Czy przeddzień i wigilia znaczą to samo?


Uncategorized

Słowo “przeddzień” (łac. pridie) nie wymaga szerszego opisu. Słowo wiglia (łac. vigilia) kojarzy się z dziś przede wszystkim z wieczerzą przed Świętem Bożego Narodzenia, chociaż ma szersze znaczenie. Katechizm Katolicki uczy, że “pościć mamy także w wigilie niektórych świąt, by przygotować się godnie na samo święto, a tak zjednać sobie u Boga obfite łaski” (ks. […]

19 kwietnia, 2023

Index najpiękniejszej księgi sądowej ostrołęckiej z lat 1767-1768


Uncategorized

Nie mam żadnych wątpliwości, że wśród zachowanych woluminów kancelarii ostrołęckiej nie ma nic, co przewyższało by urodą księgę grodzką wieczystą (to oczywiście indukta, czyli czystopis) obejmującą dwa lata z drugiej połowy lat 60-tych XVIII w. Księga jest obecnie przechowywana w AGAD. Jest oprawiona w skórę. Składa się z 339 wpisów na 166 obustronnie zapisywanych kartach, […]

24 października, 2022

Przasnyskie ziemskie wieczyste sygn. 43 (lata 1793-1795) – INDEX


Uncategorized

Chylenie się Polski ku upadkowi nie spowodowało, że przasnyska szlachta przestała załatwiać swoje sprawy majątkowe. Dowodzi tego księga wytworzona w miejscowej kancelarii pod koniec XVIII w. W tysiąc siedmsetnym dziewięćdziesiąt czwartem roku głód zwarzył, nie setnego artem. Zadosyć w czwartym, artując wyoździł a w piątym jeszcze, zbytecznie zagwoździł. Ten utwór znajduje się na początku księgi […]

24 sierpnia, 2022

Piotr Niszczycki (wojewodzic płocki) podpisał cyrograf w XVI w.


Uncategorized

Każdy, kto ma nieco klasycznego wykształcenia wie, że cyrograf vel chirograf (od greckich słów χειρ – „ręka” i γράφειν – „pisać”) to po prostu rękopis. W tym znaczeniu używano tego słowa w księgach sądowych co najmniej do XVI w., a z biegiem czasu (przynajmniej w tych, które przeglądałem) zostało ono zastąpione przez łacińskie “scriptum manuale”. […]

24 sierpnia, 2022

Szlachta drobna w powiatach płońskim i płockim podług Ignacego Sadkowskiego


Uncategorized

Redakcja SzPM: Przytoczony poniżej w całości artykuł autorstwa Ignacego Sadkowskiego ukazał się pierwotnie w miesięczniku “Wisła” w roku 1903 (tom XVII, zeszyt 6, s. 669-687). Posiada niewątpliwie wiele walorów, ze szczególnym uwzględnieniem tych etnograficznych. O autorze trudno znaleźć wiele informacji, ale krótka kwerenda dowodzi, iż tenże Ignacy Kajetan Sadkowski urodził się w roku 1854 w […]

23 maja, 2022

Co działo się w Milewie-Gawarach w domu pod numerem 4?


Uncategorized

W Milewie-Gawarach w 1775 r. stały cztery domy, jak świadczy podymne z tego roku. Liczba budowli mieszkalnych nie zmieniła się w pierwszej połowie XIX w., jak świadczą z kolei metryki parafii Krasne. Z pewnością każdy znał każdego i nic nie mogło się przed nikim ukryć. W domu pod numerem 4 (przynajmniej od 1808 r. aż […]

23 maja, 2022

Księga ciechanowska CGP 162 z 1785 r. w wyszukiwarce!


Uncategorized

Kilkaset indexów wpisów z 1785 r. (oraz jeden z 1784 r.) z kancelarii w Ciechanowie, zapisanych na papierze stemplowym przed chwilą znalazło się w wyszukiwarce To przede wszystkim kwitacje, zapisy i zastawy, które przynoszą informacje o szlachcie ziemi ciechanowskiej, a czasem także ościennych ziem. Jest to już druga księga z obszernego zespołu ksiąg ciechanowskich. W […]

11 kwietnia, 2022

Przestroga z życia Tomasza Murawskiego z Przeździecka-Dworaków


Uncategorized

Mocne zeznanie odnalazł w księgach nurskich Pan Marcin Radziszewski: Zeznanie Tomasza Murawskiego z Przeździecka-Dworaków oskarżonego o kradzież rzeczy imci panom Stanisławowi Zarembie i Antoniemu Pieńkowskiemu, złożone i przyjęte do akt grodzkich nurskich 25 maja, w środę po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 1774 roku. Ja, Tomasz niegdy szlachetnego Władysława Murawskiego syn, części na dobrach Przeździecku-Dworakach leżącej […]

17 września, 2021

SPORY W (PRZYSZŁEJ) RODZINIE?


Uncategorized

Poszukiwania genealogiczne to ciągłe niespodzianki. Ktoś otrzymał na chrzcie rzadko spotykane imię, ktoś inny miał trzy żony. Niektórzy lubili procesy, a innych to one spotykały częściej, niż by o tym marzyli. Jest druga połowa XVIII w. Piotr Dobkowski (syn Idziego) z Dobków-Nowych w par. Czerwin, w pow. ostrołęckim i ziemi łomżyńskiej ożenił się z Elżbietą […]

6 września, 2021