znajdujące się w Muzeum Rodu Krasińskich. Na jednym z nich widnieje (wedle inskrypcji znajdującej się na obrazie):

“Jan Krasiński, kasztelan wiślicki, syn Felicyana Krasińskiego”

Malarz to artysta. Dla niego różnić mogą się odcienie kolorów, a słowa “wiski” i “wiślicki” – niekoniecznie. Z kolei osoba, która jest odpowiedzialna za treść wyżej wymienionej strony internetowej do tegoż obrazu przyporządkowała opis o zupełnie innej osobie. Też Janie Krasińskim, aczkolwiek żyjącym 100 lat wcześniej. Czy w tej sytuacji ta strona jest wiarygodna? Errare humanum est. Jednak przy innym obrazie znajduje się opis dotyczący “właściwego” Jana Krasińskiego i tam znajduje się informacja: “Zmarł w 1764 roku w Krasnem”

Na stronie Pana Marka Jerzego Minakowskiego (link) w uwagach jest bodaj z 10 różnych odnośników do źródeł dotyczących Jana Krasińskiego. Tutaj już musi być dobrze, nie ma innej możliwości. Skoro dane zebrano z tylu różnych, mądrych książek, to można przyjąć a priori, że szukać już dalej niczego nie trzeba. Przeczytać można: “Zmarł w roku 1764 – w Krasnem”.

Wikipedia (link): “Zm. 1764 w Krasnem”

W Herbarzu Bonieckiego:

“Jan, cześnik stężycki 1731 r., z którego to urzędu rezygnował 1752 r., na rzecz syna Michała Hieronima, został kasztelanem wiskim 1762 r., umarł 1764 r., pochowany w Krasnem […]”

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ś. p. Adam Boniecki napisał tylko, że Jan Krasiński jest pochowany w Krasnem, a nie że tam zmarł.

W Herbarzu Niesieckiego informacji o zgonie Jana Krasińskiego nie masz.

Czas na fakty. Jan Krasiński, kasztelan wiski, zmarł 8. marca 1764 r. we wsi Jeleniec par. Tuchowicz, w ziemi łukowskiej (dzisiejsze woj. lubelskie), a został pochowany w Krasnem. Skąd to wiem? Po prostu sięgam do źródeł. Tylko tyle i aż tyle. Po to jest Szlachta północnego Mazowsza, żeby odkłamywać nieprawdziwe informacje o naszej historii.

A to bardzo dobra praktyka, że dla osób zmarłych poza obszarem danej parafii sporządza się w księdze metrykalnej adnotację o miejscu zgonu i pochówku.